منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 845
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 79 نفر
بازدید دیروز : 249 نفر
بازدید کلی : 452768 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس پنجم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/2/29

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  برگه حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  آزمون 19 و 20 و 21 اسفندیار

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/2/28

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 برگه حل شود 
ریاضی  
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  آزمون 7 و 8 اسفندیار
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/2/24

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  امتحان ریاضی - آزمون 5
علوم  
املاء  2 تا املا 5 درس و 5 درس
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/2/23

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  آزمون 17 اسفندیار
املاء  
هدیه های آسمان اسفندیار آزمون 12 و 13 و 14
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/2/22

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 امتحان فارسی 
ریاضی  برگه ریاضی 
علوم  آزمون 10 اسفندیار
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  


  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/2/18

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  اسفندیار ص39
فارسی (بنویسیم)
 امتحان نگارش 
ریاضی آزمون 4 بنی هاشم 
علوم  اسفندیار 24و25و26و27
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  


بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/2/17

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  اسفندیار ص37 و 38
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  اسفندیار ص 16 و 17 و 18

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/2/16

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  اسفندیار ص35و 36
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  از روی سوال ها نوشته شود 
علوم ص 22 و 23 اسفندیار
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  


  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/2/14

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  اسفندیار ص 10 و 11 و12 - 5 درس آخر را می پرسم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/2/11

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه نوشته شود - آزمون 3 بنی هاشم
علوم  حرکت بدن پرسیده می شود- آزمون 5
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/2/10

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) اسفندیار آزمون 7
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی  برگه حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  اسفندیار ص 8 و 9

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/2/9

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 25و 26 اسفندیار
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم ص 14 و 15 اسفندیار
املاء  3 درس آخر املا 
هدیه های آسمان آزمون 3 اسفندیار 
مطالعات اجتماعی  


بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/2/8

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  اسفندیار ص 12 و 13
املاء  
هدیه های آسمان  آزمون 2 اسفندیار
مطالعات اجتماعی  آزمون 4 اسفندیار

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/2/7

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی آزمون2 بنی هاشم
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  آزمون 2 و 3

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/2/5

نام درس                                                          تکالیف                  
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  زیبا بنویسید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی آزمون 1 بنی هاشم از روی برگه نوشته شود
علوم  اسفندیار ص 9و 10 و 11
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/2/2

نام درس                                                          تکالیف              رضایت نامه اردو فراموش نشود          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی حل شود - امتحان ریاضی دارند
علوم  اسفندیار ص 4 و5و6و7و8 
املاء  امتحان املا از 8 درس اول
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/1/31

نام درس                                                          تکالیف              رضایت نامه اردو فراموش نشود         
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) فصل 2 - اسفندیار ص 17 و 18 و 191
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کار ص 123 و 124
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  اسفندیار ص 4 و 5 و دو درس آخر را می پرسم
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/1/28

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 1
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کار ص 120 و 121و122 از برگ امتحانی نوشته شود
علوم  اندیشمند ص 102 و 103 و 104 تحقیق علوم انجام شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/1/27

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  اسفندیار آزمون 1
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی ورقه ریاضی
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  اسفندیار درس اول

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/1/26

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 کتاب کار فارسی ص 105 و 106
ریاضی  کتاب کار ریاضی ص 111 و 114
علوم  
املاء  املا از درس 8 و 9 و 10
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/1/25

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کتاب کار فارسی ص106و 107 و 108
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم اندیشمند ص 101 و 100
املاء  
هدیه های آسمان  امتحان هدیه ها
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/1/24

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کتاب کار فارسی ص103 و 104
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم اندیشمند ص 101 و 100
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 98/1/21

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 ص 89 و 90
ریاضی از روی برگه  امتحان ریاضی نوشته شود -برگه داده شده حل شود 
علوم  برگ کرفس بیاورید 
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  


  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/1/19

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کارص 103 و 104 و 105
علوم اندیشمند ص 98
املاء  
هدیه های آسمان 3 درس آخر پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/1/18

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 122 و 123 و 124
علوم می پرسم
املاء از 5 درس اول
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/1/17

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی سوالات کتاب اضافه حل شود
علوم  ص 96 اندیشمند
املاء از 3 درس اول
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 2 درس آخر پرسیده می شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/12/21

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 آیت الکرسی حفظ شود
فارسی (بخوانیم) ص 85 نگارش
فارسی (بنویسیم)
 شعر حفظ شود
ریاضی امتحان ریاضی - 10 سوال از کتاب کار
علوم  
املاء از 3 درس آخر 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/12/20

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کتاب کار ادبیات درس 16 ص 100
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 94 و95 - کتاب کار ص 56 تا 60
علوم  
املاء ص 124 املا و لغات سخت
هدیه های آسمان  پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/12/۱۹

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کتاب کار فارسی ص ۹۷ و ۹۸
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کتاب کار ص ۱۰۱
علوم  
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/12/14

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه امتحانی نوشته و برگه حل شود
علوم

 برگه داده شد

املاء  8 خط املا از 5 درس اول 
هدیه های آسمان  برگه داده شده حل شود
مطالعات اجتماعی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/12/14

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  فارسی کار ص 92
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

کتاب کار ص 99

 امتحان ریاضی 10 سوال 

علوم

 

املاء  8 خط املا از 5 درس اول 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دو شنبه 97/12/13

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  فارسی کار ص 91
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 79 و 80
ریاضی کتاب کار ص 98
علوم

 تحقیق علوم

املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/12/12

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 77 و 78 - کار فارسی ص 90
ریاضی  ص 109 کتاب درسی
علوم

 

املاء  املا از دروس
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/12/11

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 از روی درس بنویسید
ریاضی  
علوم

 

املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  امتحان

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/12/8

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه ریاضی بنویسید 
علوم

 برگه علوم حل شود 

شنبه امتحان علوم 

املاء از روی برگه املا نوشته شود 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/12/7

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 آیت الکرسی می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی
علوم  
املاء  امتحان املا 6 درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/12/6

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
موضوع انشا مادر دوباره نوشته شود
ریاضی ریاضی کار ص 96 و 97
علوم  اندیشمند ص 89
املاء  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/12/5

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 87
فارسی (بنویسیم)
موضوع انشا مادر
ریاضی برگه ریاضی
علوم  
املاء  3 درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/12/4

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 کتاب کار فارسی ص 87
ریاضی ریاضی کار ص 97 - ریاضی ص 100 و 101
علوم  اندیشمند ص 88 و 89
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/12/1

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) خیلی سبز ص 85 و 86
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه امتحانی بنویسید ورقه داده شده حل شود
علوم  اندیشمند ص 88 و 89
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/11/30

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) نگارش ص 83 و 84
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی - 10 سوال زرح کنید
علوم  
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/11/29

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) نگارش ص 73 و 74
فارسی (بنویسیم)
 سوالات صدای سکه پاسخ داده شود
ریاضی کار ص 94 تا 96
علوم  اندیشمند ص 85
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/11/28

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) نگارش ص 72 و 73
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کار ص 93 دفتر نکته پرسیده می شود
علوم  
املاء  املا 8 خط
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی امتحان

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/11/27

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 8 تا 10 از درس شجاعت بنویسید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه امتحانی بنویسید - ریاضی کار ص 91 و92
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/11/24

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 2 ص زیبا بنویسیم
ریاضی از روی برگه امتحانی بنویسید - ریاضی کار ص90
علوم  ص 84 اندیشمند
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/11/23

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  15 سوال ریاضی از خیلی سبز
علوم  
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی 3 درس آخر پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/11/17

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  برگه داده شد
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 2 برگ ریاضی داده شد - جدول حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/11/16

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 89  کتاب کار

15 سوال طرح

علوم  
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
کمک آموزشی
 امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/11/14

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 87 خیلی سبز
علوم  ص 82 اندیشمند
املاء  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/11/13

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 95 و 97
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی می پرسم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/11/10

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه امتحانی نوشته شود (زیر18)
علوم  برگه علوم حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی اندیشمند ص 78 و 79

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/11/9

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 70 و 71
ریاضی  امتحان ریاضی
علوم  
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/11/8

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کتاب کار ص 80 و 81
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم اندیشمند علوم ص 77
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/11/3

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه امتحانی نوشته و حل شود
علوم  برگه علوم از روی الندیشمند حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/11/2

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  از کتاب نامه های سبز سوال دربیارید
فارسی (بنویسیم)
 امتحان کتابخوانی دارند
ریاضی امتحان ریاضی-  طرح 15 سوال از خیلی سبز
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/11/1

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 92 و برگه حل شود
علوم  
املاء  از 3 درس دوم
هدیه های آسمان  هدیه ها می پرسم
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/10/30

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 موضوع انشا داده شده نوشته شود
ریاضی  ریاضی کار ص 83 و 84
علوم  اندیشمند ص 72 - علوم از اندیشمند می پرسم
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/10/29

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 موضوع انشا داده شده نوشته شود
ریاضی  
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/10/26

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  برگه فارسی حل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 2 برگ ریاضی حل شود
علوم  برگ علوم حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/10/25

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه امتحانی نوشته و حل شود - امتحان ریاضی
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/10/24

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 فردا بازدید علمی دارند صبحانه خورده به مدرسه بیایند ساعت حرکت 8:10
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  برگه حل شود
علوم  اندیشمند علوم ص 71
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/10/23

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 فردا مسابقه علمی دارند کلیه دروس دوره و خوانده شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  اندیشمند دوره
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/10/22

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 65 و 66
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کار ص 73 و 74
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/10/19

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه امتحانی نوشته برگه حل شود
علوم  ص 70 حل - ص 68 و 69 خوانده شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/10/18

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  2 برگ ریاضی حل شود - 15 سوال از کتاب کار طرح و حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی امتحان ریاضی کتاب کار دوره شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/10/17

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  امتحان هدیه ها - از هر درس 3 سوال طرح شود
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی کارت دعوت درست کنید

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/10/16

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  2 برگ علوم حل شود - امتحان علوم
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم دوره شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/10/15

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 کتاب کار دوره شود
ریاضی  
علوم  
املاء  هر 3 درس یک املا
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی امتحان املا و نگارش

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/10/12

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد فارسی انجام شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی کتاب کار ص 77
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  کاربرگ 8 و 9 مطالعات
کتب کمک آموزشی از روی ورقه ریاضی بنویسید

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/10/11

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  برگه فارسی حل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی حل شود - ص 77 و 78 کتاب درسی
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  20 سوال طرح و حل شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/10/10

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 70 کتاب کار
علوم  اندیشمند ص 68
املاء  6 درس آخر
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/10/9

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  امتحان فارسی
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  از روی برگه امتحانینوشته و برگه حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/10/8

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 امتحان نگارش
ریاضی  
علوم  امدیشمند ص 64 و 65
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  از برگه مطالعات بنویسید و جواب دهید
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/10/5

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  امتحان فارسی
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه امتحانی نوشته و برگه حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/10/4

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی - 20 سوال در دفتر ریاضی طراح اولیا
علوم  
املاء  3  درس آخر
هدیه های آسمان  امتحان
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  روی مشکلات بچه ها در درس ریاضی کار شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/10/3

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  برگه حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  امتحان
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/10/2

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 امتحان
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  برگه حل شود
علوم  
املاء از روی برگه املا نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/10/1

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  
املاء  از9 درس 3 املا  - هر 3 درس یک املا
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  امتحان املا

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/9/28

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه امتحانی نوشته برگه ریاضی حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی امتحان ترم مطالعات
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/9/27

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کتاب کار فارسی ص 73 و 74
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه داده شد
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  تمام کتاب می پرسم
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/9/26

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کتاب کار فارسی ص 71 و 72
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی تیزهوشان ص 58 و 59
علوم  می پرسم
املاء  
هدیه های آسمان  امتحان هدیه ها
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/9/25

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کتاب کار فارسی ص70
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی - کار ریاضی ص 69
علوم  
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  برگه تکلیف شب

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/9/24

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 سوره تکاثر حفظ شود
فارسی (بخوانیم) ص 59 و 60 و 61 نگارش
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کتاب کار ص 68
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  امتحان می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/9/21

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 2 ص زیبا بنویسیم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 3 برگ ریاضی حل شود
علوم  اندیشمند ص 65
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/9/20

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) یک ص کتاب را خوانده و خلاصه کنید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 72 و ریاضی کار ص 66
علوم  
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/9/19

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  خیلی سبز ص 75 و 76
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه داده شده شب امتحانی خیلی سبز ص64 و 65
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/9/18

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  خیلی سبز ص 79
علوم اندیشمند ص 60 و 61
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/9/17

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 امتحان نهج البلاغه
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم برگه علوم حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/9/14

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 66 و 67 کار فارسی
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی دو برگ ریاضی حل شود - غلط های امتحان نوشته شود
علوم  امتحان علوم
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/9/13

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 64 و 65 کار فارسی
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  امتحان ریاضی - 10 مسئله طرح شود
علوم  
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  امتحان مطالعات
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/9/12

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 سوره ها ی قریش و مسد حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 57 و 56
ریاضی  
علوم

اندیشمند ص 56 و 57 پرسش میشود

ص 58و59 حل شود

املاء  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/9/10

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 سوره قریش و ماعون پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 کلمات درس نوشته شده
ریاضی برگه داده شده حل شود - کتاب کار
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/9/7

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کتاب درسی ذص 61 و 62   20 سوال طرح و حل شود - امتحان ریاضی دارند
علوم  
املاء  امتحان از تمام درسها - املا 8 خط
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/9/6

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کتاب درسی ذص 61 و 62   20 سوال طرح و حل شود - امتحان ریاضی دارند
علوم  
املاء  امتحان از تمام درسها - املا 8 خط
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/9/5

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 ص 58 و 59
ریاضی کتاب درسی ص 63 و 64 و 65
علوم  می پرسم برگی از تاریخ زمین
املاء  
هدیه های آسمان می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/9/3

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی
علوم  
املاء  از تمام درسها
هدیه های آسمان  برگه داده شده حل شود
مطالعات اجتماعی  برگه داده شده حل شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/8/29

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 کتاب کار ص 55 و 56 و 57
ریاضی ص 61 تمرین 1 تا 4
علوم  برگه حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/8/28

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) فارسی کار ص 49 و 50 و 51
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه امتحانی نوشته و حل شود
علوم  برگه حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/8/27

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  انشا نوشته شود
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 51 و 52 و 53
ریاضی ص   کتاب کار59
علوم  اندیشمند علوم ص 45 و 46
املاء  از درس
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/8/26

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 سوره فیل حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 58 و 59
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/8/21

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 47 و 48
فارسی (بنویسیم)
 ص 46 و 47 و 48
ریاضی ریاضی کار ص 56 و 57
علوم  ص 40 و 41 پرسیده و ص 44 حل شود
املاء  املای درس جدید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/8/20

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 42 و 43 نگارش
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کار ص 54 و 55
علوم  ص 40 و 41 پرسیده و ص 44 حل شود
املاء  املای درس جدید
هدیه های آسمان  پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/8/20

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 42 و 43 نگارش
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کار ص 54 و 55
علوم  ص 40 و 41 پرسیده و ص 44 حل شود
املاء  املای درس جدید
هدیه های آسمان  پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/8/۱9

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 کلمات درس جدید 8خط
ریاضی کتاب کار 50و51و52و53
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/8/۱۵

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  برگه فارسی حل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  از روی برگه امتحانی نوشته شود برگه داده شده حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی

تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/14

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  نگارش کامل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 50 و 51
علوم ص 39 کتاب کار
املاء  املا دوره ای
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/13

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 78 کتاب کار
علوم ص 35 و 36 کتاب کار
املاء  درس 6
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/12

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  درس آزاد را کامل کنید
فارسی (بنویسیم)
 8 خط لغت از درس 1 تا 6
ریاضی  
علوم ص 35 و 36 کتاب کار
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/8/9

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 سوره نصر و فلق
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی
علوم  برگه علوم
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  آزمون فصل دوم ریاضی در دفتر نوشته شود

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه97/8/7

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) برگه - شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
ص 42و 43 کتاب کار
ریاضی برگه
علوم  برگه
املاء  املا 8 خط
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه97/8/6

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) نگارش ص 34 و 35
فارسی (بنویسیم)
 ص 41 کتاب کار
ریاضی ص 45 و 46 کتاب درسی
علوم  
املاء  املا از درس
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه97/8/5

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کلمات سخت کتاب درسی 8 خط
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 43 و 44 کتاب ریاضی - ص 46 کتاب کار
علوم  برگه علوم می پرسم
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه97/8/2

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) برگه فارسی حل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه ریاضی 
علوم  برگه علوم می پرسم
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی برگه اجتماعی چک
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه97/8/1

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) برگه فارسی حل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی ده سوال مطرح حل  شود
علوم  
املاء املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/30

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  فارسی کار ۳۶ و ۳۷
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 30و ۳۱ و ۳۲
ریاضی برگه حل شود
علوم  
املاء  بنویسید
هدیه های آسمان  امتحان
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/29

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 27 و 28 و 29
ریاضی برگه حل شود
علوم  
املاء  بنویسید
هدیه های آسمان  امتحان
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/28

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کتاب کار ص 34 و 35
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کتاب درسی ص 39 - کتاب کار ص 43 و 44
علوم  
املاء  از روی درس یکبار بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/25

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه داده شد حل شود از روی برگه ریاضی بنویسید
علوم 10 سوال طرح شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  امتحان علوم کتاب اندیشمند درس 2 و 3

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/24

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی تیزهوشان سوال های تعیین شده
علوم  کتاب کار ص28
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی 10 سوال نوشته و حل شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/23 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کار فارسی ص 30 و 31
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کار 40 و 41
علوم  کتاب کار ص28
املاء  
هدیه های آسمان می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 97/7/22 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کار فارسی ص 28-29
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی 
علوم  کتاب کار ص 25-26 و یا 23 -24
املاء  
هدیه های آسمان  پرسیده 
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  


بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/21 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 35 کتاب کار ص 38 و 39
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  2 ورقه ریاضی حل شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/18

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 15 سوال ریاضی در برگ A4
علوم  شمع کبریت و ذره بین آورده شود
املاء  از سه درس 10 خط نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/17

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 30 و 31 کتاب کار - امتحان ریاضی
علوم  
املاء  نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/16

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 35 کار ریاضی
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  10 سوال کلی از کتاب هدیه ها
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/15

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 22 کتاب کار
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 31 کتاب و ص 36 کار ریاضی
علوم  
املاء  8 خط
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/14

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 سی کلمه از درس جدید نوشته شود
ریاضی تمرین های تیزهوشان حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/11

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 16 و 17 و 18 و 19 خیلی سبز
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی ص 25 و 26
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی از روی برگه ریاضی نوشته شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/10

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 10 و 11 خیلی سبز
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی ص 24 و 25
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/9

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کار ص 22و23
علوم  اندیشمند ص 16و17و18
املاء املا شب نوشته شود
هدیه های آسمان  پرسش میشود
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/8 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  30 کلمه از درس
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ریاضی کار ص 19
علوم  
املاء  از درس
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/7

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 13 و 14 و15
ریاضی  ریاضی کار ص 7و8و9
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: محمدطاها لعل ، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، حسین یاری ، ایلیا کریمی ،،،،، کلاس پنجم: محمدامین بختیاروند ، حسین رمضانی ، ابالفضل عطایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، محمدطاها لعل کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،،، مسیح احمدی ، امیرحسین بهاری کلاس دوم: کوروش چراغ ،،،،، علیرضادادخواه،مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، آرین خسرویان ، حسین قدیری کلاس پنجم: ایلیا مرزبان ، محمدحسین رمضانی ، متین رضایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: کیان چراغ ، محمد طاها لعل ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول: امیرحسین بهاری ، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس دوم: کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،، امیرمهدی جابری ، شهیار نیکنام کلاس پنجم: محمد هاشمی، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:طاها لعل ، کیان چراغ ،کامیار کاظمی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ،محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،،، کلاس پنجم: اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، محمد قضاوی ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، کیان چراغ ،،، کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،، امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی کلاس دوم: علیرضا دادخواه ،،،،،،، کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، سام محمودی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس پنجم: متین رضایی ،،،،،،، ابوالفضل شیرانی، رادمهر رحیمی کلاس ششم: سورنا کریمی ، ماهان قبادی پور ، محمد قضاوی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی:کیان چراغ ،،،،،،،، طاها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ،پویا کریمی کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، کامیار کاظمی، کیان چراغ،،،،،،، کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس دوم : علیرضا دادخواه،،،،، کوروش چراغ، محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،،، شهیار نیکنام، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : ایلیا مرزبان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی، امیرحسین جعفرآقایی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ،،،،،،،، طاها لعل، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری ،،، کلاس دوم: کوروش چراغ، مهدی حسن علیزاده،محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،، حسین یاری، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند، ابالفضل عطایی، محمدهاشمی کلاس ششم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی، علی رهنما
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، سهیل سلطان الکتابی،کامیارکاظمی کلاس اول : پویا کریمی،،،،،،،،،،، سیدمحمد حسام بنی اشراف، امیرحسین بهاری ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : کوروش چراغ،،،،،،،،،،،، علیرضادادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : آرین خسرویان،،،،،،، ایلیا کریمی، بردیا صداقت ،،،،،، کلاس پنجم : آرمین احمدیان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،،، ارشیا ابومسعودی، علی رهنما
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی