منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 845
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 72 نفر
بازدید دیروز : 249 نفر
بازدید کلی : 452761 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس اول

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه ۹8/2/28

نام درس
تکالیف 
قرآن  
فارسی (بخوانیم)  
فارسی(بنویسیم)  
ریاضی 

امتحان ریاضی از کل کتاب دارند کار شود

از 1 تا 99 با عدد نوشته شود و دور اعداد فرد خط بکشند 

علوم  
 املاء           


بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه ۹8/2/28

نام درس
تکالیف 
قرآن  
فارسی (بخوانیم) ازنشانه های 2  از درس در بازار تا  درس حلزون روخوانی شود
فارسی(بنویسیم)  
ریاضی  از 70 تا 99 با حروف نوشته شود 

 

علوم  
 املاء          از کل کتاب امتحان املا دارند در 10 خط تمرین شود تمام صداها 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹8/2/24

نام درس
تکالیف 
قرآن  فردا آزمون زبان انگلیسی از کل کتاب دارند
فارسی (بخوانیم)  
فارسی(بنویسیم) از روی ص دوم درس چهارفصل یکبار بنویس
ریاضی  ص 172 تکرار شود
علوم  
 املاء          از سه درس آخر یک املا گفته شود در 6 خط

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/2/23

نام درس
تکالیف 
قرآن  
فارسی (بخوانیم) از روی درس آخر چهار فصل و نیایش روخوانی شود
فارسی(بنویسیم) از روی ص اول درس چهارفصل یکبار بنویس
ریاضی  از 1 تا 100 با عددنوشته شود 
علوم ارزشیابی علوم دارند 
 املاء           از نشانه های 2 شش خط کلمه نویسی شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹8/2/22

نام درس
تکالیف 
قرآن  تمام کتاب یکبار خوانده و تکرار شود برای ارزشیابی از قرآن روزدوشنبه یا سه شنبه انجام می شود
فارسی (بخوانیم)  دروس آخر روخوانی شود
فارسی(بنویسیم) با کلمات صدای (ظ) جمله سازی شود روز چهارشنبه امتحان املای پایانی
ریاضی  ص 168 مسئله ها نوشته شود روز سه شنبه امتحان پایانی ریاضی 
علوم از کتاب علوم ارزشیابی سوال انجام می گیرد
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/2/21

نام درس
تکالیف 
قرآن  ارزشیابی از قرآن روزسه شنبه انجام می شود
فارسی (بخوانیم) تمام دروس روخوانی شود
فارسی(بنویسیم) حروف الفبا یکبار با اسامی تکرار شود
ریاضی  جمع های 12 را بنویسید و بکشید
علوم چند وسیله روشنایی قدیم را بکشید
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹8/2/18

نام درس
تکالیف 
قرآن  
فارسی (بخوانیم) شعر پیغمبرما حفظ شود 
فارسی(بنویسیم) برگه کار شود 

 

ریاضی  مسئله های 161 و 163 کار شود 
علوم کاربرد آهنربا در زندگی را با کشیدن چند شکل نشان دهید
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/2/16

نام درس
تکالیف 
قرآن ارزشیابی ماهانه قران انجام میشود 
فارسی (بخوانیم) ارزشیابی ماهانه اردیبهشت  از بخوانیم دارند کار شود 
فارسی(بنویسیم)

از ص دوم  درس پیامبر مهربان یک بار نوشته شود

ریاضی  ص 158 تکرار شود 
علوم نتیجه آزمایش امروز آهن ربا و قطب ها در 2 خط نوشته شود 
 املاء           5 خط املا از ظ گفته شود 

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹8/2/15

نام درس
تکالیف 
قرآن فردا مسابقه علمی دارند
فارسی (بخوانیم) از سه درس آخر از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی(بنویسیم)

از ص اول درس پیامبر مهربان یک بار نوشته شود

ریاضی  جمع های عدد 11 را با شکل کشیده و بنویسید
علوم آزمایش مربوط به صفحه ی آخر بخش آهنربا در کلاس انجام می شود چند آهنربا ی حلقوی به کلاس بیاورید
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/2/14

نام درس
تکالیف 
قرآن داستان های قران تکرار شود پرسش میشود
فارسی (بخوانیم) درس جدید تکرار و روخوانی شود
فارسی(بنویسیم)

کلمات درس جدید  تکرار و نوشته شود

 با 5 کلمه صدای غ جمله بنویس

ریاضی  ص 154 در دفتر
علوم بخش آهنربا پرسش میشود
 املاء          5 خط املا از صدای غ نوشته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹8/2/11

نام درس
تکالیف 
قرآن سوره نصر در منزل روخوانی و تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید تکرار و روخوانی شود
فارسی(بنویسیم) کلمات درس جدید خوانده و تکرار شود
ریاضی  برگه داده شده کار شود
علوم برگه داده شده انجام شود
 املاء          روز شنبه املا از درس رضا گفته می شود کار شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹8/2/10

نام درس
تکالیف 
قرآن پیام قرآنی جدید با معنی آن پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید مرغابی ها و لاک پشت مرور شود
فارسی(بنویسیم) کلمات درس جدید صدای (غ) تکرار شود
ریاضی  از 90 تا 50 یکی یکی کم شود و نوشته شود
علوم جدول کلاسی تا آخر تکمیل شود مربوط به آهنربا 
 املاء           فردا امتحان ارزشیابی فروردین ماه از نشانه های 2 تا آخر درس خاطرات انقلاب گفته می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/2/9

نام درس
تکالیف 
قرآن  سوره ی نصر روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) 2 درس آخر تکرار شود
فارسی(بنویسیم) 5 جمله با (ض) 5 جمله با (ط) نوشته شود 
ریاضی  ص 151 کتاب نوشته شود
علوم  شکل قطب نما و قبله نما را در دفتر علوم بکشید 
 املاء           


تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/2/7

نام درس
تکالیف 
قرآن  
فارسی (بخوانیم) درس ها مرور و روخوانی شود
فارسی(بنویسیم) ص اول از درس خاطرات انقلاب نوشته شود 
ریاضی  ص 145 تکرار شود 
علوم آهن ربا در چه مواردی استفاده میشود شکل آن را بکشید 
 املاء           


بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹8/2/4

نام درس
تکالیف 
قرآن سوره نصر در منزل روخوانی و تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید تکرار و روخوانی شود
فارسی(بنویسیم) کلمه های درس جدید خوانده و تکرار شود
ریاضی  برگه داده شده کار شود
علوم  برگه داده شده انجام شود
 املاء          روز شنبه املا از درس رضا گفته می شود کار شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/2/2

نام درس
تکالیف رضایت نامه اردو فراموش نشود
قرآن از روی عبارات قرآنی خوانده شود
فارسی (بخوانیم) 3 درس آخر روخوانی شود
فارسی(بنویسیم) با 5 کلمه که صدای (ض) دارد جمله سازی کن 
ریاضی  ص 144 تکرار شود - روز چهارشنبه امتحان ریاضی ماهانه اسفند گرفته می شود
علوم  
 املاء          برای روز چهارشنبه املا از درس رضا گفته می شود کار شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/۱/31

نام درس
تکالیف رضایت نامه اردو فراموش نشود
قرآن سوره حمد و فلق پرسش می شود برای روز چهارشنبه
فارسی (بخوانیم) درس رضا و حلزون روخوانی شود
فارسی(بنویسیم) از خود درس رضا یک بار بنویس
ریاضی  تکالیف داده شده با عدد و با حروف نوشته شود
علوم برای آن ربا قلاب ماهی گیری و ماهی های آن را با گیره و آهن ربا درست کرده و به کلاس بیاورید
 املاء           از درس رضا و حلزون 5 خط املا بنویس

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹8/۱/27

نام درس
تکالیف
قرآن لوحه های 23 و 24 و 25 و 26 و 27 تکرار و روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از درس جدید رضا انجام شود
فارسی(بنویسیم) سرمشق کلاس نوشته شود
ریاضی  برگه ها کار شود
علوم سوال های بخش حرکت پرسش می شود
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹8/۱/27

نام درس
تکالیف
قرآن لوحه های 26 و 27 روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) سه درس آخر از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی(بنویسیم) یک داستان درباره ی زندگی حلزون در 4 خط بنویسید
ریاضی  ص 142 تکرار شود
علوم یک فرفره یا بادیادک بسازید
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/۱/26

نام درس
تکالیف
قرآن  پرسش از درس جدید می شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از کتاب بنویسیم انجام شود 
فارسی(بنویسیم) با 5 خط اول درس حلزون یک بار بنویسید
ریاضی  از 60 تا 70 با حروف 3 بار نوشته شود
علوم  جدول کار شده در کلاس مربوط به حرکت را خوب انجام دهید و سه وسیله دیگر را بنویسید
 املاء          5 خط از درس حلزون بنویسید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹8/۱/25

نام درس
تکالیف
قرآن  
فارسی (بخوانیم) 3 درس آخر تکرار شود
فارسی(بنویسیم) با 5 کلمه با صدای ح جمله سازی شود
ریاضی  ص 140 کتاب تکرار شود
علوم  
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه۹8/۱/24

نام درس
تکالیف
قرآن داستانهای پیامبران بزرگ را یادآوری و یک تصویر از آن را به دلخواه نقاشی کند
فارسی (بخوانیم) درس جدید حلزون روخوانی شود
فارسی(بنویسیم) کلمات درس جدید تکرار و روخوانی گردد
ریاضی  ص 137 کتاب تکرار شود
علوم  
 املاء           از درس مثل خورشید کار شود و  املا گفته شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه۹8/۱/21

نام درس
تکالیف
قرآن لوحه های 23 و 24 و 25 روخوانی و بخش بخش خوانده شود
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم روخوانی از سه درس آخر شود
فارسی(بنویسیم) برگه های داده شده کار شود
ریاضی  ص 136 کتاب تکرار شود
علوم  آزمایش مربوط به حرکت اجسام روی سطح صاف و ناهموار انجام میشود
 املاء           از درس مثل خورشید 5 خط املا نوشته شود 


تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه۹8/۱/20

نام درس
تکالیف
قرآن  پیام قرآنی جدید با معنی آن نوشته و به کلاس بیاورید
فارسی (بخوانیم) روخوانی از تمام دروس انجام شود
فارسی(بنویسیم) با 6 کلمه که صدای ث دارد در6 جمله در هم ریخته آن کلمات گذاشته شود
ریاضی  ص 135 کتاب تکرار شود
علوم  
 املاء          برای امتحان ماهانه ی املا در خانه بیشتر کار انجام شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه۹8/۱/19

نام درس
تکالیف
قرآن  
فارسی (بخوانیم) درس جدید مثل خورشید روخوانی شود
فارسی(بنویسیم) کلمه های درس جدید از کتاب بنویسیم تکرار شود
ریاضی  ص 133 کتاب تکرار شود
علوم  چند وسیله که چرخ دارد را بکشید و به کلاس بیاورید
 املاء           روز چهارشنبه ماهانه املا در اسفند ماه گرفته می شود تا آخر درس علی و معصومه

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه۹8/۱/18

نام درس
تکالیف
قرآن  سوره فلق و لوحه22 تکرار و روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) درس علی و معصومه و درس سفر دلپذیر روخوانی و نشانه های ان تکرار شود
فارسی(بنویسیم) یک داستان کوتاه در 5 خط بنویسید
ریاضی  4 مسئله با راه حل آن بنویسید و روی محور نشان دهید
علوم  
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه۹8/۱/17

نام درس
تکالیف
قرآن  
فارسی (بخوانیم) سه درس آخر روخوانی شود
فارسی(بنویسیم) از درس علی و معصومه یک بار بنویسد
ریاضی   ص 131 کتاب تکرار گردد
علوم  چیزهایی که حرکت دراند را نقاشی کن
 املاء           5 خط املا از درس آخر از جمله های کتاب بنویس

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه۹۷/۱۲/21

نام درس
تکالیف
قرآن  
فارسی (بخوانیم) روخوانی از درس علی و معصومه انجام شود
فارسی(بنویسیم) کلمات درس جدید روخوانی و تکرار شود
ریاضی   ص 130 مسئله ها یک بار نوشته شود
علوم  
 املاء           5 خط املا از درس سفر دلپذیر نوشته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه۹۷/۱۲/20

نام درس
تکالیف
قرآن  شعر سوره ها پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) از همه دروس روخوانی گردد
فارسی(بنویسیم)  5 کلمه با صدای ذ - 5 کلمه با صدای ص جمله سازی شود
ریاضی   
علوم  جدول مربوط به گرما و نور را تا آخر ادامه دهید
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه۹۷/۱۲/۱۹

قرآن  
فارسی (بخوانیم) درس صدای موج و سفر دلپذیر روخوانی گردد
فارسی(بنویسیم)  
ریاضی  یک امتحان ریاضی گرفته شود
علوم  
 املاء           5 خط املا از صدای موج و سفر دلپذیرنوشته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/12/15

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره فلق چند بار تکرار و روخوانی شود
فارسی (بخوانیم)  درس صدای موج با صدای بلند خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
از روی درس صدای موج یک بار بنویسید
ریاضی  از شصت تا هفتاد با حروف نوشته شود
علوم  بخش هوا پرسش می شود
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/12/14

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره فلق روخوانی شود لوحه ی 20 هم بخش بخش خوانده شود
فارسی (بخوانیم) دو درس صدای موج و در بازار روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با 6 کلمه که (گان) به آن اضافه شود جمله سازی کند
ریاضی  از ص 126 کتاب یکبار دیگر بنویسید
علوم  
 املاء           5 خط از صداهای خوانده شده بنویسید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/12/13

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
عبارات قرآنی درس آخر روخوانی گردد
فارسی (بخوانیم) درس صدای موج روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید خوانده و تکرار شود
ریاضی  از 50 تا 60 با حروف در 5 خط تکرار گردد
علوم چند وسیله قدیمی و جدید را نقاشی کرده و به کلاس بیاور
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک  شنبه 97/12/12

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
تمام پیام های قرانی با معنی پرسش میشود
فارسی (بخوانیم) 3 درس  آخر از هر دو کتاب  روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با 6 کلمه که "گی "به آن اضافه شده جمله سازی شود
ریاضی  از 0 تا 30  سه  تا  سه تا بنویس و تکرار کن د ر5 خط
علوم  3 بخش آخر پرسش میشود
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/12/11

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 داستان مدرسه ی ما از قرآن را نقاشی کنید
فارسی (بخوانیم) درس در بازارتکرار و  روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با 5 کلمه که گاه به آن اضافه شده جمله سازی شود
ریاضی  از 0 تا 40 دو تا دوتا بنویس و تکرار کن
علوم  
 املاء          5 خط املا از تشدید و هوا نوشته شود از این به بعد فقط از جملات کتاب املا گفته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/12/8

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از دو درس آخر و درس قرآن و میهن ما روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید در بازار نوشته و تکرار شود 5 کلمه که تشدید دارد جمله سازی کن
ریاضی  جمع های کامل عدد 8 و 9 و 10 از روی برگه داده شده در کلاس انجام دهید
علوم  برگه داده شده مربوط به علوم کار شود
 املاء          5 خط املا از درس در بازار بنویسید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/12/7

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
سه پیام قرآنی آخر را با معنی آن  تکرار کند
فارسی (بخوانیم) درس جدید در بازار نوشته و تکرار شود روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید در بازار نوشته و تکرار شود 
ریاضی  ص 123کتاب تکرار شود
علوم  
 املاء          امتحان ماهانه ی بهمن از جنگل تا آخر درس کتاب خوانی گرفته می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/12/6

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 شعر راه نور و روشنی را چند بار تکرار کند
فارسی (بخوانیم) 3درس آخر کتاب روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده انجام شود
ریاضی  از عدد 40 تا 50 با حروف در 5 خط نوشته شود
علوم  بخش هوای سرد و گرم پرسش می شود چند وسیله برقی بکشید
 املاء           5 خط املا از درس کتابخوانی گفته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 97/12/5

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 3درس آخر کتاب روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
از روی دو درس آخر کتاب بازنویسی شود
ریاضی  ص 121 کتاب د ر دفترنوشته شود
علوم  
 املاء           


تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/12/4

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس جدید کتاب خوانی  روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید بازنویسی شود
ریاضی  از عدد سی تا چهل با حروف در 5 خط نوشته شود
علوم  نتیجه آزمایش امروز آدمک یخی در جاهای مختلف و آب شدن آن را توضیح دهید
 املاء           5 خط املبا از صداهای خوانده شده بنویسد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/12/1

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) دروس از کتاب بخوانیم تکرار و روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
برگه داده شده کار شود
ریاضی  از 21 تا 30 با حروف تکرار شود برگه داده شد
علوم  
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/11/30

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
پیام قرآنی جدید را بنویس و به کلاس بیاور
فارسی (بخوانیم) دروس از کتاب بخوانیم تکرار و روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با 6 کلمه که صدای ژ دارد جمله سازی کن
ریاضی  از 1 تا 10 با حروف تکرار شود
علوم آدمک یخی مطابق درس کتاب علوم ساخته شود و برای روز شنبه به کلاس بیاورد
 املاء           5 خط املا از صدای ژ نوشته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/11/29

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
عبارات قرآنی روخوانی شود پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) دروس از کتاب بخوانیم تکرار و روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
از سرمشق درس جدید  نوشته شود
ریاضی  از 50 تا 60 با عدد بنویسیدو در 5 خط بنویسید
علوم نتیجه آزمایش امروز مربوط به فشار هوا را با شکل بکشد و بنویسید
 املاء           5 خط املا از صدای چ نوشته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/11/28

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 لوحه 17 و 19 عبارات قرآنی روخوانی شود پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید چشمه و چراگاه و درس مهتاب روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با کلمات درس چشمه و چراگاه یک داستان کوتاه نوشته شود
ریاضی  از عدد 40 تا 50 با عدد بنویسیدو در 5 خط بنویسید
علوم بخش هوا و سوالات آن با دقت مرور گردد
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/11/27

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از دو کتاب درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده خوانده و تکرار شود
ریاضی  ص 115 کتاب تکرار شود
علوم چه چیزهایی هوا را آلوده می کنند شکل آن را بکشید
 املاء           5 خط از صدای اُ استثنا و صدای ه نوشته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/11/24

 

نام درس تکالیف                          
قرآن

 لوحه ی 18 و 19روخوانی شود

فارسی (بخوانیم) از تمام کتاب بنویسیم کلیه دروس روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
برگه داده شده انجام شود
ریاضی  ص 114 کتاب تکرار شود
علوم آیا هوا جابجا می شود ؟ چه چیزی هوا را جابجا می کند در یک سطر علت را بنویسد
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/11/23

 

نام درس تکالیف                          
قرآن

 سوره حمد کامل پرسش می شود - روخوانی شود لوحه ی 16 و 17 هم روخوانی شود

فارسی (بخوانیم) 3درس آخر از کتاب بنویسیم را تکرار کنید
فارسی (بنویسیم)
با کلمه های درس جدید جمله سازی شود
ریاضی  تمرین داده شده درباره ی ساعت انجام شود
علوم 5 وسیله که با انرژی برق یا باد حرکت می کند بکشید
 املاء           5 خط املا از صدای ه و اُ استثنا کار و نوشته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/11/17

 

نام درس تکالیف                          
قرآن

 سوره حمد کامل یادگیری و بازخوانی شود

فارسی (بخوانیم) درس جدید را تکرار کنید
فارسی (بنویسیم)

از درس جدید سرمشق ها نوشته شود

ریاضی  عدد نویسی از 30 تا 40 تکرار کنند
علوم  برگه داده شده انجام شود
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/11/16

 

نام درس تکالیف                          
قرآن

شعر سوره حمد با سوره حمد بازخوانی شود

شعر بچه مسلمان برای مراسم  دهه فجر آماده شود

فارسی (بخوانیم) دو درس آخر روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)

با 5 کلمه دارای ُا استثنا جمله سازی شود

ریاضی  عدد نویسی از 20 تا 30 یک صفحه کار شود
علوم  
 املاء          خلاصه یک داستان کوتاه را در سه خط بنویسید و بیاورید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/11/14

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر سوره ی حمد تکرار شود
فارسی (بخوانیم) تمام دروس از کتاب بنویسیم  روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
از روی دروس همکاری و درخت یک بار نوشته شود
ریاضی  ص 111 کتاب تکرار شودهر عدد را با یک رنگ بکشد
علوم برای ساختن اشکال مختلف کمی گل رس به کلاس بیاورید
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/11/13

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره حمد تکرار شود
فارسی (بخوانیم) دو درس جدید تکرار و روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده از روی شماره ها دوباره بازنویسی شود
ریاضی  ص 110 کتاب تکرار شود
علوم  2 علت ئ دلیل که زمین را شخم می زنند و بعد دانه ها را می کارند را بنویسید
 املاء           5 خط املا از 2 صدای ج و ل نوشته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/11/10

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 لوحه 13 و 14 کار شود
فارسی (بخوانیم) دو درس آخر تکرار و روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
6 جمله مرتب کردنی را که به صورت نامرتب است درست کرده و بنویسید
ریاضی  از 1 تا 20 را در 5 خط تکرار کند
علوم  
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/11/9

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 لوحه 13 و 14 کار شود سوره حمد با نوار کار شد
فارسی (بخوانیم) درس (ق و ل)  تکرار و روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق ها انجام شود
ریاضی   ص 108 و 109 در دفتر تکرار شود
علوم  دوره  شد
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/11/8

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 3 درس آخر تکرار و روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
جمله سازی با کلمات داده شده
ریاضی   
علوم  آزمایش علوم مربوط به خاک ها انجام شد
 املاء           5 خط املا از صدای (ل) گفته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/11/3

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
لوحه ی 13 و 14 روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) درس های آخر تکرار و روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
جمله مرتب کردنی را که به صورت نامرتب است درست کرده و بنویسید
ریاضی  از 1 تا 20 را در 5 خط تکرار کند
علوم  
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/11/2

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
پیام قرآنی را درست کنید و به کلاس بیاورید
فارسی (بخوانیم) درس جدیدرا  روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید را بخوان و بنویس
ریاضی  از 16 تا 19 را شکل کشیده و در جدول بنویسید
علوم  
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/11/1

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ارزشیابی از قرآن فردا انجام می شود
فارسی (بخوانیم) 3 درس آخر روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده در جدول حل داده شده حل شود 5 کلمه دیگر اضافه شود
ریاضی  ص 103 تکرار شود
علوم  
 املاء           5 خط از صدای خ گفته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/10/30

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید تکرار و خوانده شود
ریاضی  برای عددهای 10 تا 15 شکل کشیده و ده تایی و یکی را در جدول بنویسید و ده تایی درست کنید
علوم  ارزشیابی علوم انجام می شود
 املاء           

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/10/29

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر بچه ی مسلمان را حفظ کنید و یک نقاشی از بچه مسلمان را بکشید و به کلاس بیاورید
فارسی (بخوانیم) تمام دروس روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با کلمه های داده شده جمله سازی کنید
ریاضی  ص 102 تکرار شود
علوم برای روز دوشنبه ارزشیابی علوم انجام می شود
 املاء           5 خط املا از صدای (ف) کارشود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/10/26

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 سه شنبه ارزشیابی درس قرآن انجام می شود
فارسی (بخوانیم) 3 درس آخر تکرار و روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
در 6 خط یک داستان کوتاه را بنویسید و به کلاس بیاورید
ریاضی  برگه داده شد کار شود
علوم  ارزشیابی از کتاب علوم انجام می شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/10/25

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق های درس جدید خوانده و تکرار شود
ریاضی   برای امتحان ارزشیابی ماهانه ی ریاضی کار شود
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/10/24

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) روخوانی از تمام دروس
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده انجام شود
ریاضی   
علوم  
 املاء           برای امتحان ارزشیابی ماهانه تا درس لک لک کار شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/10/23

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) دروس تکرار و روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
مشق ندارند فقط با آتها برای مسابقه علمی تست کار شود
ریاضی   
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی فردا مسابقه علمی دارند تمام دروس دوره و خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/10/22

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) دروس تکرار وروخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق جدید خوانده و تکرار شود
ریاضی  ص 100 کتاب تکرار شود
علوم  همین بخش آخر سوال می شود کار شود
 املاء           5 خط املا از صدای پ گفته شود
 کتب کمک آموزشی دوشنبه مسابقه علمی دارند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/10/19

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
لوحه ی 11 و 12 و داستان های قرآن تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) از تمام دروس روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
5 کلمه که صدای (پ ) در آن تکرار شده باشد پیدا کنید و جمله بسازید
ریاضی  5 تا از جمع های عدد 10 را بکشید و جمع آن را بنویسید
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  برگه ها کار شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/10/18

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
یکی از تصاویر هدیه ی با ارزش را بکشید
فارسی (بخوانیم) درس های پرواز - لک لک - اردک روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
10 کلمه که شکل صدای (او) و 10 کلمه که شکل صد ای (و ) دارد را بنویسید و در یک جدول بگذارید
ریاضی  ص 97 کتاب تکرار شود
علوم  
 املاء           5 خط املا از تمام صداها نوشته شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/10/17

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
تمام پیام های قرآنی مرور شود پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید تکرار و روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق کلاسی درس جدید تکرار شود
ریاضی  5 جمع و 5 تفریق با شکل نمایش دهید
علوم  چند ابزار سنگین را نام برده و شکل آن را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/10/16

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 لوحه ی 11 و 12 روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید ورزش و درس اردک و لک لک روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با 3 کلمه از صدای (ک) و 3 کلمه با صدای ( وِ) جمله سازی شود
ریاضی  جمع های عدد 9 را بنویسید و شکل آن کشیده شود
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/10/15

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) روخوانی از درس جدید ورزش از دو کتاب فارسی
فارسی (بنویسیم)
سرمشق های درس جدید خوانده و تکرار شوند
ریاضی  ص 96 کتاب تکرار شود
علوم جدول مربوط به ابزارها را نقاشی کند
 املاء           5 خط املا از صدای (ک) و صداهای خوانده شده بنویسد
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/10/12

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
داستان مهربانترین معلم یک بار دیگر بازگو شود
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم روخوانی کلیه دروس انجام شود
فارسی (بنویسیم)
مانند جدول داده شده در کلاس دوباره کلمات دیگری بنویسید
ریاضی  ص 95 کتاب تکرار شود
علوم  بخش اول و دوم کتاب پرسش می شود کار شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/10/11

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
لوحه ی 9 و 10 قرآن خوانده و بخش بخش تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم دو صدای آخر روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
5 جمله با کلمات درهم ریخته جمله سازی و شماره گذاری شود
ریاضی  ص 94 کتاب تکرار شود
علوم  
 املاء           5 خط املا از تمام صداها بنویسید
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/10/10

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
لوحه 5 و 7 کتاب قرآن یکبار نوشته شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید لک لک روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید سرمشق و تکرارو خوانده شود
ریاضی  چه عددهایی 8 می شود با شکل نشان دهید
علوم وسایل آزمایش مربوط به سنگها را به کلاس بیاورید
 املاء           5 خط املا از صدای (اُ) بنویسید
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/10/8

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
شکل داستانمهربانترین معلم را به کلاس بیاورید
فارسی (بخوانیم) دو درس آخر از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
7 جمله بنویس که صدای( ُ) و صدای ( یِ) در آن زیاد باشد
ریاضی  ص 93 کتاب تکرار شود
علوم بخش پرسش می شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/10/8

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره ی والعصر و ناس تکرار شود پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درس دریا و اردک روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق از کلمات درس از بنویسیم ص کار شده ی امروز تکرار گردد
ریاضی  چه عددهایی 7 می شود فقط جمع های ان را با شکل بکشید
علوم  چرا سنگها به مرور زمان تغییر نمی کنند علت آن را بنویسید
 املاء           5 خط املا از صداهای خوانده شده گفته شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/10/5

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
شکل داستان مهربانترین معلم را بکشید
فارسی (بخوانیم) درس جدید اردک روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید تکرار و خوانده شود
ریاضی  جمع عددهای 7 و 8 و 9و 10 و ص 90 کتاب تکرار شود
علوم  
 املاء           5 خط املا از صدای (ش) و( ی) گفته شود
 کتب کمک آموزشی  برگه ها انجام شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/10/4

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
داستان های قرآن پرسش می شود - مهربانترین معلم کدام یک از پیامبران می باشد؟
فارسی (بخوانیم) درس جدید دریا و گوش شنوا روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
6 کلمه که   ِ  ربط دارد در یک داستان کوتاه بنویسد
ریاضی  چه عددهایی 6 می شود جمع های آن را با شکل بکشید
علوم سنگ در چه جاهایی استفاده می شود شکل بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/10/3

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
روخوانی از لوحه های 4 و 5و 6 و 7 شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های خود  درس جدید تکرار شود
ریاضی  ص 88 کتاب تکرار شود
علوم  جدول را کامل کنید
 املاء           5 خط از صدای ش و اِ گفته شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/10/2

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
عبارات قرآنی تدریس شده تکرار گردد و روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از سه درس آخر از بنویسیم
فارسی (بنویسیم)
5 کلمه با ش - 5 کلمه با اِ  جمله سازی شود
ریاضی  چه عددهایی 4 می شود جمع های آن را با شکل بنویسید
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/10/1

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
دوسوره ناس و والعصر پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از سه درس آخر از بنویسیم تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده جمله سازی شود
ریاضی   ص 87 کتاب تکرار گردد
علوم  
 املاء           5 خط املا از تمام صداهای خوانده شده گفته شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/9/28

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر سوره ناس تکرار شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از درس جدید و درس های قبل از بنویسیم انجام شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید از بنویسیم ( ش ) تکرار گردد
ریاضی   ص 86 تکرار گردد و برگه کار شود
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/9/27

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره ناس تکرار شود
فارسی (بخوانیم) دروس از بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با کلمه های داده شده جمله سازی شود
ریاضی   
علوم چند شغل در ارتباط با آب را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/9/26

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
داستان های قرآن پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) سه درس آخر روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکالیف امروز و جمله های داده شده را مرتب کنند و شماره بگذارند
ریاضی  ص 83 تکرار شود
علوم از دریا چه استفاده هایی می شودچند مورد را بکشید
 املاء           فردا امتحان املا در برگه گرفته می شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/9/25

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
لوحه های 4 و 5 و 6 و 7 قرآن روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) درس های جدید تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
5 جمله نامرتب نوشته شود تا دانش آموز آن را مرتب کند
ریاضی  تکالیف داده شده انجام شود
علوم شکل های مختلف آب  را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/9/24

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
لوحه های 6و 7 قرآن روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از درس ایران و استخر انجام شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید تکرار گردد
ریاضی  ص82 کتاب  تکرار شود
علوم چه راههایی برای صرفه جویی آب وجود دارد نمونه آن را بکشید
 املاء           5 خط املا از صداهای جدید (ایی ) و ( ز) گفته ود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/9/21

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
لوحه های 4 و 5 قرآن روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از کتاب بنویسیم از دروس انجام شود
فارسی (بنویسیم)
5 کلمه که صدای (ایی) دارد و 5 کلمه با صدای (ز) نوشته و جمله سازی شود
ریاضی  ص 80 تکرار شود
علوم چند چیز که به صورت گاز می باشد را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/9/19

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 سوره های قرآن دوره شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از حرف ز ص 45 تمرین شود
فارسی (بنویسیم)
 از روی سرمشق بنویسید
ریاضی  اعداد ریاضی 1 تا 8 تمرین شود
علوم  چند جانور که در آب یا کنار آب زندگی می کند بکشید
 املاء           5 خط از روی ز تمرین شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/9/19

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 سوره های قرآن دوره شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از دروس انجام شود
فارسی (بنویسیم)
 از روی سرمشق بنویسید
ریاضی  ص 74 تکرار شود
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/9/18

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) روخوانی از دروس انجام شود
فارسی (بنویسیم)
مشق از درس ایران  یک بار نوشته شود - از روی سرمشق بنویسید
ریاضی  اعداد را روی مقوا درست کرده و به مدرسه بیاورید
علوم چند چیز که غیرجامد است را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/9/17

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 یک تصویر از داستان هدیه ی پدر بزرگ کشیده شود و گفته شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از دروس انجام شود
فارسی (بنویسیم)
مشق از دو درس ایران و مادر یک بار نوشته شود
ریاضی  ص 73 تکرار شود
علوم چند چیز که جامد است را بکشید
 املاء           5 خط املا نوشته شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/9/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس های ایران و نان و مادر روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید خوانده و تکرار گردد
ریاضی  ص 72 تکرار شود و برگه ها انجام شود
علوم برگه علوم را انجام بدهید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/9/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
یکی از تصویرهای داستان هدیه پدربزرگ را نقاشی کن
فارسی (بخوانیم) درس جدید ایران از بخوانیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید با دورنگ کار شود و تکرار گردد
ریاضی  ص 69 تکرار شود
علوم چند چیز که مثل آب مایع است را بکشید
 املاء           5 خط املا از صداهای خوانده شده
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/9/12

نام درس تکالیف                          
قرآن
 داستان های قران یکبار تکرار شود
فارسی (بخوانیم) تمام درسها از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با دو کلمه جمله سازی شود
ریاضی  ص 70 تکرار شود
علوم از آب چه استفاده  هایی میشود شکل بکشید
 املاء           5 خط املا از صداهای خوانده شده
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/9/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
تکرار سوره والعصر و توحید
فارسی (بخوانیم) درس توت و نان و مادر از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکالیف داده شده ار درس جدید تکرار شود
ریاضی  ص 67 کتاب تکرار شود
علوم باز یافت شامل چه موادی می شود شکل آن را بکشید
 املاء           5 خط املا از صداهای خو.انده شده نوشته شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/9/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم روخوانی تمام دروس شود
فارسی (بنویسیم)
6 جمله داده شده خوش نویسی و تکرار گردد
ریاضی  برگه داده شده کار شود
علوم از تمام بخش های خوانده شده ارزشیابی می شود مرور شود
 املاء           5 خط املا از صداهای خو.انده شده نوشته شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/9/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 نقاشی مربوط به پیام قرآنی جدید را که کمک به والدین است را بکشید
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم روخوانی تمام دروس شود
فارسی (بنویسیم)
5 کلمه با صدای ت - 5 کلمه با صدای ر بنویسید و جمله سازی کنید
ریاضی  برای اعداد 6 تا 10 شکل بکشد و با چوب خط نمایش دهد
علوم برای آزمایش رنگ از پوست میوه ها ، هر کس میوه ای انتخاب کرده و به کلاس بیاورد
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  هرکس فردا دفتر جدید املا خود را به کلاس بیاورد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/9/5

نام درس تکالیف                          
قرآن
 پیام قرآنی جدید را با معنی تکرار کند
فارسی (بخوانیم) درس جدید مادر و توت روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق از درس جدید را تکرار کند و بخواند
ریاضی  ص 66 کتاب کار تکرار گردد
علوم آزمایش مربوز به دانه لوبیا را امروز انجام داده تا لوبیا آماده کاشتن شود
 املاء           4 خط املا از دروس خوانده شده بنویسد
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/9/3

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ترکیبها را یک بار کامل بنویسد
فارسی (بنویسیم)
تکالیف داده شد که فقط بخش اول را می نویسد را ادامه دهد
ریاضی  تکالیف کار شده در کلاس را ادامه دهد و با انگشتان دست عمل انتقال به دست دیگر را انجام دهد
علوم  5 گیاه که میوه آن داخل خاک است را بکشد
 املاء           4 خط املا از دروس خوانده شده بنویسد
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/8/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
فردا ارزشیابی از تمام دروس قرآن انجام می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید تاب روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های جدید تاب تکرار شود
ریاضی  ص 61 کتاب تکرار شود
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
دو شعر آخر از دو سوره آخر روخوانی و تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس های تدریس شده از کتاب بنویسیم   تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
کار داده شده که کلمه سازی است را انجام دهد
ریاضی  برگه داده شده را در خانه انجام دهد
علوم  یک نقاشی از گیاهان بکشد و قسمت های مختلف آن را نمایش دهد
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  5 خط املا یعنی 5 جمله از صداهای تدریس شده بنویسد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/27

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره کوثر و والعصر پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درس توت ، کلاس و مدرسه روخوانی و تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق کلاس نوشته شود
ریاضی  ص 58 کتاب تکرار شود
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/26

نام درس تکالیف                          
قرآن
سه سوره آخر حفظ شود
فارسی (بخوانیم) درس توت تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
صدای جدید او را سرمشق از کتاب بنویسیم که در کلاس بود را تکرار کند
ریاضی  برگه  داده شده را بنویسید وانجام دهند
علوم 5 جانور که برای انسان خطر ساز است را بکشد
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/8/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر و سوره ی والعصر پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) دو درس آخر تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده انجام شود
ریاضی  برگه ها کار شود
علوم چه حیواناتی برای ما مفید هستند و برای ما مفید هستند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر سوره ی والعصر روخوانی و تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم تمام دروس خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
تکالیف داده شده  انجام شود
ریاضی  ص 55 کتاب دوباره تکرار شود
علوم از شیر چه موادی ساخته می شود شکل آن را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/20

نام درس تکالیف                          
قرآن
دو سوره آخر پرسش میشود
فارسی (بخوانیم) سه درس آخر را کامل بخوان
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده را بخش ها را مشخص کنید زیبا انجام شود
ریاضی  کار امروز کلاس دوباره تکرار شود
علوم 5 جانور که خزنده است را بکش
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/۱9

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره والعصر تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس کلاس و درس مدرسه مرور شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده  زیبا انجام شود
ریاضی  اعداد 1 تا 5 را با شکل کشیده و با چوب خط نمایش داده شود
علوم 5 جانور که دوست داری با نوع غذای آن بکش
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/۱9

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره والعصر تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس کلاس و درس مدرسه مرور شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده  زیبا انجام شود
ریاضی  اعداد 1 تا 5 را با شکل کشیده و با چوب خط نمایش داده شود
علوم 5 جانور که دوست داری با نوع غذای آن بکش
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/8/۱۵

نام درس تکالیف                          
قرآن
دو سوره آخر پرسش می شود تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درسها مرور شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده  انجام شود
ریاضی  عدد نویسی از ۱تا ۵ را بنویسید و برگه ها کار شود
علوم از عکسهایی که در دفتر چسبانده شده حیوانات اهلی و وحشی را پیدا کنند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره عصر و شعر آن کار شود
فارسی (بخوانیم) از اول تا درس  باد تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده  انجام شود
ریاضی  با کمک شابلون یک الگو کشیده شود
علوم تصویر موجود زنده و غیر زنده کشیده شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره عصر و شعر آن کار شود
فارسی (بخوانیم) درس  باد و مدرسه تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده  انجام شود
ریاضی  تمرین عدد 1 و 2انجام شود
علوم بخش سالم باش و شاداب باش پرسش می شود کار گردد
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/12

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره عصر و شعر آن کار شود
فارسی (بخوانیم) درس  باد و مدرسهتکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده با دورنگ مداد انجام شود
ریاضی  با کمک شابلون یک الگوی درباره خط تقارن بکشید
علوم بخش سالم باش و شاداب باش پرسش می شود کار گردد
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/8/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره عصر و شعر آن کار شود
فارسی (بخوانیم) درس  باد و ابر و آب  و باران تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده انجام شود
ریاضی  برگه داده شده انجام شود
علوم برگه کار شود - در رابطه با راه رفتن نقاشی بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 شعر سوره کوثر و سوره کوثر را باید کامل یا بگیرند و از حفظ بخوانند
فارسی (بخوانیم) درس  باد و ابر و آب  و باران تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده انجام شود
ریاضی  برگه داده شده انجام شود
علوم  چند مورد درباره صحیح  و درست خوابیدن بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/8/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس ابر آب  و باران تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده داده شده را خوانده و تکرار نماید
ریاضی  مانند نمونه کلاس قبل و بعد اعداد کار شود
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/8/5

نام درس تکالیف                          
قرآن
 شعر سوره کوثر دوباره روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) درس ابر  روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده داده شده را خوانده و تکرار نماید
ریاضی  ص 37 کتاب تکرار شود
علوم برای سالم ماندن چه کارهایی باید انجام دهیم شکل بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/8/2

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 2 درس  آب و باران روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
صدا نویسی از کلمات داده شده در کلاس
ریاضی  برگه های داده شده کار گردد
علوم برگه داده شده را کار کند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/8/1

نام درس تکالیف                          
قرآن
داستان نان را به صورت ساده نقاشی کنند
فارسی (بخوانیم) 2 درس  آب و باران روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده با دو رنگ مداد نوشته شود
ریاضی  ص 33 کتاب تکرار شود
علوم کدام وعده ی غذایی از همه مهم تر است و چرا شکل آن را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/30

نام درس تکالیف                          
قرآن
 سوره کوثر پرسش میشود
فارسی (بخوانیم) درس  آب و باران روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده از دو صدا کار شود
ریاضی  ص 31 کتاب تکرار شود
علوم  غذای مفید و غیر مفید را در یک صفحه نشان دهید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/7/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر و سوره کوثر تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید آب روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کار در کلاس داده شده را تمرین کند
ریاضی  5 تا الگو را به صورت تکراری با شابلون بکشد
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
چند شکل که از خدا شکر گزاری می کنیم را بکشید
فارسی (بخوانیم) شعر انار را چند بار تکرار و حفظ کنید
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده در کلاس را انجام دهد
ریاضی  ص 30 تکرار شود
علوم فعالیت مربوط به گروهها را اگر نیاورده اند فردا  به کلاس بیاورند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/7/25

نام درس تکالیف                          
قرآن
پیام قرآنی جدید را درست کنید و به کلاس بیاورید
فارسی (بخوانیم) شکل نگاره 10سفره هفت سین را بکشید - کاربرگ فارسی تمرین شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کارشده در کلاس را انجام دهد
ریاضی  تمرین با انگشتان و کاربرگ مربوط به ریاضی تمرین شود
علوم کاربرگ تمرین شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/7/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
پیام قرآنی جدید را درست کنید و به کلاس بیاورید
فارسی (بخوانیم) نگاره 10سفره هفت سین را بکشید
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کارشده در کلاس را انجام دهد
ریاضی  تمرین با انگشتان مانند ص 25 در خانه انجام شود
علوم چهار ورزش مورد علاقه خود را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
تصویر سرود سوره کوثر کشیده شود
فارسی (بخوانیم) نگاره 10کار شود  پرسش می شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کارشده تکرار شود
ریاضی  یک تصویر که اعداد را تا 5 نشان دهد کشیده و با چوب خط در جدول نشان دهید
علوم گروه های مربوط به درس علوم فعالیت خود را با گزارش نشان دهند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعرسوره کوثر چندبار تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) نگاره 9 و8  پرسش می شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  جدول ص 24 کتاب کشیده و تکرار شود
علوم 5 جانور که در خاک زندگی می کنند را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره کوثر چندبار تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) نگاره 9 در مسجد  پرسش می شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  دسته های مختلف از اعداد 1 تا 5 را کشیده و عدد آن را بنویسید
علوم برگه ی داده شده را در خانه انجام دهید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/7/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره کوثر چندبار تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) نگاره 8 چه دنیای قشنگی پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده  تکرار و تمرین شود
ریاضی  نوشتن اعداد 2 تا 6 به صورت خطی و تکرار آن
علوم حیوانات اهلی نگاره ی 8 رابکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر نعمت های خدا تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) شعر سبز سبز سبز چندبار در خانه تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کار شده در کلاس تکرار و تمرین شود
ریاضی  اگر به عددها  5 تا یکی اضافه شود چند می شود شکل آن را بکشید و نشان دهید
علوم چند شغل که در ارتباط با حس ها است کشیده شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر سوره ی توحید پرسش می شود
فارسی (بخوانیم)  نگاره7 و6 پرسش شود سوال می شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  5 الگو با شابلون در دفتر ریاضی بکشید و رنگ بزنید
علوم برای تمام حس ها یک یا دو شکل بکشید که به آن مربوط باشد
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یک شنبه 97/7/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
یک نقاشی که نعمت های خدار ا نشان میدهد بکشید
فارسی (بخوانیم)  نگاره7  پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  با چوب کبریت چند شکل درست کرده مانند ص 18 کتاب و در دفتر بچسبانند
علوم چند صدای آزار دهنده را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره و شعرسوره توحید پرسش می شود
فارسی (بخوانیم)  نگاره 6و5  پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  ص 16 کتاب تکرار شود
علوم چیزهایی که به چشم و گوش آسیب می رساند را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/7/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعرسوره توحید تکرار گردد
فارسی (بخوانیم)  نگاره 6 پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کارشده 5 خط کار شود
ریاضی  یک داستان را نقاشی و اعداد 1 تا 5 را در نقاشی نشان دهد- برگه داده شده انجام شود
علوم چند میوه که پردانه هستند نقاشی کند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/7/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره توحید تکرار گردد
فارسی (بخوانیم)  نگاره 5 پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کارشده 5 خط کار شود
ریاضی  عددها را به صورت مرتب به شکل های مربوطه وصل کند - ص 6 کتاب تکرار شود
علوم 3 میوه که تک دانه هستند نقاشی کند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
فردا جشن قرآن برگزار می شود لطفا به تعداد دانش آموزان شکلات یا شیرینی آورده شود
فارسی (بخوانیم)  نگاره  3 و4  پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کارشود
ریاضی  با شابلون 5 الکو کار شود و تکرار شود
علوم جدول کار شده در کلاس مربوط به علوم پرسش شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر بسم الله را حفظ کنند
فارسی (بخوانیم)  نگاره  4 در منزل پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق انجام شده در کلاس را بنویسید
ریاضی  برای عددهای 1 تا 5 شکل بکشید
علوم  در دفتر علوم شکل 3 چیز که در آب فرو نمیرود کشیده شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی  

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
برای  جشن قران روز دوشنبه هر نفر 5 شکلات به مدرسه بیاورد
فارسی (بخوانیم)  نگاره 3 و 4 در منزل پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
 زیر نگاره داده شده انجام شود
ریاضی   با شابلون 3 الگو کشیده و رنگ شود
علوم  در دفتر علوم شکل 3 چیز که در آب فرو میرود کشیده شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: محمدطاها لعل ، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، حسین یاری ، ایلیا کریمی ،،،،، کلاس پنجم: محمدامین بختیاروند ، حسین رمضانی ، ابالفضل عطایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، محمدطاها لعل کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،،، مسیح احمدی ، امیرحسین بهاری کلاس دوم: کوروش چراغ ،،،،، علیرضادادخواه،مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، آرین خسرویان ، حسین قدیری کلاس پنجم: ایلیا مرزبان ، محمدحسین رمضانی ، متین رضایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: کیان چراغ ، محمد طاها لعل ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول: امیرحسین بهاری ، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس دوم: کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،، امیرمهدی جابری ، شهیار نیکنام کلاس پنجم: محمد هاشمی، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:طاها لعل ، کیان چراغ ،کامیار کاظمی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ،محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،،، کلاس پنجم: اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، محمد قضاوی ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، کیان چراغ ،،، کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،، امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی کلاس دوم: علیرضا دادخواه ،،،،،،، کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، سام محمودی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس پنجم: متین رضایی ،،،،،،، ابوالفضل شیرانی، رادمهر رحیمی کلاس ششم: سورنا کریمی ، ماهان قبادی پور ، محمد قضاوی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی:کیان چراغ ،،،،،،،، طاها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ،پویا کریمی کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، کامیار کاظمی، کیان چراغ،،،،،،، کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس دوم : علیرضا دادخواه،،،،، کوروش چراغ، محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،،، شهیار نیکنام، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : ایلیا مرزبان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی، امیرحسین جعفرآقایی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ،،،،،،،، طاها لعل، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری ،،، کلاس دوم: کوروش چراغ، مهدی حسن علیزاده،محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،، حسین یاری، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند، ابالفضل عطایی، محمدهاشمی کلاس ششم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی، علی رهنما
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، سهیل سلطان الکتابی،کامیارکاظمی کلاس اول : پویا کریمی،،،،،،،،،،، سیدمحمد حسام بنی اشراف، امیرحسین بهاری ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : کوروش چراغ،،،،،،،،،،،، علیرضادادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : آرین خسرویان،،،،،،، ایلیا کریمی، بردیا صداقت ،،،،،، کلاس پنجم : آرمین احمدیان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،،، ارشیا ابومسعودی، علی رهنما
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی