منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 809
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 120 نفر
بازدید دیروز : 175 نفر
بازدید کلی : 341518 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس پنجم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/2/26 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  امتحان فارسی  بنی هاشم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  برگه داده شد حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  امتحان هدیه ها از تمام کتاب
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/2/25 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  امتحان ریاضی - برگه داده شد حل شود
علوم  2 برگ علوم حل شود
املاء  ورقه داده شد
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/2/24 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
اولیا محترم  فردا جلسه انجمن کلاسی و آموزش خانواده دارند دعوتنامه داده شد
فارسی (بخوانیم)  2 تا املا از درس های معین شده 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  
املاء  امتحان املا از درس های 3 و 4 و 6 و 8 و 10 و 11 و 14 و 16
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  امتحان از درس های مشخص شده
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/2/23 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  برگه ریاضی حل شود
علوم تمام کتاب - امتحان علوم 
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/2/22 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 5 درس تعیین شده املا گفته شود
فارسی (بنویسیم)
 2 تا املا
ریاضی  
علوم برگه علوم حل شود
املاء  امتحان املا
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/2/19 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) بنی هاشم ص 36 و 37
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کاربرگ
علوم  کاربرگ ص 47 و 48
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی امتحان ترم مطالعات
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/2/18 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  4 درس اول املا از بنی هاشم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 10 تا مسئله نوشته و حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  کاربرگ ص 39 و 40 و 41 و 42
مطالعات اجتماعی  کاربرگ 35 و 36 و 37 و 38
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/2/17 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگ ریاضی حل شود
علوم بنی هاشم ص 32 و 33
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  کاربرگ 13 و 14 و 15 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/2/16 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 2 برگ ریاضی حل شود
علوم  2 برگ علوم حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  علوم بنی هاشم ص 28 و 29

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/2/15 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی بنی هاشم ص 62 - کاربرگ ص 41 و 42
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  کاربرگ ص 33 و 34  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/2/11 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  بنی هاشم ص 33 و 34 و 35
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی بنی هاشم ص 58 و 59 60 و 61
علوم  بنی هاشم ص 20 و 21و 24 و 25- اندیشمند علوم ص 103 و 104
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/2/10 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  بنی هاشم ص 31و32
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی بنی هاشم ص 56 و 57
علوم  بنی هاشم ص 13 و 16 و17
املاء  5 درس آخر املا
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/2/9 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  بنی هاشم ص 29 و 30
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی بنی هاشم ص 54 و 55
علوم  بنی هاشم ص 5 و 8و 9
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/2/8 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کتاب ریاضی ص 137 و 138 و 139
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  بنی هاشم ریاضی ص 52 و 53

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/2/5 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی مسابقه علمی نوشته شود
علوم  غلط های مسابقه علمی - اندیشمند ص 100 و 101
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی غلط های مسابقه علمی
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/2/4 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 کاربرگ قران ص 55-56
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز تا ص 112 مینگین ص 122
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  کاربرگ ص 31 و 32
کتب کمک آموزشی  برای صبحانه هماهنگ فرذا موز و شیر بیاورند

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/2/3 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز ص 108 و 110 و 111
علوم  اندیشمند ص 98 و 99
املاء  
هدیه های آسمان  کاربرگ هدیه ها ص 37 و 38
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/2/2 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  10 و 11 و 13 املا
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 39 و 40 کاربرگ 
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  کاربرگ هدیه ها ص 35 و 36
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  فردا مسابقه علمی دارند - برگه نظرسنجی فراموش نشود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/2/1 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز ص 106 و 107
علوم  
املاء  املا از درس 7 و8 و 9
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 درس های 5 و 6 و 7 پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/1/29 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه های ریاضی حل شود
علوم چه خبر 1 و 2 پرسیده می شود - اندیشمند ص 92 و 93 و 94 
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی از روی برگه امتحانی نوشته و حل شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/1/28 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز قسمت نسبت و تناسب - 20 سوال درصد
علوم ماده تغییر می کند سوال
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 قوه ها می پرسم
کتب کمک آموزشی امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/1/27 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  املا از 5 درس اول 10 خط
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز ص 105
علوم کاربرگ علوم ص 45 و 46
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  علوم کارها آسان می شود 1 و 2 می پرسم 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/1/26 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کاربرگ ص 35 و 36 و 37 و 38 
علوم درس خاک پرسیده می شود
املاء  
هدیه های آسمان  می پرسم 3 و 4 و 5
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/1/22 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  خیلی سبز فارسی ص 107 و 108
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه نوشته و برگه تمرین حل شود
علوم  برگه علوم حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/1/21 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  خیلی سبز فارسی ص 105 و 106
فارسی (بنویسیم)
 املای شب 2 در آخر
ریاضی خیلی سبز ص 102 و 103
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ ص 29 و 30 می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/1/20 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کتاب ریاضی ص 122 و 123
علوم  نور و بدن انسان پرسیده می شودو 2 برگ حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/1/19 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  نگارش ص 86 و 87 و 88
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز ص 100 و 101
علوم  
املاء  یک بار از روی درس
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/1/18 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
کاربرگ ص 53 و 54
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  کتاب ریاضی ص 116 و 117
علوم  
املاء  یک بار از روی شعر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/12/22 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 آیه الکرسی حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  یک کتاب نوشته یا 3 کتاب خلاصه شود
فارسی (بنویسیم)
 یک خاطره بنویسید
ریاضی  
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی برای مسابقه علمی بعد از عید نوروز آماده شوند

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/12/21 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 112 کتاب و خیلی سبز 98 
علوم  کاربرگ ص 43 و 44
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم ص 84 و 85

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/12/19 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ا برگ ریاضی حل شود - خیلی سبز ص 93 و 94
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/12/16 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ا برگ ریاضی حل شود
علوم 3 برگ علوم حل شود
املاء  3 درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  سوالهای مشکل ورقه ریاضی حل شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/12/15 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  خیلی سبز ص100
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی
علوم برگه علوم
املاء  3 درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/12/14 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  خیلی سبز ص92
علوم کاربرگ علوم ص 41 و 42
املاء  
هدیه های آسمان  کاربرگ هدیه ص 31 و 32
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/12/13 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش حل شود
ریاضی  
علوم  ورقه حل شود
املاء از درس بوعلی
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/12/12 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 99 خیلی سبز
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز ص 90 و 91
علوم  
املاء  8 خط از روی درس فارسی
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/12/9 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 1 برگ ریاضی حل شود
علوم  3 برگ علوم حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  سوال های شکل ورقه ریاضی حل شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/12/8 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 ص 49 و 50 و 51 کاربرگ
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  کاربرگ ص88 و 89
علوم  
املاء  5 درس آخر 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/12/7 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کتاب ریاضی ص 103 کاربرگ ص 33 و 34
علوم  کاربرگ ص 39 و 40
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 96/12/6

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کاربرگ  فارسی ص 45 و 46
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 100 و101
علوم  
املاء  املا 3 درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/12/5

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 کاربرگ ص 45 و 46 و 47 و 48
فارسی (بخوانیم)  خیلی سبز 94
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 97 کتاب
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/12/2 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز ص 92 و 93
ریاضی ص 94 و 95 کتاب
علوم  کاربرگ 37 و 38
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/30 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 79 و 80 نگارش
فارسی (بنویسیم)
 ص 90 و 91  خیلی سبز
ریاضی  ص87 خیلی سبز
علوم  
املاء دو درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
  کاربرگ ص27 و 28
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/30 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 79 و 80 نگارش
فارسی (بنویسیم)
 ص 90 و 91  خیلی سبز
ریاضی  ص87 خیلی سبز
علوم  
املاء دو درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
  کاربرگ ص27 و 28
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/11/28

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 ص 90 خیلی سبز
ریاضی ص92 کتاب ریاضی و ص85 و 86 خیلی سبز
علوم  
املاء  از روی درس نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 پرسیده می شود  کاربرگ ص25 و 26
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/11/25 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کاربرگ ادبیات ص 41 و42
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کتاب ریاضی ص90 و 91 و خیلی سبز 83 و 84
علوم  کاربرگ ص33 و 34 می پرسم
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/11/24

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 3 درس آخر مطالعه شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  10 سوال طراحی شود
علوم  
املاء 10 خط املا از 5 درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 درس نهم و دهم خوانده شود می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/23 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 3 درس آخر مطالعه شود
فارسی (بخوانیم) 5 درس آخر سوال می شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم از ص 26 تا 76 خوانده شود
املاء  از 5 درس آخر کتاب املا گفته شود
هدیه های آسمان درس 10 با تمام سوالهایش پرسیده می شودتا ص 73 کامل خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/11/18 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 85و86 و 87
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کاربرگ ص 7 و 8 و 2 برگ ریاضی کار شود
علوم  پرسیده می شود
املاء  
هدیه های آسمان  پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/11/17 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) خیلی سبز فارسی ص 74 و 75 و 76
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کاربرگ 15 و 16
علوم  
املاء  5 درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 خوانده شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/16 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) خیلی سبز فارسی ص 79 و 80 و 81 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کاربرگ ص 29 و 30
علوم  اندیشمند ص 77 و 78
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/11/15

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  نگارش درس14
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 77 و 78 و 79 خیلی سبز
علوم  اندیشمند ص 72 - 76  و 74 و 75 خوانده شود
املاء از 3 درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/11/14 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  نگارش درس 7
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ورقه ریاضی
علوم  
املاء  8 خط املا
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/11/14 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  نگارش درس 7
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ورقه ریاضی
علوم  
املاء  8 خط املا
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/11/11 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 2 برگ ریاضی حل شود
علوم  برگه علوم حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی از روی برگه امتحان نوشته و حل شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/11/10 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  خیلی سبز ص75 و 76 و 20 سوال ریاضی از کاربرگ
علوم  
املاء  از درس روزی که باران ببارد
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/9 

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کاربرگ ص 39 و 40 
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 68 و 71
ریاضی  
علوم  اندیشمند علوم ص 70 و 71
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/9 

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کاربرگ ص 39 و 40 
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 68 و 71
ریاضی  
علوم  اندیشمند علوم ص 70 و 71
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/11/8 

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  نگارش ص 69 و 70 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کتاب ص 82 و 83
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
امتحان
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/11/7

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز ص 73 و 74
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  کاربرگ ص 27 و 28
مطالعات اجتماعی
 کتاب آورده شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/11/4 

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کاربرگ فارسی ص23 و24 و25 و 26 و33 و 34 و 37و 38
فارسی (بنویسیم)
 شعرها حفظ شود
ریاضی از روی ورقه امتحان نوشته شود - برگه حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  امتحان فارسی از روی کاربرگ

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/11/3 

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  برگه ریاضی حل شود - از روی دفتر ریاضی نمونه سوالها  20 سوال در ورقه نوشته و حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/11/2 

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  4 املا هر املا 2 درس
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  
املاء امتحان املا
هدیه های آسمان غلط های هدیه ها نوشته شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/11/1 

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کاربرگ ص 27 و 28
علوم  
املاء  4 درس قبل از درس آزاد 
هدیه های آسمان  امتحان ترم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/30 

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  8 خط از درس جدید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی حل شود
علوم از روی غلط ها نوشته شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/10/27

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی حل شود
علوم  4 برگ علوم  از روی اندیشمند حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی شنبه امتحان علوم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/26 

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز ص 70 تا 71
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 سوال های داده شده حل شود
کتب کمک آموزشی امتحان مطالعات

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 96/10/25 

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 25 و 26 کاربرگ
علوم ص 21 و 22 کاربرگ
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  خیلی سبز ص 67 و 68 و 69

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 96/10/23 

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 املا از درس 9 و 10 و 11
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم ص 23 و 24 و 25 و 26 کاربرگ
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 ص 15 و 16 کاربرگ
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 96/10/20 

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش کامل شود
ریاضی برگه ریاضی حل شود -ریاضی مسابقه علمی در دفتر نوشته شود و دوباره حل شود
علوم ص 27 و 28و 29 و 30
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 96/10/19

نام درس تکالیف                        فردا مسابقه علمی برگزار میشود
قرآن
                         دروس برای مسابقه علمی مطالعه شود
فارسی (بخوانیم) کاربرگ
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  کاربرگ
علوم کاربرگ
املاء  
هدیه های آسمان کاربرگ
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 96/10/17 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  درس آزاد کامل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  دوره کتاب اندیشمند
املاء  
هدیه های آسمان  ص 17 و 18 و 19 و 20
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/10/16

نام درس تکالیف                     
قرآن
 پیام های  قرآنی می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کاربرگ ص 23 و 24 و 25 و 26
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ ص 13 و 14
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/10/13

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  درس آزاد نوشته شود
فارسی (بنویسیم)
 از روی درس روزی که باران می بارید ص 98 بنویسید
ریاضی ص 64 تا 66 خیلی سبز انجام شود
علوم علوم پرسیده می شود و درس آخر و دوره تمام درس ها
املاء  20 لغت از درس جدید گفته شود
هدیه های آسمان  هنر نقاشی از زمستان و برف
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 کاربرگ ریاضی حل شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/10/12

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 70و69کتاب درسی 
علوم ص 15 و 16 و 17 و 18 کاربرگ 
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
املای شب دو درس آخر 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/10/9

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه داده شده حل شود
علوم ص 29 و 30 و31 و 32
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ ص 19 و 20 و21 و 22
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/10/6

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 70 و 71 و 72 و 73 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 2 برگ ریاضی حل شود
علوم اندیشمند ص 63 و 64
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/10/5

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی
علوم  ص 13 و 14 کاربرگ
املاء  املا از دروس
هدیه های آسمان  ص 21 و 22 و 23 و 24
مطالعات اجتماعی
ص 19 و 20 و 21 و 22
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/10/4

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 61  نگارش کامل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 65
علوم  ص 13 و 14 کاربرگ
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 کاربرگ ص 9 و10 - درس پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/10/3

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 9 و 10 کاربرگ
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 5 و 6 کاربرگ
علوم  ص 11 و 12 کاربرگ
املاء  
هدیه های آسمان  ص 11 و 12 و 13 و 14 کاربرگ
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/10/2

نام درس تکالیف                     
قرآن
 مسابقه نهج الیلاغه دارند
فارسی (بخوانیم)  8 خط کلمه از درس جدید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 22 کاربرگ  ص 15 و 16
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 درس 2 پرسیده می شود ص 7 و 8
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/9/27

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 ص 13 و 14 کاربرگ
ریاضی  
علوم  کاربرگ ص 9 و 10
املاء  درس 8 و 9
هدیه های آسمان  کاربرگ ص 9 و 10
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/9/26

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  کاربرگ ص 5 و 6 و 7 و 8
املاء  
هدیه های آسمان  کاربرگ ص 5 و 6 و 7 و 8
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/9/25

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کاربرگ ص 17 و 18 و 19 و 20
علوم  
املاء  از درس 9 و 10
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
کاربرگ 5 و 6
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/9/22

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  خیلی سبز ص 24 و 25
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی  برگه امتحان ریاضی نوشته و حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
3 بار از روی درس حمل و نقل نوشته شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/9/21

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  برگه داده شده حل شود
علوم سه بار از روی علوم نوشته شود
املاء  املای شب 5 درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/9/20

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 ص 64 و 65 خیلی سبز فارسی
ریاضی  
علوم ص 58 اندیشمند
املاء  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/9/19

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  خیلی سبز ص 66 و 67
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم ص 57 اندیشمند
املاء از روی تمام درسها
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/9/18

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 ص 56 و 57 
ریاضی  
علوم ص 56 اندیشمند
املاء  از روی درس کلمات مشکل 8 خط
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 می پرسم سه درس آخر
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/9/14

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  خیلی سبز ص 60 و 61 و 62 
علوم برگه حل شود
املاء  
هدیه های آسمان برگه حل شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/9/13

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 موضوع انشا کارهای خوب و بد
ریاضی  
علوم  10 سوال از 2 درس آخر
املاء  
هدیه های آسمان 10 سوال از 3 درس آخر
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/9/12

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 20 سوال در آورده شود
علوم  
املاء  3 درس اول املا
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/9/11

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 ص 60 خیلی سبز
ریاضی 10 مسئله از نسبت و تناسب بنویس و حل کن
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 2 درس آخر پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/9/7

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

خیلی سبز ص 61 و 62   فصل 3 ص 59 تمرین 36

علوم  
املاء از 2 درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
2 درس آخر پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/9/5

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
نگارش ص 50و51و52و53
فارسی (بنویسیم)
خیلی سبز ص 55و56و57و58
ریاضی  
علوم  
املاء از 2 درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/9/4

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 8 خط از روی درس بنویس
ریاضی

 برگه  حل شود

علوم  فصل 3 را می پرسم
املاء از درس 3 و 4
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 می پرسم 2 درس آخر
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/9/1

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 برگه  حل شود از روی برگه ریاضی نوشته حل شود

علوم  فصل 2 پرسیده می شود 10 سوال در آورید
املاء از درس 3 و 4
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/8/30

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 از روی برگه امتحانی نوشته شود دوباره حل شود

علوم  
املاء از 3 درس آخر
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 پرسیده میشود
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی دارند
 تقویت بنیه علمی
 

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/8/29

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 

علوم فصل 3 و 4 از هر فصل 10 سوال
املاء  از 4 درس اول
هدیه های آسمان تمام کتاب را می پرسم -از هر درس 4 سوال
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/8/27

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

برگه حل شود

علوم می پرسم از اندیشمند
املاء  از سه درس اول
هدیه های آسمان  برگه حل شود - می پرسم
مطالعات اجتماعی
 برگه حل شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/8/24

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) برگه انجام شود 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

برگه حل شود

علوم  برگه حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  برگه حل شود
مطالعات اجتماعی
 برگه حل شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/8/22

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) خیلی سبز ص 49 تا ص 52
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 22 و 38 از  کتاب خیلی سبز 

علوم  
املاء  از تمام درس ها 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
 می پرسم
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/8/20

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) خیلی سبز ص 46 و 47
فارسی (بنویسیم)
 از روی کلمه های درس جدید 8 خط نوشته شود
ریاضی

 خیلی سبز ص 56 و 55

علوم  دوشنبه امتحان
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/8/17

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  برگه فارسی حل شود 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 برگه ریاضی حل شود از روی برگه امتحانی نوشته شود - خیلی سبز ص 56 و 57

علوم  
املاء  
هدیه های آسمان برگه داده شده حل شود 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/8/16

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  برگه حل شود 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 

علوم برگه حل شود 
املاء  
هدیه های آسمان برگه داده شده حل شود 
مطالعات اجتماعی
 برگه حل شود 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/8/15

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 خیلی سبز ص 41 و 42
ریاضی

خیلی سبز ص 54 و 55

علوم

 اندیشمند ص 46 و 47

املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم می پرسم
 تقویت بنیه علمی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/8/14

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد کامل شود 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

خیلی سبز ص 52 و 53

علوم

 اندیشمند ص 44 و 45

از اندیشمند پرسش میشود 

املاء  2 درس آخر املا 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/8/14

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد کامل شود 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

خیلی سبز ص 52 و 53

علوم

 اندیشمند ص 44 و 45

از اندیشمند پرسش میشود 

املاء  2 درس آخر املا 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/8/13

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) شعر حفظ شود جریمه 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

برگه ریاضی حل شود

خیلی سبز ص 50 و 51

علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
برگه حل شود- پرسیده میشود 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/8/9

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) خیلی سبز ص 37 و 38
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

برگه فارسی

علوم برگه ریاضی
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/8/8

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) خیلی سبز ص 34 و 35
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

خیلی سبز ص 45 و 46

علوم  خیلی سبز ص 37 جدول
املاء  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/8/7

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر حفظ 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

خیلی سبز ص 34 و 35 و 36  می پرسم

علوم  
املاء املای شب
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/8/6

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 35 و 36 و 37
ریاضی

خیلی سبز ص 33 و 34

علوم  
املاء  8 خط از روی درسس کلمه بنویس 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 پرسش میشود 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/8/2

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  خیلی سبز ص 28 و 29
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 32
ریاضی

خیلی سبز ص 47 و 48

امتحان ریاضی دارند فردا  

علوم  
املاء  املا نوشته شود 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/7/30

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

خیلی سبز ریاضی ص41و 43

 

علوم  اندیشمند ص 26 و 27
املاء  املای شب نوشته شود 
هدیه های آسمان  پرسش میشود 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/7/29

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
از روی درس یک با ربنویسند 
ریاضی

خیلی سبز ریاضی ص39 و 40

کتاب درسی  ریاضی ص 35

علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 پرسش میشود 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/7/25

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص15و16و17خیلی سبز
ریاضی

خیلی سبز ریاضی ص19 و 20 و 21

علوم  
املاء  از تمام درس ها املای شب نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/7/24

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 24 و 25 و 26
ریاضی

خیلی سبز ریاضی ص17 و18

علوم اندیشمند ص 15 و 16
املاء  
هدیه های آسمان  میپرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/7/23

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ریاضی ص 31

خیلی سبز ریاضی ص 35 و 36

علوم  از روی ورقه میپرسم
املاء  از تمام درس ها
هدیه های آسمان  میپرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/7/22

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از روی کلمات درس 8 خط بنویسید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز ریاضی ص 13و 14 و 15
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

 

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه96/7/19      

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

از روی برگه امتحانی نوشته ش.د 

برگه تکلیف حل شود 

علوم  امتحان دارند
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه96/7/18      

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان 1 تا 26
علوم  
املاء  از درس 3
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه96/7/17      

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 21و22
ریاضی ص 29 و 28
علوم  3 بار از روی تغییر فیزیکی و شیمیایی 
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  انتهای رنگین کمان را بکشید 

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه96/7/16

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 18 و 19
ریاضی ص 25 و 26
علوم  
املاء  املا از روی 3 درس
هدیه های آسمانان   می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه96/7/15

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  رو نویسی از روی درس
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 18و 19 و 20
علوم  
املاء  املا از روی درس
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/2/25 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی آزمون 5 و 4 و12 و 14 اسفندیار
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/2/24 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی آزمون 11  اسفندیار
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 امتحان مطالعات اجتماعی
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/2/23 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 امتحان نگارش
ریاضی آزمون 6 و 7  اسفندیار
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/2/20 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی آزمون 18 و19 اسفندیار
علوم  امتحان علوم
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/2/19 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کلمات پایانی کتاب پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی
علوم  
املاء  امتحان املا
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/2/18 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 حفظ سوره
فارسی (بخوانیم)  دفتر املا و کتاب فارسی آورده شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  سوال ریاضی حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   امتحان هدیه ها تمام کتاب
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/2/17 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   امتحان هدیه ها
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/2/16 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 امتحان قرآن 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 درس 15 و 16 و 17 و 18 امتحان
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/2/13 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 148 و 149 و 150 حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
فصل 3 و 4 نگارش امتحان 
ریاضی از برگ ریاضی نوشته شود
علوم  امتحان کاربرگ ص 7 و 27 
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/2/12 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
نگارش امتحان 
ریاضی  امتحان محیط دایره تا آخر 
علوم  
املاء  درس 11 و 12 و 13 و 14 و 15
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 درس 13 و 14 و 15 امتحان 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/2/11 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 فصل 1 و 2 امتحان
ریاضی  
علوم کل کتاب پرسیده می شود
املاء  
هدیه های آسمانان  درس  10 و 11 و 12 امتحان
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/2/10 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 ص 121 و 122 حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  درس 11 و 12 امتحان
املاء 10 درس اول کتاب املا
هدیه های آسمانان  درس  6 و 7 و 8 و 9 امتحان
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/2/9 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 ص 122 حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 172 و 173 اندیشمند 
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 ص 35 و 36 و 37 و 38 کاربرگ
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/2/6 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 142 و 143 - امتخان مبتکران
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 159 و 160 و 161 اندیشمند - از روی برگه نوشته شود
علوم  درس چه خبر 2 و کارها آسان می شود
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/2/4 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص168 و 169 اندیشمند - امتحان ریاضی دارند
علوم  
املاء  5 درس آخر
هدیه های آسمانان  درس 6 و7 8 و 9 امتحان
مطالعات اجتماعی
درس 19 و 20 امتحان
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/2/3 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  مسابقه علمی دارند
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 166 و 167 اندیشمند
علوم  خوانده شود
املاء  
هدیه های آسمانان   خوانده شود
مطالعات اجتماعی
خوانده شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/2/2 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 آیه الکرسی حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 162 و 163 و 164ندیشمند
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 فصل 3 امتحان
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/1/30 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 142 و 143 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 159 و 160 و 161 اندیشمند ریاضی از روی برگه نوشته شود
علوم  درس چه خبر 2 و کارها آسان می شود
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/1/29 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی ضرب کسر تا سر تناسب
علوم  
املاء 5 درس دوم املا
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 ص فصل 2 امتحان
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/1/28 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 مسابقه قرآن
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 157 اندیشمند ریاضی
علوم حرکت بدن چه خبر - امتحان 
املاء  3 درس اول ا
هدیه های آسمانان   درس 3 و 4 و 5 امتحان
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/1/27 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 47 و 48 کاربرگ و ص 156 اندیشمند ریاضی
علوم  فصل 1 و 2 امتحان
املاء  3 درس اول ا
هدیه های آسمانان   درس 1 و 2
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/1/26 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 47 و 48 کاربرگ
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  
املاء  3 درس اول امتحان املا دارند
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 ص 33 و 34 کاربرگ - فصل 1 امتحان 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/1/23 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 آیه الکرسی را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  ص 150 و 151 پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 138 و 139 کتاب درسی
علوم فصل 1 اندیشمند و کاربرگ و کتاب خوانده شود اولیا محترم بپرسند و امتیاز دهند
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  از روی برگه امتحانی بنویسیدبه غیر از نمرات خیلی خوب

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/1/21 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ص 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 153 و 154 و 155اندیشمند ریاضی حل شود
علوم ص 93 و 94 و 95 اندیشمند علوم حل شود
املاء  
هدیه های آسمانان  ص 35 و 36 کاربرگ
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/1/20 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 ص 120 حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
نگارش کار و تلاش حل شود
ریاضی ص 133 حل شود
علوم آزمایش علوم انجام شود
املاء  
هدیه های آسمانان   کاربرگ هدیه ها
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/1/19

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 از روی کار و تلاش یک بار بنویسید
ریاضی ص 129 کتاب ریاضی و ص 43 و 44 کاربرگ
علوم آزمایش علوم انجام شود
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
2 درس آخر را می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/1/16 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 144 و 145 را می پرسم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

از روی برگه امتحانی بنویسید

علوم  پرسیده می شود
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
کاربرگ 14 و 15 حل شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/1/15 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 142 و 144 را می پرسم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

امتحان ریاضی از اندیشمند تا سر ضرب 

علوم  
املاء  املای شب از10 درس اول
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 فصل اول مطالعات پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/1/14 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 142 و 143 را می پرسم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

از ص 1 تا 32 چهارشنبه امتحان ریاضی محیط شکل های داده شده

علوم  
املاء  املای شب از 5 درس اول
هدیه های آسمانان   می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/12/22 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 121 کتاب و ص 41 و 42 کاربرگ

علوم  امتحان علوم از قسمت خاک
املاء  املای شب از 5 درس آخر
هدیه های آسمانان   می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  وسایل هفت سین

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/12/21 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 ص 122 حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 122 و 123 کتاب درسی

علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه95/12/18 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 151 و 150 را حفظ کنند
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 41 و 42 کاربرگ ریاضی 

ص 147 و 149 اندیشمند ریاضی 

علوم  درس خاک پرسیده میشود 
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/12/16

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 116 و 117 کتاب درسی - مکعب درست کنید - ادنیشمند ص 145
علوم   اندیشمند می پرسم
املاء  
هدیه های آسمانان   ص 31 و32 کاربرگ و ص 84 و 85 کتاب درسی
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/12/15 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 149 و150 را می پرسم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  ص 89 اندیشمند می پرسم
املاء  املای شب 
هدیه های آسمانان   می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/12/14 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 روخوانی شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 5 بار از ص 150
ریاضی ص 145 و 146 اندیشمند فارسی
علوم  
املاء  املای شب 10 درس آخر
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 ص 31 و 32 کاربرگ 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/12/11 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 150 حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه امتحانی نوشته حل شود - ص 39 و 40 کاربرگ و ص 144 اندیشمند
علوم  ص 87 و 88 خوانده و حل شود
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/12/10 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 147و 148 و 149 و اخر کتاب فارسی را می پرسم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 39 کاربرگ ریاضی - امتحان دارند
علوم  
املاء  املای از 5 درس آخر
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/12/9 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 148 و 149 و اخر کتاب فارسی را می پرسم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 37 و 38 کاربرگ ریاضی
علوم ص 43 و 44 کاربرگ علوم
املاء  املای شب از درس 1 تا 10
هدیه های آسمانان   پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/12/8 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  نگارش حل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 140و142 اندیشمند
علوم  ص 85 و 86 اندیشمند
املاء  املای شب 10 تا 15 درس
هدیه های آسمانان   پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/12/7

نام درس تکالیف                     
قرآن
 ص 120و 121 حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش حل شود
ریاضی ص 141 اندیشمند
علوم  ص 41 و42 کاربرگ علوم
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/12/4 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 ص 121 حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 138 و 139  - برگه آدینه
علوم  ص 39 و 40 کاربرگ علوم
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/12/3 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 149کتاب فارسی
فارسی (بنویسیم)
 خلاصه داستان
ریاضی امتحان ریاضی
علوم  
املاء  املای شب
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/12/2 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 146 و 147 و 148 را می پرسم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 135 و 136اندیشمند ریاضی 
علوم  ص 82 و 83 خوانده شودص 84 اندیشمند 
املاء  
هدیه های آسمانان   می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/11/30 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 ص 120 آخر کتاب را می پرسم
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 131 و 132اندیشمند ریاضی و ص 35 و 36 کاربرگ
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 می پرسم 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/11/27

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص146 و 147 و 148 فارسی آخر کتاب دوره  شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 100 و 101 و 102 و 103 کتاب ریاضی - از روی برگه امتحانی بویسید
علوم  ص 37 و 38 کاربرگ علوم - شنبه امتحان علوم از دو درس 1 و 2 کارها آسان می شود برگه را هم بخوانید
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/11/26

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 148 فارسی آخر کتاب حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 خلاصه داستان
ریاضی ص 33 و 34 کاربرگ ریاضی
علوم  
املاء  املاشب
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/11/25

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 129 و 130 اندیشمند
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   ص 29 و 30 کاربرک
مطالعات اجتماعی
امتحان مطالعات همسایه ها و زمین
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/11/24

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 127 و 128 اندیشمند
علوم  
املاء  یک املای شب
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
نقشه ایران را بکشید
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/11/23

نام درس تکالیف                     
قرآن
 روانخوانی کنید
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 96 و 97 کتاب
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 زمین ها و همسایه ها - امتحان
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/11/20

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 124 و 125 اندیشمند
علوم ص 79 و 80 اندیشمند - امتحان علوم
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  امتحان علوم  کارها آسان می شود 1 و 2 امدیشمند و کاربرگ

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/11/19

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  خلاصه داستان
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از اول کتاب تا ص 123 اندیشمند امتحان دارند
علوم  ص 76 و 77 و 78 اندیشمند علوم
املاء  املای شب
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/11/18

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 ص 41 و 42 کاربرگ
ریاضی ص 31 و 32 کاربرگ
علوم  
املاء  املای شب
هدیه های آسمانان  کاربرگ ص 27 و 28  انجام شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/11/16

نام درس تکالیف                     
قرآن
 درس 9 از اول تا آخر خوانده شود
فارسی (بخوانیم)  دهخدا درس جدید داده می شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی تمرین های داده شده حل شود
علوم انرژی با سوالهایش - مسواک همراه داشته باشند فردا فلوراید تراپی دارند
املاء  
هدیه های آسمانان   جهان دیگر با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 درس جدسد داده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/11/13 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
ص 37 و 38 کاربرگ فارسی
ریاضی ص 116 و 117 اندیشمند  - از روی برگه نوشته شود
علوم  خوانده شود
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/11/12 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) خلاصه داستان
فارسی (بنویسیم)
 ص 33 و 34و 37 و 38 کاربرگ فارسی 
ریاضی 20 سوال ریاضی از از زاویه و درصد
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/11/11 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  نگارش حل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 112 اندیشمند
علوم  کاربرگ 33 و 34 و ص 71 و 72 اندیشمند
املاء  
هدیه های آسمانان   خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/11/10 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش انجام شود
ریاضی ص 85 و 86 کتای درسی 
علوم  
املاء  املای شب 
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
امتحان دارند
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/11/9 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 امتحان قرآن
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش انجام شود
ریاضی ص 111 اندیشمند
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 همسایگان پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/11/6 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 29 و 30 کاربرگ - از روی برگه نوشته شود
علوم  ص 31 و32و33و34 کاربرگ
املاء  املای شب گفته شود
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/11/5 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی از کتاب - اندیشمند و کاربرگ ریاضی
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/11/4 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 امتحان و ارزشیابی قرآن
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص ص 108 و 109 ، 110 اندیشمند
علوم پرسیده می شود
املاء املای شب
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/11/3 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  امتحان فارسی
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 105 و 106 اندیشمند
علوم پرسیده می شود
املاء  شعر حفظ - معنی کلمات از 142 تا 147
هدیه های آسمانان   هدیه ها پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/11/2 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 امتحان نگارش 
ریاضی ص 78 
علوم پرسیده می شود
املاء  
هدیه های آسمانان   هدیه ها پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 تمام درس های داده شده پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/10/29 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی حل شود
علوم  سوال علوم در دفتر نوشته شود و جواب دقیق داده شود - امتحان علوم دارند
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/10/28 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ارزشیابی مستمر
علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   دوره - امتحان 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/10/27 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 مسابقه قرآنی دارند
فارسی (بخوانیم)  دوره امتحان 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی دوره - امتحان 
علوم دوره - امتحان
املاء  
هدیه های آسمانان   دوره - امتحان 
مطالعات اجتماعی
دوره- امتحان
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/10/26 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  دوره
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی دوره 
علوم دوره 
املاء  
هدیه های آسمانان   دوره 
مطالعات اجتماعی
دوره
کتب کمک آموزشی  مسابقه علمی از تمام کتاب و تمام دروس دارند
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/10/25 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 77 و 78 انجام شود
علوم  ص  31 و 32 کاربرگ
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 امتحان از تمام کتاب
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/10/22 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) خوانده شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 85 و 86 اندیشمند در دفتر نوشته و حل شود- ص 20 و 21 و 22 کاربرگ - از روی برگه امتحانی نوشته شود
علوم  ص 28 و 29 و 30 کاربرگ
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/10/20

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 142 تا 147 پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 102 و 103 اندیشمند
علوم  
املاء  املای شب از تمام کتاب
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
از اول کتاب پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/10/19 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم  تحقیق  در مورد مار - ماهی - خفاش
املاء  
هدیه های آسمانان   از درس اول تا آخر می پرسم
مطالعات اجتماعی
از هر درس 5 سوال - ص 25 و 26 کاربرگ 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/10/18

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 147 فارسی حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 100 و 101 اندیشمند ریاضی حل شود
علوم  
املاء املای شب نوشته شود
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/10/15 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) شعر حفظ پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
درس آزاد کامل شود
ریاضی

ص 25 و 26 کاربرگ حل شود

علوم چه خبر 1 و 2 شنبه امتحان 
املاء نقاشی و داستان خواسته شده انجام شود
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/10/14 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 31 و 32 کاربرگ
فارسی (بنویسیم)
 شعر حفظ پرسیده می شود
ریاضی

امتحان

علوم چه خبر 1 و 2 شنبه امتحان 
املاء  املای شب
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/10/13 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کلمات از 142 تا 146 پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 ص 23 و 24 و 25 کاربرگ 

علوم ص 25 و 26 و 27 
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
کاربرگ  ص 23 و 24 حل شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/10/12 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 146 فارسی حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
نگارش انجام شود
ریاضی

 

علوم  ص 65 و 66 اندیشمند
املاء  املای شب
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
کاربرگ کتاب 5 و 6 حل شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/10/11 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 146 فارسی حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 شعر حفظ شود
ریاضی

 

علوم  
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/10/8 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  روخوانی تمرین شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

امتحان ریاضی رونویسی شود

علوم  برگ تکلیف شب حل شود
املاء  
هدیه های آسمانان   غلط برچه نوشته شود
مطالعات اجتماعی
غلط برگه نوشته شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/10/7 

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

امتحان ریاضی کتاب دوره شود 30 سوال نوشته و حل شود

علوم  
املاء  املا از تمام کتاب
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/10/6

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  نگارش حل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 94 و 95  اندیشمند

علوم ص 64 اندیشمند
املاء  
هدیه های آسمانان  ص 23 و 24 کاربرگ هدیه ها 
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/10/5

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش درس جدید 2 ص حل شود
ریاضی

ص 93 اندیشمند

علوم  خوانده شود
املاء  املای شب نوشته شود
هدیه های آسمانان   امتحان - خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/10/4

نام درس تکالیف                     
قرآن
 روخوانی انجام شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 90 و 92 اندیشمند

علوم  دو تا لیوان یک بار مصرف - چه خبر 1 و 2 پرسیده - ص 93 انمدیشمند علوم کار شود
املاء  
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/9/29

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 ص 65 نوشته شود

علوم  
املاء املای شب کار شود فردا امتحان املا
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/9/28

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 144 فارسی حفظ شود 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 

علوم خوانده شود
املاء  املای شب گفته شده
هدیه های آسمانان   خوانده شود
مطالعات اجتماعی
امتحان از هر درس 5 سوال
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/9/24

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 144 فارسی حفظ شود 
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 83 و 84 و 85 اندیشمند

علوم ص 58 و 59 اندیشمند - امتحان علوم
املاء  املای شب از تمام املاهای گفته شده
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
ص 21 و 22 انجام شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/9/23

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 144 فارسی حفظ شود 
فارسی (بنویسیم)
 خلاصه داستان
ریاضی

امتحان ریاضی

علوم  قسمت چشم پرسیده می شود
املاء  املای شب
هدیه های آسمانان   
مطالعات اجتماعی
کاربرگ 1 تا 4 کتاب درسی
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/9/22

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ارزشیابی
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 ص 62 کتاب کار شود

علوم  قسمت چشم پرسیده می شود
املاء  
هدیه های آسمان  از وال کتاب پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 درس جدید پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/9/21

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 142 و 143 کلمات پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 

علوم  قسمت چشم ص 57 اندیشمند
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/9/20

نام درس تکالیف                     
قرآن
 نهج البلاغه پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  دوره
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 دوره

علوم  دوره
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
خوانده شود می پرسم
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/9/17

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 25 و 26 کاربرگ
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

از روی برگه ریاضی نوشته و حل شود

علوم  خوانده شود چشم پرسیده می شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
ص 19 و 20 کاربرگ
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/9/16

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) خلاصه داستان 
فارسی (بنویسیم)
90 و 91 زیبا بنویسیم
ریاضی

امتحان 

علوم  
املاء  املا نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
تمام کتاب را می پرسم
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/9/15

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 142 پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
 از برگه و ص 142 امتحان
ریاضی

2 برگه ریاضی حل شود

علوم بخش بدن و انسان امتحان
املاء  املا نوشته شود
هدیه های آسمان  خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 خوانده شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/9/14

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  نوشته شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 81 و 82  اندیشمند 

علوم  دوره و خوانده شود
املاء  املا نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/9/13

نام درس تکالیف                     
قرآن
 خواندن ص 21 و 22 کاربرگ 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 78 و 80 اندیشمند 

علوم  
املاء  
هدیه های آسمان ص 21 و 22
مطالعات اجتماعی
مطالعات امتحان 1 تا آخر 7
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/9/9

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 142 فارسی پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
از برگه و صفحه 142 امتحان
ریاضی

2 برگه ریاضی حل شود

علوم  بخش بدن انسان امتحان
املاء  یک املای شب گفته شود
هدیه های آسمان خوانده شود
مطالعات اجتماعی
خوانده شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/9/7

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ورقه داده شده پرسیده می شود
فارسی (بنویسیم)
ص 21 و 22 کاربرگ
ریاضی

ص 77 و 79 اندیشمند ریاضی

علوم  
املاء  یک املای شب گفته شود
هدیه های آسمان پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
ص  18کاربرگ حل شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/9/6

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 برگه پرسیده می شود
ریاضی

ص 19 و 20 کاربرگ و ص 75 و 76 اندیشمند ریاضی

علوم ص 150 اندیشمند
املاء  
هدیه های آسمان پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
ص  16 و 17 کاربرگ حل شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/9/3

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) از 9 درس می پرسم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

2 برگه داده شده حل شود

علوم  ورقه داده شده را می پرسم
املاء  
هدیه های آسمان  ص 17 و 18 کاربرگ
مطالعات اجتماعی
ص 13 و 14 کاربرگ
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/9/2

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) خلاصه کتاب داستان
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

از روی برگه نوشته شود

علوم  
املاء  امتحان املا -یک امتحان از تمام درسها
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/9/1

نام درس تکالیف                     
قرآن
 روخوانی کنید
فارسی (بخوانیم)  می پرسم
فارسی (بنویسیم)
 جزوه پرسیده می شود
ریاضی

امتحان

علوم ص 46 و 47 اندیشمند
املاء  
هدیه های آسمان  از تمام درسها می پرسم
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/8/29

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 70 و 71 و 72 اندیشمند

علوم ص 44 و 45 اندیشمند
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/8/26

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  از 9 درس می پرسم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 2 ورقه دارند حل شود

علوم ورقه داده شده را می پرسم
املاء  
هدیه های آسمان ص 17 و 18 کاربرگ 
مطالعات اجتماعی
ص 13 و 14کاربرگ
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/8/24

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 ص 13 و 14 کاربرگ
ریاضی

از روی برگه ریاضی نوشته شود - ص 43 و 45 و 52 و 53 در کتاب

علوم  بهئانیذ پرسیده می شود
املاء  
هدیه های آسمان  میپرسم
مطالعات اجتماعی
 می پرسم امتحان چهارشنبه
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/8/23

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 امتحان ریاضی

علوم  
املاء  10 خط گفته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/8/22

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 

علوم  از هر درس علوم 10 سوال
املاء  
هدیه های آسمان  ص 15 و 16
مطالعات اجتماعی
از همه درسها می پرسم
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/8/19

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 67 و 68 اندیشمند

ص و 17 و 18 16 کاربرگ ریاضی

علوم  
املاء  ا
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 ص 9 و 10 کاربرگ 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/8/18

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

امتحان ریاضی

ص 15 و16 کاربرگ ریاضی

علوم  
املاء  املای شب 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 ص 5و 6 و 7 کاربرگ 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/8/17

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 کاربرگ فارسی
ریاضی

ص 65 و 66اندیشمند 

ص 13 و14 کاربرگ ریاضی

علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/8/16

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

ص 64اندیشمند 

ص 9و10 و11کاربرگ ریاضی

علوم  ص 11 و12و13
املاء  املاشب نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/8/12

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 20 سوال از تمام ریاضی تدریس شده در بیاورید و حل کنید
علوم  ص 38اندیشمند کار شود
املاء  املا از تمام درسهای داده شده
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/8/12

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 20 سوال از تمام ریاضی تدریس شده در بیاورید و حل کنید
علوم  ص 38اندیشمند کار شود
املاء  املا از تمام درسهای داده شده
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/8/11

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 61 اندیشمند کار شود
علوم  ص 36 و 37اندیشمند کار شود
املاء  املا از تمام درسهای داده شده
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/8/10

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 59 و 60 اندیشمند کار شود
علوم  ص 34 و 35 اندیشمند کار شود
املاء  
هدیه های آسمان  درس 1 و 2 و 3و 4 امتحان گرفته می شود
مطالعات اجتماعی
 پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/8/9

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش درس جدید
ریاضی  ص 38 و 39 کتاب و ص 58 اندیشمند کار شود
علوم  
املاء  املای شب گفته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/8/8

نام درس تکالیف                     
قرآن
 مطالعه شود و توسظ والدین امضا شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم ص 32 و 33 انجام شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 درس سرزمین ما پرسیده می شود
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/8/5

نام درس تکالیف                     
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی اندیشمند ص55و 56
علوم  اندیشمند ص 16 و 17 و 18
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/8/4

نام درس تکالیف                    
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی اندیشمند ص53و 54
علوم  
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/8/3

نام درس تکالیف                    
قرآن
           
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش درس پنجم نوشته شود
ریاضی اندیشمند ص51و52
علوم امتحان علوم بخش 2 و 3
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/8/2

نام درس تکالیف                    
قرآن
           
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 ص 35 کتاب ص 49 و 50 اندیشمند

علوم امتحان علوم
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/8/1

نام درس تکالیف                    
قرآن
           
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 ص 19 و 39 و 37 اندیشمند

علوم ص 14 و15 اندیشمند دانستنی ها خوانده شود- امتحان علوم
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 می پرسم
کتب کمک آموزشی  
 تقویت بنیه علمی
 

بسمه تعالی

 

  تکالیف شب کلاس پنجم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 

چهار شنبه95/7/28

 

نام درس تکالیف                    
قرآن
           
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 ص 18 و 38 اندیشمند

10 سوال از عدد مرکب و عدد مخلوط در دفتر ریاضی نوشته شود 
علوم  بخش رنگین کمان خوانده شود و اندیشمند حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

  تکالیف شب کلاس پنجم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 

سه شنبه95/7/27

 

نام درس تکالیف                    
قرآن
           
 پیدا کنید که آیه ی (فبای الاءربکما تکذبان )چند بار در سوره الرحمن آمده است
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

 ص 46 و 47 اندیشمند

از روی برگه امتحان نوشته شود

علوم  
املاء  املاشب نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

  تکالیف شب کلاس پنجم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 

 شنبه95/7/17

 

نام درس تکالیف                    
قرآن
           
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

کتاب ص 24 و 25 حل شود

اندیشمند ص 20 و 21 حل شود

علوم  ذره بین و ایینه و آب پاش اورده شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

  تکالیف شب کلاس پنجم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 

چهار شنبه95/7/14

 

نام درس تکالیف                    
قرآن
           
 حفظ سوره کافرون 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی

20 سوال ریاضی از مبتکران حل شود

ریاضی اندیشمند ص 16 و 17

علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

  تکالیف شب کلاس پنجم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 

سه شنبه95/7/13

 

نام درس تکالیف                    
قرآن
           
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 13 و 14 کتاب اندیشمند
علوم رونویسی از روی امتحان
املاء
  یک املا شب نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

  تکالیف شب کلاس پنجم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 

دوشنبه95/7/12

 

نام درس تکالیف                    
قرآن
           
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
2 ص بنویسیم
ریاضی ص 10 و 11 کتاب اندیشمند
علوم  میپرسم
املاء
 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 زبان  

بسمه تعالی

 

  تکالیف شب کلاس پنجم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 

یک شنبه95/7/11

 

نام درس تکالیف                    
قرآن
           
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)

 درس 2 را انجام دهید

 

ریاضی از روی برگه امتحانی در دفتر ریاضی نوشته شود و حل شود
علوم  
املاء

 در خانه یک املا نوشته شود

املا پا تخته ای گرفته میشود

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 زبان  

 

بسمه تعالی

 

  تکالیف شب کلاس پنجم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 

 شنبه95/7/10

 

نام درس تکالیف                    
قرآن
           
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 15 و 16 و 17در کتاب حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 
کتب کمک آموزشی  
 زبان  

 

برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: احسان همت یار ، ارشیا خرمی ، پارسا صابر ،،،، کلاس اول: سیدعلی احمدی ،محمدرضانائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، ایلیا کریمی کلاس چهارم: آرمین احمدیان ، محمدامین بختیاروند،محمدهاشمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: حسام بنی اشراف، ارشیا خرمی، نیکان فتوحی ،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، سید علی احمدی،محمدحسین ملک پور، کلاس دوم: امیرعلی نوروزی، امیرعلی فرهای، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: پرهام کریمی ،،،، حسین یاری ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدحسین رمضانی،رادمهررحیمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی: رضا فرامرزی،،،،،، امید رحیمی ، پویا کریمی ،،،،، کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر، نیکان دهقانی ،،،،،،،، کلاس سوم: رهام لشکری ، محمدحسین قدیری ، شهیارنیکنام کلاس چهارم: ایلیا مرزبان ،،،،،،،، متین رضایی ، محمدهاشمی ،،، کلاس پنجم: علی رهنما ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی،سورنا کریمی کلاس ششم: پویا مشایخی ،،،،، علی ماهانی ، مهدی عباسیان
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:امید رحیمی،،،، نیکان فتوحی ، ارشیا خرمی ،،،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، محمد حسین ملک پور ، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، سام محمودی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم: آرمین احمدیان ،،، ایلیا مرزبان ، اباالفضل شیرانی کلاس پنجم: امیرحسین جعفر آقایی ، سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، برنا طالبی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر، امیرمحمدجعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس اول: سیدعلی احمدی، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: پویابر صابر،،،،،،، امیرعلی نوروزی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی ،،،، کلاس چهارم: متین رضایی،محمد حسین رمضانی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی، مهدی عباسیان
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی، ،،،،،،رضا فرامرزی ، ارشیا خرمی کلاس اول: محمدرضا نائبی، امیرعلی خیرخواه،حسین ملک پور کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی فرهادی کلاس سوم: محمدحسین قدیری ، شهیار نیکنام، رهام لشکری ،،،، کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، رادمهر رحیمی ، ایلیا مرزبان ،،، کلاس پنجم: محمدقضاوی، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: عرشیا حقیقی ،،،،،، پویا مشایخی ،سبحان رمضانی
برترین های قرآنی بهمن ماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی ، امیدرحیمی ، محمدحسام بنی اشراف کلاس اول: محمدرضا نائبی ، سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، حسین یاری کلاس چهارم: محمدهاشمی، آرمین احمدیان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی ، محمدقضاوی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: برنا طالبی، محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی بهمن ماه
کلاس آمادگی : ارشیا خرمی، محمدحسام بنی اشراف، نیکان فتوحی کلاس اول: سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه، محمدرضا نائبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، پویا صابر، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: مهدی جابری، حسین یاری ، رهام لشکری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، آرمین احمدیان کلاس پنجم: علی رهنما، سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی بهمن ماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، سیدحسام بنی اشراف کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، محمدحسین ملک پور کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، امیرعلی فرهادی، مهدیار مجیدی کلاس سوم: شهیار نیکنام ، سام محمودی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی ، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی کلاس ششم: ارشیا رمضانی ، علی ماهانی ، برنا طالبی
برترین های قرآنی دیماه
کلاس آمادگی: سیدمحمدحسام بنی اشراف، احسان همت یار، ارشیاخرمی کلاس اول: امیرعلی خیرخواه، سیدعلی احمدی، محمدرضا نایبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، امیرعلی نوروزی، نیکان دهقانی کلاس سوم: حسین یاری ، مهدی جابری، پرهام کریمی کلاس چهارم: محمدهاشمی، ایلیا مرزبان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی، محمد قضاوی کلاس ششم: محمدصالح کاظمی، محمدجواد رمضانی، برنا طالبی
برترین های علمی دیماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، نیکان فتوحی، امید رحیمی کلاس اول: امیرعلی عباس زاده، سیدعلی احمدی،محمدرضانایبی کلاس دوم: امیرعلی فرهادی، آرمین ارباب زاده، پویا صابر کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: سورنا کریمی، علی رهنما، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی،برنا طالبی،هامون هاشمی
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس آمادگی: نیکان فتوحی، پویا کریمی، پارسا صابر کلاس اول: محمدرضا نایبی، امیرعلی خیرخواه، امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، پویا صابر، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: شهیار نیکنام، رهام لشکری، سام محمودی کلاس چهارم: آرمین احمدیان، ایلیا مرزبان، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی، سورنا کریمی، علی رهنما کلاس ششم: سبحان رمضانی، عرشیا حقیقی ، پویا مشایخی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی ، سید حسام بنی اشراف،نیکان فتوحی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی نوروزی ،،،، نیکان دهقانی آرمین ارباب زاده کلاس سوم : پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس چهارم: محمد هاشمی،محمد حسین رمضانی،آرمین احمدیان کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی،سورنا کریمی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، عرشیا حقیقی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : پارسا صابر ،،،، نیکان فتوحی ، احسان همت یار کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی فرهادی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم : پرهام کریمی ،،،،، ایلیا کریمی ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدهاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس پنجم : سورنا کریمی،امیر حسین جعفرآقایی،ارشیاابومسعودی کلاس ششم: برنا طالبی،محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی ،،،،،، رضا فرامرزی ، امید رحیمی ،،، کلاس اول : محمدرضا نائبی،امیر علی خیرخواه،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر ، آرمین ارباب زاده ،،،،،، کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،، رهام لشکری ، شهیار نیکنام ،، کلاس چهارم : ایلیا مرزبان ،،،، ابوالفضل شیرانی ، متین رضایی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : مهدی عباسیان ، عرشیا حقیقی ، سبحان رمضانی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی،سید حسام بنی اشراف ، ارشیا خرمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: سام محمودی ،،،،، ایلیا کریمی ، شهیار نیک نام ،،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، آرمین احمدیان ، محمدهاشمی کلاس پنجم :ارشیا ابومسعودی ، سورنا کریمی ، حسین جعفرآقایی کلاس ششم : سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، جواد رمضانی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر ،،،،، احسان همت یار ، محمد جعفرآقایی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، امیرعلی نوروزی ، مهدیار مجیدی کلاس سوم: امیرمهدی جابری ، حسین یاری ، پرهام کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، ایلیا مرزبان ، محمد هاشمی کلاس پنجم: محمد قضاوی امیرحسین جعفر آقایی ، علی رهنما کلاس ششم : محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:شایان اخوان،امیر ساسان بهرامیان،فرنام طرفه نژاد کلاس اول : مهدیار مجیدی ، ،، ،، صدرا رادمان کیا ، پویا صابر ،،،،، کلاس دوم : حسین یاری ، ،،،، شهیار نیک نام ، رهام لشکری ،،،، کلاس سوم : آرمان بکطاش ، ،،، متین رضایی ، محمدحسین رمضانی کلاس چهارم: سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی کلاس پنجم: عرشیا رمضانی ، ،،، علی ماهانی ، پویا مشایخی ،،، کلاس ششم : علی صادقی ، ،، محمد تقی امانی ، رضا کیانی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی، امیرمحمد آقایی ، امید رحیمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، نیکان دهقانی کلاس سوم : امیرمهدی جابری ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،، کلاس چهارم: محمدهاشمی ، آرمین احمدیان،محمدامین بختیاروند کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : برنا طالبی ، محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ احسان همت یار، حسام بنی اشراف ، نیکان فتوحی کلاس اول : محمدرضا نائبی ، سید علی احمدی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، ،،، امیرپویا صابر ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: حسین یاری ،،،،، پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، اباالفضل عطایی،حسین رمضانی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ،،، علی رهنما ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : رضا فرامرزی ، پویا کریمی ، اکید رحیمی کلاس اول : علیرضا دادخواه ، امیرعلی عباس زاده ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم : صدرا رادمان کیا ، نیکان دهقانی ، پویا صابر کلاس سوم : حسین یاری ، سام محمودی ، رهام لشکری کلاس چهارم : ابوالفضل شیرانی ، رادمهر رحیمی ، متین رضایی کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما ، سورنا کریمی کلاس ششم: مهدی عباسیان ، ارشیا حقیقی ، علی ماهانی