منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 865
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 34 نفر
بازدید دیروز : 576 نفر
بازدید کلی : 634336 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس دوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 98/11/30

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          
ریاضی برگه داده شده انجام شود 
علوم  
املاء           از درس 1و2و3
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         خیلی سبز ص 100 و 101 و 102 انجام شود 
ریاضی سوالات دفترنوشته شود
علوم  برگه علوم فصل یازدهم خوانده شود 
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 کتاب جدید درس که در دفتر نوشته شده است خوانده شود 

فارسی (بنویسیم)         خیلی سبز ص 97 و 98 و 99 انجام شود 
ریاضی اندیشمند کلمه های جدید در دفترنوشته شود
علوم  برگه علوم فصل یازدهم خوانده شود 
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         خیلی سبز ص 93 و 94 و 95 انجام شود 
ریاضی اندیشمند ص 126 و 127 و 128 انجام شود
علوم  
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 لغت ها خوانده شود 

فارسی (بنویسیم)         املا نوشته شود 
ریاضی کتاب ریاضی ص 124 و 125 و 126
علوم  
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/21

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         پیک داده شد 
ریاضی پیک داده شد
علوم  
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/11/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          ص92 و 91 انجام شود ( خیلی سبز) 
ریاضی کتاب اندیشمند ص 125 و 124 انجام شود
علوم  
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          
ریاضی کتاب اندیشمند ص 118 و 119 و 120 
علوم  کتاب خیلی سبز ص 86 و 87 و 88
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          
ریاضی 10 جمع و 10 تفریق با انتقال انجام شود 
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

دوره شود 

فارسی(بخوانیم)

 شعر ما گلهای خندانیم داده شد حفظ شود 

فارسی (بنویسیم)         پیک حل شود 
ریاضی پیک حل شود  شود
علوم برگه علوم فصل نهم خوانده شود 
 املاء           از درس فردوسی نوشته شود 
 هدیه ها 
 قرآن و وضو گرفتن تمرین شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

 فردا مسابقه قرآن برگزار می شود 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         خیلی سبز ص 80و81 انجام شود 
ریاضی اندیشمند ص 113و114 انجام شود
علوم  آزمایش علوم دانه ها همراه با گزارش مراحل آورده شود 
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/5

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         خیلی سبز ص 76 و 77 انجام شود 
ریاضی اندیشمند ص 109 و 110 و 111 انجام شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         خیلی سبز ص 73 و 74 و 75 انجام شود 
ریاضی اندیشمند ص 106و 107 و 108 انجام شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         خیلی سبز ص 70و71و72انجام شود 
ریاضی اندیشمند ص 104 و 105

 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          خیلی سبز ص 67 و 68 و 69 
ریاضی

اندیشمند ص 100 و 101 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/10/28

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          
ریاضی

 کتاب ریاضی ص 88 و 89 و 90 انجام شود 

علوم  فعالیت آزمایش ص 66 انجام شود و از فعالیت آن گزارش و عکس گرفته شود 
 املاء           از درس هنرمند املا نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/10/25

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         برگه داده شد انجام شود 
ریاضی

 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/10/24

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         خیلی سبز ص 61 و 62 و 63 انجام شود 
ریاضی

 ریاضی ص 91 و 92 و 93 انجام شود 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         رونویسی درس هنرمند انجام شود
ریاضی

 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/10/22

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          خیلی سبز 58و59و60
ریاضی

 اندیشمند 81و82و83و84

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/10/17

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          
ریاضی

 کتاب ریاضی ص 70 و 71 و 72 انجام شود

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          برگه های بنویسیم انجام شود - بنویسیم تمرین شود
ریاضی

 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/15

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          برگه های داده ده انجام شود
ریاضی

 

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/10/11

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          
ریاضی

 

علوم  برگه های علوم خوانده شود با وسایل دور ریختنی کاردستی درست شود 
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/10/10

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          کتاب خیلی سبز ص 55 و 56 انجام شود 
ریاضی

 از عدد 100 تا 150 با عدد و حروف نوشته شود 

علوم  برگه های علوم خوانده شود و روزی که علوم دارند آورده شود - ماشین بادکنکی فردا آورده شود 
 املاء           
 هدیه ها 
 نماز دو رکعتی با بچه ها در منزل تمرین شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/9

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)          
ریاضی

 

علوم  
 املاء           از درس اول تا آخر درس دوستان ما املا نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/10/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         کتاب خیلی سبز ص 52 و 53 و 54 انجام شود 
ریاضی

کتاب اندیشمند ص 67 و 68 و 69 انجام شود 

علوم  برای چهارشنبه ماشین بادکنکی ص 61 درست شود 
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/9/27

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         رونویسی ص اول دوستان ما انجام شود
ریاضی

 کتاب ریاضی ص 52 و 53 و 54 انجام شود

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/9/26

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی(بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)         رونویسی حکایت خوش اخلاقی  انجام شود
ریاضی

 کتاب ریاضی ص 51 انجام شود

علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/24 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 سه شنبه مسابقه نهج البلاغه دارند 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
کتاب خیلی سبز ص 49 و 50 انجام شود 
ریاضی کتاب اندیشمند ص 67انجام شود 
علوم  
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/9/23 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 روخوانی انجام شود 

فارسی(بنویسیم)
کتاب خیلی سبز ص 47 و 48 انجام شود 
ریاضی کتاب اندیشمند ص 65 و 66 انجام شود 
علوم  
املاء           
 هدیه ها 
 خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهار شنبه 98/9/20 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
برگه داده شده 
ریاضی برگه داده شده 
علوم  
املاء           یک املا توسط خود دانش آموز نوشته شود و بعد یک املا هم به پدر گفته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/9/18 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 پول کتاب مسابقه کتابخوانی آورده شود 
فارسی (بخوانیم)

 کلمه های درس لغت ها که در دفتر نوشته شده خوانده شود دوبار از روی درس روانخوانی شود 

فارسی(بنویسیم)
ص سوم درس کوشا و نوشا رونویسی شود - معنی شعر نوشته شود 
ریاضی کتاب اندیشمند ص 63 انجام شود
علوم  
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/9/17 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
ص دوم درس کوشا و نوشا رونویسی شود 
ریاضی 5 سوال ریاضی از فصل اول ولی محترم در بیاورد 
علوم  
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/9/16 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 تمرین شود
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
ص اول درس کوشا و نوشا رونویسی شود 
ریاضی برگه داده شده انجام شود انجام شود - 
علوم  برگه علوم تمرین شود 
املاء           
 هدیه ها 
 تمرین شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/9/13 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
برگه داده شده انجام شود 
ریاضی برگه داده شده انجام شود انجام شود - 
علوم  
املاء           املا از درس چوپان درست کار نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/9/12 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
کتاب خیلی سبز ص 42 و 43 انجام شود 
ریاضی کتاب اندیشمند ص61 و 62  انجام شود - 
علوم  برگه های داده شده خوانده شود 
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/9/11 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 تمرین شود 
فارسی (بخوانیم)

 درس چوپان درست کار روخوانی انجام شود 

فارسی(بنویسیم)
رونویسی درس چوپان درست کار انجام شود 
ریاضی کتاب اندیشمند ص 60 انجام شود - برگه آخر کتاب ریاضی زیراکس شود - ص 142 اشکال هندسی از هرکدام 10 عدد درست شود 
علوم  
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/9/4 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
کتاب خیلی سبز ص 40 و 41 انجام شود 
ریاضی  اندیشمند ص 58 و 59
علوم  
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/9/3 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
کتاب خیلی سبز ص 36 و 37 و 38 و 39 انجام شود 
ریاضی  
علوم  برگه داده شده تمرین شود 
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/9/2 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
رونویسی ص 28 و 29 کتاب بخوانیم نوشته شود - دو عدد مقوای سفید و صورتی آورده شود 
ریاضی اندیشمند ریاضی ص 54 و 55 و 56 نوشته شود - یک عدد مقوای سفیدو 4 عدد کاغذ رنگی ( رنگ های مختلف) قیچی - چسب ماتیکی - خط کش شابلون آورده شود  
علوم  
املاء          از ص اول بچه خرگوش ها انجام شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/8/25 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
رونویسی ص اول بچه خرگوش ها انجام شود 
ریاضی کتاب ریاضی ص 34 انجام شود 
علوم  
املاء          از ص اول بچه خرگوش ها انجام شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/8/22 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 روخوانی از درس نیایش تا درس مدرسه خرگوشها انجام شود سوال می شود

فارسی(بنویسیم)
برگه داده شد 
ریاضی اندیشمند ص 48 و 49و50 انجام شود ساعت درست شود 
علوم  
املاء          املا از درس مدرسه خرگوش ها نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/8/20 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 روخوانی قرآن با ص 24 انجام شود 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
خیلی سبز ص 32 و 33 نوشته شود 
ریاضی 5 جمع و 5 تفریق با رسم شکل در دفتر ریاصی انجام دهید 
علوم  
املاء          املا از درس دوم و سوم نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/8/19 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 روخوانی یک کتاب داستان  انجام شود 

فارسی(بنویسیم)
خیلی سبز ص 30 و 31 نوشته شود 
ریاضی اندیشمند ص 46 و 47 انجام دهد 
علوم  
املاء          از کتاب داستان نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/8/14 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
 پیک داده شده انجام شود 
ریاضی  پیک داده شده انجام شود 
علوم  در مورد یک حیوان یا یک شغل که در شب فعالیت دارد گزارش نوشته شود و آورده شود 
املاء           کتاب داستان خوانده شود و از کتاب داستان املا نوشته شود 
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/8/13 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 بمناسبت 13 آبان تکلیف ندادیم
فارسی (بخوانیم)

 یک کتاب داستان  در منزل خوانده شود و فردا خلاصه آن را در کلاس تعریف کند

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  
املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/8/12 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی  اندیشمند ص 41 و 42 و 43 انجام شود 
علوم  آزمایش علوم ص 28 انجام شود 
املاء          به مادر املا گفته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/8/11 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

روخوانی درس خرس کوچولو انجام شود 

فارسی(بنویسیم)
کتاب خیلی سبز ص 27 و 28 و 29  انجام شود 
ریاضی  
علوم  
 املاء          از درس خرس کوچولو املا نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/8/8 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 پیک داده شده را حل کنند 

فارسی(بنویسیم)
رونویسی ص دوم درس خرس کوچولو انجام شود 
ریاضی  
علوم  
 املاء           یک ص املا نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/8/6 

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
رونویسی ص اول درس خرس کوچولو انجام شود 
ریاضی کتاب اندیشمند ص 38 و 39 انجام شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/8/4

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 روخوانی درس سوم (خرس کوچولو )انجام شود 

فارسی(بنویسیم)
پیک داده شد انجام شود
ریاضی پیک  داده شد انجام شود
علوم  نکته های علوم خوانده شود
 املاء           املا  از خرس کوچولو نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/7/30

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
رونویسی ص 14 چغندر پربرکت انجام شود- خواهشمندم کتاب زیبا بنویسیم شبی یک ص انجام شود
ریاضی کتاب اندیشمند ص 34 و 33  انجام شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/7/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
 تا  ص 17 تمرین شود
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
رونویسی ص 13 چغندر پربرکت انجام شود
ریاضی کتاب اندیشمند ص 31 و 32  انجام شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/7/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
کتاب خیلی سبز ص 25 و 26 انجام شود
ریاضی ص17 و 18  انجام شود
علوم  کاردستی خورشید و ماه با مقوا درست شود
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/7/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

روخوانی درس چغندر انجام شود

فارسی(بنویسیم)
کتاب خیلی سبز ص 16 انجام شود
ریاضی ص 16 انجام شود
علوم  کاردستی خورشید و ماه درست شود
 املاء          یک ص املا نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 از روی یک کتاب داستان بخواند

فارسی(بنویسیم)
از درس اول و دوم کلمه ی جدید پیدا شود و جمله بسازد
ریاضی 5 سوال ریاضی اولیا در بیاورند
علوم  
 املاء          از همان کتاب داستان که خوانده شده نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
خیلی سبز ص 19 و 20 انجام شود
ریاضی کتاب اندیشمند ص 27 انجام شود
علوم  
 املاء           املا از درس 1 و 2 نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/7/20

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 روخوانی درس ها انجام شود

فارسی(بنویسیم)
ادامه رونویسی انجام شود
ریاضی برگه داده شده انجام شود
علوم  
 املاء           املا از همان  قسمت رونویسی انجام شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
برگه داده شده  انجام شود
ریاضی برگه داده شده انجام شود انجام شود
علوم  
 املاء           املا از درس کتابخانه نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
خیلی سبز ص 14 و 15 و 16 انجام شود
ریاضی  اندیشمند ص 23 انجام شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
خیلی سبز ص 14 و 15 و 16 انجام شود
ریاضی  اندیشمند ص 23 انجام شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/7/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

شعر یار مهربان حفظ شود

فارسی(بنویسیم)
برگه داده شده انجام شود
ریاضی  اندیشمند ص 20 انجام شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 درس کتابخانه کلاس ما روخوانی شود 

فارسی(بنویسیم)
ادامه رونویسی درس کتابخانه ما انجام شود
ریاضی  اندیشمند ص18 و 19
علوم  
 املاء          املا  از قسمتی که رونویسی شده  نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/7/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 درس کتابخانه کلاس ما روخوانی شود 

فارسی(بنویسیم)
رونویسی درس کتابخانه ما تا آخر آنجایی که علامت زده اند
ریاضی  اندیشمند ص16
علوم  
 املاء          املا  از درس کتابخانه نوشته شود
 هدیه ها 
 


تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 روخوانی درس ستایش انجام شود

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی  اندیشمند ص 8 و 9 و 10 و 11
علوم  
 املاء          املا از درس ستایش نوشته شود
 هدیه ها 
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 روخوانی درس ستایش 

لغت ها دفتر خوانده شود 

فارسی(بنویسیم)
 رونویسی درس ستایش 
ریاضی  
علوم  
 املاء          املا از درس ستایش نوشته شود
 هدیه ها 
 

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، اهورا نامداری،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، محمدحسین شریفی ، حسین یاری کلاس ششم:محمد هاشمی ،،،،، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری ، حسین حامدی کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری ، محمدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری محمدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم : ایلیا کریمی ،،،،،،،،، پرهام کریمی،محمدحسین شریفی کلاس ششم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: حسین حامدی ، علیرضا مهاجری ، امیرعلی هاشمی کلاس اول :کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: مهدی حسن علیزاده ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،،، محمدحسن علیزاده ،،،،،،،،،،،،، کلاس پنجم : آرمین خسرویان ، حسین یاری ، شهیار نیکنام ،،،،، کلاس ششم : آرمین احمدیان ، محمد هاشمی ، متین رضایی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی، ،،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم :سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی ،امیرحسین بهاری ،،،، کلاس سوم: سامیار یزدخواستی ، اهورا نامداری ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم :محمد حسین شریفی، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس ششم : محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ، ابوالفضل عطایی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : مسیح احمدی ، سیدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ،محمد حسن علیزاده،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم: پرهام کریمی ،،،،،،، حسین شریفی، آرین خسرویان کلاس ششم : محمدامین بختیاروند ابوالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی علیرضا مهاجری،امیرعلی هاشمی کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم: حسین یاری ،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس ششم :ابوالفضل شیرانی ، آرمین احمدیان ، متین رضایی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: امیرعلی زادهوش ، امیرعلی هاشمی ، حسین حامدی کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفر آقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری،سامیار یزدخواستی ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، سیدحسین شریفی ، ایلیا کریمی کلاس ششم : محمد امین بختیاروند ، رادمهر رحیمی ، آرمین احمدیان
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ علیرضا مهاجری ، حسین حامدی ، امیرعلی زادهوش کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ، مهدی حسن علیزاده،محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : پرهام کریمی ،،،،، آرین خسرویان ، حسین یاری ،،،، کلاس ششم: محمدامین بختیاروند اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری کلاس سوم : کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : حسین یاری ،،،،، شهیار نیک نام ، یاسین اکبری کلاس ششم:ابوالفضل شیرانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی