منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 865
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 23 نفر
بازدید دیروز : 576 نفر
بازدید کلی : 634325 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس اول

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/30

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

تمرین روخوانی درس  ( ج ) انجام شود 
فارسی (بنویسیم)          نوشتن کتاب خیلی سبز درس (ج)  انجام شود 
ریاضی

تمرین نوشته شده در دفتر انجام شود 

علوم  
املاء          هر شب یک املای شاخه ای نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

 تمرین لوحه ها انجام شده در منزل هم تمرین شود 

-فارسی(بخوانیم)

آموزش درس نارنج و ترنج صدای ( ج ) انجام شود 
فارسی (بنویسیم)          نوشتن کلمات درس و جملات درس انجام شود 
ریاضی

آموزش اعداد از 80 تا 89 تدریس شد 

علوم معرفی ابزار توسط دانش آموزان انجام شود 
املاء          املا  نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

تمرین روخوانی انجام شود
فارسی (بنویسیم)          نوشتن درس ( ل) خیلی سبز انجام شود
ریاضی

2 ص تمرین مانند ص 116 و 118 انجام شود

علوم  آموزش فصل 8 آنچه می خواهیم بسازیم انجام شده است
املاء          املا به مادر نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

تمرین روخوانی درس ( ل) انجام شود 
فارسی (بنویسیم)         نوشتن کاربرگ انجام شود 
ریاضی

نوشتن کاربرگ انجام شود 

علوم  
املاء          هر شب یک املا یک صفحه ای  نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

نام درس تکالیف                          
قرآن

 آموزش لوحه 12 و 14 

-فارسی(بخوانیم)

آموزش درس گل صدای ( ل) 

 

فارسی (بنویسیم)         کلمات درس و جملات رونویسی شود 
ریاضی

1 ص تمرین جمع 3 و 4 تایی مانند ص 114 و 115 در دفتر انجام شود 

علوم  
املاء          هر شب یک املا یک صفحه ای  نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

تمرین روخوانی درس (ق) 

فارسی (بنویسیم)         انجام کاربرگ های فارسی
ریاضی

انجام کاربرگ جمع ها 

علوم  تمرین فصل زمین خانه سنگی ما 
املاء          هر شب یک املا یک صفحه ای  نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/21

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

آموزش درس همکاری نشانه (ق) - روخوانی انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         کلمات درس رونویسی شود و تمرین های دفتر پاسخ داده شود 
ریاضی

 10 جمع در دفتر نوشته شود - کاردستی ساعت ساخته شود 

علوم  
املاء          هر شب یک املا یک صفحه ای  نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/11/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

روخوانی درس انجام شود

فارسی (بنویسیم)         تمرینات در دفتر نوشته شده  کامل شود 
ریاضی

 10 جمع در دفتر نوشته شود

اعداد 70 تا 79 تمرین شود

علوم  
املاء          2 املا ی شاخه ای از درس (خ)  نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

روخوانی درس ( ف) کارشود

فارسی (بنویسیم)         داستان نویسی تمرین شود - متضاد ها تمرین شود - درس (ف ) خیلی سبز و آزمون حل شود 
ریاضی

از 60 تا 69 در دفتر نوشته شود 

علوم  فصل زمین خانه سنگی ما تا ص 54 تدریس شده است در منزل کار شود 
املاء          هر شب املا نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

آموزش درس ( ف ) انجام شد 

روخوانی درس کارشود

فارسی (بنویسیم)         نوشتن کلمات درس جمله سازی با 5 کلمه انجام شود
ریاضی

 انجام تمرینات مانند ص 102کتاب  در دفتر انجام شود 

علوم  
املاء            املا از درس ف نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/12

نام درس تکالیف                          
قرآن

تمرین پیام قرآنی جدید در کلاس کار شد

-فارسی(بخوانیم)

آموزش درس جنگل و صدای (گ) انجام شد

فارسی (بنویسیم)         نوشتن کلمات درس به همراه روزنامه و 5 جمله سازی نوشته شود و تصویر جنگل به همراه حیوانات کشیده شود 
ریاضی

نوشتن اعداد از 50 تا 59 انجام شود 

علوم  
املاء          املا از درس (گ ) انجام شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

آموزش پیام قرآنی ص 52 انجام شد

-فارسی(بخوانیم)

درس پرواز نشانه پ انجام شده است روخوانی و کار شود

فارسی (بنویسیم)         کلمات درس روزنامه جمله سازی جدول ترکیب ومتاب نگارش انجام شود 
ریاضی

از عدد 40 تا 49 آموزش داده شده در 5 خط نوشته شود - کاربرگ های تمرینی در دفتر حل شود

علوم  
املاء          هر شب املا  نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

آموزش پیام قرآنی ص 52 انجام شد

-فارسی(بخوانیم)

درس پرواز نشانه پ انجام شده است روخوانی و کار شود

فارسی (بنویسیم)         کلمات درس روزنامه جمله سازی جدول ترکیب ومتاب نگارش انجام شود 
ریاضی

از عدد 40 تا 49 آموزش داده شده در 5 خط نوشته شود - کاربرگ های تمرینی در دفتر حل شود

علوم  
املاء          هر شب املا  نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دو شنبه 98/11/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

 فردا مسابقه قرآن برگزار می شود

-فارسی(بخوانیم)

نوشتن درس دوم کتاب نگارش به همراه روخوانی انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         با 10 کلمه از درس دوم جمله سازی شود 
ریاضی

از عدد 29 تا 30 آموزش داده شده است در 5 خط به ترتیب نوشته شود 

علوم  بخش ( زمین خانه ی پر آب ما ) کامل تدریس شده است ماکت چرخه آب ساخته شود 
املاء          املا به پدر و املا توسط دانش آموز نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/5

نام درس تکالیف                          
قرآن

 آموزش لوحه 11 و 12 داستان هدیه با ارزش گفته شود - رحل قرآنی ساخته شود 

-فارسی(بخوانیم)

روخوانی از درس ( ک) انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         5 سوال فارسی نوشته شود 
ریاضی

از عدد 20 تا 29 آموزش داده شده است نوشته شود 

علوم  
املاء          املای کلمات دو نقطه ای از درس ( ک ) نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

روخوانی از درس ( اُ ) انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         تکالیف نوشته شده در دفتر کامل شود 
ریاضی

 عدد 19 را  بنویسید  

علوم آموزش فصل ( زمین خانه پراب ما) تا ص 46 انجام شد
املاء          املا به مادر نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

 فردا امتحان دیماه 

-فارسی(بخوانیم)

 فردا امتحان روخوانی دیماه 

فارسی (بنویسیم)          درس ( اُ ) آموزش داده شده کلمات رونویسی شود 
ریاضی

 

علوم  
املاء          املا از کلمات درس (اُ ) نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/10/28

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          
ریاضی

 

علوم  علوم دی ماه پرسیده می شود 
املاء          یک ص ااملا با کلماتی که امروز تدریس شده است نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/10/25

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

روخوانی از درس  دریا انجام شود 

فارسی (بنویسیم)          درس دریا نشانه (  ی ) آموزش داده شد کلمات نوشته شود به همراه جمله سازی 
ریاضی

 

علوم  
 املاء          املا  نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/10/24

نام درس تکالیف                          
قرآن

 داستان پیامبر گفته شد و لوحه 9 و 10تدریس شد لوحه ها و سوره ناس تمرین شود 

-فارسی(بخوانیم)

روخوانی از درس  ش انجام شود 

فارسی (بنویسیم)          
ریاضی

عدد 17 تدریس شد در کادرنوشته شود 

علوم  
 املاء          املا  از جملات درس  نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

روخوانی از درس  ش انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         صدای (ش) تدریس شده است از کلمات رونویسی شود 
ریاضی

عدد 16 تدریس شد در کادرنوشته شود 

علوم  
 املاء          املا  از درس ا( ش ) نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/22

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

روخوانی از درس اِ انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         کلمات با ( -ِ )دوستی  تدریس شده رونویسی و جمله سازی و کاربرگ انجام شود 
ریاضی

عدد 16 تدریس شد در کادرنوشته شود 

علوم  
 املاء          املا  از درس اِ نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

درس 7 ( استخر ) تدریس شده ، روخوانی از کلمات انجام شود

فارسی (بنویسیم)         کلمات با ( اِ ) اول رونویسی شود و جمله سازی با آن انجام شود 
ریاضی

 

علوم  
 املاء          املا از کلمات نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/15

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

-فارسی(بخوانیم)

 روخوانی از داستان سرباز ایران انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         از داستان سرباز ایران رونویسی انجام شود  
ریاضی

مانند ص 42 کتاب  5 تفریق با شکل انجام شود 

علوم  
 املاء          املا از کلمات  و جملات درس ( ز) انجام شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/10/11

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

روخوانی تمرین شود 

فارسی (بنویسیم)         (می)کاری تدریس شده است ( در منزل ) کلمات نوشته شود و جمله سازی شود 
ریاضی

جدول آپارتمانی انجام شود از عدد 7 تا 10

علوم تا ص 40 کتاب تدریس شده است 
 املاء          املای هر شب نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/10/10

نام درس تکالیف                          
قرآن

 لوحه قرآنی 6 تمرین شود 

فارسی(بخوانیم)

روخوانی درس (ایی ) انجام شود 

فارسی (بنویسیم)          کاربرگ حل شود 
ریاضی

عدد 10  در دفتر نوشته شود 

علوم  فصل 5 گیاهان تا ص 37 تدریس شد در منزل کار شود 
 املاء          املای بدون نقطه  نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/9

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

روخوانی جملات نوشته شده در دفتر انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         کلمات با صدای ( ی) آخر نوشته شود به همراه حل کاربرگ
ریاضی

تمرین نوشته شده در دفتر نوشته شود 

علوم  
 املاء           از جملات  املا نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/10/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

آموزش درس ایران انجام شد تمرین روخوانی درس انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         سرمشق نوشته شود جدول ترکیب کار شود جمله سازی با کلمات نوشته شود 
ریاضی

عدد 9 نوشته شود 

علوم  
 املاء           از کلمات درس املا نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/9/27

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 روخوانی تمام دروس از دیکته شب تمرین شود 

فارسی (بنویسیم)         درس ( ن) خیلی سبز فارسی کامل شود 
ریاضی

عدد 8 در کادر کشیده شدن نوشته شود 

علوم  
 املاء           هر شب املا نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/9/26

نام درس تکالیف                          
قرآن

 لوحه قرآنی 4 و 5  صفحه 40 تدریس شده در منزل تمرین شود 

فارسی(بخوانیم)

روخوانی از کتاب دیکته شب انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         کاربرگ نشانه ( ر - ن ) نوشته شود 
ریاضی

 

علوم  
 املاء          املا از درس ( ن ) نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/24

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

روخوانی از درس (ن) انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         جمله سازی و رونویسی از جملات انجام شود
ریاضی

 

علوم  
 املاء          املا شاخه ای نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/9/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

درس (نان) تدریس شد - روخوانی از درس (ن) انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         کلمات درس نوشته و بخش و روزنامه انجام شود 
ریاضی

عدد 7 در کادر مورد نظر نوشته شود 

علوم  
 املاء          املا از کلمات نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 98/9/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

روخوانی از درس (ر) انجام شود

فارسی (بنویسیم)         سرمشق و روز نامه و بخش و صدا کشی انجام شود 
ریاضی

 تمرین های تقارن دفتر نوشته شود 

علوم  
 املاء           هر شب املا از درس (ر) نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/9/18

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

فردا امتحان نگارش فارسی داریم در منزل کار شود 

فارسی (بنویسیم)         کاربرگ نشانه (ت ) حل شود 
ریاضی

 عدد ( 0 ) در دفتر نوشته شود 

علوم  
 املاء           املا از جملات نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/17

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 روخوانی کلمات درس جدید از نشانه ( ت ) انجام شد 

فارسی (بنویسیم)         سرمشق نوشته شده را کامل کنند و بخش صدا کشی کلمات انجام شود 
ریاضی

 

علوم  
 املاء           املا از کلمات درس ( ت)
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/9/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

 سوره عصر مجددا تمرین شد

فارسی(بخوانیم)

 روخوانی از دروس اول تا صدای ( او) تمرین شد

فارسی (بنویسیم)         املای بدون نقطه آموزش داده شد تکالیف نوشته شده در دفتر نوشته شود 
ریاضی

جمع شانه ای تدریس شد - تکالیف نوشته شده در دفتر نوشته شود 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/9/13

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         تکالیف نوشته شده در دفتر انجام شود 
ریاضی

کاردستی با اشکال هندسی ساخته شود 

علوم  بخش جانوران کامل تدریس شده است
 املاء          هر شب املا نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/9/12

نام درس تکالیف                          
قرآن

 آموزش سوره عصر

فارسی(بخوانیم)

تمرین روخوانی درس او و س  انجام شد در منزل دوباره کار شود 

فارسی (بنویسیم)         کاربرگ داده شده نوشته شود و رونویسی از جملات داده شده 
ریاضی

در جدول سو دو کو در دفتر حل شود 

علوم  
 املاء           املا از جملات  نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/9/11

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

روخوانی از درس جدید 4 (توت ) انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         رونویسی از کلمات و بخش و صدا کشی نوشته شود 
ریاضی

کاربرگ عدد 4 رنگ آمیزی شود با خرده کاغذ 

علوم  
 املاء           از کلمات تدریس شده املا  نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/9/4

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

از کتاب دیکته شب درس (آ) تا ( س) روخوانی تمرین شود 

فارسی (بنویسیم)         تمرین نوشته شده در دفتر حل شود 
ریاضی

 عدد 4 در دفتر پنج خط نوشته شود 

علوم  فصل 4 جانوران تا ص 18 تدریس شد
 املاء           املا شاخه ای نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/3

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

روخوانی از درس ( س) تمرین شود 

فارسی (بنویسیم)         جمله سازی با 5 کلمه انجام شود 
ریاضی

 

علوم  
 املاء           املا از جملات درس ( س) نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/9/2

نام درس تکالیف                          
قرآن

درس سوم خانه ی ما تا ص 31 تدریس شد 

فارسی(بخوانیم)

آموزش صدای س - درس کلاس

فارسی (بنویسیم)         سرمشق نوشته شده نوشته شود-  املا از کلمات نوشته شود 
ریاضی

 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/8/25

نام درس تکالیف                          
قرآن

 داستان گفته شود - پیام قرآنی الحمدالله تمرین شود 

فارسی(بخوانیم)

رو خوانی از دیکته شب تا درس ( د) انجام شود 

فارسی (بنویسیم)         سوالات نوشته شده در دفتر مشق کامل شود 
ریاضی

عدد 1 در منزل 5 خط نوشته شود 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/8/22

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

از روی کلمات و مجلات درس (د) در کتاب دیکته شب روخوانی شود 

فارسی (بنویسیم)         کاربرگ و تکالیف دفتر را انجام دهند 
ریاضی

 آزمون عملکردی وتم  6 کتاب کامل حل شود تا ص 53 

علوم  فصل 3 پرسیده شد
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

درس باد صدای (د) تدریس شده است  

فارسی (بنویسیم)          سرمشق نوشته شده کامل شود کلمات بخش و صدا کشی شود - املا از کلمات نوشته شود
ریاضی

 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/8/19

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 سرمشق را بنویسند کاربرگ حل شود

فارسی (بنویسیم)          
ریاضی

 

علوم  
 املاء           املا از کلمات همراه با بخش کردن و صدا کشی
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/8/14

نام درس تکالیف                          
قرآن

 سوره کوثر تمرین شود

فارسی(بخوانیم)

سرمشق داده شده کامل شود و پیک آدینه نوشته شود 

فارسی (بنویسیم)         املا هر شب نوشته شود به همراه بخش و صدا کشی 
ریاضی

 دفتر شطرنجی کامل شود 

علوم  ص 20 و 21 فصل 3 تدریس شد
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/13

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

درس باران نشانه (ب) تدریس شد 

فارسی (بنویسیم)         سرمشق داده شده کامل شود
ریاضی

 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/8/12

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

سرمشق نوشته از درس ( آ ) را در دفتر تکمیل کنند 

فارسی (بنویسیم)         3کلمه با صدای اول ( آ ) و 3 کلمه با صدای ( ا) غیراول نوشته و بخش شود 
ریاضی

اشکال هندسی مربع ، مستطیل ، مثلث دایره را با مقوا در دفتر بچسبان و گوشه و لبه آن را مشخص کن

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/8/11

نام درس تکالیف                          
قرآن

 درس دوم نعمت های خدا تدریس شد و سوره کوثر آموزش داده شد در منزل تمرین شود

فارسی(بخوانیم)

درس (ا) آب و آموزش نشانه (آ) انجام شد 

فارسی (بنویسیم)         در منزل مانند سرمشق داده شده نوشته و با نظارت اولیا انجام دهند
ریاضی

ص 24 کتاب مبحث الگو تدریس شد

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/8/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

با صدای اول زیر برای هر کدام 2 تصویر بکش ( آ ، ر ، خ ، ج، م ، ک ، س ، ش )

فارسی (بنویسیم)         با صدای آخر (ف ، د ، ج ، ه ، ای ، ن ، گ ) برای هر کدام 2 تصویر بکش-  15 کلمه بخش کن
ریاضی

الگوی خطی در دفتر شطرنجی را حل کنند

علوم  فصل 2 پرسیده می شود و فصل 3 تا ص 20 تدریس شد
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/6

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 نگاره 10 تدریس شد 10 کلمه از نگاره 10 را نوشته و بخش شود 

فارسی (بنویسیم)          لوحه ها در دفتر نوشته شود 
ریاضی

کاربرگ چسبانده شده در دفتر را حل نمایید مفهوم تفریق تدریس شد در منزل کار شود

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/8/4

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره توحید مرور شد و پیام قرانی(سلام علیکم) تدریس شده در منزل کار شود 

فارسی                           

  نگاره 9 تدریس شد و از مسجد بازدید بعمل آمد

(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)             لوحه ط آموزش داده شد در منزل نوشته شود   
ریاضی

مفهوم جمع کردن و انتقال تدریس شده مانند ص 30 در دفتر انجام شود 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/30

نام درس تکالیف                          
قرآن

 سوره توحید آموزش داده شد در منزل با تمرین و تکرار دانش آموزان سعی کنند حفظ شوند

فارسی (بخوانیم)

دو لوحه آموزش داده شده در منزل از هر کدام 5 خط نوشته شودنوشته شود

فارسی (بنویسیم)  
ریاضی

الگوی های کشیده شده در دفتر شطرنجی را حل نمایید

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)

دو لوحه آموزش داده شده در منزل در کادر مورد نظر نوشته شود

فارسی (بنویسیم)  کتاب نگارش دو لوحه ص 19 و 20 کامل و تمیز نوشته شود
ریاضی

تمرین نوشته شده در دفتر را حل کنید

علوم  آزمایش روی آب و زیر آب انجام شد و مبحث ان بطور کامل تدریس شده است
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/28

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)

دو لوحه آموزش داده شده در منزل در کادر مورد نظر نوشته شود

فارسی (بنویسیم)  
ریاضی

جدول سو دو کو تمرین شد

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/24

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)

سرمشق نوشته شده را تکمیل کنند - با صدای اول و آخر تصویر بکشند 

فارسی (بنویسیم)  کلمات نگاره 8 را بخش کنند
ریاضی

مانند ص 21 ماتریس ها 1 ص در دفتر انجام دهند

علوم آزمایش مشاهده گوجه در منزل دوباره انجام داده و روی کاغذ A4  شکل کشیده شود (همراه توضیحات دانش آموز)
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

 پیام قرآنی بسم الله و شعر بنام خدا بسم الله تدریس شده است حفظ شود

فارسی (بخوانیم)

لوحه جدید را در منزل  6 خط نوشته شود 5 کلمه را بدلخواه بخش کند و دایره بکشد

فارسی (بنویسیم)  
ریاضی

 س 20 کتاب تدریس شده است

علوم  فردا هر دانش آموز 1 گوجه به کلاس بیاورد
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)

لوحه جدید را در منزل  نوشته و کلمات نگاره نگاره 7 را بخش کنند

فارسی (بنویسیم)  5 تصویر با صدای اول (ش) و 5 تصویر با صدای آخر (ب) بکشند
ریاضی

 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)

لوحه جدید را در منزل  6 خط نوشته و با دقت تمرین کنید

فارسی (بنویسیم)  
ریاضی

جدول سودو کو ( چهار تایی) ص 18 تدریس شده در منزل در جدول در دفتر ریاضی کشیده تا حل کنند

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

 جشن قرآن گرفته شد و پیام قرآنی اول تدریس شد - دانش آموزان حفظ کنند

فارسی (بخوانیم)

نگاره 6 تدریس شد در منزل کار شود

فارسی (بنویسیم) لوحه ی جدید تدریس شد در منزل 6 خط نوشته شود و تمرین نوشته شده حل شود
ریاضی

الگوی جدید تدریس شد در دفتر شطرنجی تکمیل شود

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)

سرمشق های نوشته شده در دفتر سرمشق جدید را کامل کنند

فارسی (بنویسیم) بخش کردن کلمات آموزش داده شده است در منزل تمرین شود 
ریاضی

الگو و جداول سودو کو را حل کنند

علوم  درس سایه ها تدریس شده است
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

 داستان قرآنی برای دانش آموزان خوب گفته شد

فارسی (بخوانیم)

سرمشق جدید آموزش داده شده است با نظارت اولیا انجام شود

فارسی (بنویسیم)  صدای آخر تدریس شده است 5 تصویر با صدای هم پایان (د - ب  ) نوشته شود
ریاضی

قبل و بعد اعداد تدریس شده است در منزل تمرین شود ( به صورت شفاهی)

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/15

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)

سرمشق جدید تدریس شده لطفا با نظارت نوشته شود

فارسی (بنویسیم)  
ریاضی

5 الگو در دفتر شطرنجی کشیده و حل شود

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)

سرمشق جدید تدریس شده مانند نمونه 6 خط در منزل نوشته شود

فارسی (بنویسیم) با صدای هم آغاز (م ج خ )5 تصویر کشیده شود
ریاضی

2جدول سودوکو در دفتر حل شود

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/13

نام درس تکالیف                          
قرآن

داستان قرانی کار شد 

فارسی (بخوانیم)

نگاره 4 تدریس شد

سرمشق جدید داه شد

 

فارسی (بنویسیم) 6 خط در منزل سرمشق بنویسید 
ریاضی

جدول سودوکو تدریس شد 

در منزل مانند ص 9 کتاب 2 جدول در منزل کشیده و حل شود 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)

لوحه سوم آموزش داده شده است  ، 

فارسی (بنویسیم) سرمشق داده شده را کامل بنویسند و با صدای هم آغاز (چ ن ) 5 تصویر کشیده شود  
ریاضی

دفتر شطرنجی را کامل کنند

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)

لوحه دوم تدریس شد و صدای هم آغاز تمرین شد 

فارسی (بنویسیم) مانند سرمشق (لوحه دوم) 6 خط نوشته شود و 5 تصویر هم آغاز با صدای (ک - س ) کشیده شود
ریاضی

الگوی منظم تدریس شد در دفتر شطرنجی ادامه ی الگو انجام شود

علوم  
 املاء           -
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/6

نام درس تکالیف                          
قرآن

داستان آدم و حوا در کلاس گفته شد

دانش آموز برای اولیا تعریف کند و اولیا در یک برگه A4نقاشی بکشد 

فارسی بخوانیم

(بنویسیم)

نگاره 2 و صدای هم آغاز تدریس شد

با صدای اول (آ -ب) 5 تصویر در دفتر مشق توسط دانش اموز کشیده شود

ریاضی

 ص 3 کتاب درس داده شد 

شمارش و اشکال هندسی تمرین شود

علوم  
 املاء           -
 هدیه ها 
 

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، اهورا نامداری،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، محمدحسین شریفی ، حسین یاری کلاس ششم:محمد هاشمی ،،،،، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری ، حسین حامدی کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری ، محمدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری محمدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم : ایلیا کریمی ،،،،،،،،، پرهام کریمی،محمدحسین شریفی کلاس ششم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: حسین حامدی ، علیرضا مهاجری ، امیرعلی هاشمی کلاس اول :کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: مهدی حسن علیزاده ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،،، محمدحسن علیزاده ،،،،،،،،،،،،، کلاس پنجم : آرمین خسرویان ، حسین یاری ، شهیار نیکنام ،،،،، کلاس ششم : آرمین احمدیان ، محمد هاشمی ، متین رضایی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی، ،،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم :سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی ،امیرحسین بهاری ،،،، کلاس سوم: سامیار یزدخواستی ، اهورا نامداری ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم :محمد حسین شریفی، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس ششم : محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ، ابوالفضل عطایی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : مسیح احمدی ، سیدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ،محمد حسن علیزاده،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم: پرهام کریمی ،،،،،،، حسین شریفی، آرین خسرویان کلاس ششم : محمدامین بختیاروند ابوالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی علیرضا مهاجری،امیرعلی هاشمی کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم: حسین یاری ،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس ششم :ابوالفضل شیرانی ، آرمین احمدیان ، متین رضایی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: امیرعلی زادهوش ، امیرعلی هاشمی ، حسین حامدی کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفر آقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری،سامیار یزدخواستی ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، سیدحسین شریفی ، ایلیا کریمی کلاس ششم : محمد امین بختیاروند ، رادمهر رحیمی ، آرمین احمدیان
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ علیرضا مهاجری ، حسین حامدی ، امیرعلی زادهوش کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ، مهدی حسن علیزاده،محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : پرهام کریمی ،،،،، آرین خسرویان ، حسین یاری ،،،، کلاس ششم: محمدامین بختیاروند اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری کلاس سوم : کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : حسین یاری ،،،،، شهیار نیک نام ، یاسین اکبری کلاس ششم:ابوالفضل شیرانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی