منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 845
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 82 نفر
بازدید دیروز : 249 نفر
بازدید کلی : 452771 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس سوم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/2/28

نام درس تکالیف                       
قرآن

آیت الکرسی حفظ پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم
 
ریاضی

 

 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 فردا امتحان هدیه ها ، پیام قرآنی ها حفظ پرسیده می شود از روی درسها راون بخوانند - شعرها حفظ
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/2/25

نام درس تکالیف                       
قرآن

آیت الکرسی حفظ پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم
 
ریاضی

 امتحان ریاضی - 2 برگه داده شد - در خانه امتحان گرفته شود - جدول ضرب پرسیده می شود

 علوم  
املاء  10 خط دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/2/24

نام درس تکالیف                       
قرآن

نماز خوانده می شود

فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم
 
ریاضی

 امتحان ریاضی - برگه داده شد - در خانه امتحان گرفته شود - جدول ضرب پرسیده می شود

 علوم  
املاء  10 خط دوره
هدیه ها 
 پیام های قرآنی حفظ باشد
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دو شنبه 98/2/23

نام درس تکالیف                       
قرآن

آیه الکرسی حفظ شود 

امتحان قران دارند  تمام سوره ها و داستان های قرانی خلاصه ی آن ها معنی کلمه ها ی قرانی آخر کتاب و پیام های قرانی را باید حفظ باشند 

فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم
 
ریاضی

 

 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/2/18

نام درس تکالیف                       
قرآن تمام سوره ها پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) شنبه امتحان فارسی از روی تمام درس ها روانخوانی پرسش میشود شعرها همه حفظ باشند معنی تمام کلمه ها و پرسش ها کار شود 
فارسی (بنویسیم
 
ریاضی

برگه ریاضی داده شده 

جدول ضرب پرسش میشود 

 علوم  
املاء 10 خط دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی  دوره شود پرسش میشود 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/2/16

نام درس تکالیف                       
قرآن سوره ها خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) تمام شعرها حفظ شود 
فارسی (بنویسیم
 ص 137و 138 قران  با کلمه و معنی نوشته شود 
ریاضی
برگه داده شده 
 علوم  
املاء  فردا امتحان انشا دارند تمام درسهای کتاب خوانده شود فردا یکی از درس ها را میگویم تا خلاصه کنند 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/2/15

نام درس تکالیف                       
قرآن  آیت الکرسی حفظ شود - فردا مسابقه علمی دارند
فارسی (بخوانیم) کلمه های آخر کتاب با معنی خوانده شود
فارسی (بنویسیم
 ص 136 نوشته شود 
ریاضی
 در دفترچه نوشتند
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/2/14

نام درس تکالیف                       
قرآن  آیت الکرسی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) کلمه های آخر کتاب با معنی خوانده شود
فارسی (بنویسیم
 
ریاضی
 
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی  فردا امتحان اجتماعی خوب بخوانید و تمام پرسش ها را باید بلد باشید کاربرگ ها کامل باشد

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/2/11

نام درس تکالیف                       
قرآن قسمت آخر آیت الکرسی
فارسی (بخوانیم) دوره 
فارسی (بنویسیم
ص 134 آخر کتاب نوشته شود
ریاضی
برگه ریاضی داده شد
 علوم ریاضی کار می شود
املاء نیایش املا
هدیه ها 
امتحان هدیه ها خوب بخوانید پیام قرآنی ها حفظ شعرها حفظ پرسشو درس پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/2/10

نام درس تکالیف                       
قرآن آیه الکرسی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره با معنی کلمه های آخر کتاب
فارسی (بنویسیم
بجای مشق درسها خوانده شود
ریاضی
یک برگه داده شد امتحان ریاضی بگیرید فردا امتحان دارند
 علوم دوره پرسیده می شود
املاء نیایش املا
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/2/9

نام درس تکالیف                       
قرآن آیه الکرسی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره 
فارسی (بنویسیم
 کلمه نوشته شود
ریاضی
تمرین در دفتر نوشتند
 علوم دوره 
املاء  10 خط دوره 
هدیه ها 
 دوره 
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/2/7

نام درس تکالیف                       
قرآن ص 89 پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) نیایش خوانده شود شعرها حفظ شود 
فارسی (بنویسیم
از نیایش یک بار بنویسید 
ریاضی
ص 149نوشته شود  جدول ضرب خوانده شود
 علوم  دوره پرسش میشود
املاء  
هدیه ها 
دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/2/5

نام درس تکالیف                       
قرآن سوره های درس داده شده پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید با معنی کلمات آخر کتاب امتحان فارسی داریم
فارسی (بنویسیم
کلمه های جدید درس نوشته شود
ریاضی
ص 147 و 148 در کتاب انجام می شود جدول ضرب خوانده شود
 علوم  
املاء 10 خط املا دوره
هدیه ها 
پرسش ها و پیام های قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/1/31

نام درس تکالیف                              رضایت اردو فراموش نشود
قرآن ص 85 قرآن خوانده شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های تمام درسها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم
2ص زیبا بنویسید
ریاضی
جدول کامل حتما خوانده و یک مرتبه نوشته شود
 علوم  دوره پرسیده میشود
املاء 10 خط املا دوره
هدیه ها 
امتحان هدیه ها
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/1/28

نام درس تکالیف                              
قرآن تمام سوره ها به صورت دوره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) ص 132 و 133 خوانده می شود
فارسی (بنویسیم
ص 132 و 133 یکبار نوشته شود
ریاضی
برگه ریاضی داده شد انجام دهند
 علوم  
املاء 10 خط املا دوره
هدیه ها 
امتحان هدیه ها پیام قرآنی حفظ شود - شعرها حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/1/27

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) ص 133 و 132 آخر کتاب معنی کتاب معنی کلمه ها حفظ شود
فارسی (بنویسیم
20 کلمه بنویسید که در آن حرف (ش) باشد جمله بسازید
ریاضی
تمرین در دفترچه آنها نوشته شد - امتحان ریاضی دارند
 علوم  پرسش پرسیده می شود
املاء قسمت دوم چشم های آسمان املا نوشته شود
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/1/26

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره مائده خوانده شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه هاو شعر از حفظ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم
درس چشم های آسمان کلمه هایی که (ب ) دارد جمله بنویسید
ریاضی
ص 144نوشته شود - جدول پرسیده می شود
 علوم  
املاء شعر بهاران به صورت انشا خلاصه نویسی شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/1/25

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمات
فارسی (بنویسیم
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 141نوشته شود
 علوم  درس و پرسش دوره
املاء 10 خط دوره
هدیه ها 
 دوره شعر زشت و زیبا را حفظ کنند
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/1/24

نام درس تکالیف                              
قرآن ص 80 خوانده شود
فارسی (بخوانیم) شعر بهاران حفظ شود با معنی کلمات
فارسی (بنویسیم
2 ص زیبا نویسید
ریاضی
ص 139 و 138 نوشته شود
 علوم  
املاء 10 خط از چشم های آسمان
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/1/21

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره مائده خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس جدید خوانده شود 
فارسی (بنویسیم
2 ص زیبا نویسی کار شود 
ریاضی
ص 139
 علوم  دوره پرسیده می شود
املاء  8 خط دوره 
هدیه ها 
 دوره پرسیده میشود 
مطالعات اجتماعی

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/1/20

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های اخر کتاب صفحه های 130 و 131را حفظ کنید
فارسی (بنویسیم
یک ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 138
 علوم  دوره پرسیده می شود
املاء  8 خط دوم درس چشمان آسمان
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/1/19

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) چشمان آسمان پرسیده میشود
فارسی (بنویسیم
یک ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 136
 علوم  
املاء  8 خط اول درس چشمان آسمان
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/1/18

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید خوانده شود
فارسی (بنویسیم
کلمه های درس جدید یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
یک جدول کامل نوشته شود
 علوم  دوره پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
درس جدید پرسیده می شود - شعر زشت و زیبا حفظ شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/1/17

نام درس تکالیف                              
قرآن ص 88 و 85 درس داده شد بخوانند
فارسی (بخوانیم) بهاران درس داده شد بخوانند
فارسی (بنویسیم
درس اگر جنگل نباشد و ایران آباد کلمه هایی که با حرف (ل) ) است جمله بسازند
ریاضی
ص 134 تمرینها نوشته شود
 علوم  
املاء 10 خط دوره از قسمتهای سخت
هدیه ها 
خواب شیرین درس داده شد بخوانند
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/12/121

نام درس تکالیف                              
قرآن تمام سوره ها خوانده شود  دوره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) تا آخر درس اگر جنگل نباشد تمام پرسشها ومعنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم
درس فداکاران و اگر جنگل نباشد - کلمه هایی که حرف ب و پ دارند نوشته شوند
ریاضی
تکالیف در دفتر نوشته شد فردا امتحان ریاضی دارند
 علوم  دوره  پرسش میشود 
املاء  8 خط از تمام درسها نوشته شود 
هدیه ها 
دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/12/15

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره ها دوره پرسیده می شود آیه الکرسی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) تا آخر درس اگر جنگل نباشد تمام پرسشها و کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم
10 کلمه بنویسید که زمان گذشته باشد - 5 5 جمله که آینده باشد
ریاضی
ص 127 در کتاب انجام شود و جدول ضرب را بخوانید و بنویسید
 علوم  پرسش ها دوره  پرسش میشود 
املاء  10 خط از تمام درسها نوشته شود 
هدیه ها 
 پیام های  قرانی پرسش میشود -  درس جدید پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
کاربرگ ها کامل شود دیده میشود  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/12/14

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره جمعه پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  معنی کلمه ها و جواب پرسش ها تمام درسها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم
 20 کلمه 3 دندانه ای نوشته شود
ریاضی
 امتحان دارند - ص 126 در کتاب انجام شود
 علوم  پرسش های جدید پرسش میشود 
املاء  10 خط از تمام درسها نوشته شود 
هدیه ها 
 پیام های  قرانی پرسش میشود
مطالعات اجتماعی
کاربرگ ها کامل شود دیده میشود  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/12/13

نام درس تکالیف                              
قرآن تکالیف در دفتر داده شد
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم
 
ریاضی
 
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/12/12

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره های خوانده شده پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید با معنی درسها
فارسی (بنویسیم
5 کلمه 3 حرفی، 7 کلمه 4 حرفی، 7کلمه 5 حرفی و 5 کلمه 6 حرفی بنویسید
ریاضی
ص 24 نوشته شود -جدول ضرب 6 و 7 نوشته شود
 علوم پرسش های علوم پرسیده می شود
املاء  10 خط ازقسمت دوم اگر جنگل نباشد
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/12/11

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها و پرسش ها
فارسی (بنویسیم
1ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 23 نوشته شود -جدول ضرب را بخوانند
 علوم فردا امتحان علوم از روی درسها بخواند به پرسش ها پاسخ دهد
املاء  10 خط از بقیه درس اگر جنگل نباشد
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/12/8

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره ها دوره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها پرسش ها و شعرها از حفظ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
زیراکس داده شد
 علوم  درسها و پرسش ها دوره پرسیده می شود
املاء  10 خط از درسهای زنگ ورزش و محله ها
هدیه ها 
 شعر حفظ شود پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/12/7

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید خوانده شود
فارسی (بنویسیم
کلمه های درس جدید یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
یک استوانه درست کنند
 علوم  دوره پرسیده می شود
املاء  10 خط از درسهای فداکاران و پیراهن بهشتی
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس جدید با پرسش های تمام درسها پرسیده می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/12/6

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره آل عمران پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درسها دوره
فارسی (بنویسیم
50 کلمه 4 حرفی بنویسید - انشا درباره مادر بنویسید
ریاضی
در دفتر داده شد
 علوم  
املاء  10 خط دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/12/5

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره های خوانده شده پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
تمرین در دفتر گفتم نوشتند
 علوم درس جدید با پرسش ها پرسیده می شود
املاء  10 خط از قسمتهای سخت درسها
هدیه ها 
 پیام قرآنی و شعر پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/12/4

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره تمام درسها
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
زیراکس داده شد
 علوم  پرسش های و درسها  پرسیده می شود
املاء  8 خط املا از درس زنگ ورزش
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/12/1

نام درس تکالیف                              
قرآن دوره سوره ها پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها با پرسش ها و شعرها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
زیراکس داده شد
 علوم  پرسش های و درسها  پرسیده می شود
املاء  10 خط املا از درس زنگ ورزش و محله ما
هدیه ها 
 شعر حفظ شود پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/11/30

نام درس تکالیف                              
قرآن ص 50 و 52 خوانده شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها با پرسش ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
50 کلمه که آخر آن کلمه حرف (س) باشد
ریاضی
امتحان گرفته شود فردا امتحان ریاضی دارند
 علوم  پرسش های جدید پرسیده می شود
املاء  10 خط املا از درس ایران آباد و راز جعبه
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش ها پرسیده می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/11/29

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) تمام شعرهای فارسی را از حفظ می پرسم
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
جمع و تفریق داده شد- یک جدول ضرب 7
 علوم  
املاء  10 خط املا از درس ایران آباد
هدیه ها 
 پیام های قرآنی حفظ
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/11/28

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  معنی کلمه درسها را بخوانند
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
یک جدول ضرب و 4 مسئله طرح کنید و انجام دهید
 علوم پرسش ها پرسیده می شود
املاء  10 خط املا از درس ایران آباد
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/11/27

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره های درس داده شده دوره می شود
فارسی (بخوانیم) شعروطن با معنی کلمه ها را بخوانند
فارسی (بنویسیم)
یک مرتبه از خروس ایرانی بنویسید
ریاضی
جدول 6 و 7 و 8 نوشته و خوانده شود
 علوم  دوره خوانده شود
املاء  10 خط دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/11/24

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) شعر دریا حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
یک مرتبه از دریا و یک مرتبه هم کلمه های درس جدید
ریاضی
امتحان ریاضی - برگه داده شد
 علوم  
املاء  10 خط از درس ایران آباد
هدیه ها 
 پیام قرآنی حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/11/23

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) بوی سیب و یاس خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
 2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
 2 مرتبه جدول 6 و 7 نوشته و خوانده شود فردا امتحان ریاضی
 علوم  دوره پرسیده می شود
املاء  10 خط از درس ایران آباد
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/11/17

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره های قرآن  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) سوال از تمام کتابها بصورت پیک هفتگی داده شد انجام دهند و طبق برنامه درسی درسها خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/11/16

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های جدید درس یک مرتبه
ریاضی
ریاضی از دفترچه نوشتند
 علوم درس و چرسش های جدید 
املاء 10 خط دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/11/15

نام درس تکالیف                              
قرآن 3 تا از سوره های قرآن
فارسی (بخوانیم) درسها دوره  با معنی و پرسش
فارسی (بنویسیم)
1 ص زیبا بنویسید
ریاضی
یک مسئله ضرب یکی جمع و یکی تقسیم بنویسید و انجام دهید
 علوم  درس ایران عزیز را بخوانید
املاء 10 خط دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/11/14

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) ایران عزیز با معنی و پرسش
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
یک جدول ضرب کامل
 علوم  درس و پرسش های جدید پرسیده می شود
املاء 10 خط دوره
هدیه ها 
 پیام قرآنی حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/11/13

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره حشر خوانده شود
فارسی (بخوانیم) ایران عزیز با معنی درس
فارسی (بنویسیم)
20 کلمه که آخر آن حرف (ی) باشد
ریاضی
در دفتر نوشتند
 علوم  درس و پرسش پرسیده می شود
املاء 10 خط دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/11/10

نام درس تکالیف                              
قرآن تمام سوره های خوانده شده پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) وطن خوانده و حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
یک مرتبه از روی شعر وطن بنویسید
ریاضی
برگه داده شد
 علوم  درس و پرسش پرسیده می شود
املاء 10 خط از درسهای  یار مهربان و فداکاران و ورزش
هدیه ها 
 پیام قرآنی حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/11/9

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره حشر پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های تمام درسهای خوانده شده
فارسی (بنویسیم)
معنی کلمه های ایران عزیز را یک مرتبه بنویسید
ریاضی
فردا امتحان ریاضی دارند یک امتحان در خانه گرفته شود
 علوم  درس و پرسش پرسیده می شود
املاء 10 خط از درسهای نویسنده بزرگ و یار مهربان
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 پرسش های درس پرسیده می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/11/8

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی را بخوانید
فارسی (بخوانیم) درسها با معنی کلمه ها دوره
فارسی (بنویسیم)
50 کلمه از درسهای خوانده شده با حرف م
ریاضی
ص 117
 علوم  
املاء 10 خط املا دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/11/3

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی را بخوانید
فارسی (بخوانیم) درسها با معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
برگه داده شد
 علوم دوره پرسیده می شود
املاء 10 خط املا دوره از قسمتهای سخت
هدیه ها 
 پیام قرآنی و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/11/2

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی را بخوانید
فارسی (بخوانیم) ایران عزیز حفظ با معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)
5 کلمه با حرف (گ) 5 کلمه با حرف (ل) بنویسید - درس 13 فارسی راجع به 22 بهمن بنویسید
ریاضی
ص 112 در کتاب- فردا امتحان ریاضی دارند
 علوم  دفتر چه علوم را بیارید پرسش بنویسیم
املاء  8 خط املا ای ایران عزیز
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/11/1

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره فتح و انعام را بخوانید
فارسی (بخوانیم) درسها با هم کلمه ها  پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 111 در کتاب
 علوم  
املاء  8 خط املا ای ایران عزیز
هدیه ها 
پیام های قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/10/30

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره ها را بخوانید
فارسی (بخوانیم) دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه هایی که 3 نقطه دارند از ایران عزیز جمله بسازید
ریاضی
ص 109 در کتاب
 علوم درسها دوره پرسیده می شود
املاء  8 خط املا ای ایران عزیز
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/10/29

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ  پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) ایران عزیز با معنی کلمه ها خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
یک مرتبه ایران عزیز
ریاضی
ص 108 در کتاب
 علوم  امتحان دارند تمام قسمت ها و پرسش ها را بخوانند
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 دوره می پرسم - کاربرگ ها کامل باشد

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/10/26

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره فتح و انعام  پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) ایران عزیز خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های جدید درس جدید یک مرتبه
ریاضی
ص 106 در کتاب
 علوم  
املاء  8 خط دوره - شنبه امتحان املا دارند
هدیه ها 
دوره پرسیده می شود پیام قرآنی حفظ شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/10/25

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ  پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) 2 ص زیبا بنویسید
فارسی (بنویسیم)
 معنی کلمه ها و شعرها را حفظ می پرسم
ریاضی
 در دفترچه نوشته ام برایشان -فردا امتحان دارند
 علوم  دوره با پرسش ها پرسیده می شود
املاء  8 خط املا دورهجاهای سخت
هدیه ها 
 پیام قرآنی را حفظ می پرسم
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/10/24

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ  پرسیده میشود - برای بازدید علمی صبحانه خورده به مدرسه بیایند
فارسی (بخوانیم) فردا امتحان فارسی دارند روخوانی از تمام درسها و معنی کلمه ها ، پرسشها و تمام شعرها از حفظ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/10/23

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ  پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) فردا مسابقه علمی دارند تمام دروس دوره و خوانده شود
فارسی (بنویسیم)     
ریاضی
 
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/10/22

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ  پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) درس جدید با معنی کلمه ها دوره
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 105 در کتاب نوشته شود
 علوم  پرسش های درس جدید
املاء  8 خط از  قسمت های سخت
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/10/19

نام درس تکالیف                              
قرآن تا آخر انعام پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) درس و معنی کلمه ها و پرسش ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ورقه داده شد
 علوم  
املاء  8 خط از  نویسنده بزرگ
هدیه ها 
 پیام قرآنی و هرچه در درس هست باید حفظ باشید
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/10/18

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی خوانده شود
فارسی (بخوانیم)  کلمه های درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    5 کلمه 3 دندانه ای و 5 کلمه 6 نقطه ای بنویسید
ریاضی
در دفترچه گفتم نوشته اند
 علوم  پرسش پرسیده می شود
املاء  8 خط از بقیه نویسنده بزرگ
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/10/17

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انعام و سبا خوانده شود
فارسی (بخوانیم) درسها با معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
یک جدول ضرب کامل بخوانید و بنویسید
 علوم  
املاء  8 خط از قسمت دوم نویسنده بزرگ
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/10/16

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انسان پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) نویسنده بزرگ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
در دفتر  داده شد
 علوم  پرسش پرسیده می شود
املاء  8 خط از نویسنده بزرگ
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس با پرسش ها پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/10/15

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی تمرین شود پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید - کتاب نوشتاری و خوانداری را بیاورید
فارسی (بنویسیم)     یک مرتبه از کلمه های درس جدید
ریاضی
در دفتر  داده شد
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 درس با پرسش ها پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/10/12

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی تمرین شود
فارسی (بخوانیم) شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)     یک مرتبه از نقاشی دنیا بنویسید
ریاضی
برگه داده شد
 علوم  
املاء  8 خط از بقیه درس یار مهربان
هدیه ها 
 درسها پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/10/11

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) 2 ص زیبا بنویسید
فارسی (بنویسیم)     
ریاضی
ص 103 - فردا ارزشیابی ریاضی دارند امتحان گرفته می شود در خانه تمرین شود
 علوم  
املاء  8 خط از بقیه درس یار مهربان
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/10/9

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی پرسیده می شود- امتحان قرآن
فارسی (بخوانیم) درسها دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
یک جدول ضرب کامل بنویسید
 علوم  پرسشها پرسیده می شود
املاء  8 خط از اول درس یار مهربان
هدیه ها 
 شعرهای هدیه ها از حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/10/8

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) تمام درسها با معنی کلمات پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    کلمات درس جدید یک مرتبه
ریاضی
ص 95 در دفتر نوشته شود
 علوم  پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/10/5

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره های خوانده شده پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) حوضفیروزه ای خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    ص اول حوض فیروزه ای نوشته شود
ریاضی
ص 94 در دفتر نوشته و انجام شود جدول ضرب را خوب بخوانید
 علوم  
املاء  8 خط از بوی نرگس
هدیه ها 
امتحان هدیه ها دارند خوب بخوانند
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/10/4

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انعام ، سبا و فتح پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) بوی نرگس با معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های بوی نرگس یک مرتبه
ریاضی
ص93 - امتحان ریاضی هم گرفته شود فردا امتحان دارند
 علوم  درس جدید پرسیده می شود- پرسش ها نوشته شود
املاء  8 خط از درس های خوانده شده
هدیه ها 
 پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/10/3

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز
فارسی (بخوانیم) دوره تمام درسهایی که خوانده شده
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 93
 علوم  
املاء  8 خط از درس پیراهن بهشتی
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/10/2

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انعام
فارسی (بخوانیم) درس جدید معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
تمرین در دفتر نوشته شد
 علوم  درس و پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس جدید
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/10/1

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انعام
فارسی (بخوانیم) درس جدید معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
تمرین در دفتر نوشته شد
 علوم  درس و پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس جدید
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/9/28

نام درس تکالیف                              
قرآن تا آخر سوره نسا پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
مسئله داده شد
 علوم  
املاء 8 خط از درس کار نیک
هدیه ها 
 پیام قرآنی درسها
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  امتحان فارسی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/9/27

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درسها دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
در دفتر داده شد
 علوم  پرسیده می شود
املاء 8 خط از درس فداکاران
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/9/26

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره نسا
فارسی (بخوانیم) درسها دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    درس کار نیک کلمه هایی که با حرف (ب) نوشته شده - دفتر زیبا بنویسید را بیاورید
ریاضی
یک جدول کامل بنویسید و بخوانید
 علوم  
املاء دفتر انشا را بیاورید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/9/24

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انسان  
فارسی (بخوانیم) درس و معنی کلمه های درس
فارسی (بنویسیم)    کلمه های املا 5 مرتبه نوشته شود
ریاضی
مسئله محیز را برایش در دفتر نوشتم
 علوم  پرسش پرسیده می شود - درس داده می شود
املاء 8 خط از قسمت دومم فداکاران
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/9/21

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انسان  و فتح پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) فداکاران کامل خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
ص 74 و یک برگ زیراکس
 علوم  
املاء ص دوم بلدرچین 8 خط
هدیه ها 
 دوره با پیام قرآنی ها پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/9/20

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انسان  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسیم
ریاضی
ص 72 کتاب
 علوم  درس و پرسش پرسیده می شود
املاء  8 خط از تمام درسها
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس جدید با پرسش ها
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/9/19

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انسان و فتح  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) بلدرچین و برزگر  پرسیده شود
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسیم
ریاضی
ص 71 کتاب
 علوم  
املاء  8 خط از درس بلدرچین
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/9/18

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انسان پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
جدول ضرب 2 و 3 پرسیده می شود
 علوم  
املاء  8 خط از درس آواز گنجشک ها
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/8/21

نام درس تکالیف                              
قرآن تا ص 38 پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) تمام معنی کلمات درس داده شده حفظ شود
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی
ص 69 نوشته شود
 علوم پرسش های جدید پرسیده می شود
املاء  8 خط دوره از تمام درسهای خوانده شده
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/8/20

نام درس تکالیف                              
قرآن تا ص 38 خوانده شود
فارسی (بخوانیم) 3 شعر فارسی را باید با هم حفظ باشند
فارسی (بنویسیم)     آواز گنجشک ها و طبیعت پاک کلمه هایی که با (ل) نوشته شده را بنویسید
ریاضی
ص 66 نوشته شود
 علوم دفتر علوم بیاورند پرسش علوم می نویسیم
املاء  8 خط از درسهای آواز گنجشکها و طبیعت پاک
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/8/19

نام درس تکالیف                              
قرآن تا ص 36 خوانده شود
فارسی (بخوانیم) کتاب نوشتاری را بیاورید
فارسی (بنویسیم)     آواز گنجشک هاکلمه هایی که با (گ) نوشته شده را بنویسید
ریاضی
ص 66 نوشته شود
 علوم تمام پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس  با پرسش های آن پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/8/19

نام درس تکالیف                              
قرآن تا ص 36 خوانده شود
فارسی (بخوانیم) کتاب نوشتاری را بیاورید
فارسی (بنویسیم)     آواز گنجشک هاکلمه هایی که با (گ) نوشته شده را بنویسید
ریاضی
ص 66 نوشته شود
 علوم تمام پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس  با پرسش های آن پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/8/14

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های فارسی
فارسی (بنویسیم)    کلمه های 4 نقطه ای آواز گنجشک ها
ریاضی
ص 59  نوشته شود
 علوم پرسش پرسیده می شود
املاء  8 خط دوم آواز گنجشک ها املا بنویسند
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
اجتماعی  با پرسش های آن پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/8/13

نام درس تکالیف                              
قرآن تا آخر ص 26پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) آواز گنجشک ها خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    1 ص زیبا بنویسیم نوشته شود
ریاضی
ص 58  نوشته شود
 علوم فردا امتحان علوم دارند در خانه امتحان گرفته شود
املاء  8 خط اول آواز گنجشک ها املا بنویسند
هدیه ها 
پرسش ها پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/8/12

نام درس تکالیف                              
قرآن تا آخر ص 25پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) درس جدید خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس جدید یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
ص 57 در کتاب نوشته شود
 علوم  پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
کتاب نوشتاری بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/8/9

نام درس تکالیف                              
قرآن حروف و حرکات پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) شعر همبازی حفظ شود
فارسی (بنویسیم)    یک  ص زیبا بنویسید و یک مرتبه از روی همبازی نوشته شود
ریاضی

مسئله های برگه امتحانی در دفتر نوشته شود و ص 54

 در کتاب انجام شود

 علوم  
املاء قسمت سوم طبیعت پاک 8 خط نوشته شود
هدیه ها 
 پرسش ها پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/8/7

نام درس تکالیف                              
قرآن ص 22 و 23 خوانده شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های تما درسهای خوانده شده
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ورقه داده شد
 علوم  پرسش های جدید درس پرسیده می شود
املاء 8 خط دوم طبیعت پارک
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس داده می شود و پرسش گذشته پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/8/6

نام درس تکالیف                              
قرآن حروف و حرکات پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درسهای خوانده شده
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 52 انجام شود
 علوم  پرسش می نویسند ،دفتر پرسش بیاورند
املاء 8 خط اول طبیعت پارک
هدیه ها 
 پرسش های کتاب پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/8/5

نام درس تکالیف                              
قرآن ص 18 و 19 حروف و حرکات پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس جدید یک مرتبه 
ریاضی
ص 51 نوشته شودپرگار بیاورند
 علوم  پرسش های درس جدید پرسیده می شود
املاء صحیح غلط های املا 5 مرتبه 
هدیه ها 
 درس و پرسش جدید پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 درس جدید با پرسش ها پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/8/2

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس جدید یک مرتبه 
ریاضی
ص 51 نوشته شودپرگار بیاورند
 علوم  پرسش های درس جدید پرسیده می شود
املاء 8 خط دوره بنویسید
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/8/1

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) ص 28 خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    ص 28 نوشته شود
ریاضی
ص 48 نوشته شود
 علوم  پرسش میشود
املاء  ص 28 کتاب
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده میشود
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/7/30

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) درس ها دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    راجع به آب یک انشا نوشته شود
ریاضی
ص 46 در کتاب کامل شود
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
یک ص زیبا بنویسید نوشته شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/7/29

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    1 ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی
ص 45 در کتاب کامل شود
 علوم درس جدید پرسیده می شود- دفتر علوم بیاورید
املاء 8 خط از درس محله ما و زنگ ورزش
هدیه ها 
درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/7/28

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز کارشود 
فارسی (بخوانیم) تنگ بلور خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی
یک ص ریاضی حل شود
 علوم ترازو درست شود
املاء  سه بار از روی غلط ها بنویسید
هدیه ها 
شعر خدایم آفریده حفظ شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/7/25

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز  پرسیده میشود 
فارسی (بخوانیم)  معنی کلمه ها و درسها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    درس زنگ ورزش تمام کلمه های 4 نقطه ای نوشته شود
ریاضی
زیراکس داده شد شنبه امتحان ریاضی دوم دارند
 علوم  پرسش دادم نوستند
املاء  
هدیه ها 
 درس داده می شود درس گذشته پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/7/24

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز  پرسیده میشود 
فارسی (بخوانیم)  معنی کلمه های زنگ ورزش پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    یک ص زیبا بنویسید
ریاضی
در ریاضی علامت گذاشتم
 علوم  چرسش ها چرسیده می شود
املاء  8 خط آخر درس زنگ ورزش املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و چرسش چرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/7/23

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز  خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) رنگ ورزش پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    زنگ ورزش خلاصه نویسی شود
ریاضی
تمرین در دفتر داده شد
 علوم  
املاء  8 خط از قسمت دوم درس زنگ ورزش املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
دفتر زیبا بنویسید آورده شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/7/22

نام درس تکالیف                              
قرآن اذان پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های فارسی
فارسی (بنویسیم)    2ص زیبا بنویسید، بنویسید
ریاضی
یک ص ریاضی کار شود
 علوم درس جدید پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
پرسش ها پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/7/21

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز 
فارسی (بخوانیم) 3 درس اول کتاب پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    2ص زیبا بنویسید
ریاضی
در کتاب علامت زدم
 علوم پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس پرسیده شد درس داده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/7/18

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) زنگ ورزش خوب خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس زنگ ورزش یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
برگه داده شد
 علوم -
املاء 8 خط اول درس زنگ ورزش املا گفته شود
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/7/17

نام درس تکالیف                              
قرآن قسمت اول نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) زنگ ورزش خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه داده شده بنویسید
ریاضی
ص 26 در کتاب نوشته شود
 علوم از روی علوم بخوانند و پرسش ها پرسیده می شود
املاء  از کتاب دوم املا گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/7/16

نام درس تکالیف                              
قرآن حمدو سوره باید بلد باشد
فارسی (بخوانیم)  پدر بزرگ را حفظ کنند
فارسی (بنویسیم)    از روی درس محله ما کلمه هایی که با حرف (س) نوشته شده یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
 تمرین کتاب داده ام - یک مکعب درست کنند
 علوم از روی علوم بخوانند و پرسش ها نوشته شود
املاء  از محله ما 8 خط نوشته شود
هدیه ها 
درس داده شد پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه97/7/15

نام درس تکالیف                              
قرآن حمدو سوره باید بلد باشد
فارسی (بخوانیم)  پدر بزرگ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    5 کلمه با حرف (م) و 5 کلمه با حرف (س) بنویسید
ریاضی
 تمرین و مسئله داده ام
 علوم پرسش میشود
املاء  
هدیه ها 
 خلاصه درس آستین های خالی پرسش میشود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/7/14

نام درس تکالیف                              
قرآن حمدو سوره با معنی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) محله ما و پدر بزرگ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    معنی کلمه های املا 5 مرتبه
ریاضی
 تمرین داده ام
 علوم پرسش نوشته شود - دفتر بیاورند
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 پرسش نوشته می شود دفتر بیاورند
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/7/11

نام درس تکالیف                              
قرآن حمدو سوره را بخوانند
فارسی (بخوانیم) شعر پدر بزرگ را حفظ کنند
فارسی (بنویسیم)    از درس محله نو کلمه هایی که با حرف (س) نوشته شده یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
یک مکعب درست کنند -  تمرین کتاب داده ام
 علوم از روی علوم بخوانند و پرسش ها نوشته شود
املاء  8 خط از محله ما
هدیه ها 
 درس داده شد پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/7/10

نام درس تکالیف                              
قرآن حروف الفبا پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس 1 و 2 پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    از درس محله نو کلمه هایی که (ب) دارد نوشته شود
ریاضی
تمرین داده شد
 علوم پرسش می نویسم
املاء  8 خط آخر محله ما
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس اول پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/7/9

نام درس تکالیف                              
قرآن  اذان را با معنی بخوانید
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس پرسیده میشود
فارسی (بنویسیم)    از روی شعر یک مرتبه بنویسید
ریاضی
 تا ص 16 را بنویسید
 علوم از روی درس بخوانید
املاء  8 خط قسمت دوم درس املا بنویسید
هدیه ها 
آستین های خالی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 درس اول از روشن پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/7/8

نام درس تکالیف                              
قرآن  اذان را بخوانید
فارسی (بخوانیم) درس 1 و 2 پرسیده میشود با معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)     کلمه هایی که در  املاغلط داشتند را 5 مرتبه بنویسید
ریاضی
 تا ص 12 تمرینها پرسیده می شود
 علوم وسایل نقاشی بیاورد
املاء  
هدیه ها 
کتاب هدیه ها را حتما بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/7/7

نام درس تکالیف                              
قرآن  
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس رنگین کمان و محله ما پرسیده میشود
فارسی (بنویسیم)     کلمه های املا را 5 مرتبه بنویسید
ریاضی
 ص 12 در کتاب
 علوم  از روی درس داده شده بخوانید
املاء  8 خط از بقیه درس محله ما گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: محمدطاها لعل ، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، حسین یاری ، ایلیا کریمی ،،،،، کلاس پنجم: محمدامین بختیاروند ، حسین رمضانی ، ابالفضل عطایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، محمدطاها لعل کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،،، مسیح احمدی ، امیرحسین بهاری کلاس دوم: کوروش چراغ ،،،،، علیرضادادخواه،مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، آرین خسرویان ، حسین قدیری کلاس پنجم: ایلیا مرزبان ، محمدحسین رمضانی ، متین رضایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: کیان چراغ ، محمد طاها لعل ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول: امیرحسین بهاری ، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس دوم: کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،، امیرمهدی جابری ، شهیار نیکنام کلاس پنجم: محمد هاشمی، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:طاها لعل ، کیان چراغ ،کامیار کاظمی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ،محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،،، کلاس پنجم: اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، محمد قضاوی ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، کیان چراغ ،،، کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،، امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی کلاس دوم: علیرضا دادخواه ،،،،،،، کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، سام محمودی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس پنجم: متین رضایی ،،،،،،، ابوالفضل شیرانی، رادمهر رحیمی کلاس ششم: سورنا کریمی ، ماهان قبادی پور ، محمد قضاوی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی:کیان چراغ ،،،،،،،، طاها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ،پویا کریمی کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، کامیار کاظمی، کیان چراغ،،،،،،، کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس دوم : علیرضا دادخواه،،،،، کوروش چراغ، محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،،، شهیار نیکنام، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : ایلیا مرزبان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی، امیرحسین جعفرآقایی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ،،،،،،،، طاها لعل، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری ،،، کلاس دوم: کوروش چراغ، مهدی حسن علیزاده،محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،، حسین یاری، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند، ابالفضل عطایی، محمدهاشمی کلاس ششم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی، علی رهنما
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، سهیل سلطان الکتابی،کامیارکاظمی کلاس اول : پویا کریمی،،،،،،،،،،، سیدمحمد حسام بنی اشراف، امیرحسین بهاری ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : کوروش چراغ،،،،،،،،،،،، علیرضادادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : آرین خسرویان،،،،،،، ایلیا کریمی، بردیا صداقت ،،،،،، کلاس پنجم : آرمین احمدیان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،،، ارشیا ابومسعودی، علی رهنما
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی