منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 854
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 56 نفر
بازدید دیروز : 323 نفر
بازدید کلی : 486560 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس ششمبسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/9/20

نام درس تکالیف                          
قرآن
6 جلسه اول خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) تدریس میشود 
فارسی(بنویسیم)
-
ریاضی ص 75 و 76 خیلی سبز حل شود 
علوم ورزش و نیروی 2 با 20سوال نوشته و آزمایش 
املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 10 با 20 سوال خوانده شود 

برای امتحان آماده شود درس 7و8و9و10

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/9/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
 قرآن درس مربی قرآن خوانده شود - پول کتاب مسابقه کتابخوانی آورده شود 
فارسی (بخوانیم) شعر همه از خال پاک ایرانیم با معنی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
کلمه با معنی و متضاد و هم خانواده  و ترکیب وصفی واضافی درس را بنویس
ریاضی ص 72 و 73 و 74 تا سر سوال 11  خیلی سبز حل شود 
علوم ورزش و نیروی 2 با 20سوال نوشته و خوانده شود 
املاء           
 هدیه ها 
دست در دست دوست با سوالها یش خوانده شود 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با 20 سوال خوانده و نوشته شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد 
فارسی(بنویسیم)
نگارش درس آزاد  نوشته شود 
ریاضی تا آخر ص 70 خیلی سبز حل شود 
علوم ورزش و نیروی 1 با سوالهایش و تدریس می شود 
 املاء           
 هدیه ها 
در دست دوست با 15 سوال و نامه به امام زمان (عج) و جدول نوشته شود 
مطالعات اجتماعی
 تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/9/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس پنجم خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد 
فارسی(بنویسیم)
نگارش درس آزاد  نوشته شود 
ریاضی ص 66 و 67خیلی سبز حل شود 
علوم ورزش و نیروی 1 با سوالهایش
 املاء           
 هدیه ها 
 سیمای خوبان خوانده شود تدریس می شود 
مطالعات اجتماعی
درس 9 خوانده شود تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/9/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس پنجم قسمت اول و دوم خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد 
فارسی(بنویسیم)
نگارش در دفتر نوشته شود 
ریاضی ص 64 و 65 خیلی سبز حل شود 
علوم  درس 6 نیرو و ورزش  با 20سوال خوانده شود  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس 6 و 7 و 8 و 9 امتحان در دفتر گرفته می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/9/12

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس پنجم خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد در کتاب  نوشته شود 
فارسی(بنویسیم)
 درس آزاد نوشته شود 
ریاضی از قبل داده شد 
علوم  درس 6 با سوالهایش 
 املاء           ای وطن از حفظ املا نوشته می شود 
 هدیه ها 
سیمای خوبان با  پرسش ها و امامان خوانده شود 
مطالعات اجتماعی
درس 6 و 7 و 8 و 9 امتحان گرفته می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/9/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس مربی قرآن خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد در دفتر بصورت چک نویس نوشته شود 
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی تا آخر ص 49  حل شود 
علوم  درس 6 نیرو و ورزش با 20 سوال 
 املاء           
 هدیه ها 
سیمای خوبان با  پرسش ها و امامان خوانده شود 
مطالعات اجتماعی
درس9  با 20 سوال خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/9/4

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس مربی قرآن خوانده شود 
فارسی (بخوانیم)  شعر ای وطن وکتابخوانی خوانده شود و حکایت 
فارسی(بنویسیم)
نگارش کامل آن که مربوط به درس ای وطن است نوشته شود 
ریاضی ص 44 و 45 و 46 کتاب حل شود 
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
سیمای خوبان با 20 سوال و پرسش ها و امامان حفظ شود 
مطالعات اجتماعی
درس 8 انرژی را بهتر مصرف کنیم با 20 سوال 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/3

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر ای وطن خوانده شود و حکایت 
فارسی(بنویسیم)
حکایت انواع مردم با معنی در دفتر نوشته شود 
ریاضی تدریس می شود بخش اعشاری 
علوم  امتحان علوم گرفته می شود 
 املاء           
 هدیه ها 
سیمای خوبان با 20 سوال و پرسش ها و امامان حفظ شود 
مطالعات اجتماعی
تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/9/2

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس پنجم قسمت دوم
فارسی (بخوانیم)  شعر ای وطن حفظ با معنی
فارسی(بنویسیم)
 صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه درس وطن نوشته شود
ریاضی برگه امتحانی در دفتر حل شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
تدریس میشود
مطالعات اجتماعی
امتحان مطالعات


تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/8/19

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم بخوان و بنویس خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
ترکیب اضافی و ترکیب وصفی درس هفت خان رستم را بنویس
ریاضی ص 34 و 35 کتاب حل شود
علوم تدریس می شود 
 املاء           یک قصه از شاهنامه بخوان و به کلاس ارائه بده 
 هدیه ها 
شتربان با ایمان با 20 سوال خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 کشاورزی با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/8/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس چهارم قسمت دوم و کلمه ها و پیام های قرآنی  خوانده شود
فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
متضاد کلمه ها نوشته شود 
ریاضی ص 51 و 52 خیلی سبز حل شود 
علوم  برگه رضایت اردو فردا به مدرسه ارائه شود
 املاء           
 هدیه ها 
 باغ سری با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/8/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس چهارم  خوانده شود
فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه با هم خانواده بنویس
ریاضی از قبل داده شده - تقسیم کسر تدریس می شود 
علوم سفر به اعماق زمین با  آزمایش و سوالهایش
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
محصولات کشاورزی با 20 سوال تحقیق هایش 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس مربی قرآن خوانده شود
فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه از هفت خان رستم با معنی 
ریاضی ص 57 خیلی سبز حل شود 
علوم سفر به اعماق زمین با  آزمایش 
 املاء           املای پای تابلو آموزشی کار می شود 
 هدیه ها 
باغ سری با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/8/12

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درسها را خوانده - تدریس می شود
فارسی(بنویسیم)
 نگارش داستان من  وشما تمام نوشته شود 
ریاضی خیلی سبز ص 48 و 49 
علوم سفر به اعماق زمین با 20 سوال و آزمایش  اندیشمند آورده شود
 املاء           
 هدیه ها 
باغ سری با 10 سوال و تمرین هایش 
مطالعات اجتماعی
 تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/8/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس 4 قسمت اول 
فارسی (بخوانیم) داستان من  و شما وعلم و عمل خوانده شود - تدریس می شود
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی کتاب ص 30و31 حل شود
علوم سفر به اعماق زمین با 20 سوال
 املاء           
 هدیه ها 
 سرور آزادگان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/8/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس 4 خوانده شود با تمام کلمات کتاب
فارسی (بخوانیم) داستان من  و شما و حکایت خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
حکایت با معنی در دفتر نوشته شود 
ریاضی کتاب ص 28 و 29 خیلی سبز ص 44 و 45 و 47 
علوم تدریس می شود 
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 کشاورزی با سوالهایش پرسیده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس سوم و کلمه ها و پیام قرانی خوانده شود پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) داستان من  و شما و کتابخوانی
فارسی(بنویسیم)
ترکیب وصفی و ترکیب اضافی داستان من و شما را بنویس 
ریاضی  کتاب ریاضی  ص 27 و خیلی سبز ص 42 و 43  نوشته شود و خیلی سبز برای فوق آموزشی آورده شود
علوم تدریس می شود 
 املاء          از داستان من و شما گفته شود - دفتر املا را بیاورید
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/8/4

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس سوم خوانده شود
فارسی (بخوانیم) داستان من  و شما 
فارسی(بنویسیم)
 کلمه ها با مترادف و متضاد  نوشته شود 
ریاضی  کتاب ریاضی  ص 26 و خیلی سبز ص 40 و 41 نوشته شود 
علوم علوم با پرسش ها و آزمایش ها نوشته و آورده شود و اندیشمند علوم آورده شود 
 املاء           برگه های امتحانی کلا امضا شود و آورده شود 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
کشاورزی با 20 سوال 


تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/30

نام درس تکالیف                          
قرآن
 خوانده شود و تدریس می شود
فارسی (بخوانیم) داستان من پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی از بخش اول گرفته می شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
برای امتحان سه شنبه مطالعه کنید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس مربی قرآن (آیت الکرسی) خوانده شود
فارسی (بخوانیم) درس داده می شود
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی کاربرگ ریاضی تا آخر ص 10 حل شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
امتحان هدیه ها گرفته می شود
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) امتحان فارسی روخوانی و معنی 
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز از تمرین های قبلی حل می شود
علوم  امتحان علوم گرفته می شود
 املاء           
 هدیه ها 
سرور آزادگان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) برای امتحان املا و انشا نگارش و کتاب فارسی خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
نگارش خوانده شود
ریاضی آزمون خیلی سبز فصل اول بدون کمک در کتاب حل شود 
علوم  
 املاء          امتحان املاو انشا گرفته می شود
 هدیه ها 
سرور آزادگان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
امتحان قرآن ماه اول  گرفته می شود شامل خواندن کلمه ها و پیام ها با معنی 
فارسی (بخوانیم) شعر سخن را حفظ کنید
فارسی(بنویسیم)
با 5 کلمه هر کدام دو جمله بنویس که معنی مختلف داشته باشند 
ریاضی خیلی سبز و تمرین های قبلی که داده شده است
علوم  
 املاء          از درس هوشیاری املا گفته می شود
 هدیه ها 
سرور آزادگان با 2 سوال نوشته شود
مطالعات اجتماعی
درس چگونه تصمیم بگیریم با 20 سوال

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس مربی قرآن آماده شود
فارسی (بخوانیم) شعر سخن را با معنی بخوانید کتابخوانی انجام شود
فارسی(بنویسیم)
شعر سخن با معنی در دفتر نوشته شود و مخالف کلمه ها را بنویس
ریاضی 10 سوال از اول ریاضی تا آخر - ص 22 را بنویس و اشکالات یادداشت شود
علوم کارخانه کاغذ سازی با 20 سوال و آزمایش ها
 املاء           برای کلاس تیزهوشان 1100 سوال آورده شود
 هدیه ها 
بهترین راهنمایان با سوالهایش خوانده شود
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش - تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری خوانده شود با تمرین هایش
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه از درسهوشیاری با معنی نوشته شود
ریاضی ص 32 خیلی سبز حل شود
علوم درس قبلی خوانده شود - تدریس می شود - اندیشمند اورده شود
 املاء           
 هدیه ها 
 پیامبران با سوالهایش و آیه های قرآنی خوانده شود
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/20

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 27 قسمت اول خوانده شود
فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری خوانده شود - شعر مادر پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه از درسهوشیاری با معنی نوشته شود
ریاضی کتاب ریاضی مرور و فص 20 و 21 و 22
علوم  سرگذشت دفتر من با سوالهایش
 املاء          پول کاربرگ مبتکران 75000 تومان
 هدیه ها 
 پیامبران با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
کلمه ها و پیام های قرآنی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  شعر مادرحفظ شود
فارسی(بنویسیم)
ورقه هایی که داده شده در خانه حل شود
ریاضی ص 30 و 31 خیلی سبز حل شود به اضافه ورقه داده شده
علوم  سرگذشت دفتر من با سوالهایش
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس دوم جلسه آخر
فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت شعر حفظ شود
فارسی(بنویسیم)
نگارش نوشته شود
ریاضی از قبل گفته شده است
علوم  
 املاء          در دفتر املا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس مربی قرآن خوانده شود
فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه با مخالف
ریاضی ص 18 و 19 کتاب حل شود
علوم سرگذشت دفتر من با سوال و آزمایش ها
 املاء           کتابخوانی انجام شود
 هدیه ها 
بهترین راهنمایان با 15 سوال
مطالعات اجتماعی
تدریس می شود 


تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه با هم خانواده
ریاضی تمرین های قبلی خیلی سبز
علوم سرگذشت دفتر من با 20 سوال و آزمایش ها
 املاء           
 هدیه ها 
راهنمایان با 15 سوال و آیه ها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی با سوالها و کاربرگ ها یش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 2 قسمت جلسه سوم خوانده شود
فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه با معنی از پنجره های شناخت نوشته و تحقیق شاعر یا نویسنده 
ریاضی ص 24 و 25 و 26 و 27 و 28 خیلی سبز
علوم سرگذشت دفتر من با 20 سوال
 املاء           
 هدیه ها 
 شعر خدا حفظ شود و درس داده می شود
مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی با سوالها و کاربرگ ها یش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 98/7/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 2 قسمت اول  خوانده شود
فارسی (بخوانیم) تدریس میشود 

 

فارسی(بنویسیم)
 درس اول کامل شود
ریاضی ص 11و12و13و14و15کتاب   نوشته شود
علوم  تدریس میشود
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی با سوالها و کاربرگ ها یش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 درس اول خوانده شود 

فارسی(بنویسیم)
مخالف کلمه ها و 2 جمله امری ، عاطفی ، سوالی و خبری 
ریاضی خیلی سبز ص 17 و 18 و 19 و 21  نوشته شود
علوم  
 املاء            کتابخوانی انجام شود
 هدیه ها 
شعر حفظ شود و درس اول خوانده شود
مطالعات اجتماعی
دوستی خوانده شود با سوال هایش  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 درس اول خوانده شود 

فارسی(بنویسیم)
10 کلمه با معنی و هم خانواده بنویس
ریاضی خیلی سبز ص 13 و 14 و 15 نوشته شود
علوم  زنگ علوم با 10 سوال و آزمایش (شرح)
 املاء           -
 هدیه ها 
شعر خدا حفظ شود و بقیه سوالها نوشته شود
مطالعات اجتماعی
دوستی خوانده شود با سوال هایش  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 7 خوانده شود
فارسی (بخوانیم)

 درس اول خوانده شود 

فارسی(بنویسیم)
 درس 1 با معنی در دفتر نوشته شود 
ریاضی  ص 7 و8و9 و10 در کتاب حل شود 
علوم  زنگ علوم با 10 سوال و آزمایش در اخر دفتر
 املاء           -
 هدیه ها 
 درس یکتا با 10 الی 15 سوال 
مطالعات اجتماعی
دوستی خوانده شود با سوال هایش  

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی، ،،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم :سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی ،امیرحسین بهاری ،،،، کلاس سوم: سامیار یزدخواستی ، اهورا نامداری ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم :محمد حسین شریفی، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس ششم : محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ، ابوالفضل عطایی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : مسیح احمدی ، سیدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ،محمد حسن علیزاده،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم: پرهام کریمی ،،،،،،، حسین شریفی، آرین خسرویان کلاس ششم : محمدامین بختیاروند ابوالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی علیرضا مهاجری،امیرعلی هاشمی کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم: حسین یاری ،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس ششم :ابوالفضل شیرانی ، آرمین احمدیان ، متین رضایی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: امیرعلی زادهوش ، امیرعلی هاشمی ، حسین حامدی کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفر آقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری،سامیار یزدخواستی ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، سیدحسین شریفی ، ایلیا کریمی کلاس ششم : محمد امین بختیاروند ، رادمهر رحیمی ، آرمین احمدیان
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ علیرضا مهاجری ، حسین حامدی ، امیرعلی زادهوش کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ، مهدی حسن علیزاده،محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : پرهام کریمی ،،،،، آرین خسرویان ، حسین یاری ،،،، کلاس ششم: محمدامین بختیاروند اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری کلاس سوم : کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : حسین یاری ،،،،، شهیار نیک نام ، یاسین اکبری کلاس ششم:ابوالفضل شیرانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی