منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 820
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 90 نفر
بازدید دیروز : 230 نفر
بازدید کلی : 386057 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس دوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/21

نام درس تکالیف                         
قرآن
سوره توحید و حمد حفظ کند
فارسی (بخوانیم) شنبه درس میدهم آخرین فرصت کوشا و نوشا روان خوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 44 و ورقه
ریاضی ورقه 
علوم  پیام  رمز 1 و 2تمرین شود
 املاء          شنبه املا بیاورید کوشاو نوشا نوشته شود در منزل
 هدیه ها 
درس ششم تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی ورقه ها شنبه بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/20

نام درس تکالیف                         
قرآن
ص 36 سوره توحید حفظ شود
فارسی (بخوانیم) کوشا و نوشا  روانخوانی شود  و ص 39کوروش و علیرضا  اشکال داشتند
فارسی (بنویسیم)
کوشا و نوشا ص 42و43حتما انجام شود
ریاضی کوروش و علیرضا انجام برگه -مهدی و محمد خیلی سبزیک صفحه
علوم  پیام  رمز را پیدا کن گزارش نوشته شود
 املاء          فردا املا دارند قسمت اول کوشا و نوشا
 هدیه ها 
 درس 6
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی فردا شابلون شکل های هندسی و مداد رنگ و مقوا رنگی بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/19

نام درس تکالیف                         
قرآن
 تا ص 28 تمرین کنند
فارسی (بخوانیم) کوشا و نوشا  روانخوانی شود- در خواندن مهارت نداشتند
فارسی (بنویسیم)
برگه داده شد
ریاضی  ورقه داده شد- خیلی نیاز به کار دارند
علوم  پیام  رمز را پیدا کن گزارش پیام ها در منزل
 املاء          کوشا  و نوشا قسمت دوم
 هدیه ها 
 درس 6
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی کار عملی که 5 نمره است انجام نشده است

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/9/18

نام درس تکالیف                         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کوشا و نوشا  روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کتاب نگارش تمام نشده است امروز هم وقت داده می شود تا کامل شود
ریاضی  ورقه داده شد
علوم  پیام  رمز 2
 املاء          کوشا  و نوشا قسمت اول
 هدیه ها 
 درس 5
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی شکل های هندسی روی مقوا چسبانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/9/17

نام درس تکالیف                         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کوشا و نوشا درس داده شد شعر روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش تا آخر چوپان درستکار
ریاضی  درست کردن یا 7 قطعه
علوم  پیام  رمز 2
 املاء          فردا املا دارند قسمت دوم چوپان درست کار
 هدیه ها 
 درس 5
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  با مقوای رنگی شکل های هندسی با 7 قطعه چیده شده و بچسبانند و بیاورند - حتما با خود 2 بسته دستمال کاغذی بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/14

نام درس تکالیف                         
قرآن
 ص 27
فارسی (بخوانیم) دوره شود دوبار از هر درس خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی  ورقه داده شد- شنبه امتحان ریاضی اول تا ص 41 فصل 3 لطفا اگر کامل نشده است کامل شود
علوم  پیام  رمز 2
 املاء          چوپان درستکار
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/13

نام درس تکالیف                         
قرآن
 ص 27
فارسی (بخوانیم) چوپان درستکار
فارسی (بنویسیم)
فردا امتحان دارید تا آخر کار چوپان درست کار
ریاضی  کتاب خیلی سبز 2 ص از فصل 3
علوم  پیام  رمز 2 تدریس شد - تمرین کنند
 املاء          چوپان درستکار فردا املا دارند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/12

نام درس تکالیف                         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) چوپان درستکار
فارسی (بنویسیم)
چوپان درست کارنوشته شود
ریاضی  10 سوال بصورت دوره از کتاب ریاضی نوشته شود
علوم  
 املاء          از چوپان درستکار املا نوشته شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/9/10

نام درس تکالیف                         
قرآن
ص 25 کار شود
فارسی (بخوانیم) چوپان درست کار
فارسی (بنویسیم)
نگارش چوپان درستکار
ریاضی  جمع و تفریق فرایندی هندسی - تقارن
علوم پیام رمز را پیدا کن
 املاء          چوپان درستکار نصف آن
 هدیه ها 
 درس پاکن ص 34 تمرین
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/7

نام درس تکالیف                         
قرآن
ص 24 کار شود
فارسی (بخوانیم) چوپان درست کار
فارسی (بنویسیم)
ص 42 و 43 خیلی سبز کار شود
ریاضی  ص 60 را خوب یخوانید و رقه 61 و 62 خیلی سبز
علوم پیام رمز را پیدا کن
 املاء          دوره کلمه ی سخت هم صدا ط ت س ث ص د ز ظ ض
 هدیه ها 
 درس 4 تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی شکل های هندسی را با مقوا درست کنند و بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/6

نام درس تکالیف                         
قرآن
 کار شود
فارسی (بخوانیم) تمیز باش کوروش  و علیرضا
فارسی (بنویسیم)
از کتاب خیلی سبز
ریاضی  درس هندسه شکل ها را با مقوا رنگی درست کنند - با شکل های هندسی نقاشی بکشند
علوم پیام رمز را پیدا کن - به صدای پیام ها توجه کن
 املاء          30 کلمه دوره هم صدا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی شابلون و شکل های رنگی هندسی ساخته شده را بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/5

نام درس تکالیف                         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) تمیز باش عزیز باش
فارسی (بنویسیم)
تا سر فصل 3 نگارش کامل شود
ریاضی  عقب هستند تا سر فصل 3 هندسه لطفا کامل کنند
علوم روانخوانی پیام رمز را پیدا کن
 املاء          دوره کلمات سخت
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی شابلون بیاورند در منزل شکل های هندسی را نشان دهد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/9/3

نام درس تکالیف                         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) دوره تا آخر مدرسه خرگوش ها
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز 3 ص تمرین شود
ریاضی  تا فصل 3 کامل شود مخصوصا دوشنبه درس جدید فرآیندی
علوم روانخوانی شب و روز دو
 املاء          کلمه های هم صدا ( ط ت ث س ص )
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی شابلون و کاغذ رنگی برای درس جدید و مداد رنگی

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/۸/29

نام درس تکالیف                         
قرآن
سوره فلق حفظ شود
فارسی (بخوانیم) شنبه درس جدید می دهم لطفا مدرسه خرگوش ها با تمرین ها کار شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش تا سر فصل 3 کامل شودهیچ عذری را نمی پذیرم
ریاضی  جمع و تفریق های فرایندی ورقه صحیح شده
علوم سوال های داده شده علوم را کار کنید 
 املاء          فردا املا دارند بقیه مدرسه خرگوش ها
 هدیه ها 
 وضو تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی پول کتابخوانی فراموش نشود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/۸/28

نام درس تکالیف                         
قرآن
سوره فلق حفظ شود
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها و خرس کوچولو دوره شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش تا سر فصل 3 کامل شود
ریاضی  ص 29 و 30
علوم سوال های گذاشتم در گروه ، رمز را پیدا کن می پرسم
 املاء          این بار خاکستری جواب داده تا آخر 
 هدیه ها 
 وضو عملی در منزل تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  فرذا دفتر املا بیاورند و ساعت آموزشی روی مقوا بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/۸/27

نام درس تکالیف                         
قرآن
سوره فلق حفظ شود
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 33 و 34
ریاضی  خیلی سبز ص 30 و 31 و 32
علوم  روز و شب را در گروه گذاشتم ببینند
 املاء           بقیه درس مدرسه خرگوش ها
 هدیه ها 
 وضو تمرین شود- لصفا سه تا ماژیک سبز و قرمز و آبی بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/۸/26

نام درس تکالیف                         
قرآن
سوره فلق حفظ شود
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 31 و 32
ریاضی  خیلی سبز ص 33 و 34 و 35
علوم  روز و شب 2
 املاء           درس مدرسه خرگوش ها تا اتفاق می افتد - فردا املا دارند املا بنویسند
 هدیه ها 
 وضو تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی برای درس فردا حتما یک ساعت عقربه ای همراه خود داشته باشند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/۸/23

نام درس تکالیف                         
قرآن
ص 21
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص 27خیلی سبز و ورقه
ریاضی   ص 55 و 54 خیلی سبز
علوم  
 املاء           درس مدرسه خرگوش ها ص دوم
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  لطفا هر شب املا بگویید در مورد املا خیلی ضعیف هستند هنوز حروف الفبا را درست نمی دانند و رقه زبان آموزی امضا و مانند آن در دفتر یادداشت کنید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/۸/21

نام درس تکالیف                         
قرآن
 دوره تا ص ۲۰
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص 28 و 29 خیلی سبز در کتاب
ریاضی   ص 56 و 57 خیلی سبز
علوم سوال های گذاشته در گروه تا درس 5
 املاء           درس مدرسه خرگوش ها ص اول
 هدیه ها 
 درس چهارم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/۸/20

نام درس تکالیف                         
قرآن
 دوره تا ص ۲۰
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 31
ریاضی   
علوم شب و روز دو - باد کامل روانخوانی شود
 املاء           درس مدرسه خرگوش ها تا اتفاق برای ما می افتد
 هدیه ها 
 درس چهارم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  سوال های علوم شب و روز مطالعه شود پرسیده می شود - چراغ مطالعه و 2 دما سنج هر که دارد اعلام آمادگی نماید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/۸/۱9

نام درس تکالیف                          
قرآن
 دوره تا ص ۲۰
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نوشتن نصف مدرسه خرگوش ها
ریاضی  ص 24
علوم شب و روز روانخوانی شود
 املاء          کلمات مشکل درس مدرسه خرگوش ها
 هدیه ها 
 درس چهارم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/۸/۱۵

نام درس تکالیف                          
قرآن
 دوره تا ص ۲۰
فارسی (بخوانیم) حکایت
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شده را شنبه حتما بیاورند
ریاضی  ورقه داده شده را شنبه بیاورند
علوم شب و روز روانخوانی شود
 املاء          یک امتحان املا از سه درس بگیرید
 هدیه ها 
 درس سوم و چهارم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 19 حتما تمرین شود
فارسی (بخوانیم) خرس کوچولو کامل با تمرین ها
فارسی (بنویسیم)
2 ص فارسی خیلی سبز
ریاضی  2 ص از کتاب ریاضی خیلی سبز
علوم تحقیق در رابطه با شب
 املاء          از 5 خط بعد املایی که امروز گفته شداملا گفته می شود
 هدیه ها 
 درس سوم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 19 حتما تمرین شود
فارسی (بخوانیم) خرس کوچولو کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص فارسی خیلی سبز
ریاضی  2 ص از کتاب ریاضی خیلی سبز
علوم تحقیق در رابطه با خورشید و گردش زمین
 املاء          فردا دفتر املا بیاورند ازخرس کوچولواملا گفته می شود
 هدیه ها 
 درس سوم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  پوشه کارو کلر بوک را بیاورد در غیر اینصورت برگه داده نمی شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/12

نام درس تکالیف                          
قرآن
 تا ص 18 حتما تمرین شود
فارسی (بخوانیم) خرس کوچولو کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 271
ریاضی  2 ص از کتاب ریاضی خیلی سبز
علوم روانخوانی شب و روز
 املاء          5 خط دوم خرس کوچولو
 هدیه ها 
 درس سوم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  لطفا مهدی و محمدحسن علیزاده  پوشه کارو کلر بوک را بیاورد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/8/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
 تا ص 18 حتما تمرین شود
فارسی (بخوانیم) خرس کوچولو روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی  ورقه داده شد
علوم روانخوانی شب و روز
 املاء          5 خط اول خرس کوچولو
 هدیه ها 
 درس دوم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  لطفا مهدی و محمد  پوشه کار را بیاورد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 تا ص 18 حتما تمرین شود
فارسی (بخوانیم) روانخوانی چغندر پر برکت
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی  جمع و تفریق های اساسی تا 10
علوم روانخوانی شب و روز
 املاء          هر شب 20 کلمه هم صدا از درس
 هدیه ها 
 درس دوم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  لطفا هرکسی پوشه کار را نیاورده است بیاورد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) دوره درس روانخوانی
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز ص 19 و 20
ریاضی  خیلی سبز ص 15 و 16 
علوم روانخوانی خیلی سبز
 املاء          امتحان املا 3 درس 
 هدیه ها 
 درس دوم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/5

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس سوم
فارسی (بخوانیم) چغندر پر برکت و مسجد محله ما
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز ص 21 و 22 (صفحه های قبل انجام نشده اما چون باید با کتاب پیش برویم در آینده تمرین می شود)
ریاضی  خیلی سبز ص 16 و 17
علوم روانخوانی شب و روز
 املاء          5 خط از مسجد محله ی ما
 هدیه ها 
 درس دوم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  توجه : روانخوانی بچه ها خیلی ضعیف هستند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/8/2

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس ستایش کتابخانه مسجد محله ما روان خوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد شنبه حتما داخل پوشه با خود بیاورند
ریاضی  ورقه داده شد جمع های تا 10 حفظ شود
علوم روانخوانی درس هوای سالم
 املاء          خیلی کار شود بخصوص کلمات سخت
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/8/1

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 14
فارسی (بخوانیم) فصل اول دوره شود
فارسی (بنویسیم)
20 کلمه از کتابخانه و مسجد
ریاضی  فصل 1 از هر درس یک سوال
علوم گزارش مربوط به هوای آلوده
 املاء          کلمه سخت هم صدا
 هدیه ها 
درس دوم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی 20 تا پینه یا چوب خط بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/30

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) شعر یار مهربان حفظ شود پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
ص 23
ریاضی  ص 16 و 17 مرور فصل را در گروه می گذارم
علوم  هوای سالم را خوب بخوانند
 املاء          کتابخانه ی کلاس ما
 هدیه ها 
کتاب را بیاورید
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی پوشه ها را بیاورند البته آن هاییکه نیاورده اند یک پوشه دکمه دار برای ورقه ها

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 13 را خوب بخوانند
فارسی (بخوانیم) مسجد محله ما کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص 22
ریاضی  جمع های شاخه ای 5 و 6 و از 20 تا 40 سه تا سه تا دو تا دوتا و پبج تا پنج تا
علوم  هوای سالم تمرین و روخوانی
 املاء          5 خط دوم از مسجد محله ما
 هدیه ها 
درس دوم روانخوانی شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی ماژیک علامت گذار (فسفری) بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 12 را خوب بخوانند
فارسی (بخوانیم) مسجد محله ما روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص 20 و 21
ریاضی  از 0 تا 20 5تا 5 تا 3 تا 3 تا 4 تا 4 تا 6 تا 6 تا بنویسید
علوم  هوای سالم تمرین و روخوانی و مفاهیم آلوده بودن یا نبودن
 املاء          5 خط از مسجد محله ما
 هدیه ها 
درس اول پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی شماره های چند تا چند تا مهم است

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/25

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 11 را خوب بخوانند
فارسی (بخوانیم) 3 بار محله ما روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ورقه داده شد
ریاضی   جمع های شاخه ای 6 و 5  حفظ - ورقه داده شد
علوم  هوای سالم تمرین و روخوانی
 املاء           کتابخانه ی کلاس ما 5 خط دوم - شنبه دفتر املا بیاورند
 هدیه ها 
درس اول پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی روانخوانی و خواندن درس ها خیلی ضعیف هستند لطفا خوب بخوانند بیشتر نمی شود صبر کرد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 10 را خوب بخوانند
فارسی (بخوانیم) در محله ما روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 18
ریاضی   جمع های شاخه ای7 و 8 را بنویسید
علوم  هوای سالم و پاک تحقیق کنید
 املاء           کتابخانه ی کلاس ما 5 خط
 هدیه ها 
درس اول داده شد
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی جمع های7 و 8 و 9 و 10 حفظ شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 10 را خوب بخوانند
فارسی (بخوانیم) درس بخوانیم و ستایش فردا درس می دهم
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 17
ریاضی   جمع های شاخه ای 9 و 10 را بنویسید
علوم  هوای سالم آب سالم
 املاء           کتابخانه ی کلاس ما نصف تا مفید است
 هدیه ها 
 هدیه ها را بیاورند درس می دهم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  بسته های ده تایی و یکی 9 بسته و 20 یکی تهیه شود با نی یاچوب کبری

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) در خواندن و نوشتن کتاب خانه کلاس و ستایش ضعیف هستند نتوانستند املا بنویسند لطفا روان خوانی خیلی مهم است امشب فقط تمرین خواندن و املا شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی   
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کتابخانه کلاس ما را کامل بخوانند
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی  کتاب سبز ص 12 و 13
علوم هوای آلوده درس دوم
 املاء          ستایش و کتابخانه کلمه سخت
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  10 بسته و 20 یکیبیاورند با نی یا کبریت یا چینه  یا چوب خط

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 10 حتما در منزل شود
فارسی (بخوانیم) بچه ها در خواندن متن درس ضعیف هستند لطفا درس ستایش و کتابخانه 3 بار خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص  17
ریاضی  ورقه داده شده را بخوانید و حفظ کنید لطفا همکاری کنید تا جمع های اساسی نوع اول یاد بگیرند ما مشکل داریم
علوم آلودگی هوا در خیابان در منزل دیده شود
 املاء          شنبه املا دارند دیگر وقتی نداریم گفته میشود ستایش - دفتر املا بیاورند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی ریاضی برای جمع و تفریق های اساسی نوع دوم اختیاج به 20 وسیله یا میله چینه یا لوبیا داریم شنبه بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 10 حتما در منزل شود
فارسی (بخوانیم)  3 مرتبه درس کتابخانه ی کلاس ما
فارسی (بنویسیم)
نگارش  - فارسی تا ص 16
ریاضی  جمع های تا 10 را حفظ کنند و بنویسند
علوم آلودگی هوا روانخوانی
 املاء          نصف اول کتابخانه ی کلاس ما
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی با میله ها جمع را تمرین کنید مانند: 17= 7 + 10= 8(7+1) + 9 اول تبدیل به ده تایی و بعد باقی مانده یکی

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 10 حتما در منزل شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از کتابخانه کلاس ما
فارسی (بنویسیم)
نگارش  - فارسی تا ص 15
ریاضی  ص 10
علوم در روخوانی علوم ضعیف هستند گردش در پارک
 املاء          فردا امتحان از درس ستایش در منزل بنویسید
 هدیه ها 
فردا هدیه ها را بیاورند درس می دهم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا چوب خط - چینه - لوبیا و بادام را بیاورید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 97/7/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 9  در منزل تمرین شود
فارسی (بخوانیم) کتابخانه ی کلاس ما فایلش در گروه تلگرام قرار گرفته است
فارسی (بنویسیم)
نصف  دوم کتاب خانه ی کلاس ما
ریاضی  جمع  اساسی اول که جواب تا 10 میباشد حفظ کنند و بنویسند
علوم گردش در پارک روخوانی شود
 املاء          فردا املا دارند  دفتر املا بیاورند املا از ستایش گفته شود
 هدیه ها 
 تعدادی دانه لوبیا بادام یا دکمه تا 20 تا بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

 در خواندن علوم و فارسی ضعیف میباشد تمرین کنند

فردا کیسه ریاضی آورده شود

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 8 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) کتابخانه ی کلاس در خواندن ضعیف هستند
فارسی (بنویسیم)
نصف کتاب خانه ی کلاس ما تا مفید است
ریاضی  ص 8 و 9
علوم گردش در پارک
 املاء          کتابخانه ی کلاس ما
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا کتاب ریاضی و فارسی کار خیلی سبز و کتاب زیبا بنویسیم تهیه شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/7/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 8 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس اول باید خوب بخوانند- ستایش با معنی
فارسی (بنویسیم)
برگه داده شد
ریاضی  ورقه دادهشد تا ص 7 کتاب
علوم درس اول گردش در پارک و دیدن چیزهای پارک
 املاء          ستایش شب - املا دارند دفتر بیاورند
 هدیه ها 
 کتاب را بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا طبق برنامه کتاب بیاورند امروز بعضی از کتاب ها را نیاورده بودند - در خواندن فارسی اشکال دارند در منزل تمرین شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/7/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس اول با معنی
فارسی (بنویسیم)
ص  11 و 12 نگارش یادآوری
ریاضی  از 10 تا 35 در جدول اعداد بنویسید و جمع های 7 و 8 را بنویسید
علوم درس اول گردش در باغ
 املاء          درس اول در منزل گفته شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا برنامه و کتاب بچه ها طبق برنامه گذاشته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
 قران آورده شود
فارسی (بخوانیم) درس اول تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
ص 1و2 نگارش یادآوری
ریاضی  جمع های 9 و 10را تمرین کنندو حفظ کند
علوم درس اول گردش در باغ
 املاء          درس اول سر آغاز املا نوشته شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

کتاب های ریاضی و فارسی و نگارش دوم را بیاورند و لطفا در نوشتن تکالیف و درس ها همکاری شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس اول و دوم بهترین سر آغاز
فارسی (بنویسیم)
درس اول بهترین سر آغاز نوشته
ریاضی  جمع های تا 10 خیلی مهم حتما بدون استفاده از دست حفظ کند
علوم  دیدن آنچه در مسیر را می بیند 
 املاء          درس اول سر آغاز
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 مکعب چینه بیائرد و چوب خط
 کتب کمک آموزشی

 طبق برنامه کتاب ها را بیاورد

بسمه تعالی  

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) بخوانیم اول کار شد
فارسی (بنویسیم)
30 کلمه هم صدا از اول بنویسید
ریاضی  جمع و تفریق های 10
علوم  
 املاء          کلماتی که صدای با حروف ذ ز ض ظ
 هدیه ها 
 یکشنبه امتحان هدیه ها دارند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

 فر دا کتاب ریاضی دوم آورده شود 

لظفا بخوانیم بنویسیم دوم آورده شود 

 

برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی