منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 848
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 122 نفر
بازدید دیروز : 329 نفر
بازدید کلی : 466366 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس ششم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس مربی قرآن (آیت الکرسی) خوانده شود
فارسی (بخوانیم) درس داده می شود
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی کاربرگ ریاضی تا آخر ص 10 حل شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
امتحان هدیه ها گرفته می شود
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) امتحان فارسی روخوانی و معنی 
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز از تمرین های قبلی حل می شود
علوم  امتحان علوم گرفته می شود
 املاء           
 هدیه ها 
سرور آزادگان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) برای امتحان املا و انشا نگارش و کتاب فارسی خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
نگارش خوانده شود
ریاضی آزمون خیلی سبز فصل اول بدون کمک در کتاب حل شود 
علوم  
 املاء          امتحان املاو انشا گرفته می شود
 هدیه ها 
سرور آزادگان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
امتحان قرآن ماه اول  گرفته می شود شامل خواندن کلمه ها و پیام ها با معنی 
فارسی (بخوانیم) شعر سخن را حفظ کنید
فارسی(بنویسیم)
با 5 کلمه هر کدام دو جمله بنویس که معنی مختلف داشته باشند 
ریاضی خیلی سبز و تمرین های قبلی که داده شده است
علوم  
 املاء          از درس هوشیاری املا گفته می شود
 هدیه ها 
سرور آزادگان با 2 سوال نوشته شود
مطالعات اجتماعی
درس چگونه تصمیم بگیریم با 20 سوال

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس مربی قرآن آماده شود
فارسی (بخوانیم) شعر سخن را با معنی بخوانید کتابخوانی انجام شود
فارسی(بنویسیم)
شعر سخن با معنی در دفتر نوشته شود و مخالف کلمه ها را بنویس
ریاضی 10 سوال از اول ریاضی تا آخر - ص 22 را بنویس و اشکالات یادداشت شود
علوم کارخانه کاغذ سازی با 20 سوال و آزمایش ها
 املاء           برای کلاس تیزهوشان 1100 سوال آورده شود
 هدیه ها 
بهترین راهنمایان با سوالهایش خوانده شود
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش - تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری خوانده شود با تمرین هایش
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه از درسهوشیاری با معنی نوشته شود
ریاضی ص 32 خیلی سبز حل شود
علوم درس قبلی خوانده شود - تدریس می شود - اندیشمند اورده شود
 املاء           
 هدیه ها 
 پیامبران با سوالهایش و آیه های قرآنی خوانده شود
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/20

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 27 قسمت اول خوانده شود
فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری خوانده شود - شعر مادر پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه از درسهوشیاری با معنی نوشته شود
ریاضی کتاب ریاضی مرور و فص 20 و 21 و 22
علوم  سرگذشت دفتر من با سوالهایش
 املاء          پول کاربرگ مبتکران 75000 تومان
 هدیه ها 
 پیامبران با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
کلمه ها و پیام های قرآنی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  شعر مادرحفظ شود
فارسی(بنویسیم)
ورقه هایی که داده شده در خانه حل شود
ریاضی ص 30 و 31 خیلی سبز حل شود به اضافه ورقه داده شده
علوم  سرگذشت دفتر من با سوالهایش
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس دوم جلسه آخر
فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت شعر حفظ شود
فارسی(بنویسیم)
نگارش نوشته شود
ریاضی از قبل گفته شده است
علوم  
 املاء          در دفتر املا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس مربی قرآن خوانده شود
فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه با مخالف
ریاضی ص 18 و 19 کتاب حل شود
علوم سرگذشت دفتر من با سوال و آزمایش ها
 املاء           کتابخوانی انجام شود
 هدیه ها 
بهترین راهنمایان با 15 سوال
مطالعات اجتماعی
تدریس می شود 


تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه با هم خانواده
ریاضی تمرین های قبلی خیلی سبز
علوم سرگذشت دفتر من با 20 سوال و آزمایش ها
 املاء           
 هدیه ها 
راهنمایان با 15 سوال و آیه ها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی با سوالها و کاربرگ ها یش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 2 قسمت جلسه سوم خوانده شود
فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه با معنی از پنجره های شناخت نوشته و تحقیق شاعر یا نویسنده 
ریاضی ص 24 و 25 و 26 و 27 و 28 خیلی سبز
علوم سرگذشت دفتر من با 20 سوال
 املاء           
 هدیه ها 
 شعر خدا حفظ شود و درس داده می شود
مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی با سوالها و کاربرگ ها یش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 98/7/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 2 قسمت اول  خوانده شود
فارسی (بخوانیم) تدریس میشود 

 

فارسی(بنویسیم)
 درس اول کامل شود
ریاضی ص 11و12و13و14و15کتاب   نوشته شود
علوم  تدریس میشود
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی با سوالها و کاربرگ ها یش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 درس اول خوانده شود 

فارسی(بنویسیم)
مخالف کلمه ها و 2 جمله امری ، عاطفی ، سوالی و خبری 
ریاضی خیلی سبز ص 17 و 18 و 19 و 21  نوشته شود
علوم  
 املاء            کتابخوانی انجام شود
 هدیه ها 
شعر حفظ شود و درس اول خوانده شود
مطالعات اجتماعی
دوستی خوانده شود با سوال هایش  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 درس اول خوانده شود 

فارسی(بنویسیم)
10 کلمه با معنی و هم خانواده بنویس
ریاضی خیلی سبز ص 13 و 14 و 15 نوشته شود
علوم  زنگ علوم با 10 سوال و آزمایش (شرح)
 املاء           -
 هدیه ها 
شعر خدا حفظ شود و بقیه سوالها نوشته شود
مطالعات اجتماعی
دوستی خوانده شود با سوال هایش  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 7 خوانده شود
فارسی (بخوانیم)

 درس اول خوانده شود 

فارسی(بنویسیم)
 درس 1 با معنی در دفتر نوشته شود 
ریاضی  ص 7 و8و9 و10 در کتاب حل شود 
علوم  زنگ علوم با 10 سوال و آزمایش در اخر دفتر
 املاء           -
 هدیه ها 
 درس یکتا با 10 الی 15 سوال 
مطالعات اجتماعی
دوستی خوانده شود با سوال هایش  

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: محمدطاها لعل ، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، حسین یاری ، ایلیا کریمی ،،،،، کلاس پنجم: محمدامین بختیاروند ، حسین رمضانی ، ابالفضل عطایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، محمدطاها لعل کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،،، مسیح احمدی ، امیرحسین بهاری کلاس دوم: کوروش چراغ ،،،،، علیرضادادخواه،مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، آرین خسرویان ، حسین قدیری کلاس پنجم: ایلیا مرزبان ، محمدحسین رمضانی ، متین رضایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: کیان چراغ ، محمد طاها لعل ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول: امیرحسین بهاری ، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس دوم: کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،، امیرمهدی جابری ، شهیار نیکنام کلاس پنجم: محمد هاشمی، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:طاها لعل ، کیان چراغ ،کامیار کاظمی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ،محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،،، کلاس پنجم: اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، محمد قضاوی ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، کیان چراغ ،،، کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،، امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی کلاس دوم: علیرضا دادخواه ،،،،،،، کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، سام محمودی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس پنجم: متین رضایی ،،،،،،، ابوالفضل شیرانی، رادمهر رحیمی کلاس ششم: سورنا کریمی ، ماهان قبادی پور ، محمد قضاوی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی:کیان چراغ ،،،،،،،، طاها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ،پویا کریمی کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، کامیار کاظمی، کیان چراغ،،،،،،، کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس دوم : علیرضا دادخواه،،،،، کوروش چراغ، محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،،، شهیار نیکنام، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : ایلیا مرزبان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی، امیرحسین جعفرآقایی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ،،،،،،،، طاها لعل، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری ،،، کلاس دوم: کوروش چراغ، مهدی حسن علیزاده،محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،، حسین یاری، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند، ابالفضل عطایی، محمدهاشمی کلاس ششم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی، علی رهنما
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، سهیل سلطان الکتابی،کامیارکاظمی کلاس اول : پویا کریمی،،،،،،،،،،، سیدمحمد حسام بنی اشراف، امیرحسین بهاری ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : کوروش چراغ،،،،،،،،،،،، علیرضادادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : آرین خسرویان،،،،،،، ایلیا کریمی، بردیا صداقت ،،،،،، کلاس پنجم : آرمین احمدیان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،،، ارشیا ابومسعودی، علی رهنما
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی