منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 865
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 40 نفر
بازدید دیروز : 576 نفر
بازدید کلی : 634342 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس پنجم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/29

نام درس تکالیف                          
قرآن 10 دقیقه صفحه هایی که مشخص کردم بلند برای خانواده بخوانید و قواعد رعایت شود 
فارسی (بخوانیم)  

مطالعه درس فارسی دو کاج و شجاعت و حفظ دان های زبانی از طالب تبار  

فارسی بنویسیم

 

ریاضی 

مشابه سوالهای ریاضی و خود هر سوال را در دفتر ریاضی حل کنید بدون کمک 

علوم

در منزل برگه علوم امتحان گرفته شود و سوالها را یاد بگیرید 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

درسهای اجتماعی را بخوانید و  همسایگان 2 را از درس و نقشه بخوانید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن 10 دقیقه صفحه هایی که مشخص کردم بلند برای خانواده بخوانید و قواعد رعایت شود 
فارسی (بخوانیم)  

یک ساعت کتابخوانی و خلاصه آنچه خواندید در چند خط به صورت خلاصه نوشته شود 

فارسی بنویسیم

 

ریاضی 

ص 99 و 100 کتاب درسی انجام شود امروز و انجام برگه ریاضی  - و ص 101 تا ص 104 برای روز بعد انجام شود 

علوم

انجام ده تست با جواب تشریحی از کتاب اندیشمند - امتحان از علوم کل فصل ها مطالعه شود 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

انجام تمرینهای برگه و کنترل شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن وص 51 تا 60 تا سه شنبه تکرار شود 
فارسی (بخوانیم)  

درس کاجستان را یک بار بخوانید و با معنی آن و نتیجه ای که از این درس می گیرید بنویسید 

فارسی بنویسیم

بنویسیم درس کاجستان انجام شود 

ریاضی 

برگه داده شده والد سنجی شود 

علوم

10 تا از بقیه تست های فصل ماشینها را با دلیل انجام دهید 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  دو درس آخر هدیه ها را حاضر و تمرینها را کامل انجام دهید 
مطالعات اجتماعی

 درس های امروز را با دقت دو مرتبه بخوانید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن
فارسی (بخوانیم)  

خواندن درس 2 کاج 

فارسی بنویسیم

از کتاب بنویسیم نوشتن درس شجاعت ( پاسخ تمرین ها)

ریاضی 

فصل اعشار ص 86 و 88 را در دفتر ریاضی کتاب کار با دقت پاسخ دهید و درسنامه را اول بخوانید 

علوم

فصل ماشینها را با دقت مطالعه کرده و پاسخ سوالات داده شده را بنویسید 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 درس های امروز را با دقت بخوانید 10 سوال از متن درس بنویسید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن ص 52 تا 57
فارسی (بخوانیم)  

حفظ شعر بال در بال درس شجاعت حاضر و مطالب طالب تبار از ص 141 تا 146 انجام و حفظ معنی کلمات 

فارسی بنویسیم ص 73 بنویسیم روزی یک موضوع انشاء نوشته شود هر موضوع حداقل یک ص کمتر نباشد 
ریاضی 

 کتاب سبز ص 88 انجام و ناقصی صفحات قبلی 

علوم

امتحان علوم از بدن ماشینها 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 درس 10 و درس 11 حاضر و درس 12 پیش خوانی - شنبه اجتماعی بیاورید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/20

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن 
فارسی (بخوانیم)  

کامل حاضر شوید درسهای فردوسی و بال در بال همه موارد طالب تبار و از حفظ می پرسم 

ریاضی 

یک مرتبه برگه ریاضی با دقت انجام شود و ص 90 و 91 انجام شود 

علوم

 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  می پرسم و تمرینها نوشته شده باشد
مطالعات اجتماعی

 درس 10 و درس 11 را بسیار بسیار با دقت بخوانید و از درس 10 و 11 پانزده سوال مهم و کامل بنویس - سوالها پرسیده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/19

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه قرآن برای فردا
فارسی (بخوانیم)  

سرود ای ایران تمرین شود و درس امروز  - درس نگارش درس سیزدهم انجام تمرین ها - نوشتن انشا شعر بال در بال پرستوها به صورت یک انشا بنویس

ریاضی 

ص 85 تا 87 کتاب سبز را بنویسید و درسنامه آن را بخوانید 

علوم

 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 درسها را دوره کنید و درس جدید پیش خوانی شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن پیام قرآنی ص 48 حفظ و ص 50 تا 52 تمرین شود 
فارسی (بخوانیم)   

خواندن درسها و حفظ معنی کلمات 

ریاضی 

کامل کردن تمرینها اگر باقی مانده  - برگه داده شد انجام دهند کتاب سبز قسمتهای ناقص کامل شود تا پایان فصل آخر - تمام سوالهای امتحان کامل امروز در دفتر نوشته شود و هر روز از امروز تا هفته آینده روزی 3 مشابه برای غلط های خودت بنویس 

علوم

 امتحان علوم از بدن و ماشینها - چند بطری خالی یک لیتری را با ماژیک ده قسمت کن و بیاور 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن خواندن قران و پیش خوانی درس جدید

 

فارسی (بخوانیم)   

 یک صفحه املا بنویسید و کلمه ها را برایش هم خانواده و مترادف بنویسید

تمرین های طالب تبار تا آخر درس موج کامل شود 

ریاضی 

برگه داده شده انجام شود 

خیلی سبز تا پایان فصل کامل شود 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  درس 10 و 11 را بخوانند از هر درس 5 سوال امتحان گرفته شود 
مطالعات اجتماعی

 4 درس آخر حاضر شود 

درس جدید پیش خوانی شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/11/13

نام درس تکالیف                          
قرآن خواندن بصورت روزانه و دوره ی درس آخر

 

فارسی (بخوانیم)   

 شعر بال در بال حفظ شود با معنی

تمرین های کتاب و طالب تبار انجام شود 

3 درس آخر طالب تبار کار شود میپرسم 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی  برگه ریاضی با دقت و نظارت انجام شود -  تمام تکالیف عقب مانده و ناقص انجام شود 
علوم

 درس ماشین ها را از کتاب درسی و اندیشمند بخوانند پرسیده میشود 

اندیشمند آورده شود 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  5 درس آخر هدیه ها شفاهی  امتحان گرفته میشود 
مطالعات اجتماعی
 


تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

تمام درسها و برنامه های شنبه را مطالعه کنید و پیش خوانی درسهای جدید کنید از تمام درسها ی هدیه ها امتحان در منزل و شنبه در کلاس انجام می شود - جزوه ریاضی را بخوانید دو برگه ریاضی را حل کنید و کنترل شود و از کتاب خیلی سبز از ص 66 تا 76 هر کدام از قسمتها ناقص است کامل کنید  

فارسی (بخوانیم)   

 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی  
علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

خواندن روزانه در این هفته روزی 10 دقیقه و حفظ سوره های داده شده - فردا مسابقه قرآن دارند

فارسی (بخوانیم)   

درس آزاد تا روز شنبه هم خوانداری و هم نوشتاری تا روز شنبه کامل و شنبه تحویل داده شود

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی دوره کردن نکات ریاضی فصل آخر فردا کوئیز می گیرم - کتاب ریاضی سبز را مطالعه کنید و همراه بیاورید 
علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان برگه امتحان هدیه ها امضا و نظر ولی و غلط ها نوشته شود - از فردا که نتیجه خوبی نداشتند با برنامه ای که گفتم اجرا شود یک فرصت برای شنبه امتحان هدیه ها می گیرم تمام درسها در منزل کار شود و امتحان گرفته شود برای آمادگی بیشتر 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/6

نام درس تکالیف                          
قرآن

چند صفحه ای که گفته بودم از ص 44 تا 51 روزانه در این هفته روزی 10 دقیقه 

فارسی (بخوانیم)   

درس های آخر از طالب تبار کامل شود 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی کارهای عملی انجام و از ص 83 تا 86 انجام شود و دوره کردن این فصل برای امتحان پس فردا 
علوم

اندیشمند فصل ماشینها مطالعه و یک ص دیگر انجام شود وسایل لازم آورده شود 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  حاضر کردن درس ها و پرسیدن آن 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/5

نام درس تکالیف                          
قرآن

 ده دقیقه خواندن قرآن و رعایت قواعد

فارسی (بخوانیم)   

دو درس آخر یک مرتبه بخوانید - درس بعد را پیش خوانی کنید - یک ساعت کتابخوانی

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی کتاب سبز ص 72 و 73 - کارعملی مجموع زاویه های چهار ضلعی را کنار روی کاغذ هم قرار دهید وبچسبانید و بنویسید چند درجه است 
علوم

10 سوال از فصل ماشینها و انجام فعالیتهای علوم 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 پیش خوانی درس جدید را بخوانید کاربرگهای کتاب کامل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

جهارشنبه 98/11/2

نام درس تکالیف                          
قرآن

 ده دقیقه خواندن قرآن 

فارسی (بخوانیم)   

خواندن درس فارسی

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی از ص56 تا 58 در دفتر پاکنویس شود  و ص 56 کار عملی ( زاویه نیم صفحه را با مجموع زاویه های مثلث تهیه کنید ) - کتاب سبز را بیاورید 
علوم

 فصل ماشینها پیش خوانی و تحقیق در مورد انواع ماشینهای ساده و پیچیده 

 املاء         

 امتحان املا-  از تمام دروس املا کار شود طالب تبار کار می شود 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)            

املا از کلیه دروس فارسی نکاتی که ارزش املایی دارد نوشته شود .فردا امتحان املا دارند 

یک برگه سفید هنر آورده شود 

 

افارسی(بنویسیم)

 قسمتهای عقب افتاده از کتاب بنویسیم دو صفحه کار شود 

ریاضی از کتاب طالب تبار تمام مطالب دو درس آخر انجام و سوالها نوشته شود و تست کار شود 

 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)            

 درس فردوسی را بخوانند و بنویسیم انجام شود 

افارسی(بنویسیم)

 لغت های سخت فردوسی و معنی کلمه ها نوشته شود 

ریاضی

 ریاضی مشابه سوالهای برگه 

برگه ریاضی داده شده با راه حل 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/10/25

نام درس تکالیف                          
قرآن

 مطابق برنامه ریزی که در دفتر به بچه ها داده ام لطفا یادداشت را مطالعه فرمایید و مطابق با آن به صورتیکه زمان بندی کرده ام دانش آموزان را در جهت انجام تمرینها و دوره کردن ریاضی هدایت کنید - تمام تمرینهای دوره ای در دفتر همراه با ساعت کار باشد دفتر نکته ها و درسنامه های کتاب سبز و تمرینها و مسائل کتاب سبز و اشکالهای امتحانات قبلی کار شود 

فارسی (بخوانیم)            

 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی

 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/10/24

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)            

 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی

برگه ریاضی را با دقت حل کنید - اشکالهای برگه امتحانی که دادم پس از امضا یک بار حل و برای هریک مشابه نوشته شود 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  امتحان هدیه ها از درس اول تا درس نهم فردا گرفته می شود با دقت مطالعه و پرسیده شود و از هر درس سوالهای مهم را در دفتر امتحان بگیرید و نظارت شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/10/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)            

 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی

برگه ریاضی با دقت امتحان گرفته شود کنترل و ساعت انجام لازم است 

علوم

 فردا امتحان علوم هر فصل را با دقت بخوانید پرسیده می شود و حداقل از هر درس 5 سوال امتحان گرفته شود تمام تست های اندیشمند حاضر وانجام و رفع اشکال شود تا ص 60 کتاب پاسخ تمام فعالیتها ی همه فصل ها کامل شود و بتوانید توضیح دهید 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یک شنبه 98/10/22

نام درس تکالیف                          
قرآن

 امروز کل درسهای اجتماعی از 1 تا 8 با دقت خوانده شود و  در منزل از آن ها امتحان گرفته شود 5 نمره از  امتحان تلاش در منزل است  نظارت اولیا ی گرامی الزامی است یادداشت بنویسید که کاملا مطالعه کرده است

فارسی (بخوانیم)            

 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی

برگه ریاضی انجام شود انجام و کنترل شود ساعت بزنید

برگه اجتماعی انجام و کنترل شود 

 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 


تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/10/17

نام درس تکالیف                          
قرآن

امتحان قرآن پایان ترم با درخواست بچه ها به فردا موکول شد

فارسی (بخوانیم)            

درس آزاد فرهنگ بومی که در مورد آن توضیح دادم نوشته شود - برای آخر هفته تا شنبه فرصت دارید

افارسی(بنویسیم)

جزوهفارسی ص 1و 2 بخوانید امتحان شفاهی گرفته می شود امضا شود 

ریاضی

برگه داده شده پس از دوره کردن کتاب والدسنجی شود 

علوم

از چه خبر 1 و 2 20 سوال با جواب در دفتر امتحان گرفته شود با استفاده از اندیشمند برای فردا نیست برای چهارشنبه انجام بدهید 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 برگه داده شده پس از خواندن کتاب امتحان توسط والدین امضا و کنترل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

امتحان قرآن پایان ترم

فارسی (بخوانیم)            

 درس روخوانی و معنی کلمات پرسیده می شود - پیام درسی حاضر - درس جدید پیش خوانی شود 

افارسی(بنویسیم)

آخرین درس کامل - بنویسیم انجام در کتاب درسی و طالب تبار 

ریاضی

مشابه ص 65 کتاب تقارن تا ص 70 کامل  از کتاب سبز تا پایان درصد کامل و آورده شود 

علوم

درس امروز را بخوانید

 املاء         

 

هدیه های آسمان حاضر و پرسیده شود 
مطالعات اجتماعی
 

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/10/14

نام درس تکالیف                          
قرآن

درس قرآن را 10 دقیقه اول بلند بخوانید و قواعد را رعایت کنید - فردا امتحان از صفحه های مشخص شده کاملا تا ص 35 حاضر پیامها و معنی کلمات حفظ شود 

فارسی (بخوانیم) 

تمرین شعر صندلی - از درس نقش خردمندان یک بار بخوانید 

افارسی(بنویسیم)
یک املا از درس آخر و مطالب طالب تبار امتحان گرفته شود در کتاب و دفتر 5 سوال مهم کامل
ریاضی 1- روی دو ضرب 3 رقم در دو رقم به دو روش گسترده و خلاصه ( هر روز یک هفته )2- برگه امروز کلاس که کار شد هر سوال یک بار در دفتر و زیر هر سوال 1 مشابه 
علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
فعالیت ها انجام  امتحان اجتماعی از درس اول تا درس هفتم کاربرگ شماره 4 و 5 کامل باشد از آنها سوال داده می شود کل درسها را حاضر کنید و پرسیده و امضا ولی ( قبلا در کلاس کار کردیم )

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/10/11

نام درس تکالیف                          
قرآن

درس قرآن را 10 دقیقه اول بلند بخوانید و قواعد را رعایت کنید - 5 ص دوره از ص 23 تا 27 و قسمتهای قبلی تکرار شود 

فارسی (بخوانیم) 

روزی یک بار درس جدید را بخوانید و هر روز از اول کتاب دو درس دوره پرسیده می شود 

افارسی(بنویسیم)
درس جدید امروز در کتاب بنویسیم انجام می شود 
ریاضی دوره کردن فصل تناسب و برگه داده شده توسط اولیا امتحان گرفته شود کنترل و ساعت انجام 
علوم

 دوره کردن امتحان از برگه داده شده و کنترل و ساعت - شنبه امتحان علوم دارند آمادگی داشته باشند 

 املاء         

 تمام مطالب درس یازدهم فارسی حاضر و معنی کلمات و کلمات املایی نوشته شود در دفتر از ص 120 و 121 طالب تبار تمرین ها پاسخ و کنترل شود 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/10/10

نام درس تکالیف                          
قرآن

درس قرآن را 10 دقیقه اول بلند بخوانید و قواعد را رعایت کنید - 5 ص ادامه دروس قبل یعنی ص 18 تا 22 را حاضر کنید جهت امتحان ترم است به تدریج گرفته می شود 

فارسی (بخوانیم) 

 از ص 95 تا 115 طالب تبار امتحان فارسی از همه موضوعات گرفته می شود تمام فعالیتها کامل شده و حاضر و پرسیده شود و یادداشت بیاورند

افارسی(بنویسیم)
 طالب تبار ناقصی ها کامل شود 
ریاضی ص 60 کتاب سبز و اشکالهای صفحات قبلی انجام شود 
علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 درس 8 اجتماعی را حاضر کنید باید جهت کنفرانس آماده باشید - درس 7 از روی ماکت و نقشه همه بتوانند توضیح دهند ( رودها )

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/9

نام درس تکالیف                          
قرآن

درس قرآن را 10 دقیقه اول بلند بخوانید و قواعد را رعایت کنید - امتحان قرآن از ص 6 تا ص 17 چندین دور بلند با نظارت بخوانید و دو ص آخرین درس قرآن 

فارسی (بخوانیم) 

 

افارسی(بنویسیم)
 
ریاضی ص 63 و 64 در کتاب نوشته شود کتاب سبز تا جایی که قبلا تکلیف داده شده تا ص 58 کامل باشد همراه بیاورید 
علوم

در کتاب درسی فعالیتهای درس امروز علوم و ناقص های قبلی انجام شود حاضر کنید می پرسم 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  تمام درسهای هدیه را حاضر کنید فردا امتحان هدیه ها - فعالیت های درسها هر کجا ناقص است بنویسید
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/10/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

درس قرآن را 10 دقیقه اول بلند بخوانید و قواعد را رعایت کنید -5 ص اول قرآن دوره و درس آخر خوانده شود

فارسی (بخوانیم) 

درس جدید امروز را 2 تا چند بار بخوانند 

افارسی(بنویسیم)
ص باقی مانده امروز کامل شود و تمام مطالب درس امروز از طالب تبار خوانده و نوشتنی هایی که گفتم در دفتر بنویسید 
ریاضی ص 60 تا 62 کتاب درسی و درصدهای تکلیف برگه هایی که قبلا داده شده 
علوم

درس امروز را بخوانید فعالیت ها و آزمایش ها بر ای دوشنبه آماده باشد 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
درس های اجتماعی 5 درس آخر کامل دوره شود و پرسیده و امتحان گرفته می شود درس 3 تا 7 امتحان داریم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/9/27

نام درس تکالیف                          
قرآن

درس قرآن را 10 دقیقه اول بلند بخوانید و قواعد را رعایت کنید - ازص 36 تا 38 کامل حاضر شوند تا شنبه امتحان قرآن گرفته شود 

فارسی (بخوانیم) 

روزی یک ساعت کتاب مورد علاقه خود را بخوانید 

افارسی(بنویسیم)
شعر فارسی را حفظ کنید معنی کلمات 5 درس آخر آن را حفظ بپرسید 
ریاضی ص 59 از کتاب درسی را در دفتر با راه حل کامل بنویسید و مشابه آنها از کتاب سبز 5 مسدله مشابه برای تناسب بنویسید 
علوم

فصل بدن انسان از اندیشمند بخوانید و تست های آخر را کامل کنید 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  درس هدیه ها ی جدید را بخوانید و نکات مهم را حفظ و فعالیتها را پاسخ دهید 
مطالعات اجتماعی
درس امروز اجتماعی پاسخ سوالها داده شود در کتاب اجتماعی را در دفتر بنویسید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/9/26

نام درس تکالیف                          
قرآن

درس قرآن را 10 دقیقه اول بلند بخوانید و قواعد را رعایت کنید - از ص 35 تا 37 کار شود 

فارسی (بخوانیم) 

درس سرای امید را بخوان و حفظ کن  

افارسی(بنویسیم)
یک بار از روی سرای امید و معنی آن در زیر هر بیت بنویسید و نام شاعر و قالب شعر را بدانید قافیه و ردیف را مشخص کنید 
ریاضی ص 59 از کتاب درسی را انجام و 5 مسئله از مسئله های نسبت و تناسب کتاب سبز در دفتر امتحان گرفته شود 
علوم

درسهای علوم امروز را از کتاب بخوانید ( ار درسی و اندیشمند ) 

 املاء         

 فردا کوئیز از نام آوران و شعر ومعنی از طالب تبار 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 درس 7 درس جدید پیش خوانی درس رودها پرسیده شود فرق صنایع مادر و صنایع مصرفی چیست بنویسید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/24

نام درس تکالیف                          
قرآن

درس قرآن را 10 دقیقه اول بلند بخوانید و قواعد را رعایت کنید - مسابقه نهج البلاغه سه شنبه برگزار می شود

فارسی (بخوانیم) 

روخوانی درس دوبار بلند 

افارسی(بنویسیم)
 درس نام آوران کامل نوشته وانجام شود 
ریاضی کتاب درسی از ص 56 و 57 و 58 با دقت تمام نکته ها که قبل گفتم  و سوالها زیبا و مرتب در دفتر ریاضی شود  واز دور نطارت شود 
علوم

از کتاب درسی فصل 5 را بخوانید کارهای قبل را بیاورید و 10 سوال مفصل بنویسید

 املاء         

 

هدیه های آسمان فعالیت تا ص 50 کامل شود درس هشتم را پیش خوانی کنید
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/9/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

درس قرآن را 10 دقیقه اول بلند بخوانید و قواعد را رعایت کنید 

فارسی (بخوانیم) 

کتاب های کار را هر کدام نقص دارد امروز انجام دهید ( تقسیم بندی قسمتهایی که انجام نشده )

افارسی(بنویسیم)
 
ریاضی از ص 58 کتاب درسی و سوال مشابه ص 41 و یک سوال ص 40 کتاب سبز ریاضی و خود سوال 
علوم

جمع آوری فعالیت ص 41 کتاب علوم و انجام فعالیتهایی که جلسه قبل گفته ساخته شود 

 املاء         

یک ص املا از درس نام آوران و معنی کلمات و هم خانواده زیر آن 10 عدد گفته شود 

هدیه های آسمان حاضر کنید
مطالعات اجتماعی
 حاضر کنید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/9/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

قران 30 تا 35 دوره 

پیام قرانی دو  درس آخر حفظ شود 

 

فارسی (بخوانیم) 

طالب تبار هر جا ناقص است  کامل شود 

افارسی(بنویسیم)
 معنی کلمات و املا آنها گرفته شود همه را حفظ باشند 
ریاضی کتاب خیلی سبز تا ص 54 کامل شود اشکالها علامت زده شود بازخورد ولی لازم است 
علوم

 مطالب علوم  و کتاب اندیشمند  درس 5 را بخوانید و تست ها آن کامل شود

10 سوال تشریحی امتحان گرفته شود 

 املاء         

 تمرین املا برای امتحان شنبه 

هدیه های آسمان  دوره 3 درس اول 
مطالعات اجتماعی
 


بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/9/19

نام درس تکالیف                          
قرآن

اولین فعالیت شما هر روز مدت 10 دقیقه خواندن قرآن بلند و روان برای اعضا خانواده است فراموش نشود 

فارسی (بخوانیم) 

از طالب تبار واژه های املایی ص 99 نوشته شود - درس نهم از ص 98 تا 104 را بخوانید - حفظ باشید و مطالب نوشتنی نوشته شود و بیاورد 

افارسی(بنویسیم)
 
ریاضی از کتاب خیلی سبز ص 55 و برگه کاربرگ انجام و کنترل شود 
علوم

 مطالب علوم را از کتاب اندیشمند بخوانید و سوالهای آن کامل شود ص 79 و 80 اندیشمند 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 درس 6 اجتماعی را بخوانید و کاربرگ ها و سوالهای درس را بنویسید


تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/17

نام درس تکالیف                          
قرآن

اولین فعالیت شما هر روز مدت 10 دقیقه خواندن قرآن بلند و روان برای اعضا خانواده است فراموش نشود 

فارسی (بخوانیم) 

امتحان ادبیات و املا از تمام درسها حاضر کنید و مطالب طالب تبار در کتاب کار شود 

افارسی(بنویسیم)
 
ریاضی از کتاب ریاضی تمام مطالب ص 54 و 55 را در دفتر ریاضی به طور مرتب بنویسید و بخش پذیر 2و 3و 5و 6و را مطالعه و کار شود 
علوم

 پیش خوانی درس جدید

 املاء         

 

هدیه های آسمان  دو درس اخر را بخوانید و پاسخ تمرینها را بنویسید
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/9/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

اولین فعالیت شما هر روز مدت 10 دقیقه خواندن قرآن بلند و روان برای اعضا خانواده است 

فارسی (بخوانیم) 

درس امروز را دو مرتبه بلند بخوانید - کتاب بنویسیم انجام شود درس ستایش و تماشاخانه دوره شود 

افارسی(بنویسیم)
تمرینهای درس اول و تماشاخانه را از کتاب طالب تبار کامل کنید 
ریاضی از کتاب درسی ص 54 و 55 و کتاب سبز ص 53 انجام شود 
علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
امتحان اجتماعی از 1 تا 6

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/9/13

نام درس تکالیف                          
قرآن

 هر روز مدت 10 دقیقه خواندن قرآن بلند و روان برای اعضا خانواده 

فارسی (بخوانیم) 

درس بخوان را با صدای بلند بخوانید 

افارسی(بنویسیم)
ص 93 کتاب طالب تبیار انجام و کنترل شود معنی کلمات در ص 92 حفظ و پرسیده می شود 
ریاضی روزانه یک مرتبه سوالهای برگه ریاضی امروز برای هر سوال مشابه در دفتر نوشته شود -ساعت شروع و پایان و نظارت لازم است
علوم

 درس نگین را حاضر کنید و تست های اندیشمند کامل شود امتحان از این فصل شنبه 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
امتحان از درس 6 گرفته می شود 10 سوال و کاربرگ انجام شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/9/12

نام درس تکالیف                          
قرآن

 هر روز مدت 10 دقیقه خواندن قرآن بلند و روان برای اعضا خانواده 

فارسی (بخوانیم) 

 زیبا بنویسید را همراه داشته باشید 

افارسی(بنویسیم)
 از کتاب طالب تبار سوالهای درس دفاع از میهن و ای ایران و سرود ملی کامل شده باشد - طالب تبار را بیاورید 
ریاضی امتحان ریاضی منزل انجام شود قبل از آن یک و نیم ساعت حداقل دوره کردن ریاضی - فردا امتحان ریاضی داریم
علوم

 

 املاء         

غلط های امتحان امروزو نمونه برای آن بنویسید امضا و فردا بیاورید

هدیه های آسمان درس جدید را حاضر کنید می پرسم
مطالعات اجتماعی
یک درس دیگر دوره شود و پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/9/11

نام درس تکالیف                          
قرآن

 هر روز مدت 10 دقیقه خواندن قرآن بلند و روان برای اعضا خانواده 

فارسی (بخوانیم) 

 

افارسی(بنویسیم)
 
ریاضی ص 50 و 51 کتاب درسی انجام - و ص 46 کتاب سبز انجام و کنترل شود 
علوم

درسهای علوم را دوره کنید و پرسیده شود فردا امتحان علوم دارند

 املاء         

 سه درس آخر کتاب را که درس داده شده کار کنید املا و نکته - فردا امتحان گرفته می شود از تهران خالی تا اریو برزن 

هدیه های آسمان درس آخر را حاضر و نکات مهم را بخاطر بسپارید 
مطالعات اجتماعی
روزی یک درس دوره شود از آخر به اول کتاب 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/9/4

نام درس تکالیف                          
قرآن

  مدت 10 دقیقه خواندن قرآن بلند و روان

فارسی (بخوانیم) 

خواندن و دوره درس فارسی و کتابخوانی یک ساعت کتابی که دوست دارید بخوانید چند خط درباره آن بنویسید 

افارسی(بنویسیم)
بقیه مطالب درس دیروز کامل شود یک ص املا - 10 معنی کلمه و 10 هم خانواده و متضاد 
ریاضی از برگه ی ریاضی برای هر سوال یک مشابه بنویسید و غلط های امروز را یک بار حل کنید کسانی که ص 45 کامل نیست کامل کنند 
علوم

فعالیتهای علوم و کامل کردن جدولها اورده شود از متن درس سه سوال بنویسید

 املاء         

 

هدیه های آسمان  هدیه درسها را دور کنید درس جدید پیش خوانی شود 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/3

نام درس تکالیف                          
قرآن

  مدت 10 دقیقه خواندن قرآن  

فارسی (بخوانیم) 

2 ص کتاب نوشتاری درس جدید انجام شود -

افارسی(بنویسیم)
  درس فارسی دیروز کامل از طالب تبار کار شود و تمرینهای درس انجام شود 
ریاضی برگه ریاضی سرساعت 3 امتحان توسط ولی و کنترل و امضا شود - غلط های روی برگه نوشته شود  
علوم

 برگه علوم انجام فعالیتها ی علوم ( آزمایش انجام و بیاورید )تمام فصل را حاضر کنید جدولها کامل شود 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  هدیه درسها را دور کنید درس جدید پیش خوانی شود 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/9/2

نام درس تکالیف                          
قرآن

  مدت 10 دقیقه خواندن قرآن  - نکته مهم: برای هر روز یاد داشت رضایت ولی و ساعت مطالعه و نوشتن تکالیف در وقت مناسب الزامی است 

فارسی (بخوانیم) 

 درس دفاع از میهن از کتاب درسی و سپس از ص 82 تا 89 طالب تبار را کامل بخوانید و پاسخ مطالبی که خواسته بدهید

افارسی(بنویسیم)
 
ریاضی  ص 43 کتاب ریاضی مرتب و منظم در کتاب - کسانی که تکلیف امروز نداشتند انجام دهند - غلط های برگه ریاضی در دفتر 
علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
رسم نقشه و حاضر کردن مطالب و سوالهای مهم درس را در دفتر با جواب بنویسید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/8/25

نام درس تکالیف                          
قرآن

 قرآن  صفحات که قبلا گفته شود خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) 

 امتحان فارسی از درس 1 و 2  و شعرها تکرار میشود شعر ای ایران حفظ شود 

افارسی(بنویسیم)
امتحان املا متضاد هم معنی و هم خانواده و نکات دانش زبانی در منزل گرفته و صحیح شود 
ریاضی ص 39 کامل مسذله بسازید روی اشکال امروز کار شود کسانی که ناقصی دارند کامل بنویسند

 

علوم

 غلط های علوم نوشته شود 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 از درس جمعیت 5 سوال کامل نوشته شود و درس برای کنفرانس خوانده شود


تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 تا 7 دقیقه قرآن خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) 

حفظ شعر ای ایران  - چهار شنبه امتحان - حفظ معنی کلمات و همخانواده برای سه شنبه 

افارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

برای تمام سوالهای ص 34 و 35 کتاب درسی یک مشابه بنویسید برای امروز - فردا ص 36 و 37 مشابه نوشته شود 

علوم

فعالیت ص 30 و 31 علوم در منزل انجام دهید و همراه بیاورید 10 سوال از علوم بنویسید از فصل آخر 

 املاء         

روزی 10 کلمه با معنی و 10 هم خانواده و 5 متضاد تا چهارشنبه - امتحان گرفته می شود 

هدیه های آسمان دوره - بعد از اردو 10 سوال از هدیه 
مطالعات اجتماعی
 بعد از اردو 10 سوال از اجتماعی امتحان گرفته شود چهارشنبه بیاورند  - خواندن جمعیت 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/8/19

نام درس تکالیف                          
قرآن

لطفا ولی محترم در خواندن روزانه قرآن توجه داشته باشند قسمت ها را مشخص کردم 10 آیه از اول سوره هود تمرین شود و ص 10 تا 20 روز 

فارسی (بخوانیم) 

معنی کلمات درس ای ایران را بنویسید و چهار جمله که در آن تشبیه وجود دارد انتخاب کن و بنویس - حفظ شعر 

افارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

ص 33 کتاب درسی را مطالعه و برای هر سوال مشابه بنویس - مشابه سوالها ی برگه دیروز باز هم در دفتر نوشته و کنترل شود 

علوم

درس های علوم را از فصل جدید بخوانید وسایل لازم برای تهیه فسیل و نایلون جهت زیر انداز وسایل آورده شود

 املاء         

 کسانی که املا ضعیف دارند یک ص لغت بنویسند و کنترل شود 

هدیه های آسمان  درس هدیه ها دوره شود - فردا امتحان از تمام درسها
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/8/18

نام درس تکالیف                          
قرآن

خواندن روزانه قرآن زیر نظر ولی - پیام ها و معنی کلمات عربی را می پرسم

فارسی (بخوانیم) 

 درس ای ایر ان را بخوانید (با لحن و آهنگ صحیح ) و برای حفظ آن تا 3 روز دیگر آماده شوید 

افارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از درس ای ایران در دفتر با خط زیبا بنویسید
ریاضی

برگه ریاضی امروز که در کلاس کار شد هر سوال برگه را یک مرتبه بنویسید و برای هر سوال یک مشابه بنویسید و کنترل شود

علوم

برگه رضایت اردو فردا ارائه شود

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/8/14

نام درس تکالیف                          
قرآن

خواندن روزانه قرآن زیر نظر ولی 

فارسی (بخوانیم) 

 درس آزاد از فرهنگ بومی در دفتر نوشته شود 

افارسی(بنویسیم)
درس آزاد - آمادگی برای امتحان فارسی شنبه (امتحان جامع: از فارسی علوم ریاضی ) 
ریاضی

مطالب ریاضی را دوره کنید در دفتر هر روز 10 سوال و برگه داده شده امتحان گرفته و کنترل شود 

علوم

ازمون عملکردی انجام شود 

 املاء         

هر روز املا برای دانش آموزان که نیاز به تمرین بیشتر دارند به آنها تذکر داده ام 

هدیه های آسمان  درس اخر را حاضر کنید
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/13

نام درس تکالیف                          
قرآن

 قرآن خوانده شود معنی پیامهای قرآنی را حفظ باشید

فارسی (بخوانیم) 

 

افارسی(بنویسیم)
فعالیت های دست ورزی درس ریاضی را انجام و روی کاغذ A4 همراه بیاورید
ریاضی

ص 35 کتاب درسی را که در کلاس کامل حل شده برای هریک از تمرینها و مسدله ها یک مشابه بنویسید و از روشهای امروزی استفاده کنید

علوم

10 سوال از فصل تاریخ زمین و فصل نو در دفتر امتحان گرفته شود- 10 تست از اندیشمند انجام شود- تحقیق در مورد لایه اوزن برای چهار شنبه

 املاء         

 20 کلمه با معنی، 10 کلمه با مخالف، 10 فعل زمان گذشته از درس جدید پیدا کنید و در دفتر بنویسید

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
درس 5 جمعیت ایران را پیش خوانی کنید به سوالاتی که گفتم در دفتر پاسخ دهید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/8/12

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم) 

 

افارسی(بنویسیم)
ص 36 و 37  کتاب بنویسیم
ریاضی

نوشتن برگه امتحان ریاضی - امضا ولی - ص 38 کتالب را حل کنید و کنترل شود 

علوم

تحقیق علوم را بنویسید و درس جدید علوم را بخوانید - 10 سوال در ادامه کتاب اندیشمند با دلیل - اندیشمند را بیاورید

 املاء         

 

هدیه های آسمان  امتحان هدیه ها درسهای خوانده شده - 10 سوال امتحان گرفته شود 
مطالعات اجتماعی
امتحان اجتماعی 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/8/11

نام درس تکالیف                          
قرآن

قرآن بخوانید و تحقیق خود را بیاورید

فارسی (بخوانیم) 

درس جدید را بخوانید

افارسی(بنویسیم)
ص 34 و 35 کتاب بنویسیم
ریاضی

ص 33 کتاب درسی

علوم

از فصل نو اندیشمند هر شب  10 سوال - علوم از کتاب درسی درس 4 را بخوانید و در مورد فیل ها ودایناسورها کتاب بخوانید و تحقیق کنید و به کلاس گزارش دهید

 املاء         

 یک ص املا و معنی کلمه و مخالف و ترکیب وصفی و اضافی اول مطالعه و بعد بنویسید

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
امتحان اجتماعی از چهار درس اول کاربرگ ها را کامل کرده باشید - 10 سوال امتحان در دفتر گرفته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/8/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

ص 1 تا 18 را بخوانید و ص آخر که امروز کار شد

فارسی (بخوانیم) 

هر روز یک ساعت کتابخوانی و کتاب کرم شب تاب را بیاورید

افارسی(بنویسیم)
ص 31 کتاب بنویسیم
ریاضی

ص 36 کتاب سبز با راه حل انجام - امتحان از ریاضی 22 تا 31 و سوالات مشابه از همه قسمتها در دفتر نوشته شود 

علوم

درس جدید را دوره کنید 

 املاء         

 یک ص رمعنی و هم خانواده بنویسید

هدیه های آسمان درس آخر را بخوانید
مطالعات اجتماعی
درس جدید را پیش خوانی کنید و کاربرگ ها کامل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/6

نام درس تکالیف                          
قرآن

امروز و فردا روزی نیم ساعت قرآن را کامل بخوانید و بدلیل شهادت امام رضا (ع) هدیه کنید به روح گذشتگان خود 

فارسی (بخوانیم) از اول تا درس گلدان خالی دوره کنید در منزل امتحان شفاهی خواندن و درک مطلب 

 درس کدو من و گلدان خالی را دو مرتبه بلند بخوانید و همراه با پرسش و درک مطلب و زیر کلماتی که ارزش املایی دارند خط بکشید

افارسی(بنویسیم)
زیر کلمات مهم از دو درس آخر خط بکشید ویک ص هم معنی آنها و هم خانواده و مخالف بنویسید - دو ترکیب اضافی و وصفی بنویسید
ریاضی

کاربرگ انجام شود 

علوم

از کتاب اندیشمند بقیه تست های بخش مواد کامل انجام شده باشد و دلیل هر پاسخ را بنویسید کنترل و امضا شود 

 املاء         

 

هدیه های آسمان مطالعه درس و از دو درس آخر هر درس 2 سوال امتحان گرفته شود
مطالعات اجتماعی
مطالعه درسها و از 3 درس اول 6 سوال در دفتر بنویسید


تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/30

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 تا7 دقیقه قرآن برای اولیا بخوانید و هر روز امضا شود

فارسی (بخوانیم)

درس جدید را برای مادر بلند بخوانید و از لحن مناسب و صحیح استفاده کنید

فارسی(بنویسیم)
یک صفحه کلمه هم خانواده و هم معنی (در مجموع یک صفحه) امضا و کنترل شود
ریاضی

از کتاب شبز ص 31 و 34 و خواندن درسنامه کنترل شود

علوم

مقدار نصف استکان سرکه و یک قاشق مربا خوری جوش شیرین و یک لیوان شفاف و یک قاشق و یک کبریت را همراه خود بیاورید- 10 تست هر روز از علوم انجام شود و کنترل شود (تکلیف هر روز علوم) از کتاب اندیشمند

 املاء           
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 درسها را دوره کنید فقط 5 سوال مهم از درسها در دفتر امتحان گرفته شود و کنترل و امضا شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 تا7 دقیقه قرآن برای اولیا بخوانید و هر روز امضا شود

فارسی (بخوانیم)

دوبار بلند با لحن صحیح متن درس را بخوانید

فارسی(بنویسیم)
  در مورد تولد حضرت عیسی(ع) انشا بنویسید
ریاضی

20 مسئله و سوال از متن کتاب درسی از ص 10 تا 28 در دفتر نوشته و پاسخ داده و کنترل و امضا شود

علوم

بقیه فصل مواد از اندیشمند خوانده شود سوالهای درس را در متن کتاب در آورید و حفظ شود برای امتحان آماده باشید

 املاء           10 کلمه با دو هم خانواده بنویسید و حفظ باشید معنی کلمات دو درس آخر را حفظ باشید می پرسم
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/28

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 تا7 دقیقه قرآن برای اولیا بخوانید و هر روز امضا شود

فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

ص 27 و 28و 29 کتاب درسی کامل حل شود-

علوم

امتحان علوم فصل1 و 2 دارند حاضر شوند و پرسش می شود

 املاء           
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/24

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 تا7 دقیقه قرآن برای اولیا بخوانید و هر روز امضا شود

فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

ص 27 و 28 کتاب درسی امروز -- ص 29 شنبه و ص 30 کتاب خیلی سبز

علوم

فصل 1 و 2 روز دوشنبه آینده امتحان حاضر و پرسیده می شود - روزی 5 سوال از کتاب کمک درسی علوم پاسخ دهید جمعا 15 سوال

 املاء          یک ص  و 10 کلمه هم خانواده 
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 درس 4 را حاضر و کار برگ انجام شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 تا7 دقیقه قرآن برای اولیا بخوانید و هر روز امضا شود

فارسی (بخوانیم)

از کتاب طالب تبار معنی کلمات و متضاد و هم خانواده از درس بازرگان حفظ می پرسم

فارسی(بنویسیم)
 درس بازرگان و پسران ص 23 و 24 کتاب بنویسیم
ریاضی

ریاضی کتاب سبز ص 25 انجام و کتاب همراه آورده شود

علوم

فعالیتهای ص 24 علوم و کاوشگری های ص 22 و 23 مطالعه و انجام و نتیجه بگیرید فردا امتحان از فصل نور حاضر شود

 املاء          یک ص  و 10 کلمه ومعنی آن از درس بازرگان و پسران زیر املا بنویس
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 تا7 دقیقه قرآن برای اولیا بخوانید و هر روز امضا شود

فارسی (بخوانیم)

معنی و هم خانواده و روخوانی مطالعه شود و انجام تمرین کتاب فوق برنامه ص 19 انجام و کنترل شود

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

ریاضی کتاب سبز ص23 و 24 انجام و کتاب همراه آورده شود

علوم

نقاشی گزارش کار امروز و حاضر کردن فصل 3

 املاء          یک ص در دفتر و 10 کلمه و معنی در زیر املا نوشته و کنترل شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن

5 دقیقه قرآن برای اولیا بخوانید و هر روز امضا شود

فارسی (بخوانیم)

 شعر حفظ شود

فارسی(بنویسیم)
 شعر را در دفتر بنویسید و معنی آن را یاد بگیرید 
ریاضی

ریاضی کتاب سبز ص 21 و 22 حل شود ریاضی کتاب درسی ص 19 و20 انجام دو ص اول کسر پیش خوانی شود و ص اول نوشته شود

علوم

وسایل آزمایش فصل دوم همراه باشد

 املاء          هر روز یک ص نوشته و صحیح غلط ها 3 مرتبه تکرار شود و توسط ولی امضا شود
هدیه های آسمان  نماش ص 23 توسط گروه و درس چهارم پیش خوانی شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

قرآن را حاضر کنید

فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

ص 19 و20 کتاب سبز را حل کنید-افرادی که امروز ص 17 و 18 کتاب ناقص بود کامل کنند

علوم

آب پاش (اسپری) بیاورید فصل سوم ص 18 و 19 کتاب پیش خوانی شود کتاب اندیشمند 10 سوال از فصل 2 انجام شود

 املاء           یک ص کامل لغت و املا کار شود از درس سوم و شعر امروز - شعر تا آخر هفته حفظ شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 فردا امتحان اجتماعی - درسها خوانده و پرسیده شود 1 تا 3

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن

خواندن  (5 تا 7 دقیقه ) قرآن و روخوانی آن

فارسی (بخوانیم)

 درسها را دوره کنید و معنی کلمات و نکات امروز را حاضر و حفظ کنید

فارسی(بنویسیم)
ص 21 نگارش انجام شود
ریاضی

شنبه امتحان از عدد نویسی و ارزش مکانی و اعداد مرکب مطالب آن از کتاب دوره شود و از کتاب 7 تمرین حل کنید شنبه کتاب کار را همراه بیاورید

علوم

 نکات دفتر دوره شود و غلط های امتحان نوشته وامضا برگه امتحان 

 املاء           
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

خواندن  (5 تا 7 دقیقه ) سوره الرحمن و ایه الکرسی قواعد وقف رعایت شود ولی محترم نظارت داشته باشد

فارسی (بخوانیم)

 

فارسی(بنویسیم)
 ص 20 کتاب درسی مطالعه و کامل شود - کتاب فوق برنامه ادبیات را همراه بیاورید
ریاضی

از کتاب کار خیلی سبز فقط ص 15 و 16 انجام کنترل و امضا شود و همراه خود بیاورید

علوم

 

 املاء           
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 درس را حاضر کنید می پرسم و درس 3 در مورد وظیفه هلال احمر و انتقال خون تحقیق و چهار خط گزارش بنویسید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/15

نام درس تکالیف                          
قرآن

خواندن مستمر قرآن هر روز کنار قرآن توسط ولی محترم امضا شود (5 تا 7 دقیقه)

فارسی (بخوانیم)

درس سوم را بخوانید 6 خط از درس بنویسید و ترکیب اضافی یا وصفی را مشخص کنید و فعل های آن را مشخص کنید

فارسی(بنویسیم)
 ص 19 بنویسیم
ریاضی

از کتاب کار خیلی سبز فقط ص 14 

علوم

علوم ص 10 اندیشمند پاسخ داده شود و مطالعه شود

 املاء           
هدیه های آسمان مطالعه درس امروز - پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن

از ص 16 تا 17 مرتب روزانه تکرار شود 

فارسی (بخوانیم)

معنی کلمات را حفظ هم خانواده های درسها را می پرسم - معنی شعر فصل خدا

فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

ص 12 و13 کتاب درسی

علوم

امتحان علوم از درس اول و دوم 5 سوال از متن درسها امتحان گرفته شود

 املاء           10 کلمه که ارزش املایی دارد بنویسید
هدیه های آسمان  تا ص 17 را دوره کنید
مطالعات اجتماعی
 


تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/13

نام درس تکالیف                          
قرآن

 5 تا 7 دقیقه روخوانی قران خوانده شود 

فارسی (بخوانیم)

درس های قبلی معنی کلمات و نکات دفتر را حاضر و حفظ می پرسم - پیش خوانی درس سوم

فارسی(بنویسیم)
تا ص 16 کامل
ریاضی

سوال های کتاب کار سبز ص 13 را در کتاب حل کنید

علوم

درس علوم را بخوانید فردا امتحان از درس 1 و 2 

 املاء           
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
کاربرگ های دو درس کامل - دو درس اول را می پرسم - درس سوم پیش خوانی

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 98/7/10

نام درس تکالیف                          
قرآن

 5 دقیقه قران خوانده شود 

فارسی (بخوانیم)

درس را بخوانید و 5 ترکیب اضافی و 5 ترکیب وصفی از ص 1 تا 20 کتاب پیدا کنید و بنویسید

فارسی(بنویسیم)
 قسمت های ناقص تا ص 14 کامل شود
ریاضی

ص 11 کامل شود

برگه داده شده حل شود و اولیا کنترل نمایند

علوم

درس 2 حاضرشود

جدول ها و گزارش کامل شود

 

 املاء           
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
درس امروز پرسیده  شود کاربرگ کتاب و پرسش ها کامل


تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

 5 دقیقه قران خوانده شود

آیات 195 تا 205 را از سوره بقره بخوانند

یک دعا ی قرانی که در نماز میخوانیم روی مقوا نوشته و آورده شود

فارسی (بخوانیم)

 شعر فضل خدا  خوانده  شود

فارسی(بنویسیم)
معنی کلمات جدید در دفتر نوشته شود
ریاضی 6 سوال دوره از ریاضی در دفتر نوشته اند حل شود 

 

علوم

درس 2 خوانده شود برای فردا وسایل آورده شود

تخم مرغ پخته -قند -نان - کپک میوه یا نان اگر دارند 

 املاء          10کلمه از شعر پیدا کن و بصورت املایی بنویس
هدیه های آسمان درس دوم پیش خوانی شود درس اول را میپرسم
مطالعات اجتماعی
 درس اول را می پرسم درس دوم پیش خوانی شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 از ص 1 تا 7 انس با قران تکرار و تمرین شود
فارسی (بخوانیم)

 از روی درس اول بخوانیدو مفهوم مطالب را باید بتواند توضیح دهد

فارسی(بنویسیم)
 درس اول تکمیل شود 
ریاضی

 سوالات در دفتر داده شده حل شود 

روزی دو ضرب دو رقم و سه رقم و دو تقسیم حل شود 

علوم  
 املاء           -
اجتماعی   درس اول پیش خوانی شود و با وسایل دور ریختنی شکلک بسازند 
مطالعات اجتماعی
 -

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، اهورا نامداری،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، محمدحسین شریفی ، حسین یاری کلاس ششم:محمد هاشمی ،،،،، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری ، حسین حامدی کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری ، محمدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری محمدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم : ایلیا کریمی ،،،،،،،،، پرهام کریمی،محمدحسین شریفی کلاس ششم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: حسین حامدی ، علیرضا مهاجری ، امیرعلی هاشمی کلاس اول :کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: مهدی حسن علیزاده ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،،، محمدحسن علیزاده ،،،،،،،،،،،،، کلاس پنجم : آرمین خسرویان ، حسین یاری ، شهیار نیکنام ،،،،، کلاس ششم : آرمین احمدیان ، محمد هاشمی ، متین رضایی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی، ،،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم :سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی ،امیرحسین بهاری ،،،، کلاس سوم: سامیار یزدخواستی ، اهورا نامداری ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم :محمد حسین شریفی، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس ششم : محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ، ابوالفضل عطایی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : مسیح احمدی ، سیدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ،محمد حسن علیزاده،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم: پرهام کریمی ،،،،،،، حسین شریفی، آرین خسرویان کلاس ششم : محمدامین بختیاروند ابوالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی علیرضا مهاجری،امیرعلی هاشمی کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم: حسین یاری ،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس ششم :ابوالفضل شیرانی ، آرمین احمدیان ، متین رضایی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: امیرعلی زادهوش ، امیرعلی هاشمی ، حسین حامدی کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفر آقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری،سامیار یزدخواستی ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، سیدحسین شریفی ، ایلیا کریمی کلاس ششم : محمد امین بختیاروند ، رادمهر رحیمی ، آرمین احمدیان
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ علیرضا مهاجری ، حسین حامدی ، امیرعلی زادهوش کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ، مهدی حسن علیزاده،محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : پرهام کریمی ،،،،، آرین خسرویان ، حسین یاری ،،،، کلاس ششم: محمدامین بختیاروند اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری کلاس سوم : کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : حسین یاری ،،،،، شهیار نیک نام ، یاسین اکبری کلاس ششم:ابوالفضل شیرانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی