منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 809
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 120 نفر
بازدید دیروز : 175 نفر
بازدید کلی : 341518 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس ششم

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/2/26

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 
ریاضی
خیلی سبز  و دوره و اشکال برطرف کردن 
علوم  دوره و اشکال برطرف کردن
 هدیه ها 
 دوره می شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 دوره شود 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/2/25

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوره
بنویسیم
دوره
ریاضی
خیلی سبز بخش تقریب کامل شود
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 دوره شود برای امتحا ن فردا
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/2/24

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود - اولیا محترم فردا جلسه انجمن کلاسی و آموزش خانواده دارند دعوتنامه داده شد
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوره
بنویسیم
دوره
ریاضی
خیلی سبز بخش تقریب کامل شود
علوم امتحان علوم گرفته می شود
 هدیه ها 
دوره
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 دوره شود برای امتحان چهارشنبه
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال حل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/2/23

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان فارسی روخوانی و شعر حفظ 
بنویسیم
امتحان املا و انشا
ریاضی
خیلی سبز و اشکالات
علوم  دوره می شود
 هدیه ها 
دوره
املا 

 امتحان

مطالعات اجتماعی
 دوره شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/2/22

نام درس

تکالیف                                 

قرآن برنامه آزمون هماهنگ از اول خرداد تا 9 خرداد ماهاز سوی اداره  داده شد
ادبیات فارسی (بخوانیم) در کلاس دوره می شود
بنویسیم
در کلاس دوره می شود
ریاضی
ورقه ریاضی حل شود و خیلی سبز
علوم  
 هدیه ها 
 امتحان هدیه ها گرفته می شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
در کلاس دوره می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/2/19

نام درس

تکالیف                                 

قرآن امنحان قرآن روخوانی و پیام قرآنی و کلمه ها
ادبیات فارسی (بخوانیم) در کلاس دوره می شود
بنویسیم
در کلاس دوره می شود
ریاضی
امتحان از اول تا آخر کتاب
علوم در کلاس دوره می شود
 هدیه ها 
 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
در کلاس دوره می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/2/18

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  قرآن آماده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوره کنید
بنویسیم
دوره کنید
ریاضی
اشکالات برطرف می شود
علوم دوره شود
 هدیه ها 
 دوره شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
امتحان از اول تا آخر کتاب 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/2/17

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن آماده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوره کنید
بنویسیم
دوره کنید
ریاضی
خیلی سبز  حل شود
علوم دوره شود
 هدیه ها 
 امتحان دارند از اول تا آخر دوره شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
دوره شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال  تست های بخش درصد و تناسب  زده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/2/16

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوره کنید
بنویسیم
دوره کنید
ریاضی
خیلی سبز آزمون ها ی گفته شده حل شود
علوم امتحان از اول تا آخر
 هدیه ها 
برای امتحان دوره شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
از اول کتاب دوره پرسیده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم خوانده و تست ها زده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/2/15

نام درس

تکالیف                                 

قرآن دوره کنید
ادبیات فارسی (بخوانیم)  امتحان انشا الله و املا
بنویسیم
نگارش برای امتحان خوانده شود
ریاضی
ورقه ریاضی حل شود و خیلی سبز آورده شود
علوم دوره شود
 هدیه ها 
 چهار درس آخر دوره پرسیده می شود
املا 

 امتحان

مطالعات اجتماعی
از اول کتاب دوره پرسیده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/2/11

نام درس

تکالیف                                 

قرآن دوره کنید
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
نگارش دوره  شود
ریاضی
امتحان ریاضی از اول تا آخر 
علوم درس 9 تا آخر کتاب دوره
 هدیه ها 
 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
درس 17 و 18 و 19 و 20 دوره پرسیده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/2/10

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  قرآن برای معلم قرآن انجام شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) فارسی دوره  می شود
بنویسیم
نگارش انجام و آورده  شود
ریاضی
خیلی سبز ص 197 و 198 و 199حل شود و اشکالات بر طرف می شود
علوم  درس 9 و 10 و 11 و 12 و 13 و 14 دوره شود
 هدیه ها 
 زیارت خوانده شود درس آخر تدریس می شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
درس 21 و 22 و 23 و 24 و امتحان 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال تست ها زده و آورده  شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/2/9

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس 16 و درس 17 پرسیده می شود
بنویسیم
نگارش 15 و 16 و 17 پرسیده می شود
ریاضی
خیلی سبز حل شود و اشکالات بر طرف می شود
علوم  درس 5 و 6 و 7 و 8  دوره شود
 هدیه ها 
 زیارت با سوالهایش
املا 

 

مطالعات اجتماعی
درس 23 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/2/8

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 14 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تا آخر فارسی دوره شود
بنویسیم
تا آخر نگارش دوره می شود و خوانده می شود
ریاضی
تا آخر کتاب اشکالات برطرف می شود
علوم  درس 5 و 6 و 7 و 8  دوره شود
 هدیه ها 
 زیارت با سوالهایش
املا 

از درس 13 تا آخر کتاب گرفته می شود

مطالعات اجتماعی
درس 23 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/2/5

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 14 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تا آخر فارسی دوره شود
بنویسیم
تا آخر نگارش دوره می شود و خوانده می شود
ریاضی
تا آخر بخش 5 دوره و امتحان گرفته شود
علوم  درس 1 و2 و3 و 4 دوره شود
 هدیه ها 
 
املا 

امتحان درس 9 و 10 و 11 و 12 گرفته می شود

مطالعات اجتماعی
درس 22 و درس 1 و 2 دوره شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند دوره می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/2/4

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 13 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس 14 و 15 و 16 دوره شود
بنویسیم
نگارش درس 14 و 15 و 16 دوره می شود و خوانده می شود
ریاضی
تقارن و مختصات از هر تمرین 1 عدد حل شود
علوم  
 هدیه ها 
زیارت با  سوالهایش خوانده شود
املا 

امتحان درس 5 و 6 و 7 و 8 

مطالعات اجتماعی
درس 22 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز  آورده شود - برای صبحانه هماهنگ فردا موز و شیر بیاورند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/2/3

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن آماده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس 11 و 12 و 13 دوره شود
بنویسیم
نگارش درس 11 و 12 و 13 دوره می شود و خوانده می شود
ریاضی
آزمونک از بخش 1 و 2 گرفته شود
علوم  
 هدیه ها 
 درس جدید و سوالهایش خوانده شود
املا 

درس 11 و 12 و 13 دوره شود

مطالعات اجتماعی
درس 22 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال با تست هایش زده و آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/2/2

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس 9 و 10 دوره شود
بنویسیم
نگارش درس 9 و 10 دوره می شود و خوانده می شود
ریاضی
بخش اعشاری از هر تمرین 1 عدد و اشکالات نوشته شود
علوم  سالم  بمانیم و درس آخر خوانده شود 4 درس اول دوره شود
 هدیه ها 
 
املا 

4 درس اول امتحان املا

مطالعات اجتماعی
درس 22 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم با تست هایش بخش سالم بمانیم فردا مسابقه علمی دارند  - برگه نظر سنجی فراموش نشود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/2/1

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 13 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) ستاره ی روشن خوانده و شعر و نیایش حفظ شود
بنویسیم
 20 کلمه صفت و موصوف و ترکیب اضافی نوشته شود
ریاضی
بخش کسر خوانده شود امتحان گرفته می شود ص 140 تا آخر کتاب حل شود
علوم  سالم  بمانیم با سوالهایش
 هدیه ها 
 درس و سوالهایش خوانده شود
املا 

 دوره می شود

مطالعات اجتماعی
درس 22 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/1/29

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 13 قسمت دوم خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) ستاره ی روشن و نیایش خوانده شود
بنویسیم
 20 کلمه از ستاره ی روشن با معنی نوشته شود
ریاضی
ص 139 و 142 در کتاب حل شودبخش اول تا آخر کلمه از تمرین 1 عدد و اشکالات یادداشت شود
علوم  سالم  بمانیم با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
تدریس می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات با تست هایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/1/28

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 12 و 13 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس9 و 10 و 11 و 12
بنویسیم
 
ریاضی
خیلی سبز  حل شود
علوم  
 هدیه ها 
حماسه آفرینان با 20 سوال
املا 

درس 9 و 10 و 11 و 12

مطالعات اجتماعی
درس21 خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز آورده شود و آداب زندگی را بیاورید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/1/27

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تا آخر درس  8 نگارش و املا خوانده و دوره شود
بنویسیم
تا آخر درس 8 دوره شود
ریاضی
ص 134 و 135و 136 حل شود
علوم سالم بمانیم با سوالهایش
 هدیه ها 
راز موفقیت با سوالهایش خوانده شود
املا 

تا آخر درس 8 پای تابلو 

مطالعات اجتماعی
درس21 استعمار با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال با تست هایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/1/26

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس 5 و 6 و 7 و 8 دوره شود
بنویسیم
 درس 5 و 6 و7 و8 دوره شود
ریاضی
ص 134 و 135 حل شود
علوم  جنگل برای کیست خوانده شود
 هدیه ها 
راز موفقیت با سوالهایش خوانده شود
املا 

 از درس 5 و 6 و 7 و 8 املا گفته شود

مطالعات اجتماعی
درس21 استعمار با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  علوم اندیشمند جنگل برای کیست تست هایش زده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/1/22

نام درس

تکالیف                                 

قرآن قسمت آخر درس 12 و قسمت اول درس 13 خوانده شود پیام قرآنی پرسیده می شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) نگارش درس آزاد انجام شود
بنویسیم
 
ریاضی
 خیلی سبز حل شود
علوم  
 هدیه ها 
راز موفقیت با سوالهایش خوانده شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
درس 12 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/1/21

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس سیزدهم
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد
بنویسیم
درس آزاد 
ریاضی
 خیلی سبز حل شود
علوم  
 هدیه ها 
راز موفقیت با سوالهایش
املا 

 پای تابلو دوره

مطالعات اجتماعی
درس 11 استعمار با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/1/20

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد2 کامل شود
بنویسیم
درس آزاد با نگارش نوشته شود شود
ریاضی
 خیلی سبز حل شود
علوم  
 هدیه ها 
 کاربرگ هدیه ها کامل تدریس می شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
درس داده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/1/19

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس جدیدخوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه خوانده شود
بنویسیم
کاربرگ ادبیات کامل شود
ریاضی
کاربرگ و خیلی سبز حل شود
علوم کاربرگ علوم حل شود
 هدیه ها 
 
املا 

 کار شود

مطالعات اجتماعی
 20 سوال  و کاربرگ
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم با تست هایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/1/18

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس سیزدهم قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه خوانده شود
بنویسیم
کاربرگ ادبیات کامل شود
ریاضی
خیلی سبز حل شود
علوم کاربرگ علوم حل شود
 هدیه ها 
کاربرگ هدیه ها حل شود و آورده شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  96/12/21

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  تمام لغات قرآنی و پیام ها حفظ شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  یک کتاب داستان را بخوان و خلاصه کن یا خاطرات سفر و ایام عید را بنویس
بنویسیم
 تمام لغات و واژه های آخر کتاب را بخوان
ریاضی
کتاب خیلی سبز تا سه تقریب کامل شود - 1100 سوال بخش کسر و هندسه کامل شود
علوم  اندیشمند علوم از اول تا آخر جنگل برای کیست تمام تست ها زده شود
 هدیه ها 
تست های هدیه ها در اندیشمند ادبیات زده شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
دوره شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی برای مسابقه علمی بعد از عید آماده شوند

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  96/12/20

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) از درس 5 تا آخر 10 دوره
بنویسیم
 
ریاضی
خیلی سبز ص 170 و 173 و 172
علوم  جنگل برای کیست با سوالهایش خوانده شود
 هدیه ها 
 عیدما مسلملنان با سوالهایش
املا 

 درس 5 تا 10 دوره املا گفته شود

مطالعات اجتماعی
همسایگان ما با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم با تست هایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  96/12/19

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 12 قسمت اول  و دوم خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) 4 ص از لغات آخر کتاب حفظ شود
بنویسیم
نگارش کامل شود
ریاضی
مرور فصل درصد 3 ص حال شود
علوم  جنگل برای کیست با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
همسایگان ما با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  96/12/16

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 12 قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) لغات درس ص116 و 117 و 118 پرسیده می شود
بنویسیم
املا کار می شود
ریاضی
ص 126 و 127 و و آزمون ص 174 و 175 و 176 حل شود
علوم  جنگل برای کیست با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 

 دری 1 و 2 و 3و 4 و 5 و 6 پای تابلو املا گفته می شود

مطالعات اجتماعی
تدریس می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند فارسی آورده با تست فارسی زده شود


تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  96/12/15

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 11 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) 4 درس اول کتاب پرسیده می شود
بنویسیم
ص 116 و 117 و 118 لغات خوانده  شود
ریاضی
آزمون میان نوبت دوم حل شود
علوم  
 هدیه ها 
سفر پر برکت با سوالهایش 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
دریا نعمت خدا دادی با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز حل می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  96/12/14

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر به گیتی حفظ  شود
بنویسیم
ص 116 و 117 حفظ شود
ریاضی
آزمون میان نوبت دوم - ص 177 و 178 179 حل شود
علوم جنگل برای کیست 
 هدیه ها 
سفر پر برکت با سوالهایش 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
دریا نعمت خدا دادی با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال ص 65 و 66 و 67

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  96/12/13

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر به گیتی حفظ  شود
بنویسیم
کلمه های مشابه شعر نوشته شود
ریاضی
خیلی سبز حل شود
علوم جنگل برای کیست با 20 سوال
 هدیه ها 
سفر پر برکت با 20 سوال  خوانده شود 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
دریا نعمت خدا دادی با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم تست ها ی درس ها خوانده شده و زده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  96/12/12

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 11 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر به گیتی با معنی خوانده شود
بنویسیم
شعر به گیتی با معنی در دفتر نوشته شود
ریاضی
ص 125 و 124 در کتاب حل شود وورق امتحانی حل شود تمرین های داده شده حل شود
علوم جنگل برای کیست با سوالهایش
 هدیه ها 
 درس راه تندرستی خوانده شود 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
دریا نعمت خدا دادی با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  96/12/9

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 11 وامتحان و پیام روخوانی و کلمه ها
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه
بنویسیم
معنی درس پرسیده می شود
ریاضی
خیلی سبز حل شود
علوم جنگل برای کیست با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
دریا نعمت خدا دادی با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  96/12/8

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 11 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه با معنی خوانده شود
بنویسیم
ترکیب اضافی و ترکیب وصفی درس مطالعه نوشته شود
ریاضی
ریاضی های قبلی حل شود و امتحان ریاضی گرفته می شود
علوم جنگل برای کیست با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 

 درس آداب مطالعه خوانده شود

مطالعات اجتماعی
برای هنر مقوا و قیچی آورده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  96/12/7

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه با معنی پرسیده شود
بنویسیم
20 کلمه با متضاد و هم خانواده بنویسید
ریاضی
ص 121 و 122 و 123 در کتاب حل شود
علوم جنگل برای کیست با 20 سوال
 هدیه ها 
 امتحان آیه های قرآنی هدیه ها گرفته می شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
دریا نعمت خدادادی با 20 سوال پرسیده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال با تست های زده شده

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه  96/12/6

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه با معنی خوانده شود
بنویسیم
آداب مطالعه با معنی در دفتر نوشته شود
ریاضی
ص 120 و 119 و 118 در کتاب حل شود
علوم تدریس میشود
 هدیه ها 
 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
تدریس میشود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده و تست ها زده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  96/12/5

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 11  خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه با معنی خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه با معنی از آداب مطالعه نوشته شود
ریاضی
ص 115 و 116 و 117 در کتاب حل شود
علوم گیاهان سبز با سوالهایش
 هدیه ها 
 امتحان هدیه ها از اول تا آنجا که خوانده شد
املا 

 

مطالعات اجتماعی
دریاهای اطراف ایران با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  96/12/2

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 11  خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تمام کلمه ها و ترکیب های وصفی و اضافی و مخفف های درس نوشته شود
بنویسیم
 نگارش نوشته شد
ریاضی
 خیلی سبز حل شود
علوم درس خوانده  با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
امتحان از اول تا سر دریاعا گرفته شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات آورده شود و تست ها زده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  96/12/2

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 11  خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تمام کلمه ها و ترکیب های وصفی و اضافی و مخفف های درس نوشته شود
بنویسیم
 نگارش نوشته شد
ریاضی
 خیلی سبز حل شود
علوم درس خوانده  با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
امتحان از اول تا سر دریاعا گرفته شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات آورده شود و تست ها زده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  96/11/30

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 11 از قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تمام کلمه ها و ترکیب های وصفی و اضافی و مخفف های درس نوشته شود
بنویسیم
 
ریاضی
ص 155 و 156 و 157 خیلی سبز حل شود
علوم امتحان علوم از اول تا آخر خیلی بزرگ و خیلی کوچک 
 هدیه ها 
 
املا 

 از شعر میوه هنر حفظ گفته شود

مطالعات اجتماعی
دریای اطراف ما با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  خیلی سبز حل شود و آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  96/11/28

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 11 از قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) حکایت و شعر میوه هنر خوانده شود
بنویسیم
صفت وموصوف ومضاف و مضاف الیه میوه هنر و حکایت نوشته شود
ریاضی
ص 152 و 153 و 154 خیلی سبز و کتاب تمرین های داده شده حل شود
علوم درس 11 شگفتی های برگ با سوالهایش
 هدیه ها 
 راه تندرستی با سواهایش
املا 

 

مطالعات اجتماعی
دریای اطراف ما با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  96/11/25

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 10 
ادبیات فارسی (بخوانیم) حفظ میوه هنر 
بنویسیم
20 کلمه با معنی و متضاد و هم خانواده میوه هنر
ریاضی
ص 135 و 136 خیلی سبز حتما حل شود
علوم خیلی کوچک با سوالهایش میکروسکوپ آورده شود
 هدیه ها 
 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
پوشاک با سوالهایش و تدریس درس جدید
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  96/11/24

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 10 از اول تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) میوه هنر با معنی روخوانی شود
بنویسیم
معنی شعر میوه ی هنر در دفتر نوشته شود
ریاضی
خیلی سبز حل شود
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ خوانده شود
 هدیه ها 
راه تندرستی با سوالهایش 20
املا 

 

مطالعات اجتماعی
پوشاک با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  96/11/23

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) میوه هنر روخوانی شود
بنویسیم
ورقه ادبیات  حل شود
ریاضی
خیلی سبز صفحه هایی که حل نشده حل شود
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ خوانده شود
 هدیه ها 
کاربرگ هدیه ها حل شود ورق امتحانی داده شده حل شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
پوشاک با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال تست ها زده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  96/11/21

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس دهم  از اول تا آخر خوانده شود و کاربرگ قرآن نوشته شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) کاربرگ ادبیات تا آخر درس راز زندگی حل شود
بنویسیم
کاربرگ حل شود
ریاضی
کاربرگ حل شود خیلی سبز تا سر تناسب حل شود
علوم کاربرگ علوم نوشته شود تا آخر خیلی کوچک
 هدیه ها 
 کاربرگ هدیه ها تا آخر درسی که خوانده شده نوشته شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
کاربرگ نوشته شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه  96/11/18

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس دهم  از اول تا آخر خوانده شود پیام ها و کلمه ها پرسیده میشود 
ادبیات فارسی (بخوانیم) حکایت راز و زندگی
بنویسیم
تشبیه های  راز زندگی نوشته شود
ریاضی
اشکلات از اول تا سر نسبت و تناسب برطرف و خیلی سبز حل میشود 
علوم  خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش 
 هدیه ها 
 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
پوشاک با سوالهایش و فعالیت ها
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات با تست های زده شده آورده شود 


تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  96/11/16

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) حکایت وراز زندگی 
بنویسیم
متضاد و مترادف کلمه های حکایت و راز زندگی را بنویس
ریاضی
خیلی سبز حل شود دو ص حل شود
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با 20 سوال
 هدیه ها 
آداب دوستی با سوالهایش 
املا 

 

مطالعات اجتماعی
پوشاک با تمام فعالیت ها و سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال با تست هایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  96/11/15

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) حکایت وراز زندگی حفظ شود
بنویسیم
20 کلمه ازحکایت در دفتر با معنی نوشته شود
ریاضی
ص 104 و 105 و 106 و 107 و 108در کتاب نوشته شود
علوم  درس قبلی خوانده شود درس جدید داده می شود
 هدیه ها 
آداب دوستی با سوالهایش و حفظ ایه ها
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 اوقات فراغت و درس جدید داده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم بخش انرژی تست هایش زده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  96/11/14

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 10 خوانده یشود
ادبیات فارسی (بخوانیم) حکایت وراز زندگی با معنی نوشته شود
بنویسیم
حکایت در دفتر با معنی نوشته شود
ریاضی
ص 102 و 103 در کتاب نوشته شود
علوم  
 هدیه ها 
تمام آیه های قرآنی با معنی
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  96/11/11

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 9 از اول تا اخر پیام ها و کلمه ها پرسیده میشود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس می شود
بنویسیم
تست های اندیشمند ادبیات زده شود
ریاضی
خیلی سبز حل شود وتست ها ی 1100 سوال زده شود
علوم  کاربرگ علوم تا آخر انرژی حل شود
 هدیه ها 
کاربرگ ها تا اخر آداب دوستی نوشته و شعر نوشته شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 اوقات فر اغت با سوالهایش 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات تست های بخش 3 زده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  96/11/10

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس نهم تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس قبلی پرسیده می شود
بنویسیم
کاربرگ ادبیات کامل شود
ریاضی
قبلا تکلیف داده شده
علوم  
 هدیه ها 
آداب دوستی خوانده شود
املا 

 از دوستی و آداب مشاورت

مطالعات اجتماعی
 اوقات فر اغت هر دو قسمت خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  96/11/9

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن آماده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس را بخوانید
بنویسیم
 متضاد و صفت و موصوف و ترکیب اضافی درس را بنویس
ریاضی
ص 100 و 101 و خیلی سبز تا آخر ص 136
علوم درس انرژی 
 هدیه ها 
آداب دوستی با سوالها و آیه و شعر حفظ
املا 

 از دوستی و آداب مشاورت

مطالعات اجتماعی
 اوقات فر اغت هر دو قسمت با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال 4 ص تقارن و 3 ص کسر

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  96/11/8

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاورت خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
ص 98 و 99 در کتاب حل شود
علوم درس انرژی و 10 سوال از اندیشمند 
 هدیه ها 
آداب دوستی با 20 سوال و آیه های قرآنی و سوال های خود درس
املا 

 از دوستی و آداب مشاورت

مطالعات اجتماعی
 اوقات فر اغت با 20 سوال  
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  96/11/7

نام درس

تکالیف                                          فردا مسابقه علمی برگزار میشود

قرآن درس نهم از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاورت خوانده شود
بنویسیم
10 سوال از اندیشمند ادبیات 
ریاضی
کاربرگ ریاضی تا آخر ص36 حل شود
علوم بخش انرژی و 10 سوال از اندیشمند علوم از بخش انرژی 
 هدیه ها 
 من معتقدم با سوالها
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 اوقات فر اغت با 20 سوال  و تمام فعالیت های درس
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  96/11/4

نام درس

تکالیف                                          فردا مسابقه علمی برگزار میشود

قرآن خوانده شودکلمه ها و پیام ها 
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس قبلی
بنویسیم
درس قبلی
ریاضی
خیلی سبز تا سر 
علوم  سفر انرژی با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 
از دوستی و مشاوره املا گفته شود
مطالعات اجتماعی
 اوقات فر اغت با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  96/11/3

نام درس

تکالیف                                          فردا مسابقه علمی برگزار میشود

قرآن درس نهم خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاوره و شعر ای علی از حفظ
بنویسیم
شعر ای علی با معنی نوشته شود
ریاضی
از قبل تکلیف داده شده مکعب مستطیل که درست کردید فردا بیاورید
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
از دوستی و مشاوره املا گفته شود
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز حل شود بخش سطح و حجم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  96/11/2

نام درس

تکالیف                                          فردا مسابقه علمی برگزار میشود

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاوره با معنی خوانده شود
بنویسیم
ترکیب وصفی و اضافی و متضاد کلمه هانوشته شود
ریاضی
تمرین های داده شده حل شود و ص 94 و 95 و 96 و 97 حل شود
علوم سفر انرژی با سوال هایش نوشته شود 
 هدیه ها 
من معتقدم با سوال هایش
املا 
 مقوا و قیچی و بادکنک و قوطی آورده شود
مطالعات اجتماعی
اوقات فراغت با سوال هایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال تا آخر اعشار حل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  96/11/1

نام درس

تکالیف                                          فردا مسابقه علمی برگزار میشود

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاوره با معنی خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه از درس با هم خانواده و معنی درس در دفتر نوشته شود
ریاضی
 خیلی سبز و تدریس می شود
علوم سفر انرژی با 20 سوال نوشته شود 
 هدیه ها 
من معتقدم با 20 سوال
املا 
 
مطالعات اجتماعی
اوقات فراغت با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم بخش انرژی خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  96/10/30

نام درس

تکالیف                                          فردا مسابقه علمی برگزار میشود

قرآن سوره الرحمن و ص 56 قرآن
ادبیات فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاوره با معنی خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه از درس دوستی و مشاوره با معنی نوشته شود
ریاضی
درس اندازه گیری تمرین حل شود از خیلی سبز
علوم سفر انرژی با 20 سوال نوشته شود 
 هدیه ها 
تدریس می شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
امتحان مطالعات
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  96/10/27

نام درس

تکالیف                                          فردا مسابقه علمی برگزار میشود

قرآن امتحان قرآن روخوانی 
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس می شود
بنویسیم
 تدریس می شود
ریاضی
ص 90 و 91 و 92 و 93 از قبل حل شده متر آورده شود
علوم  با هم بسازیم کاردستی ها آورده شود
 هدیه ها 
جهان دیگر با سوالهایش  
املا 
کتابخوانی
مطالعات اجتماعی
 درس اصفهان 2 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز2 ص اندازه حل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  96/10/26

نام درس

تکالیف                                          فردا مسابقه علمی برگزار میشود

قرآن امتحان قرآن روخوانی 
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس می شود
بنویسیم
 تدریس می شود
ریاضی
ص 90 و 91 و 92 و 93 از قبل حل شده آورده شود
علوم  با هم بسازیم کاردستی ها آورده شود
 هدیه ها 
جهان دیگر با سوالهایش  
املا 
کتابخوانی
مطالعات اجتماعی
 درس اصفهان 2 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز2 ص اندازه حل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  96/10/25

نام درس

تکالیف                                          فردا مسابقه علمی برگزار میشود

قرآن قرآن برای درس مربی قرآن
ادبیات فارسی (بخوانیم)  شهدا خورشیدند
بنویسیم
 
ریاضی
ص 90 و 91 و 92 و 93 در کتاب
علوم  با هم بسازیم
 هدیه ها 
امتحان
املا 
ورقه های امتحانی آورده شود
مطالعات اجتماعی
 درس اصفهان
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  1100 سوال اعشاری و کسر

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  96/10/23

نام درس

تکالیف                                          فردا مسابقه علمی برگزار میشود

قرآن قرآن برای چهار شنبه روخوانی امتحان
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
امتحان نگارش
ریاضی
 خیلی سبز آورده شود
علوم  
 هدیه ها 
 جهان دیگر با سوالهایش
املا 
 امتحان املا
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  96/10/20

نام درس

تکالیف                                          فردا مسابقه علمی برگزار میشود

قرآن کلمات قرآنی و پیام های قرآنی پرسیده می شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  شهدا خورشیدند و حکایت پرسیده می شود
بنویسیم
 نگارش درس شهدا خورشیدند کامل شود
ریاضی
 خیلی سبز کار می شود
علوم  امتحان علوم گرفته می شود
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 اصفهان 1 و اصفهان 2 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند ادبیات تست هایش زده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  96/10/19

نام درس

تکالیف                                          فردا مسابقه علمی برگزار میشود

قرآن                      تمام دروس برای مسابقه علمی آماده و خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 
ریاضی
 خیلی سبز آورده شود
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  96/10/18

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شهدا خورشیدند حفظ شود
بنویسیم
کلمه با معنی صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه شهدا خورشیدند را بنویس
ریاضی
خیلی سبز تا آخر ص 115 حل و آورده شود
علوم با هم بسازیم
 هدیه ها 
 دوران غیبت با سوالهایش
املا 
 املای آموزشی
مطالعات اجتماعی
اصفهان 1 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال 1 ص اعشاری  2 ص کسر

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  96/10/17

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) عطار و حکایت خوانده شود
بنویسیم
از قبل تکلیف گفته شد
ریاضی
ص 80 تا 89 حل شود تا آخر بخش
علوم با هم بسازیم - دوره پرسیده می شود
 هدیه ها 
 
املا 
 املای آموزشی
مطالعات اجتماعی
اصفهان 1 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  96/10/16

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 8 سوره الرحمن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) حکایت خوانده شود
بنویسیم
حکایت با معنی نوشته شود
ریاضی
ص 78 و 79 کتاب و خیلی سبز تا آخر 115
علوم با هم بسازیم که کاردستی است
 هدیه ها 
 دوران غیبت خوانده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
اصفهان 1 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  96/10/13

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 7خوانده شود تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) عطار جلال الدین  محمد خوانده شود
بنویسیم
ترکیب وصفی و ترکیب اضافی درس عطار را بنویس
ریاضی
تا آخر ص 77 کتاب و تا آخر ص 105 خیلی سبز حل شود
علوم درس ورزش و نیروی 2
 هدیه ها 
 
املا 
 از درس دهخدا و عطار
مطالعات اجتماعی
اصفهان با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات پرسیده می شود و تست ها زده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  96/10/12

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 7خوانده شود تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) عطار جلال الدین  محمد خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه با هم خانواده و متضاد نوشته شود
ریاضی
ریاضی های قبل
علوم درس قبل 
 هدیه ها 
دوران غیبت با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
اصفهان با 20 سوال 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز حل شود و آورده شود 


 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه  96/10/9

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 7خوانده شود تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) عطار جلال الدین  محمد خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه از عطار با معنی نوشته شود
ریاضی
خیلی سبز تا آخر ص98 حل شود ص 72 و 73 در کتاب
علوم ورقه امتحانی بازدید شود و آورده شود
 هدیه ها 
دوران غیبت با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
امتحان گرفته می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خاندیشمند ادبیات خوانده شود پرسیده می شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه  96/10/6

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 7خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  تدریس می شود
بنویسیم
 کاربرگ ادبیات تا ص 26 حل شود
ریاضی
خیلی سبز تا آخر ص98 حل شود
علوم کاربرگ ها حل شود و امتحان علوم خوانده شود
 هدیه ها 
دوران غیبت با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش پرسیده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خاندیشمند ادبیات خوانده شود پرسیده می شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه  96/10/5

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 6 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 
ریاضی
از اول تا سر تقارن
علوم  ورزش و نیرو 2 با سوالهایش 
 هدیه ها 
دوران غیبت با سوالهایش
املا 
 املای آموزشی کار می شود
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز تا سر تقارن حل شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه  96/10/4

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن بخوانید
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس دهخدا و باران خوانده 
بنویسیم
 20 کلمه با معنی و هم خانواده و مترادف و متضاد نوشته 
ریاضی
ص 70 و 71 در کتاب حل شود
علوم  ورزش و نیرو 2 با سوالهایش 
 هدیه ها 
امتحان هدیه ها گرفته می شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال بخش کسر حل شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه  96/10/3

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان املا و انشا بخوانید
بنویسیم
 
ریاضی
2 ص 66 و 67 در کتاب حل شود
علوم  ورزش و نیرو 2 با سوالهایش 
 هدیه ها 
دوران غیبت با سوالهایش
املا 
 امتحان
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم بخش نیرو

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه  96/10/2

نام درس

تکالیف    

قرآن امتحان نهج البلاغه دارند
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر باران حفظ شود
بنویسیم
شعر باران با معنی در دفتر نوشته شود
ریاضی
تا آخر بخش اعشاری خیلی سبز حل شود
علوم  ورزش و نیرو 2 با سوالهایش 
 هدیه ها 
درس قبلی خوانده و بصورت دوره درسها را بخوانیم
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه  96/9/27

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس مربی قرآن انجام شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) رنج هایی کشیده ام که مپرس خوانده شود
بنویسیم
نگارش کامل شود و متضاد کلمه ها نوشته شود
ریاضی
خیلی سبز ص 80 تا 85 نوشته شود
علوم  ورزش و نیرو 2 با سوالهایش 
 هدیه ها 
تدریس می شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال بخش کسر از قبل تعیین شده

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه  96/9/26

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) رنج هایی کشیده ام که مپرس خوانده شود
بنویسیم
کلمه های قبلی با هم خانواده
ریاضی
ص 60 و 61 و 62 در کتاب حل شود
علوم  ورزش و نیرو 2 با سوالهایش آزمایش ها نوشته شود
 هدیه ها 
درس قبلی خوانده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه  96/9/25

نام درس

تکالیف    

قرآن درس ششم قسمت دوم
ادبیات فارسی (بخوانیم) رنج هایی کشیده ام که مپرس خوانده شود
بنویسیم
 25 کلمه با معنی
ریاضی
ص 57 و 58 و 59 در کتاب حل شود
علوم  ورزش و نیرو 2 با سوالهایش
 هدیه ها 
 دست در دست دوست با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه  96/9/22

نام درس

تکالیف    

قرآن درس ششم خوانده شودتمام کلمات و پیامها از حفظ پرسیده می شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس می شود
بنویسیم
 
ریاضی
خیلی سبز آورده شود درس داده می شود
علوم  ورزش و نیرو 2 با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
پیشرفت علوم و فنون با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه  96/9/21

نام درس

تکالیف    

قرآن درس ششم خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) کتابخوانی انجام شود
بنویسیم
 
ریاضی
خیلی سبز حل شود
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
پیشرفت علوم و فنون با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه  96/9/20

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس مربی قرآن را بخوانید
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
خیلی سبز ص 86 و 87 حل شود
علوم ورزش .و نیروی 2 با 25سوال 
 هدیه ها 
دست در دست دوست با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
پیشرفت علوم و فنون با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال با 2 ص تست

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه  96/9/19

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی 
بنویسیم
 املای شب نوشته شود نگارش کامل شود
ریاضی
خیلی سبز و تمرین های داده شده حل شود
علوم ورزش .و نیروی 1 با سوال هایش
 هدیه ها 
دست در دست دوست با سوالهایش
املا 
 از دریا قلی املا گفته می شود
مطالعات اجتماعی
پیشرفت علوم و فنون با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم سنجش و نیرو خوانده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه  96/9/18

نام درس

تکالیف    

قرآن درس ششم بخش اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی با قسمت بخوان و بنویس
بنویسیم
 
ریاضی
خیلی سبز ص 78 و 79
علوم ورزش .و نیروی 1 با سوال هایش و آزمایش ها
 هدیه ها 
دست در دست دوست تمام تمرین هایش 
املا 
 از دریا قلی املا گفته می شود
مطالعات اجتماعی
پیشرفت علوم و فنون با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  96/9/14

نام درس

تکالیف    

قرآن تمام لغات با معنی و پیام های قرآنی بامعنی
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود
بنویسیم
املای شب بنویس
ریاضی
خیلی سبز تا آخر ص 77 حل شود
علوم ورزش .و نیروی 1 با سوال هایش
 هدیه ها 
دست در دست دوست تمام تمرین هایش و 20 سوال 
املا 
 دفتر املا آورده شود از دریا قلی املا گفته می شود
مطالعات اجتماعی
 انرژی با سوال ها یش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  96/9/13

نام درس

تکالیف    

قرآن درس مربی قرآن را آماده کنید
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود - شعر حفظ شود
بنویسیم
متضاد کلمه ها نوشته شود و صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه هم نوشته شود
ریاضی
خیلی سبز تا آخر ص 77 حل شود
علوم ورزش .و نیروی 1 با سوال هایش
 هدیه ها 
سیمای خوبان با سوالهایش خوانده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 انرژی با سوال ها یش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال با 2 ص تست هایش در کسرها

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  96/9/12

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده شود - شعر حفظ شود
بنویسیم
شعر با معنی در دفتر نوشته شود 20 کلمه هم خانواده از دریاقلی
ریاضی
ص 52 و 53 و 54 و 55 در کتاب حل شود
علوم ورزش .و نیروی 1 با سوال هایش
 هدیه ها 
خوبان با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 انرژی با سوال ها یش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم تا آخر بخش ورزش 1 خوانده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  96/9/11

نام درس

تکالیف    

قرآن درس پنجم قسمت اول و دوم
ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی با پرسش ها و تمرین ها
بنویسیم
20 کلمه سخت با معنی از دریاقلی
ریاضی
ص 50 و 51 در کتاب حل شود
علوم ورزش .و نیروی 1 با سوال ها و آزمایش ها
 هدیه ها 
هدیه  ها با سوال ها
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس انرژی (8) با سوال ها یش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  96/9/7

نام درس

تکالیف    

قرآن درس پنجم از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم

10جمع مکسر

10 صفت و موصوف

10مضاف و مضاف و الیه

10 کلمه با هم خانواده

10 کلمه متشابه

از کل درس بنویس

ریاضی

ریاضی هایی که قبلا داده شده با خیلی سبز کامل شود

برگه امتحانی در دفتر نوشته شود

علوم  
 هدیه ها 
سیمای خوبان با سوالهایش و دوازده امام خوانده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی

خیلی سبز آورده شود و حل شود

 

 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه  96/9/5

نام درس

تکالیف    

قرآن قران برای معلم قران خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد 
بنویسیم
نگارش درس آزاد
ریاضی
ریاضی های داده شده با خیلی سبز کامل شود
علوم  
 هدیه ها 
سیمای خوبان با تمرین و 20 سوال
املا 
 
مطالعات اجتماعی
برای امتحان ماهانه بخوانید
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال با ص 3 تست های بخش کسر 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  96/9/4

نام درس

تکالیف    

قرآن درس پنجم قسمت اول
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد 
بنویسیم
نگارش درس آزاد
ریاضی
امتحان ماهانه
علوم  
 هدیه ها 
 شتربان با ایمان و تدریس می شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
برای امتحان بخوانید
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  96/9/1

نام درس

تکالیف    

قرآن درس پنجم قسمت اول
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد نوشته شود
بنویسیم
 نوشتن درس آزاد
ریاضی
تمرین های داده شده
علوم امتحان علوم تا آخر زمین پویا
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
طلای سیاه با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  96/8/30

نام درس

تکالیف    

قرآن امتحان قران ماهانه
ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان فارسی شعرروخوانی معنا
بنویسیم
 
ریاضی
از قبل تعین شده 
علوم  زمین پویا با سوالهایش
 هدیه ها 
 شتربان با ایمان با سوال ها
املا 
 
مطالعات اجتماعی
طلای سیاه با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز تا سر تقسیم کسر حل شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  96/8/29

نام درس

تکالیف    

قرآن برای مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)

درس آزاد کار شود

بنویسیم
 درس آزاد در دفتر نوشته شود
ریاضی

ص 48 در کتاب حل شود

علوم  زمین پویا با سوالهایش
 هدیه ها 
امتحان تا آخر شتربان با ایمان
املا 
 
مطالعات اجتماعی
طلای سیاه با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی

1100 سوال با تست هایش

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  96/8/27

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 5 قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)

درس آزاد کار شود

بنویسیم
 درس آزاد نوشته شود
ریاضی

ص 47 و خیلی سبزص 65 و 66 

علوم  زمین پویا با 20 سوال
 هدیه ها 
 شتربان با ایمان با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
طلای سیاه خوانده با 20 سوال نوشته شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی

اندیشمند علوم تست ها تا آخر زمین نا آرام

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  96/8/24

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن  خوانده شود درس 4 کاملا پرسیده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)

ای وطن و هفت خوان را بخوانید

بنویسیم
 
ریاضی

خیلی سبزص 62 و 63  و ریاضی 44 و 45 و 46

علوم  زمین نا آرام با  سوالهایش - تدریس می شود
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 6 با سوال هایش 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی

اندیشمند بخش دو و تست هایش تا آخر زده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه و سه شنبه  96/8/22

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن  خوانده شود درس 4
ادبیات فارسی (بخوانیم)

ای وطن و هفت خوان 

بنویسیم
 
ریاضی

خیلی سبز  انجام شود تا آخر بخش کسر 

علوم  زمین نا آرام با  سوالهایش -
 هدیه ها 
20 سوال از شتربان با ایمان
املا 
 از هفت خوان گفته شود 
مطالعات اجتماعی
درس 6 با سوال هایش 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی

1100 سوال حل شود 

خیلی سبز حل شود و آورده شد


بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/8/21

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن  خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)

ای وطن حفظ شود

بنویسیم
هفت خان رستم کامل شود
ریاضی

تمرین های داده شده در دفتر انجام شود

علوم  زمین نا آرام با  سوالهایش -
 هدیه ها 
20 سوال از شتربان با ایمان
املا 
 
مطالعات اجتماعی
20 سوال از درس جدید
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  علوم تا آخر بخش 3

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/8/20

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن تا اخر درس 4 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)

هفت خوان رستم  خوانده شود

ای وطن حفظ شود

بنویسیم
20 کلمه از ای وطن با معنی نوشته شود
ریاضی

از اول کتاب تا اخر بخش کسر 20 سوال بنویس

علوم  زمین نا آرام با  سوالها
 هدیه ها 
باغ سری با سوال ها
املا 
 
مطالعات اجتماعی
در س 6 با سوال ها
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/8/17

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن درس 4 جلسه اول و دوم
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خوان رستم  خوانده شود
بنویسیم
صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه درس را بنویس
ریاضی

بخش کسر 2 عدد تفریق کسر 2 عدد جمع کسر 2 عدد ضرب کسر 2 عدد تقسیم کسر 2 کسر مرکب بنویس

علوم  زمین نا آرام با 20 سوال
 هدیه ها 
-
املا 
 
مطالعات اجتماعی
کشاورزی در ایران  با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی ادبیات اندیشمند تست های بخش 2 تا 40 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/8/16

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن درس 4
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خوان رستم  خوانده شود
بنویسیم
کنایه ها و مطالعه درس  نوشته شود
ریاضی

 تا آخر ص  42 حل شود 

علوم  -
 هدیه ها 
-
املا 
 املای آموزشی کار میشود
مطالعات اجتماعی
کشاورزی در ایران 

 

تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز تا آخر بخش حل شود 


بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/8/15

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن برای مربی قرآن بخوانید
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خوان رستم و همدلی خوانده شود
بنویسیم
متضاد کلمه ها نوشته شود
ریاضی

ص 40 و 41 و 42 و آزمون قبلی

علوم  
 هدیه ها 
 باغ سری با سوالهایش
املا 
 املای آموزشی پای تابلو
مطالعات اجتماعی

کشاورزی با سوالهایش

تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال با تست ها زده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/8/14

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خوان رستم خوانده شود
بنویسیم
30 کلمه با هم خانواده 
ریاضی

ص 38 و 39 کتاب حل شود

ص 54 و 55 خیلی سبز 

علوم درس خوانده شود و درس جدید داده میشود 
 هدیه ها 
 باغ سری با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی

کشاورزی در ایران با 20 سوال

 و کاربرگه ها کامل شود 

تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  علوم اندیشمند بخش 2 و 3 با تست هایش 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/8/13

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 4 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خوان رستم خوانده شود
بنویسیم
3 کلمه سخت با معنی از هفت خوان رستم 
ریاضی
ص 36 و 37 کتاب حل شود
علوم  کارخانه کاغذ سازی با سوالهایش
 هدیه ها 
 باغ سری با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
کشاورزی در ایران با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/8/10

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 4 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان من و شما خوانده شود
بنویسیم
نگارش کامل شود
ریاضی
ص 34 و 35 و خیلی سبز ص51 و 52 و 53
علوم  کارخانه کاغذ سازی
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس داده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی ادبیات اندیشمند با تست هایش

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/8/9

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 4 قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان من و شما خوانده شود
بنویسیم
نگارش آورده شود
ریاضی
ریاضی های قبلی
علوم  
 هدیه ها 
باغ سری با 10 سوال
املا 
 داستان من و شما
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز تا آخر ص 50

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/8/8

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان من و شما خوانده شود
بنویسیم
30کلمه با متضاد
ریاضی
ص32 و33 خیلی سبز و49 و50
علوم امتحان
 هدیه ها 
 سرور آزادگان و درس داده می شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس داده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال با تست هایش

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/8/7

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان من و شما پرسیده می شود
بنویسیم
30کلمه با هم خانواده
ریاضی
خیلی سبز کامل شود و ص 31 کتاب
علوم آزمایشهای فردا حتما انجام شود
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 امتحان
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم با تست هایش

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/8/6

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 4 قسمت اول خوانده شود 
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان من و شما خوانده  شود
بنویسیم
30کلمه از درس با معنی 
ریاضی
برگه امتحانی در دفتر حل شود 

 

علوم  درس 3 خوانده شود 
 هدیه ها 
 امتحان هدیه ها 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  


بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/8/3

نام درس

تکالیف    

قرآن امتحان
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس داده می شود
بنویسیم
درس داده می شود
ریاضی

 امتحان از بخش 1

علوم  بخش 3 با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس 4 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی ادبیات اندیشمند با تست هایش

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/8/2

نام درس

تکالیف    

قرآن دوره  خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان 
بنویسیم
امتحان انشا 
ریاضی

 

علوم  
 هدیه ها 
دوره خوانده شود
املا 
امتحان املا 
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز را تا آخر ص 46 حل کنند و همراه بیاورند 


 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/7/30

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  هوشیاری 
بنویسیم
تا آخر نوشته شود 
ریاضی

خیلی سبزحل میشودو تدریس میشود  

علوم درس 2 و 3 تدریس میشود 
 هدیه ها 
سرور آزادگان خوانده شود 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس با سوال هایش پرسیده میشود 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند بخش اول با تست هایش 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/7/29

نام درس

تکالیف    

قرآن قسمت آخر  در س 2 خوانده شود 
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس هوشیاری 
بنویسیم
 20 کلمه با متضاد از درس هوشیاری
ریاضی

خیلی سبزحل میشود 

علوم درس 3  با  سوال ها
 هدیه ها 
سرور آزادگان با 20 سوال 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  


بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/7/25

نام درس

تکالیف    

قرآن قرآن در س 2
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس هوشیاری خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی

خیلی سبز

علوم درس 3  با  سوال ها
 هدیه ها 
سرو آزادگان با 20با سوال
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 4 با 20 وسوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی خیلی سبز

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/7/24

نام درس

تکالیف    

قرآن قرآن مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
کلمه های هوشیاری با هم خانواده و شعر سخن با معنی در دفتر نوشته شود
ریاضی

خیلی سبز تا آخر ص 43کامل شود

علوم درس 3  با 20 سوال از آزمایش ها
 هدیه ها 
نبوت با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 3 خوانده و درس 4 تدریس می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه96/7/23

نام درس

تکالیف    

قرآن -
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس هوشیاری خوانده شود 
بنویسیم
20 کلمه با معنی از هوشیلری نوشته شود
ریاضی

خیلی سبز تا آخر ص 43کامل شود

علوم درس 3  با آزمایش ها
 هدیه ها 
-
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 3 پرسیده میشود 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  علوم اندیشمند آورده شود

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/7/22

نام درس

تکالیف    

قرآن درس دوم قسمت اول خوانده شود 
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره شناخت درس مار و هدهد خوانده شود 
بنویسیم
-
ریاضی

ص 26 و 37 در کتاب حل شود

خیلی سبز تا سر کسر نوشته شود 

علوم درس 2 کاغذ سازی با آزمایش ها
 هدیه ها 
نبوت درس پیامبری خوانده و نوشته شود 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 3 با سوال هایش پرسیده میشود 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه96/7/19

نام درس

تکالیف    

قرآن  در 2خوانده شود 
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره شناخت خوانده شود و شعر مادرحفظ ظود 
بنویسیم
نگارش پنجره شناخت تا آخر حل شود 
ریاضی برگه امتحانی در دفتر نوشته شود 
علوم

 تدریس میشود 

دروس مطالعه شود 

 هدیه ها 

 

املا از پنجره شناخت گفته شود
مطالعات اجتماعی

 درس 3 با سوال هایش پرسیده میشود

15 سوال 

 کتب کمک آموزشی                            ادبیات اندیشمند 

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه96/7/18

نام درس

تکالیف    

قرآن  خوانده شود 
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره شناخت و شعر مادرخوانده شود 
بنویسیم
هم خانواده کلمه ها ی درس هدهد نوشته شود
ریاضی امتحان از بخش یک
علوم  
 هدیه ها 

 

املا از پنجره شناخت گفته شود
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه96/7/17

نام درس

تکالیف    

قرآن  خوانده شود 
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره شناخت خوانده شود و شعر حفظ شود 
بنویسیم
تضاد کلمه ها  نوشته شود
ریاضی تمرین های داده شده حل شود 
علوم -
 هدیه ها 

درس 2 خوانده شود 

هنر وسایل کلاژ آورده شود 
مطالعات اجتماعی
 خوانده شود
 کتب کمک آموزشی

 

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه96/7/16

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره شناخت با پرسشها خوانده شود
بنویسیم
 20کلمه با هم خانواده نوشته شود
ریاضی 10 سوال از 20 صفحه ی ریاضی در آورده و بنویس
علوم درس اول پرسیده می شود
 هدیه ها 

 درس 2 با 20 سوال

املا 
 
مطالعات اجتماعی
 خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه96/7/15

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 1 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره شناخت با 20 کلمه ما معنی
بنویسیم
 20کلمه از پنجره شناخت با معنی
ریاضی اعداد صحیح تا آخر ص 22 حل شود
علوم درس اول با سوال ها خوانده شود
 هدیه ها 

 درس 1 خوانده با سوال هایش

درس جدید تدریس میشود

املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 2 با سوال هایش خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/2/25

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 
ریاضی ورقه امتحانی حل می شود
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
پای تابلو دوره
مطالعات اجتماعی
امتحان 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/2/24

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 نگارش کار می شود
ریاضی امتحان ریاضی از اول تا آخر کتاب گرفته شود
علوم  دوره پرسیده می شود
 هدیه ها 
 
املا 
پای تابلو دوره نوشتاری 
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  گاج حل می شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/2/23

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر گیتی و  از حفظ
بنویسیم
 
ریاضی گاج ورقه امتحانی در دفتر حل می شود و اولیا امضا کنند
علوم  
 هدیه ها 
 امتحان
املا 
پای تابلو
مطالعات اجتماعی
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/2/20

نام درس

تکالیف    

قرآن امتحان ترم دوم
ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان املا
بنویسیم
امتحان انشا
ریاضی گاج ورقه امتحانی پای تابلو حل می شود
علوم  دوره
 هدیه ها 
 
املا 
امتحان
مطالعات اجتماعی
دوره  
 کتب کمک آموزشی اندیشمند فارسی

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/2/19

نام درس

تکالیف    

قرآن قرآن دوره از اول تا آخر پرسیده می شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر نیایش با معنی و گیتی با معنی پرسیده می شود
بنویسیم
 نگارش کار شود
ریاضی امتحان ریاضی
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
 پای تابلو دوره 
مطالعات اجتماعی
دوره  پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی گاج آورده و حل می شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/2/18

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعرها با معنی حفظ شود
بنویسیم
 نگارش نوشته شود
ریاضی اشکالات برطرف و گاج حل می شود
علوم  دوره کنید
 هدیه ها 
 امتحان کتبی
املا 
 پای تابلو دوره کنید
مطالعات اجتماعی
دوره 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/2/17

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر گیتی و نیایش از حفظ پرسیده می شود
بنویسیم
 نگارش نوشته شود
ریاضی گاج حل شود
علوم  دوره کنید
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
امتحان
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/2/16

نام درس

تکالیف    

قرآن دوره از درس 1 تا 14 
ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر گیتی و نیایش از حفظ پرسیده می شود
بنویسیم
 نگارش را بخوانید
ریاضی گاج حل شود و اشکالات ریاضی بر طرف شود
علوم  
 هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود
املا 
 امتحان املا و انشا
مطالعات اجتماعی
دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/2/12

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 14 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) گیتی و نیایش با معنی از حفظ 
بنویسیم
 
ریاضی ورقه ریاضی حل شود
علوم  از اول تا آخر 
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
دوره پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیالت آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/2/12

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 14
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس نیایش حفظ خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی امتحان ریاضی
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
امتحان اجتماعی و کاربرگ اجتماعی 
 کتب کمک آموزشی گاج آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/2/11

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس مربی قرآن آماده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) آواز گنجشک ها و نیایش خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی دوره - گاج حل می شود
علوم دوره شود
 هدیه ها 
از اول تا آخر امتحان گرفته می شود
املا 
 پای تابلو املا گفته می شود
مطالعات اجتماعی
درس 19 و 20 21 و 22 و 23 و 24 دوره شود
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال با تست هایش

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/2/10

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) معنی درس بزرگمهر ستاره درخشان
بنویسیم
کلمات سخت بت معنی نوشته شود
ریاضی گاج حل می شود و اشکالات ریاضی برطرف می شود
علوم امتحان از اول تا آخر درس
 هدیه ها 
تا آخر کتاب سوالها نوشته شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
دوره می شود
 کتب کمک آموزشی  علوم اندیشمند

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/2/9

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 14 از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان املا
بنویسیم
 امتحان انشا
ریاضی تا آخر کتاب ریاضی حل شود
علوم دوره تا آخر کتاب
 هدیه ها 
 دوره شود
املا 
امتحان املا و انشا
مطالعات اجتماعی
درس 8 و 9 و 10 و 11 و 12 دوره 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/2/6

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 13 از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) حفظ میوه هنر پرسیده می شود
بنویسیم
 
ریاضی  ریاضی از اول تا سر درصد آزمون گرفته می شود
علوم درس سالم بمانیم با سوالهایش پرسیده می شود
 هدیه ها 
 
املا 
درس 8 و 9 و 10 پای تابلو دوره 
مطالعات اجتماعی
درس 22 با سوالهایش
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات با تست هایش آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/2/4

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 13 از اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه با سعر گیتی با معنی خوانده شود 
بنویسیم
50 کلمه سخت با معنی از درس بنویس
ریاضی امتحان ریاضی از اول تا آخر کتاب کتاب سوال نوشته شود
علوم درس 6 و 7 و 8 و 9 دوره و پرسیده می شود
 هدیه ها 
درس داده می شود
املا 
از درس 10 تا آخر کتاب
مطالعات اجتماعی
درس 23 تدریس می شودمی شود
 کتب کمک آموزشی گاج آورده و حل شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/2/3

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه با سعر گیتی با معنی خوانده شود - مسابقه علمی دارند
بنویسیم
 معنی شعر و آداب مطالعه در دفتر نوشته شود
ریاضی برگه امتحانی در دفتر نوشته شود
علوم درس 1 و2 و 3 و 4 و 5 دوره
 هدیه ها 
درس گذشته خوانده شود
املا 
 دوره 8 و 9 و 10
مطالعات اجتماعی
 درس 22 با سوالهایش پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/2/2

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 13 از اول تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) آداب مطالعه با سعر گیتی با معنی خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی آزمونک از اول تا سر تقریب گرفته می شود
علوم از گذشته تا حال و درس قبلی پرسیده می شود
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس 22 با سوالهایش پرسیده می شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/1/30

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 13 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) میوه هنر حفظ شود پرسیده می شود
بنویسیم
 
ریاضی از اول کتاب تا سر درصد آزمون گرفته می شود
علوم  درس سالم بمانیم با سوالهایش پرسیده می شود
 هدیه ها 
 
املا 
 درس 8 و 9 و 10 پای تابلو دوره 
مطالعات اجتماعی
 درس 22 با سوالهایش 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات با تست هایش  آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/1/29

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 13 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) میوه هنر حفظ شود
بنویسیم
 
ریاضی بخش اندازه گیری و سه بخش قبلی دوره شود و 20 سوال از اندازه گیری نوشته شود
علوم  
 هدیه ها 
 درس 1و 2 و 3 و 4و 5 دوره املا گفته شود 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس 22 با سوالهایش خوانده و نوشته شود 
 کتب کمک آموزشی گاج حل شود تا آخر تقریب آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/1/28

نام درس

تکالیف    

قرآن  مسابقه قرآن - تکالیف مربی قرآن را انجام دهید
ادبیات فارسی (بخوانیم) میوه هنر با معنی خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه از درس با معنی و متضاد و هم خانواده بنویس
ریاضی بخش تقارن دوره شود آزمونک گرفته می شودو تقریب و تمرین هایش حل شود
علوم جنگل برای کیست با سوالهایش
 هدیه ها 
 درس راز موفقیت با سوالهایش خوانده شود- درس جدید داده می شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس 21 پرسیده می شود - درس جدید داده می شود
 کتب کمک آموزشی 1100 بخش درصد حل شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/1/27

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) میوه هنر با معنی خوانده شود
بنویسیم
 میوه هنر با معنی در دفتر نوشته شود
ریاضی بخش اعشاری 20 سوال و اشکالات یادداشت شود
علوم  بخش اول و دوم دوره شود و جنگل پرسیده می شود
 هدیه ها 
 درس راز موفقیت با سوالهایش خوانده شود
املا 
درس 1 و 2 و 3 و 4 دوره بر ای املا
مطالعات اجتماعی
 درس 21 با سوالهایش خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده و خوانده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/1/26

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 13 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) میوه هنر روخوانی شود
بنویسیم
 
ریاضی بخش 1 کسرها 20 سوال نوشته شود
علوم  بخش اول و دوم دوره شود و جنگل برای کیست خوانده شود
 هدیه ها 
 درس راز موفقیت خوانده شود درس داده می شود
املا 
درس 1 و 2 و 3 و 4 دوره بر ای املا
مطالعات اجتماعی
درس 20 خوانده شود و درس 21 تدریس می شود 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/1/23

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 13 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شخصیت بخشی و مناظره خوانده و درس حفظ شود
بنویسیم
نگارش راز زندگی کامل شود 
ریاضی آزمونک از بخش درصد از همه نوع
علوم  بخش اول علوم دوره شود و امتحان گرفته می شود و بخش جنگل پرسیده 
 هدیه ها 
 
املا 
 از حکایت و راز زندگی بصورت حفط گفته شود
مطالعات اجتماعی
3 درس اول کتاب دوره و آزمون گرفته شود و درس 20 پرسیده 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/1/21

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 12 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) راز زندگی و حکایت با معنی
بنویسیم
صفت و موصوف -مضاف و مضاف الیه درس 1 را بنویسید
ریاضی تمرین های داده شده حل شودو گاج حل شود
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
 از حکایت و راز زندگی بصورت حفط گفته شود
مطالعات اجتماعی
درس 2  با سوالهایش خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  گاج و 1100 سوال آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه96/1/20

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) راز زندگی و حکایت با معنی
بنویسیم
20 کلمه با هم خانواده و معنی و متضاد
ریاضی امتحان آزمونک و گاج حل شود
علوم جنگل برای کیست با سوالها و آزمایش انجام شود
 هدیه ها 
راز موفقیت تدریس شد با سوالهایش خوانده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 19 همسایگان ایران با سوالهایش خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  علوم اندیشمند

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه96/1/19

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 12 را تا آخر بخونید
ادبیات فارسی (بخوانیم) راز زندگی و حکایت با معنی
بنویسیم
راز زندگی و حکایت با معنی در دفتر نوشته شود
ریاضی
درصد مالیاتی تا آخر ص 125 حل و گاج تا آخر 195
علوم جنگل برای کیست با سوالها و آزمایش انجام شود
 هدیه ها 
 درس داده می شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 19 همسایگان ایران با سوالهایش خوانده شود
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه96/1/16

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 12 تا سر جلسه سوم تدریس شد بخونید
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد کامل  شود
بنویسیم

نگارش درس آزاد 

ریاضی
گاج حل شود ریاضی درس داده می شود
علوم  درس داده می شود
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 19 همسایگان ایران با سوالهایش خوانده شود
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات آورده و تست ها زده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه96/1/15

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 11 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد کامل  شود
بنویسیم

درس آزاد نوشته و کامل شود

ریاضی
ریاضی پیک نوروزی کامل  شود
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 19 همسایگان ایران با سوالهایش انجام شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج تا سر درصد مالیاتی حل و آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه96/1/14

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس مربی قرآن را آماده کنید
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد نوشته شود
بنویسیم

درس آزاد نوشته شود

ریاضی
پیک نوروزی کامل و ریاضی گاج آورده شود
علوم  
 هدیه ها 
 عید مسلمانان با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 18 دوره درس جدید داده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 تست زده شود و آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/12/22

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) شیر خدا با معنی
بنویسیم

نگارش کامل شود و صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه شیر خدا نوشته شود

ریاضی
آزمون ص 166 گاج حل شود
علوم  شگفتیهای برگ و دوره
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 18 و دوره
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی علوم اندیشمند

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/12/21

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 11 خوانده شود از اول تا آخر 
ادبیات فارسی (بخوانیم) شیر خدا حفظ شود
بنویسیم

 معنی شیر خدا بصورت انشا نوشته شود

ریاضی
گاج حل میشود و کامل شود
علوم  شگفتیهای برگ با سوالهایش 
 هدیه ها 
 سفر پر برکت با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس دریاها 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیا ت تست زده شود و آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه95/12/18

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 11 خوانده شود تا آخر 
ادبیات فارسی (بخوانیم)  دوستی و مشاوره
بنویسیم

 دوستی و مشاوره کلمات متشابه درس را بنویس

و ترکیب اضافی و ترکیب وصفی 

ریاضی
گاج حل میشود 
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 18  با سوالهایش
تفکر پژوهش
 شگفتیهای برگ و دوره 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیا ت 


 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/12/16

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  دوستی و مشاورت
بنویسیم
 دوستی و مشاورت متضاد کلمه ها را بنویس
ریاضی
تمرین های داده شده حل شود
علوم درسی قبلی و دوره پرسیده می شود
 هدیه ها 
 سفر پر برکت با سوالهایش 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 18  با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال با تست های زده شده آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/12/15

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  دوستی و مشاورت با معنی یاد بگیرید
بنویسیم
50 کلمه با معنی دوستی و مشاورت را بنویس
ریاضی
تمرین های داده شده حل شود - آزمونک داریم
علوم  شگفتیهای برگ خوانده شود
 هدیه ها 
 سفر پر برکت با سوالهایش 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 18  با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/12/14

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن درس 11 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  دوستی و مشاورت با معنی یاد بگیرید
بنویسیم
 معنی دوستی و مشاورت را بنویس
ریاضی
ورقه آزمونک نوشته شود با عددهای متفاوت
علوم  شگفتیهای برگ خوانده شود
 هدیه ها 
 سفر پر برکت با سوالهایش 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 18 دریاهای شمال و جنوب با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/12/11

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن درس 11 امتحان روخوانی و داستان قرآنی
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 
ریاضی
ریاضی تمرین های داده شده و گاج حل شود - آزمونک گرفته می شود
علوم  شگفتیهای برگ
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
دریاهای ایران با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/12/9

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  شهدا خورشیدند
بنویسیم
 نگارش کامل شود
ریاضی
ص 118 و 119 و 120حل شود با ریاضی های داده شده
علوم  شگفتیهای برگ با سوالهایش خوانده شود
 هدیه ها 
 راه تندرستی خوانده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس دریاها ی ایران خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال با تست ها زده شود و آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه95/12/8

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 
ریاضی
ص 115 و 116 و 117 حل شود
علوم  شگفتیهای برگ با سوالهایش
 هدیه ها 
 راه تندرستی با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس دریاها با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/12/7

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 11 قسمت اول
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس داده می شود
بنویسیم
 
ریاضی
غلط های ورق امتحانی را نوشته و به آن سنجاقکنید و بنویسید
علوم  شگفتیهای برگ با سوالهایش
 هدیه ها 
 راه تندرستی با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس دریاها با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/12/4

نام درس

تکالیف    

قرآن درس دهم تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس داده می شود
بنویسیم
امتحان املا و انشا نوشتاری خوانده شود
ریاضی
گاج تا سر درصد حل شود
علوم  شگفتیهای برگ با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 
امتحان
مطالعات اجتماعی
 درس خوانده و سوالهایش نوشته شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/12/3

نام درس

تکالیف    

قرآن درس دهم تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شهدا  خورشیدند
بنویسیم
کلماتی از درس که در آن (س - ش - ز- ) بنویس
ریاضی
امتحان  از اول تا سر نسبت و تناسب بنویس
علوم  
 هدیه ها 
تندرسی با سوالهایش
املا 
 شهدا خورشیدند
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج بیاورید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/12/2

نام درس

تکالیف    

قرآن درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) شهدا  خورشیدند
بنویسیم
هر چه کلمه با معنی و صفت و موصوف و مترادف و متضاد در درس است بنویس
ریاضی
برای امتحان چهارشنبه 20 تمرین از اول تا سر نسبت و تناسب بنویس
علوم برگ شگفتی با سوالهایش
 هدیه ها 
تندرسی با سواهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
پوشاک با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  1100 سوال حل شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه95/11/30

نام درس

تکالیف    

قرآن از اول تا آخر درس 10
ادبیات فارسی (بخوانیم) شهدا حفظ شود
بنویسیم
کلمه های تشبیه را بنویس
ریاضی
ص 112 و 113 و تمرین های داده شده حل شود
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش خوانده شود
 هدیه ها 
آداب زندگی و من معتقدم خوانده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
پوشاک با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه95/11/27

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس  قرآن خوانده  شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس داده می شود حکایت خوانده و حفظ شود
بنویسیم
 معنی درس حکایت را بنویس
ریاضی
درس نسبت و تناسب تدریس می شود
علوم کوچک خیلی بزرگ با سوالهایش
 هدیه ها 
-
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس پوشاک با سوالهایش خوانده شودپرسیده و درس داده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات آورده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه95/11/26

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس  قرآن کار شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  عطار خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
گاج حل شود تا آخر زاویه و دایره
علوم -
 هدیه ها 
-
املا 
 از عطار گفته شود
مطالعات اجتماعی
درس پوشاک با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج تا آخر بخش هندسه حل شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه95/11/25

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس مربی قرآن کار شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  عطار و کتابخوانی
بنویسیم
 
ریاضی
مرور فصل زاویه - حل شود
علوم خیلی کوچک خیلی بزرگ
 هدیه ها 
 آداب زندگی و من معتقدم با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس پوشاک با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/24

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  عطار با پرسشها و تمرینها خوانده شود
بنویسیم
کتاب نوشتاری کامل شود
ریاضی
ص 103 و 104 و 105 - آزمونک از بخش زاویه
علوم علوم سوالهایش
 هدیه ها 
 آداب زندگی خوانده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس پوشاک با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/23

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 10 قسمت اول خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  عطار با پرسشها و تمرینها خوانده شود
بنویسیم
ص 1 بنویسیم فقط نوشته شود
ریاضی
گاج تا سر اندازه گیری زاویه ص 156 حل شود
علوم خیلی کوچک خیلی بزرگ
 هدیه ها 
 آداب زندگی خوانده شود  و سوال بنویس
املا 
 از عطار گفته شود - املای ارزشیابی
مطالعات اجتماعی
درس با سوالهایش برنامه ریزی
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/20

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 9 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  عطار خوانده شود
بنویسیم
10 ترکیب وصفی و 10 ترکیب اضافی از درس عطار نوشته شود
ریاضی
ص 99 و 100 و 101 در کتاب یا دفتر حل شود
علوم  نو انرژی با سوالهایش پرسیده می شود
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس اوقات فراغت با سوالهایش پرسیده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات پرسیده می شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/19

نام درس

تکالیف    

قرآن درس 9 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  عطار خوانده شود
بنویسیم
کلمات متضاد را بنویس
ریاضی
درس داده می شود و تمرین های نوشته شده آورده شود
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
 از عطار
مطالعات اجتماعی
درس اوقات فراغت با سوالهایش پرسیده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج حل شده و بیاورید

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/18

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  عطار خوانده شود
بنویسیم
 50 کلمه با هم خانواده نوشته شود
ریاضی
10 تمرین از بخش اندازه گیری نوشته شود
علوم انرژی مانند قبل خوانده شود
 هدیه ها 
 جهان دیگر با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس اوقات فراغت با سوالهایش پرسیده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال و بخش اعشار تست زده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/17

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  عطار خوانده شود
بنویسیم
 50 کلمه با معنی از درس عطار
ریاضی
امتحان از بخش هندسه
علوم انرژی پرسیده می شود
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس جدید داده شد
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده و خوانده شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/16

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 
ریاضی
ص 118و 119 اندیشمند
علوم مسواک همراه داشته باشند فلوراید تراپی دارند
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
گردش زمین در کاربرگ انجام شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/13

نام درس

تکالیف    

قرآن

 درس 9 تا آخرپرسیده می شود

ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 
ریاضی
ص 95 و 96 و 97 در کتاب حل شود
علوم  درس بخش انرژی با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 
 از دهخدا
مطالعات اجتماعی
 درس 12 با سوالهایش پرسیده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی ادبیات اندیشمند پرسیده می شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/12

نام درس

تکالیف    

قرآن

 درس 9 خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم)  دهخدا و کتابخوانی
بنویسیم
 کتاب بنویسیم تا آخر نوشته شود- درس دهخدا
ریاضی
درس داده می شود- تمرین های داده شده حل شود
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
 از دهخدا در دفتر
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج تا آخر ص 136 حل شود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/11

نام درس

تکالیف    

قرآن

 

ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 
ریاضی
ریاضی کارگاهی ساختن مکعب مستطیل
علوم  
 هدیه ها 
جهانی دیگر 
املا 
 از دهخدا در دفتر
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100سوال حل میشود

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/10

نام درس

تکالیف    

قرآن

 

ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر با معنی حفظ شود
بنویسیم
 
ریاضی
ص 91 و 92 و 93 کتاب و گاج تا آخر ص 136
علوم انرژی با سوالهایش و آزمایش کار شود
 هدیه ها 
 
املا 
 از دهخدا در دفتر
مطالعات اجتماعی
درس 13 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم بخش با هم بسازیم و انرژی

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/9

نام درس

تکالیف    

قرآن

 قرآن درس 9 قسمت اول و دوم

ادبیات فارسی (بخوانیم) دهخدا و درس باران با معنی حفظ شود
بنویسیم
شعر با معنی نوشته شود
ریاضی
ص 88 و 89 و 90 حل شود
علوم انرژی با سوالهایش و آزمایش کار شود
 هدیه ها 
 جهان دیگر با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 13 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/11/6

نام درس

تکالیف    

قرآن

 قرآن درس 8  ار اول تا آخر و سوره الرحمن خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) دهخدا خوانده شود
بنویسیم
10 صفت و موصوف 10 مضاف و مضاف الیه از درس دهخدا
ریاضی
ورقه های امتحانی در دفتر حل شود
علوم وسیله های بخش طراحی کنیم آورده شود
 هدیه ها 
 
املا 
آموزشی گفته شود
مطالعات اجتماعی
درس 13 - و نمودار برنامه روزانه 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی ادبیات اندیشمند
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/11/5

نام درس

تکالیف    

قرآن

 قرآن درس 8  خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) دهخدا خوانده شود
بنویسیم
50 کلمه مترادفبنویس
ریاضی
امتحان ریاضی - سوالهای داده شده حل شود
علوم طراحی کنیم وسیله بسازید
 هدیه ها 
جهان دیگر با سوالهایش
املا 
 از دهخدا املا گرفته شود
مطالعات اجتماعی
درس 13 - برنامه متعادل با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/11/4

نام درس

تکالیف    

قرآن

 قرآن معلم قرآن خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) دهخدا خوانده شود
بنویسیم
50 کلمه هم خانواده بنویس
ریاضی
20 سوال بصورت دوره نوشته و حل شود
علوم بخش 8 طراحی کنیم و بسازیم
 هدیه ها 
جهان دیگر با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس داده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال تا آخر بخش تقارن
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/11/3

نام درس

تکالیف    

قرآن

 

ادبیات فارسی (بخوانیم) خوانده شود
بنویسیم
کلمات متضاد را بنویس
ریاضی
کاربرگ ها حل شود 
علوم  درس داده می شود
 هدیه ها 
جهان دیگر با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
امتحان دارند
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/11/2

نام درس

تکالیف    

قرآن

درس هشتم قسمت اول و دوم خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) دهخدا خوانده شود
بنویسیم
50 کلمه سخت با معنی
ریاضی
مرور فصل حل شود 
علوم  
 هدیه ها 
 درس داده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس دوره پرسیده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/29

نام درس

تکالیف    

قرآن

درس هشتم قسمت اول خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) رنج هایی کشید خوانده شود
بنویسیم
50 کلمه سخت از درس 
ریاضی
ص 80 و 81 و 82  در کتاب و دفتر  انجام شود
علوم  امتحان علوم
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 12 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات 
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/10/28

نام درس

تکالیف    

قرآن

درس هفتم خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) درس داده می شود
بنویسیم
 درس داده می شود
ریاضی
تا آخر ص 78 و 79 در کتاب و دفتر شطرنجی انجام شود - گاج حل شود
علوم  
 هدیه ها 
 امتحان پرسیده می شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 12 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج آورده و حل شود تا آخر تقارن مرکزی و لوزی
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/27
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

قرآن بخوانید مسابقه قرآنی دارید

ادبیات فارسی (بخوانیم)  امتحان املا و انشا داریم
بنویسیم
 درس ها رذا بخوان نوشتاری را بخوان 
ریاضی
تا آخر ص 78 و 79 در کتاب و دفتر شطرنجی انجام شود
علوم  
 هدیه ها 
 دوره برای امتحان پرسیده می شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 12 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال با تست هایش زده و آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/26
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

قرآن بخوانید

ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 
ریاضی
تا آخر ص 76 و 77 در کتاب و دفتر شطرنجی انجام شود
علوم  دوره پرسیده می شود
 هدیه ها 
 دوره 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 12 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم حل شود - مسابقه علمی از زهمه کتابها و همه دروس
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/25
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

از اول تا درس 7 را بخوانید

ادبیات فارسی (بخوانیم) درس داده می شود و امتحان روخوانی و معنی 
بنویسیم
 
ریاضی
تا آخر ص 74 و 75 در کتاب و دفتر شطرنجی انجام شود
علوم  
 هدیه ها 
 دوره از اول تا آخر دوران غیبت 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 12 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/22
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 درس 7 را بخوانید

ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان فارسی شعر حفظ همراه با خواندن معنی و پرسش ها
بنویسیم
 
ریاضی
تا آخر ص 73 در کتاب و دفتر شطرنجی انجام شود
علوم ورزش و نیروی 2 و سوالهایش خونده شود
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 12 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات - روز دوشنبه مسابقه علمی گرفته می شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/20
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 درس 7 را بخوانید

ادبیات فارسی (بخوانیم) کتابخوانی انجام شود
بنویسیم
 
ریاضی
ص 65 و 66 در کتاب و دفتر شطرنجی انجام شود
علوم ورزش و نیروی 2 و سوالهایش خونده شود پرسیده می شود
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 12 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/19
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 

ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده  شود
بنویسیم
 دریاقلی نگارش تا آخر نوشته شود
ریاضی
آزمون عملکردی گاج را حل کنید و کاغذ شطرنجی بیاورید
علوم ورزش و نیروی 2 پرسیده می شود
 هدیه ها 
از اول تا آخر  دوران غیبت با سوالهایش پرسیده می شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 12 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده و خوانده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/18
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

درس 7 خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی و درس تندگویان خوانده  شود
بنویسیم
 
ریاضی
آزمون های تراکمی گاج ص 89 به بعد بصورت امتحان حل شود
علوم ورزش و نیروی 2 برای دوشنبه پرسیده می شود
 هدیه ها 
 دوران غیبت با سوالهایش پرسیده می شود
املا 
غلط ها رابا هم خانواده بنویس
مطالعات اجتماعی
درس 11 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/15
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

درس 7 قسمت 1 و 2 خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده  شود
بنویسیم
کلمه های منادا و ندای درس را پیدا کنید و بنویسید
ریاضی
گاج تا آخر بخش اعشاری و تمرین کتاب تا آخر بخش اعشاری حل شود
علوم  تدریس می شود
 هدیه ها 
 
املا 
 از دریا قلی ملای ارزشیابی گرفته شود
مطالعات اجتماعی
درس 11 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات پرسیده می شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/10/14
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

درس 7 خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده  شود
بنویسیم
کلمه هایی که در آن (ع - غ -ق ذ - ز - ض - ظ - ت - ژ ) را بنویس
ریاضی
تمرین های داده شد را در دفتر حل شود 
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
 از دریا قلی گفته شود
مطالعات اجتماعی
درس 11 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج آورده شود تا آخر تقسیم اعشاری حل شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/13
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 تکالیف معلم قرآن انجام شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی خوانده  شود
بنویسیم
50 کلمه سخت با مخالف هایش نوشته شود
ریاضی
تا آخر بخش تقسیم حل شود
علوم ورزش و نیرو1  
 هدیه ها 
 دوران غیبت با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 11 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 تست زده و آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/12
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 

ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی پرسیده می شود
بنویسیم
50 کلمه سخت با هم خانواده نوشته شود
ریاضی
ص 58و 59 و تمرین ها 
علوم ورزش و نیرو1  با سوالها و آزمایش
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 11 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده و تست ها تا آخر ورزش 1 زده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/11
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

درس 7 قسمت اول و دوم خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) دریا قلی با تمرین ها و دستور زبان پرسیده می شود
بنویسیم
50 کلمه سخت با معنی نوشته شود
ریاضی
ص 56 و 57 و تمرین ها داخل دفتر حل شود
علوم ورزش و نیرو1  با سوالهایش خوانده شود
 هدیه ها 
 درس دوران غیبت خوانده شود با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 11 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/10/8
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

درس 7 قسمت اول خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس داده می شود
بنویسیم
کلماتی که غ - ق - ژ - ث - چ دارند بنویس
ریاضی
امتحان از قسمت کسر گرفته می شود دو امتحان قبلی در دفتر نوشته و امضا و آورده شود
علوم ورزش و نیرو1  با سوالهایش خوانده شود و دفتر آزمایش آورده شود
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات آورده و تست ها زده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/10/7
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

درس 6 خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
 از کلمات قبلی که گفته شده بود املا گفته شود
ریاضی
ضرب و تقسیم جمع و تفریق اعشاری
علوم ورزش و نیرو با سوالهایش خوانده شود 
 هدیه ها 
 غیبت امام دوازدهم با سوالهایش
املا 
 از کلمات مشخص شده املا گفته شود 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/10/6
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 تکالیف معلم قرآن انجام شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) کتابخوانی انجام شود
بنویسیم
 
ریاضی
امتحان ضرب و تقسیم انجام می شود 
علوم ورزش و نیرو باز خوانده شود 
 هدیه ها 
 
املا 
 از کلمات مشخص شده املا گفته شود 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال بخش کسر تست زده می شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/10/5
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 

ادبیات فارسی (بخوانیم) شعر حفظ شود
بنویسیم
از اول کتاب تا اخر درس( ع - غ - ذ -ز )را بنویس 
ریاضی
ریاضی های داده شد در دفتر حل شود و گاج حل شود
علوم درس ورزش با سوالهایش
 هدیه ها 
غیبت دوران با 15 سوال نوشته شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم با تست هایش 
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/10/4
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

قرآن درس 6 تا آخر خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) درس همه از خاک پاک ایرانیم حفظ شود
بنویسیم
 درس شعر را هر چه منادا - هم خانواده هم معنی دارد بنویسید
ریاضی
5 عدد ضرب اعشاری ه عدد تقسیم اعشاری از خودتان بنویسید
علوم آزمایش های انجام داده را در دفتر آزمایش نوشته و درس خوانده شود
 هدیه ها 
دست در دست دوست خوانده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 10 خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/29
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 تکالیف مربی قرآن را انجام دهید

ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس آزاد و قصه خواندنی
بنویسیم
 
ریاضی
ص 51 و 52 و 53 حل شود
علوم ورزش و نیرو 1 20 سوال با آزمایش ها
 هدیه ها 
درس 7 خوانده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با سوالهایش و تحقیق ها
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال آورده و تست های بخش کسر زده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/28
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 

ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
درس آزاد می پرسم
ریاضی
ورقه امتحانی حل شود و غلط ها روی یک برگه نوشته شود
علوم علوم تدریس شود
 هدیه ها 
درس 8  با سوالهایش 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
تدریس می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم را بیاورید تمام تست های گذشته بازدید می شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/9/24
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 قرآن درس ششم خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) کاربرگ تا آخر درس ای وطن 
بنویسیم
نوشتاری کامل شود
ریاضی
تا آخر گاج ص 26 حل شود و جدول ضرب کشیده و خوانده شود
علوم  کاربرگ تا آخر زمین پویا نوشته شود
 هدیه ها 
 کاربرگ  تا آخر هفته 6
املا 
 
مطالعات اجتماعی
کاربرگ تا آخر درس 9 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/23
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 قرآن درس ششم خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد در کتاب نوشته شود
بنویسیم
5 جمله بنویس و مشبه و مشبه به را معلوم کن
ریاضی
گاج حل شود  امتحان ریاضی داریم 
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 9 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/22
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 تکالیف معلم قرآن انجام شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) درس آزاد در کتاب نوشته شود
بنویسیم
10 کلمه ترکیب وصفی و 10 کلمه ترکیب اضافی بنویس
ریاضی
برای چهارشنبه امتحان ریاضی بخوانید و اگر اشکالی داشتید فردا بپرسید
علوم  
 هدیه ها 
 کاربرگ های هدیه ها کار می شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 19 با سوالهایش امتحان گرفته می شود 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  1100 سوال بخش کسرها تست زده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/21
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 

ادبیات فارسی (بخوانیم) خوانده شود
بنویسیم
خوانده شود
ریاضی
گاج ریاضی ص 49 و 50 تا سر اعشار حل شود
علوم اندیشمند آورده و تست رده شود
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
تفکر آورده 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم تست زده و آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/9/20
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

درس 6 خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان املا
بنویسیم
امتحان انشا
ریاضی
ص 49 و 50 حل شود
علوم  امتحان علوم
 هدیه ها 
 درس داده شده مرور شود
املا 
 امتحان
مطالعات اجتماعی
درس 9 با سوالهایش خوانده شود 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/9/17
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

قرآن درس 6 قسمت اول خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) ای وطن 
بنویسیم
 حکایت با معنی نوشته شود
ریاضی
سوالهای امتحانی در دفتر نوشته شود
علوم  امتحان علوم
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 9 خوانده شود 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/16
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

قرآن درس 5 از اول تا آخرخوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) ای وطن خوانده شود کتابخوانی داریم
بنویسیم
 
ریاضی
امتحان ریاضی داریم 20 سوال از دو بخش اول و دوم بنویس و حل کن 
علوم  
 هدیه ها 
 سیمای خوبان با سوالهایش برای هفته آینده امتحان دارند
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 9 خوانده شود و 20 سوال مرور شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج تا سر تقسیم اعشار حل شود ص 76
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/15
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

قرآن خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) ای وطن خوانده شود و معنی کنید - دستور زبان امتحان
بنویسیم
 یکبار از روی ای وطن با معنی نوشته شود
ریاضی
ص 48 و 49 و گاج تا آخر ص 76 حل شود
علوم دروس قبلی
 هدیه ها 
 سیمای خوبان با سوالهایش 
املا 
 ای وطن از حفظ نوشته شود
مطالعات اجتماعی
درس 9 فرهنگ و تمدین با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 110 سوال بخش کسر حل شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/14
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 

ادبیات فارسی (بخوانیم) امتحان روخوانی و معنی
بنویسیم
 
ریاضی
از 4 ص ریاضی بخش اعشاری 10 سوال بنویس
علوم علوم  خوانده شود
 هدیه ها 
 سیمای خوبان با سوالهایش خوانده شود 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 9 فرهنگ و تمدین با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/9/13
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

تا آخر درس پنجم خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم) ای وطن حفظ شود
بنویسیم
 کلمه های منادا را در درس ای وطن پیدا کنید و بنویس
ریاضی
ریاضی های داده شده باضافه گاج حل شود
علوم علوم درس زمین خوانده شود
 هدیه ها 
 سیمای خوبان با سوالهایش خوانده شود 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس 9 فرهنگ و تمدین با سوالهایش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/9
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 امتحان قرآن درس پنجم قسمت اول ودوم

ادبیات فارسی (بخوانیم) درس داده می شود
بنویسیم
 
ریاضی
ریاضی های داده شده باضافه گاج حل شود
علوم  درس زمین پویا و دوره پرسیده می شود
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
دوره پرسیده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/9/7
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

 

ادبیات فارسی (بخوانیم)  هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
ص 46 و 47 حل شود
علوم  
 هدیه ها 
 سیمای خوبان پرسیده می شود
املا 
 از هفت خوان رستم گفته شود
مطالعات اجتماعی
درس انرژی پرسیده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  1100 سوال بخش کسر حل شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/9/6
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

قرآن درس پنجم قسمت دوم خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم)  هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
 درک و دریافت و قسمت کارگاه پژوهی نوشته شود
ریاضی
ریاضی ص 44 و 45 46 و و گاج ص 65 و 66
علوم  زمین پویا 
 هدیه ها 
 سیمای خوبان با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس انرژی با سوالهایش  خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/9/3
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

قرآن درس پنجم قسمت اول خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم)  هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
ریاضی های انتخاب شده 
علوم  زمین پویا با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس انرژی با سوالهایش 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/9/2
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

قرآن درس پنجم خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم)  هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
غلط های ورقه امتحانی در یک برگ حل شود و امضا گردد
علوم  
 هدیه ها 
سیمای خوبان با 20 سوال
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس انرژی با سوالهایش 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/9/1
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

قرآن معلم قرآن انجام شود

ادبیات فارسی (بخوانیم)  هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
کتاب نگارش کار می شود
ریاضی
تمرین های داده شده حل شود
علوم زمین پویا با سوالهایش خوانده شود
 هدیه ها 
شتربان پرسیده می شود
املا 
 از درس هفت خوان رستم املا گفته شود
مطالعات اجتماعی
درس پرسیده می شود 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  1100سوال بخش کسر حل شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/29
 

نام درس

تکالیف    

قرآن

درس پنجم قسمت اول خوانده شود

ادبیات فارسی (بخوانیم)  هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
نگارش درس هفت خوان رستم کامل شود
ریاضی
پنج کسر مرکب بنویس و حل کن
علوم زمین پویا با سوالهایش
 هدیه ها 
 درس قبل خوانده شود -درس جدید داده می شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
انرژی 7 با سوالهایش و 20 سوال وفعالیتها
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/8/26
 

نام درس

تکالیف    

قرآن 4 درس آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم)  هفت خان رستم خوانده شود
بنویسیم
کتاب نوشتاری را کامل کنید
ریاضی
امتحان ریاضی
علوم سفر به اعماق زمین با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
طلای سیاه با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی ادبیالت اندیشمند
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/24
 

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس معلم قرآن
ادبیات فارسی (بخوانیم)  هفت خان رستم و کنایه و مبالغه خوانده شود
بنویسیم
 50 کلمه همخانواده نوشته شود
ریاضی
چهارشنبه امتحان ریاضی تمرین کنید
علوم طلای سیاه
 هدیه ها 
 شتربان با ایمان با سوالهایش
املا 
 از هفت خان رستم املا گفته شود
مطالعات اجتماعی
طلای سیاه با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  1100 سوال و بخش کسر
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/8/23
 

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)  خوانده شود
بنویسیم
 50 کلمه متضاد نوشته شود
ریاضی
ص 40 و 41 و 42 حل شود
علوم خوانده شود
 هدیه ها 
 
املا 
 
مطالعات اجتماعی
خوانده شود با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/22
 

نام درس

تکالیف    

قرآن درس چهارم قسمت آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) هفت خوان رستم خوانده شود
بنویسیم
 50 کلمه با با معنی از هفت خان رستم نوشته شود
ریاضی
ص 38 و 39 به اضافه گاج حل شود
علوم درس سفر به اعماق زمین با سوالهایش
 هدیه ها 
 شتربان با ایمان با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
طلای سیاه با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/8/18
 

نام درس

تکالیف    

قرآن درس چهارم تا آخر ص دوم خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  حکایت و داستان من و شما
بنویسیم
 
ریاضی
گاج حل شود
علوم  اعماق زمین با سوالهایش
 هدیه ها 
 
املا 
 داستان من و شما وحکایت
مطالعات اجتماعی
طلای سیاه با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/8/18
 

نام درس

تکالیف    

قرآن درس چهارم قسمت اول 
ادبیات فارسی (بخوانیم)  حکایت و داستان من و شما
بنویسیم
 
ریاضی
گاج حل شود
علوم  
 هدیه ها 
 
املا 
 داستان من و شما وحکایت
مطالعات اجتماعی
درس 7 طلای سیاه با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/17
 

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن معلم قرآن را انجام دهید
ادبیات فارسی (بخوانیم)   داستان من و شما و درس حکایت با معنی حفظ و خوانده شود
بنویسیم
درس حکایت با معنی در دفتر نوشته شود
ریاضی
گاج حل شود
علوم سفر به اعماق زمین سوالهایش
 هدیه ها 
 شتربان و بازرگان با سوالهایش
املا 
 داستان من و شما وحکایت
مطالعات اجتماعی
کشاورزی و سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال 2 ص تست زده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/8/16
 

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)   داستان من و شما خوانده شود
بنویسیم
 نگارش کامل نوشته شود
ریاضی
ص 36 و 37و گاج مربوط به این درس
علوم تدریس میشود
 هدیه ها 
 درس جدید تمرین ها و سوال ها
املا 
 
مطالعات اجتماعی
درس جدید داده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/8/11
 

نام درس

تکالیف    

قرآن  درس 3 از اول تا آخرخوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)   داستان من و شما خوانده شود
بنویسیم
50کلمه با هم خانواده
ریاضی

ریاضی های از قبل داشتیم با اضافه گاج تا آخر تقسیم کسر

علوم درس کارخانه ی کاغذ سازی با سوالها و دفتر آزمایش خوانده شود 
 هدیه ها 
 
املا 
امتحان املا و انشا
مطالعات اجتماعی
درس 6 کشاورزی با سوالهایش 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی ادبیات اندیشمند خوانده و آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/10
 

نام درس

تکالیف    

قرآن  خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)   داستان من و شما خوانده شود
بنویسیم
 20 کلمه بنویس که با (ان) جمع بسته شود
ریاضی

ص 34 و 35 حل شود

علوم درس کارخانه ی کاغذ سازی خوانده شود 
 هدیه ها 
امتحان 
املا 
از داستان من و شما
مطالعات اجتماعی
درس 6 کشاورزی با سوالهایش 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 شوال 
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/8/9
 

نام درس

تکالیف    

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)   داستان من و شما خوانده شود
بنویسیم
 50 کلمه با متضاد نوشته شود
ریاضی

ص 32و33 حل شود

علوم درس کارخانه ی کاغذ سازی خوانده شود و سوالهایش آورده شود
 هدیه ها 
امتحان از 4 درس
املا 
-
مطالعات اجتماعی
مطالعات کشاورزی  خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  علوم اندیشمند آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/8
 

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن درس 3 خوانده شودو سوره به دلخواه حفط شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس  داستان من و شما خوانده شود
بنویسیم
 50 کلمه با معنی نوشته شود
ریاضی
ضرب کسر و گاج حل شود
علوم درس کارخانه ی کاغذ سازی با سوالها و آزمایش نوشته شود 
 هدیه ها 
 باغ سری و درس اول دوره شود پرسیده می شود
املا 
-
مطالعات اجتماعی
کشاورزی 2 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 95/8/5
 

نام درس

تکالیف    

قرآن  قرآن درس 3 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس  داده می شود
بنویسیم
 
ریاضی
گاج تا آخر ص 33 کار شود
علوم  امتحان گرفته می شود
 هدیه ها 
 
املا 
-
مطالعات اجتماعی
امتحان گرفته می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی ادبیات اندیشمند آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/8/4
 

نام درس

تکالیف   

قرآن  قرآن از اول تا آخردرس 3 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  درس هوشیاری و شعر سخن پرسیده می شود
بنویسیم
شعر سخن از حفظ و 50کلمه با هم خانواده
ریاضی
گاج حل شود
علوم  
 هدیه ها
 
املا
-
مطالعات اجتماعی
کشاورزی خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/8/3
 

نام درس

تکالیف   

قرآن  قرآن درس 3 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)  
بنویسیم
50 کلمه مخالف و متضاد  نوشته شود
ریاضی
ص 28و 29 و 30 باضافه گاج
علوم  درس کارخانه کاغذسازی با 20 سوال
 هدیه ها
باغ سری خوانده شود
املا
-
مطالعات اجتماعی
درس 5 با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال انجاتم شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/8/2
 

نام درس

تکالیف   

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری با دستور زبان خوانده شود
بنویسیم
50 کلمه با معنی نوشته شود
ریاضی
ص 27گاج حل شود
علوم  درس داده می شود
 هدیه ها
باغ سری خوانده شود
املا
-
مطالعات اجتماعی
 درس داده می شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  علوم اندیشمند آورده شود
تیزهوشان  

بسمه تعالی

 تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/8/1

 

نام درس

تکالیف   

قرآن درس 3
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری خوانده شود
بنویسیم
50 کلمه سخت از درس هوشیاری
ریاضی
ص 24 و ص25 و 26 گاج حل شود
علوم  
 هدیه ها
باغ سری با سوالهایش
املا
-
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس ششم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 95/7/28

 

نام درس

تکالیف   

قرآن درس 3
ادبیات فارسی (بخوانیم) تدریس میشود
بنویسیم
-
ریاضی

گاج تا آخر ص 33 کامل شود

تدریس میشود

علوم امتحان علوم گرفته میشود
 هدیه ها
-
املا
-
مطالعات اجتماعی
امتحان گرفته میشود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند ادبیات آورده شود
تیزهوشان  
   

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس ششم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/7/27

 

نام درس

تکالیف   

قرآن درس 3
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس قبل کتابخوانی
بنویسیم
-
ریاضی
امتحان ریاضی
علوم -
 هدیه ها
باغ سری با سوالهایش
املا
-
مطالعات اجتماعی
درس قبلی
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی گاج آورده شود
تیزهوشان  
   

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس ششم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/7/26

 

نام درس

تکالیف   

قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)
پنجره های شناخت 
بنویسیم
متضاد و مترادف و معنی شعر پرسیده میشود
ریاضی
گاج حل شود تا آخر 33
علوم تا آخر درس سرگذشت با سوالهایش و آزمایش ها
 هدیه ها
سرور آزادگان پرسش میشود
املا
از شعر مادر گفته میشود
مطالعات اجتماعی
درس تصمیم گیری با سوال هایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی 1100 سوال 1 ص حل شود
تیزهوشان  
   

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس ششم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 95/7/25

 

نام درس

تکالیف   

قرآن -
ادبیات فارسی (بخوانیم)
پنجره های شناخت  شعر حفظ شود
بنویسیم
تحقیق ابولقاسم حالت نوشته شود
ریاضی
گاج حل شود تا آخر 33
علوم -
 هدیه ها
سرور آزادگان با سوال هایش خوانده شود
املا
-
مطالعات اجتماعی
درس 4 با سوال هایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  ریاضی گاج حل میشود
تیزهوشان  
   

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس ششم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 95/7/24

 

نام درس

تکالیف   

قرآن  ادامه درس3 تا آخر خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)
پنجره های شناخت و شعر ای مادر حفظ شود
بنویسیم
شعر ای مادر و معنی ان در دفتر نوشته شود
ریاضی
گاج حل شود
علوم سرگذشت دفتر من تا آخر با سوال هایش خوانده شود
 هدیه ها
 درس با سوال هایش خوانده شود
املا
-
مطالعات اجتماعی
درس 4 با سوال هایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  
   

 

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس ششم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/7/17

 

نام درس

تکالیف   

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)

 درس پنجره های شناخت خوانده شود 

بنویسیم
50 کلمه سخت از درس نوشته شود
ریاضی
ص 13 و 14و 15 در کتاب حل شود 
علوم بخش سرگذشت کاغذ خوانده شود و 20 سوال نوشته شود
 هدیه ها
 خوانده شود
املا
 
مطالعات اجتماعی
درس 3 تصمیم گیری خوانده شود و 10 سوال نوشته شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  
   

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس ششم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 95/7/14

 

نام درس

تکالیف   

قرآن درس 1  خوانده شود درس جدید داده میشود
ادبیات فارسی (بخوانیم)

 درس معرفت  آفریدگارخوانده شود درس حدید داده میشود

بنویسیم
نگارش کامل شود
ریاضی
ص 10 و 11 و 12 در کتاب حل شود 
علوم درس شهاب سنگ ها با سوال هایش
 هدیه ها
 
املا
 
مطالعات اجتماعی
 درس دوم  با سوال هایش و درس جدید داده میشود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  
   

 ر

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس ششم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/7/13

 

نام درس

تکالیف   

قرآن درس قران  خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)

 درس معرفت  آفریدگار

بنویسیم
نگارش درس 1 کامل شود
ریاضی

ص 9 وتمرین های داده شده

علوم -
 هدیه ها

درس 2 با سوالهایش 

املا
 از معرفت آفریدگار
مطالعات اجتماعی
 درس دوستی با سوال هایش 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  
   

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس ششم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دو شنبه 95/7/12

 

نام درس

تکالیف   

قرآن  قصه های قرانی خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم)

 درس معرفت  آفریدگارشعرش حفظ شود

بنویسیم
ص 1 نگارش معرفت آفریدگار نوشته شود
ریاضی

تمرین های داده شده حل شود

ص 9 کتاب حل شود

علوم شهاب سنگ ها خوانده شود با سوال هایش
 هدیه ها

با سوالهایش خوانده شود

املا
 
مطالعات اجتماعی
 درس2 با سوال هایش 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  
   

 

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس ششم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 95/7/11

 

نام درس

تکالیف   

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم)

 درس معرفت  آفریدگارخوانده شود

بنویسیم
انواع جمله ها را بنویسید
ریاضی

تمرین های داده شده حل شود

ص 8 کتاب حل شود

علوم شهاب سنگ ها خوانده شود
 هدیه ها

از درس 2, 15 سوال نوشته شود

شعر خدا حفظ شود

املا
 
مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی با سوال هایش 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  
   

 

بسمه تعالی

 

 تکالیف شب کلاس ششم

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/7/10

 

نام درس

تکالیف   

قرآن  قصه قرانی برای جلسه بعد
ادبیات فارسی (بخوانیم)

 درس معرفت  آفریدگارخوانده شود

بنویسیم
 با معنی درس معرفت آفریدگار نوشته شود
ریاضی
 ص 7 درکتاب حل شود و خوانده شود و تمرین های داده شده
علوم  ازشهاب سنگ ها سوال نوشته شود
 هدیه ها
 
املا
 
مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی خوانده شود و سوال نوشته شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  
تیزهوشان  
   

 

برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: احسان همت یار ، ارشیا خرمی ، پارسا صابر ،،،، کلاس اول: سیدعلی احمدی ،محمدرضانائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، ایلیا کریمی کلاس چهارم: آرمین احمدیان ، محمدامین بختیاروند،محمدهاشمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: حسام بنی اشراف، ارشیا خرمی، نیکان فتوحی ،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، سید علی احمدی،محمدحسین ملک پور، کلاس دوم: امیرعلی نوروزی، امیرعلی فرهای، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: پرهام کریمی ،،،، حسین یاری ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدحسین رمضانی،رادمهررحیمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی: رضا فرامرزی،،،،،، امید رحیمی ، پویا کریمی ،،،،، کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر، نیکان دهقانی ،،،،،،،، کلاس سوم: رهام لشکری ، محمدحسین قدیری ، شهیارنیکنام کلاس چهارم: ایلیا مرزبان ،،،،،،،، متین رضایی ، محمدهاشمی ،،، کلاس پنجم: علی رهنما ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی،سورنا کریمی کلاس ششم: پویا مشایخی ،،،،، علی ماهانی ، مهدی عباسیان
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:امید رحیمی،،،، نیکان فتوحی ، ارشیا خرمی ،،،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، محمد حسین ملک پور ، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، سام محمودی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم: آرمین احمدیان ،،، ایلیا مرزبان ، اباالفضل شیرانی کلاس پنجم: امیرحسین جعفر آقایی ، سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، برنا طالبی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر، امیرمحمدجعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس اول: سیدعلی احمدی، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: پویابر صابر،،،،،،، امیرعلی نوروزی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی ،،،، کلاس چهارم: متین رضایی،محمد حسین رمضانی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی، مهدی عباسیان
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی، ،،،،،،رضا فرامرزی ، ارشیا خرمی کلاس اول: محمدرضا نائبی، امیرعلی خیرخواه،حسین ملک پور کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی فرهادی کلاس سوم: محمدحسین قدیری ، شهیار نیکنام، رهام لشکری ،،،، کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، رادمهر رحیمی ، ایلیا مرزبان ،،، کلاس پنجم: محمدقضاوی، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: عرشیا حقیقی ،،،،،، پویا مشایخی ،سبحان رمضانی
برترین های قرآنی بهمن ماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی ، امیدرحیمی ، محمدحسام بنی اشراف کلاس اول: محمدرضا نائبی ، سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، حسین یاری کلاس چهارم: محمدهاشمی، آرمین احمدیان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی ، محمدقضاوی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: برنا طالبی، محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی بهمن ماه
کلاس آمادگی : ارشیا خرمی، محمدحسام بنی اشراف، نیکان فتوحی کلاس اول: سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه، محمدرضا نائبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، پویا صابر، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: مهدی جابری، حسین یاری ، رهام لشکری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، آرمین احمدیان کلاس پنجم: علی رهنما، سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی بهمن ماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، سیدحسام بنی اشراف کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، محمدحسین ملک پور کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، امیرعلی فرهادی، مهدیار مجیدی کلاس سوم: شهیار نیکنام ، سام محمودی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی ، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی کلاس ششم: ارشیا رمضانی ، علی ماهانی ، برنا طالبی
برترین های قرآنی دیماه
کلاس آمادگی: سیدمحمدحسام بنی اشراف، احسان همت یار، ارشیاخرمی کلاس اول: امیرعلی خیرخواه، سیدعلی احمدی، محمدرضا نایبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، امیرعلی نوروزی، نیکان دهقانی کلاس سوم: حسین یاری ، مهدی جابری، پرهام کریمی کلاس چهارم: محمدهاشمی، ایلیا مرزبان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی، محمد قضاوی کلاس ششم: محمدصالح کاظمی، محمدجواد رمضانی، برنا طالبی
برترین های علمی دیماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، نیکان فتوحی، امید رحیمی کلاس اول: امیرعلی عباس زاده، سیدعلی احمدی،محمدرضانایبی کلاس دوم: امیرعلی فرهادی، آرمین ارباب زاده، پویا صابر کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: سورنا کریمی، علی رهنما، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی،برنا طالبی،هامون هاشمی
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس آمادگی: نیکان فتوحی، پویا کریمی، پارسا صابر کلاس اول: محمدرضا نایبی، امیرعلی خیرخواه، امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، پویا صابر، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: شهیار نیکنام، رهام لشکری، سام محمودی کلاس چهارم: آرمین احمدیان، ایلیا مرزبان، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی، سورنا کریمی، علی رهنما کلاس ششم: سبحان رمضانی، عرشیا حقیقی ، پویا مشایخی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی ، سید حسام بنی اشراف،نیکان فتوحی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی نوروزی ،،،، نیکان دهقانی آرمین ارباب زاده کلاس سوم : پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس چهارم: محمد هاشمی،محمد حسین رمضانی،آرمین احمدیان کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی،سورنا کریمی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، عرشیا حقیقی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : پارسا صابر ،،،، نیکان فتوحی ، احسان همت یار کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی فرهادی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم : پرهام کریمی ،،،،، ایلیا کریمی ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدهاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس پنجم : سورنا کریمی،امیر حسین جعفرآقایی،ارشیاابومسعودی کلاس ششم: برنا طالبی،محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی ،،،،،، رضا فرامرزی ، امید رحیمی ،،، کلاس اول : محمدرضا نائبی،امیر علی خیرخواه،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر ، آرمین ارباب زاده ،،،،،، کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،، رهام لشکری ، شهیار نیکنام ،، کلاس چهارم : ایلیا مرزبان ،،،، ابوالفضل شیرانی ، متین رضایی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : مهدی عباسیان ، عرشیا حقیقی ، سبحان رمضانی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی،سید حسام بنی اشراف ، ارشیا خرمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: سام محمودی ،،،،، ایلیا کریمی ، شهیار نیک نام ،،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، آرمین احمدیان ، محمدهاشمی کلاس پنجم :ارشیا ابومسعودی ، سورنا کریمی ، حسین جعفرآقایی کلاس ششم : سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، جواد رمضانی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر ،،،،، احسان همت یار ، محمد جعفرآقایی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، امیرعلی نوروزی ، مهدیار مجیدی کلاس سوم: امیرمهدی جابری ، حسین یاری ، پرهام کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، ایلیا مرزبان ، محمد هاشمی کلاس پنجم: محمد قضاوی امیرحسین جعفر آقایی ، علی رهنما کلاس ششم : محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:شایان اخوان،امیر ساسان بهرامیان،فرنام طرفه نژاد کلاس اول : مهدیار مجیدی ، ،، ،، صدرا رادمان کیا ، پویا صابر ،،،،، کلاس دوم : حسین یاری ، ،،،، شهیار نیک نام ، رهام لشکری ،،،، کلاس سوم : آرمان بکطاش ، ،،، متین رضایی ، محمدحسین رمضانی کلاس چهارم: سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی کلاس پنجم: عرشیا رمضانی ، ،،، علی ماهانی ، پویا مشایخی ،،، کلاس ششم : علی صادقی ، ،، محمد تقی امانی ، رضا کیانی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی، امیرمحمد آقایی ، امید رحیمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، نیکان دهقانی کلاس سوم : امیرمهدی جابری ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،، کلاس چهارم: محمدهاشمی ، آرمین احمدیان،محمدامین بختیاروند کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : برنا طالبی ، محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ احسان همت یار، حسام بنی اشراف ، نیکان فتوحی کلاس اول : محمدرضا نائبی ، سید علی احمدی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، ،،، امیرپویا صابر ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: حسین یاری ،،،،، پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، اباالفضل عطایی،حسین رمضانی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ،،، علی رهنما ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : رضا فرامرزی ، پویا کریمی ، اکید رحیمی کلاس اول : علیرضا دادخواه ، امیرعلی عباس زاده ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم : صدرا رادمان کیا ، نیکان دهقانی ، پویا صابر کلاس سوم : حسین یاری ، سام محمودی ، رهام لشکری کلاس چهارم : ابوالفضل شیرانی ، رادمهر رحیمی ، متین رضایی کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما ، سورنا کریمی کلاس ششم: مهدی عباسیان ، ارشیا حقیقی ، علی ماهانی