منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 935
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 7 نفر
بازدید دیروز : 100 نفر
بازدید کلی : 1700418 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس ششم

 

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و آموزش دروس به صورت مجازی و غیرحضوری تکالیف شب دانش آموزان تا اطلاع ثانوی در فضای مجازی اعلام خواهد شد


بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/29

نام درس تکالیف                          
قرآن درس دهم قسمت اول و دوم  خوانده شود 
فارسی (بخوانیم)  راز زندگی 
فارسی(بنویسیم)
تمرین های دستوری داده شده در دفتر حل شود 
ریاضی

از قبل داده شده است 

علوم جنگل برای کیست با سوالهایش 
املاء           
 هدیه ها 
 عید مسلمانان با سوالهایش 
مطالعات اجتماعی

درس نوزدهم همسایگان ایران با 20 سوال

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن  قرآن برای مربی قرآن خوانده شود 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی(بنویسیم)
 تکالیف داده شده در دفتر نوشته شود 
ریاضی

از ص 140 تا 145 خیلی سبز تا سوال 6 حل شود 

علوم جنگل برای کیست با سوالهایش 
املاء           
 هدیه ها 
 عید مسلمانان با سوالهایش 
مطالعات اجتماعی

 تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن  
فارسی (بخوانیم) راز زندگی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

تا آخر ص 108 کتاب حل شود   

علوم جنگل برای کیست با سوالهایش و آزمایش انجام شود 
املاء           
 هدیه ها 
 عید مسلمانان با سوالهایش  خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس18خوانده شود و تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

نام درس تکالیف                          
قرآن  قسمت دوم درس دهم سوره جدید خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) راز زندگی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
نگارش درس راز زندگی نوشته شود 
ریاضی

ص 105 تا آخر کتاب حل شود   

علوم جنگل برای کیست با 20 سوال 
املاء           
 هدیه ها 
 عید مسلمانان با 20 سوال خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس18 دریا نعمت خدادادی با 20 سوال 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس دهم خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) راز زندگی حفظ با معنی
فارسی(بنویسیم)
از قبل داده شده 
ریاضی

خیلی سبز تا آخر ص 139 حل شود  

علوم شگفتیهای برگ با سوالهایش 
املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 18 با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/21

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس دهم قسمت اول خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) راز زندگی حفظ شود 
فارسی(بنویسیم)
مصدرهای درس راز زندگی و جمله های تشبیه و ترکیب وصفی و ترکیب اضافی درس را بنویس
ریاضی

خیلی سبز تا سر مساحت دایره حل شود تا ص 134 

علوم شگفتیهای برگ با سوالهایش خوانده شود
املاء           درس راز زندگی از حفظ املا نوشته شود 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 18 خوانده شود

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/20

نام درس تکالیف                          
قرآن  
فارسی (بخوانیم) راز زندگی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
ردیف و قافیه و غعل های درس راز زندگی را بنویس
ریاضی

ص 101 کتاب حل شود 

علوم شگفتیهای برگ با سوالهایش خوانده شود
املاء           
 هدیه ها 
عید مسلمانان با 20 سوال نوشته و خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس 18 با 20 سوال 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/19

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس دهم قسمت اول کار شود 
فارسی (بخوانیم) راز زندگی با معنی و حفظ شود 
فارسی(بنویسیم)
 پرسش های راز زندگی و دانش پژوهی در دفتر نوشته شود 
ریاضی

ص 98 و 99 و 100 در کتاب حل شود 

علوم شگفتیهای برگ خوانده شود
املاء           یک داستان بنویس و شخصیت بخشی در آن مشخص شود 
 هدیه ها 
 سفرهای پر برکت با سوالهایش 
مطالعات اجتماعی

درس ماهیها و درس 18 با 20 سوال خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس نهم قران کار شود 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد تدریس می شود 
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

تدریس می شود - مقوا و قیچی و متر آورده شود 

علوم شگفتیهای برگ با سوالهایش  
املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس دریاهای ایران خوانده شود تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس نهم قران کار شود 
فارسی (بخوانیم) حکایت و دوستی و مشاوره خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
 کتابخوانی داریم 
ریاضی

از قبل داده شده 

علوم شگفتیهای برگ با 20 سوال  
املاء           
 هدیه ها 
سفره پر برکت با  سوال هایش
مطالعات اجتماعی

درس دریاهای ایران خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/12

نام درس تکالیف                          
قرآن درس نهم قسمت دوم تدریس شده خوانده شود
فارسی (بخوانیم) حکایت درس آزاد تدریس شد خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
حکایت با معنی در دفتر نوشته شود 
ریاضی شکل های مکعب و مکعب مستطیل و چهار وجهی درست شده و آورده شود تدریس آن انجام شده است 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش
املاء           
 هدیه ها 
سفره پر برکت با  سوال هایش
مطالعات اجتماعی

 تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن درس نهم خوانده شود
فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاوره و شیر خدا تمرین شود
فارسی(بنویسیم)
 10 جمله بنویس و مشبه و مشبه به و ادات و ووجه را پیدا کن 
ریاضی امتحان گرفته می شود
علوم امتحان گرفته می شود
املاء          از مشاوره املا گفته می شود
 هدیه ها 
سفره پر برکت با 20 سوال 
مطالعات اجتماعی

درس 16 با سوالهایش - تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/7

نام درس تکالیف                          
قرآن  برای مسابقه قرآنی فردا قرآن بخوانید 
فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاوره و شیر خدا تمرین شود
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز تا سر حجم و جرم حل شود 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش 
املاء           کتاب خوانی انجام شود 
 هدیه ها 
 راه تندرستی با سوالهایش پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی

درس 16 با 20 سوال خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/6

نام درس تکالیف                          
قرآن  
فارسی (بخوانیم) شیر خدا را حفظ کن
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه از شیر خدا با معنی بنویس
ریاضی از ص 88 تا آخر ص 93 کتاب حل شود 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش 
املاء           
 هدیه ها 
 راه تندرستی با سوالهایش پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی

درس 15 خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/5

نام درس تکالیف                          
قرآن درس نهم  خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) مشاوره و دوستی  با معنی خوانده شود - شعر شیر خدا با معنی پرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
شیر خدا با معنی در دفتر نوشته و خوانده شود ترکیب اضافی و وصفی درس دوستی و مشاوره نوشته شود  
ریاضی تدریس می شود  - متر بیاورید 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش پرسیده می شود 
املاء           
 هدیه ها 
 راه تندرستی با سوالهایش پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی

درس 15 خوانده شود وجلسه آینده تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/2

نام درس تکالیف                          
قرآن درس نهم قسمت اول خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) مشاوره و دوستی  با معنی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
 از هر دو درس دوستی و مشاوره مخالف و هم خانواده  نوشته شود 
ریاضی کاربرگ ریاضی تا سر اندازه گیری حل شود - متر بیاورید 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش و میکروسکوپ اگر دارید بیاورید 
املاء          انشا درباره دهه فجر بنویسید و بیاورید 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 15 با سوالهایش 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن سوره الرحمن یاد گرفته و خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) مشاوره و دوستی  با معنی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
 از هر دو درس دوستی و مشاوره20 کلمه  با معنی نوشته شود 
ریاضی کتاب ریاضی از قبل داده شده حل کنید
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با 20 سوال برای شنبه 
املاء          املا  از درس دوستی و مشاوره گفته شود 
 هدیه ها 
راه تندرستی با سوالهایش خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس 15 با سوالهایش 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس 12 دوستی با معنی بخوان 
فارسی(بنویسیم)
 درس 12 را در دفتر با معنی بنویس 
ریاضی آزمون ص 114 و 115 و 116 حل شود بصورت امتحانی 
علوم درس انرژی با سوالهایش بخوان 
املاء           
 هدیه ها 
راه تندرستی با 20 سوال و پرسشهای کتاب نوشته شود 
مطالعات اجتماعی

درس 15 پوشاک ما با 20 سوال پرسیده میشود 

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، محمدرضا باقری، امیرعلی لطفی کلاس اول: امیرارسلان ملکی ، امیرسام هنرمند ، علی اکبر زمانه کلاس دوم: رادمهر مهیاری ،،،،،، سبحان ذبیحی، امیرمحمد شمس کلاس سوم: سجاد داتلی بیگی ، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس چهارم:حسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری، کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان،پارسا آقاشاهی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، امیرعلی لطفی ،محمدرضا باقری کلاس اول:امیرسام هنرمند ،،،،، علیرضا احمدی ، امیررضا نجفی کلاس دوم: رایان تقی پور ،،،،، رادمهر مهیاری ، امیرعلی هاشمی کلاس سوم: راتین شهرام ،،،،،، آدرین نیک نیا،صدرالدین جهانگیری کلاس چهارم: امیرحسین بهاری ،حسام بنی اشراف، پویا کریمی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: محمد محمدیان ، صدرا اسماعیلی ،پارسا آقاشاهی
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعلی لطفی، آرتین خسرویان ، محمدرضا باقری کلاس اول: علی اکبر زمانه ، امیرسام هنرمند ، امیرارسلان ملکی کلاس دوم: حسین شهیدانی ، بهداد فتحی ، رادمهر مستاجران کلاس سوم: صدرالدین جهانگیری ، امیرحسین قدیمی پور، راتین شهرام کلاس چهارم: پویا کریمی ،،،،،،،، طاها میرزایی، امیرمحمدجعفرآقایی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان ، کسری نجات
برترین های قرآنی دیماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، امیرحسین نیازی، رایان اکبری،،، کلاس اول: سهیل کیومرثی پور، امیرعباس نیرپورف مانی فرهادی کلاس دوم: پرهام نطریان ،،،،،،،، علی حسینی، امیررضا نجفی ،،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی،،،،، هادی خوانساری ، رادمهر مهیاری کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی ، کیان اسماعیلی ، رادوین خوژندی کلاس پنجم: حسام بنی اشراف، حسام حاج حیدری، محمدانصاری،،، کلاس ششم: یوسف روحی ،،،،،،، آرتا بهرامی ، سامیار بزدخواستی
برترین های علمی دیماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر ، بردیا جانقربان کلاس اول:آرمین امیری ،،،،،،،،، آرشا حیدر پور ، عرفان صدقی وش کلاس دوم: علیرضا احمدی ،،،،،، سورنا یزدانی ، ارسلان ملکی ،،،،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی ،،،، بهداد فتحی ، امیرضا شاپوری نیا ، کلاس چهارم:رادوین خوژندی ،،،،، کیان اسماعیلی ، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم: حسام بنی اشراف، پویا کریمی ، کیان شنوی ،،،،،،،، کلاس ششم: آرتا بهرامی،،،،،، یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس آمادگی: متین خدابخش، رایان اکبری ، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی،،،، آرتین خسرویان ، شاهین شمیرانی کلاس دوم: علی حسینی ، امیرارسلان قدیری، ارسلان ملکی کلاس سوم: بهداد فتحی ،،،،،، رادمهر مستاجران،امیرمحمد شمس کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی ، آرمین ذبیحی،امیرعلی حاجی باقری کلاس پنجم: حسام حاجی حیدری، محمد انصاری ، کیان شنوی ،،،، کلاس ششم: پوریا خراسانی ،،،،، آرتا بهرامی ، سامیار یزدخواستی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی،،،، آرتین خسرویان، شاهین شمیرانی کلاس دوم : علیرضا احمدی،،،، اشکان کوکی،،،،، پرهام نظریان کلاس سوم : هادی خوانساری ، سبحان ذبیحی، رادمهر مهیاری کلاس چهارم: کیان اسماعیلی، رادوین خوژندی، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم : حسام حاجی حیدری، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،، یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر، امیرحسین نیازی کلاس اول: عرفان صدقی وش ، شاهین شمیرانی، مانی فرهادی کلاس دوم: امیرارسلان قدیری، حسام رفیعی ، سورنا یزدانی، کلاس سوم: سبحان ذبیحی ،،،، بهداد فتحی ، امیررضا شاپوری نیا کلاس چهارم: رادوین خوژندی ،،،، کیان اسماعیلی ، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم : کیان شنوی ،،،،، مسیح احمدی ، محمد انصاری کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،،، سامیار یزدخواستی ، پوریا خراسانی
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: رایان اکبری ،،،،،، بردیا جانقربان ، متین خدابخش کلاس اول : آرمین امیری ، امیرعباس نیرپور ، شایگان شاه قلی کلاس دوم : سورنا یزدانی،امیر ارسلان ملکی ، امیرارسلان قدیری کلاس سوم: رادمهر مستاجران ، حسین شهیدانی،دانیال شیشه گر کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی ، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس پنجم : محمد انصاری ، مسیح احمدی ، حسام حاجی حیدری کلاس ششم : پوریا خراسانی ،،،، آرتا بهرامی ، محمدیوسف روحی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی: بردیا جانقربان، حسین نیازی ، سادات بنی اشراف کلاس اول: امیرحسین بگدلی، امیرعباس نیرپور، آرشا حیدرپور کلاس دوم: پرهام نظریان،،،،،،، سورنا یزدانی ، علی حسینی،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی، دانیال شیشه گر ، امیررضا شاهپوری نیا کلاس چهارم: کیان اسماعیلی، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس پنجم:حسام حاج حیدری، محمدجعفرآقایی،حسام بنی اشراف کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،،، محمد یوسف روحی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:محمدمتین خدابخش ، بردیا جانقربان، نیما شیشه گر کلاس اول : سهیل کیومرثی ،،،، آرمین امیری ، مانی فرهادی ،، کلاس دوم: علیرضا احمدی ،،،، ارسلان قدیری ، ارسلان ملکی کلاس سوم: رادمهر مستاجران ، سبحان ذبیحی ، بهداد فتحی ،، کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی، رادوین خوژندی ، امیر حاجی باقری کلاس پنجم: کیان شنوی ،،،،،، مانی کریمی ، پویا کریمی ،،،، کلاس ششم: محمد یوسف روحی ، آرتا بهرامی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، بردیا جانقزبان ، رایان اکبری ،،، کلاس اول: آرتین خسرویان ،،، شایگان شاهقلی ، آرمین امیری کلاس دوم: سورنا یزدانی ،،،،، پرهام نطریان ، حسین عطایی کلاس سوم:رادمهر مستاجران ، حسین شهیدانی ، بهداد فتحی کلاس چهارم: امیر حاجی باقری، ارشیا کدخدایی ، کیان اسماعیلی کلاس پنجم: مانی کریمی ،،،،، محمد طاها میرزایی ، محمد انصاری کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،،،، پوریا خراسانی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، بردیا جانقربان، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی، سهیل کیومرثی ، امیرعباس نیرپور کلاس دوم: علیرضا احمدی،،،،،، امیررضا نجفی، حسین عطایی کلاس سوم: سبحان ذبیحی ، رادمهر مهیاری، دانیال شیشه گر کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی، رادوین خوژندی،امیرحاجی باقری کلاس پنجم: حسام بنی اشراف، حسام حاج حیدری،محمدجعفرآقایی کلاس ششم: آرتا بهرامی ، محمد یوسف روحی،سامیار یزدخواستی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی: متین خدابخش، رایان اکبری، نیما شیشه گر،،، کلاس اول : سهیل کیومرثی،،،، آرشا حیدرپور ، امیرحسین بگدلی کلاس دوم:علیرضا احمدی ،،،،،،، علی حسینی، امیررضا نجفی،،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی، امیررضا شاپوری نیا،رادمهر مهیاری کلاس چهارم: رادوین خوژندی، ارشیا کدخدایی، امیرعلی حاجی باقری کلاس پنجم: حسام حاج حیدری، حسام بنی اشراف، محمد یزدانی کلاس ششم: آرتا بهرامی،محمد یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی،،، آرتین خسرویان، سهیل کیومرثی کلاس دوم: حسین عطایی،،،، علیرضا احمدی، امیرارسلان قدیری کلاس سوم: حسین شهیدانی، رادمهر مستاجران ، آرین قاسمعلی کلاس چهارم: رادوین خوژندی،،، کیان اسماعیلی، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم: مانی کریمی،،،،،،،، پویا کریمی، طاها میرزایی،،،،، کلاس ششم: آرتا بهرامی،،،، سامیار یزدخواستی،یوسف روحی