منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 865
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 31 نفر
بازدید دیروز : 576 نفر
بازدید کلی : 634333 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس ششم

 


بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/29

نام درس تکالیف                          
قرآن درس دهم قسمت اول و دوم  خوانده شود 
فارسی (بخوانیم)  راز زندگی 
فارسی(بنویسیم)
تمرین های دستوری داده شده در دفتر حل شود 
ریاضی

از قبل داده شده است 

علوم جنگل برای کیست با سوالهایش 
املاء           
 هدیه ها 
 عید مسلمانان با سوالهایش 
مطالعات اجتماعی

درس نوزدهم همسایگان ایران با 20 سوال

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن  قرآن برای مربی قرآن خوانده شود 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی(بنویسیم)
 تکالیف داده شده در دفتر نوشته شود 
ریاضی

از ص 140 تا 145 خیلی سبز تا سوال 6 حل شود 

علوم جنگل برای کیست با سوالهایش 
املاء           
 هدیه ها 
 عید مسلمانان با سوالهایش 
مطالعات اجتماعی

 تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن  
فارسی (بخوانیم) راز زندگی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

تا آخر ص 108 کتاب حل شود   

علوم جنگل برای کیست با سوالهایش و آزمایش انجام شود 
املاء           
 هدیه ها 
 عید مسلمانان با سوالهایش  خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس18خوانده شود و تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

نام درس تکالیف                          
قرآن  قسمت دوم درس دهم سوره جدید خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) راز زندگی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
نگارش درس راز زندگی نوشته شود 
ریاضی

ص 105 تا آخر کتاب حل شود   

علوم جنگل برای کیست با 20 سوال 
املاء           
 هدیه ها 
 عید مسلمانان با 20 سوال خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس18 دریا نعمت خدادادی با 20 سوال 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس دهم خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) راز زندگی حفظ با معنی
فارسی(بنویسیم)
از قبل داده شده 
ریاضی

خیلی سبز تا آخر ص 139 حل شود  

علوم شگفتیهای برگ با سوالهایش 
املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 18 با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/21

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس دهم قسمت اول خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) راز زندگی حفظ شود 
فارسی(بنویسیم)
مصدرهای درس راز زندگی و جمله های تشبیه و ترکیب وصفی و ترکیب اضافی درس را بنویس
ریاضی

خیلی سبز تا سر مساحت دایره حل شود تا ص 134 

علوم شگفتیهای برگ با سوالهایش خوانده شود
املاء           درس راز زندگی از حفظ املا نوشته شود 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 18 خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/20

نام درس تکالیف                          
قرآن  
فارسی (بخوانیم) راز زندگی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
ردیف و قافیه و غعل های درس راز زندگی را بنویس
ریاضی

ص 101 کتاب حل شود 

علوم شگفتیهای برگ با سوالهایش خوانده شود
املاء           
 هدیه ها 
عید مسلمانان با 20 سوال نوشته و خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس 18 با 20 سوال 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/19

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس دهم قسمت اول کار شود 
فارسی (بخوانیم) راز زندگی با معنی و حفظ شود 
فارسی(بنویسیم)
 پرسش های راز زندگی و دانش پژوهی در دفتر نوشته شود 
ریاضی

ص 98 و 99 و 100 در کتاب حل شود 

علوم شگفتیهای برگ خوانده شود
املاء           یک داستان بنویس و شخصیت بخشی در آن مشخص شود 
 هدیه ها 
 سفرهای پر برکت با سوالهایش 
مطالعات اجتماعی

درس ماهیها و درس 18 با 20 سوال خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس نهم قران کار شود 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد تدریس می شود 
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

تدریس می شود - مقوا و قیچی و متر آورده شود 

علوم شگفتیهای برگ با سوالهایش  
املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس دریاهای ایران خوانده شود تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس نهم قران کار شود 
فارسی (بخوانیم) حکایت و دوستی و مشاوره خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
 کتابخوانی داریم 
ریاضی

از قبل داده شده 

علوم شگفتیهای برگ با 20 سوال  
املاء           
 هدیه ها 
سفره پر برکت با  سوال هایش
مطالعات اجتماعی

درس دریاهای ایران خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/12

نام درس تکالیف                          
قرآن درس نهم قسمت دوم تدریس شده خوانده شود
فارسی (بخوانیم) حکایت درس آزاد تدریس شد خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
حکایت با معنی در دفتر نوشته شود 
ریاضی شکل های مکعب و مکعب مستطیل و چهار وجهی درست شده و آورده شود تدریس آن انجام شده است 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش
املاء           
 هدیه ها 
سفره پر برکت با  سوال هایش
مطالعات اجتماعی

 تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن درس نهم خوانده شود
فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاوره و شیر خدا تمرین شود
فارسی(بنویسیم)
 10 جمله بنویس و مشبه و مشبه به و ادات و ووجه را پیدا کن 
ریاضی امتحان گرفته می شود
علوم امتحان گرفته می شود
املاء          از مشاوره املا گفته می شود
 هدیه ها 
سفره پر برکت با 20 سوال 
مطالعات اجتماعی

درس 16 با سوالهایش - تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/7

نام درس تکالیف                          
قرآن  برای مسابقه قرآنی فردا قرآن بخوانید 
فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاوره و شیر خدا تمرین شود
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز تا سر حجم و جرم حل شود 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش 
املاء           کتاب خوانی انجام شود 
 هدیه ها 
 راه تندرستی با سوالهایش پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی

درس 16 با 20 سوال خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/6

نام درس تکالیف                          
قرآن  
فارسی (بخوانیم) شیر خدا را حفظ کن
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه از شیر خدا با معنی بنویس
ریاضی از ص 88 تا آخر ص 93 کتاب حل شود 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش 
املاء           
 هدیه ها 
 راه تندرستی با سوالهایش پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی

درس 15 خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/5

نام درس تکالیف                          
قرآن درس نهم  خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) مشاوره و دوستی  با معنی خوانده شود - شعر شیر خدا با معنی پرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
شیر خدا با معنی در دفتر نوشته و خوانده شود ترکیب اضافی و وصفی درس دوستی و مشاوره نوشته شود  
ریاضی تدریس می شود  - متر بیاورید 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش پرسیده می شود 
املاء           
 هدیه ها 
 راه تندرستی با سوالهایش پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی

درس 15 خوانده شود وجلسه آینده تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/2

نام درس تکالیف                          
قرآن درس نهم قسمت اول خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) مشاوره و دوستی  با معنی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
 از هر دو درس دوستی و مشاوره مخالف و هم خانواده  نوشته شود 
ریاضی کاربرگ ریاضی تا سر اندازه گیری حل شود - متر بیاورید 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش و میکروسکوپ اگر دارید بیاورید 
املاء          انشا درباره دهه فجر بنویسید و بیاورید 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 15 با سوالهایش 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن سوره الرحمن یاد گرفته و خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) مشاوره و دوستی  با معنی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
 از هر دو درس دوستی و مشاوره20 کلمه  با معنی نوشته شود 
ریاضی کتاب ریاضی از قبل داده شده حل کنید
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با 20 سوال برای شنبه 
املاء          املا  از درس دوستی و مشاوره گفته شود 
 هدیه ها 
راه تندرستی با سوالهایش خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس 15 با سوالهایش 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس 12 دوستی با معنی بخوان 
فارسی(بنویسیم)
 درس 12 را در دفتر با معنی بنویس 
ریاضی آزمون ص 114 و 115 و 116 حل شود بصورت امتحانی 
علوم درس انرژی با سوالهایش بخوان 
املاء           
 هدیه ها 
راه تندرستی با 20 سوال و پرسشهای کتاب نوشته شود 
مطالعات اجتماعی

درس 15 پوشاک ما با 20 سوال پرسیده میشود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/10/25

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس هفتم کامل خوانده شود لغات پرسیده می شود - آیه اول ازسوره فجر حفظ شود 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی مختصات و تقارن کار شود 
علوم بخش انرژی خوانده شود 
املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 14 با سوالهایش کار شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/10/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس هفتم کامل خوانده شود لغات پرسیده می شود 
فارسی (بخوانیم) کتابخوانی انجام می شود 
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی درسهای قبلی خیلی سبز حل شود 
علوم درس انرژی با سوالهایش برای شنبه خوانده شود 
املاء           
 هدیه ها 
آداب زندگی با 20 سوال 
مطالعات اجتماعی

درس 14 برای جلسه آینده با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس مربی قرآن را بخوانید
فارسی (بخوانیم) شهدا خورشیدند خوانده و حفظ با معنی 
فارسی(بنویسیم)
5 جمله با تشبیه سازی بنویس
ریاضی ص 107 و 108 و 109 خیلی سبز حل شود 
علوم درس انرژی با سوالهایش 
املاء           
 هدیه ها 
 تدریس می شود 
مطالعات اجتماعی

امتحان مطالعات گرفته می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) 5 جمله بنویس و ادات تشبیه آن را مشخص کن 
فارسی(بنویسیم)
درس شهدا خورشیدند خوانده شود 
ریاضی ص 103و 104و105و106 خیلی سبز حل شود 
علوم درس انرژی با سوالهایش 
املاء           امتحان املا و انشا و نگارش خوانده شود 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 13 با سوالهایش خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/10/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 6 کامل خوانده شود تمام کلماتقرآنی کتاب 
فارسی (بخوانیم) فارسی خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
نگارش خوانده شود 
ریاضی امتحان ریاضی گرفته و تمرین حل می شود 
علوم  
املاء           املا گفته می شود 
 هدیه ها 
جهان دیگر با معتقدم خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس 13 برنامه ریزی با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس مربی قرآن خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) درس دهم خوانده شودبا حکایت و معنی آن 
فارسی(بنویسیم)
کتاب خوانی داریم
ریاضی ص 69 و 70 و 71 و 72 و 73 و حل ونوشته شوددر کتاب ریاضی  
علوم انرژی با سوال هایش 
املاء           
 هدیه ها 
جهان دیگر با معتقدم خوانده شود با سوالهایش
مطالعات اجتماعی

برگه داده شد حل شود و درس 12 با سوالهایش خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/10/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
-
فارسی (بخوانیم) درس دهم خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
 ترکیب های وصفی و ترکیب های اضافی درس  نوشته شود 
ریاضی ص 64و65و66و67و68 نوشته شود 
علوم انرژی با سوال هایش  و آزمایش هایش خوانده شود 
املاء           
 هدیه ها 
من معتقدم با 20 سوال خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس 12 با سوالهایش خوانده شود


بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/10/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 6 خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) درس دهم عطار خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
 20 کلمه با معنی و هم خانواده نوشته شود 
ریاضی بخش تقارن تدریس می شود 
علوم انرژی با 20 سوال و آزمایش هایش 
املاء           
 هدیه ها 
 جهان دیگر با سوالهایش پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی

درس 12 با سوالهایش خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/10/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 7 قسمت اول خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) رنج هایی و شعر باران خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی آزمون 3 با نوبت اول حل شود 
علوم طراحی کنیم را کامل کنید و وسایلی که ساخته شده آورده شود
املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 12 با سوالهایش خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/10/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 6 کلا خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) شعر باران را با معنی حفظ شود امتحان فارسی دارند
فارسی(بنویسیم)
معنی شعر را در دفتر با خود شعر بنویس 
ریاضی خیلی سبز ص 85 و 86 حل شود 
علوم طراحی کنیم را کامل کنید 
املاء           
 هدیه ها 
جهان دیگر با کلمات 
مطالعات اجتماعی

درس 12 با 20 سوال خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/10/9

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس و تکالیف مربی قرآن  خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) شعر باران را با معنی بنویس و در صورت تعطیلی حفظ شود 
فارسی(بنویسیم)
 هم خانواده و ترکیب وصفی و اضافی را بنویس
ریاضی ص 61 و 62  کتاب حل شود و ص 83 و 84 خیلی سبز در صورت تعطیلی تا سر تقارن حل شود 
علوم بخش بسازیم و طراحی کنیم تدریس شد برای ساختن وسیله آورده و یا در خانه ساخته شود 
املاء           کتابخوانی انجام می شود 
 هدیه ها 
جهان دیگر با 20 سوال خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

امتحان مطالعات گرفته می شود


تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/10/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
قران درس ششم قسمت دوم خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) دریاقلی خوانده شود تدریس می شود 
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی ص 56 و 57 و 58 کتاب حل شود 
علوم بخش بسازیم و طراحی کنیم تدریس شد باید یکی از آنها را بسازند 
املاء           
 هدیه ها 
امتحان هدیه ها از اول تا جایی که خوانده شده 
مطالعات اجتماعی

درس 11 با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/9/27

نام درس تکالیف                          
قرآن
قران درس ششم قسمت اول تدریس می شود 
فارسی (بخوانیم) امتحان
فارسی(بنویسیم)
امتحان املا و انشا 
ریاضی خیلی سبز ص 78 و 79 حل شود 
علوم  ورزش و نیرو 2 با سوالهایش
املاء          امتحان آذر ماه 
 هدیه ها 
دوران غیبت با سوالهایش
مطالعات اجتماعی

درس 11 با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/9/26

نام درس تکالیف                          
قرآن
امتحان قرآن از کلمه ها و پیام ها و قرائت گرفته می شود 
فارسی (بخوانیم) دریاقلی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
ترکیب وصفی و ترکیب اضافی درس را بنویس
ریاضی ص 52 و 53 و 54 و 55 در  کتاب حل شود 
علوم  
املاء           از دریاقلی گفته شود 
 هدیه ها 
دوران غیبت با سوالهایش
مطالعات اجتماعی

درس 11 اصفهان با 20 سوال

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
مسابقه نهج البلاغه سه شنبه برگزار می شود
فارسی (بخوانیم) دریاقلی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
کلمات با همخانواده و مخالف نوشته شود و ص 50 و 51 نگارش کامل شود 
ریاضی ص 52 و 53 و 54 و 55 در  کتاب حل شود 
علوم ورزش و نیروی 2 و همه ی آزمایش ها در دفتر نوشته شود 
املاء           
 هدیه ها 
دوران غیبت با 20 سوال نوشته و خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس 10 با سوالهایش خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/9/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
6 جلسه اول خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) دریاقلی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه با معنی از دریا قلی 
ریاضی ص 49 و 50 و 51 کتاب حل شود 
علوم آزمایش های علوم در دفتر نوشته شود با نتیجه 
املاء           
 هدیه ها 
 دست در دست هم با سوالهایش
مطالعات اجتماعی

درس 10 با سوالهایش خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/9/20

نام درس تکالیف                          
قرآن
6 جلسه اول خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) تدریس میشود 
فارسی(بنویسیم)
-
ریاضی ص 75 و 76 خیلی سبز حل شود 
علوم ورزش و نیروی 2 با 20سوال نوشته و آزمایش 
املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 10 با 20 سوال خوانده شود 

برای امتحان آماده شود درس 7و8و9و10

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/9/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
 قرآن درس مربی قرآن خوانده شود - پول کتاب مسابقه کتابخوانی آورده شود 
فارسی (بخوانیم) شعر همه از خال پاک ایرانیم با معنی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
کلمه با معنی و متضاد و هم خانواده  و ترکیب وصفی واضافی درس را بنویس
ریاضی ص 72 و 73 و 74 تا سر سوال 11  خیلی سبز حل شود 
علوم ورزش و نیروی 2 با 20سوال نوشته و خوانده شود 
املاء           
 هدیه ها 
دست در دست دوست با سوالها یش خوانده شود 
مطالعات اجتماعی
درس 10 با 20 سوال خوانده و نوشته شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد 
فارسی(بنویسیم)
نگارش درس آزاد  نوشته شود 
ریاضی تا آخر ص 70 خیلی سبز حل شود 
علوم ورزش و نیروی 1 با سوالهایش و تدریس می شود 
 املاء           
 هدیه ها 
در دست دوست با 15 سوال و نامه به امام زمان (عج) و جدول نوشته شود 
مطالعات اجتماعی
 تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/9/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس پنجم خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد 
فارسی(بنویسیم)
نگارش درس آزاد  نوشته شود 
ریاضی ص 66 و 67خیلی سبز حل شود 
علوم ورزش و نیروی 1 با سوالهایش
 املاء           
 هدیه ها 
 سیمای خوبان خوانده شود تدریس می شود 
مطالعات اجتماعی
درس 9 خوانده شود تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/9/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس پنجم قسمت اول و دوم خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد 
فارسی(بنویسیم)
نگارش در دفتر نوشته شود 
ریاضی ص 64 و 65 خیلی سبز حل شود 
علوم  درس 6 نیرو و ورزش  با 20سوال خوانده شود  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس 6 و 7 و 8 و 9 امتحان در دفتر گرفته می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/9/12

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس پنجم خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد در کتاب  نوشته شود 
فارسی(بنویسیم)
 درس آزاد نوشته شود 
ریاضی از قبل داده شد 
علوم  درس 6 با سوالهایش 
 املاء           ای وطن از حفظ املا نوشته می شود 
 هدیه ها 
سیمای خوبان با  پرسش ها و امامان خوانده شود 
مطالعات اجتماعی
درس 6 و 7 و 8 و 9 امتحان گرفته می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/9/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس مربی قرآن خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد در دفتر بصورت چک نویس نوشته شود 
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی تا آخر ص 49  حل شود 
علوم  درس 6 نیرو و ورزش با 20 سوال 
 املاء           
 هدیه ها 
سیمای خوبان با  پرسش ها و امامان خوانده شود 
مطالعات اجتماعی
درس9  با 20 سوال خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/9/4

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس مربی قرآن خوانده شود 
فارسی (بخوانیم)  شعر ای وطن وکتابخوانی خوانده شود و حکایت 
فارسی(بنویسیم)
نگارش کامل آن که مربوط به درس ای وطن است نوشته شود 
ریاضی ص 44 و 45 و 46 کتاب حل شود 
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
سیمای خوبان با 20 سوال و پرسش ها و امامان حفظ شود 
مطالعات اجتماعی
درس 8 انرژی را بهتر مصرف کنیم با 20 سوال 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/9/3

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)  شعر ای وطن خوانده شود و حکایت 
فارسی(بنویسیم)
حکایت انواع مردم با معنی در دفتر نوشته شود 
ریاضی تدریس می شود بخش اعشاری 
علوم  امتحان علوم گرفته می شود 
 املاء           
 هدیه ها 
سیمای خوبان با 20 سوال و پرسش ها و امامان حفظ شود 
مطالعات اجتماعی
تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/9/2

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس پنجم قسمت دوم
فارسی (بخوانیم)  شعر ای وطن حفظ با معنی
فارسی(بنویسیم)
 صفت و موصوف و مضاف و مضاف الیه درس وطن نوشته شود
ریاضی برگه امتحانی در دفتر حل شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
تدریس میشود
مطالعات اجتماعی
امتحان مطالعات


تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/8/19

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم بخوان و بنویس خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
ترکیب اضافی و ترکیب وصفی درس هفت خان رستم را بنویس
ریاضی ص 34 و 35 کتاب حل شود
علوم تدریس می شود 
 املاء           یک قصه از شاهنامه بخوان و به کلاس ارائه بده 
 هدیه ها 
شتربان با ایمان با 20 سوال خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 کشاورزی با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/8/18

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس چهارم قسمت دوم و کلمه ها و پیام های قرآنی  خوانده شود
فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
متضاد کلمه ها نوشته شود 
ریاضی ص 51 و 52 خیلی سبز حل شود 
علوم  برگه رضایت اردو فردا به مدرسه ارائه شود
 املاء           
 هدیه ها 
 باغ سری با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/8/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس چهارم  خوانده شود
فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه با هم خانواده بنویس
ریاضی از قبل داده شده - تقسیم کسر تدریس می شود 
علوم سفر به اعماق زمین با  آزمایش و سوالهایش
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
محصولات کشاورزی با 20 سوال تحقیق هایش 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس مربی قرآن خوانده شود
فارسی (بخوانیم) هفت خان رستم خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه از هفت خان رستم با معنی 
ریاضی ص 57 خیلی سبز حل شود 
علوم سفر به اعماق زمین با  آزمایش 
 املاء           املای پای تابلو آموزشی کار می شود 
 هدیه ها 
باغ سری با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/8/12

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درسها را خوانده - تدریس می شود
فارسی(بنویسیم)
 نگارش داستان من  وشما تمام نوشته شود 
ریاضی خیلی سبز ص 48 و 49 
علوم سفر به اعماق زمین با 20 سوال و آزمایش  اندیشمند آورده شود
 املاء           
 هدیه ها 
باغ سری با 10 سوال و تمرین هایش 
مطالعات اجتماعی
 تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/8/11

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس 4 قسمت اول 
فارسی (بخوانیم) داستان من  و شما وعلم و عمل خوانده شود - تدریس می شود
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی کتاب ص 30و31 حل شود
علوم سفر به اعماق زمین با 20 سوال
 املاء           
 هدیه ها 
 سرور آزادگان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/8/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس 4 خوانده شود با تمام کلمات کتاب
فارسی (بخوانیم) داستان من  و شما و حکایت خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
حکایت با معنی در دفتر نوشته شود 
ریاضی کتاب ص 28 و 29 خیلی سبز ص 44 و 45 و 47 
علوم تدریس می شود 
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 کشاورزی با سوالهایش پرسیده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس سوم و کلمه ها و پیام قرانی خوانده شود پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم) داستان من  و شما و کتابخوانی
فارسی(بنویسیم)
ترکیب وصفی و ترکیب اضافی داستان من و شما را بنویس 
ریاضی  کتاب ریاضی  ص 27 و خیلی سبز ص 42 و 43  نوشته شود و خیلی سبز برای فوق آموزشی آورده شود
علوم تدریس می شود 
 املاء          از داستان من و شما گفته شود - دفتر املا را بیاورید
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/8/4

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس سوم خوانده شود
فارسی (بخوانیم) داستان من  و شما 
فارسی(بنویسیم)
 کلمه ها با مترادف و متضاد  نوشته شود 
ریاضی  کتاب ریاضی  ص 26 و خیلی سبز ص 40 و 41 نوشته شود 
علوم علوم با پرسش ها و آزمایش ها نوشته و آورده شود و اندیشمند علوم آورده شود 
 املاء           برگه های امتحانی کلا امضا شود و آورده شود 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
کشاورزی با 20 سوال 


تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/30

نام درس تکالیف                          
قرآن
 خوانده شود و تدریس می شود
فارسی (بخوانیم) داستان من پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی امتحان ریاضی از بخش اول گرفته می شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
برای امتحان سه شنبه مطالعه کنید

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس مربی قرآن (آیت الکرسی) خوانده شود
فارسی (بخوانیم) درس داده می شود
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی کاربرگ ریاضی تا آخر ص 10 حل شود
علوم  
 املاء           
 هدیه ها 
امتحان هدیه ها گرفته می شود
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/28

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) امتحان فارسی روخوانی و معنی 
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز از تمرین های قبلی حل می شود
علوم  امتحان علوم گرفته می شود
 املاء           
 هدیه ها 
سرور آزادگان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 دوره پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/24

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) برای امتحان املا و انشا نگارش و کتاب فارسی خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
نگارش خوانده شود
ریاضی آزمون خیلی سبز فصل اول بدون کمک در کتاب حل شود 
علوم  
 املاء          امتحان املاو انشا گرفته می شود
 هدیه ها 
سرور آزادگان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/23

نام درس تکالیف                          
قرآن
امتحان قرآن ماه اول  گرفته می شود شامل خواندن کلمه ها و پیام ها با معنی 
فارسی (بخوانیم) شعر سخن را حفظ کنید
فارسی(بنویسیم)
با 5 کلمه هر کدام دو جمله بنویس که معنی مختلف داشته باشند 
ریاضی خیلی سبز و تمرین های قبلی که داده شده است
علوم  
 املاء          از درس هوشیاری املا گفته می شود
 هدیه ها 
سرور آزادگان با 2 سوال نوشته شود
مطالعات اجتماعی
درس چگونه تصمیم بگیریم با 20 سوال

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/22

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس مربی قرآن آماده شود
فارسی (بخوانیم) شعر سخن را با معنی بخوانید کتابخوانی انجام شود
فارسی(بنویسیم)
شعر سخن با معنی در دفتر نوشته شود و مخالف کلمه ها را بنویس
ریاضی 10 سوال از اول ریاضی تا آخر - ص 22 را بنویس و اشکالات یادداشت شود
علوم کارخانه کاغذ سازی با 20 سوال و آزمایش ها
 املاء           برای کلاس تیزهوشان 1100 سوال آورده شود
 هدیه ها 
بهترین راهنمایان با سوالهایش خوانده شود
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش - تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/21

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری خوانده شود با تمرین هایش
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه از درسهوشیاری با معنی نوشته شود
ریاضی ص 32 خیلی سبز حل شود
علوم درس قبلی خوانده شود - تدریس می شود - اندیشمند اورده شود
 املاء           
 هدیه ها 
 پیامبران با سوالهایش و آیه های قرآنی خوانده شود
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/20

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 27 قسمت اول خوانده شود
فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری خوانده شود - شعر مادر پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه از درسهوشیاری با معنی نوشته شود
ریاضی کتاب ریاضی مرور و فص 20 و 21 و 22
علوم  سرگذشت دفتر من با سوالهایش
 املاء          پول کاربرگ مبتکران 75000 تومان
 هدیه ها 
 پیامبران با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/17

نام درس تکالیف                          
قرآن
کلمه ها و پیام های قرآنی پرسیده می شود
فارسی (بخوانیم)  شعر مادرحفظ شود
فارسی(بنویسیم)
ورقه هایی که داده شده در خانه حل شود
ریاضی ص 30 و 31 خیلی سبز حل شود به اضافه ورقه داده شده
علوم  سرگذشت دفتر من با سوالهایش
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/16

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس دوم جلسه آخر
فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت شعر حفظ شود
فارسی(بنویسیم)
نگارش نوشته شود
ریاضی از قبل گفته شده است
علوم  
 املاء          در دفتر املا
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
تصمیم گیری با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/15

نام درس تکالیف                          
قرآن
 درس مربی قرآن خوانده شود
فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه با مخالف
ریاضی ص 18 و 19 کتاب حل شود
علوم سرگذشت دفتر من با سوال و آزمایش ها
 املاء           کتابخوانی انجام شود
 هدیه ها 
بهترین راهنمایان با 15 سوال
مطالعات اجتماعی
تدریس می شود 


تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/14

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه با هم خانواده
ریاضی تمرین های قبلی خیلی سبز
علوم سرگذشت دفتر من با 20 سوال و آزمایش ها
 املاء           
 هدیه ها 
راهنمایان با 15 سوال و آیه ها خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی با سوالها و کاربرگ ها یش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/13

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 2 قسمت جلسه سوم خوانده شود
فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه با معنی از پنجره های شناخت نوشته و تحقیق شاعر یا نویسنده 
ریاضی ص 24 و 25 و 26 و 27 و 28 خیلی سبز
علوم سرگذشت دفتر من با 20 سوال
 املاء           
 هدیه ها 
 شعر خدا حفظ شود و درس داده می شود
مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی با سوالها و کاربرگ ها یش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 98/7/10

نام درس تکالیف                          
قرآن
درس 2 قسمت اول  خوانده شود
فارسی (بخوانیم) تدریس میشود 

 

فارسی(بنویسیم)
 درس اول کامل شود
ریاضی ص 11و12و13و14و15کتاب   نوشته شود
علوم  تدریس میشود
 املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی با سوالها و کاربرگ ها یش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/8

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 درس اول خوانده شود 

فارسی(بنویسیم)
مخالف کلمه ها و 2 جمله امری ، عاطفی ، سوالی و خبری 
ریاضی خیلی سبز ص 17 و 18 و 19 و 21  نوشته شود
علوم  
 املاء            کتابخوانی انجام شود
 هدیه ها 
شعر حفظ شود و درس اول خوانده شود
مطالعات اجتماعی
دوستی خوانده شود با سوال هایش  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/7

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم)

 درس اول خوانده شود 

فارسی(بنویسیم)
10 کلمه با معنی و هم خانواده بنویس
ریاضی خیلی سبز ص 13 و 14 و 15 نوشته شود
علوم  زنگ علوم با 10 سوال و آزمایش (شرح)
 املاء           -
 هدیه ها 
شعر خدا حفظ شود و بقیه سوالها نوشته شود
مطالعات اجتماعی
دوستی خوانده شود با سوال هایش  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/6

نام درس تکالیف                          
قرآن
 ص 7 خوانده شود
فارسی (بخوانیم)

 درس اول خوانده شود 

فارسی(بنویسیم)
 درس 1 با معنی در دفتر نوشته شود 
ریاضی  ص 7 و8و9 و10 در کتاب حل شود 
علوم  زنگ علوم با 10 سوال و آزمایش در اخر دفتر
 املاء           -
 هدیه ها 
 درس یکتا با 10 الی 15 سوال 
مطالعات اجتماعی
دوستی خوانده شود با سوال هایش  

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، اهورا نامداری،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، محمدحسین شریفی ، حسین یاری کلاس ششم:محمد هاشمی ،،،،، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری ، حسین حامدی کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری ، محمدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری محمدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم : ایلیا کریمی ،،،،،،،،، پرهام کریمی،محمدحسین شریفی کلاس ششم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: حسین حامدی ، علیرضا مهاجری ، امیرعلی هاشمی کلاس اول :کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: مهدی حسن علیزاده ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،،، محمدحسن علیزاده ،،،،،،،،،،،،، کلاس پنجم : آرمین خسرویان ، حسین یاری ، شهیار نیکنام ،،،،، کلاس ششم : آرمین احمدیان ، محمد هاشمی ، متین رضایی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی، ،،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم :سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی ،امیرحسین بهاری ،،،، کلاس سوم: سامیار یزدخواستی ، اهورا نامداری ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم :محمد حسین شریفی، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس ششم : محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ، ابوالفضل عطایی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : مسیح احمدی ، سیدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ،محمد حسن علیزاده،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم: پرهام کریمی ،،،،،،، حسین شریفی، آرین خسرویان کلاس ششم : محمدامین بختیاروند ابوالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی علیرضا مهاجری،امیرعلی هاشمی کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم: حسین یاری ،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس ششم :ابوالفضل شیرانی ، آرمین احمدیان ، متین رضایی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: امیرعلی زادهوش ، امیرعلی هاشمی ، حسین حامدی کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفر آقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری،سامیار یزدخواستی ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، سیدحسین شریفی ، ایلیا کریمی کلاس ششم : محمد امین بختیاروند ، رادمهر رحیمی ، آرمین احمدیان
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ علیرضا مهاجری ، حسین حامدی ، امیرعلی زادهوش کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ، مهدی حسن علیزاده،محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : پرهام کریمی ،،،،، آرین خسرویان ، حسین یاری ،،،، کلاس ششم: محمدامین بختیاروند اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری کلاس سوم : کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : حسین یاری ،،،،، شهیار نیک نام ، یاسین اکبری کلاس ششم:ابوالفضل شیرانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی