منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 811
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 83 نفر
بازدید دیروز : 328 نفر
بازدید کلی : 362458 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس اول

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
تصویر سرود سوره کوثر کشیده شود
فارسی (بخوانیم) نگاره 10کار شود  پرسش می شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کارشده تکرار شود
ریاضی  یک تصویر که اعداد را تا 5 نشان دهد کشیده و با چوب خط در جدول نشان دهید
علوم گروه های مربوط به درس علوم فعالیت خود را با گزارش نشان دهند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعرسوره کوثر چندبار تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) نگاره 9 و8  پرسش می شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  جدول ص 24 کتاب کشیده و تکرار شود
علوم 5 جانور که در خاک زندگی می کنند را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره کوثر چندبار تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) نگاره 9 در مسجد  پرسش می شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  دسته های مختلف از اعداد 1 تا 5 را کشیده و عدد آن را بنویسید
علوم برگه ی داده شده را در خانه انجام دهید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/7/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره کوثر چندبار تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) نگاره 8 چه دنیای قشنگی پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده  تکرار و تمرین شود
ریاضی  نوشتن اعداد 2 تا 6 به صورت خطی و تکرار آن
علوم حیوانات اهلی نگاره ی 8 رابکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر نعمت های خدا تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) شعر سبز سبز سبز چندبار در خانه تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کار شده در کلاس تکرار و تمرین شود
ریاضی  اگر به عددها  5 تا یکی اضافه شود چند می شود شکل آن را بکشید و نشان دهید
علوم چند شغل که در ارتباط با حس ها است کشیده شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر سوره ی توحید پرسش می شود
فارسی (بخوانیم)  نگاره7 و6 پرسش شود سوال می شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  5 الگو با شابلون در دفتر ریاضی بکشید و رنگ بزنید
علوم برای تمام حس ها یک یا دو شکل بکشید که به آن مربوط باشد
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یک شنبه 97/7/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
یک نقاشی که نعمت های خدار ا نشان میدهد بکشید
فارسی (بخوانیم)  نگاره7  پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  با چوب کبریت چند شکل درست کرده مانند ص 18 کتاب و در دفتر بچسبانند
علوم چند صدای آزار دهنده را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره و شعرسوره توحید پرسش می شود
فارسی (بخوانیم)  نگاره 6و5  پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  ص 16 کتاب تکرار شود
علوم چیزهایی که به چشم و گوش آسیب می رساند را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/7/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعرسوره توحید تکرار گردد
فارسی (بخوانیم)  نگاره 6 پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کارشده 5 خط کار شود
ریاضی  یک داستان را نقاشی و اعداد 1 تا 5 را در نقاشی نشان دهد- برگه داده شده انجام شود
علوم چند میوه که پردانه هستند نقاشی کند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/7/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره توحید تکرار گردد
فارسی (بخوانیم)  نگاره 5 پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کارشده 5 خط کار شود
ریاضی  عددها را به صورت مرتب به شکل های مربوطه وصل کند - ص 6 کتاب تکرار شود
علوم 3 میوه که تک دانه هستند نقاشی کند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
فردا جشن قرآن برگزار می شود لطفا به تعداد دانش آموزان شکلات یا شیرینی آورده شود
فارسی (بخوانیم)  نگاره  3 و4  پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کارشود
ریاضی  با شابلون 5 الکو کار شود و تکرار شود
علوم جدول کار شده در کلاس مربوط به علوم پرسش شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر بسم الله را حفظ کنند
فارسی (بخوانیم)  نگاره  4 در منزل پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق انجام شده در کلاس را بنویسید
ریاضی  برای عددهای 1 تا 5 شکل بکشید
علوم  در دفتر علوم شکل 3 چیز که در آب فرو نمیرود کشیده شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی  

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
برای  جشن قران روز دوشنبه هر نفر 5 شکلات به مدرسه بیاورد
فارسی (بخوانیم)  نگاره 3 و 4 در منزل پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
 زیر نگاره داده شده انجام شود
ریاضی   با شابلون 3 الگو کشیده و رنگ شود
علوم  در دفتر علوم شکل 3 چیز که در آب فرو میرود کشیده شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی