منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 811
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 107 نفر
بازدید دیروز : 328 نفر
بازدید کلی : 362482 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس آمادگی

 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/7/23

نام درس  
قرآن
 سوره توحید کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش خط صاف خط شکسته و خط منحنی- به همراه کتاب گاج
واحد کار
کتاب کار نو آموز پاره کردن نواری و چسباندن یکی در میان
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاردستی درخت پاییزی ساخته شد - نمایش cd
زبان   درس 2 قسمت اول کار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/7/22

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه سوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم پایان نشانه ی (ر) - به همراه کتاب گاج
واحد کار
آموزش دسته بندی به همراه کاربرگ - رفتن به ورزشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  لگو بازی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/7/21

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه سوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم آغاز نشانه ی (ر) - اریگامی روباه هم آغاز
واحد کار
کتاب کار نو آموز - پیدا کردن اشکال از بین خطوط خط خطی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  خمیربازی 
زبان   درس 2 کامل شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/7/18

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
ص 3 از کتاب کار نو آموز
واحد کار
کاربرگ بهداشت انجام شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 کتاب علوم گاج جامع (حسبویایی و شنوایی و چشایی)

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  با رنگ انگشتی نقاشی کشیده شد- برگه داده شد فنر شوند و نشانه س و خ انجام شود
خلاقیت و کاردستی  پاره کردن و چسباندن
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/7/17

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه اول و دوم کار شد
شعر
 شعر های واحد کار
واحد کار آموزش و پرورش
2 ص از کتاب کار نو آموز - کتاب کار نوآموز جلد یا فنر شود و فردا بیاورند
واحد کار
زبان درس 2 کار شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 کتاب علوم گاج جامع (حسبویایی و شنوایی و چشایی)

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  بازی کلاسی
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/7/16

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه اول  کار شد تکرار و تمرین شود
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
شکل سازی با نشانه ی خ
واحد کار
زبان درس 1 کار شد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  کاربرگ و جشن روز جهانی کودک
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  نمایش cd
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یک شنبه 97/7/15

نام درس  
قرآن
 سوره توحید آیه اول  کار شد
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم پایان  خ و کتاب گاج کار شد
واحد کار
تقویت توانایی نوشتن
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  نقاشی کلاس ما
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/7/14

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم آغاز خ
واحد کار
ریاضی وصل کردن خط چین ها - خطوط کج - کامل کردن جدول شطرنجی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  کاربرگ رنگ آمیزی انجام شد
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

چهارشنبه 97/7/11

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
نقاشی هم پایان س کشیده شد
واحد کار
کتاب گاج علوم موجودات زنده و غیرزنده
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   کار با سفال - کاردستی آقای آتش نشان ساخته شد
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

سه شنبه 97/7/10

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های واحد کار پیش دبستانی کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
کتاب گاج جامع - هم آغاز و هم پایان س کار شد
واحد کار
کتاب گاج جامع ریاضی خط عمود ی و افقی و وصل کردن خط چین ها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 97/7/9

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های سلام لوازم من  آتشنشان بیدار هوشیار - معلم کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم پایان س
واحد کار
 خط باز و بسته خط صاف و منحنی کارشد
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی  مچاله کردن کاغذ (جسمی و حرکتی) و پرتاب
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 97/7/8

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های سلام آتشنشان بیدار هوشیار کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
آموزش هم آغاز س
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  
خلاقیت و کاردستی   اریگامی سک تکمیل کننده هم آغاز س
زبان   

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 97/7/7

نام درس  
قرآن
 سوره کوثر کار شد
شعر
 شعر های سلام آتشنشان بیدار هوشیار کار شد
واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 درمورد قوانین وارد شده به کلاس صحبت شد
قصه گویی  قصه عجوا مجول کار شد
 واحد کار مفاهیم

 

 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
نقاشی خلاق و تست هوش  نقاشی آزاد کار شد
خلاقیت و کاردستی   
زبان