منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 820
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 90 نفر
بازدید دیروز : 230 نفر
بازدید کلی : 386057 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس ششم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/21

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 6 از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس می شود
بنویسیم
 تدریس می شود
ریاضی
تدریس می شود
علوم  ورزش و نیروی 2 با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
کاربرگ اجتماعی در خانه تا آخر حل شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/20

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 6 از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوره می شود
بنویسیم
 دوره شود
ریاضی
خیلی سبز و ریاضی های قبلیکه درس داده شده
علوم  
 املا
 از دریا قلی در دفتر گفته می شود
هدیه های آسمان
دوران غیبت
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  خیلی سبز حل می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/19

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) کتاب قصه خوانی انجام می شود
بنویسیم
 
ریاضی
تمرین های قبلی
علوم  ورزش و نیرو 2 با سوالهایش
 املا
 از دریا قلی گفته می شود
هدیه های آسمان
 دست در دست هم با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/9/18

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
ص 51 کتاب حل شود -  ص 72 و 73 خیلی سبزحل شود
علوم  ورزش و نیرو 1 با سوالهایش - تدریس می شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده شود

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/9/17

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 6 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود
بنویسیم
 کاربرگ ادبیات کامل شود و آورده شود
ریاضی
ص 49 و 50 حل شود
علوم  ورزش و نیرو 1 با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 دست در دست دوست با سوالهایش - آزمون نهج البلاغه دارند
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/14

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 6 خوانده شود از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
تمرین های داده شده حل شود
علوم  ورزش و نیرو 1 با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
امتحان از اول تا آخر
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/13

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 6 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود
بنویسیم
جمع کلمات را بنویس
ریاضی
از قبل داده شده
علوم  ورزش و نیرو 1 با سوالهایش
 املا
 از درس دریا قلی املا گفته شود
هدیه های آسمان
دست در دست دوست با سوالهایش خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/12

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  برای مربی قران خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود
بنویسیم
مخالف کلمات را بنویس
ریاضی

5 عدد نویسی اعشاری

5 عدد جمع اعشار -5 عدد تفریق اعشاری -5 عدد ضرب اعشاری  نوشته شود

علوم  ورزش و نیرو 1 با سوالهایش
 املا
-
هدیه های آسمان
دست در دست دوست با سوالهایش خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 درس 10 با 30 سوال نوشته شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه ۹۷/9/10

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس6خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریاقلی خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه از دریاقلی با معنی بنویس
ریاضی
ص 46 و 47 و در کتاب و ص 68 و 67 خیلی سبز حل شود
علوم از بخش ورزش و نیرو 1 هرچه سوال می توانید بنویسید
 املا
-
هدیه های آسمان
دست در دست دوست با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهار شنبه ۹۷/9/7

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس6قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس میشود
بنویسیم
مخالف کلمات شعر نوشته شود
ریاضی
کتاب کاربرگ تا آخر ص 21کامل شود
علوم  تدریس میشود
 املا
-
هدیه های آسمان
-
مطالعات اجتماعی
علوم و فنون  با سوالهایش
تفکر پژوهش
 اندیشمند علوم آورده شود

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه ۹۷/9/6

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 5 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعرحفظ  شود
بنویسیم
هم خانواده کلمات شعر نوشته شود
ریاضی
تمرین های قبلی که تعیین شده حل شود
علوم  
 املا
 از شعر گفته می شود
هدیه های آسمان
سیمای خوبان با 15 سوال و جدول و نامه به امام مهدی (عج) انجام شود
مطالعات اجتماعی
علوم و فنون در دوران اسلامی با سوالهایش
تفکر پژوهش
 خیلی سبز حل شود و آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه ۹۷/9/5

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 5 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر ما که اطفال خوانده شود
بنویسیم
شعر را با معنی بنویس کلمه های مخفف را پیدا کرده و بنویس و 10 کلمه با معنی تربیتی
ریاضی
ص 44 و 45 خیلی سبز قسمت اعشاری تا سر تمرین 20 نوشته شود
علوم درس قبلی خوانده شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 تدریس می شود
مطالعات اجتماعی
علوم و فنون در دوران اسلامی با 20 سوال
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه ۹۷/9/3

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 5 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد تدریس می شود
بنویسیم
 درس آزاد تدریس می شود
ریاضی
 خیلی سبز تا آخر کسر حل شود تدریس می شود
علوم  تدریس می شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
انرژی با سوالهایش تدریس می شود
تفکر پژوهش
اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه ۹۷/۸/29

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 5 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان روخوانی و شعر حفظ شود
بنویسیم
 
ریاضی
 خیلی سبز حل شود
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
امتحان ماه آبان
تفکر پژوهش
 خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه ۹۷/۸/28

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درسی مربی قرآن آماده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد
بنویسیم
نگارش درس آزاد و کاربرگ کار شود
ریاضی
 
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
امتحان ماه آبان
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم با سوالهایش
تفکر پژوهش
 

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه ۹۷/۸/27

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد
بنویسیم
نگارش درس آزاد خوانده می شود
ریاضی
از روی ورقه امتحان در دفترت بنویس
علوم امتحان علوم ماه آبان کاربرگ علوم تا آخر ص 21 حل شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 سیمای خوبان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم با سوالهایش
تفکر پژوهش
 اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه ۹۷/۸/26

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 5 قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد
بنویسیم
نگارش درس آزاد خوانده می شود
ریاضی
امتحان ریاضی از اول تا آخر فصل کسر گرفته می شود
علوم زمین پویا با 20 سوال
 املا
 
هدیه های آسمان
 سیمای خوبان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم با سوالهایش
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه ۹۷/۸/23

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 4 از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد
بنویسیم
نگارش  کامل شود
ریاضی
از اول کتاب تا آخر کسر 20 سوال در آورده و بنویسید
علوم  اعماق زمین با سوالهایش
 املا
 امتحان املا و انشا گرفته شود
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم خوانده شود
تفکر پژوهش
اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه ۹۷/۸/21

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 4 از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد در کتاب نوشته شود
بنویسیم
نگارش در آزاد کامل شود
ریاضی
تمرین های داده شده  حل شود
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
 سیمای خوبان را بخوانید
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم با سوالهایش
تفکر پژوهش
خیلی سبز تا سر اعشاری حل شود و آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه ۹۷/۸/20

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد در کتاب نوشته شود
بنویسیم
سوالها درک و دریافت در کتاب نوشته شود
ریاضی
خیلی سبز حل شود
علوم  اعماق زمین با سوالهایش خوب خوانده شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم با سوالهایش
تفکر پژوهش
 اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه ۹۷/۸/۱9

نام درس

تکالیف                                 

قرآن تا آخر درس 4 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد در دفتر نوشته شود
بنویسیم
درس آزاد
ریاضی
10 سوال از بخش کسر
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
سیمای خوبان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم با 20 سوال
تفکر پژوهش
 

تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/8/14

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن آماده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
مخالف کلمه های  شعر ای وطن نوشته شود و منادا و علامت ندا در درس ای وطن پیدا نوشته شود
ریاضی
تا سر عدد اعشاری حل شود - خیلی سبز تا سر عدد اعشاری
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
 ستربان با ایمان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
درس طلای سیاه با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/8/13

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر ای وطن حفظ  شود
بنویسیم
20 کلمه باهم خانواده  معنی از شعر ای وطن نوشته شود
ریاضی
ورقه امتحانی در دفتر حل شود
علوم درس اعماق زمین با  سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
درس طلای سیاه با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/8/12

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 4خوانده شودو ص 25 در خانه انجام شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر ای وطن با معنی خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه با معنی از شعر ای وطن نوشته شود
ریاضی
ص 38 و 39 در کتاب حل شود و تمرین های داده شده حل شود
علوم درس اعماق زمین با 20 سوال
 املا
 
هدیه های آسمان
 درس شتربان با ایمان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
درس طلای سیاه با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه  97/8/9

نام درس

تکالیف                                 

قرآن قسمت اول درس 4خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
هفت خان رستم
ریاضی
برگه امتحانی در دفتر حل شود
علوم  کارخانه کاغذ سازی با سوال هایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 کشاورزی با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم با تست های زده شده

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/8/7

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 3 از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
 برای املا درس را بخوانید
ریاضی
ص 36 و 37
علوم  
 املا
هفت خان رستم
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی خیلی سبز ص 52 و 53 و 54 و 55 حل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/8/6

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
ص 34 و 35
علوم کاغذ سازی و آزمایش ها کامل
 املا
-
هدیه های آسمان
شتربان با ایمان با 20 سوال
مطالعات اجتماعی
درس 6 کشاورزی با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  اندیشمند تست ها زده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/8/5

نام درس

تکالیف                                 

قرآن 3 درس از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
مخالف کلمه هایی هفت خان رستم نوشته شود
ریاضی
ورقه امتحان در دفتر نوشته شود ص 36 و 37 در کتاب حل شود خیلی سبز ص 51
علوم کاغذ سازی و آزمایش ها داخل دفتر
 املا
-
هدیه های آسمان
 باغ سری با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
درس 6 با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/8/2

نام درس

تکالیف                                 

قرآن 3 درس آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
 خلاصه درس را بنویسید
ریاضی
امتحان از بخش کسر
علوم کاغذ سازی
 املا
-
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
کشاورزی با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی علوم اندیشمند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/8/1

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 3 را بخوانید تمام کلمات قرانی حفظ شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
 5 جمله مبالغه و 5 جمله کنایه از درس هفت خان رستم پیدا کنید
ریاضی
تکلیف از قبل داده شده
علوم -
 املا
-
هدیه های آسمان
باغ سری با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
کشاورزی با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  خیلی سبز آورده و حل کسر تا سر تقسیم کسر

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/7/30

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  قرآن بخوانید
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم
بنویسیم
 20 کلمه با هم خانواده مبالغه و کنایه را بخوانید
ریاضی
10 ضرب کسر بدلخواه بنویس و حل کن
علوم بخش کارخانه ی کاغذسازی با سوالهایش
 املا
 از هفت خان املا گفته شود
هدیه های آسمان
باغ سری با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
کشاورزی با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/7/29

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم
بنویسیم
 20 کلمه با معنی از درس بنویس معنی شعرها را بنویس
ریاضی
کتاب ص 28 و 29 و 30 و 31 و خیلی سبزص 47 و 48
علوم بخش کارخانه ی کاغذسازی با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
باغ سری با 10 سوال و تمام آیه های قرآنی از اول تا آخر درس امتحان
مطالعات اجتماعی
کشاورزی با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/7/28

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 3 را بخوانید
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس می شود
بنویسیم
 
ریاضی
4 جمع کسر و 4 تفریق کسر از خودتان بنویسید و حل کنید
علوم بخش کارخانه ی کاغذسازی با 20 سوال و آزمایش ها
 املا
 
هدیه های آسمان
تدریس می شود
مطالعات اجتماعی
کشاورزی با 20 سوال انجام شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی خیلی سبز تا سر ضرب کسر حل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/7/25

نام درس

تکالیف                                 

قرآن امتحان قرآن با پیام و کلمه ها
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان  من و شما
بنویسیم
 
ریاضی
خیلی سبز ص 40 و 41 و 42 و 43 - ریاضی ص 26 و 27 حل شود
علوم  تدریس می شوددرس کاغذسازی مرورشود
 املا
 
هدیه های آسمان
 امتحان هدیه ها
مطالعات اجتماعی
بخش کشاورزی تدریس می شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/7/24

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 2 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان  من و شما
بنویسیم
مخالف کلمه ها را بنویس
ریاضی
 تدریس می شود
علوم  
 املا
از داستان من و شما
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 با سوالاتش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/7/23

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان  من و شما
بنویسیم
هرچه کلمه در درس می شود با (ان) جمع ببندیم پیدا کرده حکایت را با معنی بنویس
ریاضی
بخش کسر مرور شود تدریس می شود
علوم درس قبلی سرگذشت یک کاغذ
 املا
 امتحان املا و انشا گرفته می شود نگارش خوانده شود
هدیه های آسمان
 سرور آزادگان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 با سوالاتش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/7/22

نام درس

تکالیف                                 

قرآن -
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان  من و شما
بنویسیم
 20 کلمه با هم خانواده نوشته شود
ریاضی
ار روی برگه امتحانی نوشته شود در دفتر حل شود 
علوم امتحان علوم گرفته میشود
 املا
 
هدیه های آسمان
 سرور آزادگان  خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 خوانده شود
تفکر پژوهش
 کتاب اندیشمند آورده شود
 کتب کمک آموزشی

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/7/21

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 2 قسمت اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس من و شماخوانده شود
بنویسیم
 20 کلمه از درس داستان من و شما با معنی نوشته شود
ریاضی
امتحان از بخش اول
علوم  درس سرگذشت دفتر من با 20 سوال
 املا
 
هدیه های آسمان
 سرور آزادگان با سوالهایش خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/7/18

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 2 قسمت اول و دوم خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
تا آخر بخش 1 از خیلی سبز حل شود
علوم  درس سرگذشت دفتر من با سوالها و تحقیق هایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیریبا فعالیت ها و برگه ها
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/7/17

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 2 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
4 ص از خیلی سبز حل شود
علوم  
 املا
از هوشیاری
هدیه های آسمان
 سرور آزادگان با تمام تمرین ها و سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیری
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  خیلی سبز ص 26 و 27 و 28 و 29

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/7/16

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری وانده شود
بنویسیم
20 کلمه با مخالف و 5 جمله از درس  نوشته شود و نهاد و فعل آن را مشخص کن و شعر را حفظ کن
ریاضی
10 سوال از درس ریاضی از ص 1 تا 20 بنویس
علوم درس سرگذشت دفتر من با سوالهایش
 هدیه ها 
درس پیامبران با سوالهایش خوانده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیری با 20 سوال و کاربرگ 1 و 2 و 3 و 4 و فعالیت کامل شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/7/15

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه با هم خانواده نوشته شود
ریاضی
خیلی سبز ص 26 و 27
علوم درس سرگذشت دفتر من با سوالهایش
 هدیه ها 
درس پیامبران با سوالهایش و آیه های قرآنی
املا 
 املا در خانه نوشته شود
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیری با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم خوانده و آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/7/14

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس2 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) هوشیاری  خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه از هوشیاری با معنی نوشته شود
ریاضی
ص 20 و 21 و 22 و خیلی سبز ص 24 و 25 حل شود
علوم درس سرگذشت دفتر من با 20 سوال
 هدیه ها 
درس پیامبران با سوالهایش
املا 
 درس هوشیاری حاضر شود و املا در خانه نوشته شود
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیری تا آخر ص 22 با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/7/11

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس2 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس خوانده شود
بنویسیم
10 جمله با نهاد و فعل بنویس نگارش درس پنجره ها ی شناخت کامل شود
ریاضی
ص 18 و 19 و خیلی سبز ص 18 و 19 و 20 و 21 و 22 حل شد
علوم  درس 1 با سوالهایش
 هدیه ها 
درس 2  با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس 1 و 2 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده و درس آن خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/7/10

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 1 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
بنویسیم
5 جمله از درس بنویس و نهاد و فعل آن را پیدا کن
ریاضی
از قبل گفته شد خیلی سبز آورده شود
علوم  
 هدیه ها 
درس 2 پیامبران با سوالهایش
املا 

 از معرفت آفریدگار و پنجره شناخت املا گفته شود

مطالعات اجتماعی
 درس 1 و 2 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  خیلی سبز حل شود و آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/7/9

نام درس

تکالیف                                 

قرآن قران دارند
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت با پرسش ها و تمرین ها
بنویسیم
مخالف کلمه ها را بنویس
ریاضی

 ص 14و 15کتاب ریاضی حل شود

ص14و 15و16خیلی سبز حل شود

علوم  درس 1 با سوال هایش و تمرین ها
 هدیه ها 
درس 1 خوانده شود شعر حفظ شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی باسوال خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/7/8

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 1 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
بنویسیم
 50 کلمه با هم خانواده بنویس
ریاضی

 ص 10 کتاب ریاضی حل شود

ص12 و 13 خیلی سبز حل شود

علوم  درس 1 با سوال هایش و آزمایش ها نوشته و آورده شود
 هدیه ها 
درس 1 خوانده شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی همراه با 15 سوال خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  علوم اندیشمند آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/7/7

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 1 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
بنویسیم
 
 50 کلمه با معنی از پنجره های شناخت نوشته شود
ریاضی

 ص 10 کتاب ریاضی حل شود

ص12 و 13 خیلی سبز حل شود

علوم  درس 1 با سوال هایش خوانده شود
 هدیه ها 
 شعر ای خدا حفظ شود و یکتایی با سوال هایش خوانده شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی خوانده شود و 15 سوال از آن بنویسید
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  علوم اندیشمند درس 1 خوانده شود


 

برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی