منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 935
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 70 نفر
بازدید دیروز : 154 نفر
بازدید کلی : 1622639 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس سوم

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و آموزش دروس به صورت مجازی و غیرحضوری تکالیف شب دانش آموزان تا اطلاع ثانوی در فضای مجازی اعلام خواهد شد

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/30

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره جمعه  و آل عمران و ماءده  و نماز خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) ایران عزیزحفظ  شود 
فارسی(بنویسیم)
ایران عزیزاز  زیبا بنویسیم  نوشته شود 
ریاضی

سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود 

یک ص هم مبتکران نوشته شود

 

علوم  
املاء          10 خط دوره از تمام درسها 
هدیه ها 
 باغ قران حفظ شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار میشود


تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های آخر کتاب ص 135 خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
تا آنجا که درس داده شده 20 کلمه با حرف (گ) پیدا کنید و بنویسید 
ریاضی

ص 105 در کتاب

علوم خلاصه نویسی درس خواب خلیفه 
املاء          8 خط دوره از درس های پیراهن بهشتی فداکاران 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره مائده و آل عمران پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) ستون دوم معنی کلمه های آخر کتاب ص 135 خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
5 کلمه بنویسید که آخر آنها ( گر ) باشد - 5 کلمه بنویسید که آخر آنها ( زار ) باشد و جمله بسازید 
ریاضی

یک جدول کامل بنویسید و خوب بخوانید 

علوم  درس و پرسش جدید پرسیده می شود 
املاء           راز جعبه املا 
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره مائده  خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) راز جعبه خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از راز جعبه بنویسید 
ریاضی

ص 103 و 104  11 جمع و تفریق است به صورت گسترده انجام دهند 

علوم  
املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
اجتماعی درس و پرسش پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و سوره آل عمران خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) درس جدید  
فارسی(بنویسیم)
کلمه های درس جدید 
ریاضی

سوال های امتحانی وارد دفتر شود تا در کلاس کار شود 

علوم کاربرگ داده شد
املاء           
هدیه ها 
 کاربرگ داده شد
مطالعات اجتماعی
مبتکران 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/21

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و قرآن پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) درسها با معنی کلمات دوره پرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
با 5 کلمه که آخر آن ( مند) باشد جمله بسازید
ریاضی

ص 102 در کتاب نوشته شود و امتحان ریاضی داریم جدول بخوانند 

علوم درس و پرسش پرسیده می شود 
املاء           9 خط دوره از از نویسنده و کار نیک بنویسید 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش جدید پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و سوره اسرا پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) ص 134 معنی کلمه ها خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
5 کلمه 3 نقطه ای و 5 کلمه 6 نقطه ای بنویسید و 4 کلمه بنویسید که آخر آنها گاه باشد 
ریاضی

ص 98 انجام داده شود - جدول ضرب بخوانند 

علوم علوم پرسش های جدید پرسیده می شود 
املاء           9 سطر بعد از املا گفته شده املا نوشته شود 
هدیه ها 
 پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/19

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اسرا پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) تمام کلمات با معنی آنها پرسش میشود 
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

یک جدول ضرب کامل بنویسید - پرسیده می شود 

علوم  درس و پرسش 
املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش پرسیده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اسرا و حشر پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) درس و معنی کلمات درس جدید پرسش میشود 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از نویسنده بزرگ نوشته شود نوشته شود 
ریاضی

ص 94 و 95 انجام داده شود و سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود 

علوم  
املاء           8 خط از اول درس نویسنده بزرگ بنویسید 
هدیه ها 
 پرسش های جدید پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن

 نماز خوانده  شود پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسش میشود 
فارسی(بنویسیم)
کلمه های درس جدید نوشته شود 
ریاضی

ص 93

امتحان دارند .جدول ضرب را بخوانند امتحان گرفته شود 

علوم  پرسش و درس جدید پرسیده میشود 
املاء           8 خط املا از درسهای خوانده شده بنویسید  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
پرسش و درس پرسیده میشود 


تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/12

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره حشر  نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم) ص 134 آخر کتاب معنی کلمه ها حفظ شود 
فارسی(بنویسیم)
1 ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

ص 87 را انجام دهند - جدول ضرب را بخوانند 

علوم انواع برگها روی مقوا زده شود فردا بیاورند 
املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره صف و نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم) درسها دوره خوانده شود معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

ص 85 را انجام دهند - جدول ضرب را بخوانند - سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود 

علوم -
املاء           8 خط  دوره از یار مهربان و بوی نرگس 
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره صف را بخوانند - فردا مسابقه قرآن دارند

فارسی (بخوانیم) ص 133آخر کتاب ستون اول مهنی کلمه ها را بخوانند
فارسی(بنویسیم)
1 ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

ص 84 را انجام دهند - جدول ضرب را بخوانند 

علوم -
املاء           8 خط  قسمت دوم یارمهربان نوشته شود 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/5

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اتعام 2می شود 

فارسی (بخوانیم) درس جدید خواند ه شود 
فارسی(بنویسیم)
کلمه های خط کشی شده را بنویسند 
ریاضی

در دفتر گفتم نوشتند - جدول ضرب را بخوانند 

علوم درس و پرسش پرسیده می شود 
املاء           
هدیه ها 
 درس و پیام قرآنی را بخوانند 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/2

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اتعام و صافات  پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) ضرب المثل خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
ضرب المثل نوشته شود 
ریاضی

 برگه داده شد 

علوم کاربرگ داده شد 
املاء           دوره 8 خط از تمام درسهای داده شده 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) حوض فیروزه ای خوانده شود 

 

فارسی(بنویسیم)
 کلمه های درس جدید یک مرتبه نوشته شود 
ریاضی          امتحان گرفته شود جدول ضرب خوانده شود فردا امتحان دارند  

 

علوم پرسش پرسیده میشود و درس جدید داده میشود 
املاء           دوره 8 خط از تمام درسهای داده شده 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده میشود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و سوره صافات و سوره انعام  پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم)

تا  اخر درس بوی نرگس پرسیده میشود 

فارسی(بنویسیم)
یک  ص  زیبابنویسید 
ریاضی

ص 77 جدول ضرب خوانده شود 

کاربرگ داده شده انجام شود 

علوم  
املاء           8 خط از آخر درس بوی نرگس املا گفته شود 
هدیه ها 
 پرسش ها پرسیده میشود 
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار میشود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/10/25

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره انعام

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های ص 133 ستون اول 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه زیبابنویسید 
ریاضی سوالات امتحانی را در دفتر بنویسید تا شنبه کار شود جدول ضرب هم بخوانند 
علوم  
املاء          8 خط از بوی نرگس نوشته شود 
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود  
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، محمدرضا باقری، امیرعلی لطفی کلاس اول: امیرارسلان ملکی ، امیرسام هنرمند ، علی اکبر زمانه کلاس دوم: رادمهر مهیاری ،،،،،، سبحان ذبیحی، امیرمحمد شمس کلاس سوم: سجاد داتلی بیگی ، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس چهارم:حسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری، کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان،پارسا آقاشاهی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، امیرعلی لطفی ،محمدرضا باقری کلاس اول:امیرسام هنرمند ،،،،، علیرضا احمدی ، امیررضا نجفی کلاس دوم: رایان تقی پور ،،،،، رادمهر مهیاری ، امیرعلی هاشمی کلاس سوم: راتین شهرام ،،،،،، آدرین نیک نیا،صدرالدین جهانگیری کلاس چهارم: امیرحسین بهاری ،حسام بنی اشراف، پویا کریمی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: محمد محمدیان ، صدرا اسماعیلی ،پارسا آقاشاهی
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعلی لطفی، آرتین خسرویان ، محمدرضا باقری کلاس اول: علی اکبر زمانه ، امیرسام هنرمند ، امیرارسلان ملکی کلاس دوم: حسین شهیدانی ، بهداد فتحی ، رادمهر مستاجران کلاس سوم: صدرالدین جهانگیری ، امیرحسین قدیمی پور، راتین شهرام کلاس چهارم: پویا کریمی ،،،،،،،، طاها میرزایی، امیرمحمدجعفرآقایی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان ، کسری نجات
برترین های قرآنی دیماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، امیرحسین نیازی، رایان اکبری،،، کلاس اول: سهیل کیومرثی پور، امیرعباس نیرپورف مانی فرهادی کلاس دوم: پرهام نطریان ،،،،،،،، علی حسینی، امیررضا نجفی ،،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی،،،،، هادی خوانساری ، رادمهر مهیاری کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی ، کیان اسماعیلی ، رادوین خوژندی کلاس پنجم: حسام بنی اشراف، حسام حاج حیدری، محمدانصاری،،، کلاس ششم: یوسف روحی ،،،،،،، آرتا بهرامی ، سامیار بزدخواستی
برترین های علمی دیماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر ، بردیا جانقربان کلاس اول:آرمین امیری ،،،،،،،،، آرشا حیدر پور ، عرفان صدقی وش کلاس دوم: علیرضا احمدی ،،،،،، سورنا یزدانی ، ارسلان ملکی ،،،،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی ،،،، بهداد فتحی ، امیرضا شاپوری نیا ، کلاس چهارم:رادوین خوژندی ،،،،، کیان اسماعیلی ، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم: حسام بنی اشراف، پویا کریمی ، کیان شنوی ،،،،،،،، کلاس ششم: آرتا بهرامی،،،،،، یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس آمادگی: متین خدابخش، رایان اکبری ، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی،،،، آرتین خسرویان ، شاهین شمیرانی کلاس دوم: علی حسینی ، امیرارسلان قدیری، ارسلان ملکی کلاس سوم: بهداد فتحی ،،،،،، رادمهر مستاجران،امیرمحمد شمس کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی ، آرمین ذبیحی،امیرعلی حاجی باقری کلاس پنجم: حسام حاجی حیدری، محمد انصاری ، کیان شنوی ،،،، کلاس ششم: پوریا خراسانی ،،،،، آرتا بهرامی ، سامیار یزدخواستی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی،،،، آرتین خسرویان، شاهین شمیرانی کلاس دوم : علیرضا احمدی،،،، اشکان کوکی،،،،، پرهام نظریان کلاس سوم : هادی خوانساری ، سبحان ذبیحی، رادمهر مهیاری کلاس چهارم: کیان اسماعیلی، رادوین خوژندی، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم : حسام حاجی حیدری، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،، یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر، امیرحسین نیازی کلاس اول: عرفان صدقی وش ، شاهین شمیرانی، مانی فرهادی کلاس دوم: امیرارسلان قدیری، حسام رفیعی ، سورنا یزدانی، کلاس سوم: سبحان ذبیحی ،،،، بهداد فتحی ، امیررضا شاپوری نیا کلاس چهارم: رادوین خوژندی ،،،، کیان اسماعیلی ، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم : کیان شنوی ،،،،، مسیح احمدی ، محمد انصاری کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،،، سامیار یزدخواستی ، پوریا خراسانی
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: رایان اکبری ،،،،،، بردیا جانقربان ، متین خدابخش کلاس اول : آرمین امیری ، امیرعباس نیرپور ، شایگان شاه قلی کلاس دوم : سورنا یزدانی،امیر ارسلان ملکی ، امیرارسلان قدیری کلاس سوم: رادمهر مستاجران ، حسین شهیدانی،دانیال شیشه گر کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی ، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس پنجم : محمد انصاری ، مسیح احمدی ، حسام حاجی حیدری کلاس ششم : پوریا خراسانی ،،،، آرتا بهرامی ، محمدیوسف روحی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی: بردیا جانقربان، حسین نیازی ، سادات بنی اشراف کلاس اول: امیرحسین بگدلی، امیرعباس نیرپور، آرشا حیدرپور کلاس دوم: پرهام نظریان،،،،،،، سورنا یزدانی ، علی حسینی،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی، دانیال شیشه گر ، امیررضا شاهپوری نیا کلاس چهارم: کیان اسماعیلی، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس پنجم:حسام حاج حیدری، محمدجعفرآقایی،حسام بنی اشراف کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،،، محمد یوسف روحی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:محمدمتین خدابخش ، بردیا جانقربان، نیما شیشه گر کلاس اول : سهیل کیومرثی ،،،، آرمین امیری ، مانی فرهادی ،، کلاس دوم: علیرضا احمدی ،،،، ارسلان قدیری ، ارسلان ملکی کلاس سوم: رادمهر مستاجران ، سبحان ذبیحی ، بهداد فتحی ،، کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی، رادوین خوژندی ، امیر حاجی باقری کلاس پنجم: کیان شنوی ،،،،،، مانی کریمی ، پویا کریمی ،،،، کلاس ششم: محمد یوسف روحی ، آرتا بهرامی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، بردیا جانقزبان ، رایان اکبری ،،، کلاس اول: آرتین خسرویان ،،، شایگان شاهقلی ، آرمین امیری کلاس دوم: سورنا یزدانی ،،،،، پرهام نطریان ، حسین عطایی کلاس سوم:رادمهر مستاجران ، حسین شهیدانی ، بهداد فتحی کلاس چهارم: امیر حاجی باقری، ارشیا کدخدایی ، کیان اسماعیلی کلاس پنجم: مانی کریمی ،،،،، محمد طاها میرزایی ، محمد انصاری کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،،،، پوریا خراسانی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، بردیا جانقربان، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی، سهیل کیومرثی ، امیرعباس نیرپور کلاس دوم: علیرضا احمدی،،،،،، امیررضا نجفی، حسین عطایی کلاس سوم: سبحان ذبیحی ، رادمهر مهیاری، دانیال شیشه گر کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی، رادوین خوژندی،امیرحاجی باقری کلاس پنجم: حسام بنی اشراف، حسام حاج حیدری،محمدجعفرآقایی کلاس ششم: آرتا بهرامی ، محمد یوسف روحی،سامیار یزدخواستی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی: متین خدابخش، رایان اکبری، نیما شیشه گر،،، کلاس اول : سهیل کیومرثی،،،، آرشا حیدرپور ، امیرحسین بگدلی کلاس دوم:علیرضا احمدی ،،،،،،، علی حسینی، امیررضا نجفی،،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی، امیررضا شاپوری نیا،رادمهر مهیاری کلاس چهارم: رادوین خوژندی، ارشیا کدخدایی، امیرعلی حاجی باقری کلاس پنجم: حسام حاج حیدری، حسام بنی اشراف، محمد یزدانی کلاس ششم: آرتا بهرامی،محمد یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی،،، آرتین خسرویان، سهیل کیومرثی کلاس دوم: حسین عطایی،،،، علیرضا احمدی، امیرارسلان قدیری کلاس سوم: حسین شهیدانی، رادمهر مستاجران ، آرین قاسمعلی کلاس چهارم: رادوین خوژندی،،، کیان اسماعیلی، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم: مانی کریمی،،،،،،،، پویا کریمی، طاها میرزایی،،،،، کلاس ششم: آرتا بهرامی،،،، سامیار یزدخواستی،یوسف روحی