منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 809
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 120 نفر
بازدید دیروز : 175 نفر
بازدید کلی : 341518 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس چهارم

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/2/26

 

نام درس تکالیف        
قرآن  معنی کلمه های قرآنی را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 از آخر کتاب معنی واژه ها را می پرسم
بنویسیم  
ریاضی                             ارزشیابی ریاضی از کل کتاب - 10 تا سوال بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 ارزشیابی از کل کتاب فردا

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/2/25

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             10 سوال محیط و مساحت از شکلهای هندسی بنویسند
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 ارزشیابی از کل کتاب فردا

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/2/24

 

نام درس تکالیف        
قرآن  اولیا محترم فردا جلسه انجمن کلاسی و آموزش خانواده دارند دعوتنامه داده شد

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             غلط های برگه داده شد از هر غلط 3 نمونه بنویس
 علوم ارزشیابی علوم از کل کتاب
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/2/23

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             ریاضی اسفندیار تا آخر کتاب -غلط های برگه داده شد از هر غلط 3 نمونه بنویس
 علوم  اسفندیار 10 ص بنویس - دوره کنند می پرسم
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/2/22

 

نام درس تکالیف        
قرآن
ارزشیابی قرآن

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             ریاضی اسفندیار تا ص 60
 علوم  اسفندیار تا ص 31
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/2/19

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص 80 می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             ارزشیابی ریاضی از کل کتاب - 10 سوال ریاضی بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/2/18

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             کتاب ریاضی اسفندیار ص 48 و 49 و 50 و 51  نوشته شود
 علوم  
املا یک ص املا دوره - ارزشیابی فارسی و املا دارند
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/2/17

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 از ص 56 تا 70 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             کتاب ریاضی اسفندیار تا ص 30 نوشته شود
 علوم  
املا از درس دوازدهم و سیزدهم یک ص کلمه بنویسید
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
ارزشیابی ریاضی از کل کتاب

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/2/16

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             کتاب ریاضی اسفندیار تا ص 15 نوشته شود
 علوم  کتاب علوم اسفندیار تا ص 11 نوشته شود
املا از درس دهم و یازدهم یک ص کلمه بنویسید
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
کتاب را دوره کنید می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/2/15

 

نام درس تکالیف        
قرآن
قرآن 56 تا 62 را  می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                              ارزشیابی ریاضی از فصل ششم 10 تا سوال بنویسید
 علوم  
املا از درس چهارم تا آخر درس هفتم یک ص کلمه سخت درس 4 تا 7
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
درس 15 و 16 و 17 را می پرسم ده تا سوال بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/2/11

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص 61 دوره کنید می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                              
 علوم  بدن انسان 1 و 2 را دوره کنید 10 تا سوال بنویسیدص 70 تا 82
املا  یک ص کلمه سخت ازدرس اول و دوم و سوم
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
از درس 14 و 15 ده تا سوال بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/2/10

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             از ص 146 تا اخر کتاب دوره کنید 10 سوال بنویسید می پرسم
 علوم  
املا  یک ص کلمه سخت از ص 106 تا آخر کتاب
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
ارزشیابی اجتماعی  تا ص 64بخوانید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/2/9

 

نام درس تکالیف        
قرآن
تا ص 50 دوباره می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 ص 97 و 90 و 84 گاج فارسی می پرسم
بنویسیم  
ریاضی                             خیلی سبز را تا آخر بنویسید و 5 تمرین هایی که در کلاس گفته اند بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
ارزشیابی اجتماعی 10 تا سوال تا ص 64

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/2/8

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 ص 25 تا 50

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  گاج فارسی ص 137 و 113 و 120
ریاضی                             از ص 1 تا 44 10 تا سوال بنویسید
 علوم  
املا  ارزشیابی املا و فارسی تا  ص 140 - یک ص املا و یک ص سوال
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
46 تا 55 می پرسم - برای صبحانه هماهنگ فردا موز وشیر بیاورند

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/2/4

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  گاج فارسی تا ص 136
ریاضی                             ارزشیابی ریاضی تا ص 124 بیست سوال خودش بنویسد
 علوم از ص 60 تا 74 می پرسم
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
46 تا 55 می پرسم - برای صبحانه هماهنگ فردا موز وشیر بیاورند

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/2/3

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 قرآن سوره ی یس تا آیه 25 می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                              10 تمرین ریاضی از ص 50 تا 100 بنویسید
 علوم ارزشیابی علوم تا ص 58
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
تا ص 50 دوره کنید می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/2/2

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 قرآن سوره ی یس تا آیه 25 می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم گاج فارسی تا ص 130 بنویسید
ریاضی                              
 علوم  علوم از بی مهرگان تا آخر کتاب از ص 84 تا 106 می پرسم
املا  
هدیه های آسمان

 ارزشیابی هدیه ها 71

مطالعات اجتماعی 
فردا مسابقه علمی دارند - برگه نظر سنجی فراموش نشود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/2/1

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  ارزشیابی دوره ای فارسی و املا 78 یک ص فارسی 10 تا سوال فارسی
ریاضی                              
 علوم  
املا  یک ص املا دوره ای 
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 تا ص 35 دوره کنید می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/1/29

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 پیک آدینه داده شد - درسها را دوره کنید
بنویسیم  
ریاضی                              
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/1/28

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم گاج فارسی تا ص 120
ریاضی                             امتحان ریاضی از ص 1 تا 50 - 10 تا سوال بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
درس 20 و 21 را می پرسم از هردرس 5 سوال بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/1/27

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  فارسی نوشتاری نگارش فارسی را تا ص 104 بنویسید
ریاضی                             10 تا سوال دوره ای ریاضی بنویسید
 علوم جمع آوری اطلاعات ص 98 علوم (تحقیق بیاورید)
املا  
هدیه های آسمان

از درس هفدهم 5 تا سوال بنویسید درس را می پرسم

مطالعات اجتماعی 
 درس را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/1/26

 

نام درس تکالیف        
قرآن
حتما سوره یس را بیاورید تا ص 97 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             تمرین ریاضی داده شد 
 علوم  وسایل آزمایش علوم را بیاورید- علوم از ص 108 تا ص 111 خیلی سبز را بنویسید
املا  با مخالف کلمه های داده شده جمله بسازید
هدیه های آسمان

 هدیه ها می پرسم

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/1/22

 

نام درس تکالیف        
قرآن
تا ص 97 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             تمرین ریاضی داده شد تا ص 140 ریاضی را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
درس 17 و 18 را می پرسم  10 تا سوال بنویسید و کاربرگ اجتماعی و درس هجدهم را بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/1/21

 

نام درس تکالیف        
قرآن
تا ص 96 را بخوانید سوره یاسین را بیاورید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                              ص 126 و 127 خیلی سبز از تمرین 51 تا 60
 علوم  10 تا سوال از درس گیاهان بنویسید
املا از بقیه درس مدرسه هوشمند بنویسید
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 درس 18 را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/1/20

 

نام درس تکالیف        
قرآن
تا ص 96 را بخوانید سوره یاسین را بیاورید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  نگارش فارسی ص 99 و 100 را بنویسید
ریاضی                              
 علوم  
املا  یک ص املا از درس مدرسه ی هوشمند
هدیه های آسمان

 درس اولین بانوی مسلمان 10 تا سوال بنویسید

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/1/19

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 ص 94 و 95 را بخوانید می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             کاربرگ ص 48
 علوم  10 سوال بنویسید درس را می پرسم از درس بی مهره ها 10 تا سوال بنویسید
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/1/18

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 ص 94 را بخوانید می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             تمرین داده شد - 10 تا سوال تا ص 25 کتاب بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
ده تا سوال از درس هفدهم بنویسید درس را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/12/22

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 10 بیت شعر یکی از شاعران بزرگ ایران را حفظ کنید
بنویسیم  خلاصه یک داستان را که خواندید بنویسید- خاطرات عید نوروز خود را بنویسید
ریاضی                              
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
برای مسابقه علمی بعد از عید نوروز آماده شوید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/12/21

 

نام درس تکالیف        
قرآن
تا ص 93 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             روی کاغذ شطرنجی ازهر شکل که درس داده شده و مساحت و محیط آن را بدست اورید
 علوم  
املا  از درس خرد و دانش 10 تا کلمه بنویسید و با آن جمله بسازید - املا دارید
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
وسایل نقاشی بیاورید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/12/20

 

نام درس تکالیف        
قرآن
تا ص 92 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             کاربرگ ریاضی تا ص 47
 علوم  ص 158 تا 161 سیرتا پیاز گاج
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
از درس هفدهم 10 تا سوال 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/12/19

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 ص 90 و 91 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 شعر خرد و دانش را حفظ کنید
بنویسیم از روی شعر خرد و دانش یکبار خوش خط بنویسید
ریاضی                              مساحت و محیط شکل های داده شده را به دست آورید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
اجتماعی درس را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/12/16

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص 90 بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  نگارش تا ص 95
ریاضی                              
 علوم  کاربرگ علوم تا ص 42 و ص 40 را آنچه درباره بدن خود آموختی را در ص 40 بنویس
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
کاربرگ اجتماعی تا ص 38

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/12/15

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص 90 بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                              تمرین ص 133 کتاب ریاضی را بنویسند
 علوم  
املا با کلمه های داده شده جمله بسازید
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
ارزشیابی اجتماعی 13 و 14 و 15

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/12/14

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  ارزشیابی فارسی دارید 10 تا سوال فارسی بنویسید
ریاضی                              
 علوم  
املا از قسمت دوم درس پرسشگری املا بنویسید
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 10 تا سوال بنویسید - وسایل نقاشی بیاورید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/12/13

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص 89

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             از هر غلط ارزشیابی 5 نمونه بنویسید
 علوم بدن 1 و2 را می پرسم
املا  از 12 خط درس شانزدهم املا بنویسید
هدیه های آسمان

 کاربرگ هدیه ها تا ص 26 بنویسید

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/12/12

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص 88

فارسی (بخوانیم)

 5 بار از درس پرسشگری بخوانید
بنویسیم  
ریاضی                             ارزشیابی ریاضی دارید 10 تا سوال از فصل پنجم بنویسید
 علوم ص 104 کتاب سیر تا پیاز علوم آنچه از درس بدن 1 آموخته اید را بنویسید
املا  
هدیه های آسمان

 کاربرگ هدیه ها تا ص 26 بنویسید

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/12/9

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             5 تا مثلث بکشید ارتفاع آن را رسم کنید حتما برگه شطرنجی تهیه کنید
 علوم تا ص  107 سیر تا پیاز علوم
املا  
هدیه های آسمان

 کاربرگ هدیه ها تا ص 26 بنویسید

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/12/8

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 ص 87

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                              تمرین ص 129 را بنویسید
 علوم  می پرسم بدن انسان 1 و بدن انسان 2 را بخوانید
املا  از کلمه های درس ادب از که آموختی و شیر و موش املا بنویسید
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/12/7

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  کاربرگ فارسی تا ص 42
ریاضی                              
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
د رس می دهم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 96/12/6

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص86   پرسیده میشود

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                              
 علوم  کاربرگ علوم تا ص 38 نوشته شود
املا  
هدیه های آسمان

 کاربرگ هدیه تا ص 23

مطالعات اجتماعی 
کاربرگ اجتماعی تا ص 30

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/12/5

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص  و 86و85

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم داستان شیر و موش را به نثر بنویسید
ریاضی                             کاربرگ ص 45 و 46
 علوم  
املا ده کلمه از درس شیر وموش بنویسید و با آن جمله بسازید
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 درس را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/12/2

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص 85

فارسی (بخوانیم)

 از درس شیر و موش 5 بار بخوانند
بنویسیم  یک بار از درس شیر و موش بنویسید
ریاضی                             تمرین ریاضی ص 125 کتاب را بنویسید
 علوم درس را می پرسم
املا  برگه ی تمرین فارسی داده شد
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/30

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص 85

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                              کاربرگ ریاضی تا ص 44 نوشته شود
 علوم 10 تا سوال علوم از درس بدن ما 2 
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 ارزشیابی تا آخر درس 11

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/11/28

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص 84

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم 10 جمله 3 قسمتی بنویسید
ریاضی                              
 علوم می پرسم
املا  یک بار از درس ادب از که آموختی زیبا و خوش بنویسید
هدیه های آسمان

 می پرسم

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/11/25

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم خلاصه داستان کژ دم و سنگ پشت را بنویسید
ریاضی                              تقسیم داده شده و خیلی سبز تا ص 111
 علوم 10 تا سوال علوم بنویس
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/11/24

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 ص 82 و 83

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  کاربرگ فارسی تا ص 32
ریاضی                              
 علوم  کاربرگ علوم تا ص 32 بنویسید
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
کاربرگ اجتماعی تا ص 22

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/23

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 از روی درس ادب از که آموختی 5 بار بخوانید معنای درس سوال می شود
بنویسیم  کاربرگ فارسی تا ص 28
ریاضی                              
 علوم  
املا  از درس ادب از که آموختی یک ص املا بنویسید
هدیه های آسمان

 کاربرگ هدیه ها تا ص 18

مطالعات اجتماعی 
 درس را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/11/21

 

نام درس تکالیف        
قرآن
ص 80 و 81

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  کاربرگ فارسی تا ص 20
ریاضی                              کاربرگ ریاضی تا ص42 بنویسید
 علوم  کاربرگ علوم تا ص26
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/11/17

 

نام درس تکالیف        
قرآن
پیک آدینه تکلیف داده شد

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                              
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/11/17

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 قرآن ص 75 و 76

فارسی (بخوانیم)

 شعر امید را حفظ می پرسم
بنویسیم  
ریاضی                              تمرین ص 115 کتاب - کتاب خیلی سبز ریاضی را بیاورید
 علوم سیر تا پیاز  و کتاب علوم را بیاورید بخش آسمان در شب سوال می شود
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
درس 13 را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/16

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 قرآن ص 75 و 76

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم گاج فارسی تا ص 107
ریاضی                              
 علوم سیر تا پیاز تنا ص 100
املا  
هدیه های آسمان

 می پرسم

مطالعات اجتماعی 
 نقاشی دارید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/11/15

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 قرآن 73 و 74

فارسی (بخوانیم)

شعر امید را حفظ می پرسم
بنویسیم  تکلیف داده شد
ریاضی                             تکلیف داده شد ص 103خیلی سبز را بنویسید
 علوم  بخش آسمان شب را می پرسم
املا  
هدیه های آسمان

 می پرسم

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/11/14

 

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

از روی شعر امید 5 بار بخوانید
بنویسیم  
ریاضی                             تکلیف داده شد ص 111 کتاب ریاضی را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 درس 12 و 13 را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/11/11

 

نام درس تکالیف        
قرآن
تا ص 71 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 تکلیف داده شد
بنویسیم  نگارش فارسی تا ص 82
ریاضی                             تمرین ص 107 کتاب و خیلی سبز ص 100 
 علوم آسمان در شبرا می پرسم و تحقیق و وسایل آزمایش لین بخش را بیاورید
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/11/10

 

نام درس تکالیف      
قرآن
 ص 69 و 70

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             ارزشیابی مستمر ریاضی
 علوم  بخش آسمان در شب را می پرسم
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
درس سیزده را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/9

 

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             خیلی سبز تا ص 99
 علوم  
املا از درس اتفاق ساده و لطف حق کلمه سخت بنویسید املا دارید
هدیه های آسمان

 ارزشیابی دارند

مطالعات اجتماعی 
هنر داریم وسایل نقاشی بیاورید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/11/8

نام درس تکالیف        
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم درس لطف حق را به زبان ساده بنویسید
ریاضی                             تمرین داده شده
 علوم  
املا  گاج فارسی تا ص 97
هدیه های آسمان

 می پرسم

مطالعات اجتماعی 
از درس 13 ده تا سوال بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/11/7

نام درس تکالیف         مسابقه علمی فردا برگزار میشود 
قرآن
ص  68 و 69 کار شود 

فارسی (بخوانیم)

 از روی درس لطف حق 5 بار بخوانید
بنویسیم  5 اسم و صفت از درس مهمان شهر ما بنویس و با آن جمله بساز
ریاضی                             تمرین ص 103 کتاب را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
درس 12 را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/11/4

نام درس تکالیف         مسابقه علمی فردا برگزار میشود 
قرآن
ص  65 و64 کار شود 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             خیلی سبز تا ص 95
 علوم  درس را می پرسم - درس آسمان شب را پیش خوانی کنید
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
کتاب زیبا بنویسیم تا ص 44 را بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/11/3

نام درس تکالیف         مسابقه علمی فردا برگزار میشود 
قرآن
ص  64 کار شود می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  تکلیف داده شد
ریاضی                             ص 99 را کامل کنید تمرین داده  شد
 علوم  درس را می پرسم
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
از درس نهم تا یازدهم ارزشیابی دارند

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/2

نام درس تکالیف         مسابقه علمی فردا برگزار میشود 
قرآن
ص 63 و 64 کار شود

فارسی (بخوانیم)

 لطف حق حفظ شود
بنویسیم  
ریاضی                             کاربرگ ص 35 انجام شود
 علوم  
املا  دوره از درسهای مختلف 10 خط
هدیه های آسمان

 روشن ترین شب تمرین و کار شود

مطالعات اجتماعی 
درس12 تمرین شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/11/1

نام درس تکالیف         مسابقه علمی فردا برگزار میشود 
قرآن
 آخرین درس قرآن روخوانی شود

فارسی (بخوانیم)

 لطف حق حفظ شود
بنویسیم درس 12 و 13 بخوانیم تمام حروفی که 5 نقطه دارند را بنویسید
ریاضی                             10 نمونه تقسیم انجام شود
 علوم  آهنربا پرسیده می شود
املا  
هدیه های آسمان

 روشن ترین شب تمرین و پرسیده شود

مطالعات اجتماعی 
 پرسیده می شود تمام درسها

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/30

نام درس تکالیف         مسابقه علمی فردا برگزار میشود 
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 لطف حق با معنی پرسیده می شود
بنویسیم از روی لطف حق و اتفاق ساده یک بار با خط خوش
ریاضی                             تقسیم های داده شده را حل کنید (تمرین)
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 پرسیده می شود تمام درسها

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/10/27

نام درس تکالیف         مسابقه علمی فردا برگزار میشود 
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم تکلیف داده شد
ریاضی                             ریاضی از کتاب ص 94 و 95 و 96 و تقسیم های داده شده را انجام دهید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/26

نام درس تکالیف         مسابقه علمی فردا برگزار میشود 
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  ارزشیابی فارسی فقط از درس فرمانده دل ها
ریاضی                              تمرین ص 93 و کتاب خیلی سبز ص تمرین 41 و 42 ص 81 تا اخر ص 82
 علوم  بخش آهنربا را می پرسم -10 تا سوال بنویسید
املا ارزشیابی از درس فرمانده دل ها
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
درس 12 را می پرسم - ریاضی

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/10/25

نام درس تکالیف         مسابقه علمی فردا برگزار میشود 
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 ارزشیابی خواندن فارسی از کتاب خوانداری
بنویسیم  
ریاضی                              
 علوم  
املا  از درس فرمانده دل ها یک ص کلمه سخت را بنویس
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
کتاب گاج فارسی

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/23

نام درس تکالیف         مسابقه علمی فردا برگزار میشود 
قرآن
ارزشیابی قرآن

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             کتاب ریاضی ص 89 و خیلی سبز ص 79 تا 81
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 درس دوازدهم را می پرسم  5 تا سوال بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/10/20

نام درس تکالیف         مسابقه علمی فردا برگزار میشود 
قرآن
تا ص 51

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  نگارش تا ص 70 بنویسید
ریاضی                              تا ص 85 کتاب و تا ص 78 خیلی سبز- ریاضی خیلی سبز را بیاورند
 علوم  وسایل آزمایش درس هفتم علوم را بیاورند
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/19

نام درس تکالیف         مسابقه علمی فردا برگزار میشود
قرآن
                     تمام دروس آماده شود برای امتحان علمی

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                              
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/10/18

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             5 مسئله تقسیم  بنویسید
 علوم  
املا  ارزشیابی املا از کل کتاب - دو ص کلمه سخت بنویسند
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 دوره کنید کامل از کل کتاب می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/10/17

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

کتاب فارسی را دوره کنید
بنویسیم  از کتاب نگارش 10 تا سوال بنویسید
ریاضی                             10 تا سوال دوره ای بنویسید
 علوم دوره کنید می پرسم
املا  
هدیه های آسمان

 دوره کنید کامل پرسیده می شود

مطالعات اجتماعی 
 دوره کنید کامل می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/16

نام درس تکالیف         
قرآن
تا ص 39 دوره

فارسی (بخوانیم)

 سه بار از روی درس فرمانده دلها بخوانید
بنویسیم  
ریاضی                             ص 81 کتاب ریاضی را بنویسید
 علوم ارزشیابی مستمر علوم 10 تا سوال بنویسید
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/10/13

نام درس تکالیف         
قرآن
تا ص 35 دوره می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             کاربرگ ص 29
 علوم  کتاب گاج تا آخر ستگها - از ر درس ص 150ص 148 تا آخ
املا  
هدیه های آسمان

 

مطالعات اجتماعی 
 کاربرگ اجتماعی تا ص 18

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/12

نام درس تکالیف         
قرآن
 از ص 16 تا 31 دوره ای

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم تمرین داده شده 
ریاضی                             تمرین داده شد 
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان

 ارزشیابی مستمر 

10 تا سوال بنویسید

مطالعات اجتماعی 
 


بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/9

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم ارزشیابی مستمر فارسی - 10 تا سوال بنویسید
ریاضی                             کاربرگ تا ص 28
 علوم  کاربرگ علوم تا ص 14
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 درس را می پرسم کاربرگ اجتماعی تا ص 10

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/10/6

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 شعرهمای رحمت را حفظ می پرسم 5 کلمه بنویسند که (کلمه + پذیر)با آن جمله بنویسند
بنویسیم  تا سر درس فرمانده دلها بنویسند گاج فارسی تا ص 52
ریاضی                             کاربرگ تا ص 26
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/5

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             ارزشیابی ریاضی 10 تا سوال دوره ای بنویسید
 علوم  علوم 5 تا سوال بنویسید
املا  ااز قسمت دوم درس بلغچه اطفال املا می گویم یک ص املا بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/10/4

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             کاربرگ ریاضی تا ص  20
 علوم  
املا  از ده خط اول درس باغچه ی اطفال املا بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/10/3

نام درس تکالیف         
قرآن
ص 63 و 64

فارسی (بخوانیم)

 سه بار از روی درس باغچه اطفال بخوانید
بنویسیم  داستانی را بخوانید و خلاصه آن را بنویس 60 و 61
ریاضی                             کاربرگ ریاضی تا ص  16
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
ارزشیابی 10 سوال

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/2

نام درس تکالیف         
قرآن
 مسابقه نهج البلاغه دارند

فارسی (بخوانیم)

 سه بار از روی درس باغچه اطفال بخوانید
بنویسیم  
ریاضی                             کاربرگ ریاضی تا ص 12
 علوم  
املا  با هم معنی و مخالف کلمه ها جمله بسازید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 اجتماعی می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/9/27

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             از هرتمرین غلط امتحان 10 نمونه بنویس
 علوم  کتاب کار گاج را بیاورید تا ص 83
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/9/26

نام درس تکالیف         
قرآن
ص 62 را بخوانید و تمرین 2 را انجام دهید

فارسی (بخوانیم)

 ص 78 فارسی خوانداری
بنویسیم نگارش فارسی  تا ص 58
ریاضی                             10 مسئله ضرب و تقسیم و 10 تا سوال دوره ای بنویسید ارزشیابی ریاضی داریم
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/9/25

نام درس تکالیف         
قرآن
ص 62 را بخوانید و تمرین 2 را انجام دهید

فارسی (بخوانیم)

 ص 78 فارسی خوانداری
بنویسیم نگارش فارسی تحقیق درباره شاعران یا نویسندگان و دانشمندان ایرانی بنویسید تا ص 54
ریاضی                             تمرین ص 73 کتاب ریاضی
 علوم  از ص 74 تا 77 گاج علوم بنویسید
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 اجتماعی می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/9/22

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم گاج فارسی  ص 30 تا 35
ریاضی                             تمرین ص 71 کتاب ریاضی
 علوم  از ص 74 تا 77 گاج علوم بنویسید
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/9/21

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 60 و 61

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             ص 65 خیلی سبز تا تمرین 49
 علوم  از ص 70 تا 73 گاج علوم بنویسید
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 از درس دهم 10 تا سوال بنویس - می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/9/20

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 تحقیق درباره ی شهر من اصفهان
بنویسیم کتاب گاج فارسی تا ص 29
ریاضی                             سوال 51 تا 60 و ص 66 و 67 کتاب خیلی سبز
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/9/19

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم کتاب گاج فارسی تا ص 21
ریاضی                             ریاضی از اول کتاب تا سر ضرب و تقسیم 10 تا سوال بنویسید
 علوم  درس 5 را می پرسم
املا  
هدیه های آسمان  درس 8 را می پرسم
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/9/18

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 58

فارسی (بخوانیم)

 تا ص 76 
بنویسیم  ص 50 و 51 را بنویسید
ریاضی                             تمرین ص 67
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 درس را می پرسم 10 تا سوال از درس بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/9/14

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             برگه تکلیف داده شد
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/9/13

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 55 و 56

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  تحقیق درباره ی شهرهای ایران و شهرهای همسایه استان اصفهان
ریاضی                             تمرین ص 65 کتاب خیلی سبز را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  10 تا سوال از درس دیدار دوست بنویسید
مطالعات اجتماعی 
 هنر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/9/12

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 52  و 53 

فارسی (بخوانیم)

 تکلیف داده شد
بنویسیم  
ریاضی                             تمرین داده شد
 علوم  درس گرما و مواد را می پرسم
املا  جدول داده شد
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/9/11

نام درس تکالیف         
قرآن
تا ص 52  را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  در دفتر تکلیف در باره ی سرزمین من ایران یک صفحه بنویسید
ریاضی                             تمرین ص 63 را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 درس را میپرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/9/7

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص50 و 49  را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             تمرین داده شده
 علوم  پرسش میشود
املا یک صفحه کلمه سخت از کل درس ها مثل امروز املا میگویم
هدیه های آسمان پرسش میشود
مطالعات اجتماعی 
 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 96/9/5

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 48 و 49  را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             تمرین داده شده
 علوم  
املا

 تکلیف داده شده

از درس هفتم 5 کلمه ی جمع بنویس و با آن جمله بساز

هدیه های آسمان  پرسش میشود
مطالعات اجتماعی 
نامه ای به یک دوست فرضی بنویسید و درباره محل زندگی خود برایش توضیح دهید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/9/4

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 48 و 49  را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             تمرین ص 59 را بنویس
 علوم  
املا  تکلیف داده شده
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 درس را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/9/1

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 46 را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             تمرین ص 26 و 58
 علوم  علوم
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/8/30

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 45 را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                             ص 54 و 55کتاب ریاضی
 علوم  
املا از قسمت آخر مهمان شهر ما املا نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/8/29

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 45 را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                            

با ضرب های داده شده مسئله بنویسید

 علوم  
املا

از ده خط دوم درس مهمان شهر ما

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 هنر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/8/27

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 40 و 41

فارسی (بخوانیم)

از روی درس مهمان شهر ما 3 بار با دقت بخوانید
بنویسیم  
ریاضی                            

دوشنبه ارزشیابی ریاضی دارند از اول کتاب تا درس 10 سوال بنویسند

 علوم می پرسم
املا

 از درس مهمان شهر ما 10 خط 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/8/24

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 40 و 42

فارسی (بخوانیم)

-
بنویسیم  
ریاضی                            

 تکالیف داده شده

 علوم می پرسم
املا

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دو شنبه 96/8/22

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

-
بنویسیم  
ریاضی                                 ص 54 و 55 از خیلی سبز

 

 علوم تحقیق درباره استفاده از انرژی های مختلف 
املا

یک  ص املا نوشته شود بصورت دوره ای 

چهارشنبه ارزشیابی املا دارند 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 پرسش میشود 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/8/21

نام درس تکالیف         
قرآن
تا ص 39 پرسش میشود

فارسی (بخوانیم)

-
بنویسیم  
ریاضی

تمرین داده شده را بنویسید

- علوم  
املا  جدول داده شده
هدیه های آسمان  ارزشیابی هدیه ها از درس 4 بخوانید
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/8/20

نام درس تکالیف         
قرآن
تا ص 38 پرسش میشود

فارسی (بخوانیم)

-
بنویسیم  
ریاضی

خیلی سبز  ص 52 و 53

تمرین داده شده را بنویسید

 

- علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 فردا ارزشیابی اجتماعی از اول کتاب تا درس ششم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/8/17

نام درس تکالیف         
قرآن
-

فارسی (بخوانیم)

-
بنویسیم انشا با خواندن درس آرش کمانگیر تصمیم گرفته ام که: 5 خط ادامه دهید
ریاضی
خیلی سبز تا ص 47 تمرین 10 بنویسید

 

- علوم علت آلودگی هوا و راه چاره تحقیق شود
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/8/16

نام درس تکالیف         
قرآن
-

فارسی (بخوانیم)

-
بنویسیم  با کلمه داده شده جمله بسازید 
ریاضی
10 تا عدد 9 رقمی با رقم و حروف و در جدول بنویس 

 

- علوم  پرسش میشود 
املا از درس آرش املا دارند
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 پرسش میشود 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/8/15

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 35 را بخوانید و امضا کنید

فارسی (بخوانیم)

شعر باران را حفظ کنید
بنویسیم  
ریاضی

از کتاب ریاضی ص 42 و 43 را بنویسید

 علوم  
املا  از ص 57 بنویسید8 خط بنویسید
هدیه های آسمان از هدیه ها 5 سوال بنویسید از درس 6 بنویسید
مطالعات اجتماعی 
 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/8/13

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 33 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

درس جدید آرش کمانگیر 3 مرتبه خوانده شود و به کلمه ها توجه کنید

بنویسیم نگارش ص 38 و 39 را بنویسید
ریاضی

 تمرین ص 41 را بنویسید

 علوم  
املا  از ص 54 بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/8/10

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 30

فارسی (بخوانیم)

 تکلیف آدینه داده شد

بنویسیم  
ریاضی

 

 علوم از فصل 3 ده تا سوال بنویسید
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/8/9

نام درس تکالیف         
قرآن
 

فارسی (بخوانیم)

 

بنویسیم کتاب نگارش فارسی تا ص 36 را بنویسید
ریاضی

ریاضی تمرین داده شد

 علوم  می پرسم
املا تمرین داده شد
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/8/8

نام درس تکالیف         
قرآن
تا  ص 28 و 29 پرسش میشود 

فارسی (بخوانیم)

 

بنویسیم کتاب نگارش فارسی ص 33 و 34 را بنویسید
ریاضی

ریاضی تمرین ص 37 را بنویسید

 علوم  
املا از قسمت آخر درس رهایی از قفس املا بنویسید
هدیه های آسمان 5 سوال از درس 4 بنویسید
مطالعات اجتماعی 
اجتماعی 10 تا سوال از درس پنجم بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/8/7

نام درس تکالیف         
قرآن
تا  ص27 پرسش میشود 

فارسی (بخوانیم)

 

بنویسیم  تمرین داده شده
ریاضی

ریاضی تمرین ص 37 را بنویسید

 علوم  می پرسم
املا  از ده خط دوم درس املا بنویسند
مطالعات اجتماعی 
از ص 20 و 21 و 22 ده تا سوال بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/8/6

نام درس تکالیف         
قرآن
تا  ص26 پرسش میشود 

فارسی (بخوانیم)

 از روی درس رهایی از قفس 3 بار بخوانند

بنویسیم  
ریاضی

ارزشیابی ریاضی دارند 

تا ص 34 ده سوال بنویسند

 علوم  
املا  
مطالعات اجتماعی 
 پرسیده میشود 
 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/8/3

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 20 و 21 پرسش میشود 

فارسی (بخوانیم)

 

بنویسیم نگارش فارسی تا ص 30
ریاضی
خیلی سبز تاص 33 حل شود
 علوم می پرسم
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/8/2

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 20پرسش میشود 

فارسی (بخوانیم)

بنویسیم 

 

 

ریاضی
تمرین ص 33 حل شود
 علوم  تحقیق درباره اینکه چگونه برق تولید میشود
املا 10 خط آخر از درس ارزش علم املا نوشته شود 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/8/1

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 20پرسش میشود 

فارسی (بخوانیم)

بنویسیم 

 

ص  27 و 28 را بنویسید

ریاضی
تمرین داده شده حل شود
 علوم  
املا 10 خط دوم  از درس ارزش علم املا نوشته شود 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

 


بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 96/7/30

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 19و 16پرسش میشود 

فارسی (بخوانیم)

بنویسیم 

با هم خانواده های کلمه های داده شده املا بنویس 

ص 25 و 26 نگارش نوشته شود 

ریاضی
ص 23 و 24 خیلی سبز را تا تمرین 57 بنویسید 
 علوم  پرسش میشود 
املا   از درس ارزش علم 10 خط املا نوشته شود 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

 


بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 96/7/29

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 19و 16

فارسی (بخوانیم)

بنویسیم 

 شعر روباه و زاغ را حفظ کنند و از روی درس ارزش علم 3 با ربخوانند 

با کلمه های داده شده جمله بنویسید 

ریاضی
تکلیف های داده شده و ص 29را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

 درس را میپرسم 


بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/7/25

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 15
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)

روباه و عقاب

خلاصه داستان راز نشانه ها را بنویسید

ریاضی
خیلی سبز ص17 تا 19 را بنویسید
 علوم  پرسش میشود
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/7/24

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 14 
فارسی (بخوانیم) با کلمه های جمله ی سوالی بسازید و خلاصه روباه و عقاب رابنویسید
فارسی (بنویسیم)
تا آخر ص 24 کامل شود 
ریاضی
خیلی سبز ص 14 و 15 و 16 را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه ها 
5 سوال بنویسید
مطالعات اجتماعی

 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 96/7/23

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 14 
فارسی (بخوانیم) ا ز 10 خط آخر راز نشانه ها املا بنویسید
فارسی (بنویسیم)
تا آخر ص 21 کامل شود 
ریاضی
 ارزشیابی ریاضی از فصل 1ده تا سوال بنویسید
 علوم  پرسش میشود
املا  
هدیه ها 
 پرسش میشود
مطالعات اجتماعی

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/7/22

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 12  خوانده و نوشته شود
فارسی (بخوانیم) ا ز 10 خط اول راز نشانه ها املا بنویسید
فارسی (بنویسیم)
تا آخر ص 18 کامل شود 
ریاضی
خیلی سبز تا ص 11 را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

 پرسش میشود 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/7/19

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 11 پرسش میشود
فارسی (بخوانیم)  خلاصه داستان جست و جو را بنویسید
فارسی (بنویسیم)
-
ریاضی
تمرین تا ص 21 را بنویسید
 علوم  درس خوانده شود و جمع آورسی اطلاعات ص 13 را در دفتر تحقیق بنویسید 
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

 


 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/7/17

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 10 و 9 پرسش میشود
فارسی (بخوانیم) خلاصه داستان پند سوم گنجشک 
فارسی (بنویسیم)
 -
ریاضی
تمرین داده شده
 علوم 10 تا سوال علوم 
املا  از ص 20و21 املا نوشته شود
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی

 برگه A4 برای نقاشی آورده شود 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/7/16

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 8 و 9 پرسش میشود
فارسی (بخوانیم)  تمرین داده شده
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
تمرین داده شده
 علوم  وسایل انجام آزمایش را همرا بیاورند
املا  از ص 19 املا نوشته شود
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/7/15

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 8 پرسش میشود
فارسی (بخوانیم)  تمرین داده شده
فارسی (بنویسیم)
 تا ص 16 تکمیل شود
ریاضی
تمرین داده شده
 علوم  
املا  از ص 18 املا نوشته شود
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

 از درس دوم 5 تا سوال دربیاورید

کاربرگ شماره 1 را بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/2/24

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ریاضی را همراه بیاورید 
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
ارزشیابی اجتماعی از کل کتاب

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/2/23

نام درس تکالیف         
قرآن
کلمه های قرآنی که معنی شده را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ریاضی را تا ص 113 بنویسید
 علوم  ارزشیابی پایانی علوم از کل کتاب
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 از ص 75 تا 95 را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/2/20

نام درس تکالیف         
قرآن
کلمه های قرآنی که معنی شده را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
ریاضی 20 سوال از محیط و مساحت بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 ارزشیابی هدیه ها از کل کتاب
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/2/19

نام درس تکالیف         
قرآن
 ارزشیابی قرآن از کل کتاب
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
ص 120 تا 154 بیست سوال بنویسید
 علوم  
املا ارزشیابی از کل کتاب فارسی
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/2/18

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
ریاضی از ص 81 تا 111 دوره کنید - 20 سوال بنویسید
 علوم  
املا از ص 60 تا 92 یک صفحه املا بنویسید
هدیه ها 
 از اول کتاب تا ص 63 دوره کنید و 10 تا سوال بنویسید
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/2/17

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
از ص 64 تا 81 بیست سوال دوره ای بنویس
 علوم  از ص 82 تا 106 دوره کنید - 20 سوال بنویسید
املا ارزشیابی - از اول کتاب تا ص 60 کتاب یک ص املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/2/16

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
از ص 30 تا 55 ریاضی دوره کنید و 25 تا سوال بنویسید
 علوم  
املا  از ص 96 تا آخر کتاب یک ص املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
3 درس آخر را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/2/13

نام درس تکالیف         
قرآن
 قرآن تا ص 99دوره کنید می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
ریاضی را دوره کنید و اشکالات را یادداشت کنید و شنبه بیاورید- تا ص 96 بیست سوال ریاضی بنویس - ارزشیابی مستمر دارید
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
20 سوال تا ص 95 بنویسید و ارزشیابی کنید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/2/11

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  از درس 12 تا 14 بیست کلمه در جدول بنویسید
فارسی (بنویسیم)
10 سوال از ص 88 تا 96 
ریاضی
 
 علوم ارزشیابی مستمر از ص 33 تا 69 بخوانید و 10 سوال طراحی کنید
املا  طبق برنامه ی دوره ای املا از ص 88 تا 96 یک صفحه بنویس
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/2/10

نام درس تکالیف         
قرآن
تا ص 63 ارزشیابی مستمر سوال می شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 فارسی نوشتاری تا آخر کتاب بنویسید
ریاضی
ریاضی تا آخر کتاب را بنویسید- ارزشیابی ریاضی از ص 88 تا 96  ده سوال بنویسید
 علوم  درس 11 و 12 را می پرسم - ده سوال برای هر درس بنویسید
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/2/9

نام درس تکالیف         
قرآن
 برنامه دوره ای و برگه ارزشیابی املا و فارسی را امضا کنید و بیاورید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
ص 146 و 147را بنویسید - یک نمودار طراحی کنید و روی برگه A4  بیاورید
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 طبق برنامه دوره ای داده شده ارزشیابی هدیه ها تا ص 118 کتاب هدیه ها
مطالعات اجتماعی
 ارزشیابی اجتماعی تا ص75 - 20 سوال اجتماعی 10 سوال هدیه ها 
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/2/6

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 فارسی و املا دوره تا ص 88  - 10 سوال فارسی
ریاضی
ص 142 و 143 را بنویسید
 علوم  ارزشیابی علوم تا ص 33 - 10 سوال بنویسید - وسایل مختلف بخش گوناگونی گیاهان را بیاورید
املا دو ص املا ار متن کلمه نباشد 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/2/4

نام درس تکالیف         
قرآن
تا ص 86
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
20سوال دوره ای  از ص59 تا 144بنویسید 
 علوم  ارزشیابی علوم از بدن انسان 1 و 2 
املا یک ص املا از ص 42 تا 62
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/2/3

نام درس تکالیف         
قرآن
دوره
فارسی (بخوانیم)  دوره  - مسابقه علمی دارند
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
دوره
 علوم  
املا دوره 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
دوره
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/2/2

نام درس تکالیف         
قرآن
دوره تا ص 27
فارسی (بخوانیم)  دوره تا ص 42
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
تمرین ص 129 را بنویسید
 علوم  
املا  یک ص دوره ای تا ص 42
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس 17 و 18 و 19 ارزشیابی دارید 10 سوال بنویسید
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/1/30

نام درس تکالیف         
قرآن
قرآن را تا ص 84 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه داده شده را امضا و 2 نمونه از هر سوال بنویسو ریاضی 4 ضلعی ها ی ص 128 را با نی یا چوب کبریت روی صفحه A4  با چسب چوب درست کنید و بیاورید
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/1/29

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 82 را می پرسم- مسابقه قرآن
فارسی (بخوانیم) تمرین فارسی جمع کلمه ها را بنویس
فارسی (بنویسیم)
ص 99 و 100 کتاب فارسی نوشتاری را بنویسید
ریاضی
 ارزشیابی ریاضی - از فصل 5 ده تا سوال بنویس
 علوم  
املا از ص 132 یک صفحه املا بنویس
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/1/28

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 82 را می پرسم- مسابقه قرآن
فارسی (بخوانیم) تمرین فارسی جمع کلمه ها را بنویس
فارسی (بنویسیم)
ص 99 و 100 کتاب فارسی نوشتاری را بنویسید
ریاضی
 ارزشیابی ریاضی - از فصل 5 ده تا سوال بنویس
 علوم  
املا از ص 132 یک صفحه املا بنویس
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/1/27

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 82 را می پرسم
فارسی (بخوانیم) تمرین داده شد
فارسی (بنویسیم)
 فارسی وشتاری ص 97 و 98 را بنویسید
ریاضی
 
 علوم  بدن انسان 1 و 2 را می پرسم
املا ارزشیابی املا  از ص 130 و 131 کتاب فارسی
هدیه ها 
 درس را می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/1/26

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 82 را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  از روی درس جدید 5 بار بخوان و مفهوم کلمات را یاد بگیرید- درک معنی سوال می شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
قیچی - کاغذ و یک قطعه سیم بیاورید - از فصل 5 ریاضی ارزشیابی دارید 10 تا سوال بنویسید
 علوم  
املا 10 خط املا از درس مدرسه هوشمندبنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 آزمونک از نوزدهم درس را بخوانید
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/1/23

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
ریاضی را  تا ص 118بنویسید
 علوم بدن انسان 1 و 2 را می پرسم
املا املا دوره ای از اول کتاب تا ص 21 از متن بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/1/21

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 80 و 81 را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
کاربرگ ریاضی داده شده را بنویسید
 علوم علوم درس نهم و دهم را می پرسم - 20 تا سوال علوم بنویسید
املا  10 خط از بقیه درس پرسشگری املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 از درس 18 و 19 هر کدام 10 سوال بنویسید - می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/1/20

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 ص 96 و 97 را بنویسی
ریاضی
 تمرین داده شد 
 علوم  بخش بدن انسان را می پرسم
املا  10 خط از درس پرسشگری املا بنویسید
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/1/19

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 80 را می پرسم
فارسی (بخوانیم) تحقیق در مورد ابوریحان بیرونی  و فردوسی بیاورید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 تمرین داده شد و کاربرگ ص 37 و 38 ریاضی
 علوم  
املا از 10 خط سوم درس پرسشگری املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/1/16

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 76 و 77 را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  شعر خرد و دانش را حفظ کنید
فارسی (بنویسیم)
 فار سی نوشتاری تا ص 95 بنویسید
ریاضی
 تمرین ص 111 را بنویسید
 علوم  می پرسم
املا از 10 خط دوم درس یک ص املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/1/15

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر خرد و دانش را حفظ کنید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 تمرین داده شده را بنویسید و ص 109را کامل کنید
 علوم  می پرسم
املا یک ص املا از درس پرسشگری بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/1/14

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
درس شیر و موش 10 کلمه بنویس و با آن جمله بسازید 
ریاضی
 
 علوم  
املا  از درس شیر و موش املا می گویم
هدیه ها 
 درس 12 را می پرسم جاهای خالی را بنویسید
مطالعات اجتماعی
 از درس 16 10 تا سوال بنویسید
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/12/22

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 75 و 76 را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
درس شیر و موش را به زبان ساده بنویسید 
ریاضی
تمرین ریاضی داده شد
 علوم  درس را می پرسم 5 تا سوال بنویسید
املا  از درس شیر و موش یک ص املا بنویسید
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/12/21

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 75 را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  از روی درس شیرو موش 5 بار بخوانید
فارسی (بنویسیم)
یک بار از شیر و موش بنویسید 
ریاضی
تمرین ریاضی داده شد
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/12/18

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 با کلمه ها داده شده جمله بنویسید 
ریاضی
گاج ریاضی تا ص 99
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/12/16

نام درس تکالیف         
قرآن
 قرآن ص75 را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 برای هر کلمه داده شده یک کلمه هم خانواده بنویسید و با آن جمله بسازید
ریاضی
تمرین داده شده
 علوم  
املا  از درس ادب از که آموختی یک ص املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/12/11

نام درس تکالیف         
قرآن
 قرآن ص75 را می پرسم
فارسی (بخوانیم) درس 14را به زبان ساده بنویسید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
تمرین ص 107 را بنویسید - ارزشیابی ریاضی دارید - 20 تا سوال ریاضی بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/12/11

نام درس تکالیف         
قرآن
 قرآن ص72و 73را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
تمرین داده شد
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 3 ص تمرین داده شد
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/12/10

نام درس تکالیف         
قرآن
 قرآن ص 73را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 از درس لطف حق و امید 10 تا فعل بنویسید
ریاضی
ص 103 را بنویسید
 علوم  علوم آزمون از درس آهنربا 10 تا سوال بنویسید
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/12/9

نام درس تکالیف         
قرآن
 قرآن ص 72را می پرسم
فارسی (بخوانیم) 20 کلمه جمع از درس دهم تا درس سیزدهم بنویسید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
تمرین کاربرگ را بنویسید
 علوم  
املا ازدرس لطف حق املا می گویم یک صفحه کلمه سخت بنویس
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/12/8

نام درس تکالیف         
قرآن
 قرآن ص 70 و 71را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  درس ادب از که آموختی را پیش خوانی کنیدکلمه هایی که مفهوم آن را نمی دانی بنویس
فارسی (بنویسیم)
 درباره سعدی تحقیق بیاورید
ریاضی
تمرین های داده شده را بنویسید
 علوم  می پرسم
املا از کتاب فارسی 20 تا اسم و صفت پیدا کن و بنویس
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/12/7

نام درس تکالیف         
قرآن
 قرآن ص 70 را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
از هر غلط ارزشیابی 5 نمونه بنویس
 علوم  
املا ارزشیابی املا از درس 8 تا 13 یک ص کلمه بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس را می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/12/4

نام درس تکالیف         
قرآن
 قرآن ص 69و 70
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
ارزشیابی از کل کتاب تا سر فصل 5 - 20 تا سوال ریاضی بنویسید
 علوم  
املا  از درس لطف حق و امید اسم و صفت ها را بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/12/3

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 خلاصه داستان خوانده شده را بنویسید - از ص 78 تا 80 فارسی نوشتاری را بنویسید
ریاضی
سوال داده  شد
 علوم  می پرسم و از درس آسمان در شب درس هشتم 10 تا سوال بنویسید
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/12/2

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 68 خوانده شود
فارسی (بخوانیم)  شعر امید را 5 بار بخوانید و به زبان ساده بنویسید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 تمرین داده  شد
 علوم  
املا یک ص کلمه سخت از درس لطف حق و امید بنویسید
هدیه ها 
 می پرسم 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/12/1

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
فارسی نوشتاری ص 82
ریاضی
 تمرین داده  شد
 علوم  وسایل آزمایش را بیاورید درس را می پرسم 
املا  10 خط املا دوره ای بنویسید
هدیه ها 
 می پرسم 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/30

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 66 و 67
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
ص 80 و 81 فارسی نوشتاری را بنویسید
ریاضی
 
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/27

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
خلاصه داستان خوانده شده را بنویسید از ص 78 تا 80 فارسی نوشتاری را بنویسید
ریاضی
سوال ریاضی داده شده
 علوم  می پرسم و از درس آسمان در شب درس هشتم 10 تا سوال بنویسید
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/26

نام درس تکالیف         
قرآن
قرآن ص 65 پرسش میشود
فارسی (بخوانیم) شعر لطف حق را به زبان ساده بنویسید
فارسی (بنویسیم)
خلاصه داستان خوانده شده را بنویسید (لاک پشت و مرغابی ها )
ریاضی
 ص 94 و 95 را بنویسید
 علوم  میپرسم
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/25

نام درس تکالیف         
قرآن
قرآن ص 64 را بخوانید
فارسی (بخوانیم)  خلاصه داستانی که خوانده شد را بنویسید ( مرد بقال و طوطی)
فارسی (بنویسیم)
یک بار از روی الطاف حق بنویسید و بنویسید این شعر چند بیت و چند مصراع دارد
ریاضی
 
 علوم  
املا از درس باغچه اطفال ده اسم و صفت بنویس
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/24

نام درس تکالیف         
قرآن
قرآن ص 63 را بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
10خط ادامه دهید از درس فرمانده دل ها یاد گرفتم که:
ریاضی
تمرین ص 93 کتاب ریاضی
 علوم  تحقیق درباره ی ستاره و سیاره ها بیاورید
املا  
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/23

نام درس تکالیف         
قرآن
قرآن تا ص 62 را بخوانید و امضا کنند
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
خلاصه یک داستان را در یک صفحه بنویسید
ریاضی
تمرین های داده شده را بنویسید
 علوم  
املا  از درس ششم تا دوازدهم کلمه هایی که صدای (س - ص - ث ) را دارند بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/20

نام درس تکالیف         
قرآن
قرآن تا ص 60 را بخوانید می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
فارسی نوشتاری تا آخرص 76 را بنویسید
ریاضی
ص 89 و 5 مسئله طراحی کنید مثل همین ص
 علوم  درباره ی درس آسمان شب تحقیق بیاورید
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/19

نام درس تکالیف         
قرآن
 آیه الکرسی را حفظ می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
فارسی نوشتاری ص 73 را بنویسید
ریاضی
ص 86 و 87 را در کتاب ینویسید
 علوم  می پرسم
املا از درس فرمانده دلها و درس یک اتفاق ساده اسم و صفت ها را جدا کن و بنویس
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/18

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ا
فارسی (بنویسیم)
فراسی نوشتاری را از 69 تا 72 بنویسید
ریاضی
تمرین داده شده را بنویسید
 علوم  
املا یک ص املا
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 نقاشی دارید
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/17

نام درس تکالیف         
قرآن
ص 59 و 60 آیه الکرسی را حفظ می پرسم
فارسی (بخوانیم) انشا درباره پیروزی انقلاب اسلامی بنویسید
فارسی (بنویسیم)
با مخالف کلمه های داده شده جمله بنویسید
ریاضی
تمرین داده شده را بنویسید
 علوم ارزشیابی از فصل آهنربا
املا  از درس 11 و 12 کلمه هایی که ( ش و ق و ز ) دارد بنویسید
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/16

نام درس تکالیف         
قرآن
ص 58 و 59 را می پرسم
فارسی (بخوانیم) درس 12 را 3 بار بخوانید می پرسم
فارسی (بنویسیم)
با کلمه های داده شده جمله بنویسید
ریاضی
2 ص کاربرگ داده شده
 علوم مسواک همراه داشته باشند فردا فلوراید تراپی دارند
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/13

نام درس تکالیف         
قرآن
می پرسم
فارسی (بخوانیم)  تمرین داده شده - کلمات هم خانواده رابنویس
فارسی (بنویسیم)
 ص 67 و 68 فارسی نوشتاری را بنویسید
ریاضی
ص 84 و 85 ریاضی را بکشید با گونیا و 5 زاویه در اندازه های مختلف رسم کنید
 علوم  5 تا سوال علوم از بقیه درس آهنربا بنویسد
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/12

نام درس تکالیف         
قرآن
 پیام های قرآنی را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 ص 65 و 66 را بنویسید
ریاضی
تمرین داده شده را بنویسید
 علوم  10 تا سوال علوم از درس بنویسد
املا از ص 91 کتاب گفته شود - فردا امتحان دارند
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 می پرسم - 10 تا سوال بنویسید
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/11

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
فقط کتاب و دفتر ریاضی و گاج بیاورید
 علوم  
املا از ص 90 گفته شود - دفتر املا و کتاب فارسی را بیاورید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/10

نام درس تکالیف         
قرآن
 کلمه ی قرآنی که در کتاب معنی شده را می پرسم
فارسی (بخوانیم) با کلمه های داده شده جمله بنویسید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ص 81 و 82 و 83 را بنویسید
 علوم  بخش اهنربا را پیش خوانی کنید
املا از 10 خط دوم  درس فرمانده دل ها املا بنویسند
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/9

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  از روی درس جدید سه بار بخوانید
فارسی (بنویسیم)
 فارسی نوشتاری ص 63 و 64 را بنویسید
ریاضی
تمرین های داده شده را بنویسند
 علوم  
املا از 10 خط اول درس فرمانده دل ها املا بنویسند
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 اجتماعی می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/5

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 57 را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
تمرین های داده شده را بنویسند
 علوم می پرسم
املا  10 خط املا از ص 83 و 84 کتاب فارسی بنویسند
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 ارزشیابی اجتماعی دارند
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/4

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  تمرین فارسی داده شده را بنویسند
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
تمرین های داده شده را بنویسند
 علوم  ارزشیابی علوم دارند
املا  10 خط املا از ص 82 کتاب فارسی بنویسند
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/3

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
گاج ریاضی ص 77 و 78 و 79
 علوم  دوره کنید و گاج علوم 1 تا 51 را بنویسد
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 اجتماعی دوره می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/2

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 57 
فارسی (بخوانیم)  ارزشیابی فارسی 10 تا سوال 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
برگه داده شده را امضا کنید و از هر غلط 5 نمونه بنویس
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 درس 14 را می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/29

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 ارزشیابی ریاضی ( 4 ص تمرین ریاضی بنویسید) - برگه داده شده برای هر مورد 5 تا مثال بنویسید
 علوم  بخوانید
املا از درس باغچه اطفال املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/10/28

نام درس تکالیف         
قرآن
ص 57 
فارسی (بخوانیم)  شعر همای رحمت را حفظ می پرسم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 
 علوم  بخوانید
املا ارزشیابی مستمر املا  2 ص کلمه بنویس
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس 14 را می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/27

نام درس تکالیف         
قرآن
مسابقه قرآنی دارند
فارسی (بخوانیم)  شعر همای رحمت را حفظ می پرسم
فارسی (بنویسیم)
ص 62 فارسی نوشتاری را بنویسید
ریاضی
کاربرگ ریاضی را انجام دهند
 علوم  
املا  از 10 خط دوم درس باغچه ی اطفال املا بنویسید
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/26

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 56 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
ص 60 و 61 غارسی نوشتاری را بنویسید
ریاضی
5 تا تقسیم سه رقم در دو رقم و سه تا ضرب سه رقم در سه رقم بنویسید
 علوم  
املا  از 10 خط اول درس باغچه ی اطفال املا بنویسید
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  مسابقه علمی از تمام کتاب و تمام دروس دارند

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/25

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از روی درس باغچه ی اطفال 3 بار با دقت بخوان
فارسی (بنویسیم)
ص 80 را بنویسید و زیر فصل های درس خط بکشید
ریاضی
ص 72 و 73 کتاب را بنویس - حتنما یک نقاله ، گونیا و خط کش تهیه کنید و بیاورید
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 از درس 13 ده تا سوال بنویس
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/22

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  تا سر درس جبار باغچه بان بنویسید
فارسی (بنویسیم)
تا سر درس جبار باغچه بان بنویسید
ریاضی
5 تقسیم و 3 تا ضرب بنویسید 
 علوم برگه داده شده را بنویسید
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/20

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
10 کلمه از درسهای فارسی بنویس که از دو قسمت تشکیل شده باشد
ریاضی
5 تقسیم 4 رقم بر 2 رقم - 3 رقم در 3 رقم بنویس
 علوم  می پرسم
املا  از درس مهمان شهر ما 5 جمله بنویس و زیر اصلی ترین قسمت جمله خط بکش
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/19

نام درس تکالیف         
قرآن
تا ص 56 بخوانید می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
از درس اول تا درس هفتم کلمه هایی که صدای (ط -ت ) دارد بنویسید
ریاضی
ص 71 تمرین را بنویسید
 علوم  می پرسم
املا  
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/18

نام درس تکالیف         
قرآن
ص 55 و 54 را می پرسم
فارسی (بخوانیم) تا ص 78 فارسی خوانداری بنویسید
فارسی (بنویسیم)
 ص 54و55 فارسی نوشتاری را بنویسید
ریاضی
برگه کاربرگ ریاضی داده شد
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 10 سوال از درس 13 بنویسید- درس را می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/15

نام درس تکالیف         
قرآن
تا ص 55 می پرسم
فارسی (بخوانیم)

 آدینه داده شد

فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

5 تا مسئله بنویس که جواب آن تقسیم باشد

 علوم می پرسم
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/10/14

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 54 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)
تا آخهر ص 53
ریاضی

ص 67 

 علوم  از درس سنگها ده تا سوال بنویسید
املا  10 خط املا از بقیه درس آزاد
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس 13 را بخوانید
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/13

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

10 کلمه از درس آزاد بنویس و با آن جمله بساز

فارسی (بنویسیم)
 10 خط املا از درس آزادبنویس
ریاضی

تمرین های داده شده 

 علوم  
املا  
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 از درس 12 اجتماعی 10 تا سوال بنویس
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/12

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 51 را بخوانید می پرسم
فارسی (بخوانیم)

 تحقیق درباره محل زندگی خود بیاورید

فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

تمرین های داده شده و گاج ریاضی تا ص 67

 علوم  از تکالیف داده شده 
املا  
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/11

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 51 را بخوانید می پرسم
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)
 نوشتاری را تا ص 52 بنویسید
ریاضی

کتاب ریاضی ص 63 - گاج ریاضی تا ص 58 نوشته شود

 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/8

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

آدینه داده شده - سوال در دفتر ریاضی داده شده

 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/10/7

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 51 را می پرسم
فارسی (بخوانیم)

 

فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

تمرین کتاب ص 59 را بنویسید

 علوم  
املا  از درس مهمان شهر ما یک ص
هدیه ها 
از درس 9 و 10 و 11 ارزشیابی دارید
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/6

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

درس آفریدگار زیبایی را بخوانید - 10 جمله بنویسید و دور کلمه هایی که جمله را کامل می کند خط بکش

(3 جمله حرف ربط داشته باشد)

فارسی (بنویسیم)
درباره فصل زمستان اطلاعات جمع آوری کنید 
ریاضی

تمرین های داده شده را بنویسید

 علوم  
املا  
هدیه ها 
 می پرسم - دفتر نقاشی بیاورید
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/5

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 50 را بخوانید
فارسی (بخوانیم) ص 75 و 76  را کاملکنید
فارسی (بنویسیم)
 از فارسی نوشتاری ص 50 و 51 را بنویس
ریاضی

تمرین های داده شده را بنویسید

 علوم  می پرسم
املا  
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/4

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 50 را بخوانید
فارسی (بخوانیم) گاج فارسی تا ص 60
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ریاضی گاج تا ص 59

 علوم  
املا از درس اول تا درس هفتم کلمه هایی که صدای ع غ دارد را بنویس
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/29

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  هر کدام با توجه به موضوع داده شده تحقیق بنویسند
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

تمرین هاد داده شده را بنویسید

 علوم  
املا با کلمه های داده شده جمله بسازید
هدیه ها 
 درس جدید را می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/28

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 47 را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

تمرین هاد داده شده را بنویسید

 علوم  می پرسم
املا از درس مهمان شهر ما با کلمه های داده شده جمله ی سوالی بنویس
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/9/24

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ضرب های داده شده را انجام دهند - 4 مسئله طراحی کند - کاربرگ داده شده را بنویسید

 علوم  
املا یکشنبه ارزشیابی دوره ای املا دارند 2 ص املا بنویسد
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/22

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

3 مسئله ریاضی بنویس که جواب آن ضرب دو رقم در دو رقم باشد

 علوم  
املا از ص 64 ده خط بنویسید
هدیه ها 
دوره شود ارزشیابی هدیه ها دارند
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/21

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 46 و 47 کتاب قرآن را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

غلط های برگه ریاضی 5 نمونه بنویس

 علوم  علوم بهواند ارزشیابی می شود
املا  با کلمه های داده شده جمله بنویس
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/9/20

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 46 کتاب قرآن را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
تا آخر درس مهمان شهر ما
ریاضی

ارزشیابی ریاضی تا ص 44 20 تا سوال بنویسید

 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 اجتماعی 10 سوال از درس بنویس
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/9/17

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 46
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 کاربرگ فارسی داده شده کار شود
ریاضی

کاربرگ را بنویسید و بیاورید

 علوم  
املا فارسی نوشتاری تا ص 48
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/16

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) با مخالف کلمه های داده شده جمله بسازید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

کاربرگ را بنویسید و بیاورید

 علوم  از بخش مواد و گرما سوال می شود بخوانید 
املا  از ده خط دوم درس مهمان شهر ما املا بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/15

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از سه درس گذشته جمله هایی را بنویسید که توصیفی باشد
فارسی (بنویسیم)
 با مخالف کلمه های داده شده جمله خبری بسازید
ریاضی

سوال های داده شده را بنویسید

 علوم  
املا  
هدیه ها 
درس 5 و 6 و 7 را می پرسم و آزمون می گیرم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/14

نام درس تکالیف         
قرآن
ص 45 را تمرین کنید می پرسم
فارسی (بخوانیم) یک ص از درس مهمان شهر ما جمله ها را بنویسید که با حرف ( و - اما - ولی ) به هم ربط داده شده است
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

برگه ی ارزشیابی داده شده را بنویسید

 علوم  
املا  
هدیه ها 
 نماز در کوهستان را می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/9/13

نام درس تکالیف         
قرآن
ص 45 را تمرین کنید می پرسم
فارسی (بخوانیم)  از درس شهرما 5 بار بخوانید که روان بخوانید
فارسی (بنویسیم)
 با کلمات داده شده جمله سوالی بسازید
ریاضی

برگه ی ارزشیابی داده شده و 5 نمونه سوال از هر غلط بنویسید

 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 10 تا سوال از درس جدید بنویسید
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/9

نام درس تکالیف         
قرآن
 تا آخر ص 43 بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

گاج ریاضی را تا ص 51حتما بنویسید- و بیاورید

 علوم  گاج علوم تا آخر ص 35 بنویسید
املا  
هدیه ها 
-
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/7

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

گاج ریاضی را تا ص 51 بنویسید- از هر غلط سوال ریاضی 5 نمونه بنویس

 علوم  
املا  یک ص املا از درس آرش کمانگیر بنویسید
هدیه ها 
-
مطالعات اجتماعی
 مطالعه شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/9/6

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ارزشیابی ریاضی از اول کتاب تا ص 43 - 20 تا سوال بنویسید

 علوم  
املا  
هدیه ها 
-
مطالعات اجتماعی
 مطالعه شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/9/3

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 کتاب فارسی نوشتاری را تا سر درس مهمان شهر ما 
ریاضی

 ص 42 تا 44  تمرین ریاضی را بنویسید

 علوم  فعالیت درس سنگها را بیاورید
املا  
هدیه ها 
-
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/2

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 40 را بخوانید می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 ص 41 تمرین ریاضی را بنویسید

 علوم  
املا 10 خط ازقسمت دوم درس آرش کمانگیر بنویسید
هدیه ها 
-
مطالعات اجتماعی
10 تا سوال بنویسید
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/1

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 40 را بخوانید می پرسم
فارسی (بخوانیم) شعر باز باران را حفظ می پرسم
فارسی (بنویسیم)
 کتاب نوشتاری ص38 و 39 را بنویسید
ریاضی

 

 علوم  
املا 10 خط از درس آرش کمانگیر بنویسید
هدیه ها 
می پرسم
مطالعات اجتماعی
 5 سوال از درس 7 بنویسید
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/29

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 39 را بخوانید می پرسم
فارسی (بخوانیم) شعر باز باران را حفظ می پرسم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

تکالیف  داده شده را بنویسید

 علوم 10 تا سوال از درس 5 ( گرما و ماده ) بنویسید
املا  با هم معنی کلمه های داده شده جمله بنویس
هدیه ها 
می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/8/26

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 38 را بخوانید می پرسم
فارسی (بخوانیم)  کاربرگ را بنویسد
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

تکالیف  داده شده را بنویسید

 علوم  کاربرگ داده شده 
املا  
هدیه ها 
کاربرگ داده شده
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ داده شده
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/24

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 35 را بخوانید می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 تا سر درس آرش کمانگیر بنویسید
ریاضی

کاربرگ ریاضی داده شده را بنویسید

 علوم  
املا  از ص 45 و 46 یک ص املا بنویسید
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/8/23

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 35 را بخوانید می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

تمرین ص 37 داده شده را بنویسید

 علوم  درس 4 را بخوانیدکاربرگ علوم 14 و 15 و 16 را بنویسید
املا  از ص 43 و 44 یک ص املا بنویسید
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/22

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 35 را بخوانید می پرسم
فارسی (بخوانیم)  یک کتاب داستان بخوانید و خلاصه ان را در یک صفحه بنویسید
فارسی (بنویسیم)
 فارسی نوشتاری تا ص 33 بنویسید
ریاضی

تمرین داده شده را بنویسید

 علوم  
املا  از ده خط اول درس رهایی از قفس 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 می پرسم از اول کتاب 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/8/19

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

برگه تکالیف داده شده

 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/8/18

نام درس تکالیف         
قرآن
ص  33 را انجام بده
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

گاج تا ص 33

 علوم  
املا یک ص املا از ص 42 و 43 فارسی بنویسید
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/17

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص  29 را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  درس رهایی از قفس 5 بار بخوان و در یک ص خلاصه داستان رابنویس
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

گاج تا ص 29

 علوم  
املا با مخالف کلمه های داده شده جمل بساز
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/8/16

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص  29 را می پرسم خوانده و امضا شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 تمرین صفحه 33 کتاب

گاج تا ص 24

 علوم  فعالیت ص 28 انجام شود
املا تکلیف داده شده را بنویسید
هدیه ها 
 میپرسم
مطالعات اجتماعی
 اجتماعی می پرسم
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/8/11

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  جمله داده شد
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/10

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 28 را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
با مخالف کلمه های داده شده جمله بساز
ریاضی
ص 29 ریاضی را بنویسید
 علوم  
املا ص37 و 36 یک ص املا از کلمات سخت گفته شود املا دارند
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/8/9

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 27 را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
تا آخر درس ارزش علم بنویسید
ریاضی
تمرینص 22 ریاضی داده شده را همراه با تکالیف داده شده بنویسد
 علوم  10 سوال از درس داده شده بنویسید
املا 10 خط از درس ارزشعلم و کلمه های هم خانواده املا بنویس
هدیه ها 
 می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/8

نام درس تکالیف         
قرآن
 ص 26 و 27 کار شود
فارسی (بخوانیم)  درس جدید داده شد باید روان وبا حالت بخواند 5 بار از درس جدید بخواند
فارسی (بنویسیم)
 تمرین های داده شده را بنویسید
ریاضی
تمرین ریاضی داده شده را بنویسد
 علوم  
املا  از 10 خط اول درس ارزش علم املا بنویند
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 10 سوالبنویسندو بیاورند
 کتب کمک آموزشی  آزمون ریاضی داده شده از هر سوال غلط 5 سوال نمونه بنویسند و برگه را امضا کنید تا بیاورند
 زبان  
 کامپیوتر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 95/8/5

نام درس تکالیف         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 تمرین های داده شده را بنویسید
ریاضی
تمرین ریاضی داده شده را بنویسد
 علوم  
املا  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/8/4

نام درس تکالیف        
قرآن
ص21 را بخوانید
فارسی (بخوانیم)  شعر روباه و زاغ را حفظ کنید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 فردا تا سر کسرها ارزشیابی ریاضی داریم
 علوم  10 تا سوال بنویسید
املا ا از راز نشانه ها املا دارند یک ص کلمه سخت بنویسند
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/3

نام درس تکالیف        
قرآن
ص 20 و21 را بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 تمرین های داده شده را بنویسید
ریاضی
 
 علوم  
املا از بقیه درس راز نشانه ها املا بنویسید
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 اجتماعی می پرسم
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/1

نام درس تکالیف        
قرآن
ص 20 را بخوانید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
ریاضی های داده شده را بنویسید
 علوم  
املا یک ص از درس اول تا آخر کوچ پرستوها - ارزشیابی املا دارید
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
 کتب کمک آموزشی کتاب فوق علوم را بیاورید
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس چهارم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 95/7/28

نام درس تکالیف        
قرآن
روخوانی کار شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
از روی راز نشانه ها رونویسی شود
ریاضی
3 تا مسئله ساخته شود
 علوم  پرسش میشود
املا -
هدیه ها
شعر  پرسش میشود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  گاج ص 11و12و13
 زبان  
 کامپیوتر  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس چهارم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/7/27

نام درس تکالیف        
قرآن
تا  ص19را میپرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 تا ص 23 کامل شود
ریاضی
 ص 20 و 21 و 22 را در کتاب بنویسید
 علوم  پرسش میشود
املا تمرین داده شده ی  املا نوشته شود
هدیه ها
 پرسش میشود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس چهارم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/7/18

نام درس تکالیف        
قرآن
 ص9 دوباره پرسش میشود
فارسی (بخوانیم)

10 کلمه از درس نوشته و با مخالف آن جمله بسازید

تمرین داده شده را بنویسید

فارسی (بنویسیم)
ص اول درس کوچ پرستوها نوشته شود
ریاضی
 ص 15 تمرین در منزل بنویسید با تمرین های داده شده
 علوم   فعالیت های انجام شده را با نتیجه آزمایش بنویسید
املا  
هدیه ها
 پرسیده میشود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس چهارم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 95/7/14

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص8 خوانده شود
فارسی (بخوانیم)

پیک آدینه برای دروس داده شده

کامل و خوش خط نوشته شود

فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی
 
 علوم  
املا  
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس چهارم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/7/13

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص7دوباره پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) شعر خبرداغ کلاغ از حفظ پرسش میشود
فارسی (بنویسیم)
 تمرین های داده شده نوشته شود
ریاضی

 تمرین ها ی داده شده نوشته شود

 علوم  
املا از ص 12 کتاب فارسی املا بنویسید
هدیه ها
 بخوانید پرسش میشود
مطالعات اجتماعی
 بخوانید پرسش میشود
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس چهارم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 95/7/11

نام درس تکالیف        
قرآن
 ص 5خوانده شود
فارسی (بخوانیم) کتاب نوشتاری و خوانداری آورده شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 تمرین ها ی داده شده نوشته شودکتاب و دفتر و تمرین های ص 11

 علوم  وسایل آزمایش علوم را بیاورند
املا
  از درس آفریدگار زیبایی کلماتی که صدای (ص-ض)(غ-ق)(ظ-ذ-ز)(ت ط)(ح ه)دارد را بنویسید
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  کتاب و دفتر ریاضی آورده شود
 زبان  
 کامپیوتر  

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس چهارم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 95/7/10

نام درس تکالیف        
قرآن
 تا ص 4 خوانده شود
فارسی (بخوانیم)  درس 1و 2 را با دقت بخوانید 5 بار
فارسی (بنویسیم)
 تا آخر ص 10 نوشته شود
ریاضی

 تمرین ها ی داده شده نوشته شود

 علوم  
املا
 
هدیه ها
 
مطالعات اجتماعی
 درس 1 خوانده شود و کاربرگ با همکاری اولیا نوشته شود
 کتب کمک آموزشی  
 زبان  
 کامپیوتر  

 

برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: احسان همت یار ، ارشیا خرمی ، پارسا صابر ،،،، کلاس اول: سیدعلی احمدی ،محمدرضانائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، ایلیا کریمی کلاس چهارم: آرمین احمدیان ، محمدامین بختیاروند،محمدهاشمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: حسام بنی اشراف، ارشیا خرمی، نیکان فتوحی ،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، سید علی احمدی،محمدحسین ملک پور، کلاس دوم: امیرعلی نوروزی، امیرعلی فرهای، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: پرهام کریمی ،،،، حسین یاری ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدحسین رمضانی،رادمهررحیمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی: رضا فرامرزی،،،،،، امید رحیمی ، پویا کریمی ،،،،، کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر، نیکان دهقانی ،،،،،،،، کلاس سوم: رهام لشکری ، محمدحسین قدیری ، شهیارنیکنام کلاس چهارم: ایلیا مرزبان ،،،،،،،، متین رضایی ، محمدهاشمی ،،، کلاس پنجم: علی رهنما ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی،سورنا کریمی کلاس ششم: پویا مشایخی ،،،،، علی ماهانی ، مهدی عباسیان
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:امید رحیمی،،،، نیکان فتوحی ، ارشیا خرمی ،،،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، محمد حسین ملک پور ، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، سام محمودی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم: آرمین احمدیان ،،، ایلیا مرزبان ، اباالفضل شیرانی کلاس پنجم: امیرحسین جعفر آقایی ، سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، برنا طالبی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر، امیرمحمدجعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس اول: سیدعلی احمدی، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: پویابر صابر،،،،،،، امیرعلی نوروزی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی ،،،، کلاس چهارم: متین رضایی،محمد حسین رمضانی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی، مهدی عباسیان
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی، ،،،،،،رضا فرامرزی ، ارشیا خرمی کلاس اول: محمدرضا نائبی، امیرعلی خیرخواه،حسین ملک پور کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی فرهادی کلاس سوم: محمدحسین قدیری ، شهیار نیکنام، رهام لشکری ،،،، کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، رادمهر رحیمی ، ایلیا مرزبان ،،، کلاس پنجم: محمدقضاوی، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: عرشیا حقیقی ،،،،،، پویا مشایخی ،سبحان رمضانی
برترین های قرآنی بهمن ماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی ، امیدرحیمی ، محمدحسام بنی اشراف کلاس اول: محمدرضا نائبی ، سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، حسین یاری کلاس چهارم: محمدهاشمی، آرمین احمدیان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی ، محمدقضاوی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: برنا طالبی، محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی بهمن ماه
کلاس آمادگی : ارشیا خرمی، محمدحسام بنی اشراف، نیکان فتوحی کلاس اول: سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه، محمدرضا نائبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، پویا صابر، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: مهدی جابری، حسین یاری ، رهام لشکری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، آرمین احمدیان کلاس پنجم: علی رهنما، سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی بهمن ماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، سیدحسام بنی اشراف کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، محمدحسین ملک پور کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، امیرعلی فرهادی، مهدیار مجیدی کلاس سوم: شهیار نیکنام ، سام محمودی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی ، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی کلاس ششم: ارشیا رمضانی ، علی ماهانی ، برنا طالبی
برترین های قرآنی دیماه
کلاس آمادگی: سیدمحمدحسام بنی اشراف، احسان همت یار، ارشیاخرمی کلاس اول: امیرعلی خیرخواه، سیدعلی احمدی، محمدرضا نایبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، امیرعلی نوروزی، نیکان دهقانی کلاس سوم: حسین یاری ، مهدی جابری، پرهام کریمی کلاس چهارم: محمدهاشمی، ایلیا مرزبان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی، محمد قضاوی کلاس ششم: محمدصالح کاظمی، محمدجواد رمضانی، برنا طالبی
برترین های علمی دیماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، نیکان فتوحی، امید رحیمی کلاس اول: امیرعلی عباس زاده، سیدعلی احمدی،محمدرضانایبی کلاس دوم: امیرعلی فرهادی، آرمین ارباب زاده، پویا صابر کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: سورنا کریمی، علی رهنما، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی،برنا طالبی،هامون هاشمی
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس آمادگی: نیکان فتوحی، پویا کریمی، پارسا صابر کلاس اول: محمدرضا نایبی، امیرعلی خیرخواه، امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، پویا صابر، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: شهیار نیکنام، رهام لشکری، سام محمودی کلاس چهارم: آرمین احمدیان، ایلیا مرزبان، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی، سورنا کریمی، علی رهنما کلاس ششم: سبحان رمضانی، عرشیا حقیقی ، پویا مشایخی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی ، سید حسام بنی اشراف،نیکان فتوحی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی نوروزی ،،،، نیکان دهقانی آرمین ارباب زاده کلاس سوم : پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس چهارم: محمد هاشمی،محمد حسین رمضانی،آرمین احمدیان کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی،سورنا کریمی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، عرشیا حقیقی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : پارسا صابر ،،،، نیکان فتوحی ، احسان همت یار کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی فرهادی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم : پرهام کریمی ،،،،، ایلیا کریمی ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدهاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس پنجم : سورنا کریمی،امیر حسین جعفرآقایی،ارشیاابومسعودی کلاس ششم: برنا طالبی،محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی ،،،،،، رضا فرامرزی ، امید رحیمی ،،، کلاس اول : محمدرضا نائبی،امیر علی خیرخواه،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر ، آرمین ارباب زاده ،،،،،، کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،، رهام لشکری ، شهیار نیکنام ،، کلاس چهارم : ایلیا مرزبان ،،،، ابوالفضل شیرانی ، متین رضایی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : مهدی عباسیان ، عرشیا حقیقی ، سبحان رمضانی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی،سید حسام بنی اشراف ، ارشیا خرمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: سام محمودی ،،،،، ایلیا کریمی ، شهیار نیک نام ،،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، آرمین احمدیان ، محمدهاشمی کلاس پنجم :ارشیا ابومسعودی ، سورنا کریمی ، حسین جعفرآقایی کلاس ششم : سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، جواد رمضانی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر ،،،،، احسان همت یار ، محمد جعفرآقایی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، امیرعلی نوروزی ، مهدیار مجیدی کلاس سوم: امیرمهدی جابری ، حسین یاری ، پرهام کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، ایلیا مرزبان ، محمد هاشمی کلاس پنجم: محمد قضاوی امیرحسین جعفر آقایی ، علی رهنما کلاس ششم : محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:شایان اخوان،امیر ساسان بهرامیان،فرنام طرفه نژاد کلاس اول : مهدیار مجیدی ، ،، ،، صدرا رادمان کیا ، پویا صابر ،،،،، کلاس دوم : حسین یاری ، ،،،، شهیار نیک نام ، رهام لشکری ،،،، کلاس سوم : آرمان بکطاش ، ،،، متین رضایی ، محمدحسین رمضانی کلاس چهارم: سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی کلاس پنجم: عرشیا رمضانی ، ،،، علی ماهانی ، پویا مشایخی ،،، کلاس ششم : علی صادقی ، ،، محمد تقی امانی ، رضا کیانی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی، امیرمحمد آقایی ، امید رحیمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، نیکان دهقانی کلاس سوم : امیرمهدی جابری ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،، کلاس چهارم: محمدهاشمی ، آرمین احمدیان،محمدامین بختیاروند کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : برنا طالبی ، محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ احسان همت یار، حسام بنی اشراف ، نیکان فتوحی کلاس اول : محمدرضا نائبی ، سید علی احمدی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، ،،، امیرپویا صابر ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: حسین یاری ،،،،، پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، اباالفضل عطایی،حسین رمضانی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ،،، علی رهنما ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : رضا فرامرزی ، پویا کریمی ، اکید رحیمی کلاس اول : علیرضا دادخواه ، امیرعلی عباس زاده ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم : صدرا رادمان کیا ، نیکان دهقانی ، پویا صابر کلاس سوم : حسین یاری ، سام محمودی ، رهام لشکری کلاس چهارم : ابوالفضل شیرانی ، رادمهر رحیمی ، متین رضایی کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما ، سورنا کریمی کلاس ششم: مهدی عباسیان ، ارشیا حقیقی ، علی ماهانی