منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 820
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 97 نفر
بازدید دیروز : 230 نفر
بازدید کلی : 386064 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس سوم

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/9/21

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انسان  و فتح پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) فداکاران کامل خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
ص 74 و یک برگ زیراکس
 علوم  
املاء ص دوم بلدرچین 8 خط
هدیه ها 
 دوره با پیام قرآنی ها پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/9/20

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انسان  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسیم
ریاضی
ص 72 کتاب
 علوم  درس و پرسش پرسیده می شود
املاء  8 خط از تمام درسها
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس جدید با پرسش ها
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/9/19

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انسان و فتح  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) بلدرچین و برزگر  پرسیده شود
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسیم
ریاضی
ص 71 کتاب
 علوم  
املاء  8 خط از درس بلدرچین
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/9/18

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره انسان پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
جدول ضرب 2 و 3 پرسیده می شود
 علوم  
املاء  8 خط از درس آواز گنجشک ها
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/8/21

نام درس تکالیف                              
قرآن تا ص 38 پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) تمام معنی کلمات درس داده شده حفظ شود
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی
ص 69 نوشته شود
 علوم پرسش های جدید پرسیده می شود
املاء  8 خط دوره از تمام درسهای خوانده شده
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/8/20

نام درس تکالیف                              
قرآن تا ص 38 خوانده شود
فارسی (بخوانیم) 3 شعر فارسی را باید با هم حفظ باشند
فارسی (بنویسیم)     آواز گنجشک ها و طبیعت پاک کلمه هایی که با (ل) نوشته شده را بنویسید
ریاضی
ص 66 نوشته شود
 علوم دفتر علوم بیاورند پرسش علوم می نویسیم
املاء  8 خط از درسهای آواز گنجشکها و طبیعت پاک
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/8/19

نام درس تکالیف                              
قرآن تا ص 36 خوانده شود
فارسی (بخوانیم) کتاب نوشتاری را بیاورید
فارسی (بنویسیم)     آواز گنجشک هاکلمه هایی که با (گ) نوشته شده را بنویسید
ریاضی
ص 66 نوشته شود
 علوم تمام پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس  با پرسش های آن پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/8/19

نام درس تکالیف                              
قرآن تا ص 36 خوانده شود
فارسی (بخوانیم) کتاب نوشتاری را بیاورید
فارسی (بنویسیم)     آواز گنجشک هاکلمه هایی که با (گ) نوشته شده را بنویسید
ریاضی
ص 66 نوشته شود
 علوم تمام پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس  با پرسش های آن پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/8/14

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های فارسی
فارسی (بنویسیم)    کلمه های 4 نقطه ای آواز گنجشک ها
ریاضی
ص 59  نوشته شود
 علوم پرسش پرسیده می شود
املاء  8 خط دوم آواز گنجشک ها املا بنویسند
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
اجتماعی  با پرسش های آن پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/8/13

نام درس تکالیف                              
قرآن تا آخر ص 26پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) آواز گنجشک ها خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    1 ص زیبا بنویسیم نوشته شود
ریاضی
ص 58  نوشته شود
 علوم فردا امتحان علوم دارند در خانه امتحان گرفته شود
املاء  8 خط اول آواز گنجشک ها املا بنویسند
هدیه ها 
پرسش ها پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/8/12

نام درس تکالیف                              
قرآن تا آخر ص 25پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) درس جدید خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس جدید یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
ص 57 در کتاب نوشته شود
 علوم  پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
کتاب نوشتاری بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/8/9

نام درس تکالیف                              
قرآن حروف و حرکات پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) شعر همبازی حفظ شود
فارسی (بنویسیم)    یک  ص زیبا بنویسید و یک مرتبه از روی همبازی نوشته شود
ریاضی

مسئله های برگه امتحانی در دفتر نوشته شود و ص 54

 در کتاب انجام شود

 علوم  
املاء قسمت سوم طبیعت پاک 8 خط نوشته شود
هدیه ها 
 پرسش ها پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/8/7

نام درس تکالیف                              
قرآن ص 22 و 23 خوانده شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های تما درسهای خوانده شده
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ورقه داده شد
 علوم  پرسش های جدید درس پرسیده می شود
املاء 8 خط دوم طبیعت پارک
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس داده می شود و پرسش گذشته پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/8/6

نام درس تکالیف                              
قرآن حروف و حرکات پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درسهای خوانده شده
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 52 انجام شود
 علوم  پرسش می نویسند ،دفتر پرسش بیاورند
املاء 8 خط اول طبیعت پارک
هدیه ها 
 پرسش های کتاب پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/8/5

نام درس تکالیف                              
قرآن ص 18 و 19 حروف و حرکات پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس جدید یک مرتبه 
ریاضی
ص 51 نوشته شودپرگار بیاورند
 علوم  پرسش های درس جدید پرسیده می شود
املاء صحیح غلط های املا 5 مرتبه 
هدیه ها 
 درس و پرسش جدید پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 درس جدید با پرسش ها پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/8/2

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس جدید یک مرتبه 
ریاضی
ص 51 نوشته شودپرگار بیاورند
 علوم  پرسش های درس جدید پرسیده می شود
املاء 8 خط دوره بنویسید
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/8/1

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) ص 28 خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    ص 28 نوشته شود
ریاضی
ص 48 نوشته شود
 علوم  پرسش میشود
املاء  ص 28 کتاب
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده میشود
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/7/30

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) درس ها دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    راجع به آب یک انشا نوشته شود
ریاضی
ص 46 در کتاب کامل شود
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
یک ص زیبا بنویسید نوشته شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/7/29

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    1 ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی
ص 45 در کتاب کامل شود
 علوم درس جدید پرسیده می شود- دفتر علوم بیاورید
املاء 8 خط از درس محله ما و زنگ ورزش
هدیه ها 
درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/7/28

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز کارشود 
فارسی (بخوانیم) تنگ بلور خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    2 ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی
یک ص ریاضی حل شود
 علوم ترازو درست شود
املاء  سه بار از روی غلط ها بنویسید
هدیه ها 
شعر خدایم آفریده حفظ شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/7/25

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز  پرسیده میشود 
فارسی (بخوانیم)  معنی کلمه ها و درسها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    درس زنگ ورزش تمام کلمه های 4 نقطه ای نوشته شود
ریاضی
زیراکس داده شد شنبه امتحان ریاضی دوم دارند
 علوم  پرسش دادم نوستند
املاء  
هدیه ها 
 درس داده می شود درس گذشته پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/7/24

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز  پرسیده میشود 
فارسی (بخوانیم)  معنی کلمه های زنگ ورزش پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    یک ص زیبا بنویسید
ریاضی
در ریاضی علامت گذاشتم
 علوم  چرسش ها چرسیده می شود
املاء  8 خط آخر درس زنگ ورزش املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و چرسش چرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/7/23

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز  خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) رنگ ورزش پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    زنگ ورزش خلاصه نویسی شود
ریاضی
تمرین در دفتر داده شد
 علوم  
املاء  8 خط از قسمت دوم درس زنگ ورزش املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
دفتر زیبا بنویسید آورده شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/7/22

نام درس تکالیف                              
قرآن اذان پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های فارسی
فارسی (بنویسیم)    2ص زیبا بنویسید، بنویسید
ریاضی
یک ص ریاضی کار شود
 علوم درس جدید پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
پرسش ها پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/7/21

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز 
فارسی (بخوانیم) 3 درس اول کتاب پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    2ص زیبا بنویسید
ریاضی
در کتاب علامت زدم
 علوم پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس پرسیده شد درس داده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/7/18

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) زنگ ورزش خوب خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه های درس زنگ ورزش یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
برگه داده شد
 علوم -
املاء 8 خط اول درس زنگ ورزش املا گفته شود
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/7/17

نام درس تکالیف                              
قرآن قسمت اول نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) زنگ ورزش خوانده شود
فارسی (بنویسیم)    کلمه داده شده بنویسید
ریاضی
ص 26 در کتاب نوشته شود
 علوم از روی علوم بخوانند و پرسش ها پرسیده می شود
املاء  از کتاب دوم املا گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/7/16

نام درس تکالیف                              
قرآن حمدو سوره باید بلد باشد
فارسی (بخوانیم)  پدر بزرگ را حفظ کنند
فارسی (بنویسیم)    از روی درس محله ما کلمه هایی که با حرف (س) نوشته شده یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
 تمرین کتاب داده ام - یک مکعب درست کنند
 علوم از روی علوم بخوانند و پرسش ها نوشته شود
املاء  از محله ما 8 خط نوشته شود
هدیه ها 
درس داده شد پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه97/7/15

نام درس تکالیف                              
قرآن حمدو سوره باید بلد باشد
فارسی (بخوانیم)  پدر بزرگ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    5 کلمه با حرف (م) و 5 کلمه با حرف (س) بنویسید
ریاضی
 تمرین و مسئله داده ام
 علوم پرسش میشود
املاء  
هدیه ها 
 خلاصه درس آستین های خالی پرسش میشود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/7/14

نام درس تکالیف                              
قرآن حمدو سوره با معنی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) محله ما و پدر بزرگ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    معنی کلمه های املا 5 مرتبه
ریاضی
 تمرین داده ام
 علوم پرسش نوشته شود - دفتر بیاورند
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 پرسش نوشته می شود دفتر بیاورند
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/7/11

نام درس تکالیف                              
قرآن حمدو سوره را بخوانند
فارسی (بخوانیم) شعر پدر بزرگ را حفظ کنند
فارسی (بنویسیم)    از درس محله نو کلمه هایی که با حرف (س) نوشته شده یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
یک مکعب درست کنند -  تمرین کتاب داده ام
 علوم از روی علوم بخوانند و پرسش ها نوشته شود
املاء  8 خط از محله ما
هدیه ها 
 درس داده شد پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/7/10

نام درس تکالیف                              
قرآن حروف الفبا پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس 1 و 2 پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)    از درس محله نو کلمه هایی که (ب) دارد نوشته شود
ریاضی
تمرین داده شد
 علوم پرسش می نویسم
املاء  8 خط آخر محله ما
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس اول پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/7/9

نام درس تکالیف                              
قرآن  اذان را با معنی بخوانید
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس پرسیده میشود
فارسی (بنویسیم)    از روی شعر یک مرتبه بنویسید
ریاضی
 تا ص 16 را بنویسید
 علوم از روی درس بخوانید
املاء  8 خط قسمت دوم درس املا بنویسید
هدیه ها 
آستین های خالی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 درس اول از روشن پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/7/8

نام درس تکالیف                              
قرآن  اذان را بخوانید
فارسی (بخوانیم) درس 1 و 2 پرسیده میشود با معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)     کلمه هایی که در  املاغلط داشتند را 5 مرتبه بنویسید
ریاضی
 تا ص 12 تمرینها پرسیده می شود
 علوم وسایل نقاشی بیاورد
املاء  
هدیه ها 
کتاب هدیه ها را حتما بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/7/7

نام درس تکالیف                              
قرآن  
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس رنگین کمان و محله ما پرسیده میشود
فارسی (بنویسیم)     کلمه های املا را 5 مرتبه بنویسید
ریاضی
 ص 12 در کتاب
 علوم  از روی درس داده شده بخوانید
املاء  8 خط از بقیه درس محله ما گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

 

برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی