منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 845
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 79 نفر
بازدید دیروز : 249 نفر
بازدید کلی : 452768 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس آمادگی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یک شنبه 98/2/29

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره ها
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران 
واحد کار آموزش و پرورش
ص 39
واحد کار
تکرار نشانه ها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  ورزشگاه
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی   لگو بازی
زبان  


تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 چهارشنبه 98/2/25

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره ها
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران 
واحد کار آموزش و پرورش
ص38   - 
واحد کار
 تکرار نشانه ها 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کاردستی ساحل - دریا
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  بازی روز اسباب بازی
زبان  امتحان زبان

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 سه شنبه 98/2/24

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قدر کامل کار شد - تکرار سوره ها
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران - تکرار شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
ص37   - 
واحد کار
 تکرار نشانه ها 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  یک ص انجام شد
خلاقیت و کاردستی  لوحه نویسی نقاشی کرم ابریشم
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 دوشنبه 98/2/23

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قدر کامل کار شد - تکرار سوره ها
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران - تکرار شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
ص36   - 
واحد کار
 تکرار نشانه ها 
قصه گویی  قصه کرم ابریشم (کمک آموزشی)
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  نمایش cd
زبان  تکرار درس ها

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 یکشنبه 98/2/22

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قدر آیه چهارم کار شد - تکرار سوره ها
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران - تکرار شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
ص35   - رفتن به ورزشگاه 
واحد کار
 تکرار نشانه ها و آموزش نشانه ی ( غ) و کتاب گاج جامع 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی  لگو بازی
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 شنبه 98/2/21

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قدر آیه چهارم کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران
واحد کار آموزش و پرورش
ص33  - سودو کوی حیوانات
واحد کار
آموزش نشانه ی (غ) تکرار نشانه ها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی   نقاشی با آبرنگ  -  خمیر بازی
زبان  تکرار درسها

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 چهار شنبه 98/2/18

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قدر آیه چهارم کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران
واحد کار آموزش و پرورش
ص 32
واحد کار
کاربرگ رنگ آمیزی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین کاربرگ ساخت خانه مورچه 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی   
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 دوشنبه 98/2/16

نام درس  تکالیف   
قرآن
تکرار سوره ها وسوره قدر آیه سوم کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران
واحد کار آموزش و پرورش
آزمون علمی مرحله دوم
واحد کار
آموزش نشانه (ث)
قصه گویی  قصه خروس آواز خوان
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  نمایش CD
زبان ص 76 و 77

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 یکشنبه 98/2/15

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قدر آیه سوم کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران
واحد کار آموزش و پرورش
ص 32 
واحد کار
رفتن به باشگاه ورزشی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   لگو بازی
زبان                                

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 شنبه 98/2/14

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قدر آیه دوم کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران
واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به عکاسی جهت گرفتن عکس فارغ التحصیلی
واحد کار
رفتن به کانون همدانیان و شرکت در جشن
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان                                

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 چهارشنبه 98/2/11

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قدر آیه دوم کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران
واحد کار آموزش و پرورش
ص 29
واحد کار
آموزش نشانه ی (ص)  - تزیین کاربرگ روز معلم
قصه گویی قصه بچه ها مورد نقد و بررسی قرار گرفت
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  یک ص انجام شود
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد
خلاقیت و کاردستی   بازی روز اسباب بازی
زبان                                

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 سه شنبه 98/2/9

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قدر آیه دوم کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران
واحد کار آموزش و پرورش
ص 28
واحد کار
تکرار نشانه ها
قصه گویی  قصه کاغذ کادو تعریف شود
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  یک ص انجام شود
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی با رنگ انگشتی
خلاقیت و کاردستی   
زبان                              ص 70 و 71        

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 یکشنبه 98/2/8

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قدر آیه اول کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران
واحد کار آموزش و پرورش
تکرار و تمرن نشانه ها
واحد کار
گاج جامع آموزش نشانه ی ظ  - رفتن به ورزشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان                              ص 70 و 71        

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 شنبه 98/2/7

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قدر آیه اول کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران
واحد کار آموزش و پرورش
ص 26
واحد کار
نشانه ظ 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کاربرگ نوشتن 
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیربازی
زبان                              ص 70 و 71        

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 98/2/4

نام درس  تکالیف   
قرآن
سوره قریش کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار جانوران
واحد کار آموزش و پرورش
ص 25
واحد کار
وصل کردن خط چین ها (نوشتن) - کاربرگ مربوط به کویر (هر آنچه در کویر هست)
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی با فوت
خلاقیت و کاردستی   کاربرگ مربوط به واحد کار
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 98/2/2

نام درس  تکالیف    رضایت نامه اردو فراموش نشود
قرآن
سوره قریش کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار 
واحد کار آموزش و پرورش
ص 23 و 24 - گاج علوم کار شد 
واحد کار
آشنایی با فواید درخت و راههای حفاظت از آن  - کاربرگ مربوط به واحد کار 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان  ص 69

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 98/1/31

نام درس  تکالیف    رضایت نامه اردو فراموش نشود
قرآن
سوره قریش کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار 
واحد کار آموزش و پرورش
ص 19 و 20
واحد کار
آموزش نشانه (ض)
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  ریتم جنگل - جنگل - صحرا کار شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیربازی
زبان   تکرار درسهای گذشته

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 98/1/28

نام درس  
قرآن
سوره قریش کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار 
واحد کار آموزش و پرورش
ص 17 و 18
واحد کار
کتاب گاج جامع
قصه گویی قصه بچه ها در کلاس مورد بحث قرار گرفت
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  ریتم جنگل - جنگل - صحرا کار شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی    روز اسباب بازی و بازی با آن
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 98/1/27

نام درس  
قرآن
سوره قریش کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار 
واحد کار آموزش و پرورش
ص  15 و 16
واحد کار
کاربرگ درخت بهاری - آموزش  نشانه ی ( ع )
قصه گویی  قصه درخت بخشنده تعریف شود
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  یک ص انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 98/1/26

نام درس  
قرآن
 آیه چهارم سوره قریش
شعر
 شعرهای واحد کار گیاهان
واحد کار آموزش و پرورش
ص  13 و 14
واحد کار
کاربرگ گیاهان ریشه ای
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  تکنیک رنگ آمیزی با ماژیک 
خلاقیت و کاردستی  نمایش CD
زبان   ص 65 و 66 و 66 کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 98/1/25

نام درس  
قرآن
 آیه سوم سوره قریش
شعر
 شعرهای واحد کار گیاهان
واحد کار آموزش و پرورش
ص  11 و 12
واحد کار
رفتن به باشگاه ورزشی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 98/1/24

نام درس  سوره کافرون
قرآن
 آیه سوم سوره قریش
شعر
 شعرهای واحد کار گیاهان
واحد کار آموزش و پرورش
ص  10
واحد کار
آموزش نشانه ی ط
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی قصه ای که تعریف شده
خلاقیت و کاردستی   
زبان   ص 65 و 66

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 98/1/21

نام درس  سوره کافرون
قرآن
 آیه اول و دوم سوره قریش
شعر
 شعرهای واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
ص  9
واحد کار
تکرار نشانه ها
قصه گویی  قصه دانه ی لوبیا مربوط به دیروز - قصه ی طاها و سهیل در کلاس خوانده شد
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  رستم کوه دریا جنگل را با استفاده از وسایل موجود ساختند
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاردستی فصل بهار
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 98/1/20

نام درس  سوره کافرون
قرآن
 آیه اول و دوم سوره قریش
شعر
 شعرهای واحد کارگیاهان
واحد کار آموزش و پرورش
ص  7
واحد کار
کتاب گاج جامع ص 177 و 178 و 179
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  ص 77 کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد
خلاقیت و کاردستی  شکل سازی با نشانه ی ح
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 98/1/19

نام درس  سوره کافرون
قرآن
 تکرار سوره ها + آیه اول و دوم سوره قریش
شعر
 شعرهای واحد کارگیاهان
واحد کار آموزش و پرورش
ص  6 - کلاژ نیازهای گیاهان
واحد کار
کتاب گاج جامع ص 126 و 127 و 128 - 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کاربرگ ریاضی انجام شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  نمایش CD
زبان   ص 65

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 98/1/18

نام درس  سوره کافرون
قرآن
 تکرار سوره ها + آیه اول سوره قریش
شعر
 شعرهای واحد کارگیاهان
واحد کار آموزش و پرورش
ص  8
واحد کار
کتاب گاج جامع ص 64
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   خمیربازی - رفتن به ورزشگاه
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 98/1/17

نام درس  سوره کافرون
قرآن
 تکرار سوره ها
شعر
 شعرهای واحد کارگیاهان
واحد کار آموزش و پرورش
ص 5
واحد کار
آموزش هم آغاز و هم پایان نشانه ی (ح)
قصه گویی  قصه عید یکی از بچه ها در کلاس بحث و گفتگو شد
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   ص64

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/12/21

نام درس  سوره کافرون
قرآن
 
شعر
 شعرهای واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
ص 42  
واحد کار
 تکرار آموزش نشانه ی ذ
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کاربرگ فصل بهار
 طرح سو دو کو  2ص انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی با رنگ انگشتی
خلاقیت و کاردستی  نمایش cd
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/12/20

نام درس  
قرآن
 
شعر
 شعرهای واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
ص 40 و 41
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کاربرگ عید نوروز تزیین شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  نمایش cd
زبان   ص 61 و 62

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/12/۱۹

نام درس  
قرآن
تکرار سوره ها
شعر
 شعرهای واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به ورزشگاه
واحد کار
آموزش نشانه ی ذ به همراه کتاب گاج
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کاربرگ موجودات دریایی
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/12/15

نام درس  
قرآن
سوره کافرون
شعر
 شعرهای واحد کار آب
واحد کار آموزش و پرورش
ص 37
واحد کار
تکرار نشانه ها- کاربرگ مربوطه انجام شد - ساخت گلدان سفالی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش نقاشی روز درختکاری
خلاقیت و کاردستی   تزیین ماهی با پولک و کاموا
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/12/14

نام درس  
قرآن
سوره کافرون
شعر
 شعرهای واحد کار آب
واحد کار آموزش و پرورش
ص 36 آزمایش وسایای که روی آب و زیر آب قرار می گیرند
واحد کار
 کاربرگ هوش
قصه گویی  قصه ی سفر پر خاطره را تعریف کنید
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  2 ص انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/12/13

نام درس  
قرآن
سوره کافرون
شعر
 شعرهای واحد کار آب
واحد کار آموزش و پرورش
ص 35
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاربرگ روز درختکاری
زبان   ص 58

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/12/12

نام درس  
قرآن
تکرار سوره ها
شعر
 شعرهای واحد کار آب
واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به ورزشگاه
واحد کار
تکرار وتمرین همه ی نشانه های آموزش داده شده
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/12/11

نام درس  
قرآن
سوره کافرون
شعر
 شعرهای واحد کار آب
واحد کار آموزش و پرورش
ص 33 و 34
واحد کار
آموزش هم آغاز و هم پایان چ
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کلاژ گل شاداب و پژمرده
زبان   ص 57

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/12/8

نام درس  
قرآن
سوره کافرون
شعر
 شعرهای واحد کار آب
واحد کار آموزش و پرورش
ص32
واحد کار
نقاشی هم آغاز و هم پایان گ
قصه گویی  قصه ی تصویری و نقاشی آن 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   کاربرگ آب
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/12/7

نام درس  
قرآن
سوره کافرون
شعر
 شعرهای واحد کار آب
واحد کار آموزش و پرورش
ص 29
واحد کار
آموزش نشانه ی گ - ریاضی جامع گاج 2 ص انجام شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  2 ص انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آب با آبرنگ
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/12/6

نام درس  
قرآن
تکرار سوره ها
شعر
 شعرهای واحد کار آب
واحد کار آموزش و پرورش
ص 30 و 31
واحد کار
آموزش نشانه ی گ - ریاضی جامع گاج 2 ص انجام شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاردستی گل بمناسبت روز مادر
زبان   ص 56

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/12/5

نام درس  
قرآن
 سوره کافرون کار شود
شعر
 شعرهای واحد کار آب
واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به ورزشگاه
واحد کار
گاج جامع نشانه ی ژ
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  اریگامی قایق
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/12/4

نام درس  
قرآن
 سوره کافرون کار شود
شعر
 شعرهای واحد کار آب
واحد کار آموزش و پرورش
ص 27 و 28
واحد کار
آموزش نشانه ژ
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   خمیر بازی
زبان   ص 55 کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/12/1

نام درس  
قرآن
 سوره کافرون تا آیه 4 کامل کار شود
شعر
 شعرهای واحد کار آب
واحد کار آموزش و پرورش
ص 25 و 26
واحد کار
شکل سازی با نشانه  ی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  تصویر عینیاز کوه و صحرا همراه با کاردستی
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/11/29

نام درس  
قرآن
آیه اول ودوم و سوم سوره کافرون کامل کار شود
شعر
 شعرهای واحد کار ایران
واحد کار آموزش و پرورش
ص 21
واحد کار
آموزش هم آغاز ی
قصه گویی  قصه تصمیم کبری تعریف شد
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  ترکیب رنگ و ساخت تقارن (آموزش تقارن)
خلاقیت و کاردستی   
زبان   ص 52 و 53 و 54

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/11/28

نام درس  
قرآن
آیه اول ودوم و سوم سوره کافرون کامل کار شود
شعر
 شعرهای واحد کار آب
واحد کار آموزش و پرورش
کاربرگ مار - رفتن به ورزشگاه
واحد کار
آموزش هم آغاز و هم پایان نشانه ه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/11/27

نام درس  
قرآن
آیه دوم سوره کافرون کامل کار شود
شعر
 شعرهای واحد کارایران + آب
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کارص 20
واحد کار
آموزش هم آغاز و هم پایان نشانه ه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش کاربرگ هوش و دقت و توجه
خلاقیت و کاردستی   خمیربازی
زبان   ص 50 و 51

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/11/24

نام درس  
قرآن
آیه دوم سوره کافرون کامل کار شود
شعر
 شعرهای واحد کارایران
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کارص 18 و 19
واحد کار
آموزش نشانه پ و کتاب گاج - کاربرگ مخصوص شباهت سنگ ها کار شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  آموزش از کم رنگ به پررنگ
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/11/23

نام درس  
قرآن
تکرار سوره ی عصرو آیه اول کافرون کامل کار شود
شعر
 شعرهای واحد کارایران
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کارص 16 و 17
واحد کار
آموزش نشانه پ و کاردستی پروانه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  1 ص از خانه های 9 تایی کامل شود
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/11/17

نام درس  
قرآن
 سوره ی عصرکامل کار شود
شعر
 شعرهای واحد کارایران + ای ایران مرز پر گهر در منزل تمرین شود
واحد کار آموزش و پرورش
کاربرگ مربوط به 22 بهمن - کتاب کار ص15
واحد کار
آمادگی برای اجرای جشن و مراسم 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/11/16

نام درس  
قرآن
 سوره ی عصرکامل کار شود
شعر
 شعرهای واحد کارایران + ای ایران مرز پر گهر در منزل تمرین شود
واحد کار آموزش و پرورش
ص 14
واحد کار
کتاب گاج آموزش نشانه ی اِ
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  3 ص انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش نقاشی آثار تاریخی اصفهان
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/11/15

نام درس  
قرآن
 سوره ی عصرتا آیه4 تکرار و تمرین شود
شعر
 شعر ای ایران مرز پر گهر در منزل تمرین شود
واحد کار آموزش و پرورش
ص 13  - ریاضی مفهوم عدد 9
واحد کار
 آموزش نشانه اِ
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  مفهوم قرینه یابی و نقاشی
خلاقیت و کاردستی   
زبان   ص 49

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/11/14

نام درس  
قرآن
 سوره ی عصرتا آیه4 کرار و تمرین شود
شعر
 شعر ای ایران مرز پر گهر در منزل تمرین شود
واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به باشگاه ورزشی و برگزاری مسابقه
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  شکل سازی ق و اریگامی قایق - لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/11/13

نام درس  
قرآن
 سوره ی عصرایه اول و دوم و سوم تکرار و تمرین شود
شعر
 شعر ای ایران مرز پر گهر در منزل تمرین شود
واحد کار آموزش و پرورش
تزیین قاب ورود امام به ایران
واحد کار
آموزش هم آغاز و هم پایان ق
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیربازی
زبان   ص 48

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/11/10

نام درس  
قرآن
 سوره ی عصر تکرار و تمرین شود
شعر
 شعرهای واحد کارایران- شعر زمستان - ای ایران مرز پر گهر در منزل تمرین شود
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار ص 12 تزیین فرش با استفاده از شابلون
واحد کار
شکل سازی با نشانه ی چ - کاربرگ مفهوم راست و چپ - طبقه بندی سنگها براساس اندازه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  سفال ساخت صورتک - بازی روز اسباب بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/11/9

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل تکرار و تمرین شود
شعر
 شعرهای واحد کارایران
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب گاج جامع آموزش هم آغاز و هم پایان ج
واحد کار
کاربرگ وصل کردن خط چین ها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  علوم گاج جامع ص 171 و 172
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  2 ص کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   تزیین پرچم ایران با پولک و کاموا و نی - چاپ مواد طبیعی روی پارچه ی سفید
زبان   ص47 انجام شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/11/8

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل تکرار و تمرین شود
شعر
 شعرهای واحد کارایران
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموزص 10 و 11
واحد کار
آزمایش علوم انواع خاک ها و عبور آب از آنها انجام شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   ص47 انجام شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/11/3

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل
شعر
 شعرهای واحد کار ایران + زمستان + سرود ملی
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - تزئین پرچم ایران با پولک و رنگ اکلیلی
واحد کار

کاربرگ - مفهوم کوتاه و بلند، چپ و راست

قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  صبقه بندی سنگها از نظر شکل و اندازه
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش ترکیب رنگ و ساخت رنگ قهوه ای
خلاقیت و کاردستی  بازی و روز لسباب بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/11/2

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل
شعر
 شعرهای واحد کار ایران + زمستان + سرود ملی
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز ص 8 - افزایش دقت و تمرکز
واحد کار

کتاب گاج علوم آشنایی با حشرات و چرخه ی زندگی قورباغه

قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  ص 59 و 60
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد
خلاقیت و کاردستی  کارت پستال چتر و روز بارانی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/11/1

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل
شعر
 شعرهای واحد کار ایران + زمستان + سرود ملی
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز ص 5 - آشنایی با پرچم ایران و نقشه ایران و اصفهان
واحد کار

کتاب گاج جامع ص 46  - گاج جامع ریاضی ص 117 و 118 و 119 آموزش دسته بندی

آموزش مفهوم عدد 8

قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  نمایش CD
زبان   ص 43 و 44

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/10/30

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل
شعر
 شعرهای واحد کار خانه + ایران
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم آغاز ت
واحد کار
 رفتن به ورزشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/10/29

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل آیه  سوم
شعر
 شعرهای واحد کار خانه
واحد کار آموزش و پرورش
بازدید از آتش نشانی
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/10/26

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل آیه  سوم
شعر
 شعرهای واحد کار خانه
واحد کار آموزش و پرورش
ترکیب رنگ و ساختن رنگ سبز ، بنقفش و نارنجی
واحد کار
 وصل کردن خط چین ها و تقویت مهارت نوشتن - دسته بندی سنگ ها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش بازی روز اسباب بازی - جشن تولد طاها جان
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/10/25

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل آیه  اول ودوم - فردا برگه رضایت بازدید آتش نشانی را همراه خود بیاورند
شعر
 شعرهای واحد کار زمستان و خانه
واحد کار آموزش و پرورش
ص 37 و 38 درس همکاری - کتاب ریاضی گاج ص 114 و115 و 116
واحد کار
 
قصه گویی  قصه ی چغندر بزرگ و به همراه اجرای نمایش
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  ص 55 و56 و 57
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/10/24

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل آیه دوم
شعر
 شعرهای واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آزمون علمی  - آموزش خزندگان و نوع حرکت آنها
واحد کار
آموزش نوع پوشش بدن پرندگان و نحوه ی غذا خوردن و بچه دار شدن آنها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  نمایش cd
زبان   ص 41 و42

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/10/23

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل آیه دوم
شعر
 شعرهای واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
 آموزش نشانه ( د) هم آغاز و هم پایان - کتاب گاج - ارگامی خانه
واحد کار
 فردا مسابقه علمی دارند
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  لگو بازب
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/10/22

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل آیه اول 
شعر
 شعرهای واحد کار - آهنگ زمستان
واحد کار آموزش و پرورش
شکر گذاری از نعمت های خداوند ترتیب منطقی - آموزش نشانه ( د) هم آغاز و هم پایان
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیر بازی
زبان   ص 40

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/10/19

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل آیه اول 
شعر
 شعرهای واحد کار خانه 
واحد کار آموزش و پرورش
شکل سازی با نشانه ی (ف)
واحد کار
مشاهده سنگ نرم و سنگ صاف
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   تزیین جعبه کادو
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/10/18

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل آیه اول به همراه قصه
شعر
 شعرهای واحد کار خانه -
واحد کار آموزش و پرورش
 علوم گاج جامع حیوانات بچه زا و تخم گذار کار شد
واحد کار
 بچه ها فردا نهار ماکارونی بیاورند
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  3 ص کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش نقاشی با رنگ انگشتی
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/10/17

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل آیه اول
شعر
 شعرهای واحد کار خانه - آموزش مفهوم عدد7 دوران منطقی مرتب کردن از کوچک به بزرگ
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  ساخت بند انگشتی
خلاقیت و کاردستی  نمایش فیلم
زبان   ص 39 به همراه نمایش

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/10/16

نام درس  
قرآن
 سوره ی فیل آیه اول
شعر
 شعرهای واحد کار خانه - کتاب گاج جامع
واحد کار آموزش و پرورش
هم آغاز ف
واحد کار
رفتن به ورزشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  فردا روز نمایش CD  است یک عدد CD  کارتون بچه ها بیاورند - لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/10/15

نام درس  
قرآن
 سوره ی فلق کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار خانه - شعر با اهنگ زمستان
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش نشانه ی (ف ) و نقاشی هم آغاز و هم پایان ف
واحد کار
 آشنایی با برخی از مشاغل مربوط به ساخت خانه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیر بازی
زبان   ص 37 و 38

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/10/12

نام درس  
قرآن
 سوره ی فلق کار شد
شعر
 شعرهای واحد کار خانه
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش نشانه ی (ای ی )و کتاب گاج انجام شد
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش بازی روز اسباب بازی
خلاقیت و کاردستی   کاردستی کلاه و دستکش ساخته شد
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/10/11

نام درس  
قرآن
آیه پنجم سوره ی فلق
شعر
 شعرهای واحد کار خانه
واحد کار آموزش و پرورش
علوم: در مورد فصل ها و نشانه های آن و وسایل خطرناک کار شد
واحد کار
شکل وسایل خانه در آینده را کشیدند و در مورد آن گفتگو شد
قصه گویی  قصه ی همکاری را تعریف کنند
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  خانه های روستایی نقاشی کشیده شد
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/10/10

نام درس  
قرآن
آیه چهارم سوره ی فلق
شعر
 شعرهای واحد کار خانه
واحد کار آموزش و پرورش
جشن تولد کیان  - کاربرگ خانه
واحد کار
در مورد شکل وسایل خانه در آینده تحقیق کنند
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/10/9

نام درس  
قرآن
آیه چهارم سوره ی فلق
شعر
 شعرهای واحد کار خانه
واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به ورزشگاه
واحد کار
 نقاشی آموزش نشانه ی ( ای ی ی)
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/10/8

نام درس  
قرآن
آیه سوم سوره ی فلق
شعر
 شعر واحد کار خانه
واحد کار آموزش و پرورش
برقراری تناظر یک به یک بین اعضا دو مجموعه - افزایش دقت و تمرکز
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  رنگ انگشتی ساخت منظره زمستانی
زبان   ص 35 و 36

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/10/5

نام درس  
قرآن
آیه سوم سوره ی فلق
شعر
 شعر واحد کار خانه
واحد کار آموزش و پرورش
شکل سازی با نشانه ی و
واحد کار
اجسام کروی شکل مثل کره ی زمین توسط بچه ها با سفال ساخته شد
قصه گویی قصه همسایه نعریف شود
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   ساخت کاردستی خانه با استفاده از فوم و پارچه
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/10/4

نام درس  
قرآن
آیه سوم سوره ی فلق
شعر
 شعر واحد کار خانه
واحد کار آموزش و پرورش
آشنایی با نحوه زندگی مردم (شهری - روستایی - چادر نشین)
واحد کار
آشنایی با دومین و سومین فصل سال
قصه گویی قصه همسایه نعریف شود
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی خانه های شهری
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/10/3

نام درس  
قرآن
آیه سوم سوره ی فلق
شعر
 شعر واحد کار خانه
واحد کار آموزش و پرورش
تشخیص شباهت ها
واحد کار
گاج جامع آموزش شمارش و درک مفهوم عدد آشنایی با مفاهیم کند و تند
قصه گویی  روز دوشنبه ها سی دی بیاورند
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد
خلاقیت و کاردستی   
زبان   ص 34

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/10/2

نام درس  
قرآن
آیه اول ودوم سوره ی فلق
شعر
 شعر واحد کار خانه
واحد کار آموزش و پرورش
دقت و توجه
واحد کار
نقاشی نشانه و
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  رفتن به ورزشگاه - لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/10/1

نام درس  
قرآن
آیه اول ودوم سوره ی فلق
شعر
 شعر واحد کار خانه
واحد کار آموزش و پرورش
ترسیم خطوط زاویه دار و جهت دار
واحد کار
آموزش نشانه و
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیربالزی  و ساخت نشانه ها
زبان   ص 32 و 33   - unite 4

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/9/28

نام درس  
قرآن
آیه  ششم سوره ی ناس
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
تمرین دقت و توجه
واحد کار
شکل سازی با نشانه ی ل
قصه گویی جشن شب یلدا 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  روز اسباب بازی - و بازی با وسایل بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/9/27

نام درس  
قرآن
آیه  پنجم سوره ی ناس
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش وضو
واحد کار
کتاب گاج آموزش نشانه ی ل
قصه گویی  علوم گاج - کارهایی که برایسلامتی مفید است
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   کاردستی کریسمس
زبان   نقاشی آزاد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/9/25

نام درس  
قرآن
آیه  پنجم سوره ی ناس
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آزمایش حس بویاییی
واحد کار
درخت انار ویژه ی شب یلدا - ریاضی گاج جامع - معرفی عدد 6 - کوتاه و بلند- کلفت و نازک
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   زبان 30 و 31

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/9/25

نام درس  
قرآن
آیه ی چهارم سوره ی ناس
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
رعایت بهداشت درمکان های عمومی
واحد کار
کاربرگ اشیا گرم و سرد - رفتن به ورزشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/9/24

نام درس  
قرآن
آیه ی چهارم سوره ی ناس
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
رعایت بهداشت در هنگام بیماریها با استفاده از وسایل شخصی از طریق قصه
واحد کار
نقاشی  هم آغاز و هم پایان ک
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   ص 27 و 28 و 29

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/9/21

نام درس  
قرآن
آیه ی سوم سوره ی ناس
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
رعایت بهداشت در استفاده از پوشاک
واحد کار
نقاشی  هم آغاز و هم پایان ش
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  تشخیص اجسام کروی مثل زمین - نیاز موجودات زنده
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/9/20

نام درس  
قرآن
سوره ی ناس آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
تشخیص طعم ها (آزمایش)
واحد کار
 کتاب گاج هم آغاز و هم پایان ش
قصه گویی  گاج علوم روز و شب
 واحد کار مفاهیم  رنگ آمیزی با گواش سفال های ساخته شده روز قبل
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  4 ص انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/9/19

نام درس  
قرآن
سوره ی ناس آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
سمت راست و چپ تصویر
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   ساخت آدمک با دکمه زیر و رو
زبان 

ص 26 کتاب کلاس

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/9/18

نام درس  
قرآن
سوره ی ناس آیه دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
حالت های ختلف چهره - واکنش صحیح هنگام شادی غم و اندوه
واحد کار
آموزش نشانه ی هم پایان ش ش - رفتن به ورزشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان 

 شماره 7 و 8 ص 25 کتاب کلاس

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/9/17

نام درس  
قرآن
سوره ی ناس آیه اول کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
چیدن و چسباندن در کتاب کار (مرتب کردن از کوتاه به بلند)
واحد کار
آموزش نشانه ی هم آغاز ش ش - گاج جامع دور نزدیک - سبک و سنگین ترتیب منطقی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان 

 شماره 7 و 8 ص 25 کتاب کلاس

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/9/14

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد کامل کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش درست نشستن و راه رفتن و ایستادن
واحد کار
آموزش نشانه ی( ک ) - کتاب گاج جامع
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   پاره کردن کاغذ و چسباندن (تقویت توانایی جسمی و حرکتی
زبان 

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/9/13

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد کامل کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش نشانه ک هم پایان
واحد کار
 علوم : تگرار اعضای داخلی بدن و غذاهای مفید و سالم
قصه گویی  قصه دوست شما آمپول است را در خانه تعریف کنید
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی موضوعی با موضوع نقاشی انسان
خلاقیت و کاردستی   
زبان 

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/9/12

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد کامل کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش

مفهوم مقدار و اندازه

مراحل رشد انسان

واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  مفهوم زیر و رو  و تفاوت و تشابه
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی 

مفهوم عدد 5

مفهوم تفریق

زبان 

 تکرار ص 23به همراه cd

درس جدید Gg کارشد ص 24

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/9/7

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه پنجم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
غذاهای مفید و غیر مفید و رفتن به جاده ی سلامتی
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  آشنایی با طبیعت کوهستانی جنگل - دریا و بیابان و انجام کاربرگ مربوطه
 طرح سو دو کو  3 ص کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   کاربرگ رنگ های اصلی و رنگ کردن با گواش کاربرگ مربوطه
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/9/6

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه چهارم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
واحد کارانسان کار شد - دقت و توجه  وصل کردن با استفاده از خطوط (منحنی - شکسته)
واحد کار
چرخه ی آب - وکتاب گاج جامع
قصه گویی  قصه دوستان خوب در منزل تعریف شود
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  3 ص کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی با آبرنگ
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/9/5

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه چهارم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
واحد کارانسان کار شد - مفهوم سایه
واحد کار
 نقاشی پا تخته هم آغاز اَ - وکتاب گاج جامع- ریاضی مفهوم عدد 4 و الگوی شطرنجی کار شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   ص 22 و 23 کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/9/3

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه چهارم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
واحد کارانسان کار شد - ساخت پازل انسان (کار با قیچی)
واحد کار
 نقاشی هم آغاز اَ - وصل کردن خط چین ها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   ص 20 و 21 کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/8/29

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه سوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
درک مفهوم اندازه و مقدار (کوچک و بزرگ و متوسط)
واحد کار
 نقاشی هم آغاز م  - کتاب علوم گاج کار شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

 بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/8/28

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
شکل سازی با سه گوش ، چهار گوش و گردی
واحد کار
 
قصه گویی  قصه همه جا به نوبت را در منزل تعریف کند
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی قصه گفته شده و درست کردن جلد برای آن
خلاقیت و کاردستی  نمایش cd وسایل نقلیه
زبان   تکرار درس گذشته و قسمت دوم درس 2 ص 20

 بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/8/27

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
درست کردن کتاب توسط بچه ها و تزیین جلد کتاب
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  لگوبازی
زبان   

 بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/8/26

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
ارائه ایده نو برای جلوگیری از حوادث در خیابان
واحد کار
 آموزش نشانه ی (م ) هم آغاز - گاج ریاضی ترتیب منطقی تناظر یک به یک
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیربازی
زبان   ص 18 و 19 کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/8/23

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آداب اجتماعی کمک کردن به یکدیگر
واحد کار
 
قصه گویی  قصه تصویری و حدس آخرین قسمت قصه
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی خلاق
خلاقیت و کاردستی  جوز کردن - پازل
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/8/21

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه اول کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش وسایل نقلیه شخصی و خصوصی
واحد کار
 آموزش هم آغاز ب
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  ورزشگاه - لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/8/20

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه اول کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش وسایل نقلیه شخصی و خصوصی
واحد کار
 آموزش هم آغاز ب
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  ورزشگاه - لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/8/19

نام درس  
قرآن
سوره ی نصرکار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
چیدن خطوط
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  آموزش رنگ های فرعی نارنجی و بنفش
زبان  ص 17و 18 کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/8/12

نام درس  
قرآن
سوره ی نصرکار شد تکرار سوره ی کوثر و توحید
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کارنو آموز - آموزش ریاضی شمارش و آموزش گردی سه گوش و چهار گوش
واحد کار
کتاب گاج ریاضی مفهوم خارج و داخل
قصه گویی   قصه خانم ماه و چراغ راهنمایی را تعریف کند و والدین یاداشت فرمایند
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  زمین از چه چیزی پوشیده شده ترکیب آب و خاک و ساخت گلدان
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   ساخت علامت خطر با چوب بستنی
زبان   درس چهارم

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/8/9

نام درس  
قرآن
سوره ی نصر آیه ی اول و دوم و سوم و چهارم
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار تزیین درخت پاییزی با پولک - کاموا - کاغذ رنگی
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  زمین از چه چیزی پوشیده شده ترکیب آب و خاک و اخت گلدان
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/8/7

نام درس  
قرآن
سوره ی نصر آیه ی اول و دوم و سوم
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار وصل کردن خط چین و رنگ آمیزی چراغ راهنمایی
واحد کار

 نشانه آ  

کاردستی آسیاب درست شد

قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کارت برای اربعین درست شد
زبان   درس چهارم کامل شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/8/6

نام درس  
قرآن
سوره ی نصر آیه ی اول و دوم و سوم
شعر
 شعر واحد کارخیابان
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش نشانه ی آ و هم پایان  آ
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  آشنایی با تابلوهای راهنمایی و رانندگی - لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/8/5

نام درس  
قرآن
سوره نصر آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کارخیابان
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش نشانه ی آ و هم آغاز آ
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیر بازی
زبان   درس چهارم نیمه کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/8/2

نام درس  
قرآن
سوره نصر آیه اول کار شد
شعر
 شعر های واحد کارخیابان
واحد کار آموزش و پرورش
پروژه ی زمین موجودات زنده و غیر زنده
واحد کار

کتاب کار نوآموز -آداب اجتماعی در زدن قبل از وارد شدن - وصل کردن نقطه ها

قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  زنگ بازی در روز اسباب بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/8/1

نام درس  
قرآن
سوره نصر آیه اول کار شد
شعر
 شعر های واحد کارخیابان
واحد کار آموزش و پرورش
سودوکو کار شد
واحد کار

کتاب کار نوآموز

 تقویت توانایی جسمی حرکتی

قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 آموزش سه گوش و چهار گوش

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی 

نقاشی با رنگ انگشتی

زبان  بازی با آهنگ

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/7/29

نام درس  
قرآن
سوره توحید و کوثر تکرارو تمرین شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - ریاضی متناوب یکی در میان آموزش داده شد
واحد کار
نشانه ی ن هم پایان کار شد- رفتن به ورزشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  پاییز و برگ های پاییزی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/7/28

نام درس  
قرآن
سوره توحید و کوثر تکرارو تمرین شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - دور کشی و مفهوم بالا و پایین و شناخت وسایل شخصی کار شد
واحد کار
نشانه ی ن هم آغاز کار شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   خمیر بازی
زبان   درس سوم کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/7/25

نام درس  
قرآن
سوره توحید کامل کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
شکل سازی با نشانه (ر)
واحد کار
بازی روز اسباب بازی - صحبت در مورد آداب غذاخوردن بچه ها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش نقاشی آزد
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/7/24

نام درس  
قرآن
 آیه سوم سوره توحید تکرار و تمرین
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب گاج علوم آشنایی با حس چشایی و بویایی و لامسه
واحد کار
کتاب کار نو آموز 2 ص انجام شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  ترکیب رنگ زرد + آبی رنگ سبز ساخته می شود - مفهوم بالا و پایین صفحه نقاشی کشیده شد
خلاقیت و کاردستی  فردا چند چیز نرم و چند چیز زبر همراه بیاورند
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/7/23

نام درس  
قرآن
 سوره توحید کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش خط صاف خط شکسته و خط منحنی- به همراه کتاب گاج
واحد کار
کتاب کار نو آموز پاره کردن نواری و چسباندن یکی در میان
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاردستی درخت پاییزی ساخته شد - نمایش cd
زبان   درس 2 قسمت اول کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/7/22

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه سوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم پایان نشانه ی (ر) - به همراه کتاب گاج
واحد کار
آموزش دسته بندی به همراه کاربرگ - رفتن به ورزشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/7/21

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه سوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم آغاز نشانه ی (ر) - اریگامی روباه هم آغاز
واحد کار
کتاب کار نو آموز - پیدا کردن اشکال از بین خطوط خط خطی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیربازی 
زبان   درس 2 کامل شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/7/18

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
ص 3 از کتاب کار نو آموز
واحد کار
کاربرگ بهداشت انجام شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 کتاب علوم گاج جامع (حسبویایی و شنوایی و چشایی)

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  با رنگ انگشتی نقاشی کشیده شد- برگه داده شد فنر شوند و نشانه س و خ انجام شود
خلاقیت و کاردستی  پاره کردن و چسباندن
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/7/17

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
2 ص از کتاب کار نو آموز - کتاب کار نوآموز جلد یا فنر شود و فردا بیاورند
واحد کار
زبان درس 2 کار شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 کتاب علوم گاج جامع (حسبویایی و شنوایی و چشایی)

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  بازی کلاسی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/7/16

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه اول  کار شد تکرار و تمرین شود
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
شکل سازی با نشانه ی خ
واحد کار
زبان درس 1 کار شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  کاربرگ و جشن روز جهانی کودک
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  نمایش cd
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یک شنبه 97/7/15

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه اول  کار شد
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم پایان  خ و کتاب گاج کار شد
واحد کار
تقویت توانایی نوشتن
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  نقاشی کلاس ما
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/7/14

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم آغاز خ
واحد کار
ریاضی وصل کردن خط چین ها - خطوط کج - کامل کردن جدول شطرنجی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاربرگ رنگ آمیزی انجام شد
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/7/11

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
نقاشی هم پایان س کشیده شد
واحد کار
کتاب گاج علوم موجودات زنده و غیرزنده
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   کار با سفال - کاردستی آقای آتش نشان ساخته شد
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/7/10

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب گاج جامع - هم آغاز و هم پایان س کار شد
واحد کار
کتاب گاج جامع ریاضی خط عمود ی و افقی و وصل کردن خط چین ها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/7/9

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های سلام لوازم من  آتشنشان بیدار هوشیار - معلم کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم پایان س
واحد کار
 خط باز و بسته خط صاف و منحنی کارشد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  مچاله کردن کاغذ (جسمی و حرکتی) و پرتاب
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/7/8

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های سلام آتشنشان بیدار هوشیار کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم آغاز س
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   اریگامی سک تکمیل کننده هم آغاز س
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/7/7

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های سلام آتشنشان بیدار هوشیار کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 درمورد قوانین وارد شده به کلاس صحبت شد
قصه گویی  قصه عجوا مجول کار شد
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد کار شد
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: محمدطاها لعل ، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، حسین یاری ، ایلیا کریمی ،،،،، کلاس پنجم: محمدامین بختیاروند ، حسین رمضانی ، ابالفضل عطایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، محمدطاها لعل کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،،، مسیح احمدی ، امیرحسین بهاری کلاس دوم: کوروش چراغ ،،،،، علیرضادادخواه،مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، آرین خسرویان ، حسین قدیری کلاس پنجم: ایلیا مرزبان ، محمدحسین رمضانی ، متین رضایی کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: کیان چراغ ، محمد طاها لعل ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول: امیرحسین بهاری ، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس دوم: کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،، امیرمهدی جابری ، شهیار نیکنام کلاس پنجم: محمد هاشمی، محمدامین بختیاروند،آرمین احمدیان کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:طاها لعل ، کیان چراغ ،کامیار کاظمی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ،محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم: مهدی حسن علیزاده ، علیرضا دادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین شریفی ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،،، کلاس پنجم: اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،،،، محمد قضاوی ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان کتابی ، کامیار کاظمی ، کیان چراغ ،،، کلاس اول: پویا کریمی ،،،،،،،، امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی کلاس دوم: علیرضا دادخواه ،،،،،،، کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: مبین مستقیم زاده ، سام محمودی ، ایلیا مرزبان ،،،، کلاس پنجم: متین رضایی ،،،،،،، ابوالفضل شیرانی، رادمهر رحیمی کلاس ششم: سورنا کریمی ، ماهان قبادی پور ، محمد قضاوی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی:کیان چراغ ،،،،،،،، طاها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول: سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ،پویا کریمی کلاس دوم: محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی ،،،،،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، کامیار کاظمی، کیان چراغ،،،،،،، کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس دوم : علیرضا دادخواه،،،،، کوروش چراغ، محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،،، شهیار نیکنام، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : ایلیا مرزبان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم: سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی، امیرحسین جعفرآقایی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ،،،،،،،، طاها لعل، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری ،،، کلاس دوم: کوروش چراغ، مهدی حسن علیزاده،محمدحسن علیزاده کلاس سوم : امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: پرهام کریمی،،،،، حسین یاری، سیدحسین شریفی کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند، ابالفضل عطایی، محمدهاشمی کلاس ششم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی، علی رهنما
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل خفتان، سهیل سلطان الکتابی،کامیارکاظمی کلاس اول : پویا کریمی،،،،،،،،،،، سیدمحمد حسام بنی اشراف، امیرحسین بهاری ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : کوروش چراغ،،،،،،،،،،،، علیرضادادخواه،محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : آرین خسرویان،،،،،،، ایلیا کریمی، بردیا صداقت ،،،،،، کلاس پنجم : آرمین احمدیان،محمد حسین رمضانی،محمدامین بختیاروند کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،،، ارشیا ابومسعودی، علی رهنما
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی