منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 865
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 40 نفر
بازدید دیروز : 576 نفر
بازدید کلی : 634342 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس آمادگی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/30

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره قدر و آیه الکرسی و تکرار مجدد
شعر

 شعر آب در خانه کار شود 

واحد کار آموزش و پرورش
حرف ( ض) 
واحد کار
واحد کار آب و باران - رنگ آمیزی آزاد 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی   
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/29

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره قدر و آیه الکرسی و تکرار مجدد
شعر

 شعر آب در خانه کار شود 

واحد کار آموزش و پرورش
حرف ( ض) 
واحد کار
واحد کار آب و باران - رنگ آمیزی آزاد 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کشیدن نقاشی با موضوع صحرا در کلاس و پرسش در خانه از واحد کار 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی   
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره قدر و آیه الکرسی و تکرار مجدد
شعر

 شعر آب در خانه کار شود 

واحد کار آموزش و پرورش
حرف ( ض) 
واحد کار
واحد کار آب و باران - رنگ آمیزی آزاد 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کشیدن نقاشی با موضوع صحرا در کلاس و پرسش در خانه از واحد کار 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی   
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره قدر و آیه الکرسی
شعر

خواندن شعر حیوانات در خانه 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار پایان بخش واحد ایران - رفتن به ورزشگاه
واحد کار
واحد کار هوش - جمع اعداد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  شرکت در جشن تولد 
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره قدر و مرور آموزه های قبل 
شعر

 شعر صلوات در خانه کار شود 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد ایران آشنایی با مغز 
واحد کار
رنگ آمیزی به مناسبت روز مادر و خلاقیت 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  خلاقیت و کاردستی هدیه به مادر 
زبان حروف فارسی مرور شد در خانه کار شود 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره قدر در خانه کار شود 
شعر

 شعر صلوات در خانه کار شود 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد ایران 
واحد کار
کار جزوه 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  رنگ آمیزی دهه فجر
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  رنگ آمیزی واحد ایران 
زبان انجام حرف س

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/21

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره قدر 
شعر

 شعر صلوات 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد ایران 
واحد کار
رنگ آمیزی کاربرگ 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  رنگ آمیزی دهه فجر
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی   خلاقیت و کاردستی زندگی مردم و لباس ها 
زبان  مرور حروف فارسی و انگلیسی در کلاس 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/11/20

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره قدر و آیه الکرسی
شعر

 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد ایران 
واحد کار
رنگ آمیزی کاربرگ 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  رنگ آمیزی دهه فجر
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو انجام سودو کو و الگو کلاسی 
خلاقیت و کاردستی   
زبان  


تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قدر درمنزل به صورت مداوم  تکرار شود
شعر

شعر صلوات در خانه کار شود 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد ایران  - حرف ( س) آموزش داده شد 
واحد کار
واحد کار کره زمین 
قصه گویی  آموزش حروف فارسی
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کاردستی پروژه زمین 
 طرح سو دو کو  سو دو کو انجام شد 
خلاقیت و کاردستی   کاردستی زمین 
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قدر درمنزل تکرار شود
شعر

آموزش شعر صلوات و شعر میهن

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد ایران 
واحد کار
جشن فجر 
قصه گویی  آموزش حروف فارسی
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی   
زبان  


تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/12

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره فلق- خواندن آیه الکرسی در خانه تکرار شود  
شعر

شعر حیوانات 

واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار واحد ایران - پازل مسجد 
واحد کار
واحد کار رنگ آمیزی بمناسبت دهه فجر 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام سودو کو
خلاقیت و کاردستی  خلاقیت به مناسبت دهه فجر کاردستی گل لاله 
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/11/8

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره فلق- خواندن آیه الکرسی در خانه تکرار شود  
شعر

شعر حیوانات 

واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار واحد ایران - بازیها 
واحد کار
واحد کار رنگ آمیزی کاربرگ ایران( سمت ها)
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام سودو کو
خلاقیت و کاردستی  کاردستی کلاژ با رنگ انگشتی 
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/11/7

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره فلق- خواندن آیه الکرسی در خانه تکرار شود  
شعر

شعر حیوانات 

واحد کار آموزش و پرورش
آموزش حرف ( ژ ) فارسی
واحد کار
 الگو در دفتر 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  آموزش ساخت کره زمین 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  انجام رنگ آمیزی و خلاقیت الگو 
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/11/6

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره فلق- خواندن آیه الکرسی در خانه تکرار شود  
شعر

شعر حیوانات 

واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به ورزشگاه 
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  آموزش ساخت کره زمین 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  کاردستی خلاقیت کره زمین - الگو با وسایل بازیافتی
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/11/5

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره فلق- خواندن آیه الکرسی در خانه تکرار شود  
شعر

مرور شعرها - شعر پرچم در خانه تکرار شود 

واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار واحد ایران ( شهر اصفهان ) 
واحد کار
 
قصه گویی  قصه گویی با کارت - قصه گویی
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  خلاقیت ساخت گلدان با گل رس گلدان تقدیمی به پدر ومادر 
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/11/1

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره ناس خواندن آیه الکرسی 
شعر

خواندن شعر فصل خزان 

واحد کار آموزش و پرورش
برای مسابقه علمی برگزار شد
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  خلاقیت ساخت گلدان با گل رس 
زبان  


تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/10/29

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره ناس خواندن آیه الکرسی 
شعر

خواندن شعر فصل خزان 

واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به ورزشگاه 
واحد کار
رفتن به ورزشگاه 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  انجام کاردستی و خلاقیت با گل رس و درست کردن سبد گل آدمک 
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/10/28

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره ناس در خانه تکرار شود 
شعر

شعر فصل خزان و خانواده در خانه تکرار شود 

واحد کار آموزش و پرورش
پرسش از کلمه ی هدیه و چه کسانی را دوست داریم به آنها هدیه بدهیم
واحد کار
آلودگی آبها - وظایف ما در برابر تمیز نگه داشتن آبها - آموزش حروف هم پایان حرف ( ر) 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  کار کلاژ برای واحد خانه (هدیه ) تزیین جعبه کادویی 
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/10/25

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره ناس و آیه الکرسی به صورت فردی و گروهی
شعر

خواندن شعر فصل خزان و خانواده 

واحد کار آموزش و پرورش
واحد کار خانه  - آموزش حرف ر
واحد کار
 رنگ آمیزیواحد کار زمستان 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  سنگها کوه و صحرا الگوسازی با موجودات سطح زمین 
 طرح سو دو کو  سودو کو با دومینو
خلاقیت و کاردستی  کاردستی و خلاقیت کوه وصحرا 
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/10/24

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره ناس و آیه الکرسی
شعر

خواندن شعر فصل خزان و خانواده 

واحد کار آموزش و پرورش
واحد کار خانه 
واحد کار
 
قصه گویی قصه گویی با کارت قصه 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  سودو کو با دومینو
خلاقیت و کاردستی  کاردستی و خلاقیت رنگ انگشتی رود و باغ 
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/10/23

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره ناس و آیه الکرسی
شعر

خواندن شعر فصل خزان و خانواده 

واحد کار آموزش و پرورش
واحد کار خانه و کاردستی
واحد کار
 آموزش حرف ذ
قصه گویی  میمون ناقلا در کلاس خوانده شد 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  کاردستی و خلاقیت مشاغل مربوز به خانه 
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یک شنبه 98/10/22

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره ناس 
شعر

خواندن شعر فصل خزان و خانواده 

واحد کار آموزش و پرورش
واحد کار چپ و راست کوتاه و بلند 
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  خلاقیت با دومینو و اشکال هندسی 

 

هم آغاز   حرف د

 

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره ناس و خواندن سوره به صورت گروهی
شعر

خواندن شعر فصل خزان و خانواده 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار واحد خانه و خلاقیت و بازی 
واحد کار
 واحد کار خانه خلاقیت  - آموزش حرف ( د ) فارسی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی بستن بند کفش 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/10/17

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره ناس - در خانه 2 آیه ی اول پرسیده می شود
شعر

خواندن شعر فصل خزان درخانه خوانده شود 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار واحد خانه ( زندگی انسانها ) محل زندگی در آپارتمان چادر و..
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 خلاقیت وکاردستی ساعت - آموزش زمان 

زبان  دوره حروف و پرسش گروهی از کودکان 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/10/16

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش آیه الکرسی و خواندن به صورت گروهی
شعر

خواندن شعر فصل خزان

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار واحد خانه و انجام کاردستی نقاشی - حرف خ آموزش داده شد
واحد کار
واحد کار حیوانات انجام کاردستی حیوانات اهلی و وحشی داخل باغ وحش
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو انجام سودوکو پای تابلو
خلاقیت و کاردستی 

 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یک شنبه 98/10/15

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش آیه الکرسی ، آیه های اول پرسیده شود 
شعر

شعر فصل خزان در خاانه نیاز به تکرار نیست 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار واحد خانه تشابه و تفاوت 
واحد کار
کاربرگ رنگ آمیزی سودوکو
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  ورزشگاه 
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو انجام کاربرگ سودوکو
خلاقیت و کاردستی 

 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/10/11

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش آیه الکرسی چهار آیه اول در خانه تکرار شود 
شعر

شعر فصل خزان در خانه تکرار شود

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار واحد انسان بخش نماز 
واحد کار
زنگ بازی
قصه گویی  خواندن قصه مملی چرا می خندی در خانه پرسیده شود 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام سودو کو حروف اعداد و حرکات 
خلاقیت و کاردستی 

انجام کاردستی خلاقیت و ساخت و رنگ آمیزی تسبیح 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/10/10

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش آیه الکرسی چهار آیه اول در خانه تکرار شود 
شعر

خواندن و مرور شعر های آموزش داده شده و خواندن شعر فصل خزان به صورت آموزشی 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار واحد انسان
واحد کار
انجام کاربرگ رنگ آمیزی - آموزش حرف چ
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام سودو کو حروف اعداد و حرکات 
خلاقیت و کاردستی 

 نقاشی جادویی

زبان  آموزش حرف g 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/10/9

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش آیه الکرسی سه آیه اول
شعر

خواندن و مرور شعر های آموزش داده شده و خواندن شعر مداد کوچک من 

واحد کار آموزش و پرورش
اموزش حرف چ
واحد کار
 دیدن فیلم
قصه گویی  تعریف قصه پسر نامرتب و کثیف
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/10/7

نام درس  تکالیف   
قرآن
تکرار سوره های آموزشی و پرسش به صورت گروهی از نو آموزان
شعر

خواندن و مرور شعر های آموزش داده شده و خواندن به صورت گروهی 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار واحد خانه 
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 خلاقیت انجام بازی و بازی حروف و پریدن روی حروف

زبان بازی حروف و تکرار حروف - پرسش گروهی 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/9/27

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره فیل و خواندن  آیه الکرسی
شعر

خواندن و مرور شعر مسواک 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار کلاسی بخش سنگها 
واحد کار
جشن یلدا
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 

زبان آموزش زبان فارسی ( حرف ت )

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/9/26

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره فیل و خواندن  آیه الکرسی
شعر

خواندن و مرور تمام اشعاریکه آموزش داده شده بود 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار واحد انسان ( حالت های چهره )
واحد کار
رنگ آمیزی همراه با کار وخلاقیت و رعایت بهداشت 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 انجام خلاقیت کاردستی وسایل نقلیه به مناسبت روز وسایل نقلیه عمومی

زبان آموزش زبان فارسی ( حرف پ ) با مثال

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/9/24

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره فیل و پرسش به صورت تکی و گروهی - آموزش آیه الکرسی
شعر

خواندن شعر مسواک به صورت گروهی و تک نفره در کلاس 

واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به ورزشگاه 
واحد کار
رنگ آمیزی کاربرگ ها  واحد سبزیجات ( گیاهان ریشه دار)
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 

زبان آموزش زبان فارسی ( حرف چ) پرسش حروف  همراه با داستان چتر

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/9/23

نام درس  تکالیف   
قرآن
تکرار سوره فیل به صورت تکی و گروهی
شعر

خواندن شعر مسواک به صورت گروهی و تک نفره در کلاس 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار آغار کتاب کار واحد انسان بخش وزن 
واحد کار
رنگ آمیزی کاربرگ ها  واحد سبزیجات 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام سو دو کوی رنگ ها 
خلاقیت و کاردستی 

انجام کاردستی وسایل نقلیه (هواپیما)

زبان آموزش زبان فارسی ( حرف چ) پرسش حروف 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/9/19

نام درس  تکالیف   
قرآن
تکرار سوره فیل ویاد آوری داستان فیل
شعر

خواندن شعر به صورت گروهی در کلاس 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار آغار کتاب کار جدید بخش داستان 
واحد کار
رنگ آمیزی کاربرگ ها 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام سو دو کوی رنگ ها - انجام سو دو کوی اشکال هنسی 
خلاقیت و کاردستی 

خلاقیت کلاسی انجام رنگ ها موضوع گاو و حیوانات 

زبان پرسش از حروف آموزش حرف آ

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/9/18

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره فیل ویاد آوری داستان فیل
شعر

پرسش از  شعرنماز 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار علوم بخش پایه همراه با آزمایش در حیاط 
واحد کار
انجام کاربرگ رنگ آمیزی واحد پیدا کردن اشیا در تصویر  - پرسش از صدای ( اَ )
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  شکل گیری فصول در کره زمین 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 انجام کاردستی خلاقیت گلدان 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/9/17

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره فیل و پرسش دو آیه ابتدای سوره به صورت تک نفره و گروهی
شعر

پرسش از  شعرنماز وتکرار شعرها به صورت گروهی

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار واحد خیابان اجرا شد - آموزش صدای ( اَ  َ  ) و دادن مشق
واحد کار
 رنگ آمیزی واحد کار وسایل نقلیه  - رفتن به ورزشگاه 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام الگو در دفتر به صورت کلاسی و کار در کلاس اجرا شد 
خلاقیت و کاردستی 

 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/9/16

نام درس  تکالیف   
قرآن
تکرار سوره انشراح وآموزش سوره فیل همراه با داستان 
شعر

خواندن شعرنماز وتکرار شعر راستگویی و دعا

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار واحد خلاقیت و کاردستی و درست کردن کتاب داستان 
واحد کار
 رنگ آمیزی واحد کار آموزش دایره 
قصه گویی خواندن کتاب داستان به سبک زندگی حضرت محمد(ص) 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین آموزش روز و شب و ویژگی روز و شب 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

خلاقیت و کاردستی ساخت کتاب 

زبان  پرسش زبان انگلیسی از حروف قبل و تکرار حروف

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/9/13

نام درس  تکالیف   
قرآن
تکرار سوره انشراح وآموزش سوره فیل همراه با داستان 
شعر

خواندن شعر راستگویی به صورت گروهی و تک نفره تکرار شعر نماز و چراغ راهنمایی 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام حروف فارسی اِ   ِ
واحد کار
 رنگ آمیزی کاربرگ
قصه گویی قصه گویی حضرت ابراهیم و کارهای خوب
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  آموزش دریاها و سطح زمین همراه با کاردستی آتش فشان 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی آتشفشان 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/9/12

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره فیل همراه با داستان و شعر و خمیر بازی 
شعر

خواندن شعر راستگویی به صورت گروهی و تک نفره 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد کار خیابان و ماشین ها 
واحد کار
کاربرگ رنگ آمیزی ونقطه چین ها 
قصه گویی قصه گویی مسواک 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  آموزش کره زمین بخش به وجود آمدن شب و وروز 
 طرح سو دو کو  انجام سودو کو حروف اعداد اجرا شد 
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی کارت تبریک 

زبان  حروف و صداها تکرار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/9/11

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره ماه قبل و آموزش سوره فیل 
شعر

تکرار شعرها و آموزش شعر نماز 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد خط ها و حیابان و و سایل نقلیه 
واحد کار
کاربرگ رنگ آمیزی ونیروی دریایی 
قصه گویی  قصه گویی صدای مهربان 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی کشتی 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/9/4

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره ماه قبل و سوره انشراح 
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر راستگویی

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار و آموزش کوتاه بلند و متوسط 
واحد کار
کاربرگ رنگ آمیزی واحد تشابهات 
قصه گویی  قصه گویی و نمایش اعضا بدن 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی اعضا بدن 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/9/3

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره ماه قبل و سوره انشراح 
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر راستگویی

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
کاربرگ رنگ آمیزی 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

آموزش (ج ) جوجه و خلاقیت و رنگ آمیزی آن 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/9/2

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره ماه قبل و سوره انشراح به صورت گروهی و تکی 
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر راستگویی

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد امانت داری و الگوها - آموزش حرف ( ج) همراه با کاردستی و شعر
واحد کار
کاربرگ رنگ آمیزی واحد تشابهات و تفاوت ها 
قصه گویی  قصه مهربانی ( کتاب داستان صدای مهربان)
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

آموزش (ج ) جوجه و خلاقیت و رنگ آمیزی آن 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/8/25

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره ماه قبل و آموزش سوره انشراح به صورت گروهی و تکی 
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر دعا به صورت گروهی و تکی 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد خیابان - شکل های هندسی
واحد کار
انجام نقاشی واحد کار نقاشی حروف انگلیسی با شکل  - تکرار حروف فارسی و آموزش حرف ( ث ) مثل لثه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

خلاقیت و آشتایی با رنگها 

زبان  تکرار حروف از اول انگلیسی و آموزش حرف Hh 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 98/8/22

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره انشراح
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر دعا - 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد خیابان - وسایل نقلیه (تاکسی - اتوبوس ) آموزش داده شد 
واحد کار
انجام کاربرگ ت از حروف فارسی آموزش داده شد 
قصه گویی  زنذگی کرم ها خوانده شد
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  آموزش جزئیات کره زمین کرم ها - خاک - درختان با نمایش کارتها و برچسب ها 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 کاردستی توت فرنگی برای آموزش حرف ت 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/20

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره انشراح
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر دعا 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار 
واحد کار
واحد کار هفته وحدت - آموزش حرف ب از نشانه ها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 کاردستی رنگ انگشتی

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/8/19

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره انشراح
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر دعا 

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
حروف ای و ب از نشانه ها کار شد
قصه گویی کتاب داستان خوانده شد
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 

زبان  


تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/8/14

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره های  قبل توحید کوثر و حمد
شعر

تکرار شعرها

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار بخش هندسه
واحد کار
 واحد کار خانه و خانواده 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی کرم 

زبان حروف فارسی اِ   اَ  اُ   ا

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/13

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره های  قبل توحید کوثر و حمد
شعر

 شعر دعا

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کاردستی پروژه زمین
 طرح سو دو کو  سودو کو انجام شد 
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی کرم 

زبان  آموزش حرف E  e

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/8/12

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره های  قبل
شعر

 شعر دعا

واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به ورزشگاه
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی پرچم ایران

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/8/11

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره های هفته های قبل
شعر

آموزش شعر دعا

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار - بخش الگوها
واحد کار
  آموزش حروف زبان فارسی با شکل حرف اِ و اَ
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین شروع فصل با انجام کاردستی درختان
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی درخت و طبیعت

زبان آموزش حروف انگلیسی حرف f و تکرار حروف قبل 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/8/8

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد و خواندن سوره توحید 
شعر

تکرار  شعر پرچم وپاییز

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار - بخش چراغ راهنمایی
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  چگونگی شکل گرفتن شب و روز 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی شب و روز 

زبان  تکرار حروف و نوشتن اعداد تا 6

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/6

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد و خواندن سوره توحید 
شعر

خواندن سرود امام رضا (ع)و شعر پرچم و سلام 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار - بخش سنگها و جنس سنگها
واحد کار
در زمستان و خزندگان
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی آدم برفی 

زبان  تکرار حروف و تمرین روی برد توسط نو اموز

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/8/1

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد و خواندن سوره توحید 
شعر

خواندن سرود امام رضا (ع)و شعر پرچم

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار - بخش سنگها و جنس سنگها
واحد کار
در زمستان و خزندگان
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی آدم برفی فصل زمستان 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/30

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد و خواندن سوره توحید 
شعر

خواندن سرود امام رضا (ع)

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار 
واحد کار
انجام کتاب علوم
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 

زبان تکرار حروف

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/29

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد و خواندن سوره توحید
شعر

تکرارشعر جدید پرچم - خواندن شعر کتاب و شعر موش 

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
واحد کار چرخه ی آب با نمایش - آموزش کتاب و کتابخوانی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

استفاده از وسایل دور ریختنی و ساخت جامدادی

زبان زبان آموزی حرف آ ب پ ت س 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/28

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

تکرارشعر جدید پرچم 

واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار انجام شد
واحد کار
رفتن به باشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی خلاقیت حیوانات اهلی (مرغ)

زبان  تکرار حروف از اول ABC

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/24

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

تکرارشعر جدید پرچم 

واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار شروع کتاب کارها با بسم الله
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  قسمت موجودات زنده و غیر زنده 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

نقاشی و رنگ آمیزی اربعین

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/23

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

تکرار شعرهای خانه و چراغ راهنمایی پاییز و وشعر جدید پرچم 

واحد کار آموزش و پرورش
کتاب ریاضی ( سنگین و سبک )
واحد کار
 
قصه گویی  قصه بچه کلاغ شیطون
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام شد حروف اعداد و روشها
خلاقیت و کاردستی 

رنگ انگشتی ( میوه ها )

زبان حرف D  ,d و رنگ ها تکرار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/22

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

تکرار شعرهای گذشته

واحد کار آموزش و پرورش
کتاب ریاضی (عدد چهار با شکل چپ و راست
واحد کار
کاربرگ استاندارد 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  سی دی کره زمین و اقیانوس ها و کوجودات دریایی
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کلاه با عنوان روز نیروی انتطامی 

زبان حرف D  ,d و رنگ ها تکرار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/21

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

تکرار شعر چراغ راهنمایی و شعر خانه 

واحد کار آموزش و پرورش
کاربرگ ها و شرکت در جشن هفته تربیت بدنی و روز تخم مرغ
واحد کار
 رفتن به  باشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

درست کردن پاکت نامه به مناسبت روز جهانی پست 

زبان  حروف تکرار شد و حروف جدید ( c ) اسم حرف و صدای آن و معنی کلمات 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/21

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

تکرار شعر چراغ راهنمایی و شعر خانه 

واحد کار آموزش و پرورش
کاربرگ ها و شرکت در جشن هفته تربیت بدنی و روز تخم مرغ
واحد کار
 رفتن به  باشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

درست کردن پاکت نامه به مناسبت روز جهانی پست 

زبان  حروف تکرار شد و حروف جدید ( c ) اسم حرف و صدای آن و معنی کلمات 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/17

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

شعر خانه 

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
قصه گویی  قصه کار بد و خوب با نمایش
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  قسمت (آب و خاک ) و زنده و غیر زنده کار شد
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی طبیعت (گل)

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/16

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

شعر چراغ راهنما و پاییز تکرار شد

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  سو دو کو رنگ ها و اعداد کار شد
خلاقیت و کاردستی 

رنگ انگشتی حیوانات

زبان تکرار حروف 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/15

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر و سوره حمد و ذکر ایام هفته 
شعر

شعر چراغ راهنما و پاییز تکرار شد

واحد کار آموزش و پرورش
ریاضی و هوش - رفتن به کانون همدانیان و برگزاری جشن روز کودک
واحد کار
 واحد اندازه بلند و کوتاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع)

زبان حروف b  - B

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/14

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر و سوره حمد و ذکر ایام هفته 
شعر

شعر چراغ راهنما و پاییز و سلام تکرار شد

واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به باشگاه 
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع)

زبان تکرار حروف

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/13

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر و سوره حمد و ذکر ایام هفته 
شعر

شعر پاییز و سلام تکرار شد

واحد کار آموزش و پرورش
 ریاضی و هوش - اشکال و خط ها خط های شکسته باز و بسته و خمیده
واحد کار
 
قصه گویی  قصه خانم خرگوش در جنگل
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین کشیدن کره زمین توسط نو آموزان روی تخته 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی ذکر ایام هفته 

زبان حرف A و صدای آن با شکل - اعداد یک و دو

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/10

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر و سوره حمد و ذکر ایام هفته 
شعر

شعر پاییز و سلام تکرار شد

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
قصه گویی  قصه عبور از خیابان پسرکوچولو
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  خشکی ها و سنگهای موجود در خشکی کار شد
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 کاردستی خلاقیت موجودات دریایی (قورباغه)

چراغ راهنما 

زبان  حروف ابتدایی کار شد 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 98/7/8

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر و سوره حمد
شعر

شعر پاییز و شعر سلام 

واحد کار آموزش و پرورش
 آ
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  سو دوکوی اشکال هندسی
خلاقیت و کاردستی   کاردستی خلاقیت چرخه آب و تشکیل باران
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 98/7/7

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر
شعر

شعر پاییز و شعر سلام 

واحد کار آموزش و پرورش
 آشنایی با مفهوم استاندارد، چراغ راهنما و پل عابر پیاده 
واحد کار
 رفتن به ورزشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی   
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 98/7/6

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر
شعر

 شعر سلام 

شعر پاییز

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کاردستی کره زمین
 طرح سو دو کو  اشکال هندسی کار شد
خلاقیت و کاردستی   برش کاغذ با دست
زبان  

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، اهورا نامداری،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، محمدحسین شریفی ، حسین یاری کلاس ششم:محمد هاشمی ،،،،، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری ، حسین حامدی کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری ، محمدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری محمدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم : ایلیا کریمی ،،،،،،،،، پرهام کریمی،محمدحسین شریفی کلاس ششم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: حسین حامدی ، علیرضا مهاجری ، امیرعلی هاشمی کلاس اول :کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: مهدی حسن علیزاده ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،،، محمدحسن علیزاده ،،،،،،،،،،،،، کلاس پنجم : آرمین خسرویان ، حسین یاری ، شهیار نیکنام ،،،،، کلاس ششم : آرمین احمدیان ، محمد هاشمی ، متین رضایی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی، ،،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم :سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی ،امیرحسین بهاری ،،،، کلاس سوم: سامیار یزدخواستی ، اهورا نامداری ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم :محمد حسین شریفی، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس ششم : محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ، ابوالفضل عطایی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : مسیح احمدی ، سیدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ،محمد حسن علیزاده،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم: پرهام کریمی ،،،،،،، حسین شریفی، آرین خسرویان کلاس ششم : محمدامین بختیاروند ابوالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی علیرضا مهاجری،امیرعلی هاشمی کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم: حسین یاری ،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس ششم :ابوالفضل شیرانی ، آرمین احمدیان ، متین رضایی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: امیرعلی زادهوش ، امیرعلی هاشمی ، حسین حامدی کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفر آقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری،سامیار یزدخواستی ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، سیدحسین شریفی ، ایلیا کریمی کلاس ششم : محمد امین بختیاروند ، رادمهر رحیمی ، آرمین احمدیان
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ علیرضا مهاجری ، حسین حامدی ، امیرعلی زادهوش کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ، مهدی حسن علیزاده،محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : پرهام کریمی ،،،،، آرین خسرویان ، حسین یاری ،،،، کلاس ششم: محمدامین بختیاروند اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری کلاس سوم : کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : حسین یاری ،،،،، شهیار نیک نام ، یاسین اکبری کلاس ششم:ابوالفضل شیرانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی