منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 811
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 116 نفر
بازدید دیروز : 328 نفر
بازدید کلی : 362491 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس سوم

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/7/23

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز  خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) رنگ ورزش پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    زنگ ورزش خلاصه نویسی شود
ریاضی
تمرین در دفتر داده شد
 علوم  
املاء  8 خط از قسمت دوم درس زنگ ورزش املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
دفتر زیبا بنویسید آورده شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/7/22

نام درس تکالیف                              
قرآن اذان پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های فارسی
فارسی (بنویسیم)    2ص زیبا بنویسید، بنویسید
ریاضی
یک ص ریاضی کار شود
 علوم درس جدید پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
پرسش ها پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/7/21

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز 
فارسی (بخوانیم) 3 درس اول کتاب پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    2ص زیبا بنویسید
ریاضی
در کتاب علامت زدم
 علوم پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس پرسیده شد درس داده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/7/18

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) زنگ ورزش خوب خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس زنگ ورزش یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
برگه داده شد
 علوم -
املاء 8 خط اول درس زنگ ورزش املا گفته شود
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/7/17

نام درس تکالیف                              
قرآن قسمت اول نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) زنگ ورزش خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه داده شده بنویسید
ریاضی
ص 26 در کتاب نوشته شود
 علوم از روی علوم بخوانند و پرسش ها پرسیده می شود
املاء  از کتاب دوم املا گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/7/16

نام درس تکالیف                              
قرآن حمدو سوره باید بلد باشد
فارسی (بخوانیم)  پدر بزرگ را حفظ کنند
فارسی (بنویسیم)    از روی درس محله ما کلمه هایی که با حرف (س) نوشته شده یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
 تمرین کتاب داده ام - یک مکعب درست کنند
 علوم از روی علوم بخوانند و پرسش ها نوشته شود
املاء  از محله ما 8 خط نوشته شود
هدیه ها 
درس داده شد پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه97/7/15

نام درس تکالیف                              
قرآن حمدو سوره باید بلد باشد
فارسی (بخوانیم)  پدر بزرگ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    5 کلمه با حرف (م) و 5 کلمه با حرف (س) بنویسید
ریاضی
 تمرین و مسئله داده ام
 علوم پرسش میشود
املاء  
هدیه ها 
 خلاصه درس آستین های خالی پرسش میشود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/7/14

نام درس تکالیف                              
قرآن حمدو سوره با معنی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) محله ما و پدر بزرگ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    معنی کلمه های املا 5 مرتبه
ریاضی
 تمرین داده ام
 علوم پرسش نوشته شود - دفتر بیاورند
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 پرسش نوشته می شود دفتر بیاورند
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/7/11

نام درس تکالیف                              
قرآن حمدو سوره را بخوانند
فارسی (بخوانیم) شعر پدر بزرگ را حفظ کنند
فارسی (بنویسیم)    از درس محله نو کلمه هایی که با حرف (س) نوشته شده یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
یک مکعب درست کنند -  تمرین کتاب داده ام
 علوم از روی علوم بخوانند و پرسش ها نوشته شود
املاء  8 خط از محله ما
هدیه ها 
 درس داده شد پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/7/10

نام درس تکالیف                              
قرآن حروف الفبا پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس 1 و 2 پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    از درس محله نو کلمه هایی که (ب) دارد نوشته شود
ریاضی
تمرین داده شد
 علوم پرسش می نویسم
املاء  8 خط آخر محله ما
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس اول پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/7/9

نام درس تکالیف                              
قرآن  اذان را با معنی بخوانید
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس پرسیده میشود
فارسی (بنویسیم)    از روی شعر یک مرتبه بنویسید
ریاضی
 تا ص 16 را بنویسید
 علوم از روی درس بخوانید
املاء  8 خط قسمت دوم درس املا بنویسید
هدیه ها 
آستین های خالی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 درس اول از روشن پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/7/8

نام درس تکالیف                              
قرآن  اذان را بخوانید
فارسی (بخوانیم) درس 1 و 2 پرسیده میشود با معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)     کلمه هایی که در  املاغلط داشتند را 5 مرتبه بنویسید
ریاضی
 تا ص 12 تمرینها پرسیده می شود
 علوم وسایل نقاشی بیاورد
املاء  
هدیه ها 
کتاب هدیه ها را حتما بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/7/7

نام درس تکالیف                              
قرآن  
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس رنگین کمان و محله ما پرسیده میشود
فارسی (بنویسیم)     کلمه های املا را 5 مرتبه بنویسید
ریاضی
 ص 12 در کتاب
 علوم  از روی درس داده شده بخوانید
املاء  8 خط از بقیه درس محله ما گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی