منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 848
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 124 نفر
بازدید دیروز : 329 نفر
بازدید کلی : 466368 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس پنجم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 تا7 دقیقه قرآن برای اولیا بخوانید و هر روز امضا شود

فارسی (بخوانیم)

دوبار بلند با لحن صحیح متن درس را بخوانید

فارسی(بنویسیم)
  در مورد تولد حضرت عیسی(ع) انشا بنویسید
ریاضی

20 مسئله و سوال از متن کتاب درسی از ص 10 تا 28 در دفتر نوشته و پاسخ داده و کنترل و امضا شود

علوم

بقیه فصل مواد از اندیشمند خوانده شود سوالهای درس را در متن کتاب در آورید و حفظ شود برای امتحان آماده باشید

 املاء           10 کلمه با دو هم خانواده بنویسید و حفظ باشید معنی کلمات دو درس آخر را حفظ باشید می پرسم
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/28

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 تا7 دقیقه قرآن برای اولیا بخوانید و هر روز امضا شود

فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

ص 27 و 28و 29 کتاب درسی کامل حل شود-

علوم

امتحان علوم فصل1 و 2 دارند حاضر شوند و پرسش می شود

 املاء           
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/24

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 تا7 دقیقه قرآن برای اولیا بخوانید و هر روز امضا شود

فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

ص 27 و 28 کتاب درسی امروز -- ص 29 شنبه و ص 30 کتاب خیلی سبز

علوم

فصل 1 و 2 روز دوشنبه آینده امتحان حاضر و پرسیده می شود - روزی 5 سوال از کتاب کمک درسی علوم پاسخ دهید جمعا 15 سوال

 املاء          یک ص  و 10 کلمه هم خانواده 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 درس 4 را حاضر و کار برگ انجام شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 تا7 دقیقه قرآن برای اولیا بخوانید و هر روز امضا شود

فارسی (بخوانیم)

از کتاب طالب تبار معنی کلمات و متضاد و هم خانواده از درس بازرگان حفظ می پرسم

فارسی(بنویسیم)
 درس بازرگان و پسران ص 23 و 24 کتاب بنویسیم
ریاضی

ریاضی کتاب سبز ص 25 انجام و کتاب همراه آورده شود

علوم

فعالیتهای ص 24 علوم و کاوشگری های ص 22 و 23 مطالعه و انجام و نتیجه بگیرید فردا امتحان از فصل نور حاضر شود

 املاء          یک ص  و 10 کلمه ومعنی آن از درس بازرگان و پسران زیر املا بنویس
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 تا7 دقیقه قرآن برای اولیا بخوانید و هر روز امضا شود

فارسی (بخوانیم)

معنی و هم خانواده و روخوانی مطالعه شود و انجام تمرین کتاب فوق برنامه ص 19 انجام و کنترل شود

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

ریاضی کتاب سبز ص23 و 24 انجام و کتاب همراه آورده شود

علوم

نقاشی گزارش کار امروز و حاضر کردن فصل 3

 املاء          یک ص در دفتر و 10 کلمه و معنی در زیر املا نوشته و کنترل شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 دقیقه قرآن برای اولیا بخوانید و هر روز امضا شود

فارسی (بخوانیم)

 شعر حفظ شود

فارسی(بنویسیم)
 شعر را در دفتر بنویسید و معنی آن را یاد بگیرید 
ریاضی

ریاضی کتاب سبز ص 21 و 22 حل شود ریاضی کتاب درسی ص 19 و20 انجام دو ص اول کسر پیش خوانی شود و ص اول نوشته شود

علوم

وسایل آزمایش فصل دوم همراه باشد

 املاء          هر روز یک ص نوشته و صحیح غلط ها 3 مرتبه تکرار شود و توسط ولی امضا شود
هدیه های آسمان  نماش ص 23 توسط گروه و درس چهارم پیش خوانی شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

قرآن را حاضر کنید

فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

ص 19 و20 کتاب سبز را حل کنید-افرادی که امروز ص 17 و 18 کتاب ناقص بود کامل کنند

علوم

آب پاش (اسپری) بیاورید فصل سوم ص 18 و 19 کتاب پیش خوانی شود کتاب اندیشمند 10 سوال از فصل 2 انجام شود

 املاء           یک ص کامل لغت و املا کار شود از درس سوم و شعر امروز - شعر تا آخر هفته حفظ شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 فردا امتحان اجتماعی - درسها خوانده و پرسیده شود 1 تا 3

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن

خواندن  (5 تا 7 دقیقه ) قرآن و روخوانی آن

فارسی (بخوانیم)

 درسها را دوره کنید و معنی کلمات و نکات امروز را حاضر و حفظ کنید

فارسی(بنویسیم)
ص 21 نگارش انجام شود
ریاضی

شنبه امتحان از عدد نویسی و ارزش مکانی و اعداد مرکب مطالب آن از کتاب دوره شود و از کتاب 7 تمرین حل کنید شنبه کتاب کار را همراه بیاورید

علوم

 نکات دفتر دوره شود و غلط های امتحان نوشته وامضا برگه امتحان 

 املاء           
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

خواندن  (5 تا 7 دقیقه ) سوره الرحمن و ایه الکرسی قواعد وقف رعایت شود ولی محترم نظارت داشته باشد

فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
 ص 20 کتاب درسی مطالعه و کامل شود - کتاب فوق برنامه ادبیات را همراه بیاورید
ریاضی

از کتاب کار خیلی سبز فقط ص 15 و 16 انجام کنترل و امضا شود و همراه خود بیاورید

علوم

 

 املاء           
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 درس را حاضر کنید می پرسم و درس 3 در مورد وظیفه هلال احمر و انتقال خون تحقیق و چهار خط گزارش بنویسید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/15

نام درس تکالیف                          
قرآن

خواندن مستمر قرآن هر روز کنار قرآن توسط ولی محترم امضا شود (5 تا 7 دقیقه)

فارسی (بخوانیم)

درس سوم را بخوانید 6 خط از درس بنویسید و ترکیب اضافی یا وصفی را مشخص کنید و فعل های آن را مشخص کنید

فارسی(بنویسیم)
 ص 19 بنویسیم
ریاضی

از کتاب کار خیلی سبز فقط ص 14 

علوم

علوم ص 10 اندیشمند پاسخ داده شود و مطالعه شود

 املاء           
هدیه های آسمان مطالعه درس امروز - پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن

از ص 16 تا 17 مرتب روزانه تکرار شود 

فارسی (بخوانیم)

معنی کلمات را حفظ هم خانواده های درسها را می پرسم - معنی شعر فصل خدا

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

ص 12 و13 کتاب درسی

علوم

امتحان علوم از درس اول و دوم 5 سوال از متن درسها امتحان گرفته شود

 املاء           10 کلمه که ارزش املایی دارد بنویسید
هدیه های آسمان  تا ص 17 را دوره کنید
مطالعات اجتماعی
 


تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/13

نام درس تکالیف                          
قرآن

 5 تا 7 دقیقه روخوانی قران خوانده شود 

فارسی (بخوانیم)

درس های قبلی معنی کلمات و نکات دفتر را حاضر و حفظ می پرسم - پیش خوانی درس سوم

فارسی(بنویسیم)
تا ص 16 کامل
ریاضی

سوال های کتاب کار سبز ص 13 را در کتاب حل کنید

علوم

درس علوم را بخوانید فردا امتحان از درس 1 و 2 

 املاء           
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
کاربرگ های دو درس کامل - دو درس اول را می پرسم - درس سوم پیش خوانی

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 98/7/10

نام درس تکالیف                          
قرآن

 5 دقیقه قران خوانده شود 

فارسی (بخوانیم)

درس را بخوانید و 5 ترکیب اضافی و 5 ترکیب وصفی از ص 1 تا 20 کتاب پیدا کنید و بنویسید

فارسی(بنویسیم)
 قسمت های ناقص تا ص 14 کامل شود
ریاضی

ص 11 کامل شود

برگه داده شده حل شود و اولیا کنترل نمایند

علوم

درس 2 حاضرشود

جدول ها و گزارش کامل شود

 

 املاء           
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
درس امروز پرسیده  شود کاربرگ کتاب و پرسش ها کامل


تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

 5 دقیقه قران خوانده شود

آیات 195 تا 205 را از سوره بقره بخوانند

یک دعا ی قرانی که در نماز میخوانیم روی مقوا نوشته و آورده شود

فارسی (بخوانیم)

 شعر فضل خدا  خوانده  شود

فارسی(بنویسیم)
معنی کلمات جدید در دفتر نوشته شود
ریاضی 6 سوال دوره از ریاضی در دفتر نوشته اند حل شود 

 

علوم

درس 2 خوانده شود برای فردا وسایل آورده شود

تخم مرغ پخته -قند -نان - کپک میوه یا نان اگر دارند 

 املاء          10کلمه از شعر پیدا کن و بصورت املایی بنویس
هدیه های آسمان درس دوم پیش خوانی شود درس اول را میپرسم
مطالعات اجتماعی
 درس اول را می پرسم درس دوم پیش خوانی شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 از ص 1 تا 7 انس با قران تکرار و تمرین شود
فارسی (بخوانیم)

 از روی درس اول بخوانیدو مفهوم مطالب را باید بتواند توضیح دهد

فارسی(بنویسیم)
 درس اول تکمیل شود 
ریاضی

 سوالات در دفتر داده شده حل شود 

روزی دو ضرب دو رقم و سه رقم و دو تقسیم حل شود 

علوم  
 املاء           -
اجتماعی   درس اول پیش خوانی شود و با وسایل دور ریختنی شکلک بسازند 
مطالعات اجتماعی
 -

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: محمدطاها لعل ، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، حسین یاری ، ایلیا کریمی ،،،،، کلاس پنجم: محمدامین بختیاروند ، حسین رمضانی ، ابالفضل عطایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، محمدطاها لعل کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،،، مسیح احمدی ، امیرحسین بهاری کلاس دوم: کوروش چراغ ،،،،، علیرضادادخواه،مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، آرین خسرویان ، حسین قدیری کلاس پنجم: ایلیا مرزبان ، محمدحسین رمضانی ، متین رضایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: کیان چراغ ، محمد طاها لعل ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول: امیرحسین بهاری ، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس دوم: کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،، امیرمهدی جابری ، شهیار نیکنام کلاس پنجم: محمد هاشمی، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:طاها لعل ، کیان چراغ ،کامیار کاظمی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ،محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،،، کلاس پنجم: اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، محمد قضاوی ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، کیان چراغ ،،، کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،، امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی کلاس دوم: علیرضا دادخواه ،،،،،،، کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، سام محمودی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس پنجم: متین رضایی ،،،،،،، ابوالفضل شیرانی، رادمهر رحیمی کلاس ششم: سورنا کریمی ، ماهان قبادی پور ، محمد قضاوی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی:کیان چراغ ،،،،،،،، طاها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ،پویا کریمی کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، کامیار کاظمی، کیان چراغ،،،،،،، کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس دوم : علیرضا دادخواه،،،،، کوروش چراغ، محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،،، شهیار نیکنام، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : ایلیا مرزبان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی، امیرحسین جعفرآقایی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ،،،،،،،، طاها لعل، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری ،،، کلاس دوم: کوروش چراغ، مهدی حسن علیزاده،محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،، حسین یاری، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند، ابالفضل عطایی، محمدهاشمی کلاس ششم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی، علی رهنما
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، سهیل سلطان الکتابی،کامیارکاظمی کلاس اول : پویا کریمی،،،،،،،،،،، سیدمحمد حسام بنی اشراف، امیرحسین بهاری ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : کوروش چراغ،،،،،،،،،،،، علیرضادادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : آرین خسرویان،،،،،،، ایلیا کریمی، بردیا صداقت ،،،،،، کلاس پنجم : آرمین احمدیان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،،، ارشیا ابومسعودی، علی رهنما
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی