منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 845
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 83 نفر
بازدید دیروز : 249 نفر
بازدید کلی : 452772 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس چهارم

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹8/2/29

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          

 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  ارزشیابی بنویسیم
ریاضی                        
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  هدیه می پرسم
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/2/28

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          

 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        خیلی سبز تا آخرش ده ص بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  ارزشیابی اجتماعی دارید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹8/2/25

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          

 

فارسی (بخوانیم)

 ارزشیابی فارسی از خواندن شعرها و متن کتاب 
بنویسیم  
ریاضی                        
 علوم  
املا  ارزشیابی املا از کل کتاب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹8/2/24

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          

 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        
 علوم  ارزشیابی علوم از کل کتاب چندین بار بخوانید
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/2/23

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          

 

فارسی (بخوانیم)

  کتاب ص 145و146پرسش میشود 
بنویسیم  
ریاضی                        ارزشیابی ریاضی از کل کتاب 
 علوم  
املا  از ص 1 تا 50 کلمه سخت بنویسید 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه ۹8/2/18

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          

 تا ص 80 می پرسم 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        ارزشیابی ریاضی 10 سوال ریاضی  دوره کتاب 
 علوم  
املا املا تا آخر کتاب یک صفحه کلمه بنویسید 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  


بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹8/2/17

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          

 تا ص 70 می پرسم 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        
 علوم دوره کنید دوره ای می پرسم
املا  یک ص کلمه سخت تا درس شانزدهم فارسی بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  دوره کل کتاب را بخوانید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/2/16

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          

 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        از ص 117 تا ص 132 دوره کنید و 10 سوال بنویسید 
 علوم  تا درس 12- از درس 11 و 12 کتاب 10 سوال بنویسید 
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  


بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹8/2/15

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          

فردا مسابقه علمی از کل درس ها و کتاب ها دارید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی از درس 11 تا درس 15 ده سوال بنویسید ارزشیابی می گیرم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/2/14

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          

از ص 50 تا 60 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 فارسی تا درس سیزدهم 
بنویسیم  
ریاضی                       تا ص 117 ارزشیابی می گیرم
 علوم  
املا  تا درس سیزدهم یک صفحه کلمات سخت بنویسید املا می گیرم
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی از درس 11 تا درس 15 ده سوال بنویسید ارزشیابی می گیرم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹8/2/11

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          

 تا ص 60 بخوانید می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       5 مسئله ضرب دو مرحله ا طراحی کنید
 علوم  درس 9 تا 11 را بخوانید 10 تا سوال بنویسید
املا  
هدیه های آسمان  ارزشیابی هدیه ها تا ص 71
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹8/2/10

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          

 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       5 تا ضرب و 5 تا تقسیم نمونه سوالات امتحانی امروز
 علوم  درس 7 تا 11
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 10 تا سوال بنویسید ارزشیابی دارند

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دو شنبه ۹8/2/9

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          

 تا ص 50 پرسش میشود معنی کلمه -روهوانی -پیام ها 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        تا ص 73 دوره کنید و 10 تا سوال بنویسید 
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  از درس اول تا نهم 10 سوال بنویسید 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/2/7

 

نام درس تکالیف        
قرآن                          تا ص 35

 

تا ص 35فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       ارزشیابی تا ص 50( 10 سوال بنویسید) 
 علوم  
املا از درس 7  تا 11 یک ص املا بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی پرسش میشود 


بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/2/7

 

نام درس تکالیف        
قرآن

از ص 1 تا 25

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم از درس 1 تا 7 دوره کنید و بنویسید - ارزشیابی فارسی می گیرم
ریاضی                       ص 137 را بنویسید
 علوم از درس زیستگاه 10 تا سوال بنویسید
املا از درس 1 تا 7 یک ص املا کلمات سخت بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 10 سوال اجتماعی بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/2/2

 

نام درس تکالیف        رضایت نامه اردو فراموش نشود
قرآن

تا ص 100 می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  حرف الف و ب  ص 142 و 143 را می پرسم - حفظ شعر نیایش
ریاضی                        دوره ی ریاضی تا ص 17 - 10 تا سوال بنویسید
 علوم  از درس گیاهان 10 تا سوال بنویسید
املا  املا دوره ای از درس 1 تا 5 یک صفحه املا بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 10 سوال اجتماعی بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/1/31

 

نام درس تکالیف        رضایت نامه اردو فراموش نشود
قرآن

به مناسبت نیمه شعبا ن تکلیف خاصی ندارند

دروس طبق برنامه دوشنبه آماده شود

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 10 سوال اجتماعی بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹8/1/27

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 97 خوانده شود

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       ص 135 و 136 ریاضی با تمرین های داده شده را انجام دهید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 10 سوال اجتماعی بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/1/26

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم با هم خانواده  کلمه های داده شده جمله بسازید
ریاضی                        مساحت کتاب ریاضی یکی از میزهای منزل را با طراحی مسئله بدست آورید حتما متر بیاورید
 علوم  
املا از درسمدرسه هوشمند املا می گویم دفتر املا بیاورید و 10 خط کلمه بنویسید
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  تکه پارچه های رنگی و چسب بیاورید هنر دارید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹8/1/25

 

نام درس تکالیف        
قرآن تا ص 96 را بنویسید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم با مترادف کلمه های داده شده جمله بسازید
ریاضی                        
 علوم  آوردن انواع دانه خیس شده 
املا از 10 سوم درس مدرسه هوشمند املا بنویسید
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/1/24

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 94 و 95 را بنویسید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  10 خط دوم مدرسه هوشمند املا بنویسید
ریاضی                       ص 138 و 139 مساحت یکی از فرش های منزل را اندازه گیری کنید و مساحت اتاق مطالعه خودتان را اندازه بگیرید و بنویسید
 علوم  
املا با هم خانواده هر کلمه جمله بسازید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 10 تا سوال از درس 20 بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه ۹8/1/21

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 93 و 94

فارسی (بخوانیم)

 3 بار از درس مدرسه هوشمند خوانده شود معنی کلمه ها را یاد بگیرید 
بنویسیم  
ریاضی                       کاربرگ ریاضی تا ص 46
 علوم کاربرگ تا ص 42
املا 10 خط اول درس املا نوشته شود 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی               

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹8/1/20

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم ص 142 و 143 را بخوانید می پرسم
ریاضی                        در دفتر شطرنجی 2 تا متوازی الاضلاع 2 تا مستطیل و 2 تا مثلث زسم کنید و مساحت هریک را بدست آورید
 علوم 10 سوال از درس بی مهره ها بنویسید
املا  10 خط املا دوره ای از درس خرد و دانش و پرسشگری 10 خط املا بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی              
از درس 19 ده تا سوال بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/1/19

 

نام درس تکالیف        
قرآن پیام قرآنی را حفظ کنید - ص 92 را بنویسید

فارسی (بخوانیم)

 شعر را حفظ و معنی کلمه ها را می پرسم
بنویسیم با معنی کلمه های داده شده  جمله بسازید
ریاضی                        
 علوم  درس بی مهره را پیش خوانی کنید
املا  
هدیه های آسمان کاربرگ تا ص 30
مطالعات اجتماعی                         
اجتماعی داریم - از درس 18 ده تا سوال بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹8/1/18

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص 88 و 89 سوال می شود

فارسی (بخوانیم)

 شعر خرد و دانش را حفظ کنید
بنویسیم از روی شعر 2 بار بنویس و با هم خانواده ی کلمه های داده شده جمله بسازید
ریاضی                        
 علوم  درس بی مهره را پیش خوانی کنید
املا  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                         
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/1/17

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص 88 سوال می شود

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  5 جمله 4 بخشی بنویس
ریاضی                        برگه ی شطرنجی بیاورید - تا ص 10 کتاب 10 تا سوال بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                         
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/12/21

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص 89 و 90 سوال می شود

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        
 علوم  می پرسم
املا ارزشیابی املا از درس پرسشگری 10 خط کلمه از درس بنویس
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                         
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/12/20

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص ۸۸ و 89 را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        ارزشیابی ریاضی از فصل 5 کتاب -  10 سوال ریاضی بنویسید
 علوم  
املا از 10 خط دوم  درس پرسشگری بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                         
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/12/۱۹

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص ۸۸ را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم تحقیق درباره ی ابوعلی سینا بیاورید
ریاضی                        
 علوم  ارزشیابی علوم از بدن انسان ۳ داریم
املا ده خط خط بعد درس پرسشگری
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                         
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/12/15

 

نام درس تکالیف        
قرآن تا ص 86 پرسش میشود 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم کاربرگ فارسی تا ص 42
ریاضی                        کاربرگ ریاضی تا ص 44
 علوم

 از درس بدن انسان 2 ارزشیابی می شود

املا با غلط های املای داده شده جمله بسازید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                         
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/12/14

 

نام درس تکالیف        
قرآن تا ص 85 پرسش میشود 

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  از درس 13 تا 15 کلمه هایی که دو نقطه دارد را بنویسید 
ریاضی                        
 علوم

 از درس بدن انسان 2 ده تا سوال بنویسید 

درس پرسش میشود 

املا

ارزشیابی از درس دهم تا پانزدهم انجام میشود 

یک صفحه املا در منزل نوشته شود 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                         
 


بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/12/13

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص 84 پیام قرآنی و با معنی حفظ کنید

فارسی (بخوانیم)

 ا
بنویسیم  
ریاضی                        
 علوم

 

املا  از درس شیر و موش املا بنویسید
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                         
 10 سوال می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/12/12

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 82 و 83

فارسی (بخوانیم)

 از روی شعر شیر  وموش 5 بار با دقت بخوانید
بنویسیم داستان شیر و موش را به زبان ساده بنویسید
ریاضی                        ص 125 را بنویسید
 علوم

 بدن انسان 2 را پیش خوانی کنید

املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                         
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/12/11

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 82 و 83

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم درس ادب از که آموختی را به زبان ساده بنویسید
ریاضی                        
 علوم

 

املا  با کلمه های داده شده جمله بسازید - برای هر کلمه دو کلمه ی هم خانواده بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                         
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه ۹۷/12/8

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  کاربرگ فارسی تا 38 بنویسید
ریاضی                        
 علوم

ارزشیابی از بدن انسان 1 انجام میشود 

10 سوال ارزشیابی بنویسید 

املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                         
 


 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/12/6

 

نام درس تکالیف        
قرآن تص 83 و 84

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  درباره سعدی و لقمان حکیم تحقیق کنید
ریاضی                        
 علوم  
املا  یک املا از درس امید بنویسید املا دارید
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                         
 هنر دارید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/12/5

 

نام درس تکالیف        
قرآن تا ص 83

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       کاربرگ ریاضی تا ص 42
 علوم  می پرسم
املا  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                         
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/12/4

 

نام درس تکالیف        
قرآن تا ص 82 می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 شعرحفظ می پرسم
بنویسیم  معنی شعر شعر نثر را دریک ص بنویسید
ریاضی                       ریاضی تمرین تا ص 118 را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                         
کاربرگ تا ص 24 نوشته شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/30

 

نام درس تکالیف        
قرآن تا ص 81

فارسی (بخوانیم)

 شعر امید را حفظ می پرسم
بنویسیم  
ریاضی                       ریاضی تمرین ص 115 را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                         
کاربرگ تا ص 20 نوشته شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/30

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 79 و 80

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       ارزشیابی دوره ای ریاضی 10 تا سوال دوره ای بنویسید
 علوم  می پرسم
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                         
کاربرگ شماره 9 و 10 کتاب بنویسید و از درس 15 ده تا سوال بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/11/29

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

یک داستان کوتاه در یک ص بنویسید
بنویسیم  
ریاضی                        ص 112 را بنویسید و یاد بگیرید
 علوم  
املا  از درس لطف حق املا بنویسید
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                         
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/11/28

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

معنی شعر را در یک ص به زبان ساده بنویس
بنویسیم با هم خانواده کلمه های داده شده جمله بنویسید
ریاضی                        
 علوم  10 سوال بنویسید بدن انسان 1 را می پرسم
املا  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                         
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/11/27

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

از روی شعر لطق 5 بار با دقت بخوانید
بنویسیم با کلمه های داده شده جمله بنویسید
ریاضی                       2 تا مسئله بنویسید - تمرین ص 111 را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                         
اجتماعی می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/11/24

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم کاربرگ تا ص 33
ریاضی                       تمرین داده شد
 علوم کاربرگ علوم تا ص 32
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                         
اجتماعی می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/23

 

نام درس تکالیف        
قرآن  تا ص 77را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم خلاصه داستان دوست بچه های خوب رابنویسید
ریاضی                       تمرین داده شد
 علوم  می پرسم
املا  املای آموزشی کلاسی
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                        
اجتماعی می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/11/17

 

نام درس تکالیف        
قرآن  تا ص 77را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  درباره انتخاب دوست مقاله و تحقیق بیاورید
ریاضی                       کاربرگ ریاضی تا ص 37  و ص 107 کتاب درسی را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                        
درس پرسش میشود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/16

 

نام درس تکالیف        
قرآن  تا ص 76را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       کاربرگ ریاضی تا ص 32
 علوم  پرسش میشود
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                        
درس پرسش میشود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/11/14

 

نام درس تکالیف        
قرآن تا ص 73 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

خلاصه شعر یک اتفاق ساده را بنویسید
بنویسیم  
ریاضی                       ص 101 و 102 را بنویسید و یاد بگیرید
 علوم  بخش آسمان در شب را می پرسم
املا  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                        
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/11/13

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 70و 71 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 از روی درس یک اتفاق ساده 5 بار بخوانید
بنویسیم  کلمه داده شد
ریاضی                        تکلیف ریاضی داده شد
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                        
 اجتماعی 10 تا سوال از درس جدید بنویسید درس را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/11/10

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 70و 71 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        ص 94 و 95 و 96
 علوم برگه داده شد
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                        
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/9

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  درس دهم و یازدهم کلمه هایی که صدای (ت-ط) و (غ- ق) و (ظ-ض- ز)را در جدول بنویسید
ریاضی                        
 علوم درس آسمان در شب را می پرسم
املا  
هدیه های آسمان  درباره ابوذر تحقیق کنید
مطالعات اجتماعی                        
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/11/8

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 69 و 70

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        تا ص 89
 علوم ارزشیابی علوم
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 اجتماعی می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/11/3

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 برگه داده شد
بنویسیم ارزشیابی فارسی
ریاضی                        
 علوم  علوم دوره کنید سوال می کنم تحقیق ها را بیاورید
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/2

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 66 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم مسابقه کتابخوانی
ریاضی                        
 علوم  
املا دفتر املا بیاورید املا دارید
هدیه های آسمان می پرسم
مطالعات اجتماعی                                                   
ارزشیابی اجتماعی

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/11/1

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  کتاب نامه ها سبز را بخوانید
ریاضی                       ارزشیابی ریاضی 10 سوال دوره ای بنویسید
 علوم  
املا  از ص 88 و 89 املا دارند یک ص املا بنویسید
هدیه های آسمان  درس روشن ترین شب را می پرسم
مطالعات اجتماعی                                                   
 نقاشی دارند

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/30

 

نام درس تکالیف        
قرآن تا ص 65 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       ارزشیابی ریاضی 10 سوال دوره ای بنویسید
 علوم  درس آسمان در شب را می پرسم
املا  از ص 90 یک املا بنویسید
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/29

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص 64 و 65 را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        10 تا سوال دوره ای بنویسید - کتاب ریاضی را دوره کنید
 علوم  
املا  از ص 88 و 89 کتاب فارسی 10 خط املا بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/10/26

 

نام درس تکالیف        
قرآن  تا ص 64 می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  مخالف و هم خانواده و مترادف کلمه ها را بنویسید
ریاضی                        
 علوم  تا ص 68 علوم بخوانید - 10 تا سوال بنویسید
املا  
هدیه های آسمان  ارزشیابی هدیه ها از اول تا سر درس
مطالعات اجتماعی                                                   
 10 تا سوال دوره ای بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/10/25

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 5 بار از درس فرمانده دلها با دقت بخوانید و به معنی درس توجه کنید
بنویسیم  مخالف و هم خانواده های کلمه ها را بنویسید
ریاضی                       نقاله گونیا و پرگار بیاورید - ارزشیابی ریاضی دارید -10 سوال ریاضی دوره ای بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/10/24

 

نام درس تکالیف        
قرآن فردا بازدید علمی دارید صبحانه خورده شود ساعت حرکت 8:15

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        ریاضی را دوره کنید و 20 سوال بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/23

 

نام درس تکالیف        
قرآن فردا مسابقه علمی دارند کلیه دروس دوره و خوانده شود

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/19

 

نام درس تکالیف        
قرآن قرآن ص61 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       ص 72 و 73 و 74 در کتاب بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 اجتماعی درس 7 و 8 و9 را دوره کنید و سوال بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/10/19

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 ارزشیابی فارسی خواندن و حفظ شعر و معنی شعر
بنویسیم  
ریاضی                       کاربرگ - ریاضی تا آخر ص 28 بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/10/18

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 59 را بنویسید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  حروفی که صدای (ز - ذ - ظ - ض ) دارد را بنویسید
ریاضی                       تقسیم داده شد
 علوم  
املا از درس اول تا پنجم یک ص املا بنویسید
هدیه های آسمان ص 62 و 63 را کامل بنویسید
مطالعات اجتماعی                                                   
ارزشیابی از درس 10 و 11 و12 می گیرم - 10 تا سوال بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/10/17

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       تقسیم ها را انجام دهید
 علوم  
املا  از قسمت آخر آخر قسمت ص 8 و 83 املا بنویسید
هدیه های آسمان درس 7 و 8 و 9 ارزشیابی هدیه ها دارید
مطالعات اجتماعی                                                   
 درس 10 و 11 و 12 را دوره کنید می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/16

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 58

فارسی (بخوانیم)

تحقیق درباره شاعر استاد شهریار بیاورید
بنویسیم  تحقیق درباره ی صرفه جویی و نگه داری از وسایل
ریاضی                       3 مسئله تقسیم بر عدد دو رقمی بنویسید
 علوم  می پرسم
املا  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/15

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 57 و 58 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 ازروی شعر همای رحمت 5 بار بخوانید و حفظ کنید
بنویسیم  
ریاضی                       برگه داده شد- ص 71 کتاب را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 درس را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/10/12

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  کاربرگ فارسی تا ص 26 - ص 22 خلاصه یک داستان که خوانده اید را بنویسید
ریاضی                       برگه داده شد
 علوم  می پرسم - ارزشیابی گرما و ماده
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/10/11

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص 56

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        با تقسیم های داده شده مسئله بسازید
 علوم  می پرسم
املا املا از ص 83 و 84
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
10 تا سوال از درس یازدهم بنویسید

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/10/10

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ارزشیابی قرآن داریم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  با هم خانواده کلمه های داده شده جمله بساز
ریاضی                        
 علوم  
املا املا از ص 82
هدیه های آسمان ص 56 و 57 و 58 را بنویسید
مطالعات اجتماعی                                                   
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/9

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ارزشیابی قرآن داریم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       تقسیم های داده را انجام دهید
 علوم  می پرسم
املا املا از ص 80 و 81
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/8

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 از روی درس 3 بار بخوانید
بنویسیم  کلمه هایی که صدای ق ، قاف، غین در درس دهم با آن جمله بسازید
ریاضی                       تمرین ص 67 را بنویسید
 علوم  
املا  خلاصه داستان کودک با هوش را بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/10/5

 

نام درس تکالیف        
قرآن از اول کتاب تا ص 51 ارزشیابی می گیرم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       10 تقسیم نمونه ی ص 64 بنویسید با رسم شکل
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/10/4

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص  54 و 55 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم از درسها کلمه هایی که صدای ت - ط دارد را بنویسید
ریاضی                        تمرین داده شد - بخشپذیری کار شود
 علوم  علوم می پرسم 10 تا سوال بنویسید
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/10/3

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص  54 را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

ص 78 کتاب فارسی را بنویسید
بنویسیم  کلمه هایی که صدای ص - س دارد را در جدول بنویسید
ریاضی                        
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                                                   
 10 تا سوال بنویسید و می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/2

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص  51 و 52 و 53 را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 در باره وظیفه فرزند در برابر پدر و مادر یک ص بنویسید
بنویسیم  
ریاضی                       تمرین داده شد
 علوم  می پرسم
املا  کلمه هایی که صدای ق  و غ دارد را در جدول بنویسید
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/1

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 51

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  درباره شهر اصفهان تحقیق بیاورید
ریاضی                       تا ص 63 انجام دهید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 10 تا سوال را بنویسید می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/28

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 45

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       تمرین ص 55 کتاب
 علوم کاربرگ علوم تا ص 18
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/27

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        تمرین ص 59  را در کتاب بنویسید
 علوم  می پرسم - تحقیق در رابطه با جلوگیری از به هدر رفتن گرما بیاورید
املا  از درس 5 و 6 یک ص کلمه 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/26

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص 49

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم ص 76 را بنویسید  و حفظ کنید
ریاضی                        
 علوم  
املا  از درس اول تا 4 یک ص کلمه بنویسید
هدیه های آسمان کاربرگ تا ص 16 بنویسید
مطالعات اجتماعی                                                   
 نقاشی

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/9/25

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص 47 و 48 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم درس 3 را بخوانید و ص 75 را کامل کنید
ریاضی                        
 علوم  گرما و ماده را می پرسم
املا  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/9/24

 

نام درس تکالیف        
قرآن تا ص 47

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  تحقیق درباره ایران بیاورید
ریاضی                       تمرین داده شده را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                   
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/21

 

نام درس تکالیف       
قرآن تا ص 45

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       تمرین ص 55 کتاب ریاضی
 علوم کاربرگ علوم تا ص 18
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                  
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/20

 

نام درس تکالیف       
قرآن ص  43 و 44

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       تمرین ص 53 را بنویسید
 علوم  می پرسم
املا املا دوره ای از درس سوم و چهارم یک ص املا بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                  
اجتماعی می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/19

 

نام درس تکالیف       
قرآن ص 43

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       تمرین داده شد
 علوم  
املا  از درس اول و دوم املا دوره ای بنویسید
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی                                                  
 نقاشی - گل سفال بیاورید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/9/18

 

نام درس تکالیف       
قرآن  ص39 و40

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  برای درس آزاد تحقیق بیاورید
ریاضی                       ارزشیابی از ضرب - 10 تا ضرب و 3 تا مسئله ی ضرب بنویسید
 علوم  می پرسم
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                  
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/9/17

 

نام درس تکالیف       
قرآن  ص 37 و 38

فارسی (بخوانیم)

ارزشیابی از درس آرش کمانگیر
بنویسیم  
ریاضی                       تمرین ریاضی داده شد
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان امتحان نهج البلاغه
مطالعات اجتماعی                                                  
درس را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/14

 

نام درس تکالیف       
قرآن  ص 34 و 35 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 کاربرگ فارسی تا ص 20
بنویسیم  
ریاضی                       کاربرگ ریاضی تا ص 20
 علوم  10 تا سوال علوم از درس گرما و ماده بنویسید
املا  
هدیه های آسمان  کاربرگ هدیه ها تا ص 19
مطالعات اجتماعی                                                  
10 تا سوال اجتماعی بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/13

 

نام درس تکالیف       
قرآن  ص 34 و 35 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  با مخالف کلمه های داده شده جمله بسازید
ریاضی                       ص 50 و 51
 علوم -
املا از قسمت دوم درس مهمان شهر ما املا دارید یک ص املا بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                  
10 تا سوال اجتماعی بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/12

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       تمرین داده شده را بنویس
 علوم -
املا

 10 خط دوم  املا از درس مهمان شهر ما

فردا دفتر املا آورده شود

هدیه های آسمان  هدیه ها می پرسم درس جدید پرسش میشود
مطالعات اجتماعی                                                  
 درس پرسش میشود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه ۹۷/9/10

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص 31 و 32 را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

5 بار از درس مهمان شهر ما بخوانید
بنویسیم  با کلمه داده شده جمله بنویس
ریاضی                       ضرب های داده شده را انجام دهید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                  
 می پرسم 10 تا سوال بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه ۹۷/9/7

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص  27 و28 را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 شعر باران حفظ با معنی کلمه ها می پرسم
بنویسیم  
ریاضی                       کاربرگ ریاضی تا آخر ص 18 بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان هدیه ها تا ص 14 بنویسید
مطالعات اجتماعی                                                  
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه ۹۷/9/6

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص 26 و 27 را بخوانید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        ارزشیابی ریاضی از فصل دوم کسر تا سر فصل سوم 10 تا سوال بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  کاربرگ هدیه ها تا ص 10
مطالعات اجتماعی                                                  
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه ۹۷/9/5

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 24 و 25 را بنویسید و کلمه ها را حفظ کنید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  با کلمه های داده شده جمله بسازید
ریاضی                        تمرین داده شد
 علوم  
املا  دفتر املا بیاورید از درس باران املا دارید - 5 خط املا بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                  
نقاشی دارید وسایل نقاشی بیاورید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه ۹۷/9/3

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 20 و 21 را دوباره می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 از روی شعر باران 5 بار بخوانید و حفظ کنید
بنویسیم  
ریاضی                        
 علوم  کاربرگ علوم ص 11 و 12 و 13
املا  
هدیه های آسمان نماز آیات پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی                                                  
 کاربرگ 6 و 7 در کتاب اجتماعی را بنویسید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه ۹۷/۸/29

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 20 و 21 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم کلمه داده شده
ریاضی                       ص 40 و 41 را بنویس
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان کاربرگ اجتماعی تا ص 10 بنویس
مطالعات اجتماعی                                                  
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه ۹۷/۸/28

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم کاربرگ فارسی را تا ص 8 بنویسید
ریاضی                       تمرین داده شد
 علوم  
املا 10 خط املا از ص 57 بنویسید و دفتر املا را بیساورید
هدیه های آسمان  نماز آیات و تشهد و سلام نماز را یاد بگیرند می پرسم
مطالعات اجتماعی                                                  
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه ۹۷/۸/27

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم 5 بار از روی درس آرش کمانگیر بخوانید و معنی جمله ها را یاد بگیرید
ریاضی                       با هم معنی کلمه های داده شده جمله بسازید
 علوم  ارزشیابی درس 3 - 10 تا سوال بنویسید
املا 10 خط املا از ص 56 درس آرش کمانگیر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                  
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه ۹۷/۸/26

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم 10 تا مثل بنویسید و برای هر کدام یک جمله بنویسید
ریاضی                       تمرین داده شدداده شده
 علوم  
املا  از ده خط اول درس آرش کمانگیر املا بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                               
 درس را می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه ۹۷/۸/23

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 19 و 20

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       برگه داده شده
 علوم  علوم درباره ی ماشین چگونه حرکت می کند تحقیق بیاورید و درس انرژی را می پرسم 10 سوال آخر فصل را بنویسید
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                               
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه ۹۷/۸/21

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 20 را کامل کنید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       ص 37 کتاب را بنویسید و تمرین های داده شده
 علوم  
املا املا از درس رهایی از قفس گفته می شود یک ص کلمه بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                               
نتکالیف را انجام دهید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه ۹۷/۸/20

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 20 را کامل کنید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم با معنی کلمه های داده شده جمله بسازید
ریاضی                       ص 36 کتاب را بنویسید و تمرین های داده شده
 علوم  
املا  10 خط سوم رهایی از قفس
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                                            پرسش میشود نام 10 شهر از استان های اصفهان را بنویسید- نام شهر های ایران و مرکز هر شهر را بنویسیدص 23

 بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه ۹۷/۸/19

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  خلاصه داستان قدم یازدهم نوشته شود
ریاضی                       تمرین داده شده
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی                                                                            پرسش میشود

تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/14

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 20 و 21

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       تمرین داده شد
 علوم  
املا املا از درس ارزش علم فردا املا دارید 10 خط بنویسید
هدیه های آسمان  تا ص 26 بخوانید و بنویسید
مطالعات اجتماعی 
 اجتماعی آخر فصل 10 تا سوال اجتماعیرا بنویسید - می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/13

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 18 و19 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        ارزشیابی ریاضی 10 سوال بنویسید
 علوم  تحقیق علوم برق چگونه تهیه می شود
املا  10 خط دوم رهایی از قفس
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/12

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 5 بار از درس رهایی از قفس بخوانید
بنویسیم  با کلمات داده شده جمله بنویس
ریاضی                        
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/8/9

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص 17و18

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  با کلمات داده شده جمله بنویس
ریاضی                        ص 32و 33 ریاضی
 علوم  
املا  املا از 10 خط دوم ارزش علم نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/7

 

نام درس تکالیف        
قرآن بمناسبت عزاداری اربعین تکلیف خاصی ندارند

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                        
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/6

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 16 و 17 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

از روی درس ارزش علم 5 بار با دقت بخوان
بنویسیم  
ریاضی                       برای جمع و تفریق های داده شده شکل و محور بکش
 علوم  دوره کنید می پرسم
املا  از 10 خط کتاب درس ارزش علم املا بنویس
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/5

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 روباه و زاغ را حفظ کنید
بنویسیم تا ص 24 نگارش را بنویس
ریاضی                       ریاضی ص 30 کتاب را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 از اول تا ص 21 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/8/2

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص 16 و 17

فارسی (بخوانیم)

 روباه و زاغ را حفظ کنید
بنویسیم  خلاصه داستانی را که خوانده اید بنویسید
ریاضی                      

 برگه تکلیف داده شد

 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه چهارشنبه 97/8/2

 

نام درس تکالیف        
قرآن ص 16 و 17

فارسی (بخوانیم)

 روباه و زاغ را حفظ کنید
بنویسیم  خلاصه داستانی را که خوانده اید بنویسید
ریاضی                      

 برگه تکلیف داده شد

 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/8/1

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص15 و16  را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                      

 تمرین ص 29 کتاب ریاضی را بنویسید

یک مسئله گفته شد

 علوم  پرسش میشود
املا دفتر املا بیاورید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
پرسش میشود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/30

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص15   را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم با هم خانواده کلمه های داده شده جمله بسازید
ریاضی                        
 علوم  
املا از 10 خط دوم درس راز نشانه ها املا بنویسید
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی 
 هنر دارند وسایل کاردستی جهت ساخت جامدادی بیاورید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/29

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص  14 و 15

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم با مخالف کلمه های داده شده جمله بسازید
ریاضی                       تمرین داده شد
 علوم  می پرسم
املا  از ص 30 و 31 10 خط املا بنویسید
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/28

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 14

فارسی (بخوانیم)

 از روی درس راز نشانه ها 5 بار با دقت بنویسید

بنویسیم  5 ویژگی خداوند را بنویسید و با آن جمله بسازید
ریاضی                       ارزشیابی ریاضی تا ص 17 - 10 سوال بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/25

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 10 و 11

فارسی (بخوانیم)

 

بنویسیم  
ریاضی                        تا تمرین 33 ص 19 کتاب خیلی سبز را بنویسید
 علوم  می پرسم
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/24

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 9 و 10 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 

بنویسیم از اول کتاب کلمه هایی که صدای (ت) و (س) می دهد را در جدول بنویس
ریاضی                        
 علوم  
املا دفتر املا بیاورید از درس کوچ پرستوها املا دارید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/23

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 

بنویسیم  نگارش فارسی تا سر راز نشانه ها بنویسید
ریاضی                        
 علوم  
املا املا دفتر املا بیاورید با کلمه های داده شده جمله بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/22

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 8 و 9 را دوباره می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 از روی درس کوچ پرستوها 5 باربا دقت بخوانید 

با معنی میپرسم

بنویسیم  
ریاضی                       ارزشیابی ریاضی داده شده 10 سوال تا ص 21 بنویسید 
 علوم  
املا  با کلمه های داده شده جمله بسازید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 


بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/21

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 8 و 9 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                       ص 20 و 21 را در کتاب بنویسید
 علوم  
املا از ص 21 و با کلمه های داده شده جمله بسازید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/18

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 8 را تمرین کنید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم با مخالف کلمه های داده شده جمله بسازید
ریاضی                              تمرین ص 19 را بنویسید
 علوم می پرسم
املا از ص 20 کتاب فارسی املا بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/17

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 7 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم با هم خانواده کلمه های داده شده جمله بسازید
ریاضی                              تمرین ص 15 را در کتاب بنویسید
 علوم می پرسم
املا یک ص از ص 19و 18 - دفتر املا بیاورید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/16

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 از روی درس کوچ 2 بار با دقت بخوانید
بنویسیم با کلمه های داده شده جمله بسازید
ریاضی                              
 علوم آزمایش انجام شد در دفتر علوم بنویسید
املا  از 10 خط اول درس کوچ پرستوها املا بنویسند
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی 
 وسایل نقاشی و یک برگه بیاورید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/15

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 5 و6 پیام قرآنی را حفظ کنید

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم تمرین داده شد
ریاضی                             تمرین ص 11 را بنویس
 علوم می پرسم
املا  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/14

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 4 و 5 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 شعر خبر داغ کلاغ را حفظ کنید
بنویسیم 10 خط املا از درس جدید بنویسید
ریاضی                             5 تا عدد 6 رقمی بنویسید و گسترده ی عدد را بنویسید
 علوم  
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 می پرسم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/11

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 3 و 4 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  تکلیف  داده شد
ریاضی                              تکلیف از خیلی سبز تا ص 16 تمرین 22
 علوم  علوم 5 سوال تا ص 9 بنویسید
املا  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/10

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 3 و 4 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  تکلیف  داده شد
ریاضی                              تکلیف داده شد
 علوم  
املا املاداریم از تمام درس آفریدگار زیبایی 10 خط املا بنویسید دفتر املا بیاورید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
به کمک پدر و مادر کاربرگ شماره ی 1 را پر کنید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/9

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  تکلیف فارسی داده شده
ریاضی                              
 علوم  
املا املا از ص 13 بنویس دفتر املا آورده شود
هدیه های آسمان  پرسش میشود
مطالعات اجتماعی 
تکالیف اجتماعی آورده شود فردا اجتماعی دارند

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/8

 

نام درس تکالیف        
قرآن  ص 1 و 2 و 3 را می پرسم

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  
ریاضی                              
 علوم  
املا املا از ص 12 بنویس
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 به سوالات اجتماعی جواب بده

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس چهارم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/7

 

نام درس تکالیف        
قرآن  

فارسی (بخوانیم)

 
بنویسیم  تمرین داده شده
ریاضی                              تمرین داده شده
 علوم  
املا  از ص 10 و 11 کتاب فارسی املا نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 
 
ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: محمدطاها لعل ، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، حسین یاری ، ایلیا کریمی ،،،،، کلاس پنجم: محمدامین بختیاروند ، حسین رمضانی ، ابالفضل عطایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، محمدطاها لعل کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،،، مسیح احمدی ، امیرحسین بهاری کلاس دوم: کوروش چراغ ،،،،، علیرضادادخواه،مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، آرین خسرویان ، حسین قدیری کلاس پنجم: ایلیا مرزبان ، محمدحسین رمضانی ، متین رضایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: کیان چراغ ، محمد طاها لعل ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول: امیرحسین بهاری ، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس دوم: کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،، امیرمهدی جابری ، شهیار نیکنام کلاس پنجم: محمد هاشمی، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:طاها لعل ، کیان چراغ ،کامیار کاظمی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ،محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،،، کلاس پنجم: اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، محمد قضاوی ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، کیان چراغ ،،، کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،، امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی کلاس دوم: علیرضا دادخواه ،،،،،،، کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، سام محمودی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس پنجم: متین رضایی ،،،،،،، ابوالفضل شیرانی، رادمهر رحیمی کلاس ششم: سورنا کریمی ، ماهان قبادی پور ، محمد قضاوی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی:کیان چراغ ،،،،،،،، طاها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ،پویا کریمی کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، کامیار کاظمی، کیان چراغ،،،،،،، کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس دوم : علیرضا دادخواه،،،،، کوروش چراغ، محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،،، شهیار نیکنام، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : ایلیا مرزبان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی، امیرحسین جعفرآقایی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ،،،،،،،، طاها لعل، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری ،،، کلاس دوم: کوروش چراغ، مهدی حسن علیزاده،محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،، حسین یاری، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند، ابالفضل عطایی، محمدهاشمی کلاس ششم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی، علی رهنما
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، سهیل سلطان الکتابی،کامیارکاظمی کلاس اول : پویا کریمی،،،،،،،،،،، سیدمحمد حسام بنی اشراف، امیرحسین بهاری ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : کوروش چراغ،،،،،،،،،،،، علیرضادادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : آرین خسرویان،،،،،،، ایلیا کریمی، بردیا صداقت ،،،،،، کلاس پنجم : آرمین احمدیان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،،، ارشیا ابومسعودی، علی رهنما
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی