منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 811
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 107 نفر
بازدید دیروز : 328 نفر
بازدید کلی : 362482 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس پنجم

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/23 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کار فارسی ص 30 و 31
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کار 40 و 41
علوم  کتاب کار ص28
املاء  
هدیه های آسمان می پرسم
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 97/7/22 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  کار فارسی ص 28-29
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی برگه ریاضی 
علوم  کتاب کار ص 25-26 و یا 23 -24
املاء  
هدیه های آسمان  پرسیده 
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  


بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/21 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 35 کتاب کار ص 38 و 39
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  2 ورقه ریاضی حل شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/18

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی 15 سوال ریاضی در برگ A4
علوم  شمع کبریت و ذره بین آورده شود
املاء  از سه درس 10 خط نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/17

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر حفظ شود
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 30 و 31 کتاب کار - امتحان ریاضی
علوم  
املاء  نوشته شود
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/16

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 35 کار ریاضی
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  10 سوال کلی از کتاب هدیه ها
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/15

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 22 کتاب کار
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ص 31 کتاب و ص 36 کار ریاضی
علوم  
املاء  8 خط
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/14

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 سی کلمه از درس جدید نوشته شود
ریاضی تمرین های تیزهوشان حل شود
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 97/7/11

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 16 و 17 و 18 و 19 خیلی سبز
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی ص 25 و 26
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی از روی برگه ریاضی نوشته شود

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 97/7/10

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  ص 10 و 11 خیلی سبز
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی ص 24 و 25
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  می پرسم
کتب کمک آموزشی  امتحان ریاضی

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 97/7/9

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی ریاضی کار ص 22و23
علوم  اندیشمند ص 16و17و18
املاء املا شب نوشته شود
هدیه های آسمان  پرسش میشود
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 97/7/8 

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  30 کلمه از درس
فارسی (بنویسیم)
 
ریاضی  ریاضی کار ص 19
علوم  
املاء  از درس
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

  تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 97/7/7

نام درس                                                          تکالیف                        
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی (بنویسیم)
نگارش ص 13 و 14 و15
ریاضی  ریاضی کار ص 7و8و9
علوم  
املاء  
هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی  پرسش میشود
کتب کمک آموزشی