منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 811
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 97 نفر
بازدید دیروز : 328 نفر
بازدید کلی : 362472 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس دوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 10 را خوب بخوانند
فارسی (بخوانیم) درس بخوانیم و ستایش فردا درس می دهم
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 17
ریاضی   جمع های شاخه ای 9 و 10 را بنویسید
علوم  هوای سالم آب سالم
 املاء           کتابخانه ی کلاس ما نصف تا مفید است
 هدیه ها 
 هدیه ها را بیاورند درس می دهم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  بسته های ده تایی و یکی 9 بسته و 20 یکی تهیه شود با نی یاچوب کبری

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) در خواندن و نوشتن کتاب خانه کلاس و ستایش ضعیف هستند نتوانستند املا بنویسند لطفا روان خوانی خیلی مهم است امشب فقط تمرین خواندن و املا شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی   
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کتابخانه کلاس ما را کامل بخوانند
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی  کتاب سبز ص 12 و 13
علوم هوای آلوده درس دوم
 املاء          ستایش و کتابخانه کلمه سخت
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  10 بسته و 20 یکیبیاورند با نی یا کبریت یا چینه  یا چوب خط

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 10 حتما در منزل شود
فارسی (بخوانیم) بچه ها در خواندن متن درس ضعیف هستند لطفا درس ستایش و کتابخانه 3 بار خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص  17
ریاضی  ورقه داده شده را بخوانید و حفظ کنید لطفا همکاری کنید تا جمع های اساسی نوع اول یاد بگیرند ما مشکل داریم
علوم آلودگی هوا در خیابان در منزل دیده شود
 املاء          شنبه املا دارند دیگر وقتی نداریم گفته میشود ستایش - دفتر املا بیاورند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی ریاضی برای جمع و تفریق های اساسی نوع دوم اختیاج به 20 وسیله یا میله چینه یا لوبیا داریم شنبه بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 10 حتما در منزل شود
فارسی (بخوانیم)  3 مرتبه درس کتابخانه ی کلاس ما
فارسی (بنویسیم)
نگارش  - فارسی تا ص 16
ریاضی  جمع های تا 10 را حفظ کنند و بنویسند
علوم آلودگی هوا روانخوانی
 املاء          نصف اول کتابخانه ی کلاس ما
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی با میله ها جمع را تمرین کنید مانند: 17= 7 + 10= 8(7+1) + 9 اول تبدیل به ده تایی و بعد باقی مانده یکی

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 10 حتما در منزل شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از کتابخانه کلاس ما
فارسی (بنویسیم)
نگارش  - فارسی تا ص 15
ریاضی  ص 10
علوم در روخوانی علوم ضعیف هستند گردش در پارک
 املاء          فردا امتحان از درس ستایش در منزل بنویسید
 هدیه ها 
فردا هدیه ها را بیاورند درس می دهم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا چوب خط - چینه - لوبیا و بادام را بیاورید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 97/7/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 9  در منزل تمرین شود
فارسی (بخوانیم) کتابخانه ی کلاس ما فایلش در گروه تلگرام قرار گرفته است
فارسی (بنویسیم)
نصف  دوم کتاب خانه ی کلاس ما
ریاضی  جمع  اساسی اول که جواب تا 10 میباشد حفظ کنند و بنویسند
علوم گردش در پارک روخوانی شود
 املاء          فردا املا دارند  دفتر املا بیاورند املا از ستایش گفته شود
 هدیه ها 
 تعدادی دانه لوبیا بادام یا دکمه تا 20 تا بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

 در خواندن علوم و فارسی ضعیف میباشد تمرین کنند

فردا کیسه ریاضی آورده شود

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 8 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) کتابخانه ی کلاس در خواندن ضعیف هستند
فارسی (بنویسیم)
نصف کتاب خانه ی کلاس ما تا مفید است
ریاضی  ص 8 و 9
علوم گردش در پارک
 املاء          کتابخانه ی کلاس ما
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا کتاب ریاضی و فارسی کار خیلی سبز و کتاب زیبا بنویسیم تهیه شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/7/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 8 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس اول باید خوب بخوانند- ستایش با معنی
فارسی (بنویسیم)
برگه داده شد
ریاضی  ورقه دادهشد تا ص 7 کتاب
علوم درس اول گردش در پارک و دیدن چیزهای پارک
 املاء          ستایش شب - املا دارند دفتر بیاورند
 هدیه ها 
 کتاب را بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا طبق برنامه کتاب بیاورند امروز بعضی از کتاب ها را نیاورده بودند - در خواندن فارسی اشکال دارند در منزل تمرین شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/7/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس اول با معنی
فارسی (بنویسیم)
ص  11 و 12 نگارش یادآوری
ریاضی  از 10 تا 35 در جدول اعداد بنویسید و جمع های 7 و 8 را بنویسید
علوم درس اول گردش در باغ
 املاء          درس اول در منزل گفته شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا برنامه و کتاب بچه ها طبق برنامه گذاشته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
 قران آورده شود
فارسی (بخوانیم) درس اول تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
ص 1و2 نگارش یادآوری
ریاضی  جمع های 9 و 10را تمرین کنندو حفظ کند
علوم درس اول گردش در باغ
 املاء          درس اول سر آغاز املا نوشته شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

کتاب های ریاضی و فارسی و نگارش دوم را بیاورند و لطفا در نوشتن تکالیف و درس ها همکاری شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس اول و دوم بهترین سر آغاز
فارسی (بنویسیم)
درس اول بهترین سر آغاز نوشته
ریاضی  جمع های تا 10 خیلی مهم حتما بدون استفاده از دست حفظ کند
علوم  دیدن آنچه در مسیر را می بیند 
 املاء          درس اول سر آغاز
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 مکعب چینه بیائرد و چوب خط
 کتب کمک آموزشی

 طبق برنامه کتاب ها را بیاورد

بسمه تعالی  

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) بخوانیم اول کار شد
فارسی (بنویسیم)
30 کلمه هم صدا از اول بنویسید
ریاضی  جمع و تفریق های 10
علوم  
 املاء          کلماتی که صدای با حروف ذ ز ض ظ
 هدیه ها 
 یکشنبه امتحان هدیه ها دارند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

 فر دا کتاب ریاضی دوم آورده شود 

لظفا بخوانیم بنویسیم دوم آورده شود