منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 935
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 5 نفر
بازدید دیروز : 100 نفر
بازدید کلی : 1700416 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس پنجم

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و آموزش دروس به صورت مجازی و غیرحضوری تکالیف شب دانش آموزان تا اطلاع ثانوی در فضای مجازی اعلام خواهد شد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/29

نام درس تکالیف                          
قرآن 10 دقیقه صفحه هایی که مشخص کردم بلند برای خانواده بخوانید و قواعد رعایت شود 
فارسی (بخوانیم)  

مطالعه درس فارسی دو کاج و شجاعت و حفظ دان های زبانی از طالب تبار  

فارسی بنویسیم

 

ریاضی 

مشابه سوالهای ریاضی و خود هر سوال را در دفتر ریاضی حل کنید بدون کمک 

علوم

در منزل برگه علوم امتحان گرفته شود و سوالها را یاد بگیرید 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

درسهای اجتماعی را بخوانید و  همسایگان 2 را از درس و نقشه بخوانید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن 10 دقیقه صفحه هایی که مشخص کردم بلند برای خانواده بخوانید و قواعد رعایت شود 
فارسی (بخوانیم)  

یک ساعت کتابخوانی و خلاصه آنچه خواندید در چند خط به صورت خلاصه نوشته شود 

فارسی بنویسیم

 

ریاضی 

ص 99 و 100 کتاب درسی انجام شود امروز و انجام برگه ریاضی  - و ص 101 تا ص 104 برای روز بعد انجام شود 

علوم

انجام ده تست با جواب تشریحی از کتاب اندیشمند - امتحان از علوم کل فصل ها مطالعه شود 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

انجام تمرینهای برگه و کنترل شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن وص 51 تا 60 تا سه شنبه تکرار شود 
فارسی (بخوانیم)  

درس کاجستان را یک بار بخوانید و با معنی آن و نتیجه ای که از این درس می گیرید بنویسید 

فارسی بنویسیم

بنویسیم درس کاجستان انجام شود 

ریاضی 

برگه داده شده والد سنجی شود 

علوم

10 تا از بقیه تست های فصل ماشینها را با دلیل انجام دهید 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  دو درس آخر هدیه ها را حاضر و تمرینها را کامل انجام دهید 
مطالعات اجتماعی

 درس های امروز را با دقت دو مرتبه بخوانید 

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن
فارسی (بخوانیم)  

خواندن درس 2 کاج 

فارسی بنویسیم

از کتاب بنویسیم نوشتن درس شجاعت ( پاسخ تمرین ها)

ریاضی 

فصل اعشار ص 86 و 88 را در دفتر ریاضی کتاب کار با دقت پاسخ دهید و درسنامه را اول بخوانید 

علوم

فصل ماشینها را با دقت مطالعه کرده و پاسخ سوالات داده شده را بنویسید 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 درس های امروز را با دقت بخوانید 10 سوال از متن درس بنویسید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن ص 52 تا 57
فارسی (بخوانیم)  

حفظ شعر بال در بال درس شجاعت حاضر و مطالب طالب تبار از ص 141 تا 146 انجام و حفظ معنی کلمات 

فارسی بنویسیم ص 73 بنویسیم روزی یک موضوع انشاء نوشته شود هر موضوع حداقل یک ص کمتر نباشد 
ریاضی 

 کتاب سبز ص 88 انجام و ناقصی صفحات قبلی 

علوم

امتحان علوم از بدن ماشینها 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 درس 10 و درس 11 حاضر و درس 12 پیش خوانی - شنبه اجتماعی بیاورید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/20

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن 
فارسی (بخوانیم)  

کامل حاضر شوید درسهای فردوسی و بال در بال همه موارد طالب تبار و از حفظ می پرسم 

ریاضی 

یک مرتبه برگه ریاضی با دقت انجام شود و ص 90 و 91 انجام شود 

علوم

 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  می پرسم و تمرینها نوشته شده باشد
مطالعات اجتماعی

 درس 10 و درس 11 را بسیار بسیار با دقت بخوانید و از درس 10 و 11 پانزده سوال مهم و کامل بنویس - سوالها پرسیده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/19

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه قرآن برای فردا
فارسی (بخوانیم)  

سرود ای ایران تمرین شود و درس امروز  - درس نگارش درس سیزدهم انجام تمرین ها - نوشتن انشا شعر بال در بال پرستوها به صورت یک انشا بنویس

ریاضی 

ص 85 تا 87 کتاب سبز را بنویسید و درسنامه آن را بخوانید 

علوم

 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 درسها را دوره کنید و درس جدید پیش خوانی شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن پیام قرآنی ص 48 حفظ و ص 50 تا 52 تمرین شود 
فارسی (بخوانیم)   

خواندن درسها و حفظ معنی کلمات 

ریاضی 

کامل کردن تمرینها اگر باقی مانده  - برگه داده شد انجام دهند کتاب سبز قسمتهای ناقص کامل شود تا پایان فصل آخر - تمام سوالهای امتحان کامل امروز در دفتر نوشته شود و هر روز از امروز تا هفته آینده روزی 3 مشابه برای غلط های خودت بنویس 

علوم

 امتحان علوم از بدن و ماشینها - چند بطری خالی یک لیتری را با ماژیک ده قسمت کن و بیاور 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن خواندن قران و پیش خوانی درس جدید

 

فارسی (بخوانیم)   

 یک صفحه املا بنویسید و کلمه ها را برایش هم خانواده و مترادف بنویسید

تمرین های طالب تبار تا آخر درس موج کامل شود 

ریاضی 

برگه داده شده انجام شود 

خیلی سبز تا پایان فصل کامل شود 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  درس 10 و 11 را بخوانند از هر درس 5 سوال امتحان گرفته شود 
مطالعات اجتماعی

 4 درس آخر حاضر شود 

درس جدید پیش خوانی شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/11/13

نام درس تکالیف                          
قرآن خواندن بصورت روزانه و دوره ی درس آخر

 

فارسی (بخوانیم)   

 شعر بال در بال حفظ شود با معنی

تمرین های کتاب و طالب تبار انجام شود 

3 درس آخر طالب تبار کار شود میپرسم 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی  برگه ریاضی با دقت و نظارت انجام شود -  تمام تکالیف عقب مانده و ناقص انجام شود 
علوم

 درس ماشین ها را از کتاب درسی و اندیشمند بخوانند پرسیده میشود 

اندیشمند آورده شود 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  5 درس آخر هدیه ها شفاهی  امتحان گرفته میشود 
مطالعات اجتماعی
 


تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

تمام درسها و برنامه های شنبه را مطالعه کنید و پیش خوانی درسهای جدید کنید از تمام درسها ی هدیه ها امتحان در منزل و شنبه در کلاس انجام می شود - جزوه ریاضی را بخوانید دو برگه ریاضی را حل کنید و کنترل شود و از کتاب خیلی سبز از ص 66 تا 76 هر کدام از قسمتها ناقص است کامل کنید  

فارسی (بخوانیم)   

 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی  
علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

خواندن روزانه در این هفته روزی 10 دقیقه و حفظ سوره های داده شده - فردا مسابقه قرآن دارند

فارسی (بخوانیم)   

درس آزاد تا روز شنبه هم خوانداری و هم نوشتاری تا روز شنبه کامل و شنبه تحویل داده شود

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی دوره کردن نکات ریاضی فصل آخر فردا کوئیز می گیرم - کتاب ریاضی سبز را مطالعه کنید و همراه بیاورید 
علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان برگه امتحان هدیه ها امضا و نظر ولی و غلط ها نوشته شود - از فردا که نتیجه خوبی نداشتند با برنامه ای که گفتم اجرا شود یک فرصت برای شنبه امتحان هدیه ها می گیرم تمام درسها در منزل کار شود و امتحان گرفته شود برای آمادگی بیشتر 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/6

نام درس تکالیف                          
قرآن

چند صفحه ای که گفته بودم از ص 44 تا 51 روزانه در این هفته روزی 10 دقیقه 

فارسی (بخوانیم)   

درس های آخر از طالب تبار کامل شود 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی کارهای عملی انجام و از ص 83 تا 86 انجام شود و دوره کردن این فصل برای امتحان پس فردا 
علوم

اندیشمند فصل ماشینها مطالعه و یک ص دیگر انجام شود وسایل لازم آورده شود 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  حاضر کردن درس ها و پرسیدن آن 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/5

نام درس تکالیف                          
قرآن

 ده دقیقه خواندن قرآن و رعایت قواعد

فارسی (بخوانیم)   

دو درس آخر یک مرتبه بخوانید - درس بعد را پیش خوانی کنید - یک ساعت کتابخوانی

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی کتاب سبز ص 72 و 73 - کارعملی مجموع زاویه های چهار ضلعی را کنار روی کاغذ هم قرار دهید وبچسبانید و بنویسید چند درجه است 
علوم

10 سوال از فصل ماشینها و انجام فعالیتهای علوم 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 پیش خوانی درس جدید را بخوانید کاربرگهای کتاب کامل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

جهارشنبه 98/11/2

نام درس تکالیف                          
قرآن

 ده دقیقه خواندن قرآن 

فارسی (بخوانیم)   

خواندن درس فارسی

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی از ص56 تا 58 در دفتر پاکنویس شود  و ص 56 کار عملی ( زاویه نیم صفحه را با مجموع زاویه های مثلث تهیه کنید ) - کتاب سبز را بیاورید 
علوم

 فصل ماشینها پیش خوانی و تحقیق در مورد انواع ماشینهای ساده و پیچیده 

 املاء         

 امتحان املا-  از تمام دروس املا کار شود طالب تبار کار می شود 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)            

املا از کلیه دروس فارسی نکاتی که ارزش املایی دارد نوشته شود .فردا امتحان املا دارند 

یک برگه سفید هنر آورده شود 

 

افارسی(بنویسیم)

 قسمتهای عقب افتاده از کتاب بنویسیم دو صفحه کار شود 

ریاضی از کتاب طالب تبار تمام مطالب دو درس آخر انجام و سوالها نوشته شود و تست کار شود 

 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)            

 درس فردوسی را بخوانند و بنویسیم انجام شود 

افارسی(بنویسیم)

 لغت های سخت فردوسی و معنی کلمه ها نوشته شود 

ریاضی

 ریاضی مشابه سوالهای برگه 

برگه ریاضی داده شده با راه حل 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، محمدرضا باقری، امیرعلی لطفی کلاس اول: امیرارسلان ملکی ، امیرسام هنرمند ، علی اکبر زمانه کلاس دوم: رادمهر مهیاری ،،،،،، سبحان ذبیحی، امیرمحمد شمس کلاس سوم: سجاد داتلی بیگی ، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس چهارم:حسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری، کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان،پارسا آقاشاهی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، امیرعلی لطفی ،محمدرضا باقری کلاس اول:امیرسام هنرمند ،،،،، علیرضا احمدی ، امیررضا نجفی کلاس دوم: رایان تقی پور ،،،،، رادمهر مهیاری ، امیرعلی هاشمی کلاس سوم: راتین شهرام ،،،،،، آدرین نیک نیا،صدرالدین جهانگیری کلاس چهارم: امیرحسین بهاری ،حسام بنی اشراف، پویا کریمی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: محمد محمدیان ، صدرا اسماعیلی ،پارسا آقاشاهی
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعلی لطفی، آرتین خسرویان ، محمدرضا باقری کلاس اول: علی اکبر زمانه ، امیرسام هنرمند ، امیرارسلان ملکی کلاس دوم: حسین شهیدانی ، بهداد فتحی ، رادمهر مستاجران کلاس سوم: صدرالدین جهانگیری ، امیرحسین قدیمی پور، راتین شهرام کلاس چهارم: پویا کریمی ،،،،،،،، طاها میرزایی، امیرمحمدجعفرآقایی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان ، کسری نجات
برترین های قرآنی دیماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، امیرحسین نیازی، رایان اکبری،،، کلاس اول: سهیل کیومرثی پور، امیرعباس نیرپورف مانی فرهادی کلاس دوم: پرهام نطریان ،،،،،،،، علی حسینی، امیررضا نجفی ،،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی،،،،، هادی خوانساری ، رادمهر مهیاری کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی ، کیان اسماعیلی ، رادوین خوژندی کلاس پنجم: حسام بنی اشراف، حسام حاج حیدری، محمدانصاری،،، کلاس ششم: یوسف روحی ،،،،،،، آرتا بهرامی ، سامیار بزدخواستی
برترین های علمی دیماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر ، بردیا جانقربان کلاس اول:آرمین امیری ،،،،،،،،، آرشا حیدر پور ، عرفان صدقی وش کلاس دوم: علیرضا احمدی ،،،،،، سورنا یزدانی ، ارسلان ملکی ،،،،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی ،،،، بهداد فتحی ، امیرضا شاپوری نیا ، کلاس چهارم:رادوین خوژندی ،،،،، کیان اسماعیلی ، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم: حسام بنی اشراف، پویا کریمی ، کیان شنوی ،،،،،،،، کلاس ششم: آرتا بهرامی،،،،،، یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس آمادگی: متین خدابخش، رایان اکبری ، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی،،،، آرتین خسرویان ، شاهین شمیرانی کلاس دوم: علی حسینی ، امیرارسلان قدیری، ارسلان ملکی کلاس سوم: بهداد فتحی ،،،،،، رادمهر مستاجران،امیرمحمد شمس کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی ، آرمین ذبیحی،امیرعلی حاجی باقری کلاس پنجم: حسام حاجی حیدری، محمد انصاری ، کیان شنوی ،،،، کلاس ششم: پوریا خراسانی ،،،،، آرتا بهرامی ، سامیار یزدخواستی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی،،،، آرتین خسرویان، شاهین شمیرانی کلاس دوم : علیرضا احمدی،،،، اشکان کوکی،،،،، پرهام نظریان کلاس سوم : هادی خوانساری ، سبحان ذبیحی، رادمهر مهیاری کلاس چهارم: کیان اسماعیلی، رادوین خوژندی، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم : حسام حاجی حیدری، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،، یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر، امیرحسین نیازی کلاس اول: عرفان صدقی وش ، شاهین شمیرانی، مانی فرهادی کلاس دوم: امیرارسلان قدیری، حسام رفیعی ، سورنا یزدانی، کلاس سوم: سبحان ذبیحی ،،،، بهداد فتحی ، امیررضا شاپوری نیا کلاس چهارم: رادوین خوژندی ،،،، کیان اسماعیلی ، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم : کیان شنوی ،،،،، مسیح احمدی ، محمد انصاری کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،،، سامیار یزدخواستی ، پوریا خراسانی
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: رایان اکبری ،،،،،، بردیا جانقربان ، متین خدابخش کلاس اول : آرمین امیری ، امیرعباس نیرپور ، شایگان شاه قلی کلاس دوم : سورنا یزدانی،امیر ارسلان ملکی ، امیرارسلان قدیری کلاس سوم: رادمهر مستاجران ، حسین شهیدانی،دانیال شیشه گر کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی ، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس پنجم : محمد انصاری ، مسیح احمدی ، حسام حاجی حیدری کلاس ششم : پوریا خراسانی ،،،، آرتا بهرامی ، محمدیوسف روحی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی: بردیا جانقربان، حسین نیازی ، سادات بنی اشراف کلاس اول: امیرحسین بگدلی، امیرعباس نیرپور، آرشا حیدرپور کلاس دوم: پرهام نظریان،،،،،،، سورنا یزدانی ، علی حسینی،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی، دانیال شیشه گر ، امیررضا شاهپوری نیا کلاس چهارم: کیان اسماعیلی، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس پنجم:حسام حاج حیدری، محمدجعفرآقایی،حسام بنی اشراف کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،،، محمد یوسف روحی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:محمدمتین خدابخش ، بردیا جانقربان، نیما شیشه گر کلاس اول : سهیل کیومرثی ،،،، آرمین امیری ، مانی فرهادی ،، کلاس دوم: علیرضا احمدی ،،،، ارسلان قدیری ، ارسلان ملکی کلاس سوم: رادمهر مستاجران ، سبحان ذبیحی ، بهداد فتحی ،، کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی، رادوین خوژندی ، امیر حاجی باقری کلاس پنجم: کیان شنوی ،،،،،، مانی کریمی ، پویا کریمی ،،،، کلاس ششم: محمد یوسف روحی ، آرتا بهرامی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، بردیا جانقزبان ، رایان اکبری ،،، کلاس اول: آرتین خسرویان ،،، شایگان شاهقلی ، آرمین امیری کلاس دوم: سورنا یزدانی ،،،،، پرهام نطریان ، حسین عطایی کلاس سوم:رادمهر مستاجران ، حسین شهیدانی ، بهداد فتحی کلاس چهارم: امیر حاجی باقری، ارشیا کدخدایی ، کیان اسماعیلی کلاس پنجم: مانی کریمی ،،،،، محمد طاها میرزایی ، محمد انصاری کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،،،، پوریا خراسانی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، بردیا جانقربان، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی، سهیل کیومرثی ، امیرعباس نیرپور کلاس دوم: علیرضا احمدی،،،،،، امیررضا نجفی، حسین عطایی کلاس سوم: سبحان ذبیحی ، رادمهر مهیاری، دانیال شیشه گر کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی، رادوین خوژندی،امیرحاجی باقری کلاس پنجم: حسام بنی اشراف، حسام حاج حیدری،محمدجعفرآقایی کلاس ششم: آرتا بهرامی ، محمد یوسف روحی،سامیار یزدخواستی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی: متین خدابخش، رایان اکبری، نیما شیشه گر،،، کلاس اول : سهیل کیومرثی،،،، آرشا حیدرپور ، امیرحسین بگدلی کلاس دوم:علیرضا احمدی ،،،،،،، علی حسینی، امیررضا نجفی،،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی، امیررضا شاپوری نیا،رادمهر مهیاری کلاس چهارم: رادوین خوژندی، ارشیا کدخدایی، امیرعلی حاجی باقری کلاس پنجم: حسام حاج حیدری، حسام بنی اشراف، محمد یزدانی کلاس ششم: آرتا بهرامی،محمد یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی،،، آرتین خسرویان، سهیل کیومرثی کلاس دوم: حسین عطایی،،،، علیرضا احمدی، امیرارسلان قدیری کلاس سوم: حسین شهیدانی، رادمهر مستاجران ، آرین قاسمعلی کلاس چهارم: رادوین خوژندی،،، کیان اسماعیلی، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم: مانی کریمی،،،،،،،، پویا کریمی، طاها میرزایی،،،،، کلاس ششم: آرتا بهرامی،،،، سامیار یزدخواستی،یوسف روحی