منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 845
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 76 نفر
بازدید دیروز : 249 نفر
بازدید کلی : 452765 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس ششم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹8/2/29

نام درس

تکالیف                              

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  دوره
بنویسیم

دوره

ریاضی
تمرین حل می شود حتما ورقه امتحانی آورده شود
علوم دوره
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی  امتحان مطالعات از اول تا آخر

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/2/28

نام درس

تکالیف                              

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  دوره
بنویسیم

دوره

ریاضی
برگه امتحانی پای تابلو حل می شود و از بخش دایره امتحان گرفته می شود
علوم از اول تا آخر ارزشیابی می شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 دوره
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹8/2/25

نام درس

تکالیف                              

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  دوره
بنویسیم

دوره

ریاضی
امتحان ریاضی دوره از اول تا آخر
علوم  دوره
 املا
دوره
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی دوره می شودو یک امتحان

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹8/2/24

نام درس

تکالیف                              

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم

امتحان انشا

ریاضی
خیلی سبز حل میشود و اشکالات برطرف می شود
علوم  
 املا
 امتحان املا
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی دوره می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/2/23

نام درس

تکالیف                              

قرآن  برای مربی قرآن درس بخوانید
ادبیات فارسی (بخوانیم)  دوره نگارش
بنویسیم

 دوره املا پای تابلو

ریاضی
خیلی سبز حل میشود 
علوم  
 املا
 امتحان
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی دوره می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه ۹8/2/22

نام درس

تکالیف                              

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  دوره نگارش
بنویسیم

 دوره املا پای تابلو

ریاضی
خیلی سبز حل میشود 
علوم دوره
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی  امتحان از اول تا آخر

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه ۹8/2/18

نام درس

تکالیف                              

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  دوره 
بنویسیم
دوره 
ریاضی
امتحان ریاضی گرفته میشود از اول تا آخر
علوم  دوره 
 املا
دوره 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی دوره 


تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/2/16

نام درس

تکالیف                              

قرآن قران کار شود 
ادبیات فارسی (بخوانیم) نگارش دوره می شود
بنویسیم
 دوره
ریاضی
آزمونک بخش 1
علوم دوره  شود برای امتحان یک شنبه
 املا
دوره شود برای امتحان چهارشنبه
هدیه های آسمان
امتحان گرفته میشود 
مطالعات اجتماعی دوره 


بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹8/2/15

نام درس

تکالیف                              

قرآن فردا مسابقه علمی مرحله دوم دارند
ادبیات فارسی (بخوانیم) نگارش دوره می شود
بنویسیم
 
ریاضی
خیلی سبز حل می شود
علوم دوره می شود
 املا
 املای پای تابلو دوره گفته می شود
هدیه های آسمان
درس اخر خوانده شود
مطالعات اجتماعی امتحان مطالعات از اول تا آخر

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/2/14

نام درس

تکالیف                              

قرآن امتحان گرفته شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تمام درسها را بخوان دوره می شود
بنویسیم
 
ریاضی
دوره می شود
علوم دوره می شود
 املا
 املای پای تابلو دوره گفته می شود
هدیه های آسمان
 دوره می شود
مطالعات اجتماعی دوره می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹8/2/8

نام درس

تکالیف                              

قرآن امتحان روخوانی
ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان روخوانی با معنی
بنویسیم
 
ریاضی
خیلی سبز حل می شود
علوم  امتحان دارند 
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی درس 19 و 20 و 21 و 22و23 و24 دوره شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/2/8

نام درس

تکالیف                              

قرآن  خوانده شود 
ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان املا 
بنویسیم
امتحان انشا
ریاضی
ورقه امتحانی حل شود 
علوم شنبه امتحان دارند 
 املا
امتحان 
هدیه های آسمان
دوره تا آخرا  درس 10 
مطالعات اجتماعی درس 15و16و17و18 دوره شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹8/2/4

نام درس

تکالیف                              

قرآن قرآن درس 14 تا آخر خوانده شود و تمام کلمه ها پر شود 
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعرها حفظ شود پرسیده میشود 
بنویسیم
درس 17 با معنی در دفتر نوشته و 20 کلمه با معنی نوشته شود 
ریاضی
آزمونک از کل کتاب دارند خوانده شود 
علوم دوره درس 10 و 11 و 12 و 13 و 14 تا آخر 
 املا
 
هدیه های آسمان
از 1 تا آخر 10دوره شود پرسش میشود 
مطالعات اجتماعی درس 9 و 10 و 11 و 12 و13 و14دوره شود پرسش می شود

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹8/2/4

نام درس

تکالیف                              

قرآن قرآن درس 14 قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) فارسی تا سر درس 17 دوره شود
بنویسیم
نگارش دوره شود
ریاضی
تا آخر کتاب دوره شود و تمرین نوشته شود و اشکالات نوشته شود
علوم درس 6 و 7و 8و 9 دوره پرسیده می شود
 املا
دوره شود
هدیه های آسمان
از 1 تا آخر 5 دوره شود
مطالعات اجتماعی درس 1 تا آخر 5 دوره شود و درس 24 خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/2/2

نام درس

تکالیف                                 رضایت نامه اردو فراموش نشود

قرآن قرآن درس 13 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس 9 و10و11و12 دوره شود
بنویسیم
نگارش درس 9 و10و11و12 دوره شود
ریاضی
از ص 62 تا آخر ص 108 اشکالات یادداشت شود ص 141 و مرور فصل حل شود
علوم درس 6 و 7و 8و 9 دوره پرسیده می شود
 املا
 8 درس اول کتاب دوره املا گفته می شود
هدیه های آسمان
 حماسه آفرینان -و درس 1 تا آخر 5 دوره شود
مطالعات اجتماعی درس 1 تا آخر 5 دوره شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/1/31

نام درس

تکالیف                                 رضایت نامه اردو فراموش نشود

قرآن قرآن درس 13 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تا آخر درس 8 دوره شود
بنویسیم
نگارش 1 تا آخر 4 خوانده شود
ریاضی
دوره بخش 3 اعشاری از هر تمرین 1 عدد و اشکالات یادداشت شود
علوم از اول تا آخر درس 5 دوره شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 حماسه آفرینان - تدریس می شود
مطالعات اجتماعی درس 24 با 20 سوال و تمام کاربرگ ها نوشته شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹8/1/28

نام درس

تکالیف                                 

قرآن قرآن درس 13 تا آخر حل شود - کلمه ها و پیام ها قرآنی
ادبیات فارسی (بخوانیم) 4 درس اول کتاب با پرسش ها و تمرین ها و نگارش
بنویسیم
نگارش 1 تا آخر 4 خوانده شود
ریاضی
از اول تا آخر 42 از هر تمرین یک عدد و اشکال ها نوشته شود
علوم  سالم بمانیم با کلمه ها و درس آخر خوانده شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی درس 23 با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹8/1/27

نام درس

تکالیف                                 

قرآن قسمت اول درس 13 خوانده شود همراه با کلمات قرآنی
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه خوانده شود
بنویسیم
جمله هایی از درس آداب مطالعه نهاد وگزاره آن را پیدا کنید
ریاضی
از قبل داده شده 
علوم  
 املا
 املا از آداب مطالعه
هدیه های آسمان
 حماسه آفرینان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی مطالعه درس خرمشهر با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/1/26

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن بخوانید 
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه خوانده شود
بنویسیم
10 کلمه صفت و موصوف 10 کلمه مضاف و مضاف الیه با جمله از درس بنویسید
ریاضی
از ص 1 تا آخر 22 از هر تمرین 1 عدد و اشکال ها یاد داشت شود
علوم  سالم بمانیم  با سوالهایش 
 املا
 املا از آداب مطالعه
هدیه های آسمان
 حماسه آفرینان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی مطالعه درس خرمشهر با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹8/1/25

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه با هم خانواده و مخالف نوشته شود
ریاضی
ص 128 و 129 و 130 کتاب حل شود 
علوم  سالم بمانیم  با سوالهایش 
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی درس 23 خرمشهر با 20 سوال 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/1/24

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 13 قسمت اول خوانده شود 
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه با معنی پرسیده می شود
بنویسیم
درس آداب مطالعه با معنی در دفتر با 20 کلمه با معنی
ریاضی
ص 124 و 125کتاب حل شود 
علوم  سالم بمانیم  با سوالهایش 
 املا
 
هدیه های آسمان
 حماسه آفرینان با 20 سوال پرسیده می شود = تمرین های کتاب
مطالعات اجتماعی درس 23 خرمشهر با 20 سوال 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹8/1/21

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 13 قسمت اول تمام لغات پرسش میشود 
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس میشود 
بنویسیم
-
ریاضی
ص 121 و 122 و 123حل شود 
علوم  سالم بمانیم  با سوالهایش 
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی درس 22 با سوالهایش


بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹8/1/20

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 13 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد 
بنویسیم
نگارش درس آزاد کامل نوشته شود
ریاضی
ریاضی های قبلی
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
حماسه آفرینان جاودان با 20 سوال و تمرین هایش
مطالعات اجتماعی درس 22 با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹8/1/19

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن را بخوانید
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد دوم نوشته شود
بنویسیم
نگارش درس آزاد نوشته شود
ریاضی
ص 118 و 119 و 120 در کتاب حل شود
علوم سالم بمانیم با 20 سوال خوانده شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 تدریس می شود
مطالعات اجتماعی درس 22 با 20 سوال و کاربرگ کامل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹8/1/18

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) تمام شعرهای کتاب را حفظ کنید می پرسم
بنویسیم
5 جمله بنویس که نهاد و گزاره داشته باشند - 5 جمله بنویس که صفت و موصوف داشته باشند
ریاضی
ص 115 و 116 و 117 حل شود
علوم  تدریس می شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی  آزمونک گرفته می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹8/1/17

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 13 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس می شود
بنویسیم
قصه ها و داستان ها و خاطراتی که  نوشته اید کامل شود و آورده شود
ریاضی
درصد تدریس می شود
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
امتحان آزمونک گرفته می شود
مطالعات اجتماعی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/12/21

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 12 قسمت اول
ادبیات فارسی (بخوانیم) افلاطون خوانده شود
بنویسیم
قصه خوانی انجام می شود
ریاضی
 خیلی سبز حل شود
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
 راز موفقیت با سوالهایش
مطالعات اجتماعی درس 21 با سوال هایش خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/12/20

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن کار شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) نگارش کامل شود با معنی نوشته شود
بنویسیم
نگارش کامل شود افلاطون و مرد جاهل
ریاضی
تمرین های دایره در خیلی سبز حل شود
علوم جنگل برای کیست
 املا
 
هدیه های آسمان
 راز موفقیت با 20 سوال و تمرین هایش
مطالعات اجتماعی درس 21 با سوال هایش خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/12/۱۹

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  ۱۰ جمله بنویس و ترکیب وصفی آن را مشخص کن
بنویسیم
۱۰ جمله بنویس و ترکیب اضافی آن را مشخص کن
ریاضی
ص۱۴۵ و ۱۴۶ و ۱۴۷ و ۱۴۸ حل شود
علوم  امتحان علوم گرفته می شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی درس 21 با 20 سوال خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/12/15

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 12 قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) میوه هنرحفظ شود
بنویسیم
قبلا تمرین داده شده
ریاضی
امتحان ریاضی از اول تا آخر نسبت و تناسب
علوم  جنگل برای کیست با سوالهایش
 املا
 از میوه هنر از حفظ نوشته شود 
هدیه های آسمان
 درس 20 با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/12/14

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 11 تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) میوه هنرحفظ شود
بنویسیم
ترکیب اضافی و ترکیب وصفی از درس میوه هنر نوشته شود 
ریاضی
داده شده 
علوم  
 املا
 از میوه هنر از حفظ نوشته شود 
هدیه های آسمان
 
کمک آموزشی                               خیلی سبز آورده شود 

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دو شنبه ۹۷/12/13

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) میوه هنرحفظ شود
بنویسیم
هم خانواده و مخالف کلمه ها را بنویس
ریاضی
تمرین های داده شده حل شود تا آخر ص 162 خیلی سبز حل شود
علوم  جنگل برای کیست با سوالهایش خوانده شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 عید مسلمانان خوانده شود با سوالهایش
کمک آموزشی   خیلی سبز آورده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/12/12

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) میوه هنرحفظ شود
بنویسیم
تمام مخفف های میوه ی هنر نوشته و 20 کلمه با معنی بنویس
ریاضی
خیلی سبز ص 154 تا آخر ص159 حل شود
علوم  جنگل برای کیست با سوالهایش خوانده شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 درس 20 مطالعه ی مورد با 20 سوال از درس

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/12/11

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 11 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) میوه هنر با معنی خوانده شود
بنویسیم
میوه هنر با معنی در دفتر نوشته شود
ریاضی
ص 111 و 112 و 113 و 114 حل شود
علوم  جنگل برای کیست با 20 سوال 
 املا
 
هدیه های آسمان
 عید مسلمانان با 20 سوال
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/12/8

نام درس

تکالیف                                 

قرآن امتحان قرآن از اول تا آخر درس 11 با پیام قرآنی و کلمه ها 
ادبیات فارسی (بخوانیم) راز زندگی با معنی
بنویسیم
10 کلمه با معنی و مخالف و هم خانواده و و ترکیب وصفی از درس راز زندگی نوشته شود
ریاضی
ورقه امتحانی را در دفتر ریاضی بنویس و حل کن
علوم  جنگل برای کیست با 20 سوال - اندیشمند علوم اورده و تست های بخش جنگل برای کیست حل شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/12/7

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 11 تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) راز زندگی با معنی
بنویسیم
راز زندگی با معنی در دفتر و ص 94 کارگاه درس پژوهی با جواب نوشته شود
ریاضی
امتحان ریاضی از اول تا سر بخش - خیلی سبز آورده شود
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
عید مسلمانان با 20 سوال
مطالعات اجتماعی
همسایگان ایران با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/12/6

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) حکایت عمر گرانبها با معنی خوانده شود
بنویسیم
از درس حکایت ترکیب وصفی و اضافی را بنویسید
ریاضی
خیلی سبز حل شود
علوم جنگل تا آخر ص 90 با سوالها
 املا
 
هدیه های آسمان
 سفرهای با برکت با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
امتحان گرفته می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/12/5

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) حکایت عمر گرانبها با معنی خوانده شود
بنویسیم
از درس حکایت عمر گرانبها 10 کلمه با معنی و هم خانواده در دفتر نوشته شود
ریاضی
اشکالات ریاضی برطرف می شود - خیلی سبز تا آخر بخش حل شود
علوم تدریس می شود - اندیشمند علوم
 املا
 امتحان املا و انشا گرفته می شود
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
درس 19 با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/12/4

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 11  از اول تا آخرخوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) حکایت عمر گرانبها با معنی خوانده شود
بنویسیم
 یک انشا از درس حکایت عمر گرانبها با معنی در دفتر نوشته شود
ریاضی
اشکالات ریاضی برطرف می شود - خیلی سبز تا آخر بخش حل شود
علوم شگفتیهای برگ با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 سفره های با برکت
مطالعات اجتماعی
درس 19 - همسایگان ایران با 20 سوال

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/12/1

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 11  خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شیر خدا حفظ شود
بنویسیم
 
ریاضی
ص 104 تا آخر ص 108
علوم  امتحان علوم ماه بهمن - اندیشمند علوم
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
دریا نعمت خدادادی با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/29

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 11 قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شیر خدا حفظ شود
بنویسیم
صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه از درس را بنویس
ریاضی
قسمت پایین ص 101 در کتاب و دفتر حل شود - خیلی سبز آورده شود
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
با سفرهای با برکت 20 سوال و تمرین هایش
مطالعات اجتماعی
دریا نعمت خدادادی با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/11/29

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شیر خدا حفظ شود
بنویسیم
مخالف کلمه ها نوشته شود
ریاضی
قسمت پایین ص 101 در کتاب و دفتر حل شود
علوم  شگفتی های برگ
 املا
 
هدیه های آسمان
 راه تندرستی
مطالعات اجتماعی
دریا نعمت خدادادی با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/11/28

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) شیر خدا حفظ شود
بنویسیم
هم خانواده کلمه ها نوشته شود
ریاضی
ص 100 و 101 حل شود مقوا و دایره آورده شود
علوم  شگفتی های برگبا سوالهایش - اندیشمند علوم با تست ها زده شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 راه تندرستی
مطالعات اجتماعی
دریا نعمت خدادادی با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/11/27

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 11 قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شیر خدا با معنی حاضر شود
بنویسیم
از شعر شیر خدا با معنی نوشته - 20 کلمه با معنی از درس نوشته شود
ریاضی
خیلی سبز تا آخر ص 133 حل شود
علوم  شگفتی های برگ
 املا
 
هدیه های آسمان
 راه تندرستی با سوالهاخوانده شود
مطالعات اجتماعی
ماهیها با 20 سوال

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/11/24

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس  دهم از اول تا آخرخوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاورت
بنویسیم
 دوستی و مشاوره
ریاضی
ص 94 و 95 و 96 و 97 حل شود
علوم  شگفتی های برگ - اندیشمند علوم آورده شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
برای شنبه درس داده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/23

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس  دهم از اول تا آخرخوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاورت
بنویسیم
 املای خانه کار شود
ریاضی
حجم و جرم تدریس می شود و شکل مکعب و مکعب مستطیل و هرم آورده شود - خیلی سبز آورده شود
علوم  
 املا
 از مشاوره گفته می شود
هدیه های آسمان
راه تندرستی با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
برای شنبه درس داده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/11/17

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس  دهم از اول تا آخرخوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاورت
بنویسیم
 
ریاضی
تا آخر ص 125 خیلی سبز حل شود
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
راه تندرستی با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
کاربرگ های تا آخر هر درس حل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/16

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس  دهم از اول تا آخرخوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاورت
بنویسیم
10 ترکیب اضافی و 10 ترکیب وصفی از درس بنویس
ریاضی
امتحان آزمونک
علوم -
 املا
 املا از دوستی و مشورت
هدیه های آسمان
 درسراه تندرستی با سوالهایش و تمرین هایش
مطالعات اجتماعی
دریاهای اطراف ایران با سوالهایش
کمک آموزشی
 خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/11/14

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس دوازدهم دوستی و مشاورت را بخوان و معنی
بنویسیم
از روی دوستی و مشاوره 20 کلمه با معنی  و هم خانواده بنویس
ریاضی
ص 93 حل شود و طول و عرض اتاق خود را بامساحت آن بدست آورید
علوم  خیلی کوچک و خیلی بزرگ  و تدریس می شود - اندیشمند علوم
 املا
 
هدیه های آسمان
 درس آداب زندگی با سوالهایش و آیه های قرآنی
مطالعات اجتماعی
دریاهای اطراف ایران با سوالهایش
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/11/13

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس دهم کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس دوازدهم دوستی و مشاورت را بخوان و معنی
بنویسیم
از روی دوستی و مشاوره با معنی بنویس
ریاضی
اندازه گیری ص 89 و 90 و 91 و 92 در کتاب حل شود
علوم  خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 درس آداب زندگی با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
دریاهای اطراف ایران با سوالهایش
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/11/10

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس دهم کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس می شود
بنویسیم
تدریس می شود
ریاضی
ورقه امتحانی در دفتر حل شود
علوم  خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش - اندیشمند علوم آورده شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
20 سوال از دریاهای ایران
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/9

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس دهم کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس بوعلی و بهمنیار پرسیده می شود
بنویسیم
 20 کلمه ترکیب اضافی 20 ترکیب وصفی از درس بوعلی بنویس
ریاضی
 امتحان ریاضی در دفتر گرفته می شود
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
20 سوال از دریاهای ایران نوشته شود
تفکر پژوهش
 خیلی سبز حل می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/11/8

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس بوعلی پرسیده می شود
بنویسیم
 
ریاضی
 
علوم  
 املا
 از درس بوعلی و
هدیه های آسمان
 از درس آداب زندگی 20 سوال
مطالعات اجتماعی
20 سوال درباره دریاها
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/11/3

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس نهم
ادبیات فارسی (بخوانیم) شهدا خورشیدند از حفظ و تدریس می شود
بنویسیم
 
ریاضی
ص 103 و 104 و 105 و 106 -خیلی سبز برای ریاضی
علوم  خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
پوشاک ما با سوال خوانده شود تدریس درس جدید انجام می شود
تفکر پژوهش
 اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/11/2

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس نهم از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) شهدا خورشیدند از حفظ
بنویسیم
املا شب بنویس
ریاضی
از ص 80 تا آخر 86 در کتاب حل شود -خیلی سبز برای ریاضی
علوم  
 املا
 از شهدا خورشیدند از حفظ نوشته شود
هدیه های آسمان
آداب زندگی با تمرین ها و 20 سوال
مطالعات اجتماعی
پوشاک ما با سوال خوانده شود
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/11/1

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن آماده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شهدا خورشیدند خوانده شود
بنویسیم
 10 صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه از درس شهدا خورشیدند
ریاضی
از ص 80 تا آخر 86 در کتاب حل شود
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با 20 سوال
 املا
 
هدیه های آسمان
 تدریس می شود
مطالعات اجتماعی
پوشال ما با 20 سوال خوانده شود
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/30

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) شهدا خورشیدند خوانده شود
بنویسیم
 10 کلمه با مخالف و هم خانواده بنویس
ریاضی
امتحان کوئیز دوباره حل شود
علوم نو انرژی با سوالهایش - اندیشمند علوم آورده شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
تدرس می شود
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/29

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس نهم تا آخرخوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شهدا خورشیدند از حفظ با معنی
بنویسیم
 10 جمله بنویس و تشبیه آن را مشخص کنبا معنی بنویس
ریاضی
ص 78 و 79در کتاب حل شود
علوم نو انرژی با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 امتحان گرفته می شود
مطالعات اجتماعی
اوقات فراغت با سوالهایش
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/10/26

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس نهم قسمت اول و دوم خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس می شود
بنویسیم
 
ریاضی
ورقه امتحانی در دفتر حل شود و آورده شود
علوم نو انرژی با سوالهایش - امتحان علوم - ورقه علوم حل شود - اندیشمند علوم آورده شود و بخش انرژی مطالعه شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
اوقات فراغت با سوالهایش
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/10/25

نام درس

تکالیف                                 

قرآن امتحان قرآن از اول تا آخر درس 8
ادبیات فارسی (بخوانیم) عطار- ورقه های امتحانی امضا شود
بنویسیم
 عطار
ریاضی
خیلی سبز ص94 و 95, 96
علوم با هم بسازیم تدریس می شود - اندیشمند علوم
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
درس 13 - تدریس می شود
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/10/24

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  فردا بازدید علمی دارند صبحانه خورده به مدرسه بیایند ساعت حرکت 8:10
ادبیات فارسی (بخوانیم) عطار را کامل با تمرین ها بخوانید
بنویسیم
 
ریاضی
چهارشنبه امتحان دارند - ص 76 و 77
علوم سفر انرژی با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 من معتقدم و امتحان آیه های قرآنی
مطالعات اجتماعی
اوقات فراغت با سوالهایش هر دو قسمت با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/23

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس همکار
بنویسیم
 
ریاضی
ص 101 و 102 و 103 خیلی سبز و ص 74 و 75 کتاب
علوم سفر انرژی با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
اوقات فراغت با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم- فردا مسابقه علمی دارند کلیه دروس دوره و خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/22

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس نهم قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 
ریاضی
ص 70 و 71 و 72 و 73 کتاب ریاضی
علوم نو انرژی با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 من معتقدم با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
اوقات فراغت با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/10/19

نام درس

تکالیف                                 

قرآن امتحان از اول تا آخر درس 8
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس عطار و ورقه ها امضا شود
بنویسیم
درس عطار
ریاضی
خیلی سبز ص 94 و 95 و 96
علوم  با هم بسازیم تدریس می شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
درس 13  و تدریس می شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/10/18

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 8 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 امتحان نگارش
ریاضی
قبلا داده شده
علوم  
 املا
 امتحان املا
هدیه های آسمان
من معتقدم با 15 سوال ضمنا امتحان آیه های قرآنی روز یکشنبه
مطالعات اجتماعی
درس 13 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  خیلی سبز حل می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/16

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) عطار
بنویسیم
 
ریاضی
ص 68 و 69 و 77 کتاب
علوم با هم بسازیم و اندیشمند
 املا
 کتاب خوانی
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
درس 12 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم و خیلی سبز

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/15

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 8 از اول تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) عطارو تمرین های آن خوانده شود
بنویسیم
در درس عطار و حکایت هرچه ترکیب اضافی و ترکیب وصفی دارد بنویس
ریاضی
ص 66 و 67 در کتاب حل شود - طلق و کاغذ شطرنجی بیاورند
علوم سوالهای درس با هم بسازیم  از روی اندیشمند نوشته شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 امتحان ار 12 درس
مطالعات اجتماعی
درس 12 خوانده شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/10/12

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 8 قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) عطار
بنویسیم
در درس عطار هرچه ترکیب اضافی و ترکیب وصفی دارد بنویس
ریاضی
تا آخر بخش اعشاری نوشته شود
علوم  طراحی و سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 امتحان مطالعات گرفته می شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/10/11

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 7
ادبیات فارسی (بخوانیم) عطار
بنویسیم
20 کلمه مخالف از عطار
ریاضی
قبلا داده شده
علوم  
 املا
 املا از عطار گفته می شود
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 امتحان
کتب کمک آموزشی  خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/10/10

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  بخوانید
ادبیات فارسی (بخوانیم) عطار
بنویسیم
20 کلمه با هم خانواده با معنی و جمع
ریاضی
ص 82 و 83 و 84 خیلی سبز
علوم طراحی بسازیم با سوالهایش از اندیشمند
 املا
 املا آموزشی
هدیه های آسمان
جهان دیگر با 20 سوال
مطالعات اجتماعی
 درس 12 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/9

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) عطار
بنویسیم
20 کلمه از عطار با معنی و جمع
ریاضی
ص 78 و79 و 80 و 81 خیلی سبز
علوم تدریس می شود
 املا
 
هدیه های آسمان
جهان دیگر با 20 سوال
مطالعات اجتماعی
 درس 12 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/8

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 7
ادبیات فارسی (بخوانیم)  تدریس می شود
بنویسیم
تدریس می شود
ریاضی
خیلی سبز تا آخر بخش تقسیم اعشاری
علوم  ورزش و نیرو 2
 املا
 
هدیه های آسمان
 دوران غیبت با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 درس 12 دوران صفوی با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/10/5

نام درس

تکالیف                                 

قرآن امتحان قرآن تا آخر درس 7
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
امتحان انشا
ریاضی
ورقه امتحانی حل شود
علوم  ورزش و نیرو 2
 املا
امتحان املا
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 درس اصفهان تدریس می شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/10/4

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 7 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوره می شود
بنویسیم
نگارش دوره می شود
ریاضی
امتحان ریاضی ماه آذر
علوم  
 املا
 پای تابلو کار می شود
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/10/3

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن را بخوانید
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوره می شود
بنویسیم
نگارش دوره می شود
ریاضی
اشکالات ریاضی از اول تا آخر اعشاری برطرف می شود
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
 دوران غیبت با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
امتحان مطالعات
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/10/2

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوره شود
بنویسیم
دوره می شود
ریاضی
تمرین های داده شده  حل شود
علوم امتحان
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 درس اصفهان با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/10/1

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 7 از اول تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر باران حفظ شود
بنویسیم
شعر باران را با معنی بنویس
ریاضی
ص 60 و 61 و 62 در کتاب حل شود
علوم  ورزش و نیرو 2 با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 امتحان ماه آذر گرفته می شود
مطالعات اجتماعی
 درس اصفهان با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/28

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 7 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان املا
بنویسیم
امتحان انشا
ریاضی
ص 59 و 60 در کتاب حل شود
علوم  ورزش و نیرو 2 با سوالهایش
 املا
امتحان املا و انشا
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 درس اصفهان با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/27

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 7 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) رنج هایی کشیده ام
بنویسیم
املای شب کار شود
ریاضی
از قبل تمرین داده شده
علوم  
 املا
از رنج هایی که کشیده ام
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  خیلی سبز حل می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/26

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) رنج هایی کشیده ام
بنویسیم
مخالف کلمه ها را بنویس 10 تا ترکیب اضافی 10 تا ترکیب وصفی
ریاضی
ص 58 حل شود - خیلی سبز ص 74 و 75 حل شود
علوم  ورزش و نیروی 2 با سوالهایش
 املا
 املای آموزشی کار شود
هدیه های آسمان
 دوران غیبت با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
درس 11 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/9/25

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) رنج هایی کشیدم که مپرس خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه با هم خانواده نوشته شود
ریاضی
ص 56 و 57 کتاب حل شود
علوم  ورزش و نیروی 2 با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 دوران غیبت با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
تدریس می شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/9/24

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 7 قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) رنج هایی کشیدم که مپرس خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه از درس با معنی و جمع آن را بنویس
ریاضی
ص 53 و 54 و 55 و تمرین های داده شده
علوم  ورزش و نیروی 2 با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 دوران غیبت با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
تدریس می شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/21

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 6 از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس می شود
بنویسیم
 تدریس می شود
ریاضی
تدریس می شود
علوم  ورزش و نیروی 2 با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
کاربرگ اجتماعی در خانه تا آخر حل شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/20

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 6 از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوره می شود
بنویسیم
 دوره شود
ریاضی
خیلی سبز و ریاضی های قبلیکه درس داده شده
علوم  
 املا
 از دریا قلی در دفتر گفته می شود
هدیه های آسمان
دوران غیبت
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  خیلی سبز حل می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/19

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) کتاب قصه خوانی انجام می شود
بنویسیم
 
ریاضی
تمرین های قبلی
علوم  ورزش و نیرو 2 با سوالهایش
 املا
 از دریا قلی گفته می شود
هدیه های آسمان
 دست در دست هم با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه ۹۷/9/18

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
ص 51 کتاب حل شود -  ص 72 و 73 خیلی سبزحل شود
علوم  ورزش و نیرو 1 با سوالهایش - تدریس می شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده شود

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه ۹۷/9/17

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 6 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود
بنویسیم
 کاربرگ ادبیات کامل شود و آورده شود
ریاضی
ص 49 و 50 حل شود
علوم  ورزش و نیرو 1 با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 دست در دست دوست با سوالهایش - آزمون نهج البلاغه دارند
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه ۹۷/9/14

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 6 خوانده شود از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
تمرین های داده شده حل شود
علوم  ورزش و نیرو 1 با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
امتحان از اول تا آخر
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه ۹۷/9/13

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 6 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود
بنویسیم
جمع کلمات را بنویس
ریاضی
از قبل داده شده
علوم  ورزش و نیرو 1 با سوالهایش
 املا
 از درس دریا قلی املا گفته شود
هدیه های آسمان
دست در دست دوست با سوالهایش خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه ۹۷/9/12

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  برای مربی قران خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود
بنویسیم
مخالف کلمات را بنویس
ریاضی

5 عدد نویسی اعشاری

5 عدد جمع اعشار -5 عدد تفریق اعشاری -5 عدد ضرب اعشاری  نوشته شود

علوم  ورزش و نیرو 1 با سوالهایش
 املا
-
هدیه های آسمان
دست در دست دوست با سوالهایش خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 درس 10 با 30 سوال نوشته شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه ۹۷/9/10

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس6خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریاقلی خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه از دریاقلی با معنی بنویس
ریاضی
ص 46 و 47 و در کتاب و ص 68 و 67 خیلی سبز حل شود
علوم از بخش ورزش و نیرو 1 هرچه سوال می توانید بنویسید
 املا
-
هدیه های آسمان
دست در دست دوست با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهار شنبه ۹۷/9/7

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس6قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس میشود
بنویسیم
مخالف کلمات شعر نوشته شود
ریاضی
کتاب کاربرگ تا آخر ص 21کامل شود
علوم  تدریس میشود
 املا
-
هدیه های آسمان
-
مطالعات اجتماعی
علوم و فنون  با سوالهایش
تفکر پژوهش
 اندیشمند علوم آورده شود

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه ۹۷/9/6

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 5 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعرحفظ  شود
بنویسیم
هم خانواده کلمات شعر نوشته شود
ریاضی
تمرین های قبلی که تعیین شده حل شود
علوم  
 املا
 از شعر گفته می شود
هدیه های آسمان
سیمای خوبان با 15 سوال و جدول و نامه به امام مهدی (عج) انجام شود
مطالعات اجتماعی
علوم و فنون در دوران اسلامی با سوالهایش
تفکر پژوهش
 خیلی سبز حل شود و آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه ۹۷/9/5

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 5 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر ما که اطفال خوانده شود
بنویسیم
شعر را با معنی بنویس کلمه های مخفف را پیدا کرده و بنویس و 10 کلمه با معنی تربیتی
ریاضی
ص 44 و 45 خیلی سبز قسمت اعشاری تا سر تمرین 20 نوشته شود
علوم درس قبلی خوانده شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 تدریس می شود
مطالعات اجتماعی
علوم و فنون در دوران اسلامی با 20 سوال
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه ۹۷/9/3

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 5 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد تدریس می شود
بنویسیم
 درس آزاد تدریس می شود
ریاضی
 خیلی سبز تا آخر کسر حل شود تدریس می شود
علوم  تدریس می شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
انرژی با سوالهایش تدریس می شود
تفکر پژوهش
اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه ۹۷/۸/29

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 5 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان روخوانی و شعر حفظ شود
بنویسیم
 
ریاضی
 خیلی سبز حل شود
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
امتحان ماه آبان
تفکر پژوهش
 خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه ۹۷/۸/28

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درسی مربی قرآن آماده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد
بنویسیم
نگارش درس آزاد و کاربرگ کار شود
ریاضی
 
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
امتحان ماه آبان
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم با سوالهایش
تفکر پژوهش
 

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه ۹۷/۸/27

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد
بنویسیم
نگارش درس آزاد خوانده می شود
ریاضی
از روی ورقه امتحان در دفترت بنویس
علوم امتحان علوم ماه آبان کاربرگ علوم تا آخر ص 21 حل شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 سیمای خوبان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم با سوالهایش
تفکر پژوهش
 اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه ۹۷/۸/26

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 5 قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد
بنویسیم
نگارش درس آزاد خوانده می شود
ریاضی
امتحان ریاضی از اول تا آخر فصل کسر گرفته می شود
علوم زمین پویا با 20 سوال
 املا
 
هدیه های آسمان
 سیمای خوبان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم با سوالهایش
تفکر پژوهش
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه ۹۷/۸/23

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 4 از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد
بنویسیم
نگارش  کامل شود
ریاضی
از اول کتاب تا آخر کسر 20 سوال در آورده و بنویسید
علوم  اعماق زمین با سوالهایش
 املا
 امتحان املا و انشا گرفته شود
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم خوانده شود
تفکر پژوهش
اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه ۹۷/۸/21

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 4 از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد در کتاب نوشته شود
بنویسیم
نگارش در آزاد کامل شود
ریاضی
تمرین های داده شده  حل شود
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
 سیمای خوبان را بخوانید
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم با سوالهایش
تفکر پژوهش
خیلی سبز تا سر اعشاری حل شود و آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه ۹۷/۸/20

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد در کتاب نوشته شود
بنویسیم
سوالها درک و دریافت در کتاب نوشته شود
ریاضی
خیلی سبز حل شود
علوم  اعماق زمین با سوالهایش خوب خوانده شود
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم با سوالهایش
تفکر پژوهش
 اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه ۹۷/۸/۱9

نام درس

تکالیف                                 

قرآن تا آخر درس 4 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد در دفتر نوشته شود
بنویسیم
درس آزاد
ریاضی
10 سوال از بخش کسر
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
سیمای خوبان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
چگونه انرژی را مصرف کنیم با 20 سوال
تفکر پژوهش
 

تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/8/14

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن آماده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
مخالف کلمه های  شعر ای وطن نوشته شود و منادا و علامت ندا در درس ای وطن پیدا نوشته شود
ریاضی
تا سر عدد اعشاری حل شود - خیلی سبز تا سر عدد اعشاری
علوم  
 املا
 
هدیه های آسمان
 ستربان با ایمان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
درس طلای سیاه با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/8/13

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر ای وطن حفظ  شود
بنویسیم
20 کلمه باهم خانواده  معنی از شعر ای وطن نوشته شود
ریاضی
ورقه امتحانی در دفتر حل شود
علوم درس اعماق زمین با  سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
درس طلای سیاه با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/8/12

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 4خوانده شودو ص 25 در خانه انجام شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر ای وطن با معنی خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه با معنی از شعر ای وطن نوشته شود
ریاضی
ص 38 و 39 در کتاب حل شود و تمرین های داده شده حل شود
علوم درس اعماق زمین با 20 سوال
 املا
 
هدیه های آسمان
 درس شتربان با ایمان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
درس طلای سیاه با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه  97/8/9

نام درس

تکالیف                                 

قرآن قسمت اول درس 4خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
هفت خان رستم
ریاضی
برگه امتحانی در دفتر حل شود
علوم  کارخانه کاغذ سازی با سوال هایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 کشاورزی با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم با تست های زده شده

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/8/7

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 3 از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
 برای املا درس را بخوانید
ریاضی
ص 36 و 37
علوم  
 املا
هفت خان رستم
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی خیلی سبز ص 52 و 53 و 54 و 55 حل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/8/6

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
ص 34 و 35
علوم کاغذ سازی و آزمایش ها کامل
 املا
-
هدیه های آسمان
شتربان با ایمان با 20 سوال
مطالعات اجتماعی
درس 6 کشاورزی با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  اندیشمند تست ها زده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/8/5

نام درس

تکالیف                                 

قرآن 3 درس از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
مخالف کلمه هایی هفت خان رستم نوشته شود
ریاضی
ورقه امتحان در دفتر نوشته شود ص 36 و 37 در کتاب حل شود خیلی سبز ص 51
علوم کاغذ سازی و آزمایش ها داخل دفتر
 املا
-
هدیه های آسمان
 باغ سری با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
درس 6 با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/8/2

نام درس

تکالیف                                 

قرآن 3 درس آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
 خلاصه درس را بنویسید
ریاضی
امتحان از بخش کسر
علوم کاغذ سازی
 املا
-
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
کشاورزی با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی علوم اندیشمند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/8/1

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 3 را بخوانید تمام کلمات قرانی حفظ شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
 5 جمله مبالغه و 5 جمله کنایه از درس هفت خان رستم پیدا کنید
ریاضی
تکلیف از قبل داده شده
علوم -
 املا
-
هدیه های آسمان
باغ سری با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
کشاورزی با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  خیلی سبز آورده و حل کسر تا سر تقسیم کسر

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/7/30

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  قرآن بخوانید
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم
بنویسیم
 20 کلمه با هم خانواده مبالغه و کنایه را بخوانید
ریاضی
10 ضرب کسر بدلخواه بنویس و حل کن
علوم بخش کارخانه ی کاغذسازی با سوالهایش
 املا
 از هفت خان املا گفته شود
هدیه های آسمان
باغ سری با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
کشاورزی با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/7/29

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم
بنویسیم
 20 کلمه با معنی از درس بنویس معنی شعرها را بنویس
ریاضی
کتاب ص 28 و 29 و 30 و 31 و خیلی سبزص 47 و 48
علوم بخش کارخانه ی کاغذسازی با سوالهایش
 املا
 
هدیه های آسمان
باغ سری با 10 سوال و تمام آیه های قرآنی از اول تا آخر درس امتحان
مطالعات اجتماعی
کشاورزی با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/7/28

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 3 را بخوانید
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس می شود
بنویسیم
 
ریاضی
4 جمع کسر و 4 تفریق کسر از خودتان بنویسید و حل کنید
علوم بخش کارخانه ی کاغذسازی با 20 سوال و آزمایش ها
 املا
 
هدیه های آسمان
تدریس می شود
مطالعات اجتماعی
کشاورزی با 20 سوال انجام شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی خیلی سبز تا سر ضرب کسر حل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/7/25

نام درس

تکالیف                                 

قرآن امتحان قرآن با پیام و کلمه ها
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان  من و شما
بنویسیم
 
ریاضی
خیلی سبز ص 40 و 41 و 42 و 43 - ریاضی ص 26 و 27 حل شود
علوم  تدریس می شوددرس کاغذسازی مرورشود
 املا
 
هدیه های آسمان
 امتحان هدیه ها
مطالعات اجتماعی
بخش کشاورزی تدریس می شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/7/24

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 2 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان  من و شما
بنویسیم
مخالف کلمه ها را بنویس
ریاضی
 تدریس می شود
علوم  
 املا
از داستان من و شما
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 با سوالاتش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
کتب کمک آموزشی خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/7/23

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان  من و شما
بنویسیم
هرچه کلمه در درس می شود با (ان) جمع ببندیم پیدا کرده حکایت را با معنی بنویس
ریاضی
بخش کسر مرور شود تدریس می شود
علوم درس قبلی سرگذشت یک کاغذ
 املا
 امتحان املا و انشا گرفته می شود نگارش خوانده شود
هدیه های آسمان
 سرور آزادگان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 با سوالاتش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/7/22

نام درس

تکالیف                                 

قرآن -
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان  من و شما
بنویسیم
 20 کلمه با هم خانواده نوشته شود
ریاضی
ار روی برگه امتحانی نوشته شود در دفتر حل شود 
علوم امتحان علوم گرفته میشود
 املا
 
هدیه های آسمان
 سرور آزادگان  خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 خوانده شود
تفکر پژوهش
 کتاب اندیشمند آورده شود
 کتب کمک آموزشی

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/7/21

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 2 قسمت اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس من و شماخوانده شود
بنویسیم
 20 کلمه از درس داستان من و شما با معنی نوشته شود
ریاضی
امتحان از بخش اول
علوم  درس سرگذشت دفتر من با 20 سوال
 املا
 
هدیه های آسمان
 سرور آزادگان با سوالهایش خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/7/18

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 2 قسمت اول و دوم خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
تا آخر بخش 1 از خیلی سبز حل شود
علوم  درس سرگذشت دفتر من با سوالها و تحقیق هایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیریبا فعالیت ها و برگه ها
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/7/17

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 2 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
4 ص از خیلی سبز حل شود
علوم  
 املا
از هوشیاری
هدیه های آسمان
 سرور آزادگان با تمام تمرین ها و سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیری
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  خیلی سبز ص 26 و 27 و 28 و 29

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/7/16

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری وانده شود
بنویسیم
20 کلمه با مخالف و 5 جمله از درس  نوشته شود و نهاد و فعل آن را مشخص کن و شعر را حفظ کن
ریاضی
10 سوال از درس ریاضی از ص 1 تا 20 بنویس
علوم درس سرگذشت دفتر من با سوالهایش
 هدیه ها 
درس پیامبران با سوالهایش خوانده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیری با 20 سوال و کاربرگ 1 و 2 و 3 و 4 و فعالیت کامل شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/7/15

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه با هم خانواده نوشته شود
ریاضی
خیلی سبز ص 26 و 27
علوم درس سرگذشت دفتر من با سوالهایش
 هدیه ها 
درس پیامبران با سوالهایش و آیه های قرآنی
املا 
 املا در خانه نوشته شود
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیری با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم خوانده و آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/7/14

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس2 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) هوشیاری  خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه از هوشیاری با معنی نوشته شود
ریاضی
ص 20 و 21 و 22 و خیلی سبز ص 24 و 25 حل شود
علوم درس سرگذشت دفتر من با 20 سوال
 هدیه ها 
درس پیامبران با سوالهایش
املا 
 درس هوشیاری حاضر شود و املا در خانه نوشته شود
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیری تا آخر ص 22 با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/7/11

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس2 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس خوانده شود
بنویسیم
10 جمله با نهاد و فعل بنویس نگارش درس پنجره ها ی شناخت کامل شود
ریاضی
ص 18 و 19 و خیلی سبز ص 18 و 19 و 20 و 21 و 22 حل شد
علوم  درس 1 با سوالهایش
 هدیه ها 
درس 2  با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس 1 و 2 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده و درس آن خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/7/10

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 1 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
بنویسیم
5 جمله از درس بنویس و نهاد و فعل آن را پیدا کن
ریاضی
از قبل گفته شد خیلی سبز آورده شود
علوم  
 هدیه ها 
درس 2 پیامبران با سوالهایش
املا 

 از معرفت آفریدگار و پنجره شناخت املا گفته شود

مطالعات اجتماعی
 درس 1 و 2 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  خیلی سبز حل شود و آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/7/9

نام درس

تکالیف                                 

قرآن قران دارند
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت با پرسش ها و تمرین ها
بنویسیم
مخالف کلمه ها را بنویس
ریاضی

 ص 14و 15کتاب ریاضی حل شود

ص14و 15و16خیلی سبز حل شود

علوم  درس 1 با سوال هایش و تمرین ها
 هدیه ها 
درس 1 خوانده شود شعر حفظ شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی باسوال خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/7/8

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 1 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
بنویسیم
 50 کلمه با هم خانواده بنویس
ریاضی

 ص 10 کتاب ریاضی حل شود

ص12 و 13 خیلی سبز حل شود

علوم  درس 1 با سوال هایش و آزمایش ها نوشته و آورده شود
 هدیه ها 
درس 1 خوانده شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی همراه با 15 سوال خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  علوم اندیشمند آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/7/7

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 1 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
بنویسیم
 
 50 کلمه با معنی از پنجره های شناخت نوشته شود
ریاضی

 ص 10 کتاب ریاضی حل شود

ص12 و 13 خیلی سبز حل شود

علوم  درس 1 با سوال هایش خوانده شود
 هدیه ها 
 شعر ای خدا حفظ شود و یکتایی با سوال هایش خوانده شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی خوانده شود و 15 سوال از آن بنویسید
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  علوم اندیشمند درس 1 خوانده شود


 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: محمدطاها لعل ، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، حسین یاری ، ایلیا کریمی ،،،،، کلاس پنجم: محمدامین بختیاروند ، حسین رمضانی ، ابالفضل عطایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، محمدطاها لعل کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،،، مسیح احمدی ، امیرحسین بهاری کلاس دوم: کوروش چراغ ،،،،، علیرضادادخواه،مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، آرین خسرویان ، حسین قدیری کلاس پنجم: ایلیا مرزبان ، محمدحسین رمضانی ، متین رضایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: کیان چراغ ، محمد طاها لعل ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول: امیرحسین بهاری ، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس دوم: کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،، امیرمهدی جابری ، شهیار نیکنام کلاس پنجم: محمد هاشمی، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:طاها لعل ، کیان چراغ ،کامیار کاظمی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ،محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،،، کلاس پنجم: اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، محمد قضاوی ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، کیان چراغ ،،، کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،، امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی کلاس دوم: علیرضا دادخواه ،،،،،،، کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، سام محمودی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس پنجم: متین رضایی ،،،،،،، ابوالفضل شیرانی، رادمهر رحیمی کلاس ششم: سورنا کریمی ، ماهان قبادی پور ، محمد قضاوی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی:کیان چراغ ،،،،،،،، طاها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ،پویا کریمی کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، کامیار کاظمی، کیان چراغ،،،،،،، کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس دوم : علیرضا دادخواه،،،،، کوروش چراغ، محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،،، شهیار نیکنام، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : ایلیا مرزبان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی، امیرحسین جعفرآقایی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ،،،،،،،، طاها لعل، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری ،،، کلاس دوم: کوروش چراغ، مهدی حسن علیزاده،محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،، حسین یاری، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند، ابالفضل عطایی، محمدهاشمی کلاس ششم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی، علی رهنما
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، سهیل سلطان الکتابی،کامیارکاظمی کلاس اول : پویا کریمی،،،،،،،،،،، سیدمحمد حسام بنی اشراف، امیرحسین بهاری ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : کوروش چراغ،،،،،،،،،،،، علیرضادادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : آرین خسرویان،،،،،،، ایلیا کریمی، بردیا صداقت ،،،،،، کلاس پنجم : آرمین احمدیان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،،، ارشیا ابومسعودی، علی رهنما
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی