منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 845
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 78 نفر
بازدید دیروز : 249 نفر
بازدید کلی : 452767 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس دوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/2/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 چه برنامه ای برای تابستان دارید 

آیا در کلاس های تابستان شرکت میکنید

چه خاطره ای از مدرسه و معلم دارید بصورت نامه بنویسید و با خود بیاورید 

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/2/25

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) فردا ا
فارسی(بنویسیم)
آخرین فرصت برای کامل کردن کتاب بنویسیم
ریاضی برگه داده شد - یکشنبه امتحان ریاضی دارند
علوم  
 املاء          شنبه امتحان املا 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/2/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) فردا امتحان فارسی ترم دارند تمام درسها ، واژه ، نکته ، و تمام تمرین ها پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
نگارش 3 نمره دارد برای فارسی لطفا تا شنبه کامل شود
ریاضی فصل 5و 6 بیست سوال روز یکشنبه امتحان ریاضی ترم دارند
علوم  
 املاء          فصل 5 و 6 کلمه ها را هم صدا و مشکل و استثنا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/2/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
 رکوع و سجده و حمد و توحید تمرین شود 
فارسی (بخوانیم) فصل 3و4
فارسی(بنویسیم)
فصل 3و4
ریاضی فصل 7و 8 بیست تمرین
علوم ندارند
 املاء          دو فصل آخر کلمه هم صدا و استثنا 
 هدیه ها 
 امتحان هدیه ها 3 نمره برای نماز دو رکعتی صبح تمرین شود 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/2/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی  فردا امتحان ریاضی دارند ورقه نمونه داده شد
علوم  
 املاء           لطفا برگه املا امضا شود - جبرانی روز دوشنبه مجددا امتحان املا گرفته می شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 98/2/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
شنبه امتحان املا ترم دارند خیلی کار شود 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/2/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس 3 و 4  - ورقه مسابقه علمی امضا شود و نظر خود را بدهید
فارسی (بخوانیم) فصل 6 با تمام صفحات امتحان ترم 
فارسی(بنویسیم)
10 سوال از نگارش
ریاضی ورقه ریاضی با عوض کردن عدد کار شود
علوم بعد از جشن
 املاء           فصل 3 و 4 کلمه ی سخت
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/2/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس 1 و 2
فارسی (بخوانیم) فصل 7 با تمام صفحات امتحان ترم 
فارسی(بنویسیم)
کتاب نگارش کامل شود فردا میبینم 
ریاضی 20سوال ریاضی نوشته شود فردا امتحان دارند 
علوم پیام رمز را پیدا کن 
 املاء           فصل 1 و 2 و 3 کلمه های هم صدا
 هدیه ها 
 بیشتر بدانیم پرسیده میشود 
مطالعات اجتماعی
 


بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/2/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) نکته ها و واژه آموزی - نکته دستوری
فارسی(بنویسیم)
 10 سوال تستی از نگارش
ریاضی 15 سوال تست از همه بخشهای ریاضی
علوم  10 سوال از مفاهیم کلیدی و مهم علوم
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
فردا امتحان مسابقه علمی دارند لطفا کار شود - مهدی و محمد تکالیف تست را نداشتند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/2/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 3 سوال از قرآن
فارسی (بخوانیم)  10 سوال تستی از فارسی
فارسی(بنویسیم)
 10 سوال تستی از نگارش
ریاضی 10 سوال تست از ریاضی
علوم  10 سوال از علوم
 املاء           چند کلمه از کلمات هم صدا
 هدیه ها 
 10 تست از بیشتر بدانیم 
مطالعات اجتماعی
 در 16 / 2 امتحان مسابقه علمی دارند لطفا کار شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/2/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی ورقه تست داده شد بعنوان تکلیف ریاضیکار شود - شنبه امتحان ریاضی از تمام کتاب دارند از هر فصل 2 تمرین
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/2/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) فصل 7 دوره شود کامل
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی فصل 7 ده تا سوال 
علوم  
 املاء          فردا امتحان املا فصل 7 نمره ترم کار شود 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/2/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) فصل 6 دوره شود کامل
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی فصل 8 دوره شود 
علوم  
 املاء          فردا امتحان املا فصل 8 نمره ترم کار شود 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 


تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/2/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  فصل4  دوره شود 
فارسی(بنویسیم)
 کامل شود 3 نمره نگارش دارد
ریاضی 10 سوال از درس هشت
علوم  درس نان از آینده تا گذشته 
 املاء          فصل 4 کلمه های هم صدا 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 محمد و کورش و علیرضا برگه چهارشنبه  را بیاورند

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/2/4

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  فصل3 دوره تمرین شود 
فارسی(بنویسیم)
ورقه داده شد نوشته و کتاب نگارش دیده می شود اگر کامل نیست کامل شود 3 نمره نگارش دارد
ریاضی ورقه داده شده لطفا ورقه ارزشیابی امضا شود و به دبستان برگردانید
علوم  
 املاء          شنبه از فصل 1 و 2و3 کلمه سخت املا گفته میشود - یک املا نوشته شود 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/2/2

نام درس تکالیف                          رضایت نامه اردو فراموش نشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  فصل2 دوره تمرین شود - تمام دروس نمره ترم
فارسی(بنویسیم)
10 سوال از نگارش و تکمیل نگارش
ریاضی امتحان ریاضی روز چهارشنبه دارند حتما کار شود
علوم  
 املاء          املا فصل 2
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/1/31

نام درس تکالیف                          رضایت نامه اردو فراموش نشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  فصل 1 دوره تمرین شود - تمام دروس نمره ترم
فارسی(بنویسیم)
روز دو شنبه پایان کتاب نگارش ناقصی ها را کامل کنند - ربان آموزی ورقه داده شد تمرین شود
ریاضی ورقه داده شد
علوم  فصل 1 و 2 تمرین شود نمره ترم
 املاء          فصل 1 کلمه های مشکل و هم صدا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/1/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی(بنویسیم)
ورقه زبان آموزی داده شد
ریاضی 10 سوال فصل 7
علوم  
 املاء          شنبه امتحان املا دارند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/1/27

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 13 
فارسی (بخوانیم) فصل هفتم دوره 
فارسی(بنویسیم)
102 و 103 روز شنبه کتاب نگارش با 3 نمره دیده می شود
ریاضی ص 122 و 123 و 124 و 125
علوم از گذشته تا آینده علوم پرسیده می شود
 املاء           مثل دانشمند قسمت دوم
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/1/26

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس 14 خوانده و تمرین شود
فارسی (بخوانیم)  مثل دانشمندان
فارسی(بنویسیم)
 نگارش ص 101 و 102 دیده می شود - فردا امتحان و ارزشیابی زبان آموزی
ریاضی فصل 7 تمرین نوشته شود
علوم  بعد از جشن
 املاء           مثل دانشمند قسمت اول
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/1/25

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی فقط ریاضی کار شود امتحان داده شده دارای اشکال است لطفا با عوض کردن عدد کار شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/1/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس آخر
فارسی (بخوانیم) مثل دانشمندان
فارسی(بنویسیم)
نگارش ص 99 و 100
ریاضی فردا امتحان کسر - آمار و احتمال جمع و تفریق با انتقال و بدون انتقال
علوم تحقیق در مورد پختن نان - به نانوایی مراجعه کند
 املاء          بقیه پرواز قطره
 هدیه ها 
امام دوازدهم و نیمه شعبان
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/1/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  پرواز قطره و فصل دوم روان خوانی و دوره شود
فارسی(بنویسیم)
برگه داده شده 
ریاضی برگه داده شده 
علوم درس آخر علوم تهیه نان 
 املاء           پرواز قطره کلمات هم صدا و مشکل 
 هدیه ها 
مطالب در رابطه با میلاد حضرت عباس و شعبان 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/1/19

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  پرواز قطره کامل با سوال ها و نکته ها و واژه ها روخوانی و تمرین شود
فارسی(بنویسیم)
پرواز قطره نوشته شود تمرین برای املا
ریاضی ص 111 و 112 کسر تمرین شد در دفتر
علوم بعد از جشن 
 املاء           پرواز قطره
 هدیه ها 
جشن سوم شعبان
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/1/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  پرواز قطره کامل با سوال ها و نکته ها و واژه ها
فارسی(بنویسیم)
پرواز قطره نوشته شود تمرین برای املا
ریاضی مفهوم کسر در منزل با میوه ها و شکل ها - فردا میوه ،کاغذ رنگی ،مداد رنگی و ماژیک بیاورند
علوم بعد از جشن 
 املاء           پرواز قطره نصف اول برای فردا
 هدیه ها 
 درس امام حسین(ع)
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/1/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  پرواز قطره
فارسی(بنویسیم)
ص 94 و 95 نگارش قسمتی در کلاس حل شد
ریاضی دوره 10 سوال جمع و تفریق فرایندی و ساده - دوشنبه میوه سیب و پرتقال برای یاد دادن کسر بیاورند
علوم بعد از جشن 
 املاء           پرواز قطره نصف اول
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/12/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی(بنویسیم)
فردا کتاب نگارش تا آخر نوروز را می بینم که 3 نمره دارد، چنانچه ناقص باشد نمره کم می شود
ریاضی تا آخر فصل 6 می بینم لطفا این دو کتاب کامل شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/12/20

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس سوم و چهارم دوره
فارسی (بخوانیم) فصل 6 روانخوانی شود
فارسی(بنویسیم)
10 سوال از نگارش
ریاضی جمع و تفریق با انتقال- فصل 6
علوم 10 ماده جامد - 10 ماده مایع و 5 گاز را نام ببرید
 املاء          فصل دوم کلمه مشکل و هم صدا - املا ضعیف هستند لطفا طبق برنامه هر شب املا بنویسند
 هدیه ها 
 پدر مهربان
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/12/۱۹

نام درس تکالیف                          
قرآن
 دو درس دوم دوره
فارسی (بخوانیم)  نوروز روانخوانی شود
فارسی(بنویسیم)
نگارش یک ص از درس نوروز
ریاضی تفریق با انتقال ۵ تمرین جمع با انتقال ۵ عدد
علوم  برای جشن آماده شویم
 املاء          فصل اول کلمه مشکل و هم صدا
 هدیه ها 
 پدر مهربان
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/12/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
2 درس اول قرآن دوره شود
فارسی (بخوانیم)  نوروز روان خوانی شود
فارسی(بنویسیم)

ورقه داده شد

ریاضی ورقه داده شد
علوم برای جشن آماده شوید
 املاء          نوروز نصف اول - شنبه املا دارند
 هدیه ها 
پدر مهربان ص 60
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه ۹۷/12/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس سیزدهم تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس نوزدهم روان خوانی شود
فارسی(بنویسیم)

نگارش ص 87 و 88

ریاضی

ص 97تمرین شود 

فردا حتما کارتهای پرس ریاضی آورده شود 

علوم روانخوانی برای جشن نوروز و کلاس
 املاء          نوروز نصف دوم  گفته میشود
 هدیه ها 
پدر مهربان ص 60
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه ۹۷/12/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس سیزدهم تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس نوزدهم روان خوانی شود
فارسی (بنویسیم)

از درس نوروز نصف نوشته شود

ریاضی ص 96تمرین شود با کمک جدول داده شده
علوم آمادگی برای جشن نوروز و کلاس
 املاء          نوروز نصف  گفته میشود
 هدیه ها 
لطفا پاکت نیکوکاری و کمک به ایتام داده شود برای جشن سفره هفت سین 22 اسفند مانند شب یلدا برنامه ریزی شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یک شنبه ۹۷/12/12

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس سیزدهم تمرین شود
فارسی (بخوانیم) پرستو های شاد حفظ شود پرسش میشود
فارسی (بنویسیم)

درس پرچم نوشته شود و با 5 کلمه جمله سازی شود

ریاضی ص 95تمرین شود و پایین آن در دفتر نوشته شود
علوم رشد بدن تمرین شود
 املاء          پرچم تمرین شود فردا املا در دفتر گفته میشود
 هدیه ها 
 تمرین نماز صبح دو رکعتی به صورت عملی
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه ۹۷/12/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس سیزدهم تمرین شود
فارسی (بخوانیم) روانخوانی پرچم انجام شود 
فارسی (بنویسیم)

نگارش درس پرچم

و ورقه 86

ریاضی برگه جمع فرایندی 
علوم رشد بدن 
 املاء          پرچم نصف دوم
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/12/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس سیزدهم تمرین شود
فارسی (بخوانیم) روانخوانی پرچم
فارسی (بنویسیم)
کامل کردن نگارش درس ایران ما
ریاضی 3 جمع و 3 تفریق فرایندی سه رقمی
علوم رشد بدن
 املاء          پرچم نصف آن 
 هدیه ها 
حفظ تشهد رکوع و سجده
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/12/5

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس دوازدهم تمرین شود
فارسی (بخوانیم) ایران زیبا تا ص 83
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 79 و 80
ریاضی از 93 تا 94 کتاب خودش
علوم رشد بدن
 املاء          املا ایران زیبا امروز خوب نبود
 هدیه ها 
نماز 2 رکعتی صبح عملی تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/12/4

نام درس تکالیف                          
قرآن
دوره تا درس دوازدهم تمرین شود
فارسی (بخوانیم) ایران ما با نکته هایش روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص اول و دوم ایران زیبا می بینم
ریاضی از 950 تا 999 با حروف و رقم و 2 جنع ئ 2 تفریق دورقمی فرایندی
علوم رشد بدن
 املاء          ایران زیبا فردا املا رود دفتر
 هدیه ها 
شعر ص 85 حفظ شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/12/1

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس دوازدهم تمرین شود
فارسی (بخوانیم) ایران ما
فارسی (بنویسیم)
تا آخر فردوسی کامل شود می بینم
ریاضی توی گروه سوال می دهم
علوم رشد بدن
 املاء          امتحان دوره تا آخر فردوسی
 هدیه ها 
شعر ص 85 حفظ شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/30

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس دوازدهم تمرین شود
فارسی (بخوانیم)  درس یک کلاغ و چهل کلاغ و فردوسی کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص 74 و 75 فردا دیده می شود کامل شود
ریاضی ص 88 و 89
علوم رشد بدن
 املاء          فصل 5 دوره شود و 50 کلمه مشکل و هم صدا نوشته شود
 هدیه ها 
شعر ص 85 حفظ شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/11/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره توحید و حمد حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  درس فردوسی کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های 3 نقطه ای از درس فردوسی نوشته شود
ریاضی ص  85و 86
علوم  آشیانه پرندگان تمرین شود
 املاء           فردوسی - مخصوصا کلمات هم صدا
 هدیه ها 
نقاشی از درس حضرت ابراهیم(ع)
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره توحید و حمد حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  درس فردوسی کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص 73 و 74
ریاضی ص  83 و 84
علوم  آشیانه پرندگان تمرین شود
 املاء           فردوسی - مخصوصا کلمات هم صدا
 هدیه ها 
 درس 10 را کامل بخوانید
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن
دوره شود
فارسی (بخوانیم)  درس فردوسی کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص 71 و 72
ریاضی ص 81 و 83
علوم  آشیانه پرندگان تمرین شود
 املاء           فردوسی - فردا دفتر املا بیاورند
 هدیه ها 
 درس 10 را کامل بخوانید
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس دوازدهم
فارسی (بخوانیم)  درس فردوسی روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
 1ص از نگارش از درس فردوسی - ورقه داده شد
ریاضی از 850 تا 900 با حروف و رقم - ورقه داده شد
علوم  آشیانه پرندگان
 املاء           فردوسی
 هدیه ها 
 درس یازدهم
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/11/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه های داده شده انجام شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
دوره و تمرین کند
فارسی (بخوانیم) شعر ای ایران زیبا حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
10 کلمه دوره از نگارش
ریاضی از 800 تا 850 نوشته شود میلی متر و سانتی متر
علوم دوره
 املاء           فصل 3 دوره شود - املا نوشته شود
 هدیه ها 
 درس نماز عملا در منزل تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
دوره
فارسی (بخوانیم) شعر ای ایران زیبا حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
از روی درس هنرمند نوشته شود کلمه های سه نقطه ای
ریاضی از 750 تا 800 نوشته شود
علوم  سرگذشت دانه را بنویسید و بیاورید
 املاء           
 هدیه ها 
 درس نماز تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/11/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
دوره
فارسی (بخوانیم) بخوان و بیندیش
فارسی (بنویسیم)
ورقه امتحان امضا و مانند آن را بنویسند
ریاضی از 700 تا 750
علوم  سرگذشت دانه
 املاء          دوره فصل دوم
 هدیه ها 
 درس نماز تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/11/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس یازدهم
فارسی (بخوانیم)  واژه آموزی نکته تو بگو
فارسی (بنویسیم)
 نگارش فردا امتحان
ریاضی  از 650 تا 700 - متر و سانتی متر و میلی متر
علوم  سرگذشت دانه
 املاء          دوره فصل اول
 هدیه ها 
 درس نماز تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/11/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  
 املاء          شنبه امتحان املا دارند از اول کتاب تا آخر هنرمندکار شود وتمام املاهای کار شده درمنزل توسط اولیا دیده می شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس یازدهم تمرین شود
فارسی (بخوانیم) حفظ کردن ای خانه ی ما تا ص 85
فارسی (بنویسیم)
10 سوال از نگارش
ریاضی از 700 تا 750 با حروف و رقم - تمرین متر و میلی متر و سانتی متر
علوم سرگذشت دانه
 املاء          از فصل 4 از هر درس 2 خط
 هدیه ها 
 درس یازدهم
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس یازدهم تمرین شود
فارسی (بخوانیم) ص 63 تا 66 تمرین شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش را فردا می بینم تا آخر هنرمند انجام شود
ریاضی از 650 تا 700 با حروف و رقم - فردا با خود متر بیاورید - نوارهای واحد اندازه گیری را درست کنند
علوم سرگذشت دانه
 املاء          50 کلمه حرف هم صدا
 هدیه ها 
 درس دهم خانواده مهربان
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/11/3

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس دهم
فارسی (بخوانیم) درس هنرمند
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی برگه داده شد - غلط های ریاضی نوشته و امضا شود- ورقه ریاضی امضا شود و حتما بیاورید
علوم سرگذشت دانه
 املاء          هنرمند
 هدیه ها 
 درس یازدهم
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/2

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 69 سوره ماعون
فارسی (بخوانیم) درس هنرمند
فارسی (بنویسیم)
2 ص از نگارش
ریاضی از550 تا600  با حروف و رقم - فردا امتحان ریاضی دارند
علوم سرگذشت دانه
 املاء          هنرمند
 هدیه ها 
 درس دهم
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس هنرمند
فارسی (بنویسیم)
2 ص از نگارش درس هنرمند
ریاضی از500 تا 550 با حروف و رقم - فصل 4 ریاضی کامل شد در منزل بررسی شود
علوم تحقیق در مورد بازیافت و درست کردن آن
 املاء          هنرمند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/30

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  فصل 3 دوره شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص از کتاب خیلی سبز فارسی
ریاضی از 450 تا 500 با حروف و رقم
علوم تحقیق در مورد بازیافت
 املاء          50 کلمه دوره از فصل 4 - فردا امتحان املا دارند چون غایب داشتیم املا گرفته نشد
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  فصل 4 دوره شود
فارسی (بنویسیم)
 نگارش زیارت کامل شود
ریاضی از 400 تا 450 با حروف و رقم
علوم  با بازیافت وسیله درست کنند
 املاء          فردا املای درس زیارت را دارند - امتحان املا فردا تمرین شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/10/26

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از 350 تا 400 با حروف و رقم
علوم  
 املاء          چون امتحان املا کلاس مورد رضایت نبود و نمرات پایین بود شنبه امتحان املا مجددا گرفته می شود قابل توجه والدین گرامی نمره ، نمره ترم می باشد - ورقه املا قبلی محمد امضا شود - املا از کلمات سخت تا آخر درس زیارت گفته شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/10/25

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس نهم
فارسی (بخوانیم) امتحان روخوانی فارسی دوره تا آخر درس کی بود کی بود
فارسی (بنویسیم)
درس نگارش زیارت کامل شود
ریاضی از 350 تا 400 با حروف و رقم
علوم بازیافت روان خوانی کارشود فصل نهم
 املاء          ورقه امتحان امضا شود رضایت بخش نبود شنبه باز امتحان می گیرم
 هدیه ها 
 اهل بیت پیامبر
مطالعات اجتماعی
 لطفا ورقه آزمون علمی و املا امضا شود و به مدرسه بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/10/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس کی بود کی بود روخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 60 و 61
ریاضی از 300 تا 350 با حروف و رقم
علوم درس جدید می دهم کتاب بیاورید
 املاء          فردا امتحان املا داریم تا آخر درس زیارت تمرین شود مخصوصا کلماتی که هم صدا هستند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
 بیاموز و بگو بصورت تست
فارسی (بخوانیم) نکته واژه آموزی حالا تو بگو اسم های شاعر درس ها
فارسی (بنویسیم)
10 سوال تستی از نگارش
ریاضی نمونه تست های 4 جوابی
علوم 10 سوال علوم
 املاء          فردا مسابقه علمی دارند همه دروس دوره و خوانده شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 20 سوال از تست های فارسی
فارسی (بنویسیم)
10 سوال تستی از نگارش
ریاضی 10 سوال تست
علوم 10 سوال علوم
 املاء          6 خط از زیارت املا گفته شود فردا دفتراملا بیاورید
 هدیه ها 
 10 سوال تست از هدیه ها
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی روز دوشنبه مسابقه امتحان تست دارند(ریاضی علوم فارسی هدیه ها)

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس نهم
فارسی (بخوانیم) درس زیارت و تمام درس ها با تمرینها
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی مانند ورقه امتحان گرفته شده با عوض کردن عدد
علوم روانخوانی اگر تمام شود
 املاء          50 کلمه از کلمه هایی که هم صدا هستند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی ریاضی امروز عالی نبود و بیشتر در حد خوب بود باید بیشتر کار کنند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/10/19

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس نهم
فارسی (بخوانیم) درس زیارت و تمام درس ها با تمرینها
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی مانند ورقه امتحان گرفته شده با عوض کردن عدد
علوم روانخوانی اگر تمام شود
 املاء          50 کلمه از کلمه هایی که هم صدا هستند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی ریاضی امروز عالی نبود و بیشتر در حد خوب بود باید بیشتر کار کنند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/10/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس نهم
فارسی (بخوانیم) درس زیارت
فارسی (بنویسیم)
نصف دوم درس زیارت
ریاضی از 250 تا 300
علوم ورقه  تست
 املاء          نصف دوم از همه مهربان تر
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی فردا امتحان ریاضی دارند کار شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/10/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس هشتم
فارسی (بخوانیم) درس زیارت روان خوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نصف درس زیارت
ریاضی از 200 تا 250 با حروف و رقم - پول تدریس شد کار شود
علوم 10 سوال از علوم بصورت تست
 املاء          نصف دوم از همه مهربان تر -  امروز همه خوب بودند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی چهارشنبه امتحان ریاضی ترم دارند کار شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس هشتم
فارسی (بخوانیم)  حکایت از همه مهربان تر
فارسی (بنویسیم)
10 سوال از نگارش
ریاضی از 150 تا 200 با حروف و رقم - علیرضا تا 150 را نتوانسته است
علوم 10 سوال از علوم بصورت تست
 املاء           املا از همه مهربانتراز نصف دوم
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  لطفا در نوشتن ریاضی همکاری بیشتری بفرمایید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس هشتم
فارسی (بخوانیم)  از همه مهربان تر
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 57 و 58 در کتاب
ریاضی از 100 تا 150 با حروف و رقم
علوم  اگر تمام شود فردا درس می دهم
 املاء           فردا املا از همه مهربانتر در منزل املا بنویسند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/10/12

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  از همه مهربان تر
فارسی (بنویسیم)
 شنبه امتحان نگارش دارند - زبان آموزی ورقه داده شد
ریاضی ورقه داده شد - غلط های ریاضی کار شود - ورقه امتحان املا و ریاضی امضا شود و به مدرسه برگردانده شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/10/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی فردا امتحان ریاضی نیم ترم و نمره آذرماه فقط ریاضی کار شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی املا کار شود امتحان نیم ترم است

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/10/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  از همه مهربانتر
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از 100 تا 150 با حروف و رقم
علوم  اگر تمام شود
 املاء          فردا امتحان املا دارند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی املا کار شود امتحان نیم ترم است

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  از همه مهربانتر
فارسی (بنویسیم)
نگارش حتما تا سر فصل 4 کامل شود می بینم
ریاضی کتاب تا فصل 4 کامل شود
علوم  اگر تمام شود
 املاء          نصف دوم از همه مهربانتر
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی اعداد درست شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس 7
فارسی (بخوانیم)  از همه مهربانتر
فارسی (بنویسیم)
 دو ص از نگارش از همه مهربانتر
ریاضی از 50 تا 99 با حروف و رقم
علوم  اگر تمام شود
 املاء          نصف از همه مهربانتر
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  لطفا کارت ها 3 دسته از یک تا 9 و 3 جمع و 3 منها و تساوی درست شود و علامت کمتر با مقوا سه رنگ

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/10/5

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی شنبه امتحان ریاضی دارند - تکلیف ورقه داده شد
علوم  
 املاء          فقط ریاضی و املا کار شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/10/4

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس ششم تمرین شود
فارسی (بخوانیم)  از همه مهربان تر
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 54 و 55
ریاضی از 1 تا 100 با رقم و حروف
علوم تحقیق در رابطه با سوخت ها
 املاء          دوستان ما - دفتر املا بیاورند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی کارت ها برای شنبه آماده شود - 3 دسته از 0 تا 9 با سه رنگ مختلف

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/10/3

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
2 ص از کتاب سبز فارسی لطفا هرشب یک ص خیلی سبز کار شود
ریاضی درست کردن کارت 0 تا 9 سه دسته
علوم گزارش سوخت ها نفت ،گاز و بنزین
 املاء          فردا املا دارند دفتر بیاورند در منزل در دفتر املا  گفته بگویید
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی روز چهارشنبه درس فصل 4 کارت آماده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/2

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) دوره بخوانیم روانخوانی
فارسی (بنویسیم)
کامل کردن نگارش تا آخر درس دوستان
ریاضی ریاضی جبرانی و کامل کردن تا فصل 4
علوم اگر تمام شود روخوانی
 املاء          املا نصف اول دوستان ما فردا املا دارید
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی کتاب ریاضی کامل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/1

نام درس تکالیف                          
قرآن
دوره
فارسی (بخوانیم)  دوستان ما و مورچه اشک ریزان
فارسی (بنویسیم)
فصل دوستان ما تمرین نگارش
ریاضی ورقه داده شد مهدی و کوروش و علیرضا حل کنند
علوم اگر تمام شود روخوانی
 املاء          املا نصف اول دوستان ما فردا املا دارید
 هدیه ها 
 پیامبران بزرگ
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی کتاب ریاضی تا سر فصل 4 ناقص ها حل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس ششم
فارسی (بخوانیم)  دوستان ما
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی ورقه داده شد
علوم پیام رمز را پیدا کن و به کلاس گزارش بده
 املاء          املا نصف دوم دوستان ما
 هدیه ها 
 پیامبر با کودکان مهربان بود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  والدین گرامی لطفا در گذاشتن وسایل فرزندتان دقت فرمایید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/27

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس ششم
فارسی (بخوانیم)  دوستان ما تحقیق مربوط شغل ها
فارسی (بنویسیم)
 نگارش 47 و 48 دیده می شود بقیه عقب مانده کامل شود
ریاضی  فصل 3 - شکل های تقارن و رنگ آن ها
علوم  تحقیق مربوط به ص 53
 املاء          املا نصف اول دوستان ما
 هدیه ها 
 پیامبر با کودکان مهربان بود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  والدین گرامی لطفا در گذاشتن وسایل فرزندتان دقت فرمایید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/26

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  
 املاء          امتحان املا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/9/25

نام درس تکالیف                          
قرآن
ص 5
فارسی (بخوانیم) دوستان ما روانخوانی  - تحقیق در مورد شغل ها
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی ورقه داده شد
علوم  پیام  رمز را پیدا کن
 املاء          نصف اول میشا و کوشا دو مرتبه در منزل کار شود ضعیف بودند
 هدیه ها 
درس پیامبر با کودکان مهربان بود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی بچه ها در خواندن و املا ضعیف هستند لطفا در منزل همکاری فرمایید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/9/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
ص 50
فارسی (بخوانیم) دوستان ما روانخوانی 
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 45 و 46
ریاضی تا آخر فصل 3 شکل های تقارن و رنگ آمیزی کامل شود
علوم  پیام  رمز را پیدا کن
 املاء          نصف اول میشا و کوشا ملا بیاورند
 هدیه ها 
درس پیامبر با کودکان مهربان بود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا ماژیک فسفری و مداد بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/21

نام درس تکالیف                         
قرآن
سوره توحید و حمد حفظ کند
فارسی (بخوانیم) شنبه درس میدهم آخرین فرصت کوشا و نوشا روان خوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 44 و ورقه
ریاضی ورقه 
علوم  پیام  رمز 1 و 2تمرین شود
 املاء          شنبه املا بیاورید کوشاو نوشا نوشته شود در منزل
 هدیه ها 
درس ششم تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی ورقه ها شنبه بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/20

نام درس تکالیف                         
قرآن
ص 36 سوره توحید حفظ شود
فارسی (بخوانیم) کوشا و نوشا  روانخوانی شود  و ص 39کوروش و علیرضا  اشکال داشتند
فارسی (بنویسیم)
کوشا و نوشا ص 42و43حتما انجام شود
ریاضی کوروش و علیرضا انجام برگه -مهدی و محمد خیلی سبزیک صفحه
علوم  پیام  رمز را پیدا کن گزارش نوشته شود
 املاء          فردا املا دارند قسمت اول کوشا و نوشا
 هدیه ها 
 درس 6
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی فردا شابلون شکل های هندسی و مداد رنگ و مقوا رنگی بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/19

نام درس تکالیف                         
قرآن
 تا ص 28 تمرین کنند
فارسی (بخوانیم) کوشا و نوشا  روانخوانی شود- در خواندن مهارت نداشتند
فارسی (بنویسیم)
برگه داده شد
ریاضی  ورقه داده شد- خیلی نیاز به کار دارند
علوم  پیام  رمز را پیدا کن گزارش پیام ها در منزل
 املاء          کوشا  و نوشا قسمت دوم
 هدیه ها 
 درس 6
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی کار عملی که 5 نمره است انجام نشده است

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/9/18

نام درس تکالیف                         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کوشا و نوشا  روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کتاب نگارش تمام نشده است امروز هم وقت داده می شود تا کامل شود
ریاضی  ورقه داده شد
علوم  پیام  رمز 2
 املاء          کوشا  و نوشا قسمت اول
 هدیه ها 
 درس 5
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی شکل های هندسی روی مقوا چسبانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/9/17

نام درس تکالیف                         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کوشا و نوشا درس داده شد شعر روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش تا آخر چوپان درستکار
ریاضی  درست کردن یا 7 قطعه
علوم  پیام  رمز 2
 املاء          فردا املا دارند قسمت دوم چوپان درست کار
 هدیه ها 
 درس 5
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  با مقوای رنگی شکل های هندسی با 7 قطعه چیده شده و بچسبانند و بیاورند - حتما با خود 2 بسته دستمال کاغذی بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/14

نام درس تکالیف                         
قرآن
 ص 27
فارسی (بخوانیم) دوره شود دوبار از هر درس خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی  ورقه داده شد- شنبه امتحان ریاضی اول تا ص 41 فصل 3 لطفا اگر کامل نشده است کامل شود
علوم  پیام  رمز 2
 املاء          چوپان درستکار
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/13

نام درس تکالیف                         
قرآن
 ص 27
فارسی (بخوانیم) چوپان درستکار
فارسی (بنویسیم)
فردا امتحان دارید تا آخر کار چوپان درست کار
ریاضی  کتاب خیلی سبز 2 ص از فصل 3
علوم  پیام  رمز 2 تدریس شد - تمرین کنند
 املاء          چوپان درستکار فردا املا دارند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/12

نام درس تکالیف                         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) چوپان درستکار
فارسی (بنویسیم)
چوپان درست کارنوشته شود
ریاضی  10 سوال بصورت دوره از کتاب ریاضی نوشته شود
علوم  
 املاء          از چوپان درستکار املا نوشته شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/9/10

نام درس تکالیف                         
قرآن
ص 25 کار شود
فارسی (بخوانیم) چوپان درست کار
فارسی (بنویسیم)
نگارش چوپان درستکار
ریاضی  جمع و تفریق فرایندی هندسی - تقارن
علوم پیام رمز را پیدا کن
 املاء          چوپان درستکار نصف آن
 هدیه ها 
 درس پاکن ص 34 تمرین
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/7

نام درس تکالیف                         
قرآن
ص 24 کار شود
فارسی (بخوانیم) چوپان درست کار
فارسی (بنویسیم)
ص 42 و 43 خیلی سبز کار شود
ریاضی  ص 60 را خوب یخوانید و رقه 61 و 62 خیلی سبز
علوم پیام رمز را پیدا کن
 املاء          دوره کلمه ی سخت هم صدا ط ت س ث ص د ز ظ ض
 هدیه ها 
 درس 4 تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی شکل های هندسی را با مقوا درست کنند و بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/6

نام درس تکالیف                         
قرآن
 کار شود
فارسی (بخوانیم) تمیز باش کوروش  و علیرضا
فارسی (بنویسیم)
از کتاب خیلی سبز
ریاضی  درس هندسه شکل ها را با مقوا رنگی درست کنند - با شکل های هندسی نقاشی بکشند
علوم پیام رمز را پیدا کن - به صدای پیام ها توجه کن
 املاء          30 کلمه دوره هم صدا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی شابلون و شکل های رنگی هندسی ساخته شده را بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/5

نام درس تکالیف                         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) تمیز باش عزیز باش
فارسی (بنویسیم)
تا سر فصل 3 نگارش کامل شود
ریاضی  عقب هستند تا سر فصل 3 هندسه لطفا کامل کنند
علوم روانخوانی پیام رمز را پیدا کن
 املاء          دوره کلمات سخت
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی شابلون بیاورند در منزل شکل های هندسی را نشان دهد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/9/3

نام درس تکالیف                         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) دوره تا آخر مدرسه خرگوش ها
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز 3 ص تمرین شود
ریاضی  تا فصل 3 کامل شود مخصوصا دوشنبه درس جدید فرآیندی
علوم روانخوانی شب و روز دو
 املاء          کلمه های هم صدا ( ط ت ث س ص )
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی شابلون و کاغذ رنگی برای درس جدید و مداد رنگی

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/۸/29

نام درس تکالیف                         
قرآن
سوره فلق حفظ شود
فارسی (بخوانیم) شنبه درس جدید می دهم لطفا مدرسه خرگوش ها با تمرین ها کار شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش تا سر فصل 3 کامل شودهیچ عذری را نمی پذیرم
ریاضی  جمع و تفریق های فرایندی ورقه صحیح شده
علوم سوال های داده شده علوم را کار کنید 
 املاء          فردا املا دارند بقیه مدرسه خرگوش ها
 هدیه ها 
 وضو تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی پول کتابخوانی فراموش نشود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/۸/28

نام درس تکالیف                         
قرآن
سوره فلق حفظ شود
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها و خرس کوچولو دوره شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش تا سر فصل 3 کامل شود
ریاضی  ص 29 و 30
علوم سوال های گذاشتم در گروه ، رمز را پیدا کن می پرسم
 املاء          این بار خاکستری جواب داده تا آخر 
 هدیه ها 
 وضو عملی در منزل تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  فرذا دفتر املا بیاورند و ساعت آموزشی روی مقوا بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/۸/27

نام درس تکالیف                         
قرآن
سوره فلق حفظ شود
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 33 و 34
ریاضی  خیلی سبز ص 30 و 31 و 32
علوم  روز و شب را در گروه گذاشتم ببینند
 املاء           بقیه درس مدرسه خرگوش ها
 هدیه ها 
 وضو تمرین شود- لصفا سه تا ماژیک سبز و قرمز و آبی بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/۸/26

نام درس تکالیف                         
قرآن
سوره فلق حفظ شود
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 31 و 32
ریاضی  خیلی سبز ص 33 و 34 و 35
علوم  روز و شب 2
 املاء           درس مدرسه خرگوش ها تا اتفاق می افتد - فردا املا دارند املا بنویسند
 هدیه ها 
 وضو تمرین شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی برای درس فردا حتما یک ساعت عقربه ای همراه خود داشته باشند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/۸/23

نام درس تکالیف                         
قرآن
ص 21
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص 27خیلی سبز و ورقه
ریاضی   ص 55 و 54 خیلی سبز
علوم  
 املاء           درس مدرسه خرگوش ها ص دوم
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  لطفا هر شب املا بگویید در مورد املا خیلی ضعیف هستند هنوز حروف الفبا را درست نمی دانند و رقه زبان آموزی امضا و مانند آن در دفتر یادداشت کنید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/۸/21

نام درس تکالیف                         
قرآن
 دوره تا ص ۲۰
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص 28 و 29 خیلی سبز در کتاب
ریاضی   ص 56 و 57 خیلی سبز
علوم سوال های گذاشته در گروه تا درس 5
 املاء           درس مدرسه خرگوش ها ص اول
 هدیه ها 
 درس چهارم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/۸/20

نام درس تکالیف                         
قرآن
 دوره تا ص ۲۰
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 31
ریاضی   
علوم شب و روز دو - باد کامل روانخوانی شود
 املاء           درس مدرسه خرگوش ها تا اتفاق برای ما می افتد
 هدیه ها 
 درس چهارم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  سوال های علوم شب و روز مطالعه شود پرسیده می شود - چراغ مطالعه و 2 دما سنج هر که دارد اعلام آمادگی نماید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/۸/۱9

نام درس تکالیف                          
قرآن
 دوره تا ص ۲۰
فارسی (بخوانیم) مدرسه خرگوش ها روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نوشتن نصف مدرسه خرگوش ها
ریاضی  ص 24
علوم شب و روز روانخوانی شود
 املاء          کلمات مشکل درس مدرسه خرگوش ها
 هدیه ها 
 درس چهارم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/۸/۱۵

نام درس تکالیف                          
قرآن
 دوره تا ص ۲۰
فارسی (بخوانیم) حکایت
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شده را شنبه حتما بیاورند
ریاضی  ورقه داده شده را شنبه بیاورند
علوم شب و روز روانخوانی شود
 املاء          یک امتحان املا از سه درس بگیرید
 هدیه ها 
 درس سوم و چهارم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 19 حتما تمرین شود
فارسی (بخوانیم) خرس کوچولو کامل با تمرین ها
فارسی (بنویسیم)
2 ص فارسی خیلی سبز
ریاضی  2 ص از کتاب ریاضی خیلی سبز
علوم تحقیق در رابطه با شب
 املاء          از 5 خط بعد املایی که امروز گفته شداملا گفته می شود
 هدیه ها 
 درس سوم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 19 حتما تمرین شود
فارسی (بخوانیم) خرس کوچولو کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص فارسی خیلی سبز
ریاضی  2 ص از کتاب ریاضی خیلی سبز
علوم تحقیق در رابطه با خورشید و گردش زمین
 املاء          فردا دفتر املا بیاورند ازخرس کوچولواملا گفته می شود
 هدیه ها 
 درس سوم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  پوشه کارو کلر بوک را بیاورد در غیر اینصورت برگه داده نمی شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/12

نام درس تکالیف                          
قرآن
 تا ص 18 حتما تمرین شود
فارسی (بخوانیم) خرس کوچولو کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 271
ریاضی  2 ص از کتاب ریاضی خیلی سبز
علوم روانخوانی شب و روز
 املاء          5 خط دوم خرس کوچولو
 هدیه ها 
 درس سوم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  لطفا مهدی و محمدحسن علیزاده  پوشه کارو کلر بوک را بیاورد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/8/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
 تا ص 18 حتما تمرین شود
فارسی (بخوانیم) خرس کوچولو روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی  ورقه داده شد
علوم روانخوانی شب و روز
 املاء          5 خط اول خرس کوچولو
 هدیه ها 
 درس دوم روانخوانی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  لطفا مهدی و محمد  پوشه کار را بیاورد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 تا ص 18 حتما تمرین شود
فارسی (بخوانیم) روانخوانی چغندر پر برکت
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی  جمع و تفریق های اساسی تا 10
علوم روانخوانی شب و روز
 املاء          هر شب 20 کلمه هم صدا از درس
 هدیه ها 
 درس دوم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  لطفا هرکسی پوشه کار را نیاورده است بیاورد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) دوره درس روانخوانی
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز ص 19 و 20
ریاضی  خیلی سبز ص 15 و 16 
علوم روانخوانی خیلی سبز
 املاء          امتحان املا 3 درس 
 هدیه ها 
 درس دوم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/5

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس سوم
فارسی (بخوانیم) چغندر پر برکت و مسجد محله ما
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز ص 21 و 22 (صفحه های قبل انجام نشده اما چون باید با کتاب پیش برویم در آینده تمرین می شود)
ریاضی  خیلی سبز ص 16 و 17
علوم روانخوانی شب و روز
 املاء          5 خط از مسجد محله ی ما
 هدیه ها 
 درس دوم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  توجه : روانخوانی بچه ها خیلی ضعیف هستند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/8/2

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس ستایش کتابخانه مسجد محله ما روان خوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد شنبه حتما داخل پوشه با خود بیاورند
ریاضی  ورقه داده شد جمع های تا 10 حفظ شود
علوم روانخوانی درس هوای سالم
 املاء          خیلی کار شود بخصوص کلمات سخت
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/8/1

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 14
فارسی (بخوانیم) فصل اول دوره شود
فارسی (بنویسیم)
20 کلمه از کتابخانه و مسجد
ریاضی  فصل 1 از هر درس یک سوال
علوم گزارش مربوط به هوای آلوده
 املاء          کلمه سخت هم صدا
 هدیه ها 
درس دوم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی 20 تا پینه یا چوب خط بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/30

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) شعر یار مهربان حفظ شود پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
ص 23
ریاضی  ص 16 و 17 مرور فصل را در گروه می گذارم
علوم  هوای سالم را خوب بخوانند
 املاء          کتابخانه ی کلاس ما
 هدیه ها 
کتاب را بیاورید
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی پوشه ها را بیاورند البته آن هاییکه نیاورده اند یک پوشه دکمه دار برای ورقه ها

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 13 را خوب بخوانند
فارسی (بخوانیم) مسجد محله ما کامل روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص 22
ریاضی  جمع های شاخه ای 5 و 6 و از 20 تا 40 سه تا سه تا دو تا دوتا و پبج تا پنج تا
علوم  هوای سالم تمرین و روخوانی
 املاء          5 خط دوم از مسجد محله ما
 هدیه ها 
درس دوم روانخوانی شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی ماژیک علامت گذار (فسفری) بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 12 را خوب بخوانند
فارسی (بخوانیم) مسجد محله ما روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
ص 20 و 21
ریاضی  از 0 تا 20 5تا 5 تا 3 تا 3 تا 4 تا 4 تا 6 تا 6 تا بنویسید
علوم  هوای سالم تمرین و روخوانی و مفاهیم آلوده بودن یا نبودن
 املاء          5 خط از مسجد محله ما
 هدیه ها 
درس اول پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی شماره های چند تا چند تا مهم است

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/25

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 11 را خوب بخوانند
فارسی (بخوانیم) 3 بار محله ما روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ورقه داده شد
ریاضی   جمع های شاخه ای 6 و 5  حفظ - ورقه داده شد
علوم  هوای سالم تمرین و روخوانی
 املاء           کتابخانه ی کلاس ما 5 خط دوم - شنبه دفتر املا بیاورند
 هدیه ها 
درس اول پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی روانخوانی و خواندن درس ها خیلی ضعیف هستند لطفا خوب بخوانند بیشتر نمی شود صبر کرد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 10 را خوب بخوانند
فارسی (بخوانیم) در محله ما روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 18
ریاضی   جمع های شاخه ای7 و 8 را بنویسید
علوم  هوای سالم و پاک تحقیق کنید
 املاء           کتابخانه ی کلاس ما 5 خط
 هدیه ها 
درس اول داده شد
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی جمع های7 و 8 و 9 و 10 حفظ شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 10 را خوب بخوانند
فارسی (بخوانیم) درس بخوانیم و ستایش فردا درس می دهم
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 17
ریاضی   جمع های شاخه ای 9 و 10 را بنویسید
علوم  هوای سالم آب سالم
 املاء           کتابخانه ی کلاس ما نصف تا مفید است
 هدیه ها 
 هدیه ها را بیاورند درس می دهم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  بسته های ده تایی و یکی 9 بسته و 20 یکی تهیه شود با نی یاچوب کبری

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) در خواندن و نوشتن کتاب خانه کلاس و ستایش ضعیف هستند نتوانستند املا بنویسند لطفا روان خوانی خیلی مهم است امشب فقط تمرین خواندن و املا شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی   
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کتابخانه کلاس ما را کامل بخوانند
فارسی (بنویسیم)
ورقه داده شد
ریاضی  کتاب سبز ص 12 و 13
علوم هوای آلوده درس دوم
 املاء          ستایش و کتابخانه کلمه سخت
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  10 بسته و 20 یکیبیاورند با نی یا کبریت یا چینه  یا چوب خط

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 10 حتما در منزل شود
فارسی (بخوانیم) بچه ها در خواندن متن درس ضعیف هستند لطفا درس ستایش و کتابخانه 3 بار خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص  17
ریاضی  ورقه داده شده را بخوانید و حفظ کنید لطفا همکاری کنید تا جمع های اساسی نوع اول یاد بگیرند ما مشکل داریم
علوم آلودگی هوا در خیابان در منزل دیده شود
 املاء          شنبه املا دارند دیگر وقتی نداریم گفته میشود ستایش - دفتر املا بیاورند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی ریاضی برای جمع و تفریق های اساسی نوع دوم اختیاج به 20 وسیله یا میله چینه یا لوبیا داریم شنبه بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 10 حتما در منزل شود
فارسی (بخوانیم)  3 مرتبه درس کتابخانه ی کلاس ما
فارسی (بنویسیم)
نگارش  - فارسی تا ص 16
ریاضی  جمع های تا 10 را حفظ کنند و بنویسند
علوم آلودگی هوا روانخوانی
 املاء          نصف اول کتابخانه ی کلاس ما
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی با میله ها جمع را تمرین کنید مانند: 17= 7 + 10= 8(7+1) + 9 اول تبدیل به ده تایی و بعد باقی مانده یکی

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
تا ص 10 حتما در منزل شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی از کتابخانه کلاس ما
فارسی (بنویسیم)
نگارش  - فارسی تا ص 15
ریاضی  ص 10
علوم در روخوانی علوم ضعیف هستند گردش در پارک
 املاء          فردا امتحان از درس ستایش در منزل بنویسید
 هدیه ها 
فردا هدیه ها را بیاورند درس می دهم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا چوب خط - چینه - لوبیا و بادام را بیاورید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 97/7/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 9  در منزل تمرین شود
فارسی (بخوانیم) کتابخانه ی کلاس ما فایلش در گروه تلگرام قرار گرفته است
فارسی (بنویسیم)
نصف  دوم کتاب خانه ی کلاس ما
ریاضی  جمع  اساسی اول که جواب تا 10 میباشد حفظ کنند و بنویسند
علوم گردش در پارک روخوانی شود
 املاء          فردا املا دارند  دفتر املا بیاورند املا از ستایش گفته شود
 هدیه ها 
 تعدادی دانه لوبیا بادام یا دکمه تا 20 تا بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

 در خواندن علوم و فارسی ضعیف میباشد تمرین کنند

فردا کیسه ریاضی آورده شود

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 8 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) کتابخانه ی کلاس در خواندن ضعیف هستند
فارسی (بنویسیم)
نصف کتاب خانه ی کلاس ما تا مفید است
ریاضی  ص 8 و 9
علوم گردش در پارک
 املاء          کتابخانه ی کلاس ما
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا کتاب ریاضی و فارسی کار خیلی سبز و کتاب زیبا بنویسیم تهیه شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/7/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 8 تمرین شود
فارسی (بخوانیم) درس اول باید خوب بخوانند- ستایش با معنی
فارسی (بنویسیم)
برگه داده شد
ریاضی  ورقه دادهشد تا ص 7 کتاب
علوم درس اول گردش در پارک و دیدن چیزهای پارک
 املاء          ستایش شب - املا دارند دفتر بیاورند
 هدیه ها 
 کتاب را بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا طبق برنامه کتاب بیاورند امروز بعضی از کتاب ها را نیاورده بودند - در خواندن فارسی اشکال دارند در منزل تمرین شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/7/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس اول با معنی
فارسی (بنویسیم)
ص  11 و 12 نگارش یادآوری
ریاضی  از 10 تا 35 در جدول اعداد بنویسید و جمع های 7 و 8 را بنویسید
علوم درس اول گردش در باغ
 املاء          درس اول در منزل گفته شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی لطفا برنامه و کتاب بچه ها طبق برنامه گذاشته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/7/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
 قران آورده شود
فارسی (بخوانیم) درس اول تکرار شود
فارسی (بنویسیم)
ص 1و2 نگارش یادآوری
ریاضی  جمع های 9 و 10را تمرین کنندو حفظ کند
علوم درس اول گردش در باغ
 املاء          درس اول سر آغاز املا نوشته شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

کتاب های ریاضی و فارسی و نگارش دوم را بیاورند و لطفا در نوشتن تکالیف و درس ها همکاری شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس اول و دوم بهترین سر آغاز
فارسی (بنویسیم)
درس اول بهترین سر آغاز نوشته
ریاضی  جمع های تا 10 خیلی مهم حتما بدون استفاده از دست حفظ کند
علوم  دیدن آنچه در مسیر را می بیند 
 املاء          درس اول سر آغاز
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 مکعب چینه بیائرد و چوب خط
 کتب کمک آموزشی

 طبق برنامه کتاب ها را بیاورد

بسمه تعالی  

تکالیف شب کلاس دوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/7/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) بخوانیم اول کار شد
فارسی (بنویسیم)
30 کلمه هم صدا از اول بنویسید
ریاضی  جمع و تفریق های 10
علوم  
 املاء          کلماتی که صدای با حروف ذ ز ض ظ
 هدیه ها 
 یکشنبه امتحان هدیه ها دارند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

 فر دا کتاب ریاضی دوم آورده شود 

لظفا بخوانیم بنویسیم دوم آورده شود 

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: محمدطاها لعل ، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، حسین یاری ، ایلیا کریمی ،،،،، کلاس پنجم: محمدامین بختیاروند ، حسین رمضانی ، ابالفضل عطایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، محمدطاها لعل کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،،، مسیح احمدی ، امیرحسین بهاری کلاس دوم: کوروش چراغ ،،،،، علیرضادادخواه،مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، آرین خسرویان ، حسین قدیری کلاس پنجم: ایلیا مرزبان ، محمدحسین رمضانی ، متین رضایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: کیان چراغ ، محمد طاها لعل ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول: امیرحسین بهاری ، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس دوم: کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،، امیرمهدی جابری ، شهیار نیکنام کلاس پنجم: محمد هاشمی، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:طاها لعل ، کیان چراغ ،کامیار کاظمی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ،محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،،، کلاس پنجم: اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، محمد قضاوی ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، کیان چراغ ،،، کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،، امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی کلاس دوم: علیرضا دادخواه ،،،،،،، کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، سام محمودی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس پنجم: متین رضایی ،،،،،،، ابوالفضل شیرانی، رادمهر رحیمی کلاس ششم: سورنا کریمی ، ماهان قبادی پور ، محمد قضاوی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی:کیان چراغ ،،،،،،،، طاها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ،پویا کریمی کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، کامیار کاظمی، کیان چراغ،،،،،،، کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس دوم : علیرضا دادخواه،،،،، کوروش چراغ، محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،،، شهیار نیکنام، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : ایلیا مرزبان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی، امیرحسین جعفرآقایی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ،،،،،،،، طاها لعل، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری ،،، کلاس دوم: کوروش چراغ، مهدی حسن علیزاده،محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،، حسین یاری، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند، ابالفضل عطایی، محمدهاشمی کلاس ششم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی، علی رهنما
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، سهیل سلطان الکتابی،کامیارکاظمی کلاس اول : پویا کریمی،،،،،،،،،،، سیدمحمد حسام بنی اشراف، امیرحسین بهاری ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : کوروش چراغ،،،،،،،،،،،، علیرضادادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : آرین خسرویان،،،،،،، ایلیا کریمی، بردیا صداقت ،،،،،، کلاس پنجم : آرمین احمدیان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،،، ارشیا ابومسعودی، علی رهنما
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی