منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 820
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 92 نفر
بازدید دیروز : 230 نفر
بازدید کلی : 386059 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس پنجم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/9/21

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 2 ص زیبا بنویسیم
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 3 برگ ریاضی حل شود
علوم  اندیشمند ص 65
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/9/20

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) یک ص کتاب را خوانده و خلاصه کنید
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 72 و ریاضی کار ص 66
علوم  
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/9/19

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  خیلی سبز ص 75 و 76
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه داده شده شب امتحانی خیلی سبز ص64 و 65
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/9/18

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  خیلی سبز ص 79
علوم اندیشمند ص 60 و 61
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/9/17

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 امتحان نهج البلاغه
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  
علوم برگه علوم حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/9/14

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 66 و 67 کار فارسی
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی دو برگ ریاضی حل شود - غلط های امتحان نوشته شود
علوم  امتحان علوم
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/9/13

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 64 و 65 کار فارسی
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  امتحان ریاضی - 10 مسئله طرح شود
علوم  
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  امتحان مطالعات
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/9/12

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 سوره ها ی قریش و مسد حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 57 و 56
ریاضی  
علوم

اندیشمند ص 56 و 57 پرسش میشود

ص 58و59 حل شود

املاء  
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/9/10

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 سوره قریش و ماعون پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 کلمات درس نوشته شده
ریاضی برگه داده شده حل شود - کتاب کار
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 97/9/7

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کتاب درسی ذص 61 و 62   20 سوال طرح و حل شود - امتحان ریاضی دارند
علوم  
املاء  امتحان از تمام درسها - املا 8 خط
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/9/6

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کتاب درسی ذص 61 و 62   20 سوال طرح و حل شود - امتحان ریاضی دارند
علوم  
املاء  امتحان از تمام درسها - املا 8 خط
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/9/5

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 ص 58 و 59
ریاضی کتاب درسی ص 63 و 64 و 65
علوم  می پرسم برگی از تاریخ زمین
املاء  
هدیه های آسمان می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/9/3

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی
علوم  
املاء  از تمام درسها
هدیه های آسمان  برگه داده شده حل شود
مطالعات اجتماعی  برگه داده شده حل شود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 97/8/29

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 کتاب کار ص 55 و 56 و 57
ریاضی ص 61 تمرین 1 تا 4
علوم  برگه حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/8/28

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) فارسی کار ص 49 و 50 و 51
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه امتحانی نوشته و حل شود
علوم  برگه حل شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/8/27

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  انشا نوشته شود
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 51 و 52 و 53
ریاضی ص   کتاب کار59
علوم  اندیشمند علوم ص 45 و 46
املاء  از درس
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/8/26

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 سوره فیل حفظ شود
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 58 و 59
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 97/8/21

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) ص 47 و 48
فارسی (بنویسیم)
 ص 46 و 47 و 48
ریاضی ریاضی کار ص 56 و 57
علوم  ص 40 و 41 پرسیده و ص 44 حل شود
املاء  املای درس جدید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/8/20

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 42 و 43 نگارش
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کار ص 54 و 55
علوم  ص 40 و 41 پرسیده و ص 44 حل شود
املاء  املای درس جدید
هدیه های آسمان  پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 97/8/20

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 42 و 43 نگارش
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کار ص 54 و 55
علوم  ص 40 و 41 پرسیده و ص 44 حل شود
املاء  املای درس جدید
هدیه های آسمان  پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 97/8/۱9

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 کلمات درس جدید 8خط
ریاضی کتاب کار 50و51و52و53
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/8/۱۵

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  برگه فارسی حل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  از روی برگه امتحانی نوشته شود برگه داده شده حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی

تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/8/14

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  نگارش کامل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 50 و 51
علوم ص 39 کتاب کار
املاء  املا دوره ای
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/8/13

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ص 78 کتاب کار
علوم ص 35 و 36 کتاب کار
املاء  درس 6
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/8/12

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  درس آزاد را کامل کنید
فارسی (بنویسیم)
 8 خط لغت از درس 1 تا 6
ریاضی  
علوم ص 35 و 36 کتاب کار
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/8/9

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 سوره نصر و فلق
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی
علوم  برگه علوم
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  آزمون فصل دوم ریاضی در دفتر نوشته شود

 

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه97/8/7

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) برگه - شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
ص 42و 43 کتاب کار
ریاضی برگه
علوم  برگه
املاء  املا 8 خط
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه97/8/6

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) نگارش ص 34 و 35
فارسی (بنویسیم)
 ص 41 کتاب کار
ریاضی ص 45 و 46 کتاب درسی
علوم  
املاء  املا از درس
هدیه های آسمان  می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه97/8/5

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) کلمات سخت کتاب درسی 8 خط
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 43 و 44 کتاب ریاضی - ص 46 کتاب کار
علوم  برگه علوم می پرسم
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه97/8/2

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) برگه فارسی حل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی از روی برگه ریاضی 
علوم  برگه علوم می پرسم
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی برگه اجتماعی چک
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه97/8/1

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) برگه فارسی حل شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی ده سوال مطرح حل  شود
علوم  
املاء املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/30

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  فارسی کار ۳۶ و ۳۷
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 30و ۳۱ و ۳۲
ریاضی برگه حل شود
علوم  
املاء  بنویسید
هدیه های آسمان  امتحان
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/29

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 نگارش ص 27 و 28 و 29
ریاضی برگه حل شود
علوم  
املاء  بنویسید
هدیه های آسمان  امتحان
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/28

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کتاب کار ص 34 و 35
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی کتاب درسی ص 39 - کتاب کار ص 43 و 44
علوم  
املاء  از روی درس یکبار بنویسید
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/25

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه داده شد حل شود از روی برگه ریاضی بنویسید
علوم 10 سوال طرح شود
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  امتحان علوم کتاب اندیشمند درس 2 و 3

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/24

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی تیزهوشان سوال های تعیین شده
علوم  کتاب کار ص28
املاء  املای شب
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی 10 سوال نوشته و حل شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/23 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کار فارسی ص 30 و 31
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کار 40 و 41
علوم  کتاب کار ص28
املاء  
هدیه های آسمان می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 97/7/22 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کار فارسی ص 28-29
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی 
علوم  کتاب کار ص 25-26 و یا 23 -24
املاء  
هدیه های آسمان  پرسیده 
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  


بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/21 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 35 کتاب کار ص 38 و 39
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  2 ورقه ریاضی حل شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/18

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 15 سوال ریاضی در برگ A4
علوم  شمع کبریت و ذره بین آورده شود
املاء  از سه درس 10 خط نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/17

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 30 و 31 کتاب کار - امتحان ریاضی
علوم  
املاء  نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/16

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 35 کار ریاضی
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  10 سوال کلی از کتاب هدیه ها
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/15

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 22 کتاب کار
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 31 کتاب و ص 36 کار ریاضی
علوم  
املاء  8 خط
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/14

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 سی کلمه از درس جدید نوشته شود
ریاضی تمرین های تیزهوشان حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/11

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 16 و 17 و 18 و 19 خیلی سبز
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی ص 25 و 26
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی از روی برگه ریاضی نوشته شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/10

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 10 و 11 خیلی سبز
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی ص 24 و 25
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/9

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کار ص 22و23
علوم  اندیشمند ص 16و17و18
املاء املا شب نوشته شود
هدیه های آسمان  پرسش میشود
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/8 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  30 کلمه از درس
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ریاضی کار ص 19
علوم  
املاء  از درس
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/7

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 13 و 14 و15
ریاضی  ریاضی کار ص 7و8و9
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  پرسش میشود
کتب کمک آموزشی  

 

برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی