منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 865
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 45 نفر
بازدید دیروز : 576 نفر
بازدید کلی : 634347 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس سوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/30

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره جمعه  و آل عمران و ماءده  و نماز خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) ایران عزیزحفظ  شود 
فارسی(بنویسیم)
ایران عزیزاز  زیبا بنویسیم  نوشته شود 
ریاضی

سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود 

یک ص هم مبتکران نوشته شود

 

علوم  
املاء          10 خط دوره از تمام درسها 
هدیه ها 
 باغ قران حفظ شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار میشود


تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های آخر کتاب ص 135 خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
تا آنجا که درس داده شده 20 کلمه با حرف (گ) پیدا کنید و بنویسید 
ریاضی

ص 105 در کتاب

علوم خلاصه نویسی درس خواب خلیفه 
املاء          8 خط دوره از درس های پیراهن بهشتی فداکاران 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره مائده و آل عمران پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) ستون دوم معنی کلمه های آخر کتاب ص 135 خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
5 کلمه بنویسید که آخر آنها ( گر ) باشد - 5 کلمه بنویسید که آخر آنها ( زار ) باشد و جمله بسازید 
ریاضی

یک جدول کامل بنویسید و خوب بخوانید 

علوم  درس و پرسش جدید پرسیده می شود 
املاء           راز جعبه املا 
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره مائده  خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) راز جعبه خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از راز جعبه بنویسید 
ریاضی

ص 103 و 104  11 جمع و تفریق است به صورت گسترده انجام دهند 

علوم  
املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
اجتماعی درس و پرسش پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و سوره آل عمران خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) درس جدید  
فارسی(بنویسیم)
کلمه های درس جدید 
ریاضی

سوال های امتحانی وارد دفتر شود تا در کلاس کار شود 

علوم کاربرگ داده شد
املاء           
هدیه ها 
 کاربرگ داده شد
مطالعات اجتماعی
مبتکران 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/21

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و قرآن پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) درسها با معنی کلمات دوره پرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
با 5 کلمه که آخر آن ( مند) باشد جمله بسازید
ریاضی

ص 102 در کتاب نوشته شود و امتحان ریاضی داریم جدول بخوانند 

علوم درس و پرسش پرسیده می شود 
املاء           9 خط دوره از از نویسنده و کار نیک بنویسید 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش جدید پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و سوره اسرا پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) ص 134 معنی کلمه ها خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
5 کلمه 3 نقطه ای و 5 کلمه 6 نقطه ای بنویسید و 4 کلمه بنویسید که آخر آنها گاه باشد 
ریاضی

ص 98 انجام داده شود - جدول ضرب بخوانند 

علوم علوم پرسش های جدید پرسیده می شود 
املاء           9 سطر بعد از املا گفته شده املا نوشته شود 
هدیه ها 
 پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/19

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اسرا پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) تمام کلمات با معنی آنها پرسش میشود 
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

یک جدول ضرب کامل بنویسید - پرسیده می شود 

علوم  درس و پرسش 
املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش پرسیده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اسرا و حشر پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) درس و معنی کلمات درس جدید پرسش میشود 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از نویسنده بزرگ نوشته شود نوشته شود 
ریاضی

ص 94 و 95 انجام داده شود و سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود 

علوم  
املاء           8 خط از اول درس نویسنده بزرگ بنویسید 
هدیه ها 
 پرسش های جدید پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن

 نماز خوانده  شود پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسش میشود 
فارسی(بنویسیم)
کلمه های درس جدید نوشته شود 
ریاضی

ص 93

امتحان دارند .جدول ضرب را بخوانند امتحان گرفته شود 

علوم  پرسش و درس جدید پرسیده میشود 
املاء           8 خط املا از درسهای خوانده شده بنویسید  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
پرسش و درس پرسیده میشود 


تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/12

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره حشر  نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم) ص 134 آخر کتاب معنی کلمه ها حفظ شود 
فارسی(بنویسیم)
1 ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

ص 87 را انجام دهند - جدول ضرب را بخوانند 

علوم انواع برگها روی مقوا زده شود فردا بیاورند 
املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره صف و نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم) درسها دوره خوانده شود معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

ص 85 را انجام دهند - جدول ضرب را بخوانند - سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود 

علوم -
املاء           8 خط  دوره از یار مهربان و بوی نرگس 
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره صف را بخوانند - فردا مسابقه قرآن دارند

فارسی (بخوانیم) ص 133آخر کتاب ستون اول مهنی کلمه ها را بخوانند
فارسی(بنویسیم)
1 ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

ص 84 را انجام دهند - جدول ضرب را بخوانند 

علوم -
املاء           8 خط  قسمت دوم یارمهربان نوشته شود 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/5

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اتعام 2می شود 

فارسی (بخوانیم) درس جدید خواند ه شود 
فارسی(بنویسیم)
کلمه های خط کشی شده را بنویسند 
ریاضی

در دفتر گفتم نوشتند - جدول ضرب را بخوانند 

علوم درس و پرسش پرسیده می شود 
املاء           
هدیه ها 
 درس و پیام قرآنی را بخوانند 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/2

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اتعام و صافات  پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) ضرب المثل خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
ضرب المثل نوشته شود 
ریاضی

 برگه داده شد 

علوم کاربرگ داده شد 
املاء           دوره 8 خط از تمام درسهای داده شده 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) حوض فیروزه ای خوانده شود 

 

فارسی(بنویسیم)
 کلمه های درس جدید یک مرتبه نوشته شود 
ریاضی          امتحان گرفته شود جدول ضرب خوانده شود فردا امتحان دارند  

 

علوم پرسش پرسیده میشود و درس جدید داده میشود 
املاء           دوره 8 خط از تمام درسهای داده شده 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده میشود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و سوره صافات و سوره انعام  پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم)

تا  اخر درس بوی نرگس پرسیده میشود 

فارسی(بنویسیم)
یک  ص  زیبابنویسید 
ریاضی

ص 77 جدول ضرب خوانده شود 

کاربرگ داده شده انجام شود 

علوم  
املاء           8 خط از آخر درس بوی نرگس املا گفته شود 
هدیه ها 
 پرسش ها پرسیده میشود 
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار میشود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/10/25

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره انعام

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های ص 133 ستون اول 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه زیبابنویسید 
ریاضی سوالات امتحانی را در دفتر بنویسید تا شنبه کار شود جدول ضرب هم بخوانند 
علوم  
املاء          8 خط از بوی نرگس نوشته شود 
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود  
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/10/24

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) درس جدید بوی نرگس خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
کلمه های جدید درس بوی نرگس نوشته شود
ریاضی فردا امتحان ریاضی دارند یک امتحان در خانه گرفته شود جدول بخوانند 
علوم  درس جدید پرسیده می شود پرسش ها نوشته شود 
املاء          8 خط از فداکاران نوشته شود 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

 سوره انعام را بخوانند

فارسی (بخوانیم)  معنی کلمه ها و پرسش ها دوره پرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
 یک ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی  ص 76 انجام شود و یک جدول کامل هم بنویسید 
علوم  
املاء          خلاصه نویسی درس کار نیک نوشته شود 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار میشود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/22

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)  
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  درس جدید پرسیده می شود و پرسش ها نوشته میشود
املاء           ۸ خط املا از بلدرچین و شل ص 24
هدیه ها 
درس جدید پرسیده میشود 
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار میشود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/10/17

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های ص 132 کامل خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی فردا امتحان دارند جدول ضرب تا آخر 10 خوانده شود تمرین در دفتر نوشته شود 
علوم پرسش و درس پرسیده می شود 
املاء          8 خط قسمت آخر درس پیراهن بهشتی املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش پرسیده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره سبا  و نماز را بخوانند 

فارسی (بخوانیم) جشن عبادت خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از جشن عبادت بنویسید
ریاضی جدول 2و3و4و5و6 و 7 یک مرتبه نوشته شود تمرین در دفتر داده ام 
علوم کتاب داستانی که خوانده اید خلاصه نویسی شود 
 املاء          8 خط دوره
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار میشود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/10/15

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره سبا  و نماز را بخوانند 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های ص 132 خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسیم 
ریاضی جدول 2و3و4و5و6دو مرتبه نوشته شود و خوانده شود 
علوم  درس و پرسش پرسیده میشود
 املاء          8 خط دوم  پیراهن بهشتی
هدیه ها 
 پیام قرانی 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار میشود


بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/10/14

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره سبا را بخوانند 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها و درس پیراهن بهشتی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
کلمکه های درس پیراهن بهشتی که با حرف ( س یا ف ) نوشته شده
ریاضی کاربرگ داده می شود جدول تا آخر 6 را یک مرتبه بنویسند و بخوانند
علوم  درس و پرسش های درس جدید
 املاء          8 خط پیراهن بهشتی
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درسها با پرسش ها پرسیده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/10/11

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره شعرا را بخوانند 

فارسی (بخوانیم) درس جدید خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از روی کلمه های درس جدید بنویسید
ریاضی کاربرگ داده می شود جدول تا آخر 6 را یک مرتبه بنویسند و بخوانند
علوم  
 املاء          املا از بهانه بنویسند 
هدیه ها 
 امتحان هدیه ها گرفته می شود
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/10/10

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم) پرسش های فارسی پرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی جدول ضرب 6 را دو مرتبه بنویسید و خوب بخوانید فردا امتحان ریاضی دارند 
علوم  درس و پرسش پرسیده می شود 
 املاء            کار نیک قسمت سوم درس 8 خط املا
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/9

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره شعرا را بخوانند

فارسی (بخوانیم) درس جدید خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
مورچه ریزه کلماتی که با حرف ( ک - گ ) نوشته شده  - 10 خط درس فداکاران خلاصه نویسی شود
ریاضی جدول ضرب 2و 3و 4 و 5 یک مرتبه با تمرین در دفترنوشته و خوانده شود 
علوم  
 املاء           بقیه درس کار نیک 8 خط املا
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/10/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره شعرا را بخوانند

فارسی (بخوانیم) مورچه ریزه خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی جدول ضرب 2و 3و 4 و 5 یک مرتبه نوشته و خوانده شود 
علوم  امتحان علوم
 املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
امتحان اجتماعی

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/9/27

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و سوره فتح و انسان پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) امتحان فارسی روخوانی - شعرها حفظ - معنی کلمات و پرسش های درس
فارسی(بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی 2 ص مبتکران -  سوالات امتحان در دفتر نوشته شود تا شنبه کار شود 
علوم  
 املاء           8 خط  فداکاران و کارنیک 
هدیه ها 
 درس و پرسش های درس 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار  می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/9/26

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های ص 131 قسمت ث و ج  را حفظ شوند
فارسی(بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی کاربرگ داده شد فردا امتحان دارند 
علوم پرسش می نویسید درس پرسیده می شود 
 املاء          کار نیک 8 خط 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/24

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره انسان را بخوانند - سه شنبه مسابقه نهج البلاغه دارند 

فارسی (بخوانیم) ص 131 قسمت ب و پ و ت را حفظ شوند شعر مثل باران را حفظ کنند
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی یک مرتبه جدول 2 و یک مرتبه جدول 3 را با شکل کشیدن بنویسید و حفظ کنند
علوم  درس و پرسش پرسیده می شود 
 املاء           8 خط املا از قسمت آخر فداکاران
هدیه ها 
 پرسش ها پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/9/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) کلمه های درس جدید نوشته شود 
فارسی(بنویسیم)
شعر مثل باران حفظ شود 
ریاضی ص 69 در کتاب جدول 2 و 3 پرسیده می شود 
علوم  درس پرسیده می شود 
 املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/8/20

نام درس تکالیف                          
قرآن
سوره انسان و فتح خوانده شود 

 

فارسی (بخوانیم) شعر باران با معنی کلمه ها یش خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از شعر باران 
ریاضی جدول 2 یک مرتبه با شکل کشیده شود و بخوانند و حفظ کنند 
علوم  
 املاء         
8 خط املا از فداکاران 
هدیه ها 
 شعر گفتم چشم حفظ شود 
مطالعات اجتماعی
 مبتکران 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/18

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره انسان را بخوانند - پول کتاب مسابقه کتابخوانی آورده شود

فارسی (بخوانیم) درسها خوانده شود پرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
درس فداکاران کلمه هایی که حرف (ن) داردند نوشته شود 
ریاضی ص 67 در کتاب 
علوم  
 املاء          8 خط آخر   فداکاران 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/8/17

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می می شود 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها 
فارسی(بنویسیم)
کاربرگ داده شد
ریاضی کاربرگ داده شد
علوم  پرسش و درس  پرسیده می شود 
 املاء          8 خط قسمت دوم  فداکاران 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/8/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره انسان خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) از روی درس داده شده بخوانید 
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسید
ریاضی ص 66 را در کتاب انجام دهند
علوم  پرسش ها پرسیده می شود 
 املاء          8 خط اول فداکاران 
هدیه ها 
معنی کلمه های ص 130 حتما حتما یاد بگیرند 
مطالعات اجتماعی
دفتر علوم و اجتماعی بیاورند پرسش بنویسیم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/9/13

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره فتح  پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) درس جدید را بخوانید با معنی کلمه ها 
فارسی(بنویسیم)
کلمات درس جدید یک مرتبه نوشته شود 
ریاضی سوالات امتحانی را در دفتر بنویسید تا در کلاس کار شود  - هر شاگردی برای خودش ماژیک وایت برد بیاورد
علوم  
 املاء          غلط های املا 5 مرتبه نوشته شود 
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/9/12

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 43  پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) تا آخر درس بلدرچین کلمه و پرسش پرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
ص 130 یک مرتبه نوشته شود 
ریاضی ص 62 در کتاب 
علوم  در دفتر پرسش بیاورند 
 املاء           8 خط از  بلدرچین و آواز گنجشک ها  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس جدید پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/9/11

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها  و پرسشهای فارسیپرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسید 
ریاضی ص 54 در کتاب 
علوم  
 املاء           8 خط آخر درس دو بلدرچین 
هدیه ها 
خلاصه نویسی کتاب داستانی که خوانده اید 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/9/4

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها پرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
از درس دو بلدرچین کلمه هایی که حرف (ب ) و (م) دارند را بنویسید 
ریاضی ص 54 در کتاب 
علوم  
 املاء           8 خط از قسمت دوم درس دو بلدرچین 
هدیه ها 
درباره ی آب تحقیق کنید چه خوبی ها و چه بدی ها یی دارد 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/3

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره فتح پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های آخر کتاب ص 130 پرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسید 
ریاضی کاربرگ داده شد 
علوم آزمایش های داده شده پرسیده می شود 
 املاء           8 خط از درس دو بلدرچین 
هدیه ها 
 پرسش ها پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/9/2

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 43سوره فتح خوانده شود

فارسی (بخوانیم) درس جید خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرتبه نوشته شود 
ریاضی ص52 در کتاب نوشته شود 
علوم درس و پرسش و آزمایش

 

 املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درسهای دوره کاربرگ اجتماعی کامل شود ص 78


تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/8/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

  نمازکامل پرسیده میشود

فارسی (بخوانیم) دوره خوانده  شود 
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم  نوشته شود  - سه شنبه گزارش اردو را بنویسید
ریاضی ص 46 در کتاب انجام  شود 
علوم

درس جدید  پرسیده می شود

 املاء            8 خط املا بعد از املا گذشته نوشته شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یک شنبه 98/8/19

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 03  پرسش میشود   نماز پرسیده میشود

فارسی (بخوانیم) درس جدید خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
10 خط اول درس آواز گنجشک  نوشته شود 
ریاضی تمرین در دفتر نوشتند حل شود 
علوم

 پرسش پرسیده می شود

 املاء           از 8 خط اول درس نوشته شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار میشود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/8/14

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 29 خوانده  شود 

فارسی (بخوانیم) هم بازی حفظ شود 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از روی هم بازی نوشته شود 
ریاضی ص 40 و 41 
علوم

 علوم و فارسی و اجتماعی کاربرگ داده شد

 املاء          کلمه های املا هر غلط 5 مرتبه نوشته شود
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/8/13

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 28 و 29 خوانده  شود 

فارسی (بخوانیم) معنی و پرسشهای فارسی
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی ص 39 
علوم

 

 املاء           8 خط از درسهای خوانده شده 
 هدیه ها 
انشا راجع به فایده های آب بنویسید
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/8/12

نام درس تکالیف                          
قرآن

حمد وسوره و قنوت  پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) درسهای داده شده با معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
آسمان آبی طبیعت پاک کلمه های خط کشی شده یک مرتبه 
ریاضی یک ص کتاب مبتکران انجام داده شود 
علوم

درس جدید پرسیده می شود پرسش ها نوشته شود دفتر علوم بیاورند 

 املاء           
 هدیه ها 
 درس و پرسشها پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/8/11

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 28 پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه ها و پرسش ها  پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم با خط خوب بنویسید
ریاضی ص 37در کتاب انجام شود 
علوم

 آزمایش علوم دارند 

 املاء          ص سوم آسمان آبی 8 خط
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/8/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

حمد و سوره پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های درس جدید پرسیده می شود - درسها دوره پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم 
ریاضی ص 36 انجام شود سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود - ریاضی مبتکران 
علوم

 

 املاء           8 خط املا ار قسمت بعداز املا گفته شده 
 هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/8/6

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 27 و قنوت  نماز

فارسی (بخوانیم) آسمان آبی طبیعت پاک 
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم 
ریاضی ص 33 انجام شود 
علوم

پرسش ها پرسیده می شود

 املاء           آسمان آبی و طبیعت پاک 8 خط 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
  درس و پرسش پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/8/4

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 26و27 و قنوت  پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم) درس جدید 
فارسی(بنویسیم)
کلمه های درس جدید
ریاضی یک صفحه کاربرگ
علوم

یک ترازو برای دوشنبه درست کنید 

پرسش ها خوانده شود

 املاء           
 هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
 


تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/7/30

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 21 را بخوانید پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم) قصه تنگ بلور خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
کلمه هایی که در درس تنگ بلور خط کشیده شده است 
ریاضی در دفتر تمرین دادم فردا امتحان دارند
علوم درس و پرسش ها پرسیده می شود
 املاء          کلمات خط کشیده شده املا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش پرسیده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/7/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 20 را بخوانید

فارسی (بخوانیم) قصه تنگ بلور خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی ص 12 مبتکران نوشته شود
علوم درس و پرسش ها پرسیده می شود
 املاء          8 خط املا از محله ما و زنگ ورزش
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/7/28

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  درس های داده شده فارسی با معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی سوالات امتحانی 
علوم  پرسش ها پرسیده می شود
 املاء          10 خط دوره از درسها 
 هدیه ها 
دوره پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
 کتاب کار

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/7/24

نام درس تکالیف                          
قرآن

حمد و سوره پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  درس جدید  پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم بنویسید
ریاضی سوالات امتحانی را در دفتر بنویسید تا در کلاس انجام دهیم
علوم  درس و پرسش ها پرسیده می شود
 املاء          صحیح هر غلط املا 5 مرتبه نوشته شود
 هدیه ها 
کاربرگ داده شد
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و ص 23 پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  درس و معنی کلمات پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
تمام کلمه های 3 دندانهی درس زنگ ورزش را بنویسند
ریاضی ص 30 کتاب فردا امتحان ریاضی دارند
علوم  درس و پرسش های جدید پرسیده می شود
 املاء          4 خط محله ما و 4 خط زنگ ورزش املا بنویسند
 هدیه ها 
پرسش های جدید پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  درسهای داده شده با معنی کلمات پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
زنگ ورزش کلمه هایی که حرف (پ) دارند بنویسید - انشا جمله نویسی دارند
ریاضی ص 27 انجام شود - برای چهار شنبه یک مکعب درست کنید
علوم  
 املاء          8 خط از درس زنگ ورزش 
 هدیه ها 
کتاب زیبا بنویسید فردا حتما داشته باشید 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود حتما تهیه شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن

اذان پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم)  معنی کلمات پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
6 خط آخر درس زنگ ورزش با دقت نوشته شود
ریاضی تمرین در دفتر نوشته شود
علوم علوم درس جدید پرسیده می شود
 املاء          6 خط آخر درس زنگ ورزش املا گفته شود 
 هدیه ها 
 دوره با پرسش ها پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود حتما تهیه شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/7/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

اذان و ص 20

فارسی (بخوانیم) زنگ ورزش با معنی کلمات پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
کلمه هایی که در املا غلط نوشته شده 5 مرتبه صحیح بنویسند
ریاضی ص 23 انجام شود
علوم دفتر علوم بیاورند
 املاء          بقیه درس زنگ ورزش 8 خط املا بنویسند
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
دفتر اجتماعی بیاورند - کتاب نگارش و فارسی حتما بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن

اذان پرسیده میشود

فارسی (بخوانیم) زنگ ورزش کامل خوانده شود پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
10 خط اول زنگ ورزش  نوشته شود 
ریاضی تمام سوالات ورقه امتحان در دفتر نوشته شود تا شنبه کار شود
علوم  پرسش درس علوم پرسیده میشود 
 املاء          8 خط املا از درس زنگ ورزش گفته شود
 هدیه ها 
پرسش پرسیده میشود 
مطالعات اجتماعی
 کتاب کار مبتکران را بیاورند کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 19 خوانده شود

باقسمت اول نماز پرسیده میشود

فارسی (بخوانیم) زنگ ورزش کامل خوانده شود 

 

فارسی(بنویسیم)
کلمه های درس جدید یک مرتبه نوشته شود 
ریاضی ص 22  انجام شود - فردا امتحان ریاضی دارند 
علوم درس و پرسش علوم پرسیده میشود 
 املاء          8 خط املا از محله ما 
 هدیه ها 
پرسش پرسیده میشود 

 

مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)

معنی کلمه ها پرسیده می شود - پدر بزرگ حفظ پرسیده می شود

فارسی(بنویسیم)
در دفتر کلمه برایشان نوشته شد 5 مرتبه بنویسید
ریاضی در دفتر ریاضی برایشان تمرین نوشته شد
علوم درس و پرسش علوم پرسیده می شود درس جدید داده شد
 املاء           
 هدیه ها 

 درس و پرسش ها پرسیده می شود

مطالعات اجتماعی
 پرسش و درس پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
اذان و ص 18 کتاب قرآن پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)

شعر پدر بزرگ حفظ  شود

فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از پدر بزرگ بنویسند 
ریاضی ص18 انجام شود 2 تا مکعب در دفتر ریاضی بکشید
علوم درس و پرسش علوم پرسیده می شود دفتر علوم بیاورید
 املاء          کلمه هایی که غلط در املا نوشته اید 5 مرتبه نوشته شود
 هدیه ها 

 

مطالعات اجتماعی
 پرسش و درس پرسیده می شود دفتر اجتماعی بیاورید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
 نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)

معنی کلمه های محله ما  پرسیده می شود

فارسی(بنویسیم)
کلمه های غلط در املا را 5 بار بنویسند 
ریاضی ص 16 در کتاب انجام شود
علوم  پرسش ها و دری پرپسش میشود
 املاء          قسمت دوم  درس محله ما  املا گفته شود 
 هدیه ها 

 درس و پرسس پرسیده میشود

مطالعات اجتماعی
 


تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
 نماز پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)

 هر دو درس فارسی پرسیده می شود

فارسی(بنویسیم)
درس محله ی ما کلمه هایی که در آن حرف ( م ) دارد را بنویسید
ریاضی ص 12 در کتاب انجام شود
علوم  پرسش های علوم را بخواند
 املاء          قسمت دوم درس محله ما  املا گفته شود 
 هدیه ها 
کتاب کار ریاضی مبتکران ، کاربرگ مبتکران و زیبا بنویسیم(انتشارات بنفشه رضا تبریزی) را تهیه کنید تا از شنبه طبق برنامه کار شود
مطالعات اجتماعی
 -

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 نماز را یاد بگیرد
فارسی (بخوانیم)

 درس  را خوب بخوانند

فارسی(بنویسیم)
 کلمه های  درس یک مرتبه نوشته شود
ریاضی تمرین  داده شده انجام شود
علوم  
 املاء           8 خط اول درس محله ما  املا گفته شود 
 هدیه ها 
 درس پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی
 -

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، اهورا نامداری،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، محمدحسین شریفی ، حسین یاری کلاس ششم:محمد هاشمی ،،،،، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری ، حسین حامدی کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری ، محمدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری محمدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم : ایلیا کریمی ،،،،،،،،، پرهام کریمی،محمدحسین شریفی کلاس ششم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: حسین حامدی ، علیرضا مهاجری ، امیرعلی هاشمی کلاس اول :کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: مهدی حسن علیزاده ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،،، محمدحسن علیزاده ،،،،،،،،،،،،، کلاس پنجم : آرمین خسرویان ، حسین یاری ، شهیار نیکنام ،،،،، کلاس ششم : آرمین احمدیان ، محمد هاشمی ، متین رضایی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی، ،،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم :سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی ،امیرحسین بهاری ،،،، کلاس سوم: سامیار یزدخواستی ، اهورا نامداری ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم :محمد حسین شریفی، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس ششم : محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ، ابوالفضل عطایی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : مسیح احمدی ، سیدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ،محمد حسن علیزاده،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم: پرهام کریمی ،،،،،،، حسین شریفی، آرین خسرویان کلاس ششم : محمدامین بختیاروند ابوالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی علیرضا مهاجری،امیرعلی هاشمی کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم: حسین یاری ،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس ششم :ابوالفضل شیرانی ، آرمین احمدیان ، متین رضایی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: امیرعلی زادهوش ، امیرعلی هاشمی ، حسین حامدی کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفر آقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری،سامیار یزدخواستی ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، سیدحسین شریفی ، ایلیا کریمی کلاس ششم : محمد امین بختیاروند ، رادمهر رحیمی ، آرمین احمدیان
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ علیرضا مهاجری ، حسین حامدی ، امیرعلی زادهوش کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ، مهدی حسن علیزاده،محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : پرهام کریمی ،،،،، آرین خسرویان ، حسین یاری ،،،، کلاس ششم: محمدامین بختیاروند اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری کلاس سوم : کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : حسین یاری ،،،،، شهیار نیک نام ، یاسین اکبری کلاس ششم:ابوالفضل شیرانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی