منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 811
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 91 نفر
بازدید دیروز : 328 نفر
بازدید کلی : 362466 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس ششم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/7/23

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان  من و شما
بنویسیم
هرچه کلمه در درس می شود با (ان) جمع ببندیم پیدا کرده حکایت را با معنی بنویس
ریاضی
بخش کسر مرور شود تدریس می شود
علوم درس قبلی سرگذشت یک کاغذ
 املا
 امتحان املا و انشا گرفته می شود نگارش خوانده شود
هدیه های آسمان
 سرور آزادگان با سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 با سوالاتش خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/7/22

نام درس

تکالیف                                 

قرآن -
ادبیات فارسی (بخوانیم) داستان  من و شما
بنویسیم
 20 کلمه با هم خانواده نوشته شود
ریاضی
ار روی برگه امتحانی نوشته شود در دفتر حل شود 
علوم امتحان علوم گرفته میشود
 املا
 
هدیه های آسمان
 سرور آزادگان  خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 خوانده شود
تفکر پژوهش
 کتاب اندیشمند آورده شود
 کتب کمک آموزشی

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/7/21

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 2 قسمت اول تا آخر
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس من و شماخوانده شود
بنویسیم
 20 کلمه از درس داستان من و شما با معنی نوشته شود
ریاضی
امتحان از بخش اول
علوم  درس سرگذشت دفتر من با 20 سوال
 املا
 
هدیه های آسمان
 سرور آزادگان با سوالهایش خوانده شود
مطالعات اجتماعی
 
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/7/18

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 2 قسمت اول و دوم خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
تا آخر بخش 1 از خیلی سبز حل شود
علوم  درس سرگذشت دفتر من با سوالها و تحقیق هایش
 املا
 
هدیه های آسمان
 
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیریبا فعالیت ها و برگه ها
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/7/17

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس 2 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری خوانده شود
بنویسیم
 
ریاضی
4 ص از خیلی سبز حل شود
علوم  
 املا
از هوشیاری
هدیه های آسمان
 سرور آزادگان با تمام تمرین ها و سوالهایش
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیری
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  خیلی سبز ص 26 و 27 و 28 و 29

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/7/16

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  درس مربی قرآن خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس هوشیاری وانده شود
بنویسیم
20 کلمه با مخالف و 5 جمله از درس  نوشته شود و نهاد و فعل آن را مشخص کن و شعر را حفظ کن
ریاضی
10 سوال از درس ریاضی از ص 1 تا 20 بنویس
علوم درس سرگذشت دفتر من با سوالهایش
 هدیه ها 
درس پیامبران با سوالهایش خوانده شود
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیری با 20 سوال و کاربرگ 1 و 2 و 3 و 4 و فعالیت کامل شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/7/15

نام درس

تکالیف                                 

قرآن  
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه با هم خانواده نوشته شود
ریاضی
خیلی سبز ص 26 و 27
علوم درس سرگذشت دفتر من با سوالهایش
 هدیه ها 
درس پیامبران با سوالهایش و آیه های قرآنی
املا 
 املا در خانه نوشته شود
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیری با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  اندیشمند علوم خوانده و آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/7/14

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس2 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) هوشیاری  خوانده شود
بنویسیم
20 کلمه از هوشیاری با معنی نوشته شود
ریاضی
ص 20 و 21 و 22 و خیلی سبز ص 24 و 25 حل شود
علوم درس سرگذشت دفتر من با 20 سوال
 هدیه ها 
درس پیامبران با سوالهایش
املا 
 درس هوشیاری حاضر شود و املا در خانه نوشته شود
مطالعات اجتماعی
 درس تصمیم گیری تا آخر ص 22 با 20 سوال
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه  97/7/11

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس2 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) درس خوانده شود
بنویسیم
10 جمله با نهاد و فعل بنویس نگارش درس پنجره ها ی شناخت کامل شود
ریاضی
ص 18 و 19 و خیلی سبز ص 18 و 19 و 20 و 21 و 22 حل شد
علوم  درس 1 با سوالهایش
 هدیه ها 
درس 2  با سوالهایش
املا 
 
مطالعات اجتماعی
 درس 1 و 2 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی اندیشمند علوم آورده و درس آن خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه  97/7/10

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 1 کامل خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
بنویسیم
5 جمله از درس بنویس و نهاد و فعل آن را پیدا کن
ریاضی
از قبل گفته شد خیلی سبز آورده شود
علوم  
 هدیه ها 
درس 2 پیامبران با سوالهایش
املا 

 از معرفت آفریدگار و پنجره شناخت املا گفته شود

مطالعات اجتماعی
 درس 1 و 2 با سوالهایش
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  خیلی سبز حل شود و آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه  97/7/9

نام درس

تکالیف                                 

قرآن قران دارند
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت با پرسش ها و تمرین ها
بنویسیم
مخالف کلمه ها را بنویس
ریاضی

 ص 14و 15کتاب ریاضی حل شود

ص14و 15و16خیلی سبز حل شود

علوم  درس 1 با سوال هایش و تمرین ها
 هدیه ها 
درس 1 خوانده شود شعر حفظ شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی باسوال خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه  97/7/8

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 1 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
بنویسیم
 50 کلمه با هم خانواده بنویس
ریاضی

 ص 10 کتاب ریاضی حل شود

ص12 و 13 خیلی سبز حل شود

علوم  درس 1 با سوال هایش و آزمایش ها نوشته و آورده شود
 هدیه ها 
درس 1 خوانده شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی همراه با 15 سوال خوانده شود
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  علوم اندیشمند آورده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه  97/7/7

نام درس

تکالیف                                 

قرآن درس 1 خوانده شود
ادبیات فارسی (بخوانیم) پنجره های شناخت خوانده شود
بنویسیم
 
 50 کلمه با معنی از پنجره های شناخت نوشته شود
ریاضی

 ص 10 کتاب ریاضی حل شود

ص12 و 13 خیلی سبز حل شود

علوم  درس 1 با سوال هایش خوانده شود
 هدیه ها 
 شعر ای خدا حفظ شود و یکتایی با سوال هایش خوانده شود
املا 

 

مطالعات اجتماعی
 درس آداب دوستی خوانده شود و 15 سوال از آن بنویسید
تفکر پژوهش
 
 کتب کمک آموزشی  علوم اندیشمند درس 1 خوانده شود