منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 809
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 120 نفر
بازدید دیروز : 175 نفر
بازدید کلی : 341518 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس آمادگی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 چهارشنبه 97/2/26

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها 
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز  
واحد کار
 حرف ض  و ط کار شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش بازی
خلاقیت و کاردستی  نقاشی و برجسته کاری
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 سه شنبه 97/2/25

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها 
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز  
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی کارشد
خلاقیت و کاردستی  نقاشی و برجسته کاری
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 دوشنبه 97/2/24

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها - اولیا محترم جلسه انجمن کلاسی و آموزش خانواده فردا راس ساعت 15 برگزار می گردد دعوتنامه داده شد
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز  
واحد کار
آداب غذا خ.ردن و تغذیه میان روزمارکارونی 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   بازی  با لگو و توپ بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 یکشنبه 97/2/23

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز  - رفتن به ورزشگاه
واحد کار
 کار با سبزی خشک
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 شنبه 97/2/22

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز  آموزش حرف ش
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی کار شد
خلاقیت و کاردستی   نمایش فیلم
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 چهارشنبه 97/2/19

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز  آموزش حرف س
واحد کار
 رفتن به آتلیه و گرفتن عکس فارغ التحصیلی
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی کار شد
خلاقیت و کاردستی   نمایش فیلم
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 سه شنبه 97/2/18

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز  
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   نمایش فیلم
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 دوشنبه 97/2/17

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز  - جشن روز معلم
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   لغات پدر و مادرو ..

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 یکشنبه 97/2/16

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - آموزش حرف ژ
واحد کار
رفتن به باشگاه
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 شنبه 97/2/15

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
واحد کار انسان
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   کارشد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 سه شنبه 97/2/11

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز- شباهتها کوچک و بزرگ 
واحد کار
 نو آموزانجام شد آموزش حرف ز
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   ساخت کاردستی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 دوشنبه 97/2/10

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز  آموزش خشکی و آب  - اجسام سنگین و سبک بر روی آب
واحد کار
 نو آموزانجام شد 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی کار شد
خلاقیت و کاردستی   
زبان   دروس مرور شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 یکشنبه 97/2/9

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز  آموزش حرف ر
واحد کار
 نو آموزانجام شد 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  رفتن به باشگاه 
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 شنبه 97/2/8

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز 
واحد کار
 نو آموزانجام شد 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیر بازی
زبان   اموزش حرف I حشره insect و مریض ill

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 چهارشنبه 97/2/5

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - آموزش حرف د
واحد کار
 نو آموزانجام شد - فردا صبحانه هماهنگ موز و شیر همراه خود بیاورند
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 نماز ( کپی نماز اول وقت)

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 سه شنبه 97/2/4

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - آموزش حرف د
واحد کار
 انجام شد - فردا صبحانه هماهنگ موز و شیر همراه خود بیاورند
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 دوشنبه 97/2/3

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - برگزاری مسابقه علمی
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   آموزش حرف H

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 یکشنبه 97/2/2

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - رفتن به ورزشگاه
واحد کار
آموزش نماز
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 شنبه 97/2/1

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
ساخت کاردستی بمناسبت ولادت های ماه شعبان
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   آموزش اعداد 7 و8 seven - eight

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 چهارشنبه 97/1/29

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز سایه ها کار شد
واحد کار
آموزش حرف خ
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی وکار با پاستیل کارشد
خلاقیت و کاردستی   بازی با وسایل بازی و نمایش فیلم
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 سه شنبه 97/1/28

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز کار شد
واحد کار
آموزش ترتیب وضو
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 دوشنبه 97/1/27

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز کار شد
واحد کار
آموزش حرف ح 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  [ij ih ;hv an
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   زبان انگلیسی حرف G مثل girl

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 یکشنبه 97/1/26

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز کار شد
واحد کار
رفتن به ورزشگاه
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 چهارشنبه 97/1/22

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز کار شد
واحد کار
 آموزش حرف چ
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 سه شنبه 97/1/21

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز کار شد
واحد کار
 آموزش حرف ج
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 دوشنبه 97/1/20

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  سودوکوی اشکال کارشد
نقاشی خلاق و تست هوش  موضوع آزاد پاستل
خلاقیت و کاردستی   
زبان   لغات Robat - pnpet- ball , ...

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 یکشنبه 97/1/19

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کپی تفاوت اشکال کار شد
واحد کار
 رفتن به ورزشگاه و ورزش
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 شنبه 97/1/18

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز کامل کردن تصاویر و چیدن
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  موضوع ایام عید نوروز
خلاقیت و کاردستی   خمیربازی
زبان   آموزش train - eiephant

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 دوشنبه 96/12/21

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
آموزش شعر صلوات
واحد کار آموزش و پرورش
خانه تکانی
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو آموزش حروف فارسی
نقاشی خلاق و تست هوش  موضوع عید نوروز
خلاقیت و کاردستی   
زبان   آموزش train
قصه

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 یکشنبه 96/12/20

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
آموزش شعر صلوات
واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به ورزشگاه
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  کپی قصه زمین ما کار شده است
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   
قصه

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 شنبه 96/12/19

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
آموزش شعر صلوات
واحد کار آموزش و پرورش
 فصل بهار و خانه تکانی
واحد کار
نو آموز پرچم ایران
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   خمیربازی
زبان  آموزش حرف F  کلمات farm
قصه

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 چهارشنبه 96/12/16

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
آموزش شعر صلوات
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 کپی روز درخت کاری
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 حرف (ث) تمرین شد

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 سه شنبه 96/12/15

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
آموزش شعر صلوات
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نوآموز ایران کار شد
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی کاردستی روز درختکاری
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 دوشنبه 96/12/14

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
آموزش شعر صلوات
واحد کار آموزش و پرورش
 آزاد - صلوات و دینی
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  سودو کوی رنگها
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی کپی خلاقیت کار شد
قصه  
زبان

 آموزش اعداد 5 ,6 five , six

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 یکشنبه 96/12/13

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
آموزش شعر نماز
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  آموزش جنس سنگ (صاف و زبر )کار شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی رفتن به ورزشگاه
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 شنبه 96/12/12

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
آموزش شعر نماز
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش حرف (ت) 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی خمیربازی
قصه  
زبان

 تمرین حرف e

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/12/8

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
آموزش شعر نماز
واحد کار آموزش و پرورش
 نو آموز( انسان و خانه ) پایان
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی نمایش
قصه فیلم
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/12/7

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
آموزش شعر نماز
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  آموزش اعداد 1 و2 و 3 و 4 
نقاشی خلاق و تست هوش  موضوع آزاد
خلاقیت و کاردستی  بازی
قصه  قصه قرآنی حضرت علی (ع)
زبان

آموزش حرف E و لغت egg - elephant

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/12/5

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعر
واحد کار آموزش و پرورش
نو آموز ترکیب رنگها
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  بازی
قصه  
زبان

زبان کار شد کلمه های desk, chair , what is this

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/11/30

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کپی نقشه ایران 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  جدول حروف انگلیسی
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  قصه های قرآنی  سوره کوثر
زبان

 آموزش لغات 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/11/28

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعر
واحد کار آموزش و پرورش
نوآموز کار شد 
واحد کار
واحد کار ایران
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیر بازی
قصه  
زبان

 آموزش لغات میز صندلی مداد whts this

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/11/25

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعر
واحد کار آموزش و پرورش
دهه فجر گواش
واحد کار
کتاب کار نو آموز (کاردستی)
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/11/24

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرجدید
واحد کار آموزش و پرورش
 کپی زیر و رو و بالا و پایین کار شد
واحد کار
کتاب کار نو آموز (کاردستی)
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  نیم دایره
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  نمایش فیلم
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/11/23

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرجدید
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
جشن تولد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  نیم دایره
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  نمایش فیلم
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/11/21

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها آموزش سوره نصر
شعر
 مرور شعرها - پرچم ایران
واحد کار آموزش و پرورش
کار نو آموز- ابزار کار مشاغل 
واحد کار
دهه فجر 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 آموزش و تمرین رنگها

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/11/18

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها 
شعر
 مرور شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
حرف (ب) کار شد
واحد کار
برگزاری جشن دهه فجر
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی موضوع دهه فجر
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/11/17

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها 
شعر
 مرور شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
تمرین جشن دهه فجر
واحد کار
برگزاری جشن دهه فجر
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/11/16

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها 
شعر
 مرور شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
تمرین جشن دهه فجر
واحد کار
دهه فجر
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 رنگها کار شد قرمز آبی و سبز

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/11/15

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها 
شعر
 مرور شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
ورزش
واحد کار
دهه فجر
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/11/14

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها و سوره فلق
شعر
 مرور شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
نو آموز کار شد
واحد کار
دهه فجر
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی خمیربازی
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/11/11

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها و سوره فلق
شعر
 مرور شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
صدای اِ    ِ    کار شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کار با گواش قرینه
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/11/10

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها و سوره فلق
شعر
 مرور شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
 کارنو آموز اختلافهای تصاویر
واحد کار
 کوتاهترین و بلندترین
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/11/8

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها و سوره فلق
شعر
 مرور شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  شکل سنگها
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/11/7

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز خانه
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی خمیربازی
قصه  
زبان

آموزش حرف d     مثل: dag - duck

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/11/3

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
 اردوی پارک ترافیک
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/11/2

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها و شعر فصل زمستان
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 فصل زمستان
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی فصل زمستان
قصه کتاب داستان کار شد
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/10/30

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز شباهتها کار شد
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی خمیربازی
قصه کتاب داستان کار شد
زبان

 تمرین tree - fowr

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/10/27

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
آموزش واحد کار گیاهان عملی و سبزیجات 
 واحد کار علوم  کاردستی گیاهان (درخت)
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی بازی با لگو -  فیلم
قصه  قصه سوره مسد
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/10/26

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش

 کتاب کار نو آموز واحد کارخانه 

واحد کار
آموزش واحد کار گیاهان عملی و سبزیجات 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی بازی فیلم
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/10/25

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش

 

واحد کار
 گیاهان و کپی گیاهان ریشه دار
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی بازی پازل
قصه  
زبان

آموزش اعداد 3 و 4

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/10/23

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش

تا ص 20 کار شد

واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  ص 25 و 26 کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی سفال کار شد درست کردن گوجه و توپ
قصه  
زبان

تکرار کلمه های کارشده  حرف Cc کار شد cat , car

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/10/19

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش

آزمون مسابقه علمی

واحد کار
فیلم و cd
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  بازی و لگو
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/10/18

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش

زبان تمرینات رنگها

واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کارشد
نقاشی خلاق و تست هوش  چراغ راهنمایی کاردستی با پاستل
خلاقیت و کاردستی  بازی و لگو
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/10/17

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش

ورزش

واحد کار
 ورزش
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  کپی رنگ سنگها
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  بازی و لگو
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/10/16

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرورشعر- شعر ایام هفته کار شد
واحد کار آموزش و پرورش

نو آموز کار شد و درست - نادرست - کوتاه و بلند

واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 رنگها  سبز ، آبی ، قرمز ، سفید ، سیاه

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهار شنبه 96/10/13

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرورشعر
واحد کار آموزش و پرورش

کپی کار شد

واحد کار

کپی کار شد

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  کار شد
خلاقیت و کاردستی  باری با اسباب بازی
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/10/12

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرورشعر
واحد کار آموزش و پرورش

ص 8 و ص 9 

اشکال مرتبط و قیچی کاری 

واحد کار

 مسابقه قران حفظ 5 سوره انجام شد

دادن جایزه به تمام دانش اموزان جهت تشویق و ترغیب حفظ سوره های بیشتر

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  ص 22 و ص23
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 


بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/10/9

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرورشعر
واحد کار آموزش و پرورش
 کار نو آموز تغذیه سالم شباهتها سایه
واحد کار

 

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی بازی لگو
قصه  
زبان

 رنگها کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/10/6

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرورشعر12 امام
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار

کپی عدد 2  کار شد

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاردستی کار شد
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/10/5

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرورشعر12 امام
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز شماره 2
واحد کار

کپی خطوط خمیده و راست کار شد

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  قصه قرآنی
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/10/4

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
کپی موجوداتی که در دریا زندگی میکنند
واحد کار

آزاد

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  کپی مورچه ها و محل زندگیشان
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  رنگ انگشتی
خلاقیت و کاردستی بازی با لگو و کاردستی
قصه  
زبان

 مرور شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/10/3

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
 ورزش
واحد کار

 ورزش

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  کپی مورچه ها و محل زندگیشان
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/10/2

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها 
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار

 

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد
خلاقیت و کاردستی  
قصه  کتاب دوستان فداکار
زبان

 تمرین شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/9/27

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها شعر تحول بزرگ
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار

 

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  آموزش اعداد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  لگو بازی
قصه  
زبان

 تمرین شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/9/26

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها شعر تحول بزرگ
واحد کار آموزش و پرورش
 ورزش
واحد کار

 

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  کپی حبابهای کروی و ماهیها کار شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/9/25

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها شعر تحول بزرگ
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار

آزاد

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 لغات جدید کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/9/22

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز جلد 1 کامل شد
واحد کار

 کپی داده شدشباهتها کار شد

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی بازی با اسباب بازی
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/9/21

نام درس  
قرآن
سوره والعصر آموزش داده شد
شعر
 مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
آشنایی با قوانین اجتماعی
واحد کار

 کپی داده شد

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  لگو بازی
قصه  
زبان

 کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/9/20

نام درس  
قرآن
سوره فلق
شعر
 مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
ص  40 و 41 و 42 و 43 
واحد کار

 

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد انجام شد
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/9/19

نام درس  
قرآن
سوره فلق
شعر
 مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
ورزش 
واحد کار

ورزش

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد انجام شد
خلاقیت و کاردستی خمیر بازی کردیم
قصه  نمایش و قصه گویی
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/9/18

نام درس  
قرآن
 مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 نو آموزنکات عبور از خیابان کار شد
واحد کار

مسائل اجتماعی

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی خمیر بازی
قصه  
زبان

 درس مربوز به حرف B  کارشد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/9/14

نام درس  
قرآن
 مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 نو آموز کار شد
واحد کار

 کپی کار شد

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی کاردستی مربوط به ولادت حضرت رسول(ص)
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/9/13

نام درس  
قرآن
 مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار

 

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  صورتک کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  بازی
قصه  نمایش فیلم
زبان

 درس 1 و 2

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/9/12

نام درس  
قرآن
 مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
ورزش
واحد کار

محیط

 واحد کار علوم  کپی سنگهای ریز و درشت
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/9/11

نام درس  
قرآن
 مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز کار شد
واحد کار

 جدید کار شد

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان

 درس hello

Aa کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/9/7

نام درس  
قرآن
 مرور سوره ها
شعر
 مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار

کپی ترکیب سه رنگ

آبی و قرمزو زرد

 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  CD کارتن
زبان  درس 1 کتاب family

 

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یک شنبه 96/9/5

نام درس  
قرآن
 
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
ورزش
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  کپی موجودات زنده اطراف ما روی زمین
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی

 خمیربازی

قصه  
زبان  درس 1 کتاب family

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/9/1

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها بصورت گروهی
شعر

مرور شعرها بصورت گروهی

واحد کار آموزش و پرورش
 نو آموز کار شد
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی

 

قصه  کارتون CD
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/8/30

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها بصورت گروهی
شعر

مرور شعرها بصورت گروهی

واحد کار آموزش و پرورش
 نو آموز کار شد
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی

 

قصه  کارتون CD
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/8/27

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر

مرور شعرها

واحد کار آموزش و پرورش
 نو آموز درخت پاییزی کار شد
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی

 

قصه  
زبان

 مرور لغت های قبلی و لغت های جدید

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/8/24

نام درس  
قرآن
مرور سوره کوثر
شعر

مرور شعر آب

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
کپی صرفه جویی در آب
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی

 کاردستی رحلت

قصه  
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/8/22

نام درس  
قرآن
مرور سوره کوثر
شعر

مرور شعر

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
واحد آب  آبرنگ و رنگ آمیزی
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  یک ص کار شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی

 

قصه  کتاب زلزله خوانده شد
زبان

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/8/21

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر

مرور شعر

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 نواموز کار شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی

 خمیر بازی

قصه  
زبان

 لغات کارشده جدید

pencil-hand-table-red-apple

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/8/20

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر

مرور شعر

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 نواموز کار شد 2 ص
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی

 خمیر بازی

قصه  
زبان

 لغات کارشده جدید

pencil-hand-table-red-apple

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/8/17

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر

مرور شعر

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  موضوع حیوانات کار شد
خلاقیت و کاردستی

 

قصه  
زبان  لغات کارشد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/8/16

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر

مرور شعرها

آموزش شعر جدید عبورازخیابان

واحد کار آموزش و پرورش
ص 23 و 24
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم

 برگه مفهوم تفاوت 

برگه مفهوم شباهت 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی

برگه رنگ آمیزی اشکال هندسی

کاردستی برای تزیین سقف کلاس

قصه نمایش حسنی
زبان  


بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/8/15

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها با نرم افزار صوتی
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
ص 21 و 22
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کتاب سودو کو ص 10 و 11 و 12
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی برگه رنگ آمیزی چراغ راهنمایی
قصه نمایش حسنی
زبان  لغات  تمرین شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/8/14

نام درس  
قرآن
مرور سوره های حمد و توحید و ناس
شعر
مرور شعرهای (چراغ راهنمایی و حیوانات وحشی اهلی واگه ی روز گم شدیم و..)  
واحد کار آموزش و پرورش
 ص 18 و 19 و 20 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کار با سفال (انگور)
قصه  خواندن کتاب شعر درباره سم حیوانات و منقار پرندگان
زبان  لغات قبلی و لغات جدید کار و تمرین شد

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/8/13

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  
زبان  لغات قبلی و لغات جدید کار و تمرین شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/8/10

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
کپی کار شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  کتاب قصه
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/8/9

نام درس  
قرآن
مرور سوره ها
شعر
مرور شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
حیوانات کاردستی
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی قیچی کاری حیوانات اهلی (گاو)
قصه  
زبان  آموزش لغات

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/8/8

نام درس  
قرآن
سوره های توحید حمد و ناس مرور شد
شعر
مرور شد
واحد کار آموزش و پرورش
سودوکو کارشد
واحد کار
 جانوران کار با گواش
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  رنگ آمیزی سفال
قصه  
زبان  آموزش لغات

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/8/6

نام درس  
قرآن
مرور سوره حمد
شعر
آموزش  شعرحیوانات اهلی و وحشی
واحد کار آموزش و پرورش
 نوآموز کار شد 
واحد کار
 حیوانات 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کار با سفال (مار و کاسه )
قصه  قصه و نمایش کار شد
زبان لغات مور شد 

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/8/3

نام درس  
قرآن
آموزش سوره حمد
شعر
مرور شعرها
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کار گواش
قصه  
زبان آموزش لغات

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/8/2

نام درس  
قرآن
 مرور سوره ها
شعر
مرور شعر چراغ راهنمایی و مسواک
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار شد
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کپی موجودات زنده 
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
قصه  کتاب شعر خوانده شد

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یک شنبه 96/7/30

نام درس  
قرآن
 مرور سوره توحید
شعر
مرور شعر چراغ راهنمایی و یشعر یک و دو و سه 
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
بهداشت فردی  و وسایل شخصی توضیح داده شد 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاردستی برگ پاییزی
زبان  


بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/7/26

نام درس  
قرآن
 
شعر
مرور شعر چراغ راهنمایی
واحد کار آموزش و پرورش
 کار با کاغذ
واحد کار
خیابان کار شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی با موضوع آتش نشانی
خلاقیت و کاردستی  
زبان مرور کلمات hello-goodbye-pencil-

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/7/26

نام درس  
قرآن
 
شعر
مرور شعر چراغ راهنمایی
واحد کار آموزش و پرورش
 کار با کاغذ
واحد کار
خیابان کار شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی با موضوع آتش نشانی
خلاقیت و کاردستی  
زبان مرور کلمات hello-goodbye-pencil-


بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/7/25

نام درس  
قرآن
 
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
برگه خیابان رنگ آمیزی شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  مرور کلمات یاد داده شده 


بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/7/24

نام درس  
قرآن
مرور شد
شعر
مرور شد
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 رفتن  به آتش نشانی
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی آشنایی چراغ راهنمایی و رانندگی
زبان   چند کلمه کار شد 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/7/22

نام درس  
قرآن
کار و تمرین سوره ناس و توحید 
شعر
شعرچراغ راهنمایی تمرین شد 
واحد کار آموزش و پرورش
مشاغل صحبت شد
واحد کار
 واحد خیابان کار شد  
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی

کار با پاستل 

زبان   چند کلمه کار شد 


بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/7/19

نام درس  
قرآن
کار و تمرین سوره ناس و توحید 
شعر
شعر ها تمرین شد 
واحد کار آموزش و پرورش
 فصل پاییز شعر کار شد 
واحد کار
 کار شد  
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  روز جهانی پست کار شد
خلاقیت و کاردستی

کار با پاستل 

در دفتر نقاشی

برگه در منزل دررابطه با روز پست 

قصه   قصه و شعر کار شد 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/2/25

نام درس  
قرآن
کارشد 
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد  
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  قصه گویی کار شد
 طرح کره زمین  کارشد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کلاژ حلزون
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/2/24

نام درس  
قرآن
کارشد 
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد  - رفتن به ورزشگاه
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کلاژ شیر
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/2/23

نام درس  
قرآن
کارشد پرسش و پاسخ
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش نقاشی آزاد
خلاقیت و کاردستی  کلاژ ماهی
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/2/20

نام درس  
قرآن
کارشد پرسش و پاسخ
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  پروژه زمین
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش گل سفال
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/2/19

نام درس  
قرآن
کارشد
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کاربرگ  غذای حیوانات
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد - قصه گویی
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی با شابلون
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/2/18

نام درس  
قرآن
سوره کار شد 
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کاربرگ 
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی کلاژ ماهی با پولک
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/2/17

نام درس  
قرآن
سوره قریش  - پرسش و پاسخ
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کاربرگ حیوانات
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد - ورزشگاه
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  ساخت کاغذ کادو
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/2/16

نام درس  
قرآن
سوره قریش  - پرسش و پاسخ
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کاربرگ
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی خلاق
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/2/13

نام درس  
قرآن
سوره قریش  - پرسش و پاسخ
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کاربرگ
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد - جشن روز معلم
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی کار با گل سفال
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/2/12

نام درس  
قرآن
سوره قریش  - پرسش و پاسخ
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کاربرگ
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد - 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی با دست
خلاقیت و کاردستی  لگو بازی
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/2/11

نام درس  
قرآن
سوره قریش 
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کاربرگ
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد - 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  سو دو کو کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/2/10

نام درس  
قرآن
 آیه ی اول و دوم سوره قریش 
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
 ورزشگاه
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد - کاربرگ 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/2/9

نام درس  
قرآن
 سوره قریش 
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی کلاژ قورباغه
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/2/6

نام درس  
قرآن
 سوره کافرون
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز  - کاربرگ صرفه جویی آب
واحد کار
کتاب کار نو آموز کار شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کار شد و قصه نگین قرمز
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کار با گل سفال
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/2/4

نام درس  
قرآن
 سوره کافرون
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز  - مسابقه علمی برگزار شد
واحد کار
کتاب کار کار شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  کلاژ عید مبعث
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/2/3

نام درس  
قرآن
 سوره کافرون
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - خاله گلدونه و جوجه نازدونه - مسابقه علمی دارند
واحد کار
 ورزشگاه
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی خمیر بازی
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/2/2

نام درس  
قرآن
پایان سوره کافرون
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی کلاژ فصل بهار
زبان  مرور زبان

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/1/30

نام درس  
قرآن
کار شد
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
 برنامه صبحانه همگانی در حیاط با توضیحات کارشناس مرکز بهداشت
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی رنگ انگشتی - نقاشی منظره بهاری
خلاقیت و کاردستی کار با گل سفال
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 96/1/29

نام درس  
قرآن
 سوره ی کافرون
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کارشد
 طرح سو دو کو  کارشد
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/1/28

نام درس  
قرآن
 سوره ی کافرون
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کارشد
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی درخت بشندهخ
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/1/26

نام درس  
قرآن
ایه چهارم سوره ی کافرون
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز- آموزش خطوط
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش نقاشی و آموزش گیاهان ریشه ای 
خلاقیت و کاردستی  نقاشی خلاق
زبان  باز آموزی کتاب زبان

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 96/1/23

نام درس  
قرآن
ایه اول و دوم و سوم سوره ی کافرون
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز- مراسم جشن تولد
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کارشد 
نقاشی خلاق و تست هوش  رنگ انگشتی
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 96/1/21

نام درس  
قرآن
ایه اول و دوم و سوم سوره ی کافرون
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز- نهار در حیاط
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کارشد 
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 96/1/20

نام درس  
قرآن
ایه اول و دوم سوره ی کافرون
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
رفتن به ورزشگاه
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  کلاژ درختان بهاری
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 96/1/19

نام درس  
قرآن
سوره ی قدر 
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
رفتن به ورزشگاه
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  پروژه کره زمین
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/12/22

نام درس  
قرآن
سوره ی قدر 
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
رفتن به ورزشگاه
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  پروژه کره زمین
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/12/21

نام درس  
قرآن
سوره ی قدر کامل شد
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
نشانه ژ آموزش داده شد
 واحد کار علوم  فعالیت آزاد
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  درس هفتم مرور شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/12/18

نام درس  
قرآن
سوره ی قدر
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
پروژه زمین
واحد کار
بازی در حیاط
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/12/17

 

نام درس  کارشد
قرآن
سوره ی قدر
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - هم آغاز نشانه ی (ح)
واحد کار
بازی در حیاط
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاردستی خروس
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/12/15

 

نام درس  کارشد
قرآن
سوره ی قدرچهار آیه 
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - عدم تعلق یک شی به مجموعه
واحد کار
 رفتن به ورزشگاه
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاردستی روز دختکاری
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/12/14

 

نام درس  کارشد
قرآن
سوره ی قدر - پرسش و پاسخ
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - چرخه آب  -آب سالم و ناسالم
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی و کلاژ روز درذختکاری
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/12/11

 

نام درس  کارشد
قرآن
کارشد 
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - حالتهای مختلف آب
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کارشد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیربازی
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/12/10

 

نام درس  
قرآن
کارشد - پرسش و پاسخ
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز 
واحد کار
نقاشی خلاق
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  رنگ آمیزی کره زمین با گواش
 طرح سو دو کو  کارشد
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/12/9

 

نام درس  
قرآن
آیه  سوم سوره قدر
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز 
واحد کار
قصه تصمیم خوب
 واحد کار علوم  کاشتن گل در حیاط مدرسه
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/12/8

 

نام درس  
قرآن
آیه  سوم سوره قدر
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز 
واحد کار
قصه تصمیم خوب
 واحد کار علوم  کاشتن گل در حیاط مدرسه
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/12/7

 

نام درس  
قرآن
آیه  سوم سوره قدر
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - نشانه (ض) آموزش داده شد
واحد کار
 شمارش تلفیقی با کاردستی
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی قطره باران و چرخه آب
خلاقیت و کاردستی  
زبان  درس 4 مرورشد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/12/4

 

نام درس  
قرآن
آیه  سوم سوره قدر
شعر
 کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - نقاشی مصرف آب 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کار شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی کلاژ چرخه آب
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/12/3

 

نام درس  
قرآن
آیه  دوم سوره قدر
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - نشانه (ط ) آموزش داده شد
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کار شد
 طرح سو دو کو  کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی کلاژ وسیله آبی من
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 دوشنبه 95/12/2

 

نام درس  
قرآن
آیه  دوم سوره قدر
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - نشانه (ط ) آموزش داده شد
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمی  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  آموزش نقاشی هفت سین - 
خلاقیت و کاردستی  خمیربازی
زبان  درس 3 مرور شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 یکشنبه 95/11/30

 

نام درس  
قرآن
آیه اول سوره قدر
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - اردو
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمی  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 شنبه 95/11/30

 

نام درس  
قرآن
آیه اول سوره قدر
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز -
واحد کار
 کاربرگ واحد کار
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  پروزه انجام شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی زندگی
خلاقیت و کاردستی  
زبان  درس2 مرور شد 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 چهارشنبه 95/11/27

 

نام درس  
قرآن
شعر قران
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز -
واحد کار
 کاربرگ واحد کار
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  پروزه انجام شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  ساخت پازل با آثار تاریخی ایران
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 چهارشنبه 95/11/27

 

نام درس  
قرآن
شعر قران
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز -
واحد کار
 کاربرگ واحد کار
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  پروزه انجام شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  ساخت پازل با آثار تاریخی ایران
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

 سه شنبه 95/11/26

 

نام درس  
قرآن
شعر قران
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز -
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  سودکو
نقاشی خلاق و تست هوش

ترکیب رنگ

نقاشی روز (مه )

خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/11/25

 

نام درس  
قرآن
 سوره فیل کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز -
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش نقاشی با نشانه (ص)
خلاقیت و کاردستی لگو بازی
زبان  مرور کتاب زبان

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/11/24

 

نام درس  
قرآن
 سوره فیل کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - آموزش نشانه (ص )
واحد کار
کاربرگ واحد کار ، کار شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/11/23

 

نام درس  
قرآن
 سوره فیل کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - تکرار نشانه( غ - ح )
واحد کار
کاربرگ کار شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/11/20

 

نام درس  
قرآن
 آیه چهارم سوره فیل کار شد
شعر
  شعرمه
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - هم آغاز نشانه( غ )
واحد کار
 ماژکار شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کار شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش نقاشی با آبرنگ
خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/11/19

 

نام درس  
قرآن
 آیه سوم سوره فیل کار شد
شعر
  شعرمه
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  2 ص کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی 22 بهمن
خلاقیت و کاردستی کاردستی پرچم با کاموا
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/11/18

 

نام درس  
قرآن
 سوره فیل کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی لگو بازی
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/11/17

 

نام درس  
قرآن
 سوره فیل کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - هم آغاز نشانه (ح - ح) - ورزشگاه
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  قصه آزاد
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاردستی دهه فجر
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/11/16

 

نام درس  
قرآن
آیه دوم سوره فیل کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - هم آغاز نشانه (ح - ح)
واحد کار
نقاشی واحد کار
 واحد کار علوم  دانش آموزان مسواک به همراه داشته باشند فلوراید تراپی دارند
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  
زبان  کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/11/13

 

نام درس  
قرآن
کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز -
واحد کار
کاربرگ واحد کار ایران
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کار شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 نقاشی بازدید از آکواریوم

خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/11/12

 

نام درس  
قرآن
کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز 
واحد کار
 اردوی آکواریوم
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/11/11

 

نام درس  
قرآن
کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - هم آغاز کار شد
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 نقاشی انگشتی - نماد پرچم ایران ساخته شد

خلاقیت و کاردستی  
زبان  کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/11/10

 

نام درس  
قرآن
کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز 
واحد کار
 رفتن به ورزشگاه
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 نقاشی ازاد

خلاقیت و کاردستی  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/11/9

 

نام درس  
قرآن
کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی کاردستی جادویی
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/11/6

 

نام درس  
قرآن
کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - نقاشی واحد کار
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  خمیر بازی
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/11/5

 

نام درس  
قرآن
کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - کاربرگ دقت و توجه
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/11/4

 

نام درس  
قرآن
کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - کاربرگ دقت و توجه
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/11/3

 

نام درس  
قرآن
کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - آشنایی با هم آغاز (ع)
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

نقاشی همکاری در کارها

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/11/2

 

نام درس  
قرآن
کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

نقاشی آزاد

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/10/28

 

نام درس  
قرآن
کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - کاربرگ و آموزش نشانه (ذ)
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی کاردستی خانواده
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/10/29

 

نام درس  
قرآن
کار شد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - کاربرگ دقت و توجه 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کارشد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی خمیربازی
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/10/27

 

نام درس  
قرآن
 تکرار و تمرین شود مسابقه قرآنی دارند
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - آموزش نشانه (ذ)
واحد کار
 مسابقه علمی
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  فعالیت آزاد
نمایش فیلم  
زبان  کارشد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/10/26

 

نام درس  
قرآن
 تکرار و تمرین شود - 
شعر
  شعر- قصه برفی کوچولو تعریف شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - کاربرگ نشانه ی (ی - ی) - آیه بالوالدین ااحسانا کار شد
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/10/25

 

نام درس  
قرآن
آیه اول ودوم سوره نصر تکرار و تمرین شود
شعر
  شعر- واحد کار خانه 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - هم آغاز نشانه ی ( ی -ی )
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی نجاری
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/10/22

 

نام درس  
قرآن
آیه دوم سوره نصر تکرار و تمرین شود
شعر
  شعر- واحد کار خانه 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - کاربرگ
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  انجام شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی کاردستی تسبیح ( هماهنگی چشم و دست)
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/10/19

 

نام درس  
قرآن
تکرار سوره ها
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - هم پایان نشانه (پ)
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  قصه مادر بزرگ تعریف شود
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی ساخت عروسک انگشتی - خمیر بازی
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/10/18

 

نام درس  
قرآن
آیه اول سوره نصر
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - هم آغاز نشانه (پ)
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی ساخت عروسک انگشتی - لگو بازی
نمایش فیلم  
زبان  کارشد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/10/15

 

نام درس  
قرآن
آیه اول سوره نصر
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - کاربرگ نشانه (د)
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  انجام شد
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی کلاژ آدم برفی و منظره زمستان و تزیین آن
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/10/14

 

نام درس  
قرآن
 سوره فلق
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - هم پایان نشانه ی ( ه) 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کار شد
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  خمیربازی
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/10/13

 

نام درس  
قرآن
 آیه 5 سوره فلق
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز -
واحد کار
 هم آغاز نشانه ( ه)
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 نقاشی گروهی 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/10/12

 

نام درس  
قرآن
 آیه 4 سوره فلق
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  قصه ی هدیه به مادر
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/10/11

 

نام درس  
قرآن
 آیه 4 سوره فلق
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
هم آغاز نشانه (ک)
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 رنگ انگشتی

خلاقیت و کاردستی  کلاژ زبان
نمایش فیلم  
زبان  کارشد

 بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/10/8

 

نام درس  
قرآن
 
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
خانه
 واحد کار علوم  آموزش موجودات زنده و غیر زنده
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  پروژه زمین
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 رنگ انگشتی

خلاقیت و کاردستی  کلاژ کریسمس
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/10/6

 

نام درس  
قرآن
سوره فلق تکرار 2 آیه 
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
آموزش هم پایان نشانه ی (ش)
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 نقاشی آزاد

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/10/5

 

نام درس  
قرآن
سوره فلق 2 آیه کار شد
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز- عدم تعلق یک شی به یک مجموعه
واحد کار
واحد کار انسان - ساخت آدم برفی
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/10/4

 

نام درس  
قرآن
سوره فلق 
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز- 
واحد کار
 آموزش نشانه ی ش (هم آغاز)
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 نقاشی واحد کار خانه

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/10/1

 

نام درس  
قرآن
دوره شد
شعر
  شعر واحد کارخانه  - کاربرگ نشانه خ
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز- 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 نقاشی 

خلاقیت و کاردستی  خمیر بازی - آدم برفی
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/9/29

 

نام درس  
قرآن
دوره شد
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز- سه صفحه آموزش وضو
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 نقاشی جادویی

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  کارشد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/9/28

 

نام درس  
قرآن
تا آخر آیه سوره ناس 
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - قصه گویی
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 نقاشی با رنگ انگشتی

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/9/24

 

نام درس  
قرآن
سه  آیه سوره ناس و تکرار سوره ها
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
کتاب مربی بحث و گفتگو
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  لگو بازی
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/9/23

 

نام درس  
قرآن
سه  آیه سوره ناس و تکرار سوره ها
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
آشنایی با حواس پنجگانه(حس بویایی)
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  ص 26 و 27 و 28 تکرار و تمرین
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/9/22

 

نام درس  
قرآن
دو آیه سوره ناس و تکرار سوره ها
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
 هم پایان  نشانه ی (ف)
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  خمیربازی
نمایش فیلم  
زبان  کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/9/21

 

نام درس  
قرآن
دو آیه سوره ناس
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
 هم آغاز نشانه ی (ف)
 واحد کار علوم  حس چشایی و آشنایی با حواس پنج گانه 
 واحد کار مفاهیم  قصه ی دوست شما آمپول تعریف شود
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/9/20

 

نام درس  
قرآن
تکرار سوره ها
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز مراحل رشد انسان  - کاربرگ نشانه ( ت)
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

نقاشی چاق و لاغر

خلاقیت و کاردستی نمایش خلاق (انسان نابینا)
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/9/17

 

نام درس  
قرآن
تکرار سوره ها
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز مراحل رشد انسان  - کاربرگ نشانه ( ت)
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

نقاشی چاق و لاغر

خلاقیت و کاردستی نمایش خلاق (انسان نابینا)
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/9/17

 

نام درس  
قرآن
تکرار سوره ها
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز  - کاربرگ نشانه ( ل)
واحد کار
 هم پایان نشانه ی ( ت)
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 تکمیل نقاشی - نقاشی آبرنگ

خلاقیت و کاردستی آدمک
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/9/16

 

نام درس  
قرآن
سوره عصر 
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز 
واحد کار
 هم آغاز نشانه ی ( ت)
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی رنگ انگشتی
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/9/15

 

نام درس  
قرآن
سوره عصر تا آخر آموزش داده شد
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز - رنگ انگشتی
واحد کار
 
 واحد کار علوم  آشنایی با اعضای بدن انسان با ماکت 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  چسباندن اعضای بدن با برچسب
نمایش فیلم  
زبان  ص 32 و 33 کامل شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/9/14

 

نام درس  
قرآن
آیه ی چهارم سوره ی عصر قصه ی دوستان خوب
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز 
واحد کار
هم پایان  نشانه ج
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/9/13

 

نام درس  
قرآن
تکرار سوره های حمد توحید و کوثر و آیه سوم سوره عصر 
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز 
واحد کار
هم آغاز نشانه ج
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  آموزش خطوط اراده کاربرگ
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  انجام شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/9/9

 

نام درس  
قرآن
آیه سوم سوره عصر 
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
 تکرار نشانه های آموزش داده شده
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش

 نقاشی بمناسبت شهادت امام رضا(ع)

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/9/7

 

نام درس  
قرآن
آیه سوم سوره عصر 
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز کاردستی ماشین
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/9/6

 

نام درس  
قرآن
تکرار سوره های حمد - کوثر - توحید و سوره عصر 2 آیه
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز کاردستی ماشین
واحد کار
 انسان
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  آموزش هم آغاز نشانه (ق)
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

نقاشی غذای سالم و ناسالم

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  کارشد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/9/3

 

نام درس  
قرآن
آیه ی اول و دوم سوره عصر کار شد
شعر
  شعر 
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز تکرار وتمرین نشانه ها
واحد کار
کلاژ انسان
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

نقاشی با ماژیک

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/9/2

 

نام درس  
قرآن
آیه ی اول و دوم سوره عصر کار شد
شعر
  شعر واحد کار انسان
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز
واحد کار
نقاشی  صدای واو کشیده شد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش

 کلاژ هوای آلوده

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/9/1

 

نام درس  
قرآن
اغاز سوره عصر
شعر
  شعر واحد کار انسان
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز
واحد کار
آموزش نشانه ها و آموزش صدای واو
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  کارشد
قصه گویی  
بازی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/8/29

 

نام درس  
قرآن
تمرین سوره حمد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز
واحد کار
تکرار و تمرین نشانه های آموزش داده شده
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی لگو بازی
نمایش فیلم  
زبان  کارشد
قصه گویی  
بازی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/8/26

 

نام درس  
قرآن
تمرین سوره حمد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز
واحد کار
نقاشی آزاد
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی بازی با گل سفال
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/8/24

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
 کتاب کار نو آموز
واحد کار
 کاردستی روز کتابخوانی
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم هم آغاز نشانه ی ( ل)
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  واحد کار خلاقیت
نمایش فیلم  
زبان  زبان
قصه گویی  
بازی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/8/23

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم رنگ انگشتی
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/8/22

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
 کلاژ خیابان
واحد کار
 کتاب کار نو آموز
 واحد کار علوم  سفال
 واحد کار مفاهیم هم پایان نشانه (ب)
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  زبان
قصه گویی  
بازی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/8/19

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 کتاب کار نو آموزقصه گویی با تصاویر
 واحد کار علوم  سفال
 واحد کار مفاهیم هم آغاز نشانه (ب)
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  بازی در حیاط
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/8/18

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره حمد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
 کاربرگ ریاضی
واحد کار
 کتاب کار نو آموز آشنایی با مشاغل 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم هم پایان  نشانه (ز) 
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام شد
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/8/17

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره حمد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
 نقاشی
واحد کار
 کتاب کار نو آموز آشنایی با مشاغل 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم هم آغاز نشانه (ز) 
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  جشن پفیلا
نمایش فیلم  
زبان  زبان
قصه گویی  
بازی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/8/10

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره حمد
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 کتاب کار نو آموز شمارش گودی چهارگوش سه گوش
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم هم پایان نشانه ی آ
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 رنگ آمیزی با رنگ انگشتی

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  زبان
قصه گویی  
بازی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/8/9

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره حمد
شعر
  شعر واحد کار خیابان
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 کتاب کار نو آموز
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم قصه سفر به یاد ماندنی
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  زبان
قصه گویی  
بازی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/8/8

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره حمد
شعر
  شعر واحد کار خیابان
واحد کار آموزش و پرورش
مروری بر نشانه های آموزش داده شده
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  اشنایی با تابلویهای راهنمایی و رانندگی تابلوی ایست  تابلوی محل عبور حیوانات
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  کلاژ با برگهای پاییزی
نمایش فیلم  
زبان  زبان
قصه گویی  
بازی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 95/8/5

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار نو آموز
واحد کار
هم پایه نشانه (ن)
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل  اردوی آتش نشانی
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/8/4

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
نقاشی خیابان و رفتگر زحمتکش
واحد کار
کتاب و کار نو آموز پاره کردن به صورت نواری و یک در میان زرد و قرمز چسباندن
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 انجام شد

خلاقیت و کاردستی کلاژبا برگهای خشک
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 95/8/3

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره توحید
شعر
  شعر
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش نشانه ی خط هم آغاز
واحد کار
کتاب کار نوآموز عدم تعلق یک شی به یک مجموعه آداب اجتماعی در زدن
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل کتاب کار نوآموز
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  کارشد
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  کارشد
قصه گویی  
بازی  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 95/8/2

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره توحید
شعر
  شعرسلام
واحد کار آموزش و پرورش
 واحد کار خیابان و آشنایی با چراغ راهنمایی به همراه کاربرگ
واحد کار
قصه همه جا بع نوبت
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل کتاب کار نوآموز
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 95/8/1

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره توحید
شعر
  شعرسلام
واحد کار آموزش و پرورش
 واحد کار خیابان و آشنایی با چراغ راهنمایی به همراه کاربرگ
واحد کار
آموزش صحیح مسواک زدن
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل کتاب کار نوآموز تناظر یک به یک
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی لگو بازی
 تغذیه  خوردن تغذیه
   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 95/7/27

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره توحید
شعر
  شعرسلام
واحد کار آموزش و پرورش
 زبان آموزی هم آغاز با نشانه خ
واحد کار
کاردستی و نقاشی پروانه
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل آموزش تازدن چسباندن و نقاشی
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی لگو بازی
 تغذیه  خوردن تغذیه
   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/7/19

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره توحید آیه اول
شعر
 
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش کوتاه و بلند با کار برگ
واحد کار
رنگ آمیزی
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل  کاربرگ توجه و تمرکز
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی جشن کودک به همراه عکس
 تغذیه  خوردن تغذیه آش نذری
   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 95/7/13

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره کوثر
شعر
شاداب سازی و خواندن شعر و قصه
واحد کار آموزش و پرورش
آشنایی با مشاغل خدمتگذار-مدیر -مربی
واحد کار
 مهارت پاره کردن کاغذ و چسباندن
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 برگه کاربرگ

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی  لگو بازی
 تغذیه  خوردن تغذیه
   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 95/7/12

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره کوثر
شعر
شاداب سازی و خواندن شعر
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار سلام و سرود ملی
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش

 برگه کاربرگ هوش

نقاشی خلاق

خلاقیت و کاردستی  
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی  
 تغذیه  خوردن تغذیه
   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 95/7/11

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره کوثر
شعر
شاداب سازی و خواندن شعر
واحد کار آموزش و پرورش
توالی تصاویر و درک مطلب
واحد کار
 
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  برگه کاربرگ هوش
خلاقیت و کاردستی لگو بازی 
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی  ورزشگاه
 تغذیه  خوردن تغذیه
   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 95/7/10

 

نام درس  
قرآن
حفظ سوره کوثر
شعر
شاداب سازی و خواندن شعر
واحد کار آموزش و پرورش
شروع کار با نام خدا
واحد کار
وصل کردن نقطه چین ها هماهنگی چشم و دست
 واحد کار علوم  
 واحد کار مفاهیم  
 واحدهای مستقل  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   خمیر بازی 
نمایش فیلم  
زبان  
قصه گویی  
بازی  
 تغذیه  خوردن تغذیه
   

 

برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: احسان همت یار ، ارشیا خرمی ، پارسا صابر ،،،، کلاس اول: سیدعلی احمدی ،محمدرضانائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، ایلیا کریمی کلاس چهارم: آرمین احمدیان ، محمدامین بختیاروند،محمدهاشمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: حسام بنی اشراف، ارشیا خرمی، نیکان فتوحی ،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، سید علی احمدی،محمدحسین ملک پور، کلاس دوم: امیرعلی نوروزی، امیرعلی فرهای، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: پرهام کریمی ،،،، حسین یاری ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدحسین رمضانی،رادمهررحیمی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی: رضا فرامرزی،،،،،، امید رحیمی ، پویا کریمی ،،،،، کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر، نیکان دهقانی ،،،،،،،، کلاس سوم: رهام لشکری ، محمدحسین قدیری ، شهیارنیکنام کلاس چهارم: ایلیا مرزبان ،،،،،،،، متین رضایی ، محمدهاشمی ،،، کلاس پنجم: علی رهنما ،،،،،،، ارشیا ابومسعودی،سورنا کریمی کلاس ششم: پویا مشایخی ،،،،، علی ماهانی ، مهدی عباسیان
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی:امید رحیمی،،،، نیکان فتوحی ، ارشیا خرمی ،،،،، کلاس اول: محمدرضا نائبی، محمد حسین ملک پور ، سیدعلی احمدی کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، سام محمودی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم: آرمین احمدیان ،،، ایلیا مرزبان ، اباالفضل شیرانی کلاس پنجم: امیرحسین جعفر آقایی ، سورنا کریمی، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، برنا طالبی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر، امیرمحمدجعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس اول: سیدعلی احمدی، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: پویابر صابر،،،،،،، امیرعلی نوروزی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی ،،،، کلاس چهارم: متین رضایی،محمد حسین رمضانی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی، سورنا کریمی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی، مهدی عباسیان
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی، ،،،،،،رضا فرامرزی ، ارشیا خرمی کلاس اول: محمدرضا نائبی، امیرعلی خیرخواه،حسین ملک پور کلاس دوم: مهدیار مجیدی ،،،،، آرمین ارباب زاده ، امیرعلی فرهادی کلاس سوم: محمدحسین قدیری ، شهیار نیکنام، رهام لشکری ،،،، کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، رادمهر رحیمی ، ایلیا مرزبان ،،، کلاس پنجم: محمدقضاوی، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: عرشیا حقیقی ،،،،،، پویا مشایخی ،سبحان رمضانی
برترین های قرآنی بهمن ماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی ، امیدرحیمی ، محمدحسام بنی اشراف کلاس اول: محمدرضا نائبی ، سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی نوروزی ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، حسین یاری کلاس چهارم: محمدهاشمی، آرمین احمدیان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: ارشیا ابومسعودی ، محمدقضاوی،امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: برنا طالبی، محمدجواد رمضانی، محمدصالح کاظمی
برترین های علمی بهمن ماه
کلاس آمادگی : ارشیا خرمی، محمدحسام بنی اشراف، نیکان فتوحی کلاس اول: سیدعلی احمدی، امیرعلی خیرخواه، محمدرضا نائبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، پویا صابر، صدرا رادمان کیا کلاس سوم: مهدی جابری، حسین یاری ، رهام لشکری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، آرمین احمدیان کلاس پنجم: علی رهنما، سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی بهمن ماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، سیدحسام بنی اشراف کلاس اول: امیرعلی خیرخواه ، محمدرضا نائبی، محمدحسین ملک پور کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، امیرعلی فرهادی، مهدیار مجیدی کلاس سوم: شهیار نیکنام ، سام محمودی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدحسین رمضانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی ، ارشیا ابومسعودی ، محمد قضاوی کلاس ششم: ارشیا رمضانی ، علی ماهانی ، برنا طالبی
برترین های قرآنی دیماه
کلاس آمادگی: سیدمحمدحسام بنی اشراف، احسان همت یار، ارشیاخرمی کلاس اول: امیرعلی خیرخواه، سیدعلی احمدی، محمدرضا نایبی کلاس دوم: مهدیار مجیدی، امیرعلی نوروزی، نیکان دهقانی کلاس سوم: حسین یاری ، مهدی جابری، پرهام کریمی کلاس چهارم: محمدهاشمی، ایلیا مرزبان، ابوالفضل شیرانی کلاس پنجم: سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی، محمد قضاوی کلاس ششم: محمدصالح کاظمی، محمدجواد رمضانی، برنا طالبی
برترین های علمی دیماه
کلاس آمادگی: احسان همت یار، نیکان فتوحی، امید رحیمی کلاس اول: امیرعلی عباس زاده، سیدعلی احمدی،محمدرضانایبی کلاس دوم: امیرعلی فرهادی، آرمین ارباب زاده، پویا صابر کلاس سوم: پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ، مهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند، محمدهاشمی، اباالفضل عطایی کلاس پنجم: سورنا کریمی، علی رهنما، ارشیا ابومسعودی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی،برنا طالبی،هامون هاشمی
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس آمادگی: نیکان فتوحی، پویا کریمی، پارسا صابر کلاس اول: محمدرضا نایبی، امیرعلی خیرخواه، امیرعلی عباس زاده کلاس دوم: صدرا رادمان کیا، پویا صابر، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: شهیار نیکنام، رهام لشکری، سام محمودی کلاس چهارم: آرمین احمدیان، ایلیا مرزبان، متین رضایی کلاس پنجم: امیرحسین جعفرآقایی، سورنا کریمی، علی رهنما کلاس ششم: سبحان رمضانی، عرشیا حقیقی ، پویا مشایخی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی ، سید حسام بنی اشراف،نیکان فتوحی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی نوروزی ،،،، نیکان دهقانی آرمین ارباب زاده کلاس سوم : پرهام کریمی ، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس چهارم: محمد هاشمی،محمد حسین رمضانی،آرمین احمدیان کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی،سورنا کریمی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، عرشیا حقیقی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی : پارسا صابر ،،،، نیکان فتوحی ، احسان همت یار کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم: نیکان دهقانی ، امیرعلی فرهادی ، صدرا رادمان کیا کلاس سوم : پرهام کریمی ،،،،، ایلیا کریمی ، امیرمهدی جابری کلاس چهارم: محمدامین بختیاروند ، محمدهاشمی ، اباالفضل عطایی کلاس پنجم : سورنا کریمی،امیر حسین جعفرآقایی،ارشیاابومسعودی کلاس ششم: برنا طالبی،محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: پویا کریمی ،،،،،، رضا فرامرزی ، امید رحیمی ،،، کلاس اول : محمدرضا نائبی،امیر علی خیرخواه،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ،،،،،،، پویا صابر ، آرمین ارباب زاده ،،،،،، کلاس سوم: حسین یاری ،،،،،، رهام لشکری ، شهیار نیکنام ،، کلاس چهارم : ایلیا مرزبان ،،،، ابوالفضل شیرانی ، متین رضایی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : مهدی عباسیان ، عرشیا حقیقی ، سبحان رمضانی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : نیکان فتوحی،سید حسام بنی اشراف ، ارشیا خرمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی کلاس سوم: سام محمودی ،،،،، ایلیا کریمی ، شهیار نیک نام ،،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، آرمین احمدیان ، محمدهاشمی کلاس پنجم :ارشیا ابومسعودی ، سورنا کریمی ، حسین جعفرآقایی کلاس ششم : سبحان رمضانی ، هامون هاشمی ، جواد رمضانی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی: پارسا صابر ،،،،، احسان همت یار ، محمد جعفرآقایی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نایبی ، علیرضا دادخواه کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، امیرعلی نوروزی ، مهدیار مجیدی کلاس سوم: امیرمهدی جابری ، حسین یاری ، پرهام کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، ایلیا مرزبان ، محمد هاشمی کلاس پنجم: محمد قضاوی امیرحسین جعفر آقایی ، علی رهنما کلاس ششم : محمدجواد رمضانی ، برنا طالبی ، هامون هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:شایان اخوان،امیر ساسان بهرامیان،فرنام طرفه نژاد کلاس اول : مهدیار مجیدی ، ،، ،، صدرا رادمان کیا ، پویا صابر ،،،،، کلاس دوم : حسین یاری ، ،،،، شهیار نیک نام ، رهام لشکری ،،،، کلاس سوم : آرمان بکطاش ، ،،، متین رضایی ، محمدحسین رمضانی کلاس چهارم: سورنا کریمی ، امیرحسین جعفرآقایی،محمدقضاوی کلاس پنجم: عرشیا رمضانی ، ،،، علی ماهانی ، پویا مشایخی ،،، کلاس ششم : علی صادقی ، ،، محمد تقی امانی ، رضا کیانی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: ارشیا خرمی، امیرمحمد آقایی ، امید رحیمی کلاس اول : سیدعلی احمدی ، محمدرضا نائبی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : مهدیار مجیدی ، امیرعلی نوروزی ، نیکان دهقانی کلاس سوم : امیرمهدی جابری ، پرهام کریمی ، حسین یاری ،،،، کلاس چهارم: محمدهاشمی ، آرمین احمدیان،محمدامین بختیاروند کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ارشیا ابومسعودی ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم : برنا طالبی ، محمد جواد رمضانی ، محمدصالح کاظمی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ احسان همت یار، حسام بنی اشراف ، نیکان فتوحی کلاس اول : محمدرضا نائبی ، سید علی احمدی،امیرعلی عباس زاده کلاس دوم : امیرعلی فرهادی ، ،،، امیرپویا صابر ، آرمین ارباب زاده کلاس سوم: حسین یاری ،،،،، پرهام کریمی ، ایلیا کریمی ،،، کلاس چهارم : محمدامین بختیاروند ، اباالفضل عطایی،حسین رمضانی کلاس پنجم : سورنا کریمی ، ،،، علی رهنما ، امیرحسین جعفرآقایی کلاس ششم: محمدجواد رمضانی ، هامون هاشمی ، سبحان رمضانی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : رضا فرامرزی ، پویا کریمی ، اکید رحیمی کلاس اول : علیرضا دادخواه ، امیرعلی عباس زاده ، امیرعلی خیرخواه کلاس دوم : صدرا رادمان کیا ، نیکان دهقانی ، پویا صابر کلاس سوم : حسین یاری ، سام محمودی ، رهام لشکری کلاس چهارم : ابوالفضل شیرانی ، رادمهر رحیمی ، متین رضایی کلاس پنجم : ارشیا ابومسعودی ، علی رهنما ، سورنا کریمی کلاس ششم: مهدی عباسیان ، ارشیا حقیقی ، علی ماهانی