منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 809
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 120 نفر
بازدید دیروز : 175 نفر
بازدید کلی : 341518 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس سوم

 


بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/2/26

نام درس تکالیف                              
قرآن

نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)     
ریاضی
تمرین های امتحانی در دفتر نوشته شود تا شنبه کار شود و یک جدول ضرب هم بنویسند -  تمرین هم گفته شد در دفتر نوشتند که در خانه انجام دهند
 علوم  تمام ساعات ریاضی کار می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/2/25

نام درس تکالیف                              
قرآن

آیه الکرسی پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  جدول ضرب بخوانند
فارسی (بنویسیم)         
ریاضی
 تمرین در دفتر گفته شد نوشتند امتحان گرفته شود - یک جدول ضرب بنویسند - فردا امتحان ریاضی دارند
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/2/24

نام درس تکالیف                              
قرآن

جشن قرآن دارند - اولیای محترم فردا جلسه انجمن کلاسی و آموزش خانواده دارند دعوتنامه داده شد

فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)         
ریاضی
 
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 امتحان دارند باید از روی درس بخوانند تمام پیام های قرآنی با معنی حفظ باشند تمام شعرهای کتاب را حفظ کنند
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/2/23

نام درس تکالیف                              
قرآن

نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)         
ریاضی
ریاضی تمرین داده شد با یک جدول ضرب کامل
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 بخوانند  امتحان گرفته می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/2/22

نام درس تکالیف                              
قرآن

آیه الکرسی پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)         
ریاضی
ریاضی کار می شود
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 بخوانند و امتحان گرفته شود
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/2/19

نام درس تکالیف                              
قرآن

آیه الکرسی پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)         
ریاضی
 2 ص مبتکران بنویسید با یک جدول ضرب 
 علوم شنبه امتحان علوم دارند تمام درسها و پرسش های علوم را باید کامل بلد باشند و سپس یک امتحان گرفته شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/2/18

نام درس تکالیف                              
قرآن

 نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)         
ریاضی
 2 ص مبتکران بنویسید با یک جدول ضرب - امتحان ریاضی گرفته شود - فردئا امتحان دارند
 علوم  پرسش ها دوره پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 اجتماعی پرسیده می شود با پرسش ها
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/2/17

نام درس تکالیف                              
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)  فردا امتحان زبان آموزی تمام قسمتهای کتاب نوشتاری را بخوانند و یک درس از فارسی هم باید خلاصه نویسی کنید - یک امتحان به همین صورت گرفته شود
فارسی (بنویسیم)         
ریاضی
 
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/2/16

نام درس تکالیف                              
قرآن

 نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)         
ریاضی
 یک جدول ضرب بنویسید - ص 148 و 149 در دفتر انجام داده شود 
 علوم  دوره کنید
املاء  
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  ریاضی کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/2/15

نام درس تکالیف                              
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)         کلمه داده ام بنویسید - ص 147 در دفتر انجام داده شود - یک جدول ضرب هم بنویسید
ریاضی
 
 علوم  
املاء  12 خط املا از تمام قسمتها نوشته شود - فردا امتحان املا دارند
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/2/11

نام درس تکالیف                              
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)  شنبه امتحان فارس دارند از روی تمام درسها باید روان با توجه به علامت آخر جمله بخوانند نتیجه درس را بگویند تمام شعرهای فارسی را حفط باشند معنی هر قسمتی که پرسیده شد را بلد باشد از اول کتاب تا آخر تمام معنی کلمه هایی که خودم گفته ام و نوشته اند و معنی کلمه های آخر کتاب را با تمام پرسش های درس را بدانند
فارسی (بنویسیم)         
ریاضی
 
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/2/10

نام درس تکالیف                              
قرآن

امتحان دوره ای قرآن است آیه الکرسی و نماز امروز پرسیده شد فردا از روی قرآن باید راحت بخوانند پیام قرآنی ها را حفظ باشندو داستانها را بتوانند بخوانند و تعریف کنند

فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)         
ریاضی
ص 141 در دفتر انجام شود
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/2/9

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ با نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) از روی درسها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)        درس چشمهای آسمان کلمه هایی که 4 نقطه دارند جمله بسازند
ریاضی
ص 138 در دفتر انجام شود
 علوم پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/2/8

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره بقره را بخوانند
فارسی (بخوانیم) دوره شعربا معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)        درس بوی نرگس کلمه ها یک مرتبه
ریاضی
ص 134 در دفتر انجام شود
 علوم  درس و پرسش دوره
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 دوره درس و پرسش
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/2/5

نام درس تکالیف                              
قرآن  داستان قرآنی با تعریف آن و سوره بقره را بخوانند
فارسی (بخوانیم) درسها دوره با معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)        5 کلمه با ( مند) جمله نوشته شود - 5 کلمه با (ستان) جمله نوشته شود
ریاضی
سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود و ص 130 و 131 در دفتر انجام شود
 علوم  
املاء  12 خط دوره از 5 درس دیگر کتاب املا نوشته شود
هدیه ها 
 پیام قرآنی ها حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی ریاضی کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/2/4

نام درس تکالیف                              
قرآن  سوره بقره را بخوانند
فارسی (بخوانیم) تمام شعرهای فارسی از حفظ باشند
فارسی (بنویسیم)        کلمه های داده شده را 5 مرتبه بنویسند
ریاضی
فردا امتحان دارند یک امتحان گرفته می شود
 علوم پرسش پرسیده می شود
املاء  12 خط دوره از 5 درس آخر کتاب
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 پرسش ها نوشته نشده گفته می شوددرس پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  برای صبحانه هماهنگ فردا موز و شیر بیاورند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/2/3

نام درس تکالیف                              
قرآن  
فارسی (بخوانیم) نیایش پریده می شود شعرهای آن حفظ شود
فارسی (بنویسیم)         درس چشمهای آسمان کلمه های 2 نقطه ای و 3 نقطه ای جمله بسازند
ریاضی
یک جدول ضرب بنویسید پرسیده می شود
 علوم  نیایش به صورت انشا نوشته شود
املاء  12 خط دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی علوم کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/2/2

نام درس تکالیف                              
قرآن  
فارسی (بخوانیم) تمام درسها مطالعه گردد
فارسی (بنویسیم)                           
ریاضی
ریاضی تمرین شود 
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی یک امتحان از همه درسها گرفته شود - چون فردا امتحان علمی دارند- برگه نظر سنجی فراموش نشود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/2/1

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره عادیات  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  تمام شعرها دوره از حفظ پرسیده می شود نوشتاری کار می شود
فارسی (بنویسیم)                           کلمه های درس جدید 2 مرتبه 
ریاضی
ص 124 کتاب در دفتر انجام داده شود
 علوم  پرسش های دوره پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس جدید پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/1/29

نام درس تکالیف                              
قرآن آیته الکرسی از حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)                           
ریاضی
سوالات امتحانی را در دفتر بنویسید تا در کلاس انجام دهیم
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  پیک هفته داده شد که تمام درسها در آن است

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/1/28

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز 4 رکعتی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید با کلمه های آخر کتاب
فارسی (بنویسیم)                          کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
فردا امتحان ریاضی دارند در خانه امتحان گرفته می شود
 علوم درس و پرسش پرسیده می شود
املاء  10 خط املا از درسهای مختلف
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/1/27

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره قصص را بخوانید
فارسی (بخوانیم) شعر زشت و زیبا حفظ شود
فارسی (بنویسیم)                          شعر زشت و زیبا خلاصه و نتیجه گیری شود
ریاضی
2 ص مبتکران را انجام دهید
 علوم  پرسشهای درس جدید پرسیده می شود
املاء  10 خط املا از آخر درس چشم های آسمان
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی علوم کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/1/26

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز مغرب پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  معنی کلمه های آخر کتاب پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                           با ده کلمه از چشم های آسمان جمله بسازید
ریاضی
یک جدول ضرب با سوالات امتحانی استوانه ها را بیاورید
 علوم  پرسش پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 پیام قرآنی جدید را می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه97/1/22

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی از حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)                           
ریاضی
سوالات امتحانی را در دفتر بنویسید تا در کلاس انجام دهیم
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  پیک هفته داده شد که تمام درسها در آن هست

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه97/1/21

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          کلمه داده شده هر کلمه را 5 مرتبه بنویسید
ریاضی
 ص 120 در دفتر نوشته شود امتحان ریاضی گرفته می شود فردا امتحان ریاضی دارند
 علوم  درس جدید پرسیده می شود
املاء 12 خط از درس های چشم های آسمان و اگر جنگل نباشد
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده می شود درس داده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه97/1/20

نام درس تکالیف                              
قرآن  سوره شوری پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) خلاصه کتاب خوانده شده و گزارش ایام عید را بیاورید و بخوانید
فارسی (بنویسیم)                          از 10 خط دومدرس چشم های آسمان بنویسید
ریاضی
 ص 117  دومسئله و یک جدول ضرب
 علوم  
املاء  10 خط از قسمت دوم املا گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  علوم کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه97/1/19

نام درس تکالیف                              
قرآن  سوره شوری پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید با معنی کلمه های آخر کتاب
فارسی (بنویسیم)                          از 10 خط اول درس چشم های آسمان بنویسید
ریاضی
 ص 116  چهار مسئله و یک جدول ضرب
 علوم پرسشها پرسیده می شود
املاء  10 خط از درس چشم های آسمان
هدیه ها 
 پیام قرآنی درس جدید از حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
پرسش ها پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه97/1/18

نام درس تکالیف                              
قرآن  
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
 ص 116  چهار مسئله و یک جدول ضرب
 علوم  درس جدید داده شد و درسهای گذشته پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس داده شد - درس های گذشته پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/12/22

نام درس تکالیف                              
قرآن حرف پدر و مادر را خوب گوش کنید و پایان تعطیلات یک رضایت نامه برایم بیاورید
فارسی (بخوانیم) یک کتاب داستان خوانده شود و خلاصه آن  را بنویسید
فارسی (بنویسیم)                          یک خاطره از ایام عید برایم بنویس
ریاضی
 
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی برای مسابقه علمی بعد از نوروز آماده شوند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/12/21

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی را کامل حفظ کنند پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) ص 135 و 134 معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          10 کلمه که با حرف (ب) شروع شده از کتاب پیدا کنید و بنویسید
ریاضی
کاربرگ داده شد
 علوم  
املاء  10 خط از درس
هدیه ها 
آینه سخنگو مطالعه گردد
مطالعات اجتماعی
 درسها دوره با پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  علوم کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/12/20

نام درس تکالیف                              
قرآن بسوی مبارزه بزرگ خلاصه پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درسها دوره با کلمه و پرسش
فارسی (بنویسیم)                          2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
کاربرگ داده شد
 علوم دوره باپرسش ها پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 پیام قرآنی و درس جدید پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/12/19

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره حج را بخوانند
فارسی (بخوانیم) کلمه های آخر کتاب با معنی پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          کلمه هایی که با حرف (ن) نوشته شده از درس اگر جنگل نباشد نوشته شود
ریاضی
مسئله و تمرین داده شده انجام شود
 علوم  پرسش های تمام قسمت ها پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ ها دیده می شود - درس پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/12/16

نام درس تکالیف                              
قرآن تمام سوره ها دوره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) تمام شعرهای فارسی از حفظ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          ص 136 کلمه ها با معنی نوشته شود
ریاضی
زیراکس ریاضی داده شد
 علوم  
املاء 12 خط از درسهای پیراهن بهشتی و اگر جنگل نباشد قسمت آخر 
هدیه ها 
 پیام قرآنی حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/12/15

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره طاها و مائده را بخوانند
فارسی (بخوانیم) شعر بهاران را حفظ کنند پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          کلمه گفته شده نوشته اند هر کلمه را 5 مرتبه بنویسید
ریاضی
امتحان ریاضی گرفته شود
 علوم  امتحان علوم دارند خوب درس و پرسش ها را بخوانند
املاء 10 خط از اگر جنگل نباشد و ایران آباد بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس جدید  پرسیده می شود با پرسش ها دوره
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/12/14

نام درس تکالیف                              
قرآن درس جدید قرآن ص88 پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) ص 135 و 136 معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          با کلماتی که حرف(م) داشته باشند جمله بسازید درس ایران آباد
ریاضی
تمرین روی تابلو نوشته شده انجام دهند
 علوم  
املاء کتاب داستان بخوانند و خلاصه آن را بنویسند
هدیه ها 
 تمام پیام های قرآنی حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
کاربرگ کار شدپرسش  پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  علوم کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/12/13

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده شد سوره انعام و مائده پرسیده شد
فارسی (بخوانیم) کلمه های درس جدید با کلمه های آخر کتاب پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          کلمات درس جدید که حرف (گ)دارد جمله نوشته شود
ریاضی
یک جدول ضرب بنویسید - پرسیده می شود
 علوم دوره پرسیده می شود
املاء 10 خط دوم درس اگر جنگل نباشد نوشته شود
هدیه ها 
 تمام پیام های قرآنی حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
کاربرگ کار شدپرسش  پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/12/12

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره مائده را بخوانند
فارسی (بخوانیم) ص 135 معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          کلمات درس جدید یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
کاربرگ داده شد
 علوم درس و پرسش پرسیده می شود
املاء 10 خط اول درس اگر جنگل نباشد نوشته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش  پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/12/8

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  معنی کلمه ها ی آخر کتاب پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          ص 133 معنی کلمه ها یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
امتحان ریاضی گرفته شود فردا امتحان دارند یک جدول خوب بنویسید
 علوم  قسمت جانوران پرسیده می شود
املاء  املا 10 خط از درس بوی نرگس
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ شماره 20 نوشته شود درس دوره پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/12/7

نام درس تکالیف                              
قرآن داستان پیامبری حضرت موسی (ع) پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) ص 134 معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          کلمه های درس فداکاران و پیراهن بهشتی کلمه های 5 نقطه ای جمله نوشته شود
ریاضی
تمرین ریاضی گفته شد در دفتر نوشتند انجام دهند
 علوم  
املاء  
هدیه ها 
تمرین زیبا بنویسید دارند دفتر زیبا بنویسید را بیاورند
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  علوم کار میشود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/12/6

نام درس تکالیف                              
قرآن از اول سوره ها دوره از همه پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) دریا کامل حفظ شود پرسیده می شود با معنی آن
فارسی (بنویسیم)                          درس ایران آباد کلمه هایی که (ع) به کار رفته جمله بنویسید
ریاضی
تمرین و مسئله روی تابلو نوشته شد که در خانه انجام دهند با یک جدول ضرب
 علوم از روی درسها مطالعه کنند تا کاملا روان بتوانند بخوابند
املاء  10 خط از درس پیراهن بهشتی املا بنویسید
هدیه ها 
 پیام قرانی درس جدید از حفظ پرسیده با معنی ان
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار میشود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/12/5

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره آل عمران و سوره فتح را بخوانید
فارسی (بخوانیم) دریا پرسیده می شود با معنی کلمه هایش
فارسی (بنویسیم)                          درباره سهام خیام آنچه می دانید بنویسید (در درس فداکاران)
ریاضی
2 ص مبتکران نوشته شود با یک جدول ضرب
 علوم  تا فردا مهلت دارندبرگه ها را بیاورند و گرنه امتیاز نمی گیرند
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 اجتماعی درس جدید با پرسش ها
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/12/2

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره آل عمران و سوره فتح را بخوانید
فارسی (بخوانیم) دریا پرسیده می شود با معنی کلمه هایش
فارسی (بنویسیم)                          درباره سهام خیام آنچه می دانید بنویسید (در درس فداکاران)
ریاضی
2 ص مبتکران نوشته شود با یک جدول ضرب
 علوم  تا فردا مهلت دارندبرگه ها را بیاورند و گرنه امتیاز نمی گیرند
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 اجتماعی درس جدید با پرسش ها
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/12/2

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره آل عمران و طاها پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) شعر دریا حفظ شود
فارسی (بنویسیم)                          یک مرتبه از شعر دریا بنویسید و زیر آن خلاصه نویسی آن را بنویسید
ریاضی
امتحان را در دفترچه بنویسد تا شنبه انجام دهید و یک جدول ضرب کامل بنویسید
 علوم  
املاء قسمت سوم بوی سیب و یاس املا
هدیه ها 
 پیام قرآنی ها پرسیده می شود از حفظ
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/11/30

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره طاها خوانده شود
فارسی (بخوانیم) تمام شعرهای فارسی از حفظ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          کاربرگ فارسی داده شد انجام دهند
ریاضی
امتحان ریاضی گرفته شود چهارشنبه امتحان دارند جدول ضرب را یک مرتبه کامل بنویسند
 علوم پرسش های علوم پرسیده می شود
املاء  10 خط املا از درس فداکاران و کار نیک نوشته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 اجتماعی تا آخر کاربرگ 19 دیده می شود باید کامل باشد درس و پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/11/29

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی را کامل باید حفظ باشند
فارسی (بخوانیم) وطن از حفظ پرسیده می شود با معنی تمام کلمه ها
فارسی (بنویسیم)                          برای هریک از شاعران که در کتاب نام برده شده جمله بنویسید
ریاضی
2 ص مبتکران - جدول ضرب پرسیده می شود
 علوم جانوران مهره دار تمام قسمتهایش پرسیده می شود
املاء  10 خط املا از درس ایران آباد قسمتهای سخت
هدیه ها 
پیام قرآنی با شعر از حفظ پرسیده می شود با پرسش های جدید
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/11/28

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره آل عمران را  بخوانند
فارسی (بخوانیم) بوی سیب و یاس خوانده شود با معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)                          10 خط دوم بوی سیب و یاس خوش خط نوشته شود 
ریاضی
ص 113 کتاب را در دفتر انجام دهند و یک جدول ضرب
 علوم  انواع برگها روی مقوا زده شود و آورده شود
املاء  10 خط املا از  بوی سیب و یاس
هدیه ها 
پیام قرآنی با شعر از حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ 18 و 19 کامل شود دیده می شود
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/11/25

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره اسرا را از رویش بخوانند
فارسی (بخوانیم) امتحان فارسی دارند تمام قسمتهای خوانده شده درس را بخوانند
فارسی (بنویسیم)                          2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 111 و 112 کتاب را در دفتر انجام دهند
 علوم  
املاء  10 خط املا از قسمت دوم بوی سیب و یاس
هدیه ها 
پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/11/24

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی را حفظ بخوانند
فارسی (بخوانیم) درسها دوره با معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          10 کلمه 2 نقطه ای جمله بسازید 10 کلمه با حرف (م) جمله بسازید
ریاضی
امتحان گرفته می شود یک جدول ضرب هم بنویسید
 علوم پرسش ها پرسیده می شود
املاء  10 خط املا از اول بوی سیب و یاس
هدیه ها 
پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
درسها دوره با پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/11/21

نام درس تکالیف                              
قرآن داستان چشمه زمزم خلاصه پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) تمام معنی کلمه ها و پرسش ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          ص اول بوی سیب و یاس با خط قشنگ نوشته شود
ریاضی
2 ص مبتکران انجام دهند یک جدول کامل بنویسند
 علوم  دوره از تمام قسمتها پرسیده می شود
املاء 10 خط  دوره
هدیه ها 
پرسش ها و پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 تا آنجاییکه خوانده اند پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/11/18

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره ابراهیم پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) تمام معنی کلمه ها و پرسش های فارسی پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          تمام کلمه هایی که در درس ایران آباد و فداکاران با حرف (گ) نوشته شده را بنویسید
ریاضی
سوالات امتحانی را در دفتر وارد کنید یک جدول کامل را هم بنویسید
 علوم  
املاء 10 خط از ایران آباد 
هدیه ها 
 شعر و پیام قرآنی از هدیه ها پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/11/17

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) ص آخر کتاب 132 و 133 معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          با 5 کلمه 6 نقطه ای و 5 کلمه 4 نقطه ای جمله بسازید
ریاضی
امتحان ریاضی گرفته می شود یک جدول کامل را هم بنویسید
 علوم  پرسش پرسیده می شود
املاء 10 خط از ایران آباد 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/11/16

نام درس تکالیف                              
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) تمام کلمه های خوانده با معنی پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          10 خط از آخر درس ایران آباد به بالا
ریاضی
ص 104 جمع و تفریق را انجام دهید
 علوم درس جدید با پرسش پرسیده می شود
املاء 10 خط از ایران آباد از آخر درس به بالا
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی علوم کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/11/15

نام درس تکالیف                              
قرآن سوره ابراهیم پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید با معنی کلمه های آخر کتاب تا 133
فارسی (بنویسیم)                          10 کلمه با حرف (ق) جمله بسازید
ریاضی
ص 103 در دفتر نوشته شود یک جدول کامل بنویسید
 علوم  پرسش های جدید می پرسم 
املاء ایران آباد 10 خط دوم درس
هدیه ها 
 پیام قرآنی و درس پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار شد

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/11/14

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی پرسیده می شود باید حفط باشند
فارسی (بخوانیم) یک برگ کار برگ داده شد
فارسی (بنویسیم)                          10 کلمه از درس ایران آباد که 3 نقطه داشته باشد جمله بسازید
ریاضی
کاربرگ داده شده 2 برگ و یک جدول کامل بنویسید
 علوم  پرسش می پرسم و می نویسیم
املاء ایران آباد 10 خط اول درس
هدیه ها 
 پیام قرآنی و درس پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ های اجتماعی دیده می شود درس پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  گاج کار شد

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/11/11

نام درس تکالیف                              
قرآن آیه الکرسی پرسیده می شود باید حفط باشند
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده می شود شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)                          کلمه های درس جدید یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
سوالات امتحانی وارد دفتر شود یک جدول کامل بنویسید شنبه جدول را کامل بلد باشند
 علوم  
املاء صحیح غلط های املا 5 مرتبه نوشته شود
هدیه ها 
 پیام قرآنی و درس پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار شد

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/11/10

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) شعر وطن  شود
فارسی (بنویسیم)                          یک مرتبه از روی شعربنویسید
ریاضی
ص 92 نوشته شود امتحان ریاضی گرفته شود
 علوم  پرسش نوشته شود درس پرسیده می شود
املاء 10 خط دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس جدید پرسیده می شود پرسش نوشته شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/11/9

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) ص 131 و 132 و 133 پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 98 مسئله ها در دفتر انجام شود و یک جدول کامل هم بنویسید
 علوم  
املاء کتاب داستان بخوانند و خلاصه آن را بنویسند
هدیه ها 
 امتحان هدیه ها -پیام قرآنی حفظ و شعرها حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  علوم کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/11/8

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن سوره ها دوره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          20 کلمه با حرف (ن) بنویسید
ریاضی
2ص مبتکران
 علوم پرسش ها  پرسیده می شود و گفته می شود
املاء  10 خط دوره از تمام درسها
هدیه ها 
 امتحان هدیه ها -پیام قرآنی حفظ و شعرها حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/11/7

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن  آیه الکرسی را حفظ کنید
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های 132 حفظ شود
فارسی (بنویسیم)                          10کلمه با حرف (گ) 10 کلمه با (مند ) جمله بسازند
ریاضی
ص 95 در دفترنوشته شود با یک جدول کامل
 علوم پرسش ها دوره پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ ها دیده می شود درس و پرسش ها پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/11/4

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن  
فارسی (بخوانیم) امتحان فارسی دارند تمام قسمتهای فارسی وشعرها هم از حفظ رپرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
سوالات امتحان در دفتر نوشته شود
 علوم پیک برای همه درسها داده شد
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/11/3

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن   آیه الکرسی را حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس 22 بهمن کامل شود
فارسی (بنویسیم)                          22 بهمن تمام جمله هایی که کلمه 22 بهمن دارد را بنویسید
ریاضی
فردا امتحان دارند در خانه یک امتحان گرفته شود
 علوم  پرسش پرسیده می شود
املاء  10 خط از ایران عزیز گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ در کلاس انجام می دهیم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/11/2

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن 6 خط  آیه الکرسی را حفظ باشند 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد درباره 22 بهمن نوشته شود
فارسی (بنویسیم)                          ایران عزیزبا کلمه های 3 نقطه جمله بسازید
ریاضی
ص 93 در دفتر باضافه یک جدول ضرب تا 9
 علوم  
املاء  10 خط دوم ایران عزیز
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی علوم  کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/11/1

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن خط دوم آیه الکرسی حفظ شود  
فارسی (بخوانیم) درسهای داده شده معنی و پرسش پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          2 ص زیبا بنویسیم نوشته شود
ریاضی
2 ص مبتکران
 علوم پرسش پرسیده می شود
املاء  10 خط ایران عزیز
هدیه ها 
 پیام قرآنی ها از حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/11/1

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن خط دوم آیه الکرسی حفظ شود  
فارسی (بخوانیم) درسهای داده شده معنی و پرسش پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          2 ص زیبا بنویسیم نوشته شود
ریاضی
2 ص مبتکران
 علوم پرسش پرسیده می شود
املاء  10 خط ایران عزیز
هدیه ها 
 پیام قرآنی ها از حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/10/30

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن خط سوم و چهارم آیه الکرسی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) ایران عزیز از حفظ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          2 ص زیبا بنویسیم نوشته شود
ریاضی
ص 90 در دفتر - جدول ضرب پرسیده می شود
 علوم فردا امتحان علوم دارند در خانه امتحان گرفته شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/10/27

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن آیه الکرسی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) 132 معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          کاربرگ فارسی داده شد انجام دهند
ریاضی
قسمت پایین ص 86 و 87 را بنویسند
 علوم  پرسش های درس جدید پرسیده می شود
املاء 10 خط دوره از تمام درسها
هدیه ها 
 پرسش ها پرسیده می شود- پیام قرآنی از حفظ
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/10/26

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های فارسی با پرسش ها
فارسی (بنویسیم)                          20 کلمه با حرف (گ) از درسهای کتاب جمله بسازید
ریاضی
امتحان گرفته شود فردا امتحان دارند با یک جدول 2 تا 8
 علوم  پرسش های درس جدید 
املاء 10 خط راز جعبه و درسهای دیگر
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس جدید با پرسش ها
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/10/25

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن  آیه الکرسی را از رویش یاد بگیرد
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها 
فارسی (بنویسیم)                          یک مرتبه از راز جعبه
ریاضی
ص 85 در دفتر با یک جدول
 علوم  
املاء  راز جعبه با اضافه 5 خط از درسهای دیگر 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  علوم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/10/23

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن  
فارسی (بخوانیم) درس جدید 
فارسی (بنویسیم)                          کلمه های درس جدید یک مربه
ریاضی
ص 84 در دفتر
 علوم پرسش ها دوره پرسیده می شود
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درسهای داده شده با پرسش ها پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/10/20

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند 
قرآن تمام سوره ها دوره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید و کلمه ص 131
فارسی (بنویسیم)                          2ص زیبا بنویسید
ریاضی
یک مرتبه جدول 2 تا 7  - 2 ص مبتکران
 علوم -
املاء  10 خط از درس بوی نرگس و پیراهن بهشتی
هدیه ها 
دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/10/19

نام درس تکالیف                              فردا مسابقه علمی دارند
قرآن سوره صافات  و جمعه پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) -
فارسی (بنویسیم)                          10 کلمه تشدید دار پیدا کنید و جمله بسازید
ریاضی
سوالات امتحان در دفتر وارد شود
 علوم -
املاء  10 خط از نویسنده بزرگ و یار مهربان
هدیه ها 
 تمام دروس برای مسابقه علمی آماده شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/10/18

نام درس تکالیف  
قرآن سوره صافات پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها ی ص 130پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          با 5 کلمه که ( دانش ) 5 کلمه که (مند ) 5 کلمه که ( گاه ) داشته باشد جمله بسازید
ریاضی
بخاطر مسابقه علمی چهارشنبه فردا امتحان ریاضی گرفته می شود در خانه هم امتحان گرفته شود
 علوم  دوره پرسش ها را بخوانید برای مسابقه علمی
املاء  10 خط از قسمت دوم نویسنده بزرگ 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  علوم کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/10/17

نام درس تکالیف  
قرآن سوره جمعه پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها با پرسش های درس پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          20 کلمه 3 نقطه پیدا کنید و جمله سازی کنید
ریاضی
تمرین و مسئله گفتم در دفتر نوشتند با یک جدول 2 و 3و 4 و 5و 6
 علوم  پرسش های درس جدید پرسیده می شود
املاء  10 خط از اول نویسنده بزرگ 
هدیه ها 
 درس و پرسش های جدید
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/10/16

نام درس تکالیف  
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس و معنی پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          درس دانشمند بزرگ نوشته شود
ریاضی
ص 81 در کتاب کامل شود
 علوم  پرسیده می شود با پرسش ها
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ ها دیده می شود و درس پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/10/13

نام درس تکالیف  
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) کلمه های آخر کتاب با معنی پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                         

2 ص زیبا بنویسید

ریاضی

2 ص مبتکران

 علوم  
املاء  10 خط از درسهای بوی نرگس و یار مهربان 
هدیه ها 
 پرسش ها پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/10/12

نام درس تکالیف  
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید
فارسی (بنویسیم)                         

 کلمه های جدید یک مرتبه

ریاضی

ص 80 در دفتر

امتحان ریاضی گرفته شود 

 

 علوم  درس جدید با پرسش ها 
املاء  10 خط قسمت دوم یار مهربان 
هدیه ها 
 -
مطالعات اجتماعی
دوره پرسش میشود 
کتب کمک آموزشی  -

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/10/9

نام درس تکالیف  
قرآن سوره جمعه پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) کتاب نوشتاری را بیاورند
فارسی (بنویسیم)                         

با کلمه های 4 نقطه ای یار مهربان جمله بسازند 

ریاضی

2 ص مبتکران

 علوم  
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 2 ص کاربرگ داده شده
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/10/6

نام درس تکالیف  
قرآن سوره آل و مائده پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) ص 130تمام کلمه ها بامعنی پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                          

2 ص زیبا بنویسید

ریاضی

سوالات امتحانی وارد و دفتر شود و جدول ضرب یک مرتبه نوشته شود 2و3و4و5

 علوم  
املاء 10 خط از اول درس یار مهربان املا بنویسید
هدیه ها 
 پرسش های هدیه و شعر پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/10/5

نام درس تکالیف  
قرآن سوره مائده پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید
فارسی (بنویسیم)                          

کلمه های درس جدید یک مرتبه

ریاضی

امتحان گرفته می شود

 علوم  دانه های یک قسمتی و دو قسمتی را بیاورند
املاء 10 خط دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس جدید پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/10/4

نام درس تکالیف  
قرآن نماز
فارسی (بخوانیم) خلاصه نویسی کتابی که از مدرسه تحویل گرفته اید
فارسی (بنویسیم)                          

5 کلمه که در آن گاه به کار رفته باشد 5 کلمه که روز به کار رفته باشد 

5 کلمه که دانش به کار رفته باشد

ریاضی

ص 77 در دفتر

 علوم  
املاء از مثل املا بنویسند
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  علوم کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/10/3

نام درس تکالیف  
قرآن  سوره آل عمران 
فارسی (بخوانیم) دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                           20 کلمه با حرف (ش) بنویسید
ریاضی

ص 76 در دفتر جدول 2 و 3 نوشته شود

 علوم پرسش پرسیده می شود
املاء  10 خط دوره
هدیه ها 
 پیام قرآنی از حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/10/2

نام درس تکالیف  
قرآن  سوره آل عمران پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                           یک مرتبه از مثل کتاب نگارش بیارند
ریاضی

ص 75 در دفتر

 علوم دانه های خیس شده را بیاورند
املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/9/27

نام درس تکالیف  
قرآن  سوره اسرا  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس ومعنی کلمه ها و پرسش پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                           2 ص زیبا بنویسید
ریاضی

یک ص مبتکران

 علوم  پرسش های جدید پرسیده می شود
املاء درس بوی گل نرگس تا آخراملا گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
علوم کار می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/9/26

نام درس تکالیف  
قرآن  سوره حشر پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها و شعرها از حفظ
فارسی (بنویسیم)                           10 کلمه با حرف (س) و 10 کلمه با حرف (ل)
ریاضی

یک ص مبتکران

 علوم  پرسش های جدید پرسیده می شود
املاء  10 خط دوره بنویسند فردا امتحان املا دارند
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
گاج کار می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/9/25

نام درس تکالیف  
قرآن  
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                           کتاب نگارش را بیاورند
ریاضی

کاربرگ داده شد

 علوم  پرسش پرسیده می شود
املاء  10 خط اول بوی نرگس
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ داده شد
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/9/22

نام درس تکالیف  
قرآن امتحان قرآن دارند از اول تا آخر سوره صف امتحان گرفته می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                           کلمه های درس یک یک مرتبه نوشته شود
ریاضی

سوالات امتحانی در دفترنوشته شودو ص 70 کتاب در دفتر انجام داده شود

 علوم  
املاء  10 خط دوره
هدیه ها 
 درسهای داده شده پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج  کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/9/21

نام درس تکالیف  
قرآن سوره های خوانده شده پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره با معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                           2 ص زیبا بنویسید
ریاضی

سوالات امتحانی در دفترنوشته شودو ص 67 کتاب در دفتر انجام داده شود

 علوم  
املاء  10 خط از درس فداکاران و کارنیک
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 مطاابق برنامه درسها مطالعه گردد
کتب کمک آموزشی  گاج  کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/9/20

نام درس تکالیف  
قرآن سوره صف پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس های خوانده شده پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                           2 ص زیبا بنویسید
ریاضی

ص 69 در دفتر و جدول 2 و 3 یک مرتبه نوشته شود

 علوم  
املاء  10 خط دوم درس پیراهن بهشتی
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  علوم کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/9/19

نام درس تکالیف  
قرآن سوره ها را بخوانید
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس جدید
فارسی (بنویسیم)                           ص اول پیراهن بهشتی
ریاضی

 2 ص مبتکران

 علوم  پرسش پرسیده می شود
املاء  10 خط اول درس پیراهن بهشتی
هدیه ها 
شعر از حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/9/18

نام درس تکالیف  
قرآن سوره انعام 2 
فارسی (بخوانیم) درس جدید کتاب نوشتاری بیاورند
فارسی (بنویسیم)                           کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی

 

 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 مطابق برنامه درسها مطالعه گردد
مطالعات اجتماعی
 فردا امتحان اجتماعی دارند در خانه امتحان گرفته شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/9/14

نام درس تکالیف  
قرآن سوره های خوانده شده پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره با معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)                           2 ص زیبا بنویسید
ریاضی

سوالات امتحانی در دفتر و ص 67 کتاب در دفتر انجام داده شود

 علوم  
 املاء  10 خط از درس فداکاران و کار نیک
هدیه ها 
 مطابق برنامه درسها مطالعه گردد
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار  می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/9/13

نام درس تکالیف  
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس کار نیک خلاصه نویسی شود
فارسی (بنویسیم)                           20 کلمه با حرف (ل) از درسها نوشته شود
ریاضی

ص 66 با یک جدول شماره 2 در دفتر نوشته شود

 علوم  
 املاء  10 خط دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  علوم کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/9/12

نام درس تکالیف  
قرآن  سوره صافات پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های آخر کتاب
فارسی (بنویسیم)                           یک ص زیبا بنویسید
ریاضی

ص 27 مبتکران

 علوم  پرسشهای جدید پرسیده میشود
 املاء  
هدیه ها 
امتحان دارند تمام قسمتهای خوانده شده و شعر حفظ شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/9/11

نام درس تکالیف  
قرآن  
فارسی (بخوانیم) یک ص زیبا نویسی کار شود
فارسی (بنویسیم)                           کتاب نگارش آورده شود
ریاضی

ص 64

 علوم  پرسش پرسیده میشود
 املاء  
هدیه ها 
پرسش ها پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/9/7

نام درس تکالیف  
قرآن  نماز 4 رکعتی
فارسی (بخوانیم)   پرسش میشود
فارسی (بنویسیم)                           10 کلمه با درس( ن)
ریاضی

امتحان در خانه گرفته شود

ص 59 در دفتر نوشته شود

 علوم پرسیده میشود
 املاء  10 خط دوره املا 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی همه درسها مطابق برنامه مطالعه شود

بسمه تعالی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/9/5

نام درس تکالیف  
قرآن سوره انعام را بخوانند و نماز 4 رکعتی
فارسی (بخوانیم) معنی و پرسش درسهای خوانده شده
فارسی (بنویسیم)                           2 ص زیبا بنویسیم
ریاضی
2ص مبتکران
 علوم پرسیده میشود
 املاء  10 خط اول درس کارنیک
هدیه ها 
پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی
-
کتب کمک آموزشی  ریاضی مبتکران

  تکالیف شب کلاس سوم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/9/5

نام درس تکالیف  
قرآن سوره انعام را بخوانند و نماز 4 رکعتی
فارسی (بخوانیم) معنی و پرسش درسهای خوانده شده
فارسی (بنویسیم)                           2 ص زیبا بنویسیم
ریاضی
2ص مبتکران
 علوم پرسیده میشود
 املاء  10 خط اول درس کارنیک
هدیه ها 
پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی
-
کتب کمک آموزشی  ریاضی مبتکران

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/9/5

نام درس تکالیف  
قرآن سوره انعام را بخوانند و نماز 4 رکعتی
فارسی (بخوانیم) معنی و پرسش درسهای خوانده شده
فارسی (بنویسیم)                           2 ص زیبا بنویسیم
ریاضی
2ص مبتکران
 علوم پرسیده میشود
 املاء  10 خط اول درس کارنیک
هدیه ها 
پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی
-
کتب کمک آموزشی  ریاضی مبتکران

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/9/1

نام درس تکالیف  
قرآن سوره های خوانده شده پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) شعر مثل باران حفظ شود
فارسی (بنویسیم)                           2 ص زیبا بنویسید بنویسید
ریاضی
سوالات ریاضی در دفتر نوشته شود - ص 58 در دفتر نوشته و انجام شود
 علوم  
 املاء 10 خط املا دوره تا آخر فداکاران
هدیه ها 
 -
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  علوم کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/8/30

نام درس تکالیف  
قرآن سوره سبا خوانده شود
فارسی (بخوانیم) پرسش های فارسی
فارسی (بنویسیم)                           15 کلمه با حرف (ش) از درسهای خوانده شده
ریاضی
ص 57در دفتر - امتحان گرفته شود
 علوم دوره با پرسش ها
 املاء قسمت دوم فداکاران 10 خط
هدیه ها 
 -
مطالعات اجتماعی
پرسش ها پرسیده میشود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/8/24

نام درس تکالیف  
قرآن سوره شعرا پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های فارسی
فارسی (بنویسیم)                           درسهای خوانده شده کلمه های 7 نقطه ای نوشته شود
ریاضی
2 ص مبتکران امروز و 2 ص فردا نوشته شود
 علوم  پرسیده می شود
 املاء  10 خط از اول درس فداکاران
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 مطالعه شود 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/8/24

نام درس تکالیف  
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید با معنی کلمات دوره شود
فارسی (بنویسیم)                           کلمه های درس جدید یک مرتبه 
ریاضی
سوالات امتحانی وارد دفتر شود
 علوم  پرسش های جدید درس پرسیده می شود
 املاء  10 خط دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 مطالعه شود 
کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/8/23

نام درس تکالیف  
قرآن  سوره ی انسان و فتح 
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها با پرسش 
فارسی (بنویسیم)                           10 کلمه از کتاب که 6 نقطه دارد نوشته شود
ریاضی
امتحان گرفته شود 
 علوم  دوره ها با  پرسش ها پرسیده می شود
 املاء  10 خط از بلدرچین
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 مطالعه شود 
کتب کمک آموزشی  


بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/8/22

نام درس تکالیف  
قرآن نماز دو رکعتی و سه رکعتی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره
فارسی (بنویسیم)                           2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 54در دفترنوشته شود 
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 باقی درس ها مطابق برنامه مطالعه شود 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  ریاضی گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/8/21

نام درس تکالیف  
قرآن  سوره ی انسان
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)                           درس آواز گنجشک ها و بلدرچین کلمه های تشدید دار در جمله نوشته شود
ریاضی
ص 52در دفترنوشته شود 
 علوم  درس و پرسش پرسیده می شود
 املاء  10 خط از بلدرچین و آواز گنجشک ها
هدیه ها 
 باقی درس ها مطابق برنامه مطالعه شود 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  ریاضی گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/8/20

نام درس تکالیف  
قرآن  سوره ی انسان
فارسی (بخوانیم) نگارش آورده شود
فارسی (بنویسیم)                           2 ص زیبا نویسی
ریاضی
ص 51در دفترنوشته شود 
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 باقی درس ها مطابق برنامه مطالعه شود 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/8/17

نام درس تکالیف  
قرآن  سوره ی فتح
فارسی (بخوانیم) درسهای داده شده دوره شود
فارسی (بنویسیم)                            کلمه داده شده
ریاضی
ص 49 و سوالات امتحانی در دفترنوشته شود 
 علوم  
 املاء  قسمت  دوم بلدرچین 10 خط  
هدیه ها 
 باقی درس ها مطابق برنامه مطالعه شود 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  ریاضی مبتکران

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/8/16

نام درس تکالیف  
قرآن  دوره پرسیده میشود 
فارسی (بخوانیم) بلدرچین با پرسش
فارسی (بنویسیم)                            کلمه های 4 نقطه و 5 نقطه از بلدرچین نوشته شود
ریاضی
ص 48 در دفتر امتحان گرفته شود 
 علوم  پرسش پرسیده میشود 
 املاء  قسمت  دوم بلدرچین 10 خط  
هدیه ها 
 باقی درس ها مطابق برنامه مطالعه شود 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/8/15

نام درس تکالیف  
قرآن  
فارسی (بخوانیم) معنی و پرسش های فارسی
فارسی (بنویسیم)                           10 خط اول بلدرچین نوشته شود
ریاضی
ص 46 در دفتر
 علوم  
 املاء  10 خط دوم بلدرچین 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/8/14

نام درس تکالیف  
قرآن تا ص 43 یاد گرفته باشند 
فارسی (بخوانیم) درسها با معنی کلمه ها 
فارسی (بنویسیم)                           2 ص زیبا بنویسید 

 

ریاضی
2 ص مبتکران
 علوم پرسش پرسیده میشود 
 املاء  10 خط اول بلدرچین 
هدیه ها 
 پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  مبتکران کار میشود 

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/8/13

نام درس تکالیف  
قرآن نماز 4 رکعتی 
فارسی (بخوانیم) درس جدید
فارسی (بنویسیم)

کلمه های درس جدید یک مرتبه

ریاضی
2 ص مبتکران
 علوم  مطابق برنامه
 املاء  
هدیه ها 
 پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/8/9

نام درس تکالیف  
قرآن نماز 4 رکعتی - تا ص 42
فارسی (بخوانیم) درس جدید خوانده شود
فارسی (بنویسیم)

ص 44 نوشته شود

ریاضی
سوال ریاضی دادم در خانه انجام بدهند سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود
 علوم  
 املاء ص 44 املا گفته شود
هدیه ها 
 پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  ریاضی مبتکران کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/8/8

نام درس تکالیف  
قرآن تا ص 42 بخوانند
فارسی (بخوانیم)  تحقیق درباره آب
فارسی (بنویسیم)

2 ص زیبا بنویسیم بنویسید

ریاضی
2 ص مبتکران
 علوم  مطابق برنامه درسی مطالعه گردد
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی علوم  کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/8/7

نام درس تکالیف  
قرآن تا ص 37 -  نماز 3 رکعتی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)

درس آواز گنجشک ها تمام کلمه های 5 نقطه ای را جمله بسازید

ریاضی
ص 40 در دفتر نوشته شود
 علوم  مطابق برنامه درسی مطالعه گردد
 املاء  10 خط قسمت دوم درس
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  ریاضی مبتکران کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/8/6

نام درس تکالیف  
قرآن تا ص 37 پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های فارسی درس نوشتاری آورده شود 
فارسی (بنویسیم)

2 ص زیبا بنویسیم 

ریاضی
ص 39 در دفتر 

 

 علوم  درس و پرسش ها پرسیده میشود 
 املاء  10 خط اول آواز گنجشک ها نوشته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  


بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/8/3

نام درس تکالیف  
قرآن نماز 3 رکعتی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) شعر هم بازی از حفظ شود و درس جدید
فارسی (بنویسیم)
درس جدید کلمه هایی که خط کشیده شده
ریاضی

2 ص مبتکران انجام دهند سوالات امتحانی را هم در دفتر بنویسند

 علوم  
 املاء  دوره 10 خط نوشته شود
هدیه ها 
 پیام قرآنی را حفظ باشند
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی ریاضی مبتکران کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/8/2

نام درس تکالیف  
قرآن تا ص 32 پرسش می  شود
فارسی (بخوانیم) شعر حفظ شود 
فارسی (بنویسیم)
 با کلمه هایی از آسمان آبی که با (ک) شروع میشوند جمله بسازد
ریاضی

ص 37در دفتر

امتحان گرفته شود 

 علوم  درس ها مطابق برنامه پرسیده میشود 
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی علوم کار میشود 

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/7/30

نام درس تکالیف  
قرآن  نماز 3 رکعتی پرسش میشود 
فارسی (بخوانیم)  درس ها با معنی کلمه ها 
فارسی (بنویسیم)
آسمان آبی کلمه هایی که (ر) یا  (ز) دارند نوشته شود 
ریاضی
ص 34در دفتر
 علوم  درس و پرسش  پرسیده میشود 
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  ریاضی کار میشود 

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/7/29

نام درس تکالیف  
قرآن  
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 2 ص زیبا نویسی
ریاضی
ص 33 در دفتر
 علوم پرسش  پرسیده میشود 
 املاء قسمت  دوم  آسمان آبی  املا گفته شود 10 خط 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده میشود 
 کتب کمک آموزشی  


بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/7/26

نام درس تکالیف  
قرآن  همه درس ها مطابق برنامه مطالعه شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
سوالات امتحان وارد دفتر شود 
 علوم -
 املاء ا10 خط اول آسمان آبی  املا گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی 3ص زیبا نویسی نوشته شود 

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/7/25

نام درس تکالیف  
قرآن ص 25 و 24 پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
فردا امتحان ریاضی دارند در منزل امتحان گرفته شود
 علوم -
 املاء از مثل  و قسمت آخر زنگ ورزش املا گفته شود
هدیه ها 
 بقیه درس ها مطابق برنامه مطالعه شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/7/24

نام درس تکالیف  
قرآن ص 25 و 24 پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درسها با معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 30 در دفتر
 علوم دوره با پرسش  ها پرسیده می شود
 املاء از مثل املا گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی علوم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/7/23

نام درس تکالیف  
قرآن نماز 2 رکعتی
فارسی (بخوانیم) مثل  پرسش میشود 
فارسی (بنویسیم)
مثل یک مرتبه
ریاضی
تمرین داده شده  نوشته شود 
 علوم دوره با پرسش  ها پرسیده می شود
 املاء از مثل املا نوشته شود
هدیه ها 
درس قبل  پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  ریاضی کار میشود 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/7/22

نام درس تکالیف  
قرآن تا ص 23 پرسش میشود 
فارسی (بخوانیم) درسها با معنی کلمه ها  پرسش میشود 
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسیم کار شود 
ریاضی
ص 26 دفتر نوشته شود 
 علوم درس و پرسش  پرسیده می شود
 املاء  قسمت آخر درس  زنگ ورزش
هدیه ها 
درس و پرسش ها پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  ریاضی کار میشود 

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/7/19

نام درس تکالیف  
قرآن اذان و اقامه را کامل یاد بگیرند 
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسش میشود 
فارسی (بنویسیم)
 درس جدید جمله هایی که تنگ بلور داخلش هست  را بنویسد
ریاضی
سوالات امتحانی  در دفتر نوشته شود 
 علوم درس و پرسش ها پرسیده می شود
 املاء 10 خط از قسمت  دوم  درس  زنگ ورزش
هدیه ها 
دروس خوانده شود 
مطالعات اجتماعی
پرسش ها پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  ریاضی کار میششود 

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه96/7/18

نام درس تکالیف  
قرآن  نماز پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم)  از روی درسها بخواندو معنی کلمه ها را یاد بگیرد
فارسی (بنویسیم)
 درس زنگ ورزش کلمه هایی که (م) دارند را بنویسد
ریاضی
تمرین در دفتر نوشته اند انجام دهند - یک امتحان هم در خانه گرفته شود
 علوم درس و پرسش ها پرسیده می شود
 املاء 10 خط اول درس  زنگ ورزش
هدیه ها 
 پرسش ها پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
پرسش و درس پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه96/7/16

نام درس تکالیف  
قرآن  نماز2 رکعتی پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم) شعرها حفظ پرسیده می شود معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
از درس زنگ ورزش کلمه هایی که (س - ش ) داردنوشته شود
ریاضی
ص 23 در دفتر
 علوم پرسش ها پرسیده میشود
 املاء  10 خط دوم زنگ ورزش
هدیه ها 
پرسش نوشته شود
مطالعات اجتماعی
 پرسش هانوشته شود درس پرسیده میشود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه96/7/15

نام درس تکالیف  
قرآن  قسمت اول نماز پرسیده میشود
فارسی (بخوانیم)  معنی کلمه های زنگ ورزش پرسیده میشود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های 5 نقطه ای از درس زنگ ورزش نوشته شود
ریاضی
ص 22 در دفتر
 علوم پرسش ها پرسیده میشود
 املاء  10 خط اول زنگ ورزش
هدیه ها 
 از روی درس پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی
 روخوانی و پرسش ها پرسیده میشود
 کتب کمک آموزشی  ریاضی کار میشود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/2/25

نام درس تکالیف  
قرآن آیه الکرسی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
4 ص گاج - یک جدول ضرب
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 حاضر کنید امتحان دارند
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/2/24

نام درس تکالیف  
قرآن  نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) شعرها و 6 تا پیام قرآنی هدیه ها حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 20 کلمه 3 نقطه ای از درسها
ریاضی
4 ص گاج - یک جدول ضرب
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 امتحان هدیه ها در خانه گرفته شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/2/23

نام درس تکالیف  
قرآن  نماز وایه الکرسی  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره 
فارسی (بنویسیم)
 20 کلمه با حرف (ز) که اولش (ز) باشد
ریاضی
3 ص گاج - یک جدول ضرب
 علوم  
 املاء امتحان نوشتاری در خانه گرفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/2/20

نام درس تکالیف  
قرآن  نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) پیک هفته داده شد
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
سوالات امتحانی را بنویسد - با یک جدول ضرب
 علوم دوره 
 املاء دوره
هدیه ها 
پیک داده شد
مطالعات اجتماعی
پیک داده شد
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/2/19

نام درس تکالیف  
قرآن  نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره 
فارسی (بنویسیم)
2 ص کلمه داده شده بنویسید
ریاضی
4 ص گاج - یک جدول - یک امتحان
 علوم دوره 
 املاء  10 خط از درس 16
هدیه ها 
دوره
مطالعات اجتماعی
 دوره
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/2/18

نام درس تکالیف  
قرآن نماز 4 رکعتی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره 
فارسی (بنویسیم)
50 کلمه از درسهای کتاب که 4 حرف داشته باشند و حرف چهارم آنها (س) باشد
ریاضی
ص 144 در کتاب - 2 ص گاج - یک جدول ضرب
 علوم دوره 
 املاء  10 خط دوره 
هدیه ها 
 پیام قرآنی پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
 دوره
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/2/17

نام درس تکالیف  
قرآن نماز 4 رکعتی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره 
فارسی (بنویسیم)
کلمه داده شد
ریاضی
2 ص گاج انجام دهند
 علوم فردا امتحان علوم دارند در خانه امتحان گرفته شود
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 دوره
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/2/16

نام درس تکالیف  
قرآن آیه الکرسی را حفظ کنید
فارسی (بخوانیم) دوره با معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)
50 کلمه از تمام درسها که حرف دوم آنها ( م ) باشد
ریاضی
ضرب و تقسیم داده شده - یک جدول ضرب بنویسید - 2 ص گاج انجام دهند
 علوم دوره 
 املاء 10 خط دوره 
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/2/13

نام درس تکالیف  
قرآن امتحان قرآن تمام سوره ها و داستانها را بخوانید
فارسی (بخوانیم) پیک داده شد
فارسی (بنویسیم)
پیک داده شد 
ریاضی
یک جدول با سوالات امتحانی در دفتر
 علوم پیک داده شد
 املاء پیک داده شد
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/2/12

نام درس تکالیف  
قرآن دوره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) شعرها از حفظ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
 یار مهربان کلمه هایی که س س دارد نوشته شود
ریاضی
ص 149 در کتاب و امتحان گرفته شود فردا امتحان دارند
 علوم دوره با پرسش ها پرسیده می شود
 املاء  از درس یار مهربان 10 خط 
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
دوره 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/2/11

نام درس تکالیف  
قرآن آیه الکرسی حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) کاربرگ داده شد
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
ص 147 و 148 با یک جدول ضرب
 علوم کاربرگ داده شد
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
کاربرگ داده شد
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/2/10

نام درس تکالیف  
قرآن سوره ها دوره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره  با معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)
 درس نیایش یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
4 ص گاج با یک جدول ضرب نوشته شود
 علوم  دوره با پرسش ها پرسیده می شود
 املاء درس نیایش 
هدیه ها 
دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/2/9

نام درس تکالیف  
قرآن نماز 4 رکعتی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره  خوب بخوانند امتحان دارند
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
2 ص گاج با یک جدول ضرب نوشته شود
 علوم  دوره با پرسش ها پرسیده می شود
 املاء 10 خط از تمام درسها دوره 
هدیه ها 
درس جدید با پرسش ها ی جدید پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/2/6

نام درس تکالیف  
قرآن سوره ها دوره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
14 و 15 و 16 کلمه هایی که 5 نقطه دارد نوشته شود
ریاضی
ص 141 و 139 با یک جدول ضرب نوشته شود
 علوم  
 املاء 10 خط از ص 1 تا 30
هدیه ها 
 امتحان مبتکران دارند در خانه مطالعه شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/2/4

نام درس تکالیف  
قرآن نماز 4 رکعتی 
فارسی (بخوانیم) دوره کلمه ها و پرسش ها
فارسی (بنویسیم)
50 کلمه که 3 حرف چسبان داشته باشند از کتاب بنویس
ریاضی
2 ص گاج
 علوم  
 املاء 10 خط از درس 10 و11
هدیه ها 
چهارشنبه امتحان مبتکران دارند در خانه مطالعه شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/2/3

نام درس تکالیف  
قرآن سوره شورای پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  معنی کلمه های آخر کتاب پرسیده می شود - مسایقه علمی دارند
فارسی (بنویسیم)
درس 15 کلماتی که 3 نقطه دارند نوشته شود
ریاضی
2 ص گاج
 علوم دوره 
 املاء 10 خط از درس 13 و 14
هدیه ها 
 دوره
مطالعات اجتماعی
دوره
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/2/2

نام درس تکالیف  
قرآن نماز چهار رکعتی
فارسی (بخوانیم) دوره با معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
نیایش یک مرتبه
ریاضی
ص 137 و 138
 علوم دوره 
 املاء  درس 15 و 17 10 خط
هدیه ها 
 دوره
مطالعات اجتماعی
 درس جدید
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/1/30

نام درس تکالیف  
قرآن سوره ها دوره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
پیک هفته داده شد
ریاضی
پیک هفته داده شد
 علوم پیک هفته داده شد
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/1/29

نام درس تکالیف  
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درسها  دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
50 کلمه سخت از همه درسها
ریاضی
امتحان گرفته شود فردا امتحان دارند
 علوم دوره پرسیده می شود
 املاء دوره 12 خط 
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
درس جدید پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/1/28

نام درس تکالیف  
قرآن سوره شعرا پرسیده می شود- مسابقه قرآن دارند
فارسی (بخوانیم) شعرها دوره از حفظ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
2ص گاج بنویسید
 علوم پرسش های جدید پرسیده می شود
 املاء 10 خط ازدرس 17 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
پرسش ها  پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/1/27

نام درس تکالیف  
قرآن نماز 4 رکعتی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های آخر کتاب پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
10 خط از آخر درس آفرینش حلزون نوشته شود
ریاضی
2ص گاج بنویسید با یک جدول ضرب
 علوم قسمت دوم علوم پرسیده می شود
 املاء 10 خط ازآخر آفرینش حلزون
هدیه ها 
 امتحان گرفته می شوداز اول کتاب تا آخر ص 45
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/1/26

نام درس تکالیف  
قرآن سوره شعرا حاضر شود
فارسی (بخوانیم) دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
10 خط از آفرینش حلزون
ریاضی
ص 130 و 131 نوشته شود با یک جدول ضرب
 علوم امتحان گرفته شود فردا امتحان دارند
 املاء 10 خط از آفرینش حلزون
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/1/23

نام درس تکالیف  
قرآن ص 100 پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید شنبه امتحان فارسی
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود با یک جدول ضرب
 علوم درس جدید با پرسش ها پرسیده می شود
 املاء افتادن از آسمان
هدیه ها 
دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/1/21

نام درس تکالیف  
قرآن سوره ها دوره  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
درس 16 و 17 تمام کلمه های 3 نقطه و 4 نقطه نوشته شود
ریاضی
ص 123 و 124 در کتاب - یک جدول ضرب
 علوم پرسش های جدید پرسیده می شود
 املاء درس 16 و 17 ده خط
هدیه ها 
درس جدید با پرسش ها  پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 درس جدید پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/1/20

نام درس تکالیف  
قرآن نماز 4 رکعتی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره با معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنوسید
ریاضی
2ص گاج
 علوم دوره پرسیده می شود
 املاء درس 10 و 14 ده خط
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/1/19

نام درس تکالیف  
قرآن ص 100 خوانده شود
فارسی (بخوانیم) دوره با معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)
20 کلمه سه نقطه و 10 کلمه سه حرف چسبان
ریاضی
صفحه های 120و 121 در کتاب نوشته شده باشد
 علوم  پرسیده می شود
 املاء از قسمت دوم چشمه های آسمان املا گفته شود
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/1/16

نام درس تکالیف  
قرآن درسهای قرآن دوره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  معنی کلمه های درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
درس جدید چشمه های آسمان نوشته شود 
ریاضی
صفحه های 116 و 117 و 118 در کتاب نوشته شده باشد
 علوم  مطالعه گردد پرسیده می شود
 املاء چشمه های آسمان املا گفته شود
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/1/15

نام درس تکالیف  
قرآن آیه الکرسی  حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
مرور فصل و ص 112 و 113 نوشته شده باشد
 علوم  مطالعه گردد
 املاء  دوره 10 خط از درسهای خوانده شده
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/1/14

نام درس تکالیف  
قرآن نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 2 برگ از کاربرگ حل شود
ریاضی
2 برگ از کاربرگ داده شد
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/12/22

نام درس تکالیف  
قرآن سوره حج پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) کاربرگ داده شد
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
کاربرگ داده شد
 علوم کاربرگ داده شد
 املاء  
هدیه ها 
کاربرگ داده شد
مطالعات اجتماعی
کاربرگ داده شد
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/12/21

نام درس تکالیف  
قرآن سوره حج پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  فارسی دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
 20 کلمه با حرف (ح) 20 کلمه با حرف( ک ) نوشته شود
ریاضی
 ص 102 در کتاب با یک جدول ضرب  ر
 علوم  دوره پرسیده می شود
 املاء  10 خط از درس 8 و 1
هدیه ها 
 شعر از حفظ پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 درسها دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کا رمیشود 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه95/12/18

نام درس تکالیف  
قرآن از همه ی درس ها بعنوان پیک هفته برگه داده شده ,
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کا رمیشود 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/12/16

نام درس تکالیف  
قرآن
 نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های آخر فارسی
فارسی (بنویسیم)
درس 16 با کلمه هایی که سه حرف چسبان دارند جمله بنویس
ریاضی
ص 108  با یک جدول ضرب
 علوم  
 املاء  10 خط دوره از تمام درسها
هدیه ها 
 شعر حفظ شود پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/12/15

نام درس تکالیف  
قرآن
آیه الکرسی و نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره پرسیده شود
فارسی (بنویسیم)
اگر جنگل نباشد با کلمه هایی که 3 نقطه دارند جمله نوشته شود
ریاضی
ص 106 در کتاب با یک جدولضرب
 علوم پرسش های جدید پرسیده  و نوشته می شود
 املاء  10 خط از درس 3 و 4
هدیه ها 
 شعر حفظ شود پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 بازیافت پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/12/14

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره مائده خوانده شود
فارسی (بخوانیم) فارسی دوره پرسیده شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرتبه- اگر جنگل نباشد
ریاضی
3 ص گاج
 علوم پرسش های جدید پرسیده می شود
 املاء  10 خط از قسمت دوم اگر جنگل نباشد
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/12/11

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره مائده  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید روانخوانی شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
پیک داده شد و سوالات امتحانی وارد دفتر شود
 علوم مطالعه شود
 املاء  
هدیه ها 
 دوره 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/12/9

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره طاها پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) پرسش ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
30 کلمه که حرف اول آن (م) باشد
ریاضی
ص 105 - با یک جدول ضرب
 علوم  
 املاء  10 خط املا از درس 9
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/12/8

نام درس تکالیف  
قرآن
داستان آیه ها خلاصه پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس دریا حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
20 کلمه که حرف اول آن (ل) باشد
ریاضی
2 ص گاج - با یک جدول ضرب
 علوم دوره گردد پرسش گفته می شود
 املاء  10 خط املا از درس 7
هدیه ها 
شعر باغ قرآن حفظ شود
مطالعات اجتماعی
دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/12/7

نام درس تکالیف  
قرآن
داستان قرآنی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
دریا نوشته شود
ریاضی
ص 104 در کتاب نوشته شود - با یک جدول ضرب
 علوم پرسش های جدید پرسیده می شود
 املاء  10 خط املا از درس دریا
هدیه ها 
دوره
مطالعات اجتماعی
دوره 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/12/4

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درسها دوره پیک هفته داده شد
فارسی (بنویسیم)
دوره 
ریاضی
دوره
 علوم دوره 
 املاء  
هدیه ها 
دوره
مطالعات اجتماعی
دوره 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/12/3

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درسها دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های جدید درس دریا یک مرتبه
ریاضی
امتحان گرفته شود فردا امتحان دارند با یک جدول
 علوم دوره پرسیده میشود با پرسش های جدید
 املاء از درس 12 و 14  ده خط املا گفته شود
هدیه ها 
دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
دوره پرسیده می شود 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/12/2

نام درس تکالیف  
قرآن
 سوره آیه الکرسی حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درسها دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
از تمام درسها 20 کلمه با حرف (ش) بنویسید
ریاضی
ص 102در کتاب  با یک جدول ضرب
 علوم دوره پرسیده میشود با پرسش های جدید
 املاء  10 خط از درس 8 و 2
هدیه ها 
پیام قرآنی   پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
دوره پرسیده می شود 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/12/1

نام درس تکالیف  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) دوره  با معنی
فارسی (بنویسیم)
نویسنده بزرگ کلمه هایی که 3 حرف چسبان دارند جمله بسازید
ریاضی
2 ص گاج  با یک جدول ضرب
 علوم دوره پرسیده میشود
 املاء  10 خط از درس 14
هدیه ها 
درس جدید با پیام قرآنی   پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
دوره پرسیده می شود 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/11/30

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره  پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
2 ص گاج  با یک جدول ضرب
 علوم دوره پرسیده میشود
 املاء  10 خط از قسمت آخر درس 14
هدیه ها 
دوره  پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
کاربرگ های آخر کتاب کار می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/11/27

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره اسرا پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) تمام کلمات آخر کتاب با معنی پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
پیک هفته داده می شود
ریاضی
سوالات امتحانی وارد دفتر شود یک جدول ضرب بنویسید
 علوم  پرسش ها دوره پرسیده میشود
 املاء  10 خط از درس 4 و 8
هدیه ها 
پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
درس جدید پرسیده می شودبا پرسش ها
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/11/26

نام درس تکالیف  
قرآن
خلاصه ی داستان چشمه زمزم  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها از تمام درس ها پرسیده میشود
فارسی (بنویسیم)
خروس ایرانی نوشته شود 2 خط هم خلاصه نویسی شود
ریاضی

 یک جدول ضرب

امتحان هم گرفته شود

 علوم  دوره پرسیده میشود
 املاء  10 خط از درس ایران اباد
هدیه ها 
 مطالعه شود
مطالعات اجتماعی
 مطالعه شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/11/25

نام درس تکالیف  
قرآن
ایه الکرسی از حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های آخر کتاب ص 7 حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
بوی سیب و بوی یاس کلمه های 3 نقطه ای جمله نوشته شود
ریاضی
ص 99 در کتاب با یک جدول ضرب
 علوم  
 املاء  10 خط از درس ایران اباد
هدیه ها 
 مطالعه شود
مطالعات اجتماعی
 مطالعه شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/11/24

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز 4 رکعتی  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) بوی سیب و یاس مطالعه شود
فارسی (بنویسیم)
راز جعبه با خلاصه نویسی آن
ریاضی
2 ص گاج با یک جدول ضرب
 علوم  
 املاء  10 خط از درس 3 و 5
هدیه ها 
 مطالعه شود
مطالعات اجتماعی
 مطالعه شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/11/23

نام درس تکالیف  
قرآن
آیه الکرسی حفظ پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) ص اخر کتاب معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2ص زیبا بنویسید
ریاضی
2 ص گاج با یک جدول ضرب
 علوم  پرسش پرسیده می شود
 املاء  10 خط از درس های 6 و 7 و 8
هدیه ها 
 مطالعه شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/11/20

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره های آیه الکرسی و ابراهیم خوانده شود
فارسی (بخوانیم) ص اخر کتاب معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
درس 10 و 11 و 14 کلمه هایی که حرف (گ) دارد جمله بسازید
ریاضی
تمرینهای امتحانی در دفتر نوشته شود و یک جدول ضرب
 علوم  
 املاء  10 خط آخر درس11و 14
هدیه ها 
 امتحان مبتکران از تمام درسها دارند مطالعه شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/11/19

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
امتحان گرفته شود فردا امتحان دارند و یک جدول ضرب
 علوم پرسش نوشته شود -پرسیده می شود
 املاء  10 خط آخر درس 14
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس جدید با پرسش ها پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/11/18

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره ابراهیم پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس جدید پرسیده می شود- جمله نویسی و انشا امتحان دارند در خانه امتحان گرفته شود
فارسی (بنویسیم)
درس جدید کلمه هایی که (گ - ف ) دارند نوشته شود
ریاضی
2 ص گاج و یک جدول ضرب
 علوم دوره پرسیده می شود
 املاء  10 خط آخر درس 14
هدیه ها 
 پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
درسها با پرسش ها پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/11/17 

نام درس تکالیف  
قرآن
 ایه الکرسی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) دوره با معنی کلمه های آخر صفحه
فارسی (بنویسیم)
درس جدید کلمه هایی که 3 حرف چسبان دارند
ریاضی
ص 98 ریاضی و یک جدول ضرب
 علوم دوره پرسیده می شود
 املاء  
هدیه ها 
درس جدید با پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/11/16

نام درس تکالیف  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس جدید را بخوانید
فارسی (بنویسیم)
کلمه هایی که حرف (م - پ ) داردنوشته شود درس 14
ریاضی
2 ص گاج و یک جدول ضرب
 علوم  مسواک همراه داشته باشند فیزیوتراپی دارند
 املاء 10 خط از اول درس 14
هدیه ها 
درس جدید با پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
امتحان اجتماعی دارند در خانه امتحان گرفته شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/11/13 

نام درس تکالیف  
قرآن
 سوره ابراهیم را بخوانید
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
سوالات امتحان در دفتر نوشته شود - یک جدول هم بنویسید
 علوم  
 املاء درس 5 املا نوشته شود
هدیه ها 
دوره با  پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
پرسش ها پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس سوم

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/11/12 

نام درس تکالیف  
قرآن
آیه الکرسی و سوره ابراهیم را بخوانید
فارسی (بخوانیم) تمام شعر ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
درس  3 و 4 و 5  با کلمه هایی که 4 حرف چسبان داشته باشد جمله نوشته شود
ریاضی
ص 95 در کتاب انجام شود و یک امتحان گرفته شود فردا امتحان دارند
 علوم پرسش پرسیده می شود
 املاء  10 خط از درسهای 7 و 8 گفته شود
هدیه ها 
دوره با  پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود - کاربرگ ها دیده می شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/11/11 

نام درس تکالیف  
قرآن
آیه الکرسی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) درسها دوره شود پرسیده می شود - شعر وطن حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
5 کلمه با (مند) 5 کلمه با (گاه ) جمله بسازید
ریاضی
ص 94 در کتاب انجام شود و یک جدول ضرب
 علوم پرسش پرسیده می شود
 املاء  10 خط از درس 2 و 3
هدیه ها 
 پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/11/10 

نام درس تکالیف  
قرآن
آیه الکرسی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) شعر وطن کامل حفظ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
10 کلمه با حرف (گ ) بنویسید - 10 کلمه هم از حرف (ه) بنویسید
ریاضی
ص 93 در کتاب انجام شود
 علوم  امتحان دارند در خانه خوانده سپس یک امتحان بگیرند 
 املاء درس 4 و 5 10 خط
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
از روی درسها خوانده و پرسش ها را حاضر کنید
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/11/9 

نام درس تکالیف  
قرآن
آیه الکرسی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) شعر وطن را بخوانید
فارسی (بنویسیم)
از درس وطن یک مرتبه بنویسید
ریاضی
ص 91 در کتاب انجام شود - یک جدول ضرب بنویسید
 علوم  
 املاء 10 خط از درس 11 و 1
هدیه ها 
 پیام قرآنی حفظ شود
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کارمی شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/11/6 

نام درس تکالیف  
قرآن
آیه الکرسی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) دوره تمام درسهای فارسی
فارسی (بنویسیم)
کلمه هایی که خط کشیده شده درس جدید
ریاضی
سوالات امتحانی را در دفتر بنویسید با یک جدول ضرب
 علوم  
 املاء 10 خط از درس 12
هدیه ها 
 امتحان گرفته می شود در خانه هم امتحان بگیرید - 6 پیام قرآنی حفظ باشید
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کارمی شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/11/5 

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس 13 آزاد پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
5 کلمه 3 نقطه ای - 5 کلمه با حرف (ف) - 5 کلمه تشدید دار - 5 کلمه 3 حرف چسبان
ریاضی
امتحان گرفته شود - یک جدول بنویسید - فردا ارزشیابی دارند
 علوم  دوره شود - پرسش ها پرسیده می شود
 املاء 10 خط از درس های 6 و 7
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس جدید پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/11/4 

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های آخر کتاب
فارسی (بنویسیم)
درس 9 و 6 کلمه های تشدید دار جمله ساخته شود
ریاضی
ص 90 در کتاب با یک جدول ضرب
 علوم  
 املاء 10 خط دوره
هدیه ها 
 درس جدید  پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ های آخر کتاب کار می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/11/3 

نام درس تکالیف  
قرآن
آیه الکرسی حفظ شود - امتحان قرآن دارند
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها دوره  پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
کاربرگ داده شده 
 علوم دوره بخواند
 املاء 10 خط از درس 7
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود - با پیام قرآنی ها
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/11/2 

نام درس تکالیف  
قرآن
آیه الکرسی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره  پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
2 ص گاج با یک جدول ضرب کامل
 علوم  پرسش های جدید پرسیده می شود
 املاء 10 خط از درس 3 
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/10/28 

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره صافات پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دوره با معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
امتحان ریاضی بخوانند و تمرین کنند - یک جدول کامل هم بنویسند
 علوم  
 املاء  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/10/27 

نام درس تکالیف  
قرآن
مسابقه قرآنی دارند - نمازهای سه رکعتی و چهار رکعتی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  ایران عزیز حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 جمله هایی که ایران به کار رفته نوشته شود
ریاضی
2 جدول ضرب تا 10
 علوم دوره
 املاء 10 خط از درس 9
هدیه ها 
پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی گاج کار می شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/10/26 

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره مائده وجمعه پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
2 ص گاج 
 علوم دوره
 املاء دوره 
هدیه ها 
 دوره 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی مسابقه علمی از تمام دروس و تمام دارند - از هر درس 4 سوال بصورت امتحان گفته شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/10/25 

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره جمعه پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس 12 حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
10 کلمه بنویسید( گاه) اضافه کنید و جمله بسازید
ریاضی
2 ص گاج و 2 جدول ضرب تا 10
 علوم دوره
 املاء دوره 
هدیه ها 
 دوره 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/10/22 

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره مادده  و آل عمران پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) ارزشیابی فارسی تا آخر درسی که خوانده شده شعرها حفظ - معنی کلمه ها و پرسش ها
فارسی (بنویسیم)
راز جعبه یک مرتبه
ریاضی
2 جدول ضرب تا 8 نوشته شود - سوالات امتحانی وارد دفتر شود
 علوم دوره با پرسش ها پرسیده می شود
 املاء دوره گفته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
کاربرگ ها را کامل کنند
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/10/20

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره مادده  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) دو ص آخر کتاب پرسیده می شود کلمه و معنی
فارسی (بنویسیم)
درس 4 و 5 کلمه هایی که حرف (ب) دارد نوشته شود
ریاضی
2 جدول ضرب تا 8 نوشته شود - امتحان ریاضی گرفته شود
 علوم دوره با پرسش ها پرسیده می شود
 املاء 10 خط  از درس 7و 8 و9
هدیه ها 
پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
کاربرگ ها کار می شود - پرسش پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/10/19 

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره صف و آل عمران پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) ص دوم کلمه های آخر کتاب با معنی پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
درس کار نیک کلمه هایی که 3 حرف چسبان دارند نوشته شود
ریاضی
2 ص گاج انجام داده شود
 علوم دوره با پرسش ها پرسیده می شود
 املاء 10 خط  از درس 10
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
کاربرگ آخر کتاب انجام داده شود
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/10/18

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره آل عمران پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) کلمه های آخر کتاب با معنی پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
درس 8و9 کلمه هایی که سه نقطه دارند نوشته شود
ریاضی
ص 82 در کتاب 2 جدول ضرب تا 7 نوشته شود
 علوم دوره با پرسش ها پرسیده می شود
 املاء 10 خط  از درس 8 و 9
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/10/15 

نام درس تکالیف  
قرآن
شنبه امتحان قرآن از تمام قسمتهای خوانده شده با حفظ پیام قرآنی ها
فارسی (بخوانیم) ص آخر کتاب معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)
معنی کلمه ها
ریاضی
سوال های امتحان را وارد دفتر کنید - با یک جدول ضرب
 علوم پرسش ها پرسیده می شود
 املاء 10 خط  دوره
هدیه ها 
دوره - پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/10/14 

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره حشر پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) نویسنده بزرگ با معنی کلمه ها  پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
فردا امتحان دارند یک امتحان در خانه گرفته شود - یک جدول تا 7 بنویسد 
 علوم مطالعه شود
 املاء 10 خط  نویسنده بزرگ از قسمت های سخت تر
هدیه ها 
دوره - پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/10/13 

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز 4 و 3  رکعتی 
فارسی (بخوانیم) نویسنده بزرگ با معنی کلمه ها  پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
10 خط از نویسنده بزرگ بنویسید
ریاضی
ص 80 در کتاب   - یک جدول ضرب تا 7
 علوم پرسش ها پرسیده می شود
 املاء 10 خط  نویسنده بزرگ
هدیه ها 
دوره - پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/10/12 

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره صافات پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) شعر حفظ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید 1 مرتبه
ریاضی
2 ص گاج  - یک جدول ضرب تا 7
 علوم پرسش ها پرسیده می شود
 املاء 10 خط دوره از تمام درسها
هدیه ها 
دوره - پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/10/11 

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره حشر پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید با کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید 1 مرتبه
ریاضی
2 ص گاج  - یک جدول ضرب
 علوم دوره - همه پرسش ها پرسیده می شود
 املاء 10 خط از قسمت دوم درس یار مهربان املا گفته شود
هدیه ها 
دوره - پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/10/8

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره فتح و صف پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) امتحان فارسی تمام درسها با شعر از حفظ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
درس 9 و 10 کلمه های 2 نقطه یک مرتبه
ریاضی
4 ص گاج  - یک جدول تا 6
 علوم درس جدید با پرسش ها پرسیده می شود
 املاء 10 خط از آخر درس یار مهربان املا گفته شود
هدیه ها 
درس جدید با پیام های قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/10/7

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره صف پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس 10 پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
از روی کلمه های درس 7 یک مرتبه بنویسید
ریاضی
کاربرگ داده شده - یک امتحان هم گرفته شود - فردا امتحان ریاضی دارند
 علوم پرسش ها پرسیده می شود
 املاء درس یار مهربان املا گفته شود
هدیه ها 
دوره  پرسیده می شود با پیام های قرآنی
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/10/6

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز 3 و 4 رکعتی
فارسی (بخوانیم) درس  10 با معنی کلمه ها دوره 
فارسی (بنویسیم)
درس 10 کلمه هایی که 3 نقطه دارتد
ریاضی
2 ص گاج  - با یک جدول ضرب تا 6
 علوم امتحان انشا در خانه هم گرفته شود
 املاء 10 خط از درس 10
هدیه ها 
دوره  پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/10/5

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره انعام 2 پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرتبه نوشته شود
ریاضی
ص 77 در کتاب - با یک جدول ضرب تا 6
 علوم پرسش پرسیده می شود
 املاء  درس 9 ده خط
هدیه ها 
دوره  پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/10/4

نام درس تکالیف  
قرآن
قرآن دوره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) حوض فیروزه ای پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
درس حوض فیروزه ای جمله هایی که حضرت سلمان گفته نوشته شود
ریاضی
ص 75 و 76 در کتاب نوشته شود جدول تا 6 یک مرتبه نوشته شود
 علوم امتحان علوم دارند در خانه امتحان گرفته شود
 املاء  
هدیه ها 
درس ها با پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 پرسش ها پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/9/29

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره صافات خوانده شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه هایی که حرف (ب یا ی) دارند جمله نوشته شود
ریاضی
2 ص گاج و دو تاجدول ضرب تا 5 بنویسید
 علوم پرسش ها پرسیده می شود
 املاء بوی نرگس خوانده شود فردا خلاصه آن نوشته شود
هدیه ها 
پرسش ها جواب داده شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/9/28

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز 4 رکعتی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  بوی نرگس معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید بنویسند
ریاضی
2 ص گاج و یک جدول ضرب بنویسید
 علوم نیرو پرسیده می شود
 املاء 10 خط املا از درس 7 و 8 
هدیه ها 
دوره  پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/9/24

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره انعام و فتح خوانده شود پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) از اول کتاب تا آخر بوی نرگس معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
درس بوی نرگس با دقت نوشته شود
ریاضی
برگه داده شده کار شود - 2 تا جدول ضرب بنویند
 علوم دوره پرسیده می شود
 املاء از بوی گل نرگس املا گفته شود
هدیه ها 
 4 تا پیام قرآنی پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/9/23

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره انعام خوانده شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید و معنی پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرتبه 
ریاضی
ص 72 در کتاب و یک امتحان ریاضی گرفته شود
 علوم دوره پرسیده می شود
 املاء 10 خط از آخر درس پیراهن بهشتی 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/9/22

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره انعام خوانده شود
فارسی (بخوانیم) درسها و معنی کلمه ها دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید بنویسند
ریاضی
2 مرتبه جدول تا 5 نوشته شود - یک ص گاج
 علوم دوره پرسیده می شود
 املاء 10 خط از درسهای 4 و 5
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/9/21

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره سبا بخوانید
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید بنویسند
ریاضی
3 ص گاج را انجام دهند جدول ضرب تا 5 پرسیده می شود
 علوم دوره پرسیده می شود
 املاء درس 7 و 8 ده خط نوشته شود
هدیه ها 
 شعر گفتم چشم حفظ شود
مطالعات اجتماعی
 پرسش پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/9/20

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره فتح انسان و سبا را بخوانید
فارسی (بخوانیم) شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
ص اول پیراهن بهشتی نوشته شود
ریاضی
ص 70 و 71 کتاب و یک مرتبه جدول 2 و 3 و 4و 5 نوشته شود
 علوم درس با پرسش ها پرسیده می شود
 املاء قسمت دوم پیراهن بهشتی را بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/9/17

نام درس تکالیف  
قرآن
دوره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها از تمام درسها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
ص اول پیراهن بهشتی نوشته شود
ریاضی
2 ص گاج بنویسید سوالات امتحان در دفتر نوشته شود
 علوم دوره  پرسیده میشود
 املاء ص اول پیراهن بهشتی املا گفته شود 
هدیه ها 
 مطالعه گردد
مطالعات اجتماعی
 پرسش ها پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/9/16

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید با معنی کلمه ها دوره
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید دو مرتبه
ریاضی
ص  69 در کتاب  جدول 2 و3 و 4 نوشته  و حفظ شود یک امتحان ریاضی
 علوم دوره پرسشها پرسیده میشود
 املاء دوره  10 خط نوشته شود 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/9/15

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره شعرا را بخوانید
فارسی (بخوانیم) درسها دوره شود ، پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس 5 نوشته شود
ریاضی
ص 66 کتاب را بنویسید
 علوم دوره پرسشها پرسیده میشود
 املاء درس اول و ششم  10 خط نوشته شود 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/9/14

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره فتح و انسان  پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
درس پری کوچولو تمام کلمه هایی که در آن حرف (م) هست را بنویسید
ریاضی
2 ص گاج نوشته شود 
 علوم دوره پرسشها پرسیده میشود
 املاء درس دوم و سوم 10 خط نوشته شود 
هدیه ها 
امتحان دارند
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/9/13

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید کامل خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
2 ص گاج نوشته شود 
 علوم دوره پرسشها پرسیده میشود
 املاء درس 6 و 7 املا  10 خط
هدیه ها 
 مطالعه گردد
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/9/9

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره فتح پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید با معنی کلمه ها
فارسی (بنویسیم)
قسمت دوم درس کار نیک نوشته شود
ریاضی
2 ص گاج نوشته شود و انجام دهند  سوالات امتحانی هم در دفتر نوشته شود
 علوم دوره پرسشها پرسیده میشود
 املاء قسمت دوم درس کارنیک 10 خط
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/9/7

نام درس تکالیف  
قرآن
تا اخر سوره انسان پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها دوره شود پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
2 ص گاج نوشته شود امتحان ریاضی گرفته می شود
 علوم دوره پرسشها پرسیده میشود
 املاء قسمت دوم درس کارنیک 10 خط
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/9/6

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده می شود و معنی کلمه ها دوره شود پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
ص 57 نوشته شود
ریاضی
ص 62 در کتاب نوشته شود
 علوم مطالعه ، پرسیده میشود
 املاء ص 57 املا نوشته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/9/3

نام درس تکالیف  
قرآن
امتحان قرآن تا آخر سوره انسان
فارسی (بخوانیم) درس جدید و شعر از حفظ خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرذتبه
ریاضی
ص 59 کتاب  - سوالات امتحانی را در دفتر بنویسید
 علوم مطالعه شود
 املاء 10 خط دوره از درسهای 4 و 5 و 6
هدیه ها 
مطالعه گردد
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/9/2

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره ها پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
یک مرتبه شعر جدید را بنویسید و حفظ کنید
ریاضی
ص58کتاب نوشته شود یک امتحان گرفته شود
 علوم پرسشها پرسیده می شود
 املاء  قسمت دوم فداکاران املا نوشته شود
هدیه ها 
مطالعه گردد
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/9/1

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره فتح و انسان پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس فداکاران با معنی کلمه هایش پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس فداکاران و بلدرچین که 3 نقطه دارد نوشته شود
ریاضی
ص57کتاب نوشته شود
 علوم  مطالعه شود
 املاء  
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کا می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/8/29

نام درس تکالیف  
قرآن
تا ص 44 حاضر کنید
فارسی (بخوانیم) امتحان فارسی دارند تا آخر فداکاران معنی کلمه ها و روخوانی پرسیده می شود شعرها را حفظ باشند
فارسی (بنویسیم)
فداکاران کلمه هایی که ( ف - ل) دارند جمله بسازید
ریاضی
ص 44 کتاب و یک ص گاج انجام داده شود
 علوم  مطالعه شود
 املاء 10 خط  فدارکاران املا گفته شود
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/8/26

نام درس تکالیف  
قرآن
تا ص 44 حاضر کنید
فارسی (بخوانیم) فدارکاران با معنی کلمه ها دوره
فارسی (بنویسیم)
ص 1 و 2 فدارکاران
ریاضی
2 ص گاج و سوالات امتحانی در دفتر
 علوم  مطالعه شود
 املاء ص 1 و 2 فدارکاران املا گفته شود
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
امتحان دارند امتحان گرفته شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/8/24

نام درس تکالیف  
قرآن
سوره فتح خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) درس ها  دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 51 در کتاب
 علوم  
 املاء 10 خط از درسهای 2 و 4
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/8/23

نام درس تکالیف  
قرآن
تا ص43 پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) درس ها با  معنی کلمه ها دوره پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
2 ص گاج 
 علوم مطالعه گردد
 املاء 10 خط از درسهای 1 و 2 و 3 
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/8/22

نام درس تکالیف  
قرآن
ص43 را بخوانید
فارسی (بخوانیم) درس ها با  معنی کلمه ها دوره
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
2 ص گاج 
 علوم فردا امتحان علوم دارند
 املاء درس 4 و 5 ده خط
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  گاج
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/8/19

نام درس تکالیف  
قرآن
نماز و قرآن تا ص40
فارسی (بخوانیم) درس ها با  معنی کلمه ها دوره
فارسی (بنویسیم)
ص دوم بلدرچین نوشته شود
ریاضی
2 ص گاج و سوالات امتحانی در دفتر
 علوم  پرسش پرسیده می شود
 املاء ص دوم بلدرچین
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  گاج
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/8/18

نام درس تکالیف  
قرآن
تا ص40
فارسی (بخوانیم) درس دوره با  معنی کلمه ها دوره
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 49 در کتاب و یک امتحان گرفته شود
 علوم  
 املاء املا قسمت دوم بلدرچین 10 خط 
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/8/17

نام درس تکالیف  
قرآن
تا ص40
فارسی (بخوانیم) درس دوره با  معنی کلمه ها دوره
فارسی (بنویسیم)
10 خط اول بلدرچین
ریاضی
ص 48 در کتاب
 علوم مطالعه گردد با پرسشها
 املاء  10خط اول بلدرچین
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  مبتکران کار می شود
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/8/16

نام درس تکالیف  
قرآن
تا ص 37
فارسی (بخوانیم) درس جدیدبا  معنی کلمه ها دوره
فارسی (بنویسیم)
2 مرتبه از کلمه های درس جدید
ریاضی
ص 46 در کتاب
 علوم پرسش مینویسند
 املاء  10خط دوره از درسهای 2و 3 و 4
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  
نام درس تکالیف  
قرآن
تا ص 37 پرسیده  می شود
فارسی (بخوانیم) روخوانی با معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
2 ص گاج 
 علوم  از روی درسها خوانده شود
 املاء  
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  مبتکران کار می شود
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه95/8/12 

نام درس تکالیف  
قرآن
پرسیده  می شود
فارسی (بخوانیم) تمام درسها معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
2 ص گاج 
 علوم  از روی درسها خوانده شود
 املاء  
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/8/11 

نام درس تکالیف  
قرآن
تا ص 35
فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید 2 مرتبه
ریاضی
ص 45 کتاب نوشته شود و تمرینهای امتحان در دفتر نوشته شود
 علوم  از روی درسها خوانده شود
 املاء  
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/8/10 

نام درس تکالیف  
قرآن
پرسیده  می شود
فارسی (بخوانیم) کتاب نوشتاری بیاورند
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 44 در کتاب کار شود
 علوم  از روی درسها خوانده شود
 املاء  
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/8/9 

نام درس تکالیف  
قرآن
تا ص 32 پرسیده  می شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها و شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
با تمام کلمه های تشدید دار آواز گنجشک جمله نوشته شود
ریاضی
ص 41 در کتاب کار شود
 علوم  از روی درسها خوانده شود
 املاء  
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/8/8 

نام درس تکالیف  
قرآن
تا ص 30 حاضر کنید
فارسی (بخوانیم) درسهای 1و2و3و4 پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
2 ص گاج 
 علوم  از روی درسها خوانده شود
 املاء  
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار میشود
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/8/5 

نام درس تکالیف  
قرآن
 نماز 4 رکعتی
فارسی (بخوانیم) تمام معنی کلمه ها و درسها خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 40 در کتاب و سوالات امتحان را در دفتر بنویسید
 علوم پرسش ها پرسیده می شود
 املاء  10 خط آواز گنجشک ها
هدیه ها 
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  گاج کار میشود
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/8/4

نام درس تکالیف 
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) تمام معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
امتحان گرفته می شود 5 مسئله و 10 سوال
 علوم پرسش ها پرسیده می شود
 املاء  10 خط اول درسآواز گنجشک ها
هدیه ها
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 از روی درسها خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/8/3

نام درس تکالیف 
قرآن
نماز
فارسی (بخوانیم) تمام معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسید
ریاضی
ص 39 در کتاب
 علوم پرسش ها پرسیده می شود
 املاء  10 خط اول درس
هدیه ها
از روی درسها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار می شود
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/8/2

نام درس تکالیف 
قرآن
نماز 4 رکعتی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
شعرفارسی را بنویسید
ریاضی
2 ص گاج
 علوم مطابق برنامه مطالعه
 املاء مطابق برنامه مطالعه
هدیه ها
مطابق برنامه مطالعه
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/8/1

نام درس تکالیف 
قرآن
نماز 4 رکعتی
فارسی (بخوانیم) درس جدید کامل خوانده شود شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
1 ص گاج
 علوم مطابق برنامه مطالعه
 املاء مطابق برنامه مطالعه
هدیه ها
مطابق برنامه مطالعه
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار میشود
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه95/7/28

نام درس تکالیف 
قرآن
نماز 4 رکعتی
فارسی (بخوانیم) دوره کلمه های فارسی با معنی
فارسی (بنویسیم)
2 ص زیبا نویسی کار شود
ریاضی
2 ص گاج و تمرینات امتحان در دفتر
 علوم پرسش ها پرسیده میشود
 املاء  10 خط دوره نوشته شود
هدیه ها
پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج کار میشود
 زبان  
 کامپیوتر  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/7/27

نام درس تکالیف 
قرآن
نماز 4 رکعتی
فارسی (بخوانیم) دوره کلمه های فارسی با معنی
فارسی (بنویسیم)
کلمات داده شده را بنویسید
ریاضی
امتحان ریاضی گرفته شود 
 علوم پرسش ها پرسیده میشود
 املاء  از درسهای 1و2و3  املا گفته شود 10 خط
هدیه ها
پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه95/7/18

نام درس تکالیف 
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از درس 1و 2 کلماتی که 5 نقطه دارد را بنویسید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 27 در کتاب

و یک صفحه گاج

 علوم  
 املاء

از  درس 1و2

10 خط املا نوشته شود

هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/7/14

نام درس تکالیف 
قرآن
نمازسه رکعتی
فارسی (بخوانیم) درس ها با معنی کلمه ها  پرسیده میشود 
فارسی (بنویسیم)
ص28 با دقت نوشته شود
ریاضی
ص 22و23در کتاب
 علوم  پرسش ها پرسیده میشود
 املاء

10 خط ازدرس زنگ ورزش

هدیه ها
باقی درس ها مطابق برنامه کار شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دو شنبه95/7/12

نام درس تکالیف 
قرآن
نماز 2 رکعتی خوانده شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس زنگ ورزش پرسیده میشود 
فارسی (بنویسیم)
از درس زنگ ورزش با  کلمه هایی که (ف) دارد جمله بسازید
ریاضی
از 20 تا 100 نوشته و دور عددهای فرد خط بکشید
 علوم  پرسش می شود
 املاء

10 خط اول درس زنگ ورزش

هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی

 اجتماعی پرسش مینویسیم

پرسیده میشود

 کتب کمک آموزشی  ریاضی کار میشود
 زبان  
 کامپیوتر  

 

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه95/7/11

نام درس تکالیف 
قرآن
نماز 2 رکعتی خوانده شود
فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس فارسی با پرسش ها
فارسی (بنویسیم)
زنگ ورزش کلمه هایی که با (ع) (ق) دارد نوشته شود
ریاضی
 ص 13در کتاب انجام شود
 علوم  دفتر علوم برای نوشتن پرسش آورده شود 
 املاء  هدیه ها پرسیده میشود
هدیه ها
 ار روی درس پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی
 اجتماعی پرسش مینویسیم
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس سوم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه95/7/10

نام درس تکالیف 
قرآن
 اذان و اقامه حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  درس جدید حاضر شود
فارسی (بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرتبه
ریاضی
 ص 12 در کتاب انجام شود
 علوم  درس جدید پرسیده میشود
 املاء  
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

 

برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: احسان همت یار ، ارشیا خرمی ، پارسا صابر ،،،، کلاس اول: سیدعلی احمدی ،محمدرضانائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، ایلیا کریمی کلاس چهارم: آرمین احمدیان ، محمدامین بختیاروند،محمدهاشمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: حسام بنی اشراف، ارشیا خرمی، نیکان فتوحی ،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، سید علی احمدی،محمدحسین ملک پور، کلاس دوم: امیرعلی نوروزی، امیرعلی فرهای، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: پرهام کریمی ،،،، حسین یاری ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدحسین رمضانی،رادمهررحیمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی: رضا فرامرزی،،،،،، امید رحیمی ، پویا کریمی ،،،،، کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر، نیکان دهقانی ،،،،،،،، کلاس سوم: رهام لشکری ، محمدحسین قدیری ، شهیارنیکنام کلاس چهارم: ایلیا مرزبان ،،،،،،،، متین رضایی ، محمدهاشمی ،،، کلاس پنجم: علی رهنما ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی،سورنا کریمی کلاس ششم: پویا مشایخی ،،،،، علی ماهانی ، مهدی عباسیان
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:امید رحیمی،،،، نیکان فتوحی ، ارشیا خرمی ،،،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، محمد حسین ملک پور ، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، سام محمودی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم: آرمین احمدیان ،،، ایلیا مرزبان ، اباالفضل شیرانی کلاس پنجم: امیرحسین جعفر آقایی ، سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، برنا طالبی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر، امیرمحمدجعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس اول: سیدعلی احمدی، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: پویابر صابر،،،،،،، امیرعلی نوروزی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی ،،،، کلاس چهارم: متین رضایی،محمد حسین رمضانی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی، مهدی عباسیان
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی، ،،،،،،رضا فرامرزی ، ارشیا خرمی کلاس اول: محمدرضا نائبی، امیرعلی خیرخواه،حسین ملک پور کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی فرهادی کلاس سوم: محمدحسین قدیری ، شهیار نیکنام، رهام لشکری ،،،، کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، رادمهر رحیمی ، ایلیا مرزبان ،،، کلاس پنجم: محمدقضاوی، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: عرشیا حقیقی ،،،،،، پویا مشایخی ،سبحان رمضانی
برترین های قرآنی بهمن ماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی ، امیدرحیمی ، محمدحسام بنی اشراف کلاس اول: محمدرضا نائبی ، سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، حسین یاری کلاس چهارم: محمدهاشمی، آرمین احمدیان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی ، محمدقضاوی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: برنا طالبی، محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی بهمن ماه
کلاس آمادگی : ارشیا خرمی، محمدحسام بنی اشراف، نیکان فتوحی کلاس اول: سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه، محمدرضا نائبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، پویا صابر، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: مهدی جابری، حسین یاری ، رهام لشکری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، آرمین احمدیان کلاس پنجم: علی رهنما، سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی بهمن ماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، سیدحسام بنی اشراف کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، محمدحسین ملک پور کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، امیرعلی فرهادی، مهدیار مجیدی کلاس سوم: شهیار نیکنام ، سام محمودی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی ، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی کلاس ششم: ارشیا رمضانی ، علی ماهانی ، برنا طالبی
برترین های قرآنی دیماه
کلاس آمادگی: سیدمحمدحسام بنی اشراف، احسان همت یار، ارشیاخرمی کلاس اول: امیرعلی خیرخواه، سیدعلی احمدی، محمدرضا نایبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، امیرعلی نوروزی، نیکان دهقانی کلاس سوم: حسین یاری ، مهدی جابری، پرهام کریمی کلاس چهارم: محمدهاشمی، ایلیا مرزبان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی، محمد قضاوی کلاس ششم: محمدصالح کاظمی، محمدجواد رمضانی، برنا طالبی
برترین های علمی دیماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، نیکان فتوحی، امید رحیمی کلاس اول: امیرعلی عباس زاده، سیدعلی احمدی،محمدرضانایبی کلاس دوم: امیرعلی فرهادی، آرمین ارباب زاده، پویا صابر کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: سورنا کریمی، علی رهنما، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی،برنا طالبی،هامون هاشمی
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس آمادگی: نیکان فتوحی، پویا کریمی، پارسا صابر کلاس اول: محمدرضا نایبی، امیرعلی خیرخواه، امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، پویا صابر، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: شهیار نیکنام، رهام لشکری، سام محمودی کلاس چهارم: آرمین احمدیان، ایلیا مرزبان، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی، سورنا کریمی، علی رهنما کلاس ششم: سبحان رمضانی، عرشیا حقیقی ، پویا مشایخی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی ، سید حسام بنی اشراف،نیکان فتوحی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی نوروزی ،،،، نیکان دهقانی آرمین ارباب زاده کلاس سوم : پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس چهارم: محمد هاشمی،محمد حسین رمضانی،آرمین احمدیان کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی،سورنا کریمی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، عرشیا حقیقی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : پارسا صابر ،،،، نیکان فتوحی ، احسان همت یار کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی فرهادی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم : پرهام کریمی ،،،،، ایلیا کریمی ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدهاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس پنجم : سورنا کریمی،امیر حسین جعفرآقایی،ارشیاابومسعودی کلاس ششم: برنا طالبی،محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی ،،،،،، رضا فرامرزی ، امید رحیمی ،،، کلاس اول : محمدرضا نائبی،امیر علی خیرخواه،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر ، آرمین ارباب زاده ،،،،،، کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،، رهام لشکری ، شهیار نیکنام ،، کلاس چهارم : ایلیا مرزبان ،،،، ابوالفضل شیرانی ، متین رضایی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : مهدی عباسیان ، عرشیا حقیقی ، سبحان رمضانی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی،سید حسام بنی اشراف ، ارشیا خرمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: سام محمودی ،،،،، ایلیا کریمی ، شهیار نیک نام ،،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، آرمین احمدیان ، محمدهاشمی کلاس پنجم :ارشیا ابومسعودی ، سورنا کریمی ، حسین جعفرآقایی کلاس ششم : سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، جواد رمضانی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر ،،،،، احسان همت یار ، محمد جعفرآقایی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، امیرعلی نوروزی ، مهدیار مجیدی کلاس سوم: امیرمهدی جابری ، حسین یاری ، پرهام کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، ایلیا مرزبان ، محمد هاشمی کلاس پنجم: محمد قضاوی امیرحسین جعفر آقایی ، علی رهنما کلاس ششم : محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:شایان اخوان،امیر ساسان بهرامیان،فرنام طرفه نژاد کلاس اول : مهدیار مجیدی ، ،، ،، صدرا رادمان کیا ، پویا صابر ،،،،، کلاس دوم : حسین یاری ، ،،،، شهیار نیک نام ، رهام لشکری ،،،، کلاس سوم : آرمان بکطاش ، ،،، متین رضایی ، محمدحسین رمضانی کلاس چهارم: سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی کلاس پنجم: عرشیا رمضانی ، ،،، علی ماهانی ، پویا مشایخی ،،، کلاس ششم : علی صادقی ، ،، محمد تقی امانی ، رضا کیانی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی، امیرمحمد آقایی ، امید رحیمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، نیکان دهقانی کلاس سوم : امیرمهدی جابری ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،، کلاس چهارم: محمدهاشمی ، آرمین احمدیان،محمدامین بختیاروند کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : برنا طالبی ، محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ احسان همت یار، حسام بنی اشراف ، نیکان فتوحی کلاس اول : محمدرضا نائبی ، سید علی احمدی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، ،،، امیرپویا صابر ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: حسین یاری ،،،،، پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، اباالفضل عطایی،حسین رمضانی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ،،، علی رهنما ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : رضا فرامرزی ، پویا کریمی ، اکید رحیمی کلاس اول : علیرضا دادخواه ، امیرعلی عباس زاده ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم : صدرا رادمان کیا ، نیکان دهقانی ، پویا صابر کلاس سوم : حسین یاری ، سام محمودی ، رهام لشکری کلاس چهارم : ابوالفضل شیرانی ، رادمهر رحیمی ، متین رضایی کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما ، سورنا کریمی کلاس ششم: مهدی عباسیان ، ارشیا حقیقی ، علی ماهانی