منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 820
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 87 نفر
بازدید دیروز : 230 نفر
بازدید کلی : 386054 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس اول

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/9/21

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
لوحه های 4 و 5 قرآن روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از کتاب بنویسیم از دروس انجام شود
فارسی (بنویسیم)
5 کلمه که صدای (ایی) دارد و 5 کلمه با صدای (ز) نوشته و جمله سازی شود
ریاضی  ص 80 تکرار شود
علوم چند چیز که به صورت گاز می باشد را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/9/19

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 سوره های قرآن دوره شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از حرف ز ص 45 تمرین شود
فارسی (بنویسیم)
 از روی سرمشق بنویسید
ریاضی  اعداد ریاضی 1 تا 8 تمرین شود
علوم  چند جانور که در آب یا کنار آب زندگی می کند بکشید
 املاء           5 خط از روی ز تمرین شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/9/19

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 سوره های قرآن دوره شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از دروس انجام شود
فارسی (بنویسیم)
 از روی سرمشق بنویسید
ریاضی  ص 74 تکرار شود
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/9/18

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) روخوانی از دروس انجام شود
فارسی (بنویسیم)
مشق از درس ایران  یک بار نوشته شود - از روی سرمشق بنویسید
ریاضی  اعداد را روی مقوا درست کرده و به مدرسه بیاورید
علوم چند چیز که غیرجامد است را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/9/17

 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 یک تصویر از داستان هدیه ی پدر بزرگ کشیده شود و گفته شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از دروس انجام شود
فارسی (بنویسیم)
مشق از دو درس ایران و مادر یک بار نوشته شود
ریاضی  ص 73 تکرار شود
علوم چند چیز که جامد است را بکشید
 املاء           5 خط املا نوشته شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/9/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس های ایران و نان و مادر روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید خوانده و تکرار گردد
ریاضی  ص 72 تکرار شود و برگه ها انجام شود
علوم برگه علوم را انجام بدهید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/9/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
یکی از تصویرهای داستان هدیه پدربزرگ را نقاشی کن
فارسی (بخوانیم) درس جدید ایران از بخوانیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید با دورنگ کار شود و تکرار گردد
ریاضی  ص 69 تکرار شود
علوم چند چیز که مثل آب مایع است را بکشید
 املاء           5 خط املا از صداهای خوانده شده
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/9/12

نام درس تکالیف                          
قرآن
 داستان های قران یکبار تکرار شود
فارسی (بخوانیم) تمام درسها از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
با دو کلمه جمله سازی شود
ریاضی  ص 70 تکرار شود
علوم از آب چه استفاده  هایی میشود شکل بکشید
 املاء           5 خط املا از صداهای خوانده شده
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/9/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
تکرار سوره والعصر و توحید
فارسی (بخوانیم) درس توت و نان و مادر از کتاب بنویسیم روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تکالیف داده شده ار درس جدید تکرار شود
ریاضی  ص 67 کتاب تکرار شود
علوم باز یافت شامل چه موادی می شود شکل آن را بکشید
 املاء           5 خط املا از صداهای خو.انده شده نوشته شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/9/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم روخوانی تمام دروس شود
فارسی (بنویسیم)
6 جمله داده شده خوش نویسی و تکرار گردد
ریاضی  برگه داده شده کار شود
علوم از تمام بخش های خوانده شده ارزشیابی می شود مرور شود
 املاء           5 خط املا از صداهای خو.انده شده نوشته شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/9/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 نقاشی مربوط به پیام قرآنی جدید را که کمک به والدین است را بکشید
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم روخوانی تمام دروس شود
فارسی (بنویسیم)
5 کلمه با صدای ت - 5 کلمه با صدای ر بنویسید و جمله سازی کنید
ریاضی  برای اعداد 6 تا 10 شکل بکشد و با چوب خط نمایش دهد
علوم برای آزمایش رنگ از پوست میوه ها ، هر کس میوه ای انتخاب کرده و به کلاس بیاورد
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  هرکس فردا دفتر جدید املا خود را به کلاس بیاورد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/9/5

نام درس تکالیف                          
قرآن
 پیام قرآنی جدید را با معنی تکرار کند
فارسی (بخوانیم) درس جدید مادر و توت روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق از درس جدید را تکرار کند و بخواند
ریاضی  ص 66 کتاب کار تکرار گردد
علوم آزمایش مربوز به دانه لوبیا را امروز انجام داده تا لوبیا آماده کاشتن شود
 املاء           4 خط املا از دروس خوانده شده بنویسد
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/9/3

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ترکیبها را یک بار کامل بنویسد
فارسی (بنویسیم)
تکالیف داده شد که فقط بخش اول را می نویسد را ادامه دهد
ریاضی  تکالیف کار شده در کلاس را ادامه دهد و با انگشتان دست عمل انتقال به دست دیگر را انجام دهد
علوم  5 گیاه که میوه آن داخل خاک است را بکشد
 املاء           4 خط املا از دروس خوانده شده بنویسد
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/8/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
فردا ارزشیابی از تمام دروس قرآن انجام می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید تاب روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های جدید تاب تکرار شود
ریاضی  ص 61 کتاب تکرار شود
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
دو شعر آخر از دو سوره آخر روخوانی و تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس های تدریس شده از کتاب بنویسیم   تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
کار داده شده که کلمه سازی است را انجام دهد
ریاضی  برگه داده شده را در خانه انجام دهد
علوم  یک نقاشی از گیاهان بکشد و قسمت های مختلف آن را نمایش دهد
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  5 خط املا یعنی 5 جمله از صداهای تدریس شده بنویسد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/27

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره کوثر و والعصر پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) درس توت ، کلاس و مدرسه روخوانی و تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق کلاس نوشته شود
ریاضی  ص 58 کتاب تکرار شود
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/26

نام درس تکالیف                          
قرآن
سه سوره آخر حفظ شود
فارسی (بخوانیم) درس توت تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
صدای جدید او را سرمشق از کتاب بنویسیم که در کلاس بود را تکرار کند
ریاضی  برگه  داده شده را بنویسید وانجام دهند
علوم 5 جانور که برای انسان خطر ساز است را بکشد
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/8/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر و سوره ی والعصر پرسش می شود
فارسی (بخوانیم) دو درس آخر تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده انجام شود
ریاضی  برگه ها کار شود
علوم چه حیواناتی برای ما مفید هستند و برای ما مفید هستند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر سوره ی والعصر روخوانی و تکرار شود
فارسی (بخوانیم) از کتاب بنویسیم تمام دروس خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
تکالیف داده شده  انجام شود
ریاضی  ص 55 کتاب دوباره تکرار شود
علوم از شیر چه موادی ساخته می شود شکل آن را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/20

نام درس تکالیف                          
قرآن
دو سوره آخر پرسش میشود
فارسی (بخوانیم) سه درس آخر را کامل بخوان
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده را بخش ها را مشخص کنید زیبا انجام شود
ریاضی  کار امروز کلاس دوباره تکرار شود
علوم 5 جانور که خزنده است را بکش
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/۱9

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره والعصر تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس کلاس و درس مدرسه مرور شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده  زیبا انجام شود
ریاضی  اعداد 1 تا 5 را با شکل کشیده و با چوب خط نمایش داده شود
علوم 5 جانور که دوست داری با نوع غذای آن بکش
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/۱9

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره والعصر تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس کلاس و درس مدرسه مرور شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده  زیبا انجام شود
ریاضی  اعداد 1 تا 5 را با شکل کشیده و با چوب خط نمایش داده شود
علوم 5 جانور که دوست داری با نوع غذای آن بکش
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/8/۱۵

نام درس تکالیف                          
قرآن
دو سوره آخر پرسش می شود تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درسها مرور شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده  انجام شود
ریاضی  عدد نویسی از ۱تا ۵ را بنویسید و برگه ها کار شود
علوم از عکسهایی که در دفتر چسبانده شده حیوانات اهلی و وحشی را پیدا کنند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره عصر و شعر آن کار شود
فارسی (بخوانیم) از اول تا درس  باد تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده  انجام شود
ریاضی  با کمک شابلون یک الگو کشیده شود
علوم تصویر موجود زنده و غیر زنده کشیده شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره عصر و شعر آن کار شود
فارسی (بخوانیم) درس  باد و مدرسه تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده  انجام شود
ریاضی  تمرین عدد 1 و 2انجام شود
علوم بخش سالم باش و شاداب باش پرسش می شود کار گردد
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/12

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره عصر و شعر آن کار شود
فارسی (بخوانیم) درس  باد و مدرسهتکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده با دورنگ مداد انجام شود
ریاضی  با کمک شابلون یک الگوی درباره خط تقارن بکشید
علوم بخش سالم باش و شاداب باش پرسش می شود کار گردد
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/8/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره عصر و شعر آن کار شود
فارسی (بخوانیم) درس  باد و ابر و آب  و باران تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده انجام شود
ریاضی  برگه داده شده انجام شود
علوم برگه کار شود - در رابطه با راه رفتن نقاشی بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 شعر سوره کوثر و سوره کوثر را باید کامل یا بگیرند و از حفظ بخوانند
فارسی (بخوانیم) درس  باد و ابر و آب  و باران تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده  شده انجام شود
ریاضی  برگه داده شده انجام شود
علوم  چند مورد درباره صحیح  و درست خوابیدن بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/8/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس ابر آب  و باران تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده داده شده را خوانده و تکرار نماید
ریاضی  مانند نمونه کلاس قبل و بعد اعداد کار شود
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/8/5

نام درس تکالیف                          
قرآن
 شعر سوره کوثر دوباره روخوانی شود
فارسی (بخوانیم) درس ابر  روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده داده شده را خوانده و تکرار نماید
ریاضی  ص 37 کتاب تکرار شود
علوم برای سالم ماندن چه کارهایی باید انجام دهیم شکل بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/8/2

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 2 درس  آب و باران روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
صدا نویسی از کلمات داده شده در کلاس
ریاضی  برگه های داده شده کار گردد
علوم برگه داده شده را کار کند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/8/1

نام درس تکالیف                          
قرآن
داستان نان را به صورت ساده نقاشی کنند
فارسی (بخوانیم) 2 درس  آب و باران روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده با دو رنگ مداد نوشته شود
ریاضی  ص 33 کتاب تکرار شود
علوم کدام وعده ی غذایی از همه مهم تر است و چرا شکل آن را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/30

نام درس تکالیف                          
قرآن
 سوره کوثر پرسش میشود
فارسی (بخوانیم) درس  آب و باران روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق داده شده از دو صدا کار شود
ریاضی  ص 31 کتاب تکرار شود
علوم  غذای مفید و غیر مفید را در یک صفحه نشان دهید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/7/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر و سوره کوثر تکرار شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید آب روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کار در کلاس داده شده را تمرین کند
ریاضی  5 تا الگو را به صورت تکراری با شابلون بکشد
علوم  
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
چند شکل که از خدا شکر گزاری می کنیم را بکشید
فارسی (بخوانیم) شعر انار را چند بار تکرار و حفظ کنید
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده در کلاس را انجام دهد
ریاضی  ص 30 تکرار شود
علوم فعالیت مربوط به گروهها را اگر نیاورده اند فردا  به کلاس بیاورند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/7/25

نام درس تکالیف                          
قرآن
پیام قرآنی جدید را درست کنید و به کلاس بیاورید
فارسی (بخوانیم) شکل نگاره 10سفره هفت سین را بکشید - کاربرگ فارسی تمرین شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کارشده در کلاس را انجام دهد
ریاضی  تمرین با انگشتان و کاربرگ مربوط به ریاضی تمرین شود
علوم کاربرگ تمرین شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/7/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
پیام قرآنی جدید را درست کنید و به کلاس بیاورید
فارسی (بخوانیم) نگاره 10سفره هفت سین را بکشید
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کارشده در کلاس را انجام دهد
ریاضی  تمرین با انگشتان مانند ص 25 در خانه انجام شود
علوم چهار ورزش مورد علاقه خود را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
تصویر سرود سوره کوثر کشیده شود
فارسی (بخوانیم) نگاره 10کار شود  پرسش می شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کارشده تکرار شود
ریاضی  یک تصویر که اعداد را تا 5 نشان دهد کشیده و با چوب خط در جدول نشان دهید
علوم گروه های مربوط به درس علوم فعالیت خود را با گزارش نشان دهند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعرسوره کوثر چندبار تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) نگاره 9 و8  پرسش می شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  جدول ص 24 کتاب کشیده و تکرار شود
علوم 5 جانور که در خاک زندگی می کنند را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره کوثر چندبار تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) نگاره 9 در مسجد  پرسش می شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  دسته های مختلف از اعداد 1 تا 5 را کشیده و عدد آن را بنویسید
علوم برگه ی داده شده را در خانه انجام دهید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/7/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره کوثر چندبار تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) نگاره 8 چه دنیای قشنگی پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده  تکرار و تمرین شود
ریاضی  نوشتن اعداد 2 تا 6 به صورت خطی و تکرار آن
علوم حیوانات اهلی نگاره ی 8 رابکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر نعمت های خدا تکرار گردد
فارسی (بخوانیم) شعر سبز سبز سبز چندبار در خانه تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کار شده در کلاس تکرار و تمرین شود
ریاضی  اگر به عددها  5 تا یکی اضافه شود چند می شود شکل آن را بکشید و نشان دهید
علوم چند شغل که در ارتباط با حس ها است کشیده شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر سوره ی توحید پرسش می شود
فارسی (بخوانیم)  نگاره7 و6 پرسش شود سوال می شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  5 الگو با شابلون در دفتر ریاضی بکشید و رنگ بزنید
علوم برای تمام حس ها یک یا دو شکل بکشید که به آن مربوط باشد
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یک شنبه 97/7/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
یک نقاشی که نعمت های خدار ا نشان میدهد بکشید
فارسی (بخوانیم)  نگاره7  پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  با چوب کبریت چند شکل درست کرده مانند ص 18 کتاب و در دفتر بچسبانند
علوم چند صدای آزار دهنده را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره و شعرسوره توحید پرسش می شود
فارسی (بخوانیم)  نگاره 6و5  پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کار شود
ریاضی  ص 16 کتاب تکرار شود
علوم چیزهایی که به چشم و گوش آسیب می رساند را بکشید
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/7/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعرسوره توحید تکرار گردد
فارسی (بخوانیم)  نگاره 6 پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کارشده 5 خط کار شود
ریاضی  یک داستان را نقاشی و اعداد 1 تا 5 را در نقاشی نشان دهد- برگه داده شده انجام شود
علوم چند میوه که پردانه هستند نقاشی کند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/7/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره توحید تکرار گردد
فارسی (بخوانیم)  نگاره 5 پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی کارشده 5 خط کار شود
ریاضی  عددها را به صورت مرتب به شکل های مربوطه وصل کند - ص 6 کتاب تکرار شود
علوم 3 میوه که تک دانه هستند نقاشی کند
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
فردا جشن قرآن برگزار می شود لطفا به تعداد دانش آموزان شکلات یا شیرینی آورده شود
فارسی (بخوانیم)  نگاره  3 و4  پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
زیر نگاره ی داده شده کارشود
ریاضی  با شابلون 5 الکو کار شود و تکرار شود
علوم جدول کار شده در کلاس مربوط به علوم پرسش شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
شعر بسم الله را حفظ کنند
فارسی (بخوانیم)  نگاره  4 در منزل پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
سرمشق انجام شده در کلاس را بنویسید
ریاضی  برای عددهای 1 تا 5 شکل بکشید
علوم  در دفتر علوم شکل 3 چیز که در آب فرو نمیرود کشیده شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی  

تکالیف شب کلاس اول

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
برای  جشن قران روز دوشنبه هر نفر 5 شکلات به مدرسه بیاورد
فارسی (بخوانیم)  نگاره 3 و 4 در منزل پرسش شود
فارسی (بنویسیم)
 زیر نگاره داده شده انجام شود
ریاضی   با شابلون 3 الگو کشیده و رنگ شود
علوم  در دفتر علوم شکل 3 چیز که در آب فرو میرود کشیده شود
 املاء           
 کتب کمک آموزشی  
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی