منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 820
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 92 نفر
بازدید دیروز : 230 نفر
بازدید کلی : 386059 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس آمادگی

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/9/21

نام درس  
قرآن
آیه ی سوم سوره ی ناس
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
رعایت بهداشت در استفاده از پوشاک
واحد کار
نقاشی  هم آغاز و هم پایان ش
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  تشخیص اجسام کروی مثل زمین - نیاز موجودات زنده
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/9/20

نام درس  
قرآن
سوره ی ناس آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
تشخیص طعم ها (آزمایش)
واحد کار
 کتاب گاج هم آغاز و هم پایان ش
قصه گویی  گاج علوم روز و شب
 واحد کار مفاهیم  رنگ آمیزی با گواش سفال های ساخته شده روز قبل
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  4 ص انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/9/19

نام درس  
قرآن
سوره ی ناس آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
سمت راست و چپ تصویر
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   ساخت آدمک با دکمه زیر و رو
زبان 

ص 26 کتاب کلاس

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/9/18

نام درس  
قرآن
سوره ی ناس آیه دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
حالت های ختلف چهره - واکنش صحیح هنگام شادی غم و اندوه
واحد کار
آموزش نشانه ی هم پایان ش ش - رفتن به ورزشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان 

 شماره 7 و 8 ص 25 کتاب کلاس

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/9/17

نام درس  
قرآن
سوره ی ناس آیه اول کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
چیدن و چسباندن در کتاب کار (مرتب کردن از کوتاه به بلند)
واحد کار
آموزش نشانه ی هم آغاز ش ش - گاج جامع دور نزدیک - سبک و سنگین ترتیب منطقی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان 

 شماره 7 و 8 ص 25 کتاب کلاس

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/9/14

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد کامل کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش درست نشستن و راه رفتن و ایستادن
واحد کار
آموزش نشانه ی( ک ) - کتاب گاج جامع
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   پاره کردن کاغذ و چسباندن (تقویت توانایی جسمی و حرکتی
زبان 

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/9/13

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد کامل کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش نشانه ک هم پایان
واحد کار
 علوم : تگرار اعضای داخلی بدن و غذاهای مفید و سالم
قصه گویی  قصه دوست شما آمپول است را در خانه تعریف کنید
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی موضوعی با موضوع نقاشی انسان
خلاقیت و کاردستی   
زبان 

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/9/12

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد کامل کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش

مفهوم مقدار و اندازه

مراحل رشد انسان

واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  مفهوم زیر و رو  و تفاوت و تشابه
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی 

مفهوم عدد 5

مفهوم تفریق

زبان 

 تکرار ص 23به همراه cd

درس جدید Gg کارشد ص 24

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/9/7

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه پنجم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
غذاهای مفید و غیر مفید و رفتن به جاده ی سلامتی
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  آشنایی با طبیعت کوهستانی جنگل - دریا و بیابان و انجام کاربرگ مربوطه
 طرح سو دو کو  3 ص کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   کاربرگ رنگ های اصلی و رنگ کردن با گواش کاربرگ مربوطه
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/9/6

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه چهارم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
واحد کارانسان کار شد - دقت و توجه  وصل کردن با استفاده از خطوط (منحنی - شکسته)
واحد کار
چرخه ی آب - وکتاب گاج جامع
قصه گویی  قصه دوستان خوب در منزل تعریف شود
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  3 ص کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی با آبرنگ
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/9/5

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه چهارم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
واحد کارانسان کار شد - مفهوم سایه
واحد کار
 نقاشی پا تخته هم آغاز اَ - وکتاب گاج جامع- ریاضی مفهوم عدد 4 و الگوی شطرنجی کار شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   ص 22 و 23 کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/9/3

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه چهارم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
واحد کارانسان کار شد - ساخت پازل انسان (کار با قیچی)
واحد کار
 نقاشی هم آغاز اَ - وصل کردن خط چین ها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   ص 20 و 21 کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/8/29

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه سوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
درک مفهوم اندازه و مقدار (کوچک و بزرگ و متوسط)
واحد کار
 نقاشی هم آغاز م  - کتاب علوم گاج کار شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

 بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/8/28

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
شکل سازی با سه گوش ، چهار گوش و گردی
واحد کار
 
قصه گویی  قصه همه جا به نوبت را در منزل تعریف کند
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی قصه گفته شده و درست کردن جلد برای آن
خلاقیت و کاردستی  نمایش cd وسایل نقلیه
زبان   تکرار درس گذشته و قسمت دوم درس 2 ص 20

 بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/8/27

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
درست کردن کتاب توسط بچه ها و تزیین جلد کتاب
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  لگوبازی
زبان   

 بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/8/26

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
ارائه ایده نو برای جلوگیری از حوادث در خیابان
واحد کار
 آموزش نشانه ی (م ) هم آغاز - گاج ریاضی ترتیب منطقی تناظر یک به یک
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیربازی
زبان   ص 18 و 19 کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/8/23

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آداب اجتماعی کمک کردن به یکدیگر
واحد کار
 
قصه گویی  قصه تصویری و حدس آخرین قسمت قصه
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی خلاق
خلاقیت و کاردستی  جوز کردن - پازل
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/8/21

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه اول کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش وسایل نقلیه شخصی و خصوصی
واحد کار
 آموزش هم آغاز ب
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  ورزشگاه - لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/8/20

نام درس  
قرآن
سوره ی حمد آیه اول کار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش وسایل نقلیه شخصی و خصوصی
واحد کار
 آموزش هم آغاز ب
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  ورزشگاه - لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/8/19

نام درس  
قرآن
سوره ی نصرکار شد
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
چیدن خطوط
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  آموزش رنگ های فرعی نارنجی و بنفش
زبان  ص 17و 18 کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/8/12

نام درس  
قرآن
سوره ی نصرکار شد تکرار سوره ی کوثر و توحید
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کارنو آموز - آموزش ریاضی شمارش و آموزش گردی سه گوش و چهار گوش
واحد کار
کتاب گاج ریاضی مفهوم خارج و داخل
قصه گویی   قصه خانم ماه و چراغ راهنمایی را تعریف کند و والدین یاداشت فرمایند
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  زمین از چه چیزی پوشیده شده ترکیب آب و خاک و ساخت گلدان
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   ساخت علامت خطر با چوب بستنی
زبان   درس چهارم

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/8/9

نام درس  
قرآن
سوره ی نصر آیه ی اول و دوم و سوم و چهارم
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار تزیین درخت پاییزی با پولک - کاموا - کاغذ رنگی
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  زمین از چه چیزی پوشیده شده ترکیب آب و خاک و اخت گلدان
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/8/7

نام درس  
قرآن
سوره ی نصر آیه ی اول و دوم و سوم
شعر
 شعر واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار وصل کردن خط چین و رنگ آمیزی چراغ راهنمایی
واحد کار

 نشانه آ  

کاردستی آسیاب درست شد

قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کارت برای اربعین درست شد
زبان   درس چهارم کامل شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/8/6

نام درس  
قرآن
سوره ی نصر آیه ی اول و دوم و سوم
شعر
 شعر واحد کارخیابان
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش نشانه ی آ و هم پایان  آ
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  آشنایی با تابلوهای راهنمایی و رانندگی - لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/8/5

نام درس  
قرآن
سوره نصر آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کارخیابان
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش نشانه ی آ و هم آغاز آ
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیر بازی
زبان   درس چهارم نیمه کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/8/2

نام درس  
قرآن
سوره نصر آیه اول کار شد
شعر
 شعر های واحد کارخیابان
واحد کار آموزش و پرورش
پروژه ی زمین موجودات زنده و غیر زنده
واحد کار

کتاب کار نوآموز -آداب اجتماعی در زدن قبل از وارد شدن - وصل کردن نقطه ها

قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  زنگ بازی در روز اسباب بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/8/1

نام درس  
قرآن
سوره نصر آیه اول کار شد
شعر
 شعر های واحد کارخیابان
واحد کار آموزش و پرورش
سودوکو کار شد
واحد کار

کتاب کار نوآموز

 تقویت توانایی جسمی حرکتی

قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 آموزش سه گوش و چهار گوش

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی 

نقاشی با رنگ انگشتی

زبان  بازی با آهنگ

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/7/29

نام درس  
قرآن
سوره توحید و کوثر تکرارو تمرین شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - ریاضی متناوب یکی در میان آموزش داده شد
واحد کار
نشانه ی ن هم پایان کار شد- رفتن به ورزشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  پاییز و برگ های پاییزی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/7/28

نام درس  
قرآن
سوره توحید و کوثر تکرارو تمرین شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - دور کشی و مفهوم بالا و پایین و شناخت وسایل شخصی کار شد
واحد کار
نشانه ی ن هم آغاز کار شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   خمیر بازی
زبان   درس سوم کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/7/25

نام درس  
قرآن
سوره توحید کامل کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
شکل سازی با نشانه (ر)
واحد کار
بازی روز اسباب بازی - صحبت در مورد آداب غذاخوردن بچه ها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش نقاشی آزد
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/7/24

نام درس  
قرآن
 آیه سوم سوره توحید تکرار و تمرین
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب گاج علوم آشنایی با حس چشایی و بویایی و لامسه
واحد کار
کتاب کار نو آموز 2 ص انجام شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  ترکیب رنگ زرد + آبی رنگ سبز ساخته می شود - مفهوم بالا و پایین صفحه نقاشی کشیده شد
خلاقیت و کاردستی  فردا چند چیز نرم و چند چیز زبر همراه بیاورند
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/7/23

نام درس  
قرآن
 سوره توحید کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش خط صاف خط شکسته و خط منحنی- به همراه کتاب گاج
واحد کار
کتاب کار نو آموز پاره کردن نواری و چسباندن یکی در میان
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاردستی درخت پاییزی ساخته شد - نمایش cd
زبان   درس 2 قسمت اول کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/7/22

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه سوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم پایان نشانه ی (ر) - به همراه کتاب گاج
واحد کار
آموزش دسته بندی به همراه کاربرگ - رفتن به ورزشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/7/21

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه سوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم آغاز نشانه ی (ر) - اریگامی روباه هم آغاز
واحد کار
کتاب کار نو آموز - پیدا کردن اشکال از بین خطوط خط خطی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیربازی 
زبان   درس 2 کامل شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/7/18

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
ص 3 از کتاب کار نو آموز
واحد کار
کاربرگ بهداشت انجام شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 کتاب علوم گاج جامع (حسبویایی و شنوایی و چشایی)

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  با رنگ انگشتی نقاشی کشیده شد- برگه داده شد فنر شوند و نشانه س و خ انجام شود
خلاقیت و کاردستی  پاره کردن و چسباندن
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/7/17

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
2 ص از کتاب کار نو آموز - کتاب کار نوآموز جلد یا فنر شود و فردا بیاورند
واحد کار
زبان درس 2 کار شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 کتاب علوم گاج جامع (حسبویایی و شنوایی و چشایی)

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  بازی کلاسی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/7/16

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه اول  کار شد تکرار و تمرین شود
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
شکل سازی با نشانه ی خ
واحد کار
زبان درس 1 کار شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  کاربرگ و جشن روز جهانی کودک
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  نمایش cd
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یک شنبه 97/7/15

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه اول  کار شد
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم پایان  خ و کتاب گاج کار شد
واحد کار
تقویت توانایی نوشتن
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  نقاشی کلاس ما
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/7/14

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم آغاز خ
واحد کار
ریاضی وصل کردن خط چین ها - خطوط کج - کامل کردن جدول شطرنجی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاربرگ رنگ آمیزی انجام شد
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/7/11

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
نقاشی هم پایان س کشیده شد
واحد کار
کتاب گاج علوم موجودات زنده و غیرزنده
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   کار با سفال - کاردستی آقای آتش نشان ساخته شد
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/7/10

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب گاج جامع - هم آغاز و هم پایان س کار شد
واحد کار
کتاب گاج جامع ریاضی خط عمود ی و افقی و وصل کردن خط چین ها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/7/9

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های سلام لوازم من  آتشنشان بیدار هوشیار - معلم کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم پایان س
واحد کار
 خط باز و بسته خط صاف و منحنی کارشد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  مچاله کردن کاغذ (جسمی و حرکتی) و پرتاب
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/7/8

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های سلام آتشنشان بیدار هوشیار کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم آغاز س
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   اریگامی سک تکمیل کننده هم آغاز س
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/7/7

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های سلام آتشنشان بیدار هوشیار کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 درمورد قوانین وارد شده به کلاس صحبت شد
قصه گویی  قصه عجوا مجول کار شد
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد کار شد
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

 

برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : کیان چراغ ،،،،،،،، طه ها لعل ، کامیار کاظمی ،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف محمدجعفرآقایی،امیرحسین بهاری کلاس دوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، سیدحسین شریفی ،حسین یاری کلاس پنجم :محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، امیر حسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:طه ها لعل ،،،،،،، کیان چراغ ، کامیار کاظمی ،،،،،،، کلاس اول : سیدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،پویا کریمی کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ، محممدحسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : پرهام کریمی ، مهدی جابری ، سیدحسین شریفی کلاس پنجم: محمد هاشمی ، محمدامین بختیاروند ، متین رضایی کلاس ششم : سورنا کریمی،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:سهیل سلطان الکتابی ، کیان چراغ ، طه ها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،،، پویا کریمی،سیدحسام بنی اشراف کلاس دوم : کوروش چراغ ،،،،، مهدی حسن علیزاده،علیرضادادخواه کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری ،،،،،، آرین خسرویان ، شهیار نیکنام ،،،،،، کلاس پنجم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، آرمین احمدیان،،،،، کلاس ششم :سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی ، علی رهنما
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: طاها لعل،،،،،،،،، کامیار کاظمی، کیان چراغ ،،،،،، کلاس اول :حسام بنی اشراف، امیرمحمدجعفرآقایی،مسیح احمدی کلاس سوم : اامیرعلی نوروزی، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم: حسین یاری،،،،،،،، ایلیا کریمی، امیرمهدی جابری کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ،ابوالفضل شیرانی،حسین رمضانی کلاس ششم : سورنا کریمی، امیرحسین جعفرآقایی، ارشیاابومسعودی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ کیان چراغ ، کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی کلاس اول:محمدحسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، ،،،،،،،، امیرمحمدجعفرآقایی ،،،،،،،،،،،، کلاس دوم : محمدحسن علیزاده کلاس سوم: امیرعلی نوروزی ، پارسان میرالوند ،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین یاری ،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی،،،، کلاس پنجم : محمدامین بختیاروند ، محمد هاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس ششم:سورنا کریمی ،،،،، علی رهنما ، ارشیا ابومسعودی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : کامیار کاظمی ، سهیل سلطان الکتابی ، طاها لعل کلاس اول : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، مسیح احمدی ،،، کلاس دوم :مهدی حسن علیزاده ،علیرضا دادخواه ، کوروش چراغ کلاس سوم : پارسان میرالوند ، امیرعلی نوروزی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس چهارم : حسین شریفی ، محمدحسین قدیری ، پرهام کریمی کلاس پنجم : متین رضایی ،،،،،،، آرمین احمدیان ، رادمهر رحیمی کلاس ششم:سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی