منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 809
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 120 نفر
بازدید دیروز : 175 نفر
بازدید کلی : 341518 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس اول

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/2/26

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 دوباره یک ارزشیابی از قرآن می شود
فارسی (بخوانیم) تمام دروس روخوانی و تکرار شود 
فارسی (بنویسیم)    از تمام صداها 5 کلمه نوشته شود
ریاضی

برگه داده شده را کار کند

علوم  
املا 10 خط از تمام درس ها گفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/2/25

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) تمام دروس روخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)    از دو درس آخر نوشته شود
ریاضی

از 2 تا 98 دوتا دو تا بنویس

علوم  
املا  5 خط از دو درس آخر بنویسید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/2/24

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
اولیا محترم فردا جلسه انجمن کلاسی و آموزش خانواده دارند دعوتنامه داده شد
فارسی (بخوانیم) تمام دروس روخوانی شود فردا امتحان فارسی گرفته می شود
فارسی (بنویسیم)    از درس رضا تا آخر کتاب کلمه نویسی شود
ریاضی

ص 159 و 161 را بنویسید و تکرار شود

علوم  از تمام کتاب علوم پرسش می شود
املا فردا یک امتحان املا گرفته می شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/2/23

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
امتحان ارزشیابی فردا گرفته  می شود- برای روز چهارشنبه جشن الفبا برگزار می گردد برنامه ریزی کنید
فارسی (بخوانیم) 3 درس آخر روخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)    از درس مرغابی ها و لاک پشت یک بار بنویسید
ریاضی

از 50 تا 99 با حروف بنویسید

علوم  
املا 5 خط از درس پیامبر مهربان گفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/2/19

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 تمام داستانهای قرآن پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدیدروخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)    از درس پیامبر مهربان یکبار بنویس
ریاضی

برگه ها را کار کن

علوم  از بخش 9 تا بخش 12 کار شود
املا 5 خط از درس آخر گفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/2/18

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس جدیدروخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)    6 کلمه جدید از صدای (ظ) کارشود 
ریاضی

10 سوال ریاضی گرفته شود

علوم  
املا املا امتحان کلاسی تا درس خاطرات انقلاب گفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/2/17

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
پیام های قرآنی با معنی آن دوره شود
فارسی (بخوانیم) درس جدیدروخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)    از روی درس جدید 5 خطبنویسید
ریاضی

ص 151 را تکرار کنندبرای امتحان روز سه شنبه

علوم از بخش 6 تا بخش 9 کار شود
املا 5 خط از 2 درس آخر املا نوشته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/2/16

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره ها برای روز چهار شنبه کار شود
فارسی (بخوانیم) درس جدیدروخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)    از کلمات درس جدید روخوانی کنند
ریاضی

ص 150 را تکرار کنند

علوم 5 بخش اول کتاب کار شود
املا از 2 درس آخر املا کار شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/2/15

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
روخوانی از عبارات قرآنی 
فارسی (بخوانیم) از 3 درس آخر روخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)    از ص دوم درس خاطرات انقلاب بنویسید
ریاضی

ص 145 را تکرار کنند

علوم سوال از تمام بخش ها در کلاس انجام می شود
املا  5 خط املا از درس خاطرات بنویسید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/2/11

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
روخوانی از عبارات قرآنی جدید
فارسی (بخوانیم) درس جدید خاطرات انقلاب روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)    از کلمات جدید چند وسیله روشنایی تخیلی در آینده نقاشی کنید
ریاضی

برگه ها را انجام دهید

 علوم یک وسیله ی روشنایی تخیلی در آینده را نقاشی کنید
املا  5 خط املا از درس حلزون و درس رضا بنویسید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/2/10

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
پیام قرآنی جدید با معنی آن در کلاس آورده شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از 2 درس آخر از کتاب بخوانیم و بنویسم انجام شود
فارسی (بنویسیم)    از روی درس رضا یک بار بنویسید
ریاضی

تکلیف داده شده را انجام دهد و ص 144 تکرار شود

 علوم 2 وسیله ی روشنایی وقدیمی و 2 وسیله ی جدید را بکشید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/2/9

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
داستانهای پیامبران بزرگ پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درس حلزون و درس جدید روخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس جدید با نوشتن حرف جدید با قرمز تکرار گردد
ریاضی

عدد نویسی از 99 تا صفر و یکی یکی کم کردن نوشته شود

 علوم  بخش قبل سوال می شود
املا فردا املا از درس حلزون گفته می شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/2/8

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره فلق تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس حلزون و درس مثل خورشیدروخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)    با 7 کلمه از درس حلزون جمله سازی شود
ریاضی

نمونه سوالات کلاس جمع و تفریق 10 سوال حل شود

 علوم  
املا  5 خط املا از درس حلزون گفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/2/5

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
امتحان ارزشیابی ماهانه گرفته می شود کار شود
فارسی (بخوانیم) 2 درس آخر از کتاب بنویسیم روخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)    از روی درس حلزون 5 خط نوشته شود
ریاضی

ص 143 را تکرار کند

 علوم  برگه علوم داده شد
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/2/4

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
یکی از داستان های پیامبران بزرگ نقاشی شود 
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود 

 

فارسی (بنویسیم)    کلمات درس جدید خوانده و تکرار گردد 
ریاضی

ص 142 را تکرار کند

فردا امتحان ماهانه ریاضی دارند حتما در منزل با آنها کار شود 

 علوم  
املا 5 خط املا از مثل خورشید گفته شود - برای صبحامه هماهنگ موز و شیر بیاورند


بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/2/3

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه های 23 و 24 و 25 روخوانی شود
فارسی (بخوانیم)

2 درس آخر از کتاب بخوانیم تکرار شود

فارسی (بنویسیم)     
ریاضی
ص 140 را تکرار کند
 علوم 3 بخش آخر پرسش می شود
املا  10 خط املا از اول نشانه های2 تا علی و معصومه بر ای ماهانه ی فروردین ماه

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/2/2

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
مسابقه علمی دارند - برگه نظر سنجی فراموش نشود
فارسی (بخوانیم)

از کتاب بنویسیم 2 درس آخر روخوانی شود

فارسی (بنویسیم)    از روی درس مثل خورشید یک بار بنویسید
ریاضی
ص 138 را تکرار کند
 علوم آزمایش اهنربا گرد در کلاس انجام می شود - آهنربا به کلاس بیاورد
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/2/1

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
پیام های قرآنی پرسش شود
فارسی (بخوانیم)

درس جدید روخوانی شود

فارسی (بنویسیم)    کلمات درس جدید تکرار شود
ریاضی
ص 137 را تکرار کند
 علوم 2 بخش اخر پرسش می شود
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/1/29

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
از درس جدید و کلمات روخوانی شود
فارسی (بخوانیم)

درس علی و معصومه از کتاب بخوانیم روخوانی شود

فارسی (بنویسیم)    از ص دوم علی و معصومه یک بار بنویسید
ریاضی
ص 136 را تکرار کند
 علوم بخش اهنربا پرسش می شود
املا مسابقه علمی روز دوشنبه برگزار می شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/1/28

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
داستان امام حسن مجتبی (ع) نقاشی کند
فارسی (بخوانیم)

درس جدید و درس قبل آن روخوانی شود

فارسی (بنویسیم)    از ص اول علی و معصومه یک بار بنویسید
ریاضی
ص 135 را تکرار کند
 علوم از آزمایش امروز چه نتیجه ای گرفته اید در یک خط بنویسید
املا  5 خط املا از درس علی و معصومه بنویسید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/1/27

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر و پیام قرآنی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)

درس جدید روخوانی شود

فارسی (بنویسیم)    کلمات درس جدید را بنویسند و تکرار کنند
ریاضی
4 تا مساله به دلخواه بنویسید و حل کنید
 علوم آزمایش کلاس مربوط به آهنربا و بطری و گیره ها انجام می شود
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/1/22

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
پیام قرآنی جدید را به کلاس بیاورید
فارسی (بخوانیم)

درس آخر روخوانی شود

فارسی (بنویسیم)    کلمات درس سفر دلپذیر را تکرار کنند
ریاضی
برگه داده شده را کار کند
 علوم  از آهنربا چه استفاده هایی می شود شکل بکشید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/1/21

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر سوره فلق را تکرار کند
فارسی (بخوانیم)

2درس صدای موج و سفر دلپذیررا تکرار کن

فارسی (بنویسیم)    از درس سفر دلپذیر تا نصف بنویس
ریاضی
 ص 131 تکرار شود
 علوم  
املا  5 خط املا از صدای موج گفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/1/20

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر سوره فلق را تکرار کند
فارسی (بخوانیم)

2درس آخر را تکرار کن

فارسی (بنویسیم)    از درس صدای موج یک بار بنویس
ریاضی
 ص 130 تکرار شود
 علوم شکل مختلف آهنربا را بکشید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/1/19

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره فلق برای روز سه شنبه شود
فارسی (بخوانیم)

درس ها را تکرار کن

فارسی (بنویسیم)    با کلمات داده شده یک داستان کوتاه بنویسید
ریاضی
 ص 129 تکرار شود
 علوم  بازی با آهنربا و ماهی های ساخته شده با کاغذ و گیره را به کلاس بیاورید
املا 5 خط املا از تشدید گفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/1/18

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره فلق در خانه کار شود و تکرار شود
فارسی (بخوانیم)

درس صدای موج و در بازارروخوانی شود

فارسی (بنویسیم)    کلمات درس جدید تکرار شود
ریاضی
 ص 128 تکرار شود
 علوم  
املا 5 خط املا از درس در بازار گفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/12/22

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 برای مسابقه علمی بعد از عید اماد ه شوند
فارسی (بخوانیم)

درس جدیددر بازارروخوانی شود

فارسی (بنویسیم)    کلماتداده شده درس جدید تکرار شود
ریاضی
 
 علوم  
املا برایایام عید یک خلاصه نویسی یا یک خاطره نویسی از ایام عید بنویسید و به کلاس بیاورید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/12/21

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)    از درس گل پژمرده یکبارنوشته شود
ریاضی
ص 124 کتاب تکرارگردد
 علوم  
املا  5 خط املا از درس کتاب خوانی گفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/12/20

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
دو شعر های قران را خوب بخواند
فارسی (بخوانیم) سه درس آخر را تکرار کند
فارسی (بنویسیم)    از درس کتاب خوانی نوشته شود
ریاضی
ص 122 کتاب تکرارگردد
 علوم از چرخ چه استفاده هایی می شود در 2 خط بنویسید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/12/19

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
دو تا از سوره ها به دلخواه روخوانی گردد
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)    کلمات درس جدید بازخوانی و بازنویسی شود
ریاضی
ص 123 کتاب تکرارگردد
 علوم چند وسیله که چرخ دارد را نقاشی کند
املا  5 خط املا از صدای (ژ ) بنویسید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/12/15

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
یک تصویر از مدرسه ی ما کشیده و به کلاس بیاورید
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)    کلمات داده شده را تکرار و خوانده شود
ریاضی
از  40 تا 50 با عدد 5 خط نوشته شود
 علوم 3 چیز که سطح صاف دارد را نقاشی کن
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/12/13

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
پیام قرآنی جدید همراه با سوره ی حمد روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)    کلمات درس جدید تکرار شود
ریاضی
از 20 تا 30 با عدد 5 خط نوشته شود
 علوم یک وسیله ی چرخ دار کوچک با یک کاغظ سمباده به کلاس بیاورید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/12/12

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
عبارت های قرآنی خوانده شود
فارسی (بخوانیم) دروس روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)    از درس همکاری و درس مهتاب بنویسید
ریاضی
4 تفریق با محور انجام دهید
 علوم جدول در کلاس کار شده پرسش شود
املا 5 خط ازدو صدای آخر گفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/12/9

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه های 18 و 19 کتاب قرآن کار شود و روخوانی گردد
فارسی (بخوانیم) سه درس آخر روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     تکلیف را انجام دهد و در جدول بنویسید
ریاضی
ص 119 تکرار شود برگه داده شده کار شود
 علوم از سنگ شیشه که شیشه از آن تهیه می شود در ساختن چه چیزهایی استفاده می شود شکل آن را بکشید
املا برای روز یکشنبه دوباره املا ارزشیابی گرفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/12/8

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
تمام سوره ها یک بار  تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) تمام حروف خوانده شده از کتاب بنویسیم  روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     از درس مهتاب یک بار نوشته شود
 ریاضی
از ص 118 کتاب یک بار تکرار شود
 علوم چه کنیم تا از به هدر رفتن گرما جلوگیری کنیم در سه خط بنویسید
املا ارزشیابی ماهیانه بهمن 6خط املا از صدای (ای) تا صدای (ه) گفته شود و کار شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/12/7

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 سوره حمد پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دو درس آخر روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     کلمه های داده شده را جمله سازی کند
 ریاضی
5 جمع را روی محور نمایش دهید
 علوم 4 وسیله ی گرم کننده را نقاشی کنید
املا  5 خط املا از 3 درس آخر بنویس

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/12/6

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس جدید مهتاب روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     کلمه های درس جدید خوانده و تکرار شود
 ریاضی
ص 116 کتاب تکرار شود
 علوم بخش دنیای سرد و گرم پرسش می شود
املا  5 خط املا از 3 درس آخر بنویس

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/12/5

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه ها 16 و 17 کار شود
فارسی (بخوانیم) تمام دروس روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     7 کلمه با  ( اُ استثنا ) و 7 کلمه با صدای (او) بنویسید
 ریاضی
ص 115 کتاب تکرار شود
 علوم 4 وسیله جدید و قدیم را نقاشی کن
املا  5 خط املا از 2 صدای آخر بنویس

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/11/30

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سه سوره آخرپرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     سرمشق ها نوشته شود نوشته شود
 ریاضی
برگه داده شده انجام شود
 علوم دو جای گرم و دو جای سرد را بکشید
املا  5 خز املا از صدای( ل ،ج ) نوشته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/11/28

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر سوره حمدهمراه سوره حمد پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) سه درس آخر تکرار و روخوانی از دو کتاب فارسی شود
فارسی (بنویسیم)                     از روی درسنارنج و برنج یک بار نو.شته شود
 ریاضی
از عدد 15 تا 20 را با شکل کشیده و دسته های ده تایی و یکی نمایش دهند
 علوم آدمک یخی را زبق دستور کتاب درست کرده و به کلاس بیاورند
املا  5 خز املا از صدای ج نوشته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/11/25

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
تکرار سوره حمد پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     سرمشق های درس جدید نوشته و تکرار شود
 ریاضی
برگه را انجام دهند
 علوم برگه را انجام دهند
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/11/24

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
تکرار سوره حمد و سوره عصر
فارسی (بخوانیم) تکرارتمامی  درس ها از بنویسیم
فارسی (بنویسیم)                     با 6 کلمه از صدای ل جمله سازی شود
 ریاضی
ص 111 کتاب ریاضی تکرار شود
 علوم نتیجه آزمایش امروز فشار هوا در دفتر علوم نوشته شود
املا  5 خط املا از صدای ل نوشته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/11/21

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره حمد تکرار و پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید گل از 2 کتاب فارسی روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     سرمشق کلمات جدید درس تکرار شود
 ریاضی
برگه داده شده را انجام دهد
 علوم سه تا وسیله که به کمک هوا حرکت می کند را نقاشی کند
املا  5 خط املا از صدای (ق) نوشته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/11/18

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر بچه مسلمان را حفظ کنند
فارسی (بخوانیم) درس های کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     از درس لک لک و درس ورزش یکبار بنویسید
 ریاضی
برگه داده شده را انجام دهد
 علوم چند شکل که از خاک رس وسیله درست می شود را نقاشی کن
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/11/17

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
پیام قرآنی جدید را درست کرده و به کلاس بیاورید
فارسی (بخوانیم) دو درس آخر از بنویسیم روخوانی و تکرارشود
فارسی (بنویسیم)                      درس همکاری و درس درخت را تکرار کنید
 ریاضی
برگه داده شده را انجام دهد
 علوم  نتیجه آزمایش مربوط به خاک را در دفتر علوم در یک خط بنویسید
املا  5 خط املا از صدای (خ) بنویسید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/11/16

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
داستان هدیه ی با ارزش را یک بار بازگویی کند
فارسی (بخوانیم) درس جدید همکاری روخوانی و تکرارشود
فارسی (بنویسیم)                     کلمات درس جدید تکرار و خوانده شود
 ریاضی
ص 104 از کتاب تکرار شود
 علوم  
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/11/15

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
برای فردا جشن انقلاب دو یا سه تا از شعرهای قرآن را حفظ کند
فارسی (بخوانیم) درس جدید همکاری روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     6 خط  از (ق  ) نوشته شود چند شکل برای این حرف بکشند
 ریاضی
از یازده تا نوزده را باید با شکل در جدول یکی ده تایی بنویسند
 علوم آزمایش مربوط به خاک در کلاس
املا  


تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/11/14

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
برای دوشنبه و جشن انقلاب سه تا از شعرهای قرآن را حفظ کند
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     6 تا جمله با صدای (خ ) به دلخواه نوشته شود
 ریاضی
ص 103 کتاب تکرار گردد
 علوم  برگه داده شده را انجام دهد و یاد بگیرد
املا  5 خط املا از صدای (ف ) بنویسید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/11/11

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
رحل قرآنی را طبق دستور کتاب بسازند
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     کلمات درس جدید درخت سرمشق و تکرار شود
 ریاضی
برگه داده شده را انجام دهد
 علوم  
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/11/10

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
یکی از تصاویر داستان هدیه ی با ارزش را نقاشی کند 
فارسی (بخوانیم) درس  های آخرروخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     6 جمله با کلمات افتاده در آن بنویسید 
 ریاضی
ص 102 کتاب باز نویسی شود 
 علوم  از خاک چه استفاده هایی میکنیم شکل بکشید
املا  


تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/11/8

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 عبارات قرآنی کار شود
فارسی (بخوانیم) 5 درس آخر روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     از 5 صدای آخر از هر درس5 کلمه تکرار شود
 ریاضی
ص 101 کتاب ریاضی تکرار شود
 علوم  
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/11/7

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) دو درس آخر روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     با 7 کلمه از صدای گ جمله نویسی شود
 ریاضی
ص 100 کتاب ریاضی تکرار شود
 علوم در روز دوشنبه آزمایش مربوط به خاک در کلاس انجام می شود
املا  5 خط املا از صدای پ و گ نوشته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/11/4

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
تکرار سوره ها در منزل پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید تکرار شود
فارسی (بنویسیم)                     کلمات درس جدید تکرار شود
 ریاضی
6 جمع و6 تفریق  با شکل انجام شود و بکشید
 علوم بخش آخر سوال می شود و برگه را انجام دهید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/11/3

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
یک بار عبارات قرآنی لوحه های 10 و 12 نوشته شود
فارسی (بخوانیم) 2 درس آخر از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     ص76 از کتاب بنویسیمتکرار شود
 ریاضی
جمع و تفریق های داده شده  با شکل انجام شود
 علوم  
املا 5 خط املا از تمام صداها نوشته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/2

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره های کار شده کتاب تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     کلمات درس جدید تکرار شود
 ریاضی
دسته های ده تایی درست کنند با شکل
 علوم آزمایش انجام شده را نقاشی کنند خاک و شن و سنگ
املا 5 جمله از صدای ( پ پ ) نوشته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/11/1

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه ی 10 و 12 عبارات قرآنی را روخوانی کن
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     کلمات درس جدید تکرار شود
 ریاضی
از عدد 10 تا 15 تکرار شوددر 5 خط
 علوم آزمایش جدید در کلاس انجام میشود
املا 5 خط املا از صدای (وِ ) بنویسید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/30

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه 9 و 11 یکبار زیبا نوشته شود
فارسی (بخوانیم) از سه درس آخر از بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     با دو کلمه داده شده در یک جمله جمله نویسی شود
 ریاضی
تکلیف داده شده را در منزل انجام دهد
 علوم وسایل مورد نیاز برای آزمایش خاک را به کلاس بیاورد
املا 5 خط املا از صدای (وِ ) بنویسید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/10/27

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
عبارات قرآنی و لوحه ی 10 و 12 روخوانی و تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از سه درس آخر از بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     برگه های بنویسیم کار شود
 ریاضی
برای عدد 10 هفت تا جمع بنویسید و بکشید
 علوم برگه های داده شده انجام شود
املا برای املا و ارزشیابی ماهانه روز شنبه کار شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/26

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه ی 11 و 12 روخوانی و تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از درس جدید ورزش روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     با کلمات جدید درس جدید صداکشی و تکرار شود
 ریاضی
ص 97 کتاب ریاضی دوباره نویسیتکرار شود
 علوم در خاک چه جانورانی زندگی می کنند شکل آنها را بکشید
املا برای املا و ارزشیابی ماهانه روز شنبه کار شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/10/25

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره ی ناس تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از درس ها روخوانی از کتاب بنویسیم انجام شود
فارسی (بنویسیم)                     6 کلمه از صدای جدید ( اُ ُ  ) جمله سازی شود
 ریاضی
ص 96 کتاب ریاضی تکرار شود
 علوم با چیزهای بازیافتی و دور ریخنی یک کاردستی درست کند
املا  5  جمله از صدای ( اُ ُ ) و (ک ک) نوشته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/23

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
کلمات قرآنی و ترکیبهای قرآنی روخوانی شود
فارسی (بخوانیم)  درس جدید تکرار شود
فارسی (بنویسیم)                     6 کلمه از صدای جدید ( ک )  نوشته شود
 ریاضی
ص 95 کتاب ریاضی تکرار شود
 علوم  ابزارهای جدول کشیده شود
املا  5 خط املا از درس های قبل  بنویسید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/10/20

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره ناس و عصر پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از درس جدیدانجام شود
فارسی (بنویسیم)                     از کلمات درس جدید نوشته شود
 ریاضی
ص 94 کتاب ریاضی تکرار شود
 علوم  
املا  5 خط املا از صداهای خوانده شده بنویسید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/19

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
یک نقاشی لز داستان مهربانترین معلم بکشد
فارسی (بخوانیم) روخوانی از دروس خوانده شده انجام شود
فارسی (بنویسیم)                     از درس سرباز و از درس ایران یکبار بنویسید
 ریاضی
ص 93 کتاب ریاضی تکرار شود
 علوم نتیجه آزمایش امروز را در یک خط بنویسید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/10/18

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
دو سوره آخر پرسش می شود تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) سه درس آخر از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     6 جمله از دو صدای (اُ ) و صدای (ی) نوشته شود
 ریاضی
ص 90 کتاب ریاضی تکرار شود
 علوم  چیزهای آزمایش ص 57 کتاب را به کلاس بیاورد
املا  5 خط دیکته از صداهای خوانده شده بنویسد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/10/17

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره ی ناس تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) سه درس آخر از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     کلمات داده شده جمله نویسی شود
 ریاضی
5 جمع که حاصل آنها 7 می شود را بنویس با شکل و کشیدن چینه ها 
 علوم  
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/16

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
ترکیب های قرآن و کلمات قرآنی پرسش می شود، کار شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید اُردک از دو کتاب روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     کلمات درس جدید تکرار گردد
 ریاضی
ص 88 ریاضی تکرار شود
 علوم چند چیز که از سنگ ساخته شده را نقاشی کند
املا  5 خط املا از صدای (ز) و صدای (ی) بنویسد 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/10/13

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
کلمات قرآنی روخوانی شودپرسش می شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی سه درس آخر از کتاب بنویسیم انجام شود
فارسی (بنویسیم)                     7 کلمه با صدای (ی) جمله سازی شود
 ریاضی
برگه ها کار شود و ص 86 ریاضی تکرار شود
 علوم با سنگهای ریز و رنگی شکل هایی درست کرده و به کلاس بیاورد
املا  5 خط املا از صداهای خوانده شده بنویسد 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/12

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر سوره ناس تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از روی کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                     سرمشق داده شده از صدای جدید تکرار شود 

 

 ریاضی
برگه داده شده را انجام بده 
 علوم سنگها در کجا استفاده میشوند شکل بکشید
املا  


بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/9

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 سوره ناس تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از سه درس آخر کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)                    

6 کلمه که صدای ای استثنا دارد بنویسد و جمله سازی کند

 ریاضی
با شابلون 5 الگو کشیده و رنگ بزند
 علوم سنگها در اثر چه چیزهایی تغییر می کند توضیح داده و شکل بکش
املا 5 خط املا از صدای ( ا ، ز ، ش ) گفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/10/6

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 سوره ناس تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم دروس دوره شود
فارسی (بنویسیم)                    

با 7 کلمه از صدای (ش) جمله نوشته شود

 ریاضی
برگه ها را انجام دهد
 علوم  چند ماده گازی شکل را بکشید
املا  املا 6 خط گفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/5

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 دو داستان از قرآن سوال می شود
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)                    

درس جدید گوش شنوا از دو کتاب روخوانی شود و سرمشق گذاشته شود

 ریاضی
تکلیف داده شده را انجام دهد فردا ارزشیابی ماهانه ریاضی 
 علوم  
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/10/4

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 3 درس آخر از کتاب بنویسیم روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)                    

ص آخر بنویسیم - مالکیت - سرمشق داده شود

 ریاضی
ص 84 کتاب ریاضی تکرار شود
 علوم  آیا مایعات می توانند به صورت جامد دارید ؟ شکل بکشید
املا امتحان ارزشیابی املا ماهانه انجام می شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 96/10/3

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سه پیام قرانی با معنی آن را یاد بگیرد
فارسی (بخوانیم) درس ها روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)                    

 5 کلمه با صدای { اِ -ِ  ه  هه} بنویسید و جمله سازی کنید

 ریاضی
5 جمع های 9 را با شکل بکشید
 علوم  تمام بخش های علوم پرسش میشود 
املا  


بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/9/27

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
دو سوره از کتاب پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) دروس روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)

جمله های داده شده را کامل کند و 2 جمله دیگر بنویسد

ریاضی
تمرین مانند کار کلاس دسته های مساوی یا کمتر بکشیدبا علامت
 علوم از دریا چه استفاده هایی می شود شکل بکشید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/9/26

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره عصر را تکرار کن
فارسی (بخوانیم) درس سرباز و درس ایران از بنویسیم روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)

با 7 کلمه از صدای ( ز) و صدای (ایی) جمله سازی کن

ریاضی
ص 80 کتاب تکرار شود
 علوم  برای درست کردن یک خمیر آماده به کلاس بیاورید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/9/25

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 در کلاس درس قرآن معلم چه چیزهایی با خود به کلاس می آورد شکل بکشید
فارسی (بخوانیم) درس سرباز روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)

تکلیف داده شده نوشته شود از صدای جدید (ز)

ریاضی
اعداد از صفر تا 9  شش خط نوشته شود
 علوم  
املا  5 خط املا از دروس خوانده شده نوشته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/9/22

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) سه درس آخر روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)

سرمشق داده شده را انجام دهند

ریاضی
برگه ها کار شود
 علوم سه چیز مایع و سه چیز جامد را بکشید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/9/21

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم سه درس آخر روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)

با کلمات داده شده جمله سازی کند

ریاضی
چه عددهایی 8 می شود  شکل بکشید
 علوم آب به چه شکل هایی وجود دارد شکل آن را بکشید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/9/20

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 سوره ی عصر را دوبار تکرار کند
فارسی (بخوانیم) دروس کتاب روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)

با کلمه های درس ایران جمله سازی کند

ریاضی
5 دسته 7 تایی با شکل بکشید
 علوم از آب چه استفاده ای می شود شکل بکشید
املا  5 خط املا نوشته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/9/19

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم روخوانی درس باران و درس ایران
فارسی (بنویسیم)

تکلیف داده شده بخش ها نوشته شود

ریاضی
ص 70 کتاب تکرار شود
 علوم تمام بخش ها سوال می شود
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/9/18

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
یک نقاشی از داستان هدیه پدر بزرگ بکشد
فارسی (بخوانیم) درس جدید ایران و درس باران تکرار شود
فارسی (بنویسیم)

سرمشق درس جدید را بخواند و بنویسد

ریاضی
چه عددهایی 7 می شود شکل بکشد
 علوم دانه های لوبیا را که کاشته است را به کلاس بیاورد و نقاشی آن را بکشد
املا  5 خط املا از صداهای خوانده شده بنویسید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/9/14

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
دو سعر از قرآن را باید بخواند
فارسی (بخوانیم) روخوانی از سه درس آخر بنویسیم انجام شود
فارسی (بنویسیم)

از درس های تاب - باد و مادر یکبار بنویسند

ریاضی
برگه ها کار شود
 علوم  سه راه برای حفظ محیط زیست را نقاشی کند
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/9/13

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
برای یادگیری سوره ها در کلاس و تکرار آن امتیاز کسب میکنند
فارسی (بخوانیم) روخوانی از درس جدید بنویسیم
فارسی (بنویسیم)

جمله های داده شده را کامل کند

ریاضی
جمع های عدد 6 نوشته شود
 علوم  
املا  5 خط املا کار شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/9/12

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سه پیام قرآنی آخر را بداند
فارسی (بخوانیم) روخوانی از درس نان
فارسی (بنویسیم)

سرمشق درس نان و یک ص از بنویسیم کار گردد

ریاضی
جمع های عدد 4 مثل عدد 3 با شکل نشان داده شود
 علوم چه چیزهایی از چوب تهیه می شود شکل آن را بکش
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/9/11

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
دو مورد نیکی به پدر و مادر را نقاشی کن
فارسی (بخوانیم) روخوانی از تمام درس ها
فارسی (بنویسیم)

تکلیف  داده شده انجام شود

ریاضی
ص 99 کتاب تکرار شود
 علوم چه چیزهایی زباله نیست و قابل بازیافت است آن ها را بکشید
املا  5 خط از تمام صداها در جمله گفته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 96/9/7

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 شعر سوره والعصر تکرار شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از بنویسیم 
فارسی (بنویسیم)

کار داده شده انجام گردد

یک بار از درس تاب نوشته شود

ریاضی
ص 65 کتاب تکرار شود
 علوم شکل 5 دانه ی میوه ها را بکشید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 96/9/5

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) روخوانی از بنویسیم در منزل تا درس انجام شود
فارسی (بنویسیم)
ص 47 بنویسیم سرمشق داده شود
ریاضی
برگه ها کار شود
 علوم برگه داده شده کار شود
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 96/9/4

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره عصر در خانه تکرار و خوانده شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید  روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده تکرار شود
ریاضی
عدد نویسی 5 در پنج خط با کشیدن دسته های پنج تایی
 علوم برای فعالیت در خانه 5 دانه ی لوبیا را در آب بریزید  طبق ازمایش کتاب برای رشد دانه
املا  5 خط املا از دروس خوانده شده نوشته شود

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 96/9/1

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
تکرار سوره عصر در خانه
فارسی (بخوانیم) تمام دروس از کتاب بنویسیم  روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)
سرمشق و کار کلاسی را انجام دهد
ریاضی
عدد نویسی از 1 تا 9 تکرار در 5 خط - برگه ها انجام شود
 علوم  برگه مربوط به علوم جواب داده شود
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 96/8/30

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر یک خانه داریم مانند گلدان حفظ کنند
فارسی (بخوانیم) درس آخر روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)
سرمشق کلاس را بنویسیدو بخوانید
ریاضی
برای عددنویسی عدد 4 را 5 خط بنویسید و برای آن شکل بکشید
 علوم  
املا  5 جمله از صداهای خوانده شده بنویسید

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 96/8/29

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعرهای هر سوره را باید حفظ بخوانند
فارسی (بخوانیم) درس جدید از کتاب روانخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)
سرمشق کلاس را بنویسید
ریاضی
برای عددهای تا 9 شکل بکشد
 علوم چند گیاه که ریشه ی خوراکی دارد را بکشید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 96/8/24

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 تصویر خانه ی ما را در خانه نقاشی کنند
فارسی (بخوانیم) درس کلاس و درس مدرسه تکرار و روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده تکرار شود
ریاضی
از عدد 1 تا 3 پنج خط نوشته شود و برگه ها کار شود
 علوم چند جانور که در خاک لانه دارند را نقاشی کن
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 96/8/23

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از اول کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
5 کلمه با ( آ ) و 5 کلمه با ( ب ) بنویسید
ریاضی
5 دسته سه تایی بکشید
 علوم 5 جانور که در آب زندگی می کنند بکشید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 96/8/22

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) سه درس آخر تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده انجام شود 
ریاضی
کار کلاسی امروز تکرار شود
 علوم چند جانور که لاک سخت دارند را بکشید
املا  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 96/8/21

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده انجام شود 
ریاضی
از عدد 5 یکی کم کن و با چوب خط باقی مانده را بنویس
 علوم سه ورزش دلخواه را بکش
املا  
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 96/8/20

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
حفظ سوره های خوانده شده بصورت کامل
فارسی (بخوانیم) درس های کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده با دو رنگ  انجام شود 
ریاضی
برای عدد های 1 تا 10 شکل بکش و با چوب خط نمایش دهد
 علوم تمام بخش های خوانده شده پرسش میشود
املا  
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 96/8/17

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
معنی پیام های قرآنی را بداند
فارسی (بخوانیم) درس جدید مدرسه از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده و برگه  انجام شود 
ریاضی
تمرین عدد نویسی 2 و برگه ها انجام شود 
 علوم در یک نقاشی فایده های آب را نمایش دهد
املا  
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 96/8/16

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
-
فارسی (بخوانیم) کتاب بنویسیم درس جدید کار شود 
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده انجام شود 
ریاضی
تمرین عدد نویسی انجام شود 
 علوم 5 جانور که پرواز میکنند را بکشید 
املا  
 کتب کمک آموزشی

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/8/15

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
پیام قرآنی جدید را درست کنید و بیاورید
فارسی (بخوانیم) کتاب بنویسیم روخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده انجام شود 
ریاضی
جمع های عدد 6 را بکشید 
 علوم فایده های جانوران را در شکل نشان دهید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 96/8/14

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 سوره ها در منزل تکرار شود 
فارسی (بخوانیم) کتاب بنویسیم روخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده انجام شود 
ریاضی
چه عددهایی5 میشود شکل آن را بکشید 
 علوم چند جانور که لانه دارد  بکشید 
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/8/13

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس جدید باد تکرار شود 
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده انجام شود 
ریاضی
چه عددهایی 3 و 4 میشود شکل آن را بکشید 
 علوم جدول کار کلاس را که داده شده بکشید 
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/8/9

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره  توحید و کوثر پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) سه درس داده شده روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده انجام شود 
ریاضی
برای عددها تا 6 شکل بکشید
 علوم چه جانورانی انسان را بیمار می کنند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/8/8

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره  توحید و کوثر را تکرار کنند 
فارسی (بخوانیم) درس ابر روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده انجام شود 
ریاضی
کار با شابلون  خط تقارن رنگ آمیزی شود
 علوم  5جانور اهلی با غذای آن
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/8/6

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر سوره  کوثر را تکرار کنند 
فارسی (بخوانیم) درس باران و درس آب  روخوانی  شود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده  خوانده و تکرار شود 
ریاضی
 ص 37 کتاب انجام شود
 علوم  5 موجود زنده و غیر زنده را بکشند 
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/8/3

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره کوثر را حفظ کنند
فارسی (بخوانیم) درس باران و درس آب تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده را بنویسید
ریاضی
برگه داده شده انجام شود
 علوم  5 تا ورزش را که دوست داری بنویس
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

  

تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/8/2

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 شعر نعمت های خدا را حفظ کنند 
فارسی (بخوانیم) درس جدید آب روخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده انجام شود 
ریاضی
برگه داده شده انجام شود
 علوم  
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان

 

 تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/7/29

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
5نعمت الهی را بکشید و بشمارید
فارسی (بخوانیم)

 نگاره 9و10 کار شود 

 

فارسی (بنویسیم)
زیرنگاره داده شده  کار شود
ریاضی
با شابلون 5 الگوی خاص را بکشد و رنگ کند 
 علوم شکل مربوط به  خوراکی مفید و غیر مفید  را بکشند 
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

 تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/7/24

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 نگاره 7 و 8 تکرار شود

فارسی (بنویسیم)
زیرنگاره کار شود
ریاضی
برگه داده شده کار شود
 علوم 5 چیز که در اب فرو می رود را بکشند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

 تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 96/7/22

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
 شعربسم الله  تکرار شود 
فارسی (بخوانیم)

 نگاره 8   کار شود

فارسی (بنویسیم)
زیرنگاره داده شده تکرار شود
ریاضی
تکلیف  داده شده کار شود
 علوم 5 وسیله خانه را بکشند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

 

       

 تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/7/22

 

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره توحید و شعرآن تکرار شود 
فارسی (بخوانیم)

 نگاره 8   کار شود

فارسی (بنویسیم)
زیرنگاره داده شده تکرار شود
ریاضی
برگه های داده شده کار شود
 علوم چند نقاشی از نعمت های خدا  بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 96/7/19

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر بسم اله حفظ شود 
فارسی (بخوانیم) نگاره ی  7 و 6 تکرارو پرسش شود
فارسی (بنویسیم)

زیرنگاره ی کلاسی  در منزل کار شود

ریاضی                                   تکالیف داده شده حل شود 

 

علوم  میوه هایی که دانه زیاد دارد را بکشید 
املا  
 کتب کمک آموزشی


بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/7/18

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره توحید را با کمک بزرگترها تکرار کند
فارسی (بخوانیم) نگاره ی  7 تکرارو پرسش شود
فارسی (بنویسیم) زیرنگاره ی داده شده در منزل کار شود
ریاضی

الگوی خاص با شاولون کارشودو تکرار شود

 علوم چیزهایی که به گوش آسیب میزند  را نقاشی کنند
املا  
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/7/17

نام درس

تکالیف             

قرآن
فردا جشن قران در کلاس برگزار میشود 
فارسی (بخوانیم) نگاره ی  6 پرسش می شود
فارسی (بنویسیم) زیرنگاره ی امروز  در منزل کار شود
ریاضی

تکلیف داده شده را انجام دهند

 علوم چیزهایی که به چشم آسیب میزند  را نقاشی کنند
املا  
 کتب کمک آموزشی

 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/7/16

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر بسم الله را با کمک والدین تکرار کند
فارسی (بخوانیم) نگاره ی 5 و 6 پرسش می شود
فارسی (بنویسیم) زیرنگاره ی کلاسی در منزل کار شود
ریاضی

تکلیف داده شده را انجام دهند

 علوم  مییوه هایی که تنها یک دانه دارند را نقاشی کنند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/7/15

نام درس

تکالیف             

قرآن
جشن قران در روز سه شنبه برگزار میشود
فارسی (بخوانیم)  تکرار نگاره های 1و2و3و4 در خانه توسط دانش آموز
فارسی (بنویسیم) زیرنگاره ها داده شده کار شود
ریاضی

تکلیف داده شده

یک نقاشی بکشند و همه عدد ها را تا 5 درآن نمایش دهند

 علوم  مییوه های ترش و شیرین را نقاشی کنند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/2/25

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم) از هر صدا یک کلمه بنویس
ریاضی
عدد نویسی از 2 تا 100 دو تا دوتا بنویس
 علوم  
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/2/24

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه 31 و 32 روخوانی شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم) حروف الفبا را با اسامی آن بنویسید فردا ارزشیابی انجام می شود
ریاضی
ص 137 را بنویس
 علوم ارزشیابی کلی از کتاب دارند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/2/23

نام درس

تکالیف             

قرآن
داستان های قرآن را مرور کند
فارسی (بخوانیم) روخوانی از تمام درسها
فارسی (بنویسیم) فردا امتحان ارزشیابی املا می شود
ریاضی
از عدد 50 تا 100 دو تا دوتا بنویس
 علوم  دوشنبه ارزشیابی علوم دارند
املا  8 خط املا از همه صداها را بنویس
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/2/20

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه 31 و 32 کار شود
فارسی (بخوانیم) ارزشیابی از کتاب فارسی بخوانیم می شود
فارسی (بنویسیم) یک املا 8 خطی از تمام صداها گفته شود
ریاضی
برگه ها  اجرا شود
 علوم  دورشنبه ارزشیابی علوم دارند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/2/19

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه 29 و 30 کار شود
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) با نوشتن حروف الفبا در دفتر خود تمرین کنید
ریاضی
ص 163 تکرار شود
 علوم  
املا  از تمام صداها 6 خط املا گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/2/18

نام درس

تکالیف             

قرآن
داستانهای قرآن را یک بار مرور کنید
فارسی (بخوانیم) دوره کتاب از درس اول تا درس 20
فارسی (بنویسیم) با 10 کلمه از صدای (ظ و غ ) جمله سازی کار شود
ریاضی
از 50 تا 99 با عدد نوشته شود
 علوم جدول داده شده مربوط به علوم را کامل کند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/2/17

نام درس

تکالیف             

قرآن
پیام های قرآنی کتاب با معنی آن پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) از 5 خط دوم درس پیامبر مهربانی بنویسید
ریاضی
ص 161 کتاب تکرار شود
 علوم یک شمع کوچک را در خانه با کمک بزرگترها درست کنید و به کلاس بیاورید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/2/16

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره ی نصر تکرار شود
فارسی (بخوانیم) دو درس آخرروخوانی شود
فارسی (بنویسیم) از 5 خط اول درس پیامبر مهربانی بنویسید
ریاضی
برگه داده شده را انجام دهید
 علوم  دو تا وسیله ی روشنایی در قدیم را نقاشی کنید
املا 5 خط املا از درس پیامبر مهربانی گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/2/13

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه 29 و 30 کار شود
فارسی (بخوانیم) درس ها روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) کلمات درس جدید تکرار شود
ریاضی
ص 160 از کتاب تکرار گردد
 علوم  
املا از درس مثل خورشید تا درس پیامبر مهربان ارزشیابی شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/2/12

نام درس

تکالیف             

قرآن
 پیام قرآنی جدید را بنویسید و به کلاس بیاورید
فارسی (بخوانیم) از درس پیامبر مهربانی روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) کلمات درس جدید را بنویسید
ریاضی
ص 158 از کتاب تکرار گردد
 علوم  
املا  5 خط املا از درس مرغابی ها بنویسید
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/2/11

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) روان خوانی از درس  مرغابی ها  انجام شود
فارسی (بنویسیم) از 6 خط اول درس مرغابی بنویسید
ریاضی
از 1 تا 30 با حروف بنویسید 
 علوم  4 خط درباره آهن ربا و فایده های آن بنویس
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/2/10

نام درس

تکالیف             

قرآن
 کودکی حضرت موسی را در نقاشی نشان دهید
فارسی (بخوانیم) روان خوانی از درس جدید مرغابی ها و لاک پشت انجام شود
فارسی (بنویسیم)  کلمات درس جدید تکرار شود
ریاضی
از 40 تا 90 با عدد نوشته شود
 علوم  
املا  5 خط املا از درس خاطرات انقلاب  و درس رضا گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/2/9

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از روان خوانی تمرین شود پرسیده شود
فارسی (بنویسیم)  
ریاضی
ساعت کار در دفتر کار شود
 علوم  
املا  5 خط املا از درس خاطرات انقلاب  گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/2/6

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره ی نصر تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس رضا و خاطرات انقلاب  روخوانی شود 
فارسی (بنویسیم) از روی 5 خط دوم درس خاطرات انقلاب بنویسید
ریاضی
برگه ها انجام شود
 علوم آهن ربا چند قطب دارد در شکل نشان دهید
املا  5 خط املا از درس خاطرات انقلاب  گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/2/4

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه ی 26 و 27 روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) دو درس آخر روخوانی شود 
فارسی (بنویسیم) از روی 5 خط اول درس خاطرات انقلاب بنویسید
ریاضی
ریاضی ص 151 تکرار شود
 علوم آیا خاصیت آهن ربا از پشت شیشه ، کاغذ و آب عبور میکند
املا  5 خط املا از درس رضا گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/2/3

نام درس

تکالیف             

قرآن
پیام های قرآنی با معنی 
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم روخوانی شود تا درس جدید - مسابقه علمی دارند
فارسی (بنویسیم) برای جدول کلمات در کلاس 5 کلمه اضافه شود
ریاضی
ص 150 کتاب تکرار شود
 علوم مسابقه ماهیگیری با آهنربا در کلاس انجام می شود
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/2/2

نام درس

تکالیف             

قرآن
داستانهای پیامبران پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید خاطرات انقلاب روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) کلمات درس جدید تکرار گردد
ریاضی
ص 149 کتاب تکرار شود
 علوم کاربرد آهنربا را در شکل نشان دهید
املا  امتحان ارزشیابی املا گرفته می شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/1/30

نام درس

تکالیف             

قرآن
 لوحه 26 و 27 را روخوانی کنند
فارسی (بخوانیم) دراز درس در بازار تا درس مثل خورشید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) املا برای روز یکشنبه از درس در بازار تا درس مثل خورشید گرفته می شود
ریاضی
ص 145 کتاب تکرار شود
 علوم اهنربا به چه چیزهایی را نمی رباید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/1/29

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس رضا روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم) کلمات جدید درس رضا نوشته شود
ریاضی
ص 144 کتاب تکرار شود
 علوم اهنربا به چه چیزهایی جذب می شود
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/1/28

نام درس

تکالیف             

قرآن
روخوانی از کلمات قرآنی فردا ارزشیابی می شود
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم 2 درس آخر روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم) از 5 خط دوم  درس حلزون بنویسید
ریاضی
ص 143 کتاب تکرار شود
 علوم شکل های مختلف آهنربا را بکشد
املا  5 خط املا از صدای ح و درس حلزون گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/1/27

نام درس

تکالیف             

قرآن
یک شکل از داستانهای پیامبران بزرگ بکشید
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم 2 درس آخر روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم) از 4 خط اول درس حلزون بنویسید
ریاضی
ص 142 کتاب تکرار شود
 علوم بخش آخر و درس جدید سوال می شود
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/1/26

نام درس

تکالیف             

قرآن
 هفته آینده از روخوانی قرآن ارزشیابی بعمل می آید
فارسی (بخوانیم) درس  حلزون و درس قبل آن روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) با 7کلمه از درس حلزون جمله سازی شود
ریاضی
ص 140 کتاب تکرار شود
 علوم  چه وسایلی با حرکت کار انجام می دهد نام ببرید
املا  5 خط املا از صدای ث و ح گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/1/23

نام درس

تکالیف             

قرآن
 هفته آینده از روخوانی قرآن ارزشیابی بعمل می آید
فارسی (بخوانیم) درس جدید حلزون روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) کلمات درس جدید تکرار شود 
ریاضی
ص 138 کتاب تکرار شود- برگه ها کار شود
 علوم  
املا  5 خط املا از درس مثل خورشید گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/1/21

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 3 درس آخر روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) از درس مثل خورشید  یک بار نوشته شود 
ریاضی
ص 137 کتاب تکرار شود
 علوم دو وسیله قدیمی و دو وسیله ی جدید که حرکت می کنند را بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/1/20

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره فلق پرسش می شودتکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس علی و معصومه و مثل خورشید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) از 4 خط علی و معصومه یک بار نوشته شود 
ریاضی
ص 136 کتاب تکرار شود
 علوم چند وسیله که چرخ دارد را بکشید
املا  5 خط درس علی و معصومه املا نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/1/19

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه 23 و 24 و 25 کتاب  تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید مثل خورشید  روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) کلمات درس جدید یک بار نوشته شود 
ریاضی
ص 135 تکرار شود تمرین داده شده هم حل شود
 علوم بخش از خانه تا مدرذسه پرسش می شود
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/1/16

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه 23 کتاب به صورت بخش بخش خوانده و تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس علی و معصومه و سفر دلپذیر روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) از 4 خط علی و معصومه یک بار نوشته شود 
ریاضی
برگه ها کار شود
 علوم  دو جای صاف و هموار و دو جای ناهموار را بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/1/15

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه 24 و 25 از کتاب کار و تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس علی و معصومه روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) کلمات درس جدید را تکرار کند
ریاضی
ص133 کتاب مسئله ها تکرار شود
 علوم  
املا  5 خط از درس سفر دلپذیر گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/1/14

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر جدید مربوط به سوره فلق را تکرار کند
فارسی (بخوانیم) از سه درس تدریس شده روخوانی شود
فارسی (بنویسیم) کلمات درس سفر دلپذیر را تکرار کند
ریاضی
ص131 تکرار شود
 علوم  یک نقاشی از خانه تا مدرسه را بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/12/22

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر جدید مربوط به سوره فلق را تکرار کند
فارسی (بخوانیم) روخوانی از درس جدید سفر دلپذیر
فارسی (بنویسیم) کلمات درس جدید تکرار گردد
ریاضی
ص 129 تکرار شود
 علوم  
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/12/21

نام درس

تکالیف             

قرآن
حفظ سوره فلق و روخوانی ان
فارسی (بخوانیم) 2 درس آخر تکرار شود
فارسی (بنویسیم) 5 کلمه با صدای (ص) جمله سازی کن
ریاضی
جمع های داده شده انجام شود
 علوم بخش هوای گرم و سرد تکرار شود
املا  5 خط از صدای (ص) و تشدید کار شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 95/12/18

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوح جدید و پیام قرانی جدیدرا تکرار کند
فارسی (بخوانیم) درس در بازار و صدای موج روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)  درس صدای موج  جدید را یکبار بنویس
ریاضی
برگه  نوشته شود
 علوم  چه چیزهایی هم گرما دارد هم نور شکل آن ها را بکش 
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/12/16

نام درس

تکالیف             

قرآن
معنی پیام های قرآنی پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) از روی درس جدید کتابخوانی و در بازار روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
یک داستان کوتاه از درس در بازار در سه خط بنویس
ریاضی
از 20 تا 30 با حروف بنویسید
 علوم از گرما چه استفاده هایی می شود برای آن شکل بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/12/15

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره حمد و عصر سوال می شود تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از روی درس جدید و درس قبل آن روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با 6 کلمه تشدید دار جمله سازی کنید
ریاضی
ص 126 تکرار شود
 علوم آدمک یخی چه چیزهایی نخورد تا آب نشود شکل آن را بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/12/14

نام درس

تکالیف             

قرآن
 لوحه های 17 17 و 18 و 19 و 20 پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) از روی درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید تکرار شود
ریاضی
ص 123 تکرار شود
 علوم از چه راه هایی می توانم از هدر رفتن گرما جلوگیری کنیم
املا  6 خط املا از سه صدای آخر نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/12/11

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از روی درسها روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
از درس میهن یک بار بنویس
ریاضی
برگه را  انجام دهد 
 علوم برگه علوم را انجام دهد
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/12/10

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه ی 20 را تکرار کنید
فارسی (بخوانیم) درس قرآن و میهن ما روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
از روی درس  قرآن یک بار بنویس
ریاضی
از 1 تا 20 با حروف نوشته شود
 علوم دو جای گرم خانه و دو جای سرد خانه را بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/12/9

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر خدای مهربان روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) درس قرآن از کتاب بخوانیم  روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
از روی درس کتابخوانی یک بار بنویس
ریاضی
ص 119 را تکرار کنید
 علوم آدمک را درست کنید و به کلاس بیاورید
املا  6 خطاملا از (خوا) نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/12/7

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه ی 17 و 18 و 19 روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید کتابخوانی روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید تکرار شود
ریاضی
ص 116 را باید تکرار کنید
 علوم آزمایش مربوط به هوای گرم و سرد در کلاس انجام شود
املا  6 خطاملا از صدای ژ نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/12/4

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه ی 17 و 18 و 19 روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید ژاله و منیژه تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید تکرار شود
ریاضی
ص 114 را باید تکرار کنید
 علوم سوالات برگه را جواب دهند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/12/3

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه ی 18 و پیام قرآنی جدید تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از روی درس های بنویسیم تکرار شود 
فارسی (بنویسیم)
از روی درس چشمه و چراگاه یک بار بنویس
ریاضی
برگه را انجام بدهند
 علوم پرسش از بخش هوا می شود
املا از تمام صداها یک املا بنویس 6 خط
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/12/2

نام درس

تکالیف             

قرآن
دو سوره آخر پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) دو درس آخرروخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
یک داستان کوتاه بنویس
ریاضی
ص111 کتاب تکرار شود
 علوم آیا هوا در همه جا وجود دارد برای آن شکل بکشید
املا  6خط املا از صدای (چ) بنویسند
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/30

نام درس

تکالیف             

قرآن
سه پیام قرآنی با معنی آن تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) دروس جدید روخوانی کند
فارسی (بنویسیم)
مشق از کلمات درس جدید تکرار شود
ریاضی
ص 108 کتاب تکرار شود
 علوم لوازم مورد احتیاج برای آزمایش بازی با هوا را به کلاس بیاورید 
املا  6خط املا از صدای (ه) درس کتاب بنویسند
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/27

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه 16 و 17 را تکرار کند
فارسی (بخوانیم) از روی کتاب و دروس جدید روخوانی کند
فارسی (بنویسیم)
از روی درس چشمه و چراگاه  یک بار بنویس
ریاضی
برگه ریاضی را انجام دهد
 علوم چه چیزهایی هوا را الوده می کند چند مورد را بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/26

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه 16 و 17کار شود
فارسی (بخوانیم) تکرار دروس کتاب بنویسیم
فارسی (بنویسیم)
از درس برنج و نارنج و خروس خوش آواز یک بار بنویس
ریاضی
ریاضی از 50تا 60 عدد نویسی شود
 علوم بادکنک و شمع برا یآزمایش به کلاس بیاورند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/25

نام درس

تکالیف             

قرآن
دو سوره آخر پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از درس جدید دو کتاب بخوانیم و بنویسیم
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید تکرار شوند
ریاضی
تکرار ص 107 از کتاب  ریاضی
 علوم چند وسیله که با کمک هوا کار می کند بکشید
املا  6 خط املا از درس خروس خوش آواز گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/24

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر سوره حمد را تکرار کند
فارسی (بخوانیم) روخوانی از درس خروس خوش آواز
فارسی (بنویسیم)
با 7 کلمه صدای (و) استثنا جمله سازی شود
ریاضی
تکرار ص 103 از کتاب  ریاضی
 علوم  از بخش زمین خاکی ما پرسیده می شود
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/23

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره حمد پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی سه درس آخر از دو کتاب بخوانیم و بنویسیم
فارسی (بنویسیم)
از روی درس خروس خوش آواز یک بار بنویسید
ریاضی
تکرار ص 102 از کتاب در دفتر ریاضی
 علوم چه چیزهایی با کمک هوا حرکت می کند شکل حرکت آن را بکشید
املا  6 خط املا از درس نارنج و رنج نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/20

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه ی 13 و 14 روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید خروس خوش آواز روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید تکرار شود
ریاضی
از عدد 40 تا 50 با عدد 6 خط نوشته شود
 علوم  برگه داده شده کار شود
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/19

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره حمد را تکرار کنند
فارسی (بخوانیم) از دروس جدید و درسهای قبل روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با 7 کلمه از صدای (ج) جمله سازی شود
ریاضی
از عدد 30 تا 40 با عدد 6 خط نوشته شود
 علوم  
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/18

نام درس

تکالیف             

قرآن
پیام قرآنی را با معنی آن به کلاس بیاورید
فارسی (بخوانیم) از دروس جدید  روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید تکرار شود
ریاضی
ص 101 کتاب را تکرار کند
 علوم آیا هوا قابل جابجا شدن است - برای آزمایش کمی خاک رس به کلاس بیاورید
املا  5 خط املا از صدای (ق و ل ) نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/17

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره ناس تکرار و لوحه 13 و 14 روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ازروی درس همکاری و از درخت رونویسی شود
ریاضی
عددهای نوشته شده 1 تا 20 را برای آن چوب خط بکشید
 علوم از خاک چه استفاده هایی می شود
املا  
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/16

نام درس

تکالیف             

قرآن
درس جدید و پیام قرآنی و معنی آن تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس های کتاب روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید تکرارو قرمز نوشته شود
ریاضی
ص 100 کتاب تکرار شود
 علوم  آزمایش مربوط به خاک پرسش می شود - مسواک همراه داشته باشند فلوراید تراپی دارند
املا  5خط املا از صدای قبل بنویسید
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/13

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه ی 13 14 و پیام قرآنی جدید تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسم سه درس آخر تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
برگه داده شده کار شود
ریاضی
برگه داده شده اجرا شود
 علوم  
املا  6 خط املا از سه درس آخر بنویسید
 کتب کمک آموزشی
 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/12

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر منم بچه مسلمان تکرار شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
از روی جملات داده شده تکرار شود
ریاضی
از 15 تا 20 را با شکل نمایش دهید
 علوم بخش زمین خانه ی خاکی ما پرسش می شود
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/11

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه 11 و 12 کار شود
فارسی (بخوانیم) از درس هدیه ها و درس قبل آن 
فارسی (بنویسیم)
از روی درس همکاری یکبار بنویسید
ریاضی
جمع و تفریق های داده شده انجام شود
 علوم نتیجه آزمایش کلاس را در دفتر علوم با شکل بنویسید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/10

نام درس

تکالیف             

قرآن
3 تصویر از کودک مسلمان بکشید
فارسی (بخوانیم) از روی درس همکاری ، روز برفی و درخت روخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)
10 کلمه با صدای (ه) پیدا کرده و در جدول بنویسید
ریاضی
برای عددهای 10 تا 15 دسته های ده تایی و یکی بکشید
 علوم آزمایش مربوط به خاک نرم و خاک زبر در کلاس انجام می شود
املا  5 خط املا از صدای (ف و خ)  بنویسید
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/9

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر و لوحه ی منم بچه ی مسلمان تکرار و روخوانی گردد
فارسی (بخوانیم) از روی درس همکاری روخوانی شود - شعر ما کودکانیم تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات داده شده درس جدید تکرار گردد
ریاضی
ص 97 تکرار شود 
 علوم  چرا زمین های کشاورزی را شخم می زنند 2 علت را توضیح دهید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/6

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر بچه ی مسلمان را حفظ کند 
فارسی (بخوانیم) از درس های بنویسم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با7 کلمه از صدای خ و ف جمله سازی شود
ریاضی
ص 96 تکرار شود 
 علوم  
املا  5 خط از صدای خ نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 برگه های داده شده اجرا شود
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/5

نام درس

تکالیف             

قرآن
 طبق دستور کتاب یک رحل قرآنی بسازید
فارسی (بخوانیم) از درس جدید روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص دوم بنویسیم امروز تکرار شود
ریاضی
ص 95 تکرار شود 
 علوم سه بخش آخر ارزشیابی می شود تکرار کنید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/4

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) بخوانیم و بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات جدید تکرار شود و صدای جدید با سرخ نوشته شود
ریاضی
ص 94 تکرار شود - ریاضی کار گردد
 علوم آزمایش مربوط به خاک در کلاس انجام می شود
املا  5 خط املا از صدای ف نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/3

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از سه درس آخر بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
جدول داده شده انجام شود
ریاضی
از عدد 15 تا 20 را با عدد نوشته شود - ارزشیابی ریاضی روز سه شنبه
 علوم بخش های خوانده شده مرور شود
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/2

نام درس

تکالیف             

قرآن
عبارت قرآنی مربوط به لوحه 11 و 12 را تکرار کن
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
جدول داده شده مبربوط به صدای گفته شده انجام شود
ریاضی
از عدد 10 تا 15 تکرار شود
 علوم  آزمایش مربوط به خاک و فرسایش خاک در کلاس انجام شود
املا 5 خط املایاز صدای (گ) گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/29

نام درس

تکالیف             

قرآن
عبارت قرآنی را تکرار کگن
فارسی (بخوانیم) از سه درس آخر بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده درس جدید را بنویس و تکرار کن
ریاضی
تفریق را بنویسید - برگه ها را انجام بده
 علوم  
املا ارزشیابی املا در برگه بزرگ 
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/10/28

نام درس

تکالیف             

قرآن
ارزشیابی از پیام های قرآنی 
فارسی (بخوانیم) از سه درس آخر بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکرار از کتاب بنویسیم به صورت خوشنویسی (10 جمله )
ریاضی
با شکل 5 تفریق را نشان داده و برای آن عبارت تفریق را بنویسید
 علوم  از سنگ در چه جاهایی و در چه چیزهایی استفاده می شود
املا تمام صداهای خوانده  5 خط املا نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/27

نام درس

تکالیف             

قرآن
ارزشیابی از تمام کتاب قرآن ، مسابقه قرآنی تا  سر درس
فارسی (بخوانیم) روخوانی از کتاب بنویسیم 
فارسی (بنویسیم)
سرمشق از کلمه های درس جدید و تکرار آن
ریاضی
جمع های عدد 6 را در دفتر ریاضی بنویسید و با شکل نشان دهید
 علوم  
املا ارزشیابی از صدای ا تا صدای پ 5 خط املا نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/26

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره های کوچک ناس ، فلق ، نصر و کوثر تمرین شود
فارسی (بخوانیم) تا درس جنگل روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نقاشی اشیایی که با حرف (گ) شروع می شود
ریاضی
تمرین جمع 7 و 8 و 9 و 10 در دفتر مشق انجام شود
 علوم نقاشی  جنگل کشیده شود
املا  املا دوره گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 مسابقه علمی دارند از تمام کتاب و همه دروس
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/25

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره های کوچک ناس ، فلق ، نصر و کوثر تمرین شود
فارسی (بخوانیم) تا درس جنگل روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
از سه صدای ( ی - ک - و ) چند کلمه  بنویس
ریاضی
ص 90 و 91 تمرین شود در دفتر ریاضی
 علوم چند حیوان وحشی جنگل کشیده شود
املا  از درس گذشته سه تا 5 سطر املا گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/22

نام درس

تکالیف             

قرآن
یک نقاشی از تصویر مهربان ترین معلم بکشید
فارسی (بخوانیم)  3درس آخر بنویسیم روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)
از سه صدای ( ی - ک - و ) سه کلمه انتخاب و جمله سازی کن
ریاضی
برگه داده شده انجام شود
 علوم سنگ در کجای ساختمان استفاده می شود نام ببرید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/20

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر سوره ناس را تکرار کند
فارسی (بخوانیم)  2 درس آخر بنویسیم روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)
کلمات درس جدید در سرمشق داده شده تکرار گردد
ریاضی
ص 86 کتاب تکرار شود
 علوم چه چیزهایی سنگها را تغییر می دهد چند تا را بکشید
املا 5 خط از دو صدای ( و - ک) در املا بیشتر کار شود و نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/19

نام درس

تکالیف             

قرآن
تمام پیامهای قرآنی روخوانی شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
تمام حروف خوانده را بصورت ترکیب نوشته شود
ریاضی
از 1 تا 13 نوشته شود
 علوم  نقاشی هواپیما کشیده شود
املا از روی درس پرواز یک مرتبه نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/15

نام درس

تکالیف             

قرآن
دوره از اول تا آخر پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
برگه ها را بنویسید
ریاضی
5 خط از 1 تا 10 تکرار شود و برگه انجام شود
 علوم  
املا  5 خط از صدای (و) بنویسید
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/10/14

نام درس

تکالیف             

قرآن
کلمات قرآنی کار و تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از سه درس آخر نویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق کلاسی تکرار شود
ریاضی
ص 82 تکرار گردد
 علوم با سنگهای کوچک و ریز شکهای حیوانات را درفتر بچسباند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/13

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره ناس تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از روی درس جدید ورزش روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
از صدای جدید کتاب بنویسیم سرمشق کلمات تکرار گردد
ریاضی
ص 80 تکرار گردد
 علوم  از بخش آب دوره و مرور گردد
املا 5 خط املا از صدای ک نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/12

نام درس

تکالیف             

قرآن
تمام پیام های قرآنی روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) 2 ص آخر بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تمام حروف خوانده شده را به صورت ترکیبها بنویسید
ریاضی
5 دسته نامساوی بکش و دور دسته کمتر خط بکشد و با چوب خط نمایش بدهد
 علوم  
املا متن املا امروز یک بار نوشته و تکرار شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/11

نام درس

تکالیف             

قرآن
کلمات قرآنی روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده درس جدید تکرار شود
ریاضی
ص 76 کتاب تکرار شود
 علوم چند شغل مربوز به آب را نقاشی کند
املا  5 خط املا کار شود - فردا ارزشیابی املا از آب تا درس استخر 
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/10/7

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر آرزوی من تکرار شود
فارسی (بخوانیم) دو درس آخر تدریس شده از کتاب بنویسیم روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)
5 جمله از دو صفحه آخر بنویسیم تکرار گردد
ریاضی
ص 75 کتاب تکرار شود
 علوم از آب دریا چه استفاده هایی می شود؟
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/6

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره  ناس و سوره عصر پرسش می شود شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید اردک روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
 کلمات داده شده و درس جدید تکرار شود
ریاضی
ص 73 کتاب تکرار شود
 علوم چندراه برای هدر نرفتن آب در کارها را بکشید
املا  5 خط املای صدای ش و ی گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/5

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعرسوره  ناس  تکرار و حفظ شود
فارسی (بخوانیم) درس های بنویسیم تکرارو روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با کلمات جدید و داده شده در جمله استفاده کند
ریاضی
ص 72 کتاب تکرار شود
 علوم برای استفاده از آب 4 مورد شکل بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/4

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره های ناس و عصر تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس های بنویسیم تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
از صدای ش و ی هر کدام 5 کلمه جمله سازی شود
ریاضی
برای اعداد تا 7 شکل بکشید و با چوب خط نمایش دهید
 علوم آیا آب شور را می توان شیرین کرد
املا  5 خط املا از درس جدید گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/1

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره های تدریس شده کامل پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید از بنویسیم روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده مربوط به صدای جدید تکرار گردد
ریاضی
برگه داده شده  انجام شود
 علوم آزمایش مربوط به بخش آب را به کلاس بیاورند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/29

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه ی 6 و 7 پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) از درس های بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص 65 کتاب بنویسیم تکرار گردد
ریاضی
اعداد 1 تا 20 را با عدد مثل کلاس 5 خط بنویس
 علوم چند چیز مایع و چند چیز جامد و چند چیز گازی شکل بکش
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/28

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه های مربوط به کلمات قرآنی روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) از درس های ص 49 تا 63 از کتاب روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق جدید صدای ( ش ) تکرار کند
ریاضی
برای اعداد 6 تا 9 تصویر بکشید یا خانه را رنگ بزنید و با چوب خط نشان دهید 
 علوم گیاهان به چه چیزهایی احتیاج دارند 
املا یک املا 5 خطی از صدای ا و قبل آن نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/9/24

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه های 6 و 7 روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) ار تمام صداهای درس های بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات داده شده با  ا را تکرار کند
ریاضی
ص 69 تکرار شود
 علوم از چوب گیاهان چه چیزهایی تهیه می شود شکل آن را بکشید
املا  5 خط املا از صدای ا نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/23

نام درس

تکالیف             

قرآن
لوحه های 4 و 5 روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) از درسهای بنویسیم خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
با 5 کلمه از صدای ( ا) 
ریاضی
ص 67 تکرار شود
 علوم چند میوه که شیرین است بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/22

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره های کتاب پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درسهای کتاب بنویسیم تکرار و روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق صدای جدید داده شده تکرار گردد
ریاضی
ص کتاب تکرار شود
 علوم چند میوه که ترش است بکشید
املا  5 خط املا نوشته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/21

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر ساعتم با تیک و تاک را حفظ کنند
فارسی (بخوانیم) درسهای کتاب بنویسیم تکرار و دوره شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده را بخش کرده و بنویسید
ریاضی
عددهای 1 تا 10 را در 5 خط بنویسید
 علوم از چه گیاهانی روغن تهیه می شود چند نمونه را نقاشی کنید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/9/20

نام درس

تکالیف             

قرآن
پیام جدید نیکی به پدر و مادر را ذر یک نقاشی نشان دهید
فارسی (بخوانیم) روخوانی از درس ایران و سرباز 
فارسی (بنویسیم)
5 خط از درس ایران و سرباز نوشته شود به صورت جمله سازی
ریاضی
ص 65 تکرار شود
 علوم چگونه گیاهان را حفظ کنیم شکل بکشید
املا  5 خط از صدای ای و ز گفته شود
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/9/17

نام درس

تکالیف             

قرآن
یک تصویر از خانواده ی خود و افراد آن بکشید
فارسی (بخوانیم) درس جدید سربازروخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق کلاس با صدای جدید تکرار شود
ریاضی
ص 62 تکرار شود
 علوم چه گیاهانی در داروها از آن استفاده می شود نام آنها را بدانید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/16

نام درس

تکالیف             

قرآن
یک نقاشی از داستان هدیه پدر بزرگ از تصویرهای کتاب بکشد
فارسی (بخوانیم) درس جدید ایران روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با ترکیب های داده شده کلمه نویسی کند
ریاضی
ص 61 تکرار شود
 علوم از آزمایش امروز در کلاس در دفتر علوم میوه هایی که رنگ دارد را بکشد
املا  یک املا 5 خطی بنویسید
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/15

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر مربوط به سوره ی عصر تکرار شود
فارسی (بخوانیم) ص کار شده بنویسیم را روخوانی کند
فارسی (بنویسیم)
با 10 کلمه که صدای ( ای) دارد بخش ها را نشان بده
ریاضی
از روی ص 55 کتاب تکرار شود
 علوم برای آزمایش میوه هایی که از آن رنگ  می توان درست کرد را به کلاس بیاورد
املا  یک املا 5 خطی بنویسید
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/14

نام درس

تکالیف             

قرآن
تکرار پیام ها
فارسی (بخوانیم) از روی کتاب بنویسیم خوانده و دوره شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات داده شده را صدا کشی کرده و بنویسید
ریاضی
از روی ص 55 کتاب تکرار شود
 علوم اگر گیاهان نباشند چه می شود و شکل بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/9/13

نام درس

تکالیف             

قرآن
تکرار سوره عصر و حفظ دو آیه آن 
فارسی (بخوانیم) درس جدید ایران روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمات سرمشق کلاسی خوانده و تکرار شود
ریاضی
برای عدد 3 و 4 چندین شکل بکشید و عدد را با چوب خط نمایش دهد
 علوم از چه گیاهانی رنگ درست می شود شکل آن گیاهان را بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/9

نام درس

تکالیف             

قرآن
تکرار سوره عصر و حفظ دو آیه آن 
فارسی (بخوانیم) روخوانی از تمام درس ها بنویسیم تا صدای خوانده شده
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده را بنویسیدو بخوانند
ریاضی
جمع های عدد 6 را با رنگ در دفتر شطرنجی نشان دهد
 علوم کاشت دانه ی لوبیا در گلدان و آوردن آن به کلاس 
املا  یک املای 5 خطی از دروس خوانده شده بنویسید
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/7

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر مربوط به سوره تکرار کند
فارسی (بخوانیم) از روی درس جدید نان روانخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)
سرمشق از کلمه های درس جدید را بنویسیدو تکرار کند
ریاضی
جمع های عدد 6 را با رنگ در دفتر شطرنجی نشان دهد
 علوم دانه ی لوبیا را مثل آزمایش کتاب در خانه انجام داده و بعد به کلاس بیاورید
املا  یک املای 5 خطی از دروس خوانده شده بنویسید
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/9/6

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره ولعصر را بخواند و تکرار کند
فارسی (بخوانیم) درس ها را روخوانی و تکرار کند
فارسی (بنویسیم)
مشق تمرین خوشنویسی از جملات داده شده 
ریاضی
چه عددهایی 5 می شود با شکل در دفتر ریاضی خانه در یک ردیف رنگ بزن
 علوم چند میوه که دانه دارد بکش
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/9/3

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره ولعصر را بخواند و تکرار کند
فارسی (بخوانیم) درس های بنویسیم را از کتاب روخوانی کند
فارسی (بنویسیم)
با 5 کلمه از صدای جدید جمله نویسی کند
ریاضی
برگه ها کار شود
 علوم چند گیاه که از ساقه  آن استفاده می شود را بکشید
املا  یک املا از تمام صدایهای خوانده شده 5 خط بنویسید
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/2

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر خانه ما را تکرار کند
فارسی (بخوانیم) درس مادر را روخوانی کند
فارسی (بنویسیم)
سرمشق جدید را بنویسد
ریاضی
مثل نمونه کلاس در منزل ریاضی عدد قبل و بعد کار شود
 علوم چند گیاه که از میوه آن استفاده می شود را بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/1

نام درس

تکالیف             

قرآن
پیام جدید را یاد بگیرید
فارسی (بخوانیم) روانخوانی از تمام درسها ی بخوانیم
فارسی (بنویسیم)
برای ترکیبهای داده شده کلمه نویسی کند
ریاضی
یک کار دیگر مثل کار در کلاس با شابلون در دفتر انجام دهند
 علوم چند گیاه که از ریشه ی آن استفاده می شود نقاشی کند
املا  یک املا 5 خطی از صداهای خوانده شده بنویسید
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/29

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر درس خانه ما را حفظ کن
فارسی (بخوانیم) درس تاب و قبل آن تکرار گردد
فارسی (بنویسیم)
از درس تاب بخوانیم یک بار بنویسد
ریاضی
برگ داده شده را کامل کند
 علوم  چند تصویر از گیاهان کشیده و به کلاس بیاورد
املا  یک املا از تمام حروف خوانده شده بنویسد
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/8/26

نام درس

تکالیف             

قرآن
یک نقاشی از تصویرخانه ی ما بکشید
فارسی (بخوانیم) درس تاب تکرار گردد
فارسی (بنویسیم)
تکالیف داده شده نوشته شود
ریاضی
5 خط عدد 1 را بنویسید و برای آن شکل های مختلف بکشید
 علوم  
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/24

نام درس

تکالیف             

قرآن
 شعرپیام جدید  حفظ شود
فارسی (بخوانیم) درس توت و درس کلاس روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکالیف خوش نویسی را در خانه انجام دهند
ریاضی
کار کلاسی خط تقارن تکرار شود
 علوم جانوران مفید و غیرمفید را بکشند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/8/23

نام درس

تکالیف             

قرآن
 پیام جدید با معنی آن حفظ شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)
تکالیف کلاسی را تکرار کند
ریاضی
ص 36 تکرار شود
 علوم چند شغل که با جانوران ارتباط دارند را بکشد
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/22

نام درس

تکالیف             

قرآن
تکرار پیام ها و پیام جدید
فارسی (بخوانیم) درسهای اول تا درس کلاس
فارسی (بنویسیم)
تکالیف کلاسی را انجام دهید و بخش کلمات
ریاضی
ص39 را در دفتر شطرنجی کارکند
 علوم بخش جانوران پرسش می شود
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/8/19

نام درس

تکالیف             

قرآن
داستان نان را در دفترهنر نقاشی کن
فارسی (بخوانیم) تمام درسها از بنویسیم خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
تکالیف داده شده را صدا کشی کند
ریاضی
برگه داده شده کار شود و ص 37 را انجام دهد
 علوم چند جانور که هم در آب و هم در خشکی حرکت می کنند را بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/8/18

نام درس

تکالیف             

قرآن
 خط سوم سوره کوثررا تکرار کند و از حفظ کند
فارسی (بخوانیم) درس جدید کلاس روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)
تکالیف مربوط به درس جدید را بنویسید و بیاورید
ریاضی
برگه داده شده کار شود
 علوم فایده های جانوران را نقاشی کند
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/17

نام درس

تکالیف             

قرآن
 2 خط سوره کوثررا تکرار کند و از حفظ کند
فارسی (بخوانیم) درس مدرسه و درس های قبل تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
تکالیف مربوط به بخش کردن کلمات انجام شود
ریاضی
ص35 را در دفتر ریاضی کشیده و لبه و گوشه را نمایش دهید
 علوم چند جانور که می جهند را بکشد
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 95/8/16

نام درس

تکالیف             

قرآن
 2 خط سوره کوثررا تکرار کند و از حفظ کند
فارسی (بخوانیم) درس باد و درس مدرسه تکرار شودپرسش میشود
فارسی (بنویسیم)
تکالیف داده شده را بنویسید
ریاضی
برای عددهای تا 5 شکل بکش و 2 تا از هرکدام کم کن و باقیمانده را با چوب خط نشان بده
 علوم چند جانور که در آب زندگی میکند را بکشد
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 95/8/10

نام درس

تکالیف             

قرآن
 شعرهای قرآن را تکرار کند
فارسی (بخوانیم) سه درس آب ، باران و ابر تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
تکالیف داده شده را بنویسید
ریاضی
از هر عدد یک عدد کم کن و نتیجه را با چوب خط نشان بده
 علوم حرکت جانوران را با شکل نشان دهد
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 95/8/9

نام درس

تکالیف             

قرآن
 
فارسی (بخوانیم) شعر کی به ما چشم داده و گوش داده  و درس ابر را روخوانی کنند 
فارسی (بنویسیم)
تکالیف داده شده را بنویسید
ریاضی
شکل عددهای 1 تا 6 را با هر شکل و با انگشت نمایش دهد
 علوم  شکل یا پوستر مربوط به حیوانات یا اشیا را به کلاس بیاورید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 95/8/8

نام درس

تکالیف             

قرآن
سوره توحید و پیام قرآنی با معنی آن تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) درس باران و درس آب روخوانی گردد
فارسی (بنویسیم)
سرمشق های داده شده را بنویسید
ریاضی
برای عددهای 1 تا 6 در دفتر شظرنجی خانه رنگ کن و با چوب خظ نمایش بده
 علوم  
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 95/8/5

نام درس

تکالیف             

قرآن
شعر رفتم کنار دریا را حفظ کنید
فارسی (بخوانیم) درس باران و درس آب را تکرار کنید
فارسی (بنویسیم)
سرمشق های داده شده را بنویسید
ریاضی
برگه ها را انجام دهند
 علوم چند چیز که به صورت مایع است را نقاشی کن
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 95/8/4

نام درس

تکالیف            

قرآن
5 تا از نعمت های خدا را بکشید و نام ببرید
فارسی (بخوانیم) درس 1 اب را با متن بخوانید و تکرار کنید
فارسی (بنویسیم)
تکالیف داده شده تمرین شود
ریاضی
با شابلون در یک صفحه شکلهای هندسی کار شود و با چوب خط نمایش داده شود
 علوم اگر آب نباشد چه چیزهایی را نداریم و نمیتوانیم انجام بدهیم
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 95/8/3

نام درس

تکالیف            

قرآن
سوره توحید با پیام های آن پرسش می شود
فارسی (بخوانیم)

 شعر صد دانه یاقوت پرسش شود

فارسی (بنویسیم)
کار کلاسی و تکالیف داده شده تمرین شود
ریاضی
یک نقاشی که اعداد در آن نمایش دهد تا 6 و چوب خط آن را بکش
 علوم چه کارهایی به سلامتی ما کمک میکند نقاشی بکش
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 95/8/2

نام درس

تکالیف            

قرآن
چند مورد از نعمت های قرآنی را نقاشی کن
فارسی (بخوانیم)

 شعر صد دانه یاقوت حفظ شود

فارسی (بنویسیم)
سرمشق  داده شده تمرین شود
ریاضی
یک ص کار با شابلون در منزل
 علوم ورزش مورد علاقه خود را نقاشی کنید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

 

بسمه تعالی 

 تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 95/8/1

نام درس

تکالیف            

قرآن
چه کارهایی با گفتن بسم الله شروع می شود
فارسی (بخوانیم)

 شعر صد دانه یاقوت تمرین و تکرار شود

فارسی (بنویسیم)
سرمشق تمرین داده شود
ریاضی
تمرین با اعداد 4 و 5 با انگشت دست
 علوم ارتباط مشاغل با لمس کردن و چشیدن
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 95/7/28

 

نام درس

تکالیف            

قرآن
سوره توحید تکرار شود 
فارسی (بخوانیم)

 نگاره10 کلمات هم آغاز و هم پایان  کار شود

فارسی (بنویسیم)
تکلیف کلاسی انجام شود
ریاضی
برگه های داده شده انجام شود
 علوم چیزهایی که به سلامتی ما کمک میکند  را بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/7/27

 

نام درس

تکالیف            

قرآن
شعر جدید با پیام قرانی سلام علیکم تکرار شود 
فارسی (بخوانیم)

 نگاره10   کار شود

فارسی (بنویسیم)
تکلیف کلاسی انجام شود
ریاضی
برای یک نقاشی و چیزهای داخل آن جدول کشیده و خانه رنگ بزند
 علوم دو نقاشی مربوط به ورزش با توپ را بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/7/18

 

نام درس

تکالیف            

قرآن
شعر بسم الله را از حفظ میپرسم
فارسی (بخوانیم)  نگاره7  هم آغاز و هم پایان در خانه کار شود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف داده شده  کار شود
ریاضی
عددهای 1 تا 5 به هر خانه یک عدد اضافه کن
 علوم  
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 95/7/14

 

نام درس

تکالیف            

قرآن
شعر بسم الله تکرار شود
فارسی (بخوانیم)  نگاره6  پرسش میشود
فارسی (بنویسیم)
تکلیف  داده شده انجام شود
ریاضی
برگه داده شده کار گردد
 علوم  چند چیز که در آب فرو نمی رود را بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس اول

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/7/13

 

نام درس

تکالیف            

قرآن
پیام قرانی با معنی آن تکرار شود
فارسی (بخوانیم)  نگاره5  کلمات هم آغاز و هم پایان کار شود 
فارسی (بنویسیم)
تکلیف  داده شده انجام شود
ریاضی
برگه داده شده کار گردد
 علوم  چند چیز که در آب فرو میرود را بکشید
املا  
 کتب کمک آموزشی
 
 زبان  

 

 

 

 

 

برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: احسان همت یار ، ارشیا خرمی ، پارسا صابر ،،،، کلاس اول: سیدعلی احمدی ،محمدرضانائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، ایلیا کریمی کلاس چهارم: آرمین احمدیان ، محمدامین بختیاروند،محمدهاشمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: حسام بنی اشراف، ارشیا خرمی، نیکان فتوحی ،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، سید علی احمدی،محمدحسین ملک پور، کلاس دوم: امیرعلی نوروزی، امیرعلی فرهای، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: پرهام کریمی ،،،، حسین یاری ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدحسین رمضانی،رادمهررحیمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی: رضا فرامرزی،،،،،، امید رحیمی ، پویا کریمی ،،،،، کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر، نیکان دهقانی ،،،،،،،، کلاس سوم: رهام لشکری ، محمدحسین قدیری ، شهیارنیکنام کلاس چهارم: ایلیا مرزبان ،،،،،،،، متین رضایی ، محمدهاشمی ،،، کلاس پنجم: علی رهنما ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی،سورنا کریمی کلاس ششم: پویا مشایخی ،،،،، علی ماهانی ، مهدی عباسیان
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:امید رحیمی،،،، نیکان فتوحی ، ارشیا خرمی ،،،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، محمد حسین ملک پور ، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، سام محمودی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم: آرمین احمدیان ،،، ایلیا مرزبان ، اباالفضل شیرانی کلاس پنجم: امیرحسین جعفر آقایی ، سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، برنا طالبی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر، امیرمحمدجعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس اول: سیدعلی احمدی، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: پویابر صابر،،،،،،، امیرعلی نوروزی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی ،،،، کلاس چهارم: متین رضایی،محمد حسین رمضانی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی، مهدی عباسیان
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی، ،،،،،،رضا فرامرزی ، ارشیا خرمی کلاس اول: محمدرضا نائبی، امیرعلی خیرخواه،حسین ملک پور کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی فرهادی کلاس سوم: محمدحسین قدیری ، شهیار نیکنام، رهام لشکری ،،،، کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، رادمهر رحیمی ، ایلیا مرزبان ،،، کلاس پنجم: محمدقضاوی، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: عرشیا حقیقی ،،،،،، پویا مشایخی ،سبحان رمضانی
برترین های قرآنی بهمن ماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی ، امیدرحیمی ، محمدحسام بنی اشراف کلاس اول: محمدرضا نائبی ، سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، حسین یاری کلاس چهارم: محمدهاشمی، آرمین احمدیان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی ، محمدقضاوی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: برنا طالبی، محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی بهمن ماه
کلاس آمادگی : ارشیا خرمی، محمدحسام بنی اشراف، نیکان فتوحی کلاس اول: سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه، محمدرضا نائبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، پویا صابر، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: مهدی جابری، حسین یاری ، رهام لشکری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، آرمین احمدیان کلاس پنجم: علی رهنما، سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی بهمن ماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، سیدحسام بنی اشراف کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، محمدحسین ملک پور کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، امیرعلی فرهادی، مهدیار مجیدی کلاس سوم: شهیار نیکنام ، سام محمودی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی ، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی کلاس ششم: ارشیا رمضانی ، علی ماهانی ، برنا طالبی
برترین های قرآنی دیماه
کلاس آمادگی: سیدمحمدحسام بنی اشراف، احسان همت یار، ارشیاخرمی کلاس اول: امیرعلی خیرخواه، سیدعلی احمدی، محمدرضا نایبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، امیرعلی نوروزی، نیکان دهقانی کلاس سوم: حسین یاری ، مهدی جابری، پرهام کریمی کلاس چهارم: محمدهاشمی، ایلیا مرزبان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی، محمد قضاوی کلاس ششم: محمدصالح کاظمی، محمدجواد رمضانی، برنا طالبی
برترین های علمی دیماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، نیکان فتوحی، امید رحیمی کلاس اول: امیرعلی عباس زاده، سیدعلی احمدی،محمدرضانایبی کلاس دوم: امیرعلی فرهادی، آرمین ارباب زاده، پویا صابر کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: سورنا کریمی، علی رهنما، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی،برنا طالبی،هامون هاشمی
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس آمادگی: نیکان فتوحی، پویا کریمی، پارسا صابر کلاس اول: محمدرضا نایبی، امیرعلی خیرخواه، امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، پویا صابر، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: شهیار نیکنام، رهام لشکری، سام محمودی کلاس چهارم: آرمین احمدیان، ایلیا مرزبان، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی، سورنا کریمی، علی رهنما کلاس ششم: سبحان رمضانی، عرشیا حقیقی ، پویا مشایخی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی ، سید حسام بنی اشراف،نیکان فتوحی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی نوروزی ،،،، نیکان دهقانی آرمین ارباب زاده کلاس سوم : پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس چهارم: محمد هاشمی،محمد حسین رمضانی،آرمین احمدیان کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی،سورنا کریمی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، عرشیا حقیقی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : پارسا صابر ،،،، نیکان فتوحی ، احسان همت یار کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی فرهادی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم : پرهام کریمی ،،،،، ایلیا کریمی ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدهاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس پنجم : سورنا کریمی،امیر حسین جعفرآقایی،ارشیاابومسعودی کلاس ششم: برنا طالبی،محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی ،،،،،، رضا فرامرزی ، امید رحیمی ،،، کلاس اول : محمدرضا نائبی،امیر علی خیرخواه،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر ، آرمین ارباب زاده ،،،،،، کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،، رهام لشکری ، شهیار نیکنام ،، کلاس چهارم : ایلیا مرزبان ،،،، ابوالفضل شیرانی ، متین رضایی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : مهدی عباسیان ، عرشیا حقیقی ، سبحان رمضانی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی،سید حسام بنی اشراف ، ارشیا خرمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: سام محمودی ،،،،، ایلیا کریمی ، شهیار نیک نام ،،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، آرمین احمدیان ، محمدهاشمی کلاس پنجم :ارشیا ابومسعودی ، سورنا کریمی ، حسین جعفرآقایی کلاس ششم : سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، جواد رمضانی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر ،،،،، احسان همت یار ، محمد جعفرآقایی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، امیرعلی نوروزی ، مهدیار مجیدی کلاس سوم: امیرمهدی جابری ، حسین یاری ، پرهام کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، ایلیا مرزبان ، محمد هاشمی کلاس پنجم: محمد قضاوی امیرحسین جعفر آقایی ، علی رهنما کلاس ششم : محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:شایان اخوان،امیر ساسان بهرامیان،فرنام طرفه نژاد کلاس اول : مهدیار مجیدی ، ،، ،، صدرا رادمان کیا ، پویا صابر ،،،،، کلاس دوم : حسین یاری ، ،،،، شهیار نیک نام ، رهام لشکری ،،،، کلاس سوم : آرمان بکطاش ، ،،، متین رضایی ، محمدحسین رمضانی کلاس چهارم: سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی کلاس پنجم: عرشیا رمضانی ، ،،، علی ماهانی ، پویا مشایخی ،،، کلاس ششم : علی صادقی ، ،، محمد تقی امانی ، رضا کیانی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی، امیرمحمد آقایی ، امید رحیمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، نیکان دهقانی کلاس سوم : امیرمهدی جابری ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،، کلاس چهارم: محمدهاشمی ، آرمین احمدیان،محمدامین بختیاروند کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : برنا طالبی ، محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ احسان همت یار، حسام بنی اشراف ، نیکان فتوحی کلاس اول : محمدرضا نائبی ، سید علی احمدی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، ،،، امیرپویا صابر ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: حسین یاری ،،،،، پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، اباالفضل عطایی،حسین رمضانی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ،،، علی رهنما ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : رضا فرامرزی ، پویا کریمی ، اکید رحیمی کلاس اول : علیرضا دادخواه ، امیرعلی عباس زاده ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم : صدرا رادمان کیا ، نیکان دهقانی ، پویا صابر کلاس سوم : حسین یاری ، سام محمودی ، رهام لشکری کلاس چهارم : ابوالفضل شیرانی ، رادمهر رحیمی ، متین رضایی کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما ، سورنا کریمی کلاس ششم: مهدی عباسیان ، ارشیا حقیقی ، علی ماهانی