منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 809
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 120 نفر
بازدید دیروز : 175 نفر
بازدید کلی : 341518 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس دوم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/2/26

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شنبه امتحان فارسی دارند تمام موارد شعر -واژه - پرسش - نکته - تو بگو - متن
فارسی (بنویسیم)
 ورقه داده شد
ریاضی 

ورقه داده شد

علوم

کتاب نیاورند امتحان دارند

 املاء           غلط های ورقه و یک املا از درسی که اشکال دارند
 هدیه ها 
 یکشنبه امتحان هدیه ها دارند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/2/25

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 

اشکال های ریاضی در پوشه کار کار شود

علوم

فقط علوم کار شود امتحان علوم دارند

 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/2/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
 والدین گرامی فردا راس ساعت 15 در انجمن کلاسی خدمت شما هستم حتما تشریف بیاورید و بعد جلسه آموزش خانواده  وجود شما اهمیت به درس و کلاس فرزندتان می باشد
فارسی (بخوانیم) فصل 7
فارسی (بنویسیم)
کامل کردن خیلی سبز و زیبا بنویسیم
ریاضی 

فردا امتحان ترم ریاضی

علوم

 فصل 5 و 6  را تمرین کنند

 املاء          املا کلماتی که با حرف ط - ت - س ث - ص - ذ - ز - ظ -ض 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/2/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) فصل 5 و 6 امتحان شعرها را حفظ کنند
فارسی (بنویسیم)
نکته ها و تو بگو و زیبا بنویسی
ریاضی 

فصل شش 10 تمرین

علوم

 فصل 3 و 4 را تمرین کنند

 املاء          50 کلمه از فصل ششم
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/2/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) فصل 3 و 4 امتحان گرفته می شود تمرین شود
فارسی (بنویسیم)
واژه آموزی درس ها کار شود
ریاضی 

فصل هفت 10 تمرین

علوم

 فصل 1 و 2 امتحان گرفته می شود

 املاء          50 کلمه از فصل هفتم
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  خیلی سبز و زیبا بنویسیم را بنویسند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/2/19

نام درس تکالیف                          
قرآن
 دوره
فارسی (بخوانیم)  امتحان ترم بخوانیم 
فارسی (بنویسیم)
 برگه داده شد
ریاضی 

برگه داده شد

علوم

 فصل 1 و 2

 املاء          50 کلمه دوره
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/2/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 

اشکالهای ریاضی حل شود

علوم

 

 املاء          املا کار شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا پاکت نامه را بخوانید 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/2/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  واژه آموزی نکته بیاموز و بگو مخالف و هم خانواده
فارسی (بنویسیم)
 زیبا بنویسیم
ریاضی 

 10 سوال ریاضی از پول و احتمال و آمارو ساعت

علوم

 فصل 1 و 2

 املاء          فردا امتحان املا از هر درس 2 خط
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا پاکت نامه را بخوانید 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/2/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 

 

علوم

 

 املاء          امتحان املا فقط املا بخوانند 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا پاکت نامه را بخوانید 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/2/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  امتحان فارسی فصل 7 و شعر و واژه 
فارسی (بنویسیم)
50 کلمه هم صدا و واژه آموزی
ریاضی 

امتحان ریاضی برگه ریاضی امضا شود

علوم

 

 املاء          دوره از کلمات سخت
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی امتحان ریاضی ترم - برگه های امتحانی امضا و فردا به مدرسه آورده شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/2/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی  ورقه داده شد
علوم

 ورقه داده شد

 املاء          کلمه های تشدید دارو هم صدا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  خیلی سبز را فردا بیاورند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/2/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) فصل 4 واژه سازی تو بگو - بیاموز و بگو و پرسش
فارسی (بنویسیم)
زیبا بنویسیم 
ریاضی  خیلی سبز کامل شود
علوم

 

 املاء          از هر درس 2 خط حروف هم صدا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  خیلی سبز را فردا بیاورند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/2/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) فصل 3 واژه سازی تو بگو - بیاموز و بگو و پرسش
فارسی (بنویسیم)
زیبا بنویسیم کامل شود چهار شنبه می بینم
ریاضی  خیلی سبز 20 سوال
علوم

 پرسش های درس نکات مهم

 املاء           فصل 4 و 5 کلمه های هم صدا و استثنا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/2/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس چهاردهم
فارسی (بخوانیم) فصل 2 و کلماتی که با هم و با و بی هستند
فارسی (بنویسیم)
زیبا بنویسیم- و خیلی سبز تمام شود
ریاضی  خیلی سبز کار - آنهایی که تمام کرده اند 20 سوال
علوم

 

 املاء           فصل 6و 7 کلمه ی فارسی سخت 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز آخرین فرصت سه شنبه ریاضی - شنبه فارسی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/2/5

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) خیلی سبز فارسی را بنویسید
فارسی (بنویسیم)
زیبا بنویسیم
ریاضی  خیلی سبز کار شود
علوم

 

 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی زیبا بنویسیم و خیلی سبزها تا 15 اردیبهشت کامل شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/2/4

نام درس تکالیف                          
قرآن
دوره
فارسی (بخوانیم) املا کار شود
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبزکار شود
ریاضی  خیلی سبز کار شود
علوم

درس 8 و 9 درس تمرین شود

 املاء          زیبا بنویسیم
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی فردا امتحان میان ترم املا دارند فقط املا کار شود کلماتی که هم صدا هستند اشکال دارند - فردا صبحانه هماهنگ موز و شیر همراه خود بیاورند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/2/3

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس سیزدهم
فارسی (بخوانیم) امتحان شعر های کتاب فارسی که حفظ کنند
فارسی (بنویسیم)
20 تمرین از شماره 3 نگارش
ریاضی  پول متر و سانتی متر و میلی متر و آمار و احتمال 20 سوال
علوم

درس 10 و 11 امتحان میان نوبت

 املاء           حروف هم صدا ص ث س ط - ط ت - ه ح - ق غ - زذظ رض
 هدیه ها 
امتحان هدیه ها
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی چهار شنبه امتحان املا دارند همه بچه ها باید حروف صدا دار را کار کنند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/2/2

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) واژه آموزی نکته و تو بگو
فارسی (بنویسیم)
30 سوال تست
ریاضی  30 تا تست از کل کتاب
علوم

30 تست از کل علوم

 املاء           
 هدیه ها 
نکته های مهم بیشتر بدانیم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  فردا مسابقه علمی دارند - برگه نظرسنجی فراموش نشود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/2/1

نام درس تکالیف                          
قرآن
 دوره شود
فارسی (بخوانیم)  فصل 6 , 7امتحان میان ترم
فارسی (بنویسیم)
نگارش 20 سوال از شماره 2
ریاضی  متر و سانتی متر و میلی متر و کسر و آمار تمرین شود
علوم

درس 13 و 14 امتحان میان ترم

 املاء          از هر درس یک خط املا
 هدیه ها 
بیشتر بدانیم و حفظ کنیم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/1/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
 دوره شود
فارسی (بخوانیم)  فصل 4 تا 6 
فارسی (بنویسیم)
 ورقه داده شد
ریاضی  ورقه داده شد
علوم

 20 تست از فصل 3 و 4

 املاء           ورقه داده شد املا امضا شود- یک املا از فصل 4 تا 6 کلمه سخت
 هدیه ها 
 10 تست
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  شنبه امتحان نگارش - فارسی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/1/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ریاضی - فردا امتحان نیم ترم دارند فقط ریاضی کار شود می بینم
علوم

 

 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/1/27

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس دوازدهم ص 83
فارسی (بخوانیم) 20 تست از فصل 1 و 2
فارسی (بنویسیم)
 20 سوال تست از فصل1 و 2
ریاضی  20 تست از فصل 1 و 2
علوم

20 تست از فصل 1 و 2

 املاء           کلمه سخت از حروف ص - ت - س - ط - ح - ه
 هدیه ها 
10 تست از 4 درس اول
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/1/26

نام درس تکالیف                          
قرآن
 دوره شود
فارسی (بخوانیم) فصل سوم با تمام تمرین ها
فارسی (بنویسیم)
 20 سوال تست از فصل3 نگارش
ریاضی  از هر فصل2 تمرین
علوم

فصل 2تمرین شودو 10 تست

 املاء           کلمه سخت از فصل3
 هدیه ها 
 بیشتر بدانیمو 10 تست
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی امتحان املا

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/1/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) فصل چهارم واژه آموزی و بیاموز و بگو حالا بگو تمرین کن
فارسی (بنویسیم)
 20 سوال تست از فصل 4 نگارش
ریاضی  ورقه داده شد - غلط های ریاضی کار شود
علوم

فصل 3 تمرین شود

 املاء           کلمه سخت از فصل4 
 هدیه ها 
 بیشتر بدانیم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی سه شنبه امتحان ریاضی مجدد

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/1/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
ص 81 تمرین شود و سوره انشراح حفظ شود
فارسی (بخوانیم) فصل پنجم واژه آموزی و بیاموز و بگو حالا بگو تمرین کن
فارسی (بنویسیم)
 20 سوال تست از فصل 5 نگارش
ریاضی  فردا امتحان 20 سوال از تمام درسها
علوم

فصل 4 تمرین شود

 املاء          50 کلمه سخت از فصل 5 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی 3 اردیبهشت امتحان مسابقه تست تمرین شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/1/20

نام درس تکالیف                          
قرآن
دوره شود ص 80
فارسی (بخوانیم) فصل ششم واژه آموزی و بیاموز و بگو حالا بگو تمرین کن
فارسی (بنویسیم)
 20 سوال تست از فصل ششم
ریاضی  ریاضی فصل ششم
علوم

فصل 3 تمرین وتست 10 سوال

 املاء          فصل ششم کلمه سخت 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی کتاب مکعب 10 سوال حل شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/1/19

نام درس تکالیف                          
قرآن
دوره شود سوره انشراح حفظ شود
فارسی (بخوانیم) فصل هفتم واژه آموزی و بیاموز و بگو حالا بگو تمرین کن
فارسی (بنویسیم)
 20 سوال تست از فصل هفتم
ریاضی  ریاضی متر و سانتیمتر و میلای متر و کسر 20 سوال
علوم

فصل دو

 املاء          فصل هفت کلمه سخت با حروف هم صدا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی برای مسابقه علمی سوم اردیبهشت  آماده شوند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/1/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
دوره شود
فارسی (بخوانیم) مسابقه کتابخوانی نقطه دارند
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  فصل دوم تمرین شود 5 تمرین
علوم

فصل یک

 املاء          سوال از کتاب نقطه
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی نظر به اینکه برای مسابقه کتابخوانی  تعداد محدودی به اداره معرفی می شوند از روی کتاب خوب مطالعه شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/12/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره هایی که از قرآن حفظ کرده اید برای والدین بخوانید
فارسی (بخوانیم) خواندن یک داستان و خلاصه آن
فارسی (بنویسیم)
نامه ای به معلم خود بنویسید (1)
ریاضی  کتاب ریاضی کامل شود و تحویل بدهید
علوم

چه آثاری از بهار می بینید از شکوفه - پارک

 املاء          از معلم خود چه انتظاری دارید و چه خاظره ای از سال گذشته دارید(2)
 هدیه ها 
خداوند چه هدیه هایی به شما داده است تحقیق کنید
مطالعات اجتماعی
 اگر معلم بودید چه کارهایی میکردید (3) یکی از مواردی که شماره گذاشته شده است کافی است
 کتب کمک آموزشی  برای مسابقه علمی بعد از عید نوروز آماده شوند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/12/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره هایی که از قرآن حفظ کرده اید برای والدین بخوانید
فارسی (بخوانیم) خواندن یک داستان و خلاصه آن
فارسی (بنویسیم)
نامه ای به معلم خود بنویسید (1)
ریاضی  کتاب ریاضی کامل شود و تحویل بدهید
علوم

چه آثاری از بهار می بینید از شکوفه - پارک

 املاء          از معلم خود چه انتظاری دارید و چه خاظره ای از سال گذشته دارید(2)
 هدیه ها 
خداوند چه هدیه هایی به شما داده است تحقیق کنید
مطالعات اجتماعی
 اگر معلم بودید چه کارهایی میکردید (3) یکی از مواردی که شماره گذاشته شده است کافی است
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/12/20

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 73 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) فصل 2 دوره شود
فارسی (بنویسیم)
10 سوال ازفصل 2  نگارش
ریاضی  کتاب ریاضی کامل شود خودشان
علوم

نان از گذشته تا حال

 املاء          فصل 2کلمات سخت
 هدیه ها 
وقت نماز تمرین شود و نماز دو رکعتی در منزل تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/12/19

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 73 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) فصل 3 دوره شود
فارسی (بنویسیم)
10 سوال از نگارش
ریاضی  آمار و کسر و اهتمال هرکدام 5 سوال
علوم

 آمادگی برای جشن

 املاء          فصل 4 کلمات سخت
 هدیه ها 
وقت نماز تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/12/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 72 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) فصل 4 دوره شود
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی  ورقه داده شد
علوم

 آمادگی برای جشن

 املاء          فصل 4
 هدیه ها 
طبیعت زیبا
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  چرخنده - خط کش مهره رنگی بیاورید

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/12/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 71 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) فصل 5 دوره شود
فارسی (بنویسیم)
از فصل 5 پنجاه کلمه سخت
ریاضی  آمار تعداد وسایل با اسم
علوم

 

 املاء          فصل 5  کلمه های هم صدا
 هدیه ها 
طبیعت زیبا
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  چرخنده - خط کش مهره رنگی بیاورید

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/12/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 71 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) فصل 6 دوره شود
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز کامل  شود
ریاضی  10 سوال آمار- 5 سوال کسر
علوم

برای جشن آماده می شویم

 املاء          فصل 6  کلمه های سخت
 هدیه ها 
 سلام بچه ها
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  چرخنده - خط کش مهره رنگی بیاورید

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/12/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
ص 68 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس ها تمام شده لطفا فصل هفت دوره شود نمره امتحان
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز نوشته شود
ریاضی  امار و نمودار لطفا کارهای خوب به صورت نمودار
علوم

علوم رشد 

 املاء          فصل هفت کلمه های سخت
 هدیه ها 
 سلام بچه ها
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  چرخنده - خط کش مهره رنگی بیاورید

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/12/12

نام درس تکالیف                          
قرآن
ص 68 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) نیایش روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کامل کردن کتاب نگارش
ریاضی  کسر و اهتمال 10 سوال ریاضی
علوم

علوم رشد 

 املاء          نیایش
 هدیه ها 
 سلام بچه ها
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  چرخنده با عقربه خوب درست شود - کیسه برای اهتمال مهره رنگی بیاورید

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/12/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
ص 68 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) روباه و خروس بخوان و بنویس
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شده 
ریاضی  ورقه داده شود
علوم

علوم رشد 

 املاء          فصل هفتم
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/12/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
ص 63 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) مثل دانشمند و درختکاری حفظ کنید
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز 
ریاضی  کسر و احتمال درست شود
علوم

برای جشن آماده شویم

 املاء          مثل دانشمندان
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  کارت های احتمال درست شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/12/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
ص 61 و 62 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) بلبل و مورچه درختکاری را حفظ کنید 
فارسی (بنویسیم)
رونویسی از درس دانشمند
ریاضی   
علوم

تحقیق در مورد دوره های زندگی

 املاء          مثل دانشمندان
 هدیه ها 
 دعای باران
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 96/12/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
ص 60 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) فصل هفتم مطالعه شود با واژه آموزی
فارسی (بنویسیم)
مثل دانشمندان کامل شود
ریاضی  سوال 20 تا ص 114 مخصوصا کسر و جمع و تفریق با انتقال
علوم

رشد- اندازه گیری

خانواده و دیدن عکس در مراحل رشد و گزارش

 املاء          مثل دانشمند فردا املا دارید دفتر بیاورید
 هدیه ها 
 دعای باران
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی دایره - مربع -مستطیل -لوزی -5 ضلعی و 6 ضلعی را به صورت کسر بیاورید

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/12/5

نام درس تکالیف                          
قرآن
60
فارسی (بخوانیم) مثل دانشمندان
فارسی (بنویسیم)
مثل دانشمندان
ریاضی  کسر تمرین شود
علوم رشد
 املاء          مثل دانشمند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی پرس -کاغذ رنگی -در منزل کسر درست شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 96/11/30

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص   59 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) مثل دانشمند روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
از مثل دانشمند 2 ص نگارش
ریاضی  جمع و تفریق با انتقال به صورت مسئله
علوم  
 املاء          پرواز قطره چهارشنبه املا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  چهارشنبه امتحان زبان آموزی فارسی و نگارش دارند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 96/11/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص   59 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) دوره فصل5 تمام درس ما با واژه آموزی 
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز پرواز قطره
ریاضی  جمع و تفریق با انتقال و بدون انتقال سه رقمی
علوم  
 املاء          پرواز قطره - دفتر املا را بیاورید
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  چهارشنبه امتحان زبان آموزی فارسی و نگارش دارند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 96/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص   59 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) پرواز قطره و شیر و موش روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش  پرواز قطره
ریاضی  مانند ورقه امتحان با عوض کردن عدد و اسم 
علوم  آشیانه پرندگان خود کتاب علوم 
 املاء          پرواز قطره و نوروز
 هدیه ها 
 بهترین دوست
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 96/11/25

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص   57 و 59 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) پرواز قطره تدریس شد روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
رونویسی پرواز قطره
ریاضی  ورقه داده شد شنبه امتحان ریاضی دارند
علوم  
 املاء          نصف پرواز قطره
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  پرس متر و اعداد و رقه ها را خودشان انجام دهند در پایان رفع اشکال شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 96/11/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص   53 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) روانخوانی عمو نوروز 
فارسی (بنویسیم)
نگارش خیلی سبز باید تا سر پرواز قطره کامل شود
ریاضی  20 سوال دوره
علوم آشیانه پرندگان
 املاء          بقیه  نوروز  املا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/11/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص   52 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) دوره نوروز فصل 5
فارسی (بنویسیم)
 نگارش نوروز و خیلی سبز کامل شود
ریاضی  10 جمع و تفریق 3 رقمی فرایندی و تکنیکی بصورت مسئله
علوم آشیانه پرندگان
 املاء          نوروز  دوشنبه دفتر املا بیاورید
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/11/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص   52 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) نوروز تمرین شود 
فارسی (بنویسیم)
2 ص از نگارش نوروز
ریاضی  10 جمع با انتقال و بدون انتقال سه رقمی 10 تفریق با انتقال و بدون انتقال (تکنیکی)
علوم تحقیق در رابطه با حیوانات خرگوش - قورباغه - چرخ و ریسک - کرم ابریشم یک کدام و یا هر حیوان دیگر
 املاء          50 کلمه از فصل 4کتاب
 هدیه ها 
 زندگی امام حسن (ع) و شهادت
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/11/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص   51 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) نوروز تمرین شود فردا تدریس می شود
فارسی (بنویسیم)
از فصل سوم کتاب کلمه سخت
ریاضی  ص 102 کتاب خودتان در دفتر
علوم  درون آشیانه ها خود درس را خوب بخوانند
 املاء          50 کلمه از فصل سوم کتاب
 هدیه ها 
 زندگی امام حسن (ع) 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص   51 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس چغندر و شعر آن را باید هم آهنگ بخوانند
فارسی (بنویسیم)
از فصل دوم کتاب کلمه سخت و زرد شده
ریاضی  10 سوال دوره
علوم  
 املاء          50 کلمه از فصل دوم کتاب
 هدیه ها 
 امام حسن (ع) 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  والدین گرامی لطفا شعر سرود ایران زیبا را تمرین کنند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص   51 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی نوروز
فارسی (بنویسیم)
از فصل اول کتاب کلمه سخت و زرد شده
ریاضی  جمع و تفریق تکنیکی و فرایندی
علوم دوره  فضل نو سرگذشت دانه
 املاء          50 کلمه از فصل اول کتاب
 هدیه ها 
 امام حسن (ع) زندگی تولد و شهادت تحقیق کنید
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/11/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص   51 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی نوروز
فارسی (بنویسیم)
خیل سبز 2 ص
ریاضی  94 و 95 در دفتر
علوم دوره تا آخر رشد دانه
 املاء          50 کلمه هم صدا
 هدیه ها 
بهترین دوست تحقیق در رابطه امام حسن (ع)
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/11/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص   50 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی نوروز
فارسی (بنویسیم)
خیل سبز 2 ص
ریاضی  ورقه داده شد
علوم سبز کردن دانه ها
 املاء          دوره کلمه های هم صدا
 هدیه ها 
امتحان نماز دو رکعتی 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/11/10

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 ص  51 و  50 تمرین شودنماز در منزل تمرین شود اشکال دارند
فارسی (بخوانیم) روخوانی پرچم
فارسی (بنویسیم)
تا سر نوروز کامل شود فردا می بینم
ریاضی  ص 127 و 128 کتاب خیلی سبز
علوم دوره شود
 املاء          درس پرچم  - دفتر املا بیاورند
 هدیه ها 
نماز دو رکعتی صبح امتحان خیلی اشکال دارند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی فرهادی نوروزی مجیدی کمی اشکال داشتند ولی رادمان کیا آرمین و نیکان و پویا تمرین کنند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/9

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 ص  51 و  50 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی پرچم
فارسی (بنویسیم)
از روی درس پرچم نوشته شود
ریاضی  جمع و تفریق سه رقمی فرایندی و تکنیکی
علوم تحقیق در رابطه با گل میوه و دانه و رشد آن
 املاء          درس پرچم 
 هدیه ها 
نماز حتما کار شود نمره ی امتحان است
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی چرتکه اگر دارند متر و خط کش و وکارت و پرس

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/11/8

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 ص 49 , 50 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) مطالعه درس پرچم و روانخوانی بقیه درسها
فارسی (بنویسیم)
2 ص از درس نگارش و دو ص بعداز دیشب
ریاضی  فصل 6 تا ص92 تمرین شود و متر وسانتیمتر و میلی متر
علوم  دانه هااز نظر اندازه ،شکل، رنگ طبقه بندی شود
 املاء          درس پرچم نوشته شود فردا دفتر املا را بیاورید املا دارید
 هدیه ها 
نماز دو رکعتی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی چرتکه اگر دارند متر و خط کش و وکارت و پرس

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/11/7

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 ص 49 , 50 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) مطالعه درس پرچم فردا درس داده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص از درس نگارش پرچم نوشته شود
ریاضی  سانتیمتر و میلی متر تمرین شود
علوم  دانه هااز نظر اندازه ،شکل، رنگ طبقه بندی شود
 املاء          درس پرچم نوشته شود در دفتر
 هدیه ها 
حتما خواندن نماز کار شود جلسه بعد امتحان از نماز دورکعتی - تشهد خیلی کار شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  متر و خط کش و پرس و اعداد

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/11/4

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 ص 49 
فارسی (بخوانیم) ایران ما کامل با پرسش و واژه آموزی
فارسی (بنویسیم)
2 ص نگارش از ایران ما
ریاضی  ورقه داده شد
علوم نقاشی از دانه ها و گیاهان - سبز کردن دانه زدن دانه به مقوا و طبقه بندی آنهااز نظر اندازه ،شکل، رنگ طبقه بندی شود
 املاء          ایران ما
 هدیه ها 

پدر مهربان

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/11/3

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 قرآن دوره  تا ص 49 
فارسی (بخوانیم) ایران ما روان خوانی تمامش
فارسی (بنویسیم)
رونویسی ایران ما
ریاضی  برگه داده شده حل شود
علوم درس سرگذشت دانه خوانده شود و دانه های مختلف بیاورند
 املاء          ایران ما
 هدیه ها 

پدر مهربان

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/2

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 قرآن تا ص 49 
فارسی (بخوانیم) روانخوانی یک کلاغ  چهل کلاغ 
فارسی (بنویسیم)
50 کلمه از درس های خوانده شده با صداهای (ط ت - ح ه )
ریاضی  تمرین ساعت متر و سانتی متر  ورقه
علوم درس سرگذشت دانه خوانده شود و زیر متن های مهم خط بکشند
 املاء          درس هنرمند و دوستان ما
 هدیه ها 

پدر مهربان

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/11/1

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 قرآن تا ص 48 امتحان دارند
فارسی (بخوانیم) روانخوانی فردوسی و چهل کلاغ 
فارسی (بنویسیم)
50 کلمه زردشده از درس صداهای (ذ - ز - ظ - ض )
ریاضی  تا سر فصل 6 کامل شود
علوم سوال های گروه تمرین شود
 املاء          از هر درس 2 خط بنویسید
 هدیه ها 

پدر مهربان

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/30

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 قرآن ص 48 تمرین شود دوشنبه امتحان دارند
فارسی (بخوانیم) فردوسی کامل با تمام پرسش ها
فارسی (بنویسیم)
از ورقه سوالها را دومرتبه بنویسد
ریاضی  متر و سانتی متر و میلیمتر تمرین شود از کتاب سبز
علوم سرگذشت دانه 
 املاء          دوره کلمه های زرد شده
 هدیه ها 

پدر مهربان

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی نوار متر خیاطی فقط

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/10/27

 

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 قرآن ص 48 تمرین شود دوشنبه امتحان دارند
فارسی (بخوانیم) روانخوانیدرسها دوره شودسه شنبه امتحان دارند
فارسی (بنویسیم)
دوره تا آخر درس فردوسی شنبه امتحان دارند
ریاضی  دوره فصل 5 - چهارشنبه امتحان دارند
علوم  کل میوه دانه و دانه
 املاء          دوره کلمه سخت - هم صدا و استثنا
 هدیه ها 

پدر مهربان

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی ورقه ریاضی و زبان آموزشی داده شد حل کنند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/26

 

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 قرآن ص 48 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) فردوسی تمام صفحه ها روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
 درس فردوسی و نگارش تا ص 73 خودشان را برسانند
ریاضی  ص 86 تا 89 بقیه در کلاس حل می شود
علوم در تحقیق در رابطه با گل میوه و دانه سرگذشت دانه
 املاء          فردوسی روی دفتر 
 هدیه ها 

پدر مهربان

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی نوار- متر -کارت - گل- دانه و میوه

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/10/25

 

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 قرآن ص 47 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) فردوسی روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
 درس فردوسی
ریاضی  دوره 20 سوال
علوم قلمه زدن و کاشتن دانه  قلمه بیاورند
 املاء          فردوسی
 هدیه ها 

حتما در منزل نماز بخواند با صدای بلند

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی نوار درست شده

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/23

 

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 قرآن ص 42 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس ازاد نوشه و تمرین شود
فارسی (بنویسیم)
 درس آزاد (اصفهان )
ریاضی  اندازه گیری و درست کردن نوار
علوم جمع آوری دانه ها
 املاء          هنرمند
 هدیه ها 

نماز تمرین شود

مطالعات اجتماعی
 درس آزاد ( اصفهان - فردوسی - ایران )
 کتب کمک آموزشی  متر و نوار  و کارت  اصفهان درس آزاد

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/10/20

 

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا 
قرآن
 قرآن ص 40 و 41 تمرین شود
فارسی (بخوانیم)  همه ی درس ها دومرتبه روانخوانی 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  650 تا 700 با حروف رقم و تمرین و اندازه گیری شود
علوم بازیافت خوانده شود
 املاء           امتحان املا تمام درسها
 هدیه ها 

نماز دو رکعتی تمرین شود

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  متر و خط کش و پرش کارت را بیاورید

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/19

 

نام درس تکالیف                                  آمادگی برای مسابقه علمی فردا
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 20 تست دوره
ریاضی  20 تا  تست
علوم 20  تست از علوم 
 املاء           
 هدیه ها 

 20 تست 

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/10/18

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 20 تست دوره
ریاضی  20 تا  تست
علوم 20  تست از علوم 
 املاء           
 هدیه ها 

 20 تست 

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/10/17

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 ص 34 و 35 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) هنرمند کی بود کی بود روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص از خیلی سبز از درس هنرمند 20 تست دوره
ریاضی  605 تا 700 با حروف و رقم 20 تا  تست
علوم 20  تست از علوم 
 املاء          هنرمند
 هدیه ها 

 10 تست -  دوره

مطالعات اجتماعی
 والدین گرامی روز چهارشنبه 20 /10 /96 مسابقه علمی از همه دروس دارند تست کار شود
 کتب کمک آموزشی کارت عدد متر و پرس آورده شود 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/16

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 ص 34 و 35 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) هنرمند کی بود کی بود
فارسی (بنویسیم)
هنرمند رونویسی شود
ریاضی  600 تا 650 - 2 تا سوال تست
علوم 20  تست از علوم - بازیافت کار شود
 املاء          هنرمند
 هدیه ها 

 نماز دو رکعتی - 10 تست

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی کارت عدد متر و پرس آورده شود 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/10/13

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 ص 33 تمرین شود دوره 
فارسی (بخوانیم) درس زیارت کامل و دوره
فارسی (بنویسیم)
30 سوال تست از فارسی و نگارش
ریاضی 

فصل 4 تا سرفصل 5 کامل شود - درس داده شد

علوم 30 تست از علوم 
 املاء          دوره کلمه زرد شده
 هدیه ها 

 نماز دو رکعتی تمرین شود

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  دفتر املا آورده شود 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/12

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 ص 34 و 35 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس زیارت کامل 
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز زیارت 

 

ریاضی 

ص 65 و 64 در دفتر و550 تا 500 با حروف و رقم

علوم 20 تست از علوم تا آخر بازیافت 
 املاء          نصف دوم زیارت
 هدیه ها 

 نماز دو رکعتی تمرین شود امروز اشکال داشتند

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی فردا املا  دارند زیارت تمرین شود  دفتر املا آورده شود 


بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/9

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 ص 32 و 33 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس زیارت روخوانی 
فارسی (بنویسیم)

نگارش ص 61 و 62

ریاضی 

ص 62 و 63 در دفتر تمرین شود و 450 تا 500 با حروف و رقم

علوم با بازیافت وسیله درست کند
 املاء          نصف زیارت
 هدیه ها 

ص 59 نمار بخوانیم یک نماز دو رکعتی تمرین شود

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی 3300 تومان بایت کتاب و مسابقه کتاب خوانی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/5

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 ص 31 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس زیارت روخوانی شود شعرها حفظ شود
فارسی (بنویسیم)

زیبا بنویسیم تمرین شود

ریاضی 

از 400 تا 450 با حروف و رقم  20 تست ریاضی

علوم 20 تست ازعلوم  زده شود
 املاء           کلمات مشکل زرد شده درسها
 هدیه ها 

خانواده ی مهربان 

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی کارت هایی که هرکدام 3 تا بود  و پرس را بیاورید

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/10/4

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 تا ص 28 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) هر درس فارسی را دوبار بخوانید با تمرین ها
فارسی (بنویسیم)

2 ص نگارش از همه مهربانتر

ریاضی 

از 300 تا 350 با حروف و رقم  20 تست ریاضی

علوم 20 تست تا اخر اگر تمام شود 
 املاء          ازدرس مهربانتر از مادر و دوستان ما کلمه مشکل و جمله 
 هدیه ها 

درس 10 تست تا اهل بیت پیامبر

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی اعداد آورده شود ماژیک و پرس و وایت برد

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/10/3

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 ص 25 تمرین شود2 سوره کوتاه برای مسابقه حفظ کنند
فارسی (بخوانیم)  از همه مهربانتر و مرور دروس
فارسی (بنویسیم)

از درس مهربانتر از مادر کلمه های بدون نقطه نوشته شود

ریاضی 

از 250 تا 300 با حروف و رقم

علوم چگونه با آلودگی هوا مقابله کنیم تحقیق کنید
 املاء          نیمه دوم درس مهربانتر از مادر
 هدیه ها 

شعر داور کشتی حفظ شود و اهل بیت پیامبر

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی 10 تست تمرین شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/2

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 ص 26 تمرین شود2 سوره کوتاه برای مسابقه حفظ کنند
فارسی (بخوانیم)  از همه مهربانتر
فارسی (بنویسیم)

خیلی سبز ص 62 63 و 64 در کتاب

ریاضی 

تا 200 در کلاس تمرین شد از 200 تا 250 با حروف و رقم

دویست = 200    دویست و یک = 201

علوم سوال ها تمرین شود
 املاء          دوستان ما
 هدیه ها 

شعر داور کشتی حفظ شود و اهل بیت پیامبر

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی کارت اعداد را بیاورند به اضافه عدد جشن صد

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/9/27

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 ص 25 تمرین شود2 سوره کوتاه حفظ کنند
فارسی (بخوانیم) دوره از هر درس 2 بار بخوانند تا آخر  همه مهربانتر
فارسی (بنویسیم)

خیل یسبز از همه مهربان تر 

ریاضی 

درست کردن کارت  کار کردن پول آوردن سکه برای تدریس

علوم تمرین سوال علوم 10 تا تست
 املاء          از همه مهربان تر
 هدیه ها 

اهل بیت 

مطالعات اجتماعی
 وسایل قدیمی برای جشن یلدا
 کتب کمک آموزشی کارت ها در گروه قرار می دهم برای جشن صد

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/9/26

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 ص 24 تمرین شود2 سوره کوتاه قرآن حفظ کنند
فارسی (بخوانیم) درس از همه مهربانترکامل تمرین شود
فارسی (بنویسیم)

از همه مهربانتر نصف دوم

ریاضی 

20 تمرین از کتاب ریاضی

علوم تحقیق در رابطه با آلودگی هوا و مبارزه با آن 
 املاء          فردا املا دارند - دوستان ما تمرین شود 
 هدیه ها 

اهل بیت پیامبر

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  هر شب 10 تست تمرین شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/9/25

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 ص 24 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس از همه مهربانتر
فارسی (بنویسیم)

از همه مهربانتر نصف

ریاضی 

تعاون - الگویابی کار شود

علوم اگر تمام شود روخوانی ماشین بادکنکی
 املاء          از همه مهربانتر نصف کلمه ی دوستان ما
 هدیه ها 

اهل بیت پیامبر

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/9/22

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 ص 22 تمرین شود
فارسی (بخوانیم)  دوستان ما هر درس را 2 بار بخوانند
فارسی (بنویسیم)

خیلی سبز 3 ص 

ریاضی 

ورقه داده شد اشکال ریاضی تقارن

علوم تحقیق - اگر سوخت تمام شود
 املاء          دوستان ما
 هدیه ها 

جشن میلاد

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی ساعت و پرس بیاورند - ماشین بادکنکی برای روز علوم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/9/21

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 ص 27 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) مورچه اشک ریزان و دوستان ما
فارسی (بنویسیم)

با 15 کلمه زرد شده دوستان ما جمله بنویسید

ریاضی 

از ص 50 تا 99 با حروف و رقم دوره با جمع 10

علوم اگر تمام شود روخوانی شود و خلاصه آن روی A4
 املاء          املا  کلمه سخت از فصل 3
 هدیه ها 

جشن میلاد

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی هر شب یک املا بنویسیند - ساعت آموزشی حتما آورده شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/9/20

 

نام درس تکالیف    
قرآن
تا ص 26 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) دوستان ما
فارسی (بنویسیم)

کلمه های هم صدا  ث - ص - س از درس ها

ریاضی 

50 و 51 و 52 تقارن با مهره و شکل تمرین شود

علوم تحقیق در رابطه با سوخت ها
 املاء          دوره کلمه های هم صدا ط ت - ح ه - ق غ - ز ظ ض ذ
 هدیه ها 

جشن میلاد

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی ورقه املا امضا شود باید املا بیشتر تمرین کنند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/9/19

 

نام درس تکالیف    
قرآن
پیام های قرآنی را روی ورقه A4 بنویسید
فارسی (بخوانیم) دوستان ما تحقیق از نانوایی
فارسی (بنویسیم)

رونویسی دوستان ما

ریاضی 

تا سر فصل چهار تقارن ما ص 49 تا 51

علوم اگر تمام شود اگر روزی سوخت ها تمام شود چه مشکلاتی پیش می آید
 املاء          دوستان ما نصف دوم
 هدیه ها 

جشن میلاد

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی ماژیک فسفری (علامت گذار) آورده شود دکمه یا مهره بیاورند برای تقارن

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/9/18

 

نام درس تکالیف    
قرآن
دوره شود و سوره ناس را حفظ کند
فارسی (بخوانیم) درس دوستان ما کامل
فارسی (بنویسیم)

تا فصل 4 راه زندگی کتاب نگارش کامل شود

ریاضی 

ص 48 و 51 تعاون کار شود

علوم تحقیق مربوز به سوخت نفت به گازوئیل 
 املاء          دوستان ما نصف اول 
 هدیه ها 

جشن میلاد

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  کتاب فارسی خیلی سبز تمرین شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/9/14

 

نام درس تکالیف    
قرآن
ص 22 تمرین و دوره شود
فارسی (بخوانیم) درس دوستان ما با تمرین ها کار شود
فارسی (بنویسیم)

دوستان ما

ریاضی 

ورقه و شکل های هندسی

علوم پیام رمز دو
 املاء          دوستان ما
 هدیه ها 

پیامبران بزرگ

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/9/13

 

نام درس تکالیف    
قرآن
ص 22 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس دوستان ما روانخوانی فقط تمرین شود
فارسی (بنویسیم)

دوستان ما

ریاضی 

ص 45 و 46 کتاب خروشان

علوم از پیام رمز سوال بنویسید
 املاء          نصف دوستان ما
 هدیه ها 

 تحقیق در رابطه با ولادت حضرت محمد 

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/9/12

 

نام درس تکالیف    
قرآن
سوره کوثر فلق حفظ شود و ص 21
فارسی (بخوانیم) دوره هر درس را برای امتحان املا روز چهارشنبه دوبار بخواند
فارسی (بنویسیم)

درس بنویسیم خیلی سبز 3 ص

ریاضی 

 اشکال هندسی خیلی سبز

علوم سوال های درس در گروه را حفظ کنند
 املاء          دوره - چهارشنبه ارزشیابی املا دارند
 هدیه ها 

پیامبران بزرگ تحقیق در رابطه با ولادت حضرت محمد 

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/9/11

 

نام درس تکالیف    
قرآن
سوره ناس حفظ شود
فارسی (بخوانیم) خوش اخلاقی حکایت
فارسی (بنویسیم)

نصف حکایت

کلماتی که ح یا ه دارند 5 تا جمله

ریاضی 

 اشکال هندسی را روی مقوا درست کنند

ص 42 حل شود

علوم پیام رمز 2
 املاء          کلمه های مشکل درس ها با حروف (ث ص س )
 هدیه ها 

پیامبران بزرگ

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/9/7

 

نام درس تکالیف    
قرآن
ص 21 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) کوشا و نوشا
فارسی (بنویسیم)
نگارش کوشا و نوشا 2 ص
ریاضی 

درسهای هندسه

اختلاف شباهت

درست کردن شکل های هندسی

علوم

پیام رمز 2

 املاء          نصفه دوم  کوشا و نوشا
 هدیه ها 

پیامبران بزرگ

تحقیق در مورد پیامبران دیگر غیر از این 5 پیامبر

مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/9/5

 

نام درس تکالیف    
قرآن
درس  دوره شود
فارسی (بخوانیم) کوشا و نوشا
فارسی (بنویسیم)
کتاب خیلی سبز تا سر کوشاو نوشا نوشته شود حتما حتما
ریاضی  خیلی سبز تا اشکال هندسی حتما  حل شود
علوم پیام رمز را پیدا کن 2
 املاء          نصفه دوم  کوشا و نوشا
 هدیه ها 
پیامبران بزرگ
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

بسته های ریاضی

خیلی سبز حتما حل شود تا با کتاب هماهنگ باشیم

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/9/4

 

نام درس تکالیف    
قرآن
درس 20 خوانده و دوره شود
فارسی (بخوانیم) کوشا و نوشا
فارسی (بنویسیم)
تا سر کوشاو نوشا نوشته شود
ریاضی  ص 35 در دفتر حل شود
علوم پیام رمز را پیدا کن 2
 املاء          نصفه اول کوشا و نوشا
 هدیه ها 
پیامبران بزرگ
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی بعضی از بچه ها کاغذ رنگی و فوم نداشتند لطفا تهیه شود و در مورد اشکال هندسی در منزل سوال شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/9/1

 

نام درس تکالیف    
قرآن
تا ص 20 دوره تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس ها دوره شود و هر درس را 2 بار بخوانند با نکته هت
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز در حد توان
ریاضی  خیلی سبزو برگه تا سر هندسه کامل شود
علوم پیام رمز را پیدا کنیم
 املاء          نیمه دوم چوپان درستکار
 هدیه ها 
تمرین وضو عملی در منزل
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی شابلون ژله ای ، فوم ، قیچی ، خط کش ، مداد رنگی و پرس همراه باشد

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/8/30

 

نام درس تکالیف    
قرآن
تا ص 19 دوره تمرین شود
فارسی (بخوانیم) تمام درس چوپان درستکار با  تمرین
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز حداقل 3 ص نوشته شود
ریاضی  خیلی سبز
علوم پیام رمز را پیدا کن
 املاء          چوپان درستکار
 هدیه ها 
تمرین وضو عملی در منزل
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی حتما شابلون شکل دار هندسی و ژله ای برای تدریس فصل سه تهیه شود و کاغذ های رنگی یا فوم

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/8/27

 

نام درس تکالیف    
قرآن
ص 19 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس چوپان درستکار روان خوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ورقه  داده شده تهیهه
ریاضی  جمع و تفریق فرایندی و ورقه ها
علوم ورقه
 املاء          چوپان درستکار
 هدیه ها 
مهربان تر از مادر 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

کارت ها و پرس ها و میله ها را بیاورند

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/8/24

 

نام درس تکالیف    
قرآن
ص 19 
فارسی (بخوانیم) تمیز باش عزیز باش
فارسی (بنویسیم)
ورقه ها
ریاضی  ورقه ها و وقت اضافه خیلی سبز
علوم پیام رمز را پیدا کن
 املاء          مدرسه خرگوش ها با کلمات مشکل متن بسازید
 هدیه ها 
مهربان تر از مادر تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

شنبه خیلی سبز فارسی و ریاضی تمرین شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/8/22

 

نام درس تکالیف    
قرآن
ص 19 در منزل تمرین شود
فارسی (بخوانیم) تمیز باش عزیز باش
فارسی (بنویسیم)
کتاب سبز تا آخر  تا آخر مدرسه خرگوش ها برای دو روز
ریاضی   ص 30 در دفتر
علوم پیام رمز را بنویسید
 املاء          کلمه سخت دوره از 4 درس
 هدیه ها 
مهربان تر از مادر مطالعه شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

تکالیف برای دو روز می باشد

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 96/8/21

 

نام درس تکالیف    
قرآن
ص 18 در منزل تمرین شود
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها تا ص 28 مطالعه شود
فارسی (بنویسیم)
کلماتی که با ظ ذ ز ض و ه ح میباشد از درس مدرسه خرگوش ها جمله سازی شود
ریاضی   
مانند عکس که در کانال گذاشته شده جمع و تفریق فرایندی در دفتر مانند ص 29
علوم سوال داده شده حل شود
 املاء          بقیه مدرسه خرگوش ها
 هدیه ها 
مهربان تر از مادر مطالعه شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

کارت و میله ده تایی ویکی وپرس آورده شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/8/20

 

نام درس تکالیف    
قرآن
ص 17 در منزل تمرین شود
فارسی (بخوانیم) تمام درس ها 1 دور خوانده شود با نکته ها
فارسی (بنویسیم)
 درس خرگوش کامل شود
ریاضی   
ساعت آموزشی درست کنید و ساعت و دقیقه را در منزل کارکنید
علوم بخش 4 کتاب خود کتاب و تمرین های آن در آخر هر بخش روز برگه
 املاء          نصف مدرسه خرگوش ها 
 هدیه ها 
 خاطره ماه
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

گذشته و مانده ساعت یادآوری شود

میله ده تایی و پرس آورده شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/8/17

 

نام درس تکالیف    
قرآن
ص 17 در منزل تمرین شود
فارسی (بخوانیم)  مدرسه خرگوش ها کامل شود
فارسی (بنویسیم)
 برگه و کتاب خیلی سبز
ریاضی   برگه حل شود
علوم

 شب و روز 2 گوش کنیم 2 آزمایش با چراغ مطالعه و کره زمین

 املاء         

  امتحان - تا آخر مدرسه خرگوش ها مخصوصا حروف هم صدا کار شود

 هدیه ها 
 خاطره ها
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

 پرس آورده شود ومیله های ده تایی

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/8/16

 

نام درس تکالیف    
قرآن
 امتحان املا تا سر مدرسه خرگوش ها- امشب فقط املا کار شود نمره امتحان فردا با نیم ترم جمع میشود 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی   
علوم

 

 املاء         

  

 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

 


بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دو شنبه 96/8/15

 

نام درس تکالیف    
قرآن
تا ص 17 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها تمرین شود
فارسی (بنویسیم)
نصف مدرسه خرگوش ها
ریاضی  پرس آورده شود - ارزشیابی مکانی عددها ده تایی و یکی شاخه ای و ستونی
علوم

شب و روز 2

 املاء         

 چهارشنبه امتحان املا - امشب کلمه های هم صدا

 هدیه ها 
 خاطره ی ما
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

مثل س ص ث ق غ ذ ز ض ه ح ظ

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 96/8/14

 

نام درس تکالیف    
قرآن
تا ص 17 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) راه تندرستی و خرس کوچولو تمرین  شود
فارسی (بنویسیم)
 کتاب خیلی سبز تا سر مدرسه خرگروش ها تکمیل شود
ریاضی  کتاب ها تماما دیده شد سوال های غلط درست حل شود و از هر صفحه یک سوال نوشته و حل شود 

 

علوم

درس گردش زمین ورقه علوم نوشته شود  

 املاء          کلماتی که با ص و ث و س و دذ و زض و ظ است نوشته شود

 

 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

 میله های ده تایی و پرس را حتما بیاورند درکلاس کار میشود اگر ندارند تهیه شود 

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/8/13

 

نام درس تکالیف    
قرآن
تا ص 16 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) راه تندرستی روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
تا سر مدرسه خرگروش ها تکمیل شود
ریاضی

ص 24 در دفتر

 علوم

درس گردش زمین 2 

 املاء

راه تندرستی

هدیه ها 
 خاطره ماه
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/8/9

 

نام درس تکالیف    
قرآن
ص 16 تمرین شود درس داده شد
فارسی (بخوانیم) دوره کنند درس های دو وسه
فارسی (بنویسیم)
برگه آدینه داده شده
ریاضی

ص 31 و 32 خیلی سبز

 علوم

درس گردش زمین 2 جواب سوالها فرستاده می شود در برگه علوم نوشته شود

 املاء

 امروز از املای بچه ها راضی نبودم درس خرس کوچولو در سه نوبت کار شود

هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

کتاب سبز فارسی

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/8/8

 

نام درس تکالیف    
قرآن
ص 15 بخش به بخش خوانده شود
فارسی (بخوانیم) خرس کوچولو کامل شود با تمام نکته ها و ...بعد از درس
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز 3 ص
ریاضی

 ص 23 در دفتر

جمع ها حفظ شود

 علوم

شب و روزپرسیده می شود 

و فندق دیده شود

 املاء

 خرس کوچولو قسمت دوم خیلی کار شود

املای امروز بچه ها صد در صد خوب نبود

هدیه ها 
درس چهارم برای تدریس آمادگی داشته باشند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

 با تشکر از همکاری شما اولیای گرامی برای درست کردن دسته ها

ریاضی در منزل به صورت ذهنی تمرین شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/8/6

 

نام درس تکالیف    
قرآن
تا درس 4 تمرین شود 
فارسی (بخوانیم) خرس کوچولوسه دور روخوانی و  مطالعه شود 
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز تا سر  خرس کوکوچولو تکمیل شود 
ریاضی

خیلی سبز تا سر تقریب  نوشته شود 

 علوم

شب و روز سوالات که در گروه گذاشته شد حفظ شود 

 املاء از  خرس کوچولو 
هدیه ها 
درس سوم تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

کارت ها آورده شود 

ماسک برای نمایش کلاسی:

ماسک چغندر: نوروزی 

ماسک پیرمرد: فرهادی

ماسک پیرزن: ارباب زاده 

ماسک نوه: نیکان و پویا 


بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/8/3

 

نام درس تکالیف    
قرآن
تا درس 4 تمرین شود 
فارسی (بخوانیم) خرس کوچولو با تمرین ها حتما مطالعه شود 
فارسی (بنویسیم)
سه صفحه از نگارش انجام شود خرس کوکوچولو
ریاضی

برگه داده شده نوشته شود 

 علوم

شب و روز در منزل آزمایش شودبا چراغ مطالع و توپ

 املاء ص اول خرس کوچولو 
هدیه ها 
درس سوم تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی کتاب سبز ریاضی و فارسی ت

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/8/2

 

نام درس تکالیف    
قرآن
تا درس 4 روانخوانی شود 
فارسی (بخوانیم) خرس کوچولو 3 بار روخوانی شود 
فارسی (بنویسیم)
 یرگه داده شده نوشته شود
ریاضی

برگه  نوشته شود 

خیلی سبز ریاضی آورده شود 

 علوم

شب و روز 

روز علوم چراغ قوه و کره زمین آورده شود 

 املاء ص اول خرس کوچولو 
هدیه ها 
کتاب هدیه ها آورده شود در ساعت قران کار میشود 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  3 عدد کارت  بیاورند 

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دو شنبه 96/8/1

 

نام درس تکالیف    
قرآن
تا درس 4
فارسی (بخوانیم) چغندر با برکت و ص 14 مطالعه شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های مشکل از تمام درس های خوانده شود نوشته شود
ریاضی
ص 22در دفتر نوشته شود 
 علوم شب و روز تمرین و تحقیق شود
 املاء بقیه  درس مسجد 
هدیه ها 
درس سوم تمرین شود 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  کارت ها و ابزار و مدادرنگی  بیاورند 


بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک  شنبه 96/7/30

 

نام درس تکالیف    
قرآن
  ص 11و12خوانده شود
فارسی (بخوانیم)

درس مسجد محله ما  روخوانی تمرین شود

فارسی (بنویسیم)
نگارش  تا درس خرس کوچولو  کامل شود
ریاضی
ص 16 و 17 در دفتر نوشته شود 
 علوم شب و روز تدریس شد 
 املاء از  درس مسجد 
هدیه ها 
درس سوم تمرین شود 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا از هر کارتی 3 عدد برای فردا بیاورند 


بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 96/7/29

 

نام درس تکالیف    
قرآن
  ص 11و12خوانده شود
فارسی (بخوانیم)

درس مسجد محله ما  روخوانی تمرین شود

فارسی (بنویسیم)
نگارش مسجد محله ما تا ص 22 کامل شود
ریاضی
فصل اول کامل تدریس شده کامل شو و سوال دربیاورند با عوض کردن عدد
 علوم هوای سالم پرسش میشود 
 املاء بقیه درس مسجد 
هدیه ها 
درس سوم تدریس می  شود 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  والدین گرامی لطفا وسایل و ابزار آموزشی همراه دانش آموز باشد بررسی بفرمایید

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 96/7/26

 

نام درس تکالیف    
قرآن
تا  ص 10خوانده شود
فارسی (بخوانیم)

درس مسجد محله ما  روخوانی تمرین شود و شنبه ماژیک علامت گذار آورده شود 

فارسی (بنویسیم)
فصل اول تا مسجد محله ما کامل شود شنبه دیده میشود 
ریاضی
برگه ها و پیک آدینه  حل شود ص 14 تمرین شود 
 علوم تحقیق آورده شود راجع به آب و هوا و آلودگی
 املاء از نصف اول  درس مسجد
هدیه ها 
درس دوم تمرین شود 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  


بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/7/25

 

نام درس تکالیف    
قرآن
تا  ص 10خوانده شود
فارسی (بخوانیم)

درس مسجد محله ما د اده شده روخوانی تمرین شود

فارسی (بنویسیم)
نصف درس مسجد  نوشته شود
ریاضی
برگه داده شده حل شود
 علوم تحقیق آورده شود راجع به آب و هوا و آلودگی
 املاء از نصف درس مسجد
هدیه ها 
پرندگان چه میگویند مرور شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  روزهای شنبه فارسی خیلی سبز و روزهای سه شنبه ریاضی خیلی سبز کار میشود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/7/24

 

نام درس تکالیف    
قرآن
از ص 4 تا 9 خوانده شود
فارسی (بخوانیم)

درس  کتابخانه کلاس

مرور و رفع اشکال شود درس مسجد محله ما خوانده شود و زیر اشکالها خط کشیده شود

فارسی (بنویسیم)
جمع های خوشه ای 10 و 9 تکرار شود و نوشته شود
ریاضی
ص 12 مانند کتاب ریاضی در دفتر نوشته شود
 علوم تحقیق آورده شود راجع به آب و هوا و آلودگی
 املاء

 از درس کتابخانه  10خط بعدی

هدیه ها 
پرندگان چه میگویند مرور شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک  شنبه 96/7/23

نام درس تکالیف    
قرآن
 درس 1 و 2 بخش خوانی شود 
فارسی (بخوانیم)

درس  کتابخانه کلاس

با توجه به اینکه بچه ها در املا ضعیف هستند خیلی با آنها کار شود

فارسی (بنویسیم)
ص 17 و 18کار شود 
ریاضی
ص 12 مانند کتاب ریاضی در دفتر نوشته شود
 علوم در مورد  آب و هوا سالم  تحقیق شود 
 املاء

 از درس کتابخانه  10خط از صفحه دوم

هدیه ها 
پرندگان چه میگویند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 96/7/22

نام درس تکالیف    
قرآن
 درس 1 و 2 بخش خوانی شود 
فارسی (بخوانیم)

درس  کتابخانه کلاس روانخوانی شود 

شعر کتاب خوب حفظ شود 

فارسی (بنویسیم)
ص 17 کار شود 
ریاضی
 جمع و تفریق هایی مثل 5-14و4-19به صورت گسترده کار شود 
 علوم در مورد  آب و هوا و آلودگی آن ها تحقیق شود 
 املاء

 از درس کتابخانه  

هدیه ها 
 درس 1
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

 

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 96/7/19

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس کتابخانه کلاس خوانده شود 
فارسی (بنویسیم)
5 خط از  کتابخانه کلاس نوشته شود
ریاضی

پیک آدینه انجام شود 

 علوم                              پرسش میشود 

 

 املاء

از کتابخانه کلاس 

هدیه ها                      ص 14 نوشته شود 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 96/7/18

نام درس تکالیف    
قرآن
 قران درس وتمرین شود 
فارسی (بخوانیم) درس کتابخانه کلاس تمرین شود 
فارسی (بنویسیم)
نصف دوم کتابخانه کلاس نوشته شود
ریاضی
ص 10 و11 در دفتر 
 علوم

آلودگی هوا تحقیق و یادداشت 

 املاء نصف دوم کتابخانه کلاس 

 

هدیه ها  درس اول مطالعه شود 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 96/7/17

نام درس تکالیف    
قرآن
 جلسه دوم و سوم قران تمرین شود 
فارسی (بخوانیم) درس کتابخانه کلاس تمرین شود 
فارسی (بنویسیم)
نصف دوم کتابخانه کلاس نوشته شود
ریاضی
ص 8 و 9 در دفتر 
 علوم

 زنگ علوم با تحقیق و یادداشت 

 املاء نصف اول کتابخانه کلاس 

 

هدیه ها  درس اول مطالعه شود 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 96/7/16

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کتابخانه کلاس مطالعه شود
فارسی (بنویسیم)
نصف کتابخانه کلاس نوشته شود و حروف هم صدا رنگی نوشته شود
ریاضی
ریاضی کارت ریاضی از 0 تا 9 با مقوا با سه رنگ رو بیشتر سه تا منها  - 3 تا کمتر
 علوم  هرچه در منزل می بینند و می شنوند را با تمام حواس بگویند
 املاء

 ستایش حتما تمرین شود - املا امروز با کمک نوشته شد

هدیه ها 
درس اول مطالعه و خلاصه آن را بگویند

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 96/7/15

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کتابخانه کلاس مطالعه شود
فارسی (بنویسیم)
ص 12 و 13 کتاب نگارش
ریاضی
سوال تا ص 6 ریاضی با عوض کردن شکل و عدد در دفتر
 علوم  
 املاء

 ستایش

دفتر املا بیاورند

هدیه ها 
 تدریس میشود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/2/25

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج فارسی 2 ص
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص 
 علوم  
 املاء 2 ص املا از کل کتاب فارسی - فردا امتحان املا دارند
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/2/24

نام درس تکالیف    
قرآن
 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص - برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء از درس 12 تا 15 
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/2/23

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی 2 ص
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  80 کلمه سخت از درس 1 تا 10 فارسی
هدیه ها 
 دوره شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/2/20

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعرهای کتاب فارسی دوره شود
فارسی (بنویسیم)
خلاصه کتاب داستان
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/2/19

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی 2 ص 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص 
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
خلاصه ی درس 20 کتاب هدیه ها

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/2/18

نام درس تکالیف    
قرآن
 قرآن دوره شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
با کلمه های درس دانشمند جمله بسازید
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 دوره شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/2/17

نام درس تکالیف    
قرآن
 قرآن بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج فارسی  2 ص
ریاضی
 گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء 60 کلمه از درس 6 و 9 و 12
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/2/16

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج فارسی  2 ص
ریاضی
 
 علوم  
 املاء 80 کلمه از درس 5 و 8 و 13
هدیه ها 
 داستان ابراهیم را در 8 خط بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/2/13

نام درس تکالیف    
قرآن
 قرآن دوره شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 گاج ریاضی 2 ص - برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء املا از درس 17 و 30 کلمه سخت از درس های دیگر 
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/2/12

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  واژه سازی تا حالا تو بگو ص 104 و 105
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء خلاصه درس راز خوشبختی از کتاب هدیه ها
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/2/11

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج فارسی 2 ص
ریاضی
 
 علوم از ص 28 و 29 پنج سوال طراحی کنید
 املاء املا از درس 14 و 15
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/2/10

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 گاج ریاضی 2 ص
 علوم از ص 23 تا 27  هشت سوال طراحی کنید
 املاء املا از درس 12 و 13
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/2/9

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 7 خط درباره کتاب بنویسید
ریاضی
 
 علوم  فصل 2 آب سالم و هوای سالم را بخوانید
 املاء املا از درس 9 و 10 
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/2/6

نام درس تکالیف    
قرآن
 دوره کنید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 7 خط درباره مداد بنویسید
ریاضی
 برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء با 10 کلمه که حرف ظ دارد جمله بنویسید
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/2/4

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  مسابقه علمی اجرا شد
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص - برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء از درس 7 و 8
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/2/3

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  مسابقه علمی دارند
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء 8 کلمه سخت از درس 5 و 6 هر کدام سه سوال طرح شود
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/2/2

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 خلاصه کتاب علمی
ریاضی
برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء  املا از درس دانشمند
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/1/30

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 خلاصه کتاب علمی
ریاضی
برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء  املا از درس دانشمند
هدیه ها 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/1/29

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  املا از درس دانشمند شویم
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/1/28

نام درس تکالیف    
قرآن
 بخوانید مسابقه قرآن دارند
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
7 خط از خلاصه کتاب قصه
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/1/27

نام درس تکالیف    
قرآن
 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
10 سوال از درس 1 و 2 کتاب فارسی با جواب طراحی شود
ریاضی
 گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/1/26

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج 2 ص 
ریاضی
 گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء املا از درس پرواز قطره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/1/23

نام درس تکالیف    
قرآن
 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 برگه اجرا شود- گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء املا از کلمه های به درس 14 و 15 و 16 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/1/21

نام درس تکالیف    
قرآن
 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
5 خط درباره حضرت علی بنویسید
ریاضی
 برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء از درس قطره و فردوسی
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/1/20

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی 2 ص
ریاضی
 
 علوم  
 املاء از درس 15 و 16 
هدیه ها 
 خلاصه داستان طبیعت زیبا 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/1/19

نام درس تکالیف    
قرآن
 قرآن بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص - از 200 تا 300 سه تا سه تا بشمار و بنویس
 علوم  
 املاء  از درس پرواز قطره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/1/16

نام درس تکالیف    
قرآن
 قرآن بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  از درس پرواز قطره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/1/15

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 10 کلمه از درس قطره پیدا کنتید و جمله بسازید
ریاضی
 از 800 تا 900 بنویسید و دور عددهای زوج خط بکشید
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/1/14

نام درس تکالیف    
قرآن
 دوره شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 طرح منار مسجد در منزل رنگ آمیزی شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/12/22

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  80 کلمه سخت از درسهایی که خوانده اید
فارسی (بنویسیم)
خلاصه کتاب داستان
ریاضی
ص 107 کتاب ریاضی
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/12/21

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
با 6 کلمه جمله سازید
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  از عید نوروز
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 95/12/18

نام درس تکالیف    
قرآن
 دوره شود 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
خلاصه داستان عمو نوروز
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود 
 علوم  ص  77 علوم اجرا شود 
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/12/16

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
خلاصه داستان اصحاب فیل
ریاضی
برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء  از درس عید نوروز ص دوم
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/12/15

نام درس تکالیف    
قرآن
 دوره شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج 2 ص
ریاضی
ص 102 کتاب ریاضی در دفتر بنویسید 
 علوم  
 املاء  از درس عید نوروز ص اول
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/12/14

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
50 کلمه سخت از درس نوروز
ریاضی
ص 101 کتاب ریاضی در دفتر بنویسید با شکل
 علوم  
 املاء  از درس 13 و 14
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/12/11

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 2 ص گاج - 6 خط درباره معلم
ریاضی
برگه داده شده حل شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/12/10

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج 2 ص
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 خلاصه داستان درس جدید را بنویسید
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/12/9

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
خلاصه نویسی
ریاضی
 برگه داده شد
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/12/8

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 2 ص گاج
ریاضی
 
 علوم  یک نقاشی از لانه پرندگان بکشید
 املاء از درس 9 و 10 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/12/7

نام درس تکالیف    
قرآن
 دوره شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
  گاج 2 ص 
 علوم  
 املاء نوشته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/12/4

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 برگه اجرا شود- گاج 2 ص 
 علوم  
 املاء 80 کلمه سخت از درس 5 تا 8
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/12/3

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر را حفظ کنید
فارسی (بنویسیم)
 گاج فارسی 2 ص
ریاضی
 
 علوم  
 املاء  از درس پرچم
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/12/2

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 خلاصه داستان باران
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج ریاضی 2ص

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/12/1

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  خلاصه داستان یک کلاغ و چهل کلاغ
فارسی (بنویسیم)
گاج 2 ص  
ریاضی
 
 علوم  
 املاء 80 کلمه سخت از درس 1 تا 4
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/30

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 50کلمه سخت از درس 1 و2
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  از ایران زیبا و کلمه های درس 8
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/27

نام درس تکالیف    
قرآن
 دوره شود
فارسی (بخوانیم)  شعرای خانه من حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  از ایران زیبا
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/26

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج 2 ص
ریاضی
 گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 خلاصه درس بهترین دوست
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/25

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) خلاصه کتاب قصه 1 ص
فارسی (بنویسیم)
گاج 2 ص
ریاضی
 
 علوم  
 املاء  از درس فردوسی و درس6 و 7 و کلمه های درس ایران زیبا
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/24

نام درس تکالیف    
قرآن
 دوره کنید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج 2 ص
ریاضی
 
 علوم  
 املاء  از درس فردوسی و درس 3 و 5
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/23

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج 2 ص
ریاضی
گاج 2 ص
 علوم  
 املاء  از درس 1 و 2 فردوسی
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/20

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
از درس زیارت - هنرمند و فردوسی هرکدام 3 سوال طرح کنید
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود - از 700 تا 75 بنویس و 6 تا 6 تا دورش خط بکشید
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/19

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج 2 ص
ریاضی
 گاج 2 ص
 علوم  
 املاء  از درس فردوسی و کلمه های درس 10
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/18

نام درس تکالیف    
قرآن
 قرآن را دوره کنید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
خلاصه درس فردوسی
ریاضی
 
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  برگه مربوط به دهه فجر اجرا شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/17

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
خلاصه کتاب داستان
ریاضی
از 400 تا 500 بنویسید و چهار تا چهار تا بشمارید و خط بکشید
 علوم  
 املاء از درس فردوسی
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/16

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج 2 ص
ریاضی
گاج 2 ص
 علوم  مسواک همراه داشته باشند فلوراید تراپی دارند
 املاء از درس 10 و کلمه های درس قبل
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/13

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه اجرا شود - گاج 2 ص
 علوم  
 املاء از درس 8 و 9 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/12

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 خلاصه درس کودک زیرک را بنویس
ریاضی
از 200 تا 250 را 4 تا 4 تا بنویسید - ص 81 را در دفتر ریاضی بنویسید
 علوم  
 املاء از درس 6 و 7 کتاب
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/11

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  از5 درس اول کتاب
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج ریاضی 2 ص

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/10

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
خلاصه ی کتابداستان
ریاضی
10 تا ساعت با زمانهای مختلف بکشید
 علوم  
 املاء  از درس هنرمند و کلمه های درسهای قبل
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/9

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  تحقیق درباره اصفهان بنویسید
فارسی (بنویسیم)
 گاج 2 ص
ریاضی
گاج 2 ص
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 نماز را در منزل تمرین کنید
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/6

نام درس تکالیف    
قرآن
 خلاصه ی درس فتح مکه را بنویسید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج 2 ص - برگه ریاضی انجام شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 نماز را در منزل تمرین کنید
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/5

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج 2 ص
ریاضی
گاج 2 ص
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 نماز را در منزل تمرین کنید
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/4

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء  از درس هنرمند و دوستان ما
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/3

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج 2 ص
ریاضی
 2 ص گاج  
 علوم  
 املاء  از درس هنرمند و درس قبل
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/2

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 2 ص گاج  
 علوم  ماشین بادکنکد بسازید
 املاء  از درس هنرمند
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/29

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 2 ص گاج  - برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 خلاصه داستان خانواده ی مهربانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/10/28

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج 2 ص
ریاضی
 2 ص گاج 
 علوم  دوره کنید
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/27

نام درس تکالیف    
قرآن
 مسابقه قرآنی دارند
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
خلاصه کتاب داستان
ریاضی
 2 ص گاج - برگه داده شده اجرا شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 دوره کنید
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/26

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج 2 ص
ریاضی
 2 ص گاج 
 علوم  
 املاء از درس 8 و 9 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  مسابقه علمی از تمام کتاب و همه دروس دارند
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/25

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  فردا امتحان فارسی داند دوره شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 2 ص گاج 
 علوم  
 املاء  50 کلمه سخت از درس سوگلی بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/22

نام درس تکالیف    
قرآن
 کتاب دوره شود امتحان دارند
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
2 ص گاج
ریاضی
 2 ص گاج - برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/20

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 خلاصه کتاب داستان
ریاضی
 2 ص گاج - برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/19

نام درس تکالیف    
قرآن
دوره کنید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 2 ص گاج - از 500 تا 550 بنویس
 علوم  
 املاء  از درس 9
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/18

نام درس تکالیف    
قرآن
 سوره نصر را حفظ کنید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 2 ص گاج 
ریاضی
 2 ص گاج
 علوم  
 املاء  از درس 9
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/15

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 2 ص گاج 
ریاضی
 2 ص گاج - برگه انجام شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/10/14

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 2 ص گاج - از 400 تا 500 بنویسید
 علوم  
 املاء  املا از درس 7 و 8 یک صفحه باشد 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/13

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
خلاصه داستان چوپان درستکار
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود- 2 ص گاج
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/12

نام درس تکالیف    
قرآن
 قرآن بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
خلاصه داستان
ریاضی
از 300 تا 400 بنویسید
 علوم  
 املاء  از همه مهربان تر
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/11

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر مثل رنگین کمان حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی 2 ص
ریاضی
گاج 2 ص 
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/8

نام درس تکالیف    
قرآن
 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی 2 ص
ریاضی
گاج 2 ص - برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/10/7

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی 2 ص
ریاضی
گاج 2 ص
 علوم  
 املاء از درس 6 و8
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/6

نام درس تکالیف    
قرآن
 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی 2 ص
ریاضی
برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء از درس 5 و8
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/5

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 خلاصه کتاب داستان
ریاضی
گاج 2 ص 
 علوم  
 املاء  از درس8
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/4

نام درس تکالیف    
قرآن
 قرآن بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج 2 ص 
 علوم  
 املاء  از درس7 و 4
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/29

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج 2 ص
ریاضی
گاج 2 ص - برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/28

نام درس تکالیف    
قرآن
 دوره کنید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 واژه سازی و حالا تو بگو و بیاموز و بگو درس دوستان ما
ریاضی
ریاضی ص 32 در دفتر اجرا شود تمرین 2 و 3 
 علوم  
 املاء از درس 2 و 7
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/9/24

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج 2 ص 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص -  برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء از دوستان ما گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/23

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج 2 ص 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء از درس 7 گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/22

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  خلاصه کتاب را در 6 خط بنویسید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  با کلمه های دفتر جمله بسازید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/21

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
واژه سازی و حالا تو بگو درس کوشا و نوشا
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 خلاصه داستان جشن میلاد کتاب هدیه ها
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/9/20

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج فارسی 2 ص
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء از درس 1 و 6 یک ص باشد
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/9/17

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود- 6 مساله از مکعب جلد 2 طرح شود
 علوم  
 املاء  یک ص از درس 5 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/16

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  گاج فارسی 2 ص
فارسی (بنویسیم)
 5 ص از درس کوشا و نوشا با جواب طراحی کنید
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/15

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء از درس کوشا و نوشا
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج ریاضی 2 ص کارشود
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/14

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) گاج فارسی 2 ص
فارسی (بنویسیم)
 5 خط خلاصه داستان
ریاضی
 
 علوم  
 املاء از درس کوشا و نوشا
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/9/13

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  درس کوشا و نوشا را 3 بار بخوانید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص 
 علوم  
 املاء امتحان املا دارید از درس اول تا 5 یک صفحه املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/9

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی 2 ص
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص - برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  از چوپان درستکار
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/7

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر احوالپرسی را حفظ کنید
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی 2 ص
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص - برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/9/6

نام درس تکالیف    
قرآن
 سوره فلق حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
واژه سازی و بیاموز وبگو و حالا تو بگو ص 33 و 34
ریاضی
از کتاب ریاضی ص 30 در دفتر اجرا شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/2

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج فارسی 2 ص 
ریاضی
 برگه ریاضی اجرا شود گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء از چوپان راستگو
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/2

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 2 بار از درس چوپان راستگوبخوانید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء از چوپان راستگو
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/1

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 3 بار از درس چوپان درستکار بخوانید
فارسی (بنویسیم)
 گاج فارسی 2 ص
ریاضی
 
 علوم  
 املاء  با کلمه های دفترتان جمله سازی کنید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/29

نام درس تکالیف    
قرآن
 بخوانید
فارسی (بخوانیم) گاج 2 ص 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود - گاج 2 ص
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/8/26

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) تمیز باش عزیز باش را 3 بار بخوانید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود - گاج 2 ص
 علوم  
 املاء  از درس 1 و 3 کتاب فارسی
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/24

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کتاب داستان را بخوانید و 5 خط خلاصه بنویسید
فارسی (بنویسیم)
60 کلمه سخت از درس هایی که خوانده اید
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/22

نام درس تکالیف    
قرآن
 پیام قرآنی را حفظ کنند
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی 2 ص
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  املا از مدرسه خرگوش ها
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/8/19

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 4 خط از کتاب داستان را بنویسید
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنوییسیم
ریاضی
برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء  املا از خرس کوچولو 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/8/18

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر را حفظ کنید
فارسی (بنویسیم)
 گاج فارسی 2 ص 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص 
 علوم  
 املاء  املا از کتابخانه کلاسی و خرس کوچولو 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/17

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص - برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  املا از خرس کوچولو و مسجد محله 1 ص
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/8/16

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی 2 ص 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  املا از خرس کوچولو 1 ص
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/8/11

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 3 خط درباره کتاب قصه بنویسید
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود - گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/10

نام درس تکالیف    
قرآن
 قرآن بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء از درس 1 و 2 و 3 یک ص
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/8/9

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج فارسی 2 ص
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص 
 علوم  
 املاء  از ص دوم خرس کوچولو
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/8

نام درس تکالیف    
قرآن
 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج فارسی 2 ص
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص 
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/8/5

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص و برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  از ص اول خرس کوچولو
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/8/4

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  درس خرس کوچولو را 3 بار بخوانید
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی2 ص
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/3

نام درس تکالیف   
قرآن
 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی ا ص
ریاضی

برگه ریاضی اجراشود

 علوم  
 املاء  از درس محله ما
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/8/2

نام درس تکالیف   
قرآن
 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  گاج 1 ص
فارسی (بنویسیم)
3 خط درباره کتاب داستان بنویسید
ریاضی

گاج 2 ص کار شود

 علوم  
 املاء  
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/1

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج یک صفحه حل شود
ریاضی

گاج 2 ص کار شود

 علوم  
 املاء  از درس مسجد محله
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/7/28

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کتاب داستان خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
با 8 کلمه تشدید دار جمله بسازید
ریاضی

گاج 2 ص کار شود

برگه ریاضی داده شده هم انجام شود

 علوم  
 املاء  
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/7/27

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 واژه سازی و بیاموز و بگو ص 12
ریاضی
گاج 2 ص
 علوم  علوم بخوانید
 املاء  
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دو شنبه 95/7/26

نام درس تکالیف   
قرآن
خوانده شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء 50 کلمه سخت از درس 1و 2
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 95/7/14

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 درس کتابخانه کلاس را بخوانید
ریاضی
برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء از درس نیایش کلاس اول املا نوشته شود
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/7/13

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 از 1 تا 50 با عدد و حروف بنویسید
 علوم  
 املاء 7 خط از درس کتابخانه کلاس 
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/7/12

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  از درس  کتابخانه کلاس 40 کلمه سخت نوشته شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 
 علوم  
 املاء

 از درس 22کتاب اول املا نوشته شود

هدیه ها
 خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 95/7/11

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس  کتابخانه کلاس را 2 بار بخوانید
فارسی (بنویسیم)
با کلمه ها جمله بسازید
ریاضی
 
 علوم  
 املاء

 از درس 21کتاب اول املا نوشته شود

هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/15

نام درس تکالیف    
قرآن
 دوره کنید
فارسی (بخوانیم)  درس راه سلامتی را 3 بار بخوانید
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی 2 ص 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/8/11

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 3 خط درباره کتاب قصه بنویسید
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود - گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/10

نام درس تکالیف    
قرآن
 قرآن بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء از درس 1 و 2 و 3 یک ص
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/8/9

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج فارسی 2 ص
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص 
 علوم  
 املاء  از ص دوم خرس کوچولو
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/8

نام درس تکالیف    
قرآن
 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 گاج فارسی 2 ص
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص 
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/8/5

نام درس تکالیف    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص و برگه ریاضی اجرا شود
 علوم  
 املاء  از ص اول خرس کوچولو
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/8/4

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  درس خرس کوچولو را 3 بار بخوانید
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی2 ص
ریاضی
گاج ریاضی 2 ص
 علوم  
 املاء  
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/3

نام درس تکالیف   
قرآن
 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج فارسی ا ص
ریاضی

برگه ریاضی اجراشود

 علوم  
 املاء  از درس محله ما
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/8/2

نام درس تکالیف   
قرآن
 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  گاج 1 ص
فارسی (بنویسیم)
3 خط درباره کتاب داستان بنویسید
ریاضی

گاج 2 ص کار شود

 علوم  
 املاء  
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/1

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
گاج یک صفحه حل شود
ریاضی

گاج 2 ص کار شود

 علوم  
 املاء  از درس مسجد محله
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/7/28

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کتاب داستان خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
با 8 کلمه تشدید دار جمله بسازید
ریاضی

گاج 2 ص کار شود

برگه ریاضی داده شده هم انجام شود

 علوم  
 املاء  
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/7/27

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 واژه سازی و بیاموز و بگو ص 12
ریاضی
گاج 2 ص
 علوم  علوم بخوانید
 املاء  
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دو شنبه 95/7/26

نام درس تکالیف   
قرآن
خوانده شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء 50 کلمه سخت از درس 1و 2
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 95/7/14

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 درس کتابخانه کلاس را بخوانید
ریاضی
برگه اجرا شود
 علوم  
 املاء از درس نیایش کلاس اول املا نوشته شود
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/7/13

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 از 1 تا 50 با عدد و حروف بنویسید
 علوم  
 املاء 7 خط از درس کتابخانه کلاس 
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/7/12

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  از درس  کتابخانه کلاس 40 کلمه سخت نوشته شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 
 علوم  
 املاء

 از درس 22کتاب اول املا نوشته شود

هدیه ها
 خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس دوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 95/7/11

نام درس تکالیف   
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس  کتابخانه کلاس را 2 بار بخوانید
فارسی (بنویسیم)
با کلمه ها جمله بسازید
ریاضی
 
 علوم  
 املاء

 از درس 21کتاب اول املا نوشته شود

هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

 

برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: احسان همت یار ، ارشیا خرمی ، پارسا صابر ،،،، کلاس اول: سیدعلی احمدی ،محمدرضانائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، ایلیا کریمی کلاس چهارم: آرمین احمدیان ، محمدامین بختیاروند،محمدهاشمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: حسام بنی اشراف، ارشیا خرمی، نیکان فتوحی ،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، سید علی احمدی،محمدحسین ملک پور، کلاس دوم: امیرعلی نوروزی، امیرعلی فرهای، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: پرهام کریمی ،،،، حسین یاری ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدحسین رمضانی،رادمهررحیمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی: رضا فرامرزی،،،،،، امید رحیمی ، پویا کریمی ،،،،، کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر، نیکان دهقانی ،،،،،،،، کلاس سوم: رهام لشکری ، محمدحسین قدیری ، شهیارنیکنام کلاس چهارم: ایلیا مرزبان ،،،،،،،، متین رضایی ، محمدهاشمی ،،، کلاس پنجم: علی رهنما ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی،سورنا کریمی کلاس ششم: پویا مشایخی ،،،،، علی ماهانی ، مهدی عباسیان
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:امید رحیمی،،،، نیکان فتوحی ، ارشیا خرمی ،،،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، محمد حسین ملک پور ، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، سام محمودی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم: آرمین احمدیان ،،، ایلیا مرزبان ، اباالفضل شیرانی کلاس پنجم: امیرحسین جعفر آقایی ، سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، برنا طالبی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر، امیرمحمدجعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس اول: سیدعلی احمدی، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: پویابر صابر،،،،،،، امیرعلی نوروزی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی ،،،، کلاس چهارم: متین رضایی،محمد حسین رمضانی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی، مهدی عباسیان
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی، ،،،،،،رضا فرامرزی ، ارشیا خرمی کلاس اول: محمدرضا نائبی، امیرعلی خیرخواه،حسین ملک پور کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی فرهادی کلاس سوم: محمدحسین قدیری ، شهیار نیکنام، رهام لشکری ،،،، کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، رادمهر رحیمی ، ایلیا مرزبان ،،، کلاس پنجم: محمدقضاوی، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: عرشیا حقیقی ،،،،،، پویا مشایخی ،سبحان رمضانی
برترین های قرآنی بهمن ماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی ، امیدرحیمی ، محمدحسام بنی اشراف کلاس اول: محمدرضا نائبی ، سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، حسین یاری کلاس چهارم: محمدهاشمی، آرمین احمدیان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی ، محمدقضاوی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: برنا طالبی، محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی بهمن ماه
کلاس آمادگی : ارشیا خرمی، محمدحسام بنی اشراف، نیکان فتوحی کلاس اول: سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه، محمدرضا نائبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، پویا صابر، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: مهدی جابری، حسین یاری ، رهام لشکری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، آرمین احمدیان کلاس پنجم: علی رهنما، سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی بهمن ماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، سیدحسام بنی اشراف کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، محمدحسین ملک پور کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، امیرعلی فرهادی، مهدیار مجیدی کلاس سوم: شهیار نیکنام ، سام محمودی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی ، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی کلاس ششم: ارشیا رمضانی ، علی ماهانی ، برنا طالبی
برترین های قرآنی دیماه
کلاس آمادگی: سیدمحمدحسام بنی اشراف، احسان همت یار، ارشیاخرمی کلاس اول: امیرعلی خیرخواه، سیدعلی احمدی، محمدرضا نایبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، امیرعلی نوروزی، نیکان دهقانی کلاس سوم: حسین یاری ، مهدی جابری، پرهام کریمی کلاس چهارم: محمدهاشمی، ایلیا مرزبان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی، محمد قضاوی کلاس ششم: محمدصالح کاظمی، محمدجواد رمضانی، برنا طالبی
برترین های علمی دیماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، نیکان فتوحی، امید رحیمی کلاس اول: امیرعلی عباس زاده، سیدعلی احمدی،محمدرضانایبی کلاس دوم: امیرعلی فرهادی، آرمین ارباب زاده، پویا صابر کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: سورنا کریمی، علی رهنما، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی،برنا طالبی،هامون هاشمی
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس آمادگی: نیکان فتوحی، پویا کریمی، پارسا صابر کلاس اول: محمدرضا نایبی، امیرعلی خیرخواه، امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، پویا صابر، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: شهیار نیکنام، رهام لشکری، سام محمودی کلاس چهارم: آرمین احمدیان، ایلیا مرزبان، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی، سورنا کریمی، علی رهنما کلاس ششم: سبحان رمضانی، عرشیا حقیقی ، پویا مشایخی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی ، سید حسام بنی اشراف،نیکان فتوحی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی نوروزی ،،،، نیکان دهقانی آرمین ارباب زاده کلاس سوم : پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس چهارم: محمد هاشمی،محمد حسین رمضانی،آرمین احمدیان کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی،سورنا کریمی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، عرشیا حقیقی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : پارسا صابر ،،،، نیکان فتوحی ، احسان همت یار کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی فرهادی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم : پرهام کریمی ،،،،، ایلیا کریمی ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدهاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس پنجم : سورنا کریمی،امیر حسین جعفرآقایی،ارشیاابومسعودی کلاس ششم: برنا طالبی،محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی ،،،،،، رضا فرامرزی ، امید رحیمی ،،، کلاس اول : محمدرضا نائبی،امیر علی خیرخواه،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر ، آرمین ارباب زاده ،،،،،، کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،، رهام لشکری ، شهیار نیکنام ،، کلاس چهارم : ایلیا مرزبان ،،،، ابوالفضل شیرانی ، متین رضایی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : مهدی عباسیان ، عرشیا حقیقی ، سبحان رمضانی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی،سید حسام بنی اشراف ، ارشیا خرمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: سام محمودی ،،،،، ایلیا کریمی ، شهیار نیک نام ،،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، آرمین احمدیان ، محمدهاشمی کلاس پنجم :ارشیا ابومسعودی ، سورنا کریمی ، حسین جعفرآقایی کلاس ششم : سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، جواد رمضانی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر ،،،،، احسان همت یار ، محمد جعفرآقایی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، امیرعلی نوروزی ، مهدیار مجیدی کلاس سوم: امیرمهدی جابری ، حسین یاری ، پرهام کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، ایلیا مرزبان ، محمد هاشمی کلاس پنجم: محمد قضاوی امیرحسین جعفر آقایی ، علی رهنما کلاس ششم : محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:شایان اخوان،امیر ساسان بهرامیان،فرنام طرفه نژاد کلاس اول : مهدیار مجیدی ، ،، ،، صدرا رادمان کیا ، پویا صابر ،،،،، کلاس دوم : حسین یاری ، ،،،، شهیار نیک نام ، رهام لشکری ،،،، کلاس سوم : آرمان بکطاش ، ،،، متین رضایی ، محمدحسین رمضانی کلاس چهارم: سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی کلاس پنجم: عرشیا رمضانی ، ،،، علی ماهانی ، پویا مشایخی ،،، کلاس ششم : علی صادقی ، ،، محمد تقی امانی ، رضا کیانی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی، امیرمحمد آقایی ، امید رحیمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، نیکان دهقانی کلاس سوم : امیرمهدی جابری ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،، کلاس چهارم: محمدهاشمی ، آرمین احمدیان،محمدامین بختیاروند کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : برنا طالبی ، محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ احسان همت یار، حسام بنی اشراف ، نیکان فتوحی کلاس اول : محمدرضا نائبی ، سید علی احمدی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، ،،، امیرپویا صابر ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: حسین یاری ،،،،، پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، اباالفضل عطایی،حسین رمضانی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ،،، علی رهنما ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : رضا فرامرزی ، پویا کریمی ، اکید رحیمی کلاس اول : علیرضا دادخواه ، امیرعلی عباس زاده ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم : صدرا رادمان کیا ، نیکان دهقانی ، پویا صابر کلاس سوم : حسین یاری ، سام محمودی ، رهام لشکری کلاس چهارم : ابوالفضل شیرانی ، رادمهر رحیمی ، متین رضایی کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما ، سورنا کریمی کلاس ششم: مهدی عباسیان ، ارشیا حقیقی ، علی ماهانی