منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 854
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 61 نفر
بازدید دیروز : 323 نفر
بازدید کلی : 486565 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس آمادگی

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/9/19

نام درس  تکالیف   
قرآن
تکرار سوره فیل ویاد آوری داستان فیل
شعر

خواندن شعر به صورت گروهی در کلاس 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار آغار کتاب کار جدید بخش داستان 
واحد کار
رنگ آمیزی کاربرگ ها 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام سو دو کوی رنگ ها - انجام سو دو کوی اشکال هنسی 
خلاقیت و کاردستی 

خلاقیت کلاسی انجام رنگ ها موضوع گاو و حیوانات 

زبان پرسش از حروف آموزش حرف آ

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/9/18

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره فیل ویاد آوری داستان فیل
شعر

پرسش از  شعرنماز 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار علوم بخش پایه همراه با آزمایش در حیاط 
واحد کار
انجام کاربرگ رنگ آمیزی واحد پیدا کردن اشیا در تصویر  - پرسش از صدای ( اَ )
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  شکل گیری فصول در کره زمین 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 انجام کاردستی خلاقیت گلدان 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/9/17

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره فیل و پرسش دو آیه ابتدای سوره به صورت تک نفره و گروهی
شعر

پرسش از  شعرنماز وتکرار شعرها به صورت گروهی

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار واحد خیابان اجرا شد - آموزش صدای ( اَ  َ  ) و دادن مشق
واحد کار
 رنگ آمیزی واحد کار وسایل نقلیه  - رفتن به ورزشگاه 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام الگو در دفتر به صورت کلاسی و کار در کلاس اجرا شد 
خلاقیت و کاردستی 

 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/9/16

نام درس  تکالیف   
قرآن
تکرار سوره انشراح وآموزش سوره فیل همراه با داستان 
شعر

خواندن شعرنماز وتکرار شعر راستگویی و دعا

واحد کار آموزش و پرورش
انجام کتاب کار واحد خلاقیت و کاردستی و درست کردن کتاب داستان 
واحد کار
 رنگ آمیزی واحد کار آموزش دایره 
قصه گویی خواندن کتاب داستان به سبک زندگی حضرت محمد(ص) 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین آموزش روز و شب و ویژگی روز و شب 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

خلاقیت و کاردستی ساخت کتاب 

زبان  پرسش زبان انگلیسی از حروف قبل و تکرار حروف

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 چهارشنبه 98/9/13

نام درس  تکالیف   
قرآن
تکرار سوره انشراح وآموزش سوره فیل همراه با داستان 
شعر

خواندن شعر راستگویی به صورت گروهی و تک نفره تکرار شعر نماز و چراغ راهنمایی 

واحد کار آموزش و پرورش
انجام حروف فارسی اِ   ِ
واحد کار
 رنگ آمیزی کاربرگ
قصه گویی قصه گویی حضرت ابراهیم و کارهای خوب
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  آموزش دریاها و سطح زمین همراه با کاردستی آتش فشان 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی آتشفشان 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 سه شنبه 98/9/12

نام درس  تکالیف   
قرآن
آموزش سوره فیل همراه با داستان و شعر و خمیر بازی 
شعر

خواندن شعر راستگویی به صورت گروهی و تک نفره 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد کار خیابان و ماشین ها 
واحد کار
کاربرگ رنگ آمیزی ونقطه چین ها 
قصه گویی قصه گویی مسواک 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  آموزش کره زمین بخش به وجود آمدن شب و وروز 
 طرح سو دو کو  انجام سودو کو حروف اعداد اجرا شد 
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی کارت تبریک 

زبان  حروف و صداها تکرار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/9/11

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره ماه قبل و آموزش سوره فیل 
شعر

تکرار شعرها و آموزش شعر نماز 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد خط ها و حیابان و و سایل نقلیه 
واحد کار
کاربرگ رنگ آمیزی ونیروی دریایی 
قصه گویی  قصه گویی صدای مهربان 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی کشتی 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 دوشنبه 98/9/4

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره ماه قبل و سوره انشراح 
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر راستگویی

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار و آموزش کوتاه بلند و متوسط 
واحد کار
کاربرگ رنگ آمیزی واحد تشابهات 
قصه گویی  قصه گویی و نمایش اعضا بدن 
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی اعضا بدن 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 یکشنبه 98/9/3

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره ماه قبل و سوره انشراح 
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر راستگویی

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
کاربرگ رنگ آمیزی 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

آموزش (ج ) جوجه و خلاقیت و رنگ آمیزی آن 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/9/2

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره ماه قبل و سوره انشراح به صورت گروهی و تکی 
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر راستگویی

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد امانت داری و الگوها - آموزش حرف ( ج) همراه با کاردستی و شعر
واحد کار
کاربرگ رنگ آمیزی واحد تشابهات و تفاوت ها 
قصه گویی  قصه مهربانی ( کتاب داستان صدای مهربان)
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

آموزش (ج ) جوجه و خلاقیت و رنگ آمیزی آن 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

 شنبه 98/8/25

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره ماه قبل و آموزش سوره انشراح به صورت گروهی و تکی 
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر دعا به صورت گروهی و تکی 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد خیابان - شکل های هندسی
واحد کار
انجام نقاشی واحد کار نقاشی حروف انگلیسی با شکل  - تکرار حروف فارسی و آموزش حرف ( ث ) مثل لثه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

خلاقیت و آشتایی با رنگها 

زبان  تکرار حروف از اول انگلیسی و آموزش حرف Hh 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهار شنبه 98/8/22

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره انشراح
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر دعا - 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار واحد خیابان - وسایل نقلیه (تاکسی - اتوبوس ) آموزش داده شد 
واحد کار
انجام کاربرگ ت از حروف فارسی آموزش داده شد 
قصه گویی  زنذگی کرم ها خوانده شد
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  آموزش جزئیات کره زمین کرم ها - خاک - درختان با نمایش کارتها و برچسب ها 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 کاردستی توت فرنگی برای آموزش حرف ت 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/20

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره انشراح
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر دعا 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار 
واحد کار
واحد کار هفته وحدت - آموزش حرف ب از نشانه ها
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 کاردستی رنگ انگشتی

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/8/19

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرار سوره انشراح
شعر

تکرار شعرها و خواندن شعر دعا 

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
حروف ای و ب از نشانه ها کار شد
قصه گویی کتاب داستان خوانده شد
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 

زبان  


تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/8/14

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره های  قبل توحید کوثر و حمد
شعر

تکرار شعرها

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار بخش هندسه
واحد کار
 واحد کار خانه و خانواده 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی کرم 

زبان حروف فارسی اِ   اَ  اُ   ا

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/13

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره های  قبل توحید کوثر و حمد
شعر

 شعر دعا

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کاردستی پروژه زمین
 طرح سو دو کو  سودو کو انجام شد 
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی کرم 

زبان  آموزش حرف E  e

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/8/12

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره های  قبل
شعر

 شعر دعا

واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به ورزشگاه
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی پرچم ایران

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/8/11

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره های هفته های قبل
شعر

آموزش شعر دعا

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار - بخش الگوها
واحد کار
  آموزش حروف زبان فارسی با شکل حرف اِ و اَ
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین شروع فصل با انجام کاردستی درختان
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی درخت و طبیعت

زبان آموزش حروف انگلیسی حرف f و تکرار حروف قبل 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/8/8

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد و خواندن سوره توحید 
شعر

تکرار  شعر پرچم وپاییز

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار - بخش چراغ راهنمایی
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  چگونگی شکل گرفتن شب و روز 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی شب و روز 

زبان  تکرار حروف و نوشتن اعداد تا 6

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/8/6

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد و خواندن سوره توحید 
شعر

خواندن سرود امام رضا (ع)و شعر پرچم و سلام 

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار - بخش سنگها و جنس سنگها
واحد کار
در زمستان و خزندگان
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی آدم برفی 

زبان  تکرار حروف و تمرین روی برد توسط نو اموز

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/8/1

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد و خواندن سوره توحید 
شعر

خواندن سرود امام رضا (ع)و شعر پرچم

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار - بخش سنگها و جنس سنگها
واحد کار
در زمستان و خزندگان
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی آدم برفی فصل زمستان 

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/30

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد و خواندن سوره توحید 
شعر

خواندن سرود امام رضا (ع)

واحد کار آموزش و پرورش
 انجام کتاب کار 
واحد کار
انجام کتاب علوم
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 

زبان تکرار حروف

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/29

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد و خواندن سوره توحید
شعر

تکرارشعر جدید پرچم - خواندن شعر کتاب و شعر موش 

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
واحد کار چرخه ی آب با نمایش - آموزش کتاب و کتابخوانی
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

استفاده از وسایل دور ریختنی و ساخت جامدادی

زبان زبان آموزی حرف آ ب پ ت س 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/28

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

تکرارشعر جدید پرچم 

واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار انجام شد
واحد کار
رفتن به باشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی خلاقیت حیوانات اهلی (مرغ)

زبان  تکرار حروف از اول ABC

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/24

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

تکرارشعر جدید پرچم 

واحد کار آموزش و پرورش
کتاب کار شروع کتاب کارها با بسم الله
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  قسمت موجودات زنده و غیر زنده 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

نقاشی و رنگ آمیزی اربعین

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/23

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

تکرار شعرهای خانه و چراغ راهنمایی پاییز و وشعر جدید پرچم 

واحد کار آموزش و پرورش
کتاب ریاضی ( سنگین و سبک )
واحد کار
 
قصه گویی  قصه بچه کلاغ شیطون
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  انجام شد حروف اعداد و روشها
خلاقیت و کاردستی 

رنگ انگشتی ( میوه ها )

زبان حرف D  ,d و رنگ ها تکرار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/22

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

تکرار شعرهای گذشته

واحد کار آموزش و پرورش
کتاب ریاضی (عدد چهار با شکل چپ و راست
واحد کار
کاربرگ استاندارد 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  سی دی کره زمین و اقیانوس ها و کوجودات دریایی
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کلاه با عنوان روز نیروی انتطامی 

زبان حرف D  ,d و رنگ ها تکرار شد

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/21

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

تکرار شعر چراغ راهنمایی و شعر خانه 

واحد کار آموزش و پرورش
کاربرگ ها و شرکت در جشن هفته تربیت بدنی و روز تخم مرغ
واحد کار
 رفتن به  باشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

درست کردن پاکت نامه به مناسبت روز جهانی پست 

زبان  حروف تکرار شد و حروف جدید ( c ) اسم حرف و صدای آن و معنی کلمات 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/21

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

تکرار شعر چراغ راهنمایی و شعر خانه 

واحد کار آموزش و پرورش
کاربرگ ها و شرکت در جشن هفته تربیت بدنی و روز تخم مرغ
واحد کار
 رفتن به  باشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

درست کردن پاکت نامه به مناسبت روز جهانی پست 

زبان  حروف تکرار شد و حروف جدید ( c ) اسم حرف و صدای آن و معنی کلمات 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/17

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

شعر خانه 

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
قصه گویی  قصه کار بد و خوب با نمایش
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  قسمت (آب و خاک ) و زنده و غیر زنده کار شد
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی طبیعت (گل)

زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/7/16

نام درس  تکالیف   
قرآن
 تکرارسوره کوثر و سوره حمد 
شعر

شعر چراغ راهنما و پاییز تکرار شد

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  سو دو کو رنگ ها و اعداد کار شد
خلاقیت و کاردستی 

رنگ انگشتی حیوانات

زبان تکرار حروف 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/7/15

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر و سوره حمد و ذکر ایام هفته 
شعر

شعر چراغ راهنما و پاییز تکرار شد

واحد کار آموزش و پرورش
ریاضی و هوش - رفتن به کانون همدانیان و برگزاری جشن روز کودک
واحد کار
 واحد اندازه بلند و کوتاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع)

زبان حروف b  - B

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/7/14

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر و سوره حمد و ذکر ایام هفته 
شعر

شعر چراغ راهنما و پاییز و سلام تکرار شد

واحد کار آموزش و پرورش
رفتن به باشگاه 
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی به مناسبت شهادت امام حسن مجتبی (ع)

زبان تکرار حروف

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/7/13

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر و سوره حمد و ذکر ایام هفته 
شعر

شعر پاییز و سلام تکرار شد

واحد کار آموزش و پرورش
 ریاضی و هوش - اشکال و خط ها خط های شکسته باز و بسته و خمیده
واحد کار
 
قصه گویی  قصه خانم خرگوش در جنگل
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین کشیدن کره زمین توسط نو آموزان روی تخته 
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

کاردستی ذکر ایام هفته 

زبان حرف A و صدای آن با شکل - اعداد یک و دو

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/7/10

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر و سوره حمد و ذکر ایام هفته 
شعر

شعر پاییز و سلام تکرار شد

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
قصه گویی  قصه عبور از خیابان پسرکوچولو
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  خشکی ها و سنگهای موجود در خشکی کار شد
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی 

 کاردستی خلاقیت موجودات دریایی (قورباغه)

چراغ راهنما 

زبان  حروف ابتدایی کار شد 

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

دوشنبه 98/7/8

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر و سوره حمد
شعر

شعر پاییز و شعر سلام 

واحد کار آموزش و پرورش
 آ
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  سو دوکوی اشکال هندسی
خلاقیت و کاردستی   کاردستی خلاقیت چرخه آب و تشکیل باران
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

یکشنبه 98/7/7

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر
شعر

شعر پاییز و شعر سلام 

واحد کار آموزش و پرورش
 آشنایی با مفهوم استاندارد، چراغ راهنما و پل عابر پیاده 
واحد کار
 رفتن به ورزشگاه
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  
 طرح سو دو کو  
خلاقیت و کاردستی   
زبان  

بسمه تعالی

تکالیف شب کلاس آمادگی

 آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه 

شنبه 98/7/6

نام درس  تکالیف   
قرآن
 سوره کوثر
شعر

 شعر سلام 

شعر پاییز

واحد کار آموزش و پرورش
 
واحد کار
 
قصه گویی  
 واحد کار مفاهیم  
 طرح کره زمین  کاردستی کره زمین
 طرح سو دو کو  اشکال هندسی کار شد
خلاقیت و کاردستی   برش کاغذ با دست
زبان  

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی، ،،،،،،،،،،،، امیرعلی زادهوش ،،،،،،،،،،،،،،، کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم :سیدحسام بنی اشراف، پویا کریمی ،امیرحسین بهاری ،،،، کلاس سوم: سامیار یزدخواستی ، اهورا نامداری ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم :محمد حسین شریفی، امیرمهدی جابری ، حسین یاری کلاس ششم : محمد هاشمی ، ایلیا مرزبان ، ابوالفضل عطایی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول:کیان چراغ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : مسیح احمدی ، سیدحسام بنی اشراف،پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ،محمد حسن علیزاده،مهدی حسن علیزاده کلاس پنجم: پرهام کریمی ،،،،،،، حسین شریفی، آرین خسرویان کلاس ششم : محمدامین بختیاروند ابوالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی:حسین حامدی علیرضا مهاجری،امیرعلی هاشمی کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : امیرحسین بهاری ،،،، پویا کریمی ، ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس سوم : محمد حسن علیزاده ، مهدی حسن علیزاده ، کوروش چراغ کلاس پنجم: حسین یاری ،،،، شهیار نیکنام ، آرین خسرویان ،،،، کلاس ششم :ابوالفضل شیرانی ، آرمین احمدیان ، متین رضایی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: امیرعلی زادهوش ، امیرعلی هاشمی ، حسین حامدی کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفر آقایی ، پویا کریمی کلاس سوم : اهورا نامداری،سامیار یزدخواستی ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : امیرمهدی جابری ، سیدحسین شریفی ، ایلیا کریمی کلاس ششم : محمد امین بختیاروند ، رادمهر رحیمی ، آرمین احمدیان
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی:‌ علیرضا مهاجری ، حسین حامدی ، امیرعلی زادهوش کلاس اول:کیان چراغ ، آرمین ذبیحی کلاس دوم : سیدحسام بنی اشراف ، امیرمحمد جعفرآقایی ، پویا کریمی کلاس سوم: اهورا نامداری ، مهدی حسن علیزاده،محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : پرهام کریمی ،،،،، آرین خسرویان ، حسین یاری ،،،، کلاس ششم: محمدامین بختیاروند اباالفضل عطایی ، محمد هاشمی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی : حسین حامدی ، امیرعلی هاشمی ، علیرضا مهاجری کلاس اول: کیان چراغ،آرمین ذبیحی کلاس دوم: امیرحسین بهاری کلاس سوم : کوروش چراغ ، مهدی حسن علیزاده ، محمد حسن علیزاده کلاس پنجم : حسین یاری ،،،،، شهیار نیک نام ، یاسین اکبری کلاس ششم:ابوالفضل شیرانی ، ایلیا مرزبان ، متین رضایی