منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 917
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 66 نفر
بازدید دیروز : 396 نفر
بازدید کلی : 1362555 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس سوم

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و آموزش دروس به صورت مجازی و غیرحضوری تکالیف شب دانش آموزان تا اطلاع ثانوی در فضای مجازی اعلام خواهد شد

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/30

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره جمعه  و آل عمران و ماءده  و نماز خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) ایران عزیزحفظ  شود 
فارسی(بنویسیم)
ایران عزیزاز  زیبا بنویسیم  نوشته شود 
ریاضی

سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود 

یک ص هم مبتکران نوشته شود

 

علوم  
املاء          10 خط دوره از تمام درسها 
هدیه ها 
 باغ قران حفظ شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار میشود


تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های آخر کتاب ص 135 خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
تا آنجا که درس داده شده 20 کلمه با حرف (گ) پیدا کنید و بنویسید 
ریاضی

ص 105 در کتاب

علوم خلاصه نویسی درس خواب خلیفه 
املاء          8 خط دوره از درس های پیراهن بهشتی فداکاران 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره مائده و آل عمران پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) ستون دوم معنی کلمه های آخر کتاب ص 135 خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
5 کلمه بنویسید که آخر آنها ( گر ) باشد - 5 کلمه بنویسید که آخر آنها ( زار ) باشد و جمله بسازید 
ریاضی

یک جدول کامل بنویسید و خوب بخوانید 

علوم  درس و پرسش جدید پرسیده می شود 
املاء           راز جعبه املا 
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره مائده  خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) راز جعبه خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از راز جعبه بنویسید 
ریاضی

ص 103 و 104  11 جمع و تفریق است به صورت گسترده انجام دهند 

علوم  
املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
اجتماعی درس و پرسش پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و سوره آل عمران خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) درس جدید  
فارسی(بنویسیم)
کلمه های درس جدید 
ریاضی

سوال های امتحانی وارد دفتر شود تا در کلاس کار شود 

علوم کاربرگ داده شد
املاء           
هدیه ها 
 کاربرگ داده شد
مطالعات اجتماعی
مبتکران 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/21

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و قرآن پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) درسها با معنی کلمات دوره پرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
با 5 کلمه که آخر آن ( مند) باشد جمله بسازید
ریاضی

ص 102 در کتاب نوشته شود و امتحان ریاضی داریم جدول بخوانند 

علوم درس و پرسش پرسیده می شود 
املاء           9 خط دوره از از نویسنده و کار نیک بنویسید 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش جدید پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و سوره اسرا پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) ص 134 معنی کلمه ها خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
5 کلمه 3 نقطه ای و 5 کلمه 6 نقطه ای بنویسید و 4 کلمه بنویسید که آخر آنها گاه باشد 
ریاضی

ص 98 انجام داده شود - جدول ضرب بخوانند 

علوم علوم پرسش های جدید پرسیده می شود 
املاء           9 سطر بعد از املا گفته شده املا نوشته شود 
هدیه ها 
 پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/19

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اسرا پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) تمام کلمات با معنی آنها پرسش میشود 
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

یک جدول ضرب کامل بنویسید - پرسیده می شود 

علوم  درس و پرسش 
املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش پرسیده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اسرا و حشر پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) درس و معنی کلمات درس جدید پرسش میشود 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از نویسنده بزرگ نوشته شود نوشته شود 
ریاضی

ص 94 و 95 انجام داده شود و سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود 

علوم  
املاء           8 خط از اول درس نویسنده بزرگ بنویسید 
هدیه ها 
 پرسش های جدید پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن

 نماز خوانده  شود پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسش میشود 
فارسی(بنویسیم)
کلمه های درس جدید نوشته شود 
ریاضی

ص 93

امتحان دارند .جدول ضرب را بخوانند امتحان گرفته شود 

علوم  پرسش و درس جدید پرسیده میشود 
املاء           8 خط املا از درسهای خوانده شده بنویسید  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
پرسش و درس پرسیده میشود 


تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/12

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره حشر  نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم) ص 134 آخر کتاب معنی کلمه ها حفظ شود 
فارسی(بنویسیم)
1 ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

ص 87 را انجام دهند - جدول ضرب را بخوانند 

علوم انواع برگها روی مقوا زده شود فردا بیاورند 
املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره صف و نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم) درسها دوره خوانده شود معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

ص 85 را انجام دهند - جدول ضرب را بخوانند - سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود 

علوم -
املاء           8 خط  دوره از یار مهربان و بوی نرگس 
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره صف را بخوانند - فردا مسابقه قرآن دارند

فارسی (بخوانیم) ص 133آخر کتاب ستون اول مهنی کلمه ها را بخوانند
فارسی(بنویسیم)
1 ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

ص 84 را انجام دهند - جدول ضرب را بخوانند 

علوم -
املاء           8 خط  قسمت دوم یارمهربان نوشته شود 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/5

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اتعام 2می شود 

فارسی (بخوانیم) درس جدید خواند ه شود 
فارسی(بنویسیم)
کلمه های خط کشی شده را بنویسند 
ریاضی

در دفتر گفتم نوشتند - جدول ضرب را بخوانند 

علوم درس و پرسش پرسیده می شود 
املاء           
هدیه ها 
 درس و پیام قرآنی را بخوانند 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/2

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اتعام و صافات  پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) ضرب المثل خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
ضرب المثل نوشته شود 
ریاضی

 برگه داده شد 

علوم کاربرگ داده شد 
املاء           دوره 8 خط از تمام درسهای داده شده 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) حوض فیروزه ای خوانده شود 

 

فارسی(بنویسیم)
 کلمه های درس جدید یک مرتبه نوشته شود 
ریاضی          امتحان گرفته شود جدول ضرب خوانده شود فردا امتحان دارند  

 

علوم پرسش پرسیده میشود و درس جدید داده میشود 
املاء           دوره 8 خط از تمام درسهای داده شده 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده میشود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و سوره صافات و سوره انعام  پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم)

تا  اخر درس بوی نرگس پرسیده میشود 

فارسی(بنویسیم)
یک  ص  زیبابنویسید 
ریاضی

ص 77 جدول ضرب خوانده شود 

کاربرگ داده شده انجام شود 

علوم  
املاء           8 خط از آخر درس بوی نرگس املا گفته شود 
هدیه ها 
 پرسش ها پرسیده میشود 
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار میشود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/10/25

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره انعام

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های ص 133 ستون اول 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه زیبابنویسید 
ریاضی سوالات امتحانی را در دفتر بنویسید تا شنبه کار شود جدول ضرب هم بخوانند 
علوم  
املاء          8 خط از بوی نرگس نوشته شود 
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود  
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، محمدرضا باقری، امیرعلی لطفی کلاس اول: امیرارسلان ملکی ، امیرسام هنرمند ، علی اکبر زمانه کلاس دوم: رادمهر مهیاری ،،،،،، سبحان ذبیحی، امیرمحمد شمس کلاس سوم: سجاد داتلی بیگی ، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس چهارم:حسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری، کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان،پارسا آقاشاهی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، امیرعلی لطفی ،محمدرضا باقری کلاس اول:امیرسام هنرمند ،،،،، علیرضا احمدی ، امیررضا نجفی کلاس دوم: رایان تقی پور ،،،،، رادمهر مهیاری ، امیرعلی هاشمی کلاس سوم: راتین شهرام ،،،،،، آدرین نیک نیا،صدرالدین جهانگیری کلاس چهارم: امیرحسین بهاری ،حسام بنی اشراف، پویا کریمی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: محمد محمدیان ، صدرا اسماعیلی ،پارسا آقاشاهی
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعلی لطفی، آرتین خسرویان ، محمدرضا باقری کلاس اول: علی اکبر زمانه ، امیرسام هنرمند ، امیرارسلان ملکی کلاس دوم: حسین شهیدانی ، بهداد فتحی ، رادمهر مستاجران کلاس سوم: صدرالدین جهانگیری ، امیرحسین قدیمی پور، راتین شهرام کلاس چهارم: پویا کریمی ،،،،،،،، طاها میرزایی، امیرمحمدجعفرآقایی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان ، کسری نجات
برترین های قرآنی دیماه
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، محمدرضا باقری، امیرعلی لطفی کلاس اول: پرهام ایلخانی،،،،،،، علیرضا احمدی ، حسین عطایی کلاس دوم: بهداد فتحی ،،،،،، امیرمحمد شمس، حسین شهیدانی کلاس سوم: آدرین نیک نیا ،،،،، راتین شهرام ، آرمین ذبیحی ،،، کلاس چهارم:حسام بنی اشراف، امیرحسین بهاری، پویا کریمی ،،، کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان،کسری نجات
برترین های علمی دیماه
کلاس آمادگی: آرتین خسرویان ، امیرعباس نیرپور، محمدرضا باقری کلاس اول:امیررضا نجفی ، امیرارسلان قدیری ، پرهام ایلخانی کلاس دوم: آرتین محمودی ،،،،،،، آیین مشایخی ، رادمهر مستاجران کلاس سوم: راتین شهرام ، امیرحسین قدیمی پور،آدرین نیک نیا کلاس چهارم:حسام بنی اشراف ، امیرمحمدجعفرآقایی،امیرمحمدیزدانی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان ، پارسا آقاشاهی
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس آمادگی: محمدرضا باقری، آرتین خسرویان ، امیرعلی لطفی کلاس اول: امیرسام هنرمند،،،،،، علیرضا احمدی ، امیرارسلان قدیری کلاس دوم: سبحان ذبیحی ، امیرعلی شاددل،هادی خوانساری کلاس سوم:صدرالدین جهانگیری پور ، رادوین خوزندی،سجادداتلی بیگی کلاس چهارم:پویا کریمی ،،،،،،، حسام بنی اشراف،طاها میرزایی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،، کلاس ششم:محمد محمدیان ، پارسا آقا شاهی ، کسری نجات
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی:امیرعباس نیرپور، محمدرضا باقری، آرتین خسرویان کلاس اول: علی اکبر زمانه ،،،، علیرضا احمدی ، امیررضا نجفی کلاس دوم : امیرعلی هاشمی ، آیین مشایخی ، آرتین محمودی کلاس سوم : آدرین نیک نیا ،،، سجاد داتلی بیگی، آرمین ذبیحی کلاس چهارم: حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، امیرحسین بهاری کلاس پنجم : امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان ، پارسا آقاشاهی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور ، آرتین خسرویان ، امیرعلی لطفی کلاس اول:علیرضا احمدی ،،،،، رادوین عبداللهی ، حسین عطایی کلاس دوم:رادمهر مهیاری ،،،، امیررضاشاپوری نیا،هادی خوانساری کلاس سوم:صدرالدین جهانگیری پور حسین پورامجد،امیرحسین قدیمی کلاس چهارم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری، امیرمحمد یزدانی کلاس پنجم : امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: محمدمحمدیان ،،، امیرصدرا اسماعیلی،پارساآقاشاهی
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: امیرعلی لطفی ، آرتین خسرویان ، محمدرضا باقری کلاس اول : پرهام ایلخانی ، امیرسام هنرمند، امیرارسلان قدیری کلاس دوم : امیرعلی شاددل ، حسین شهیدانی، رایان تقی پور کلاس سوم: راتین شهرام ،،،، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس چهارم: امیرحسین بهاری ، پویا کریمی ، مسیح احمدی،،، کلاس پنجم : امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،،، کلاس ششم : کسری نجات ، امیرصدرا اسماعیلی،پارساآقاشاهی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی: آرتین خسرویان ، محمدرضا باقری ، امیرعلی لطفی کلاس اول: امیررضا نجفی ،،،،،،، علی اکبر زمانه ، امیرارسلان ملکی کلاس دوم: محمدهادی خوانساری ، بهداد فتحی ، امیرعلی شاددل کلاس سوم: سجاد داتلی بیگی، حسین پورامجد، رادوین خوژندی کلاس چهارم: حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، محمدطاها میرزایی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: محمدمحمدیان ، صدرا اسماعیلی ،پارسا آقاشاهی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور ، محمدرضا باقری ، آرتین خسرویان کلاس اول : امیرسام هنرمند ، علیرضا احمدی ، رادوین عبداللهی کلاس دوم: امیرعلی هاشمی ، آرتین محمودی ، آیین مشایخی کلاس سوم:صدرالدین جهانگیری پور آدرین نیک نیا، حسین پورامجد کلاس چهارم: حسام بنی اشراف امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: محمد محمدیان، صدرا اسماعیلی ، پارسا آقاشاهی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی: امیرعلی لطفی ، آرتین خسرویان، محمدرضا باقری کلاس اول: ایلیا قاضی عسگر ، حسین عطایی، علیرضا احمدی کلاس دوم: سبحان ذبیحی ، امیررضاشاپوری نیا،امیرمحمد شمس کلاس سوم: راتین شهرام ،،،،،، آرمین ذبیحی ، آدرین نیک نیا،،، کلاس چهارم: حسام بنی اشراف پویا کریمی،امیرمحمد جعفرآقایی ،، کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیاریزدخواستی،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: پارسا آقاشاهی ، محمد محمدیان ، کسری نجات
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی:امیرعباس نیرپور، امیرعلی لطفی،آرتین خسرویان کلاس اول: امیرعلی کوهستانی ، رادوین عبداللهی،امیرارسلان قدیری کلاس دوم: رادمهر مهیاری ،،،،،، رایان تقی پور ، امیرمحمد شمس کلاس سوم: آدرین نیک نیا ، صدرالدین جهانگیری ، آرمین ذبیحی کلاس چهارم: حسام بنی اشراف ،محمد جعفرآقایی،امیرمحمد یزدانی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی کلاس ششم : محمد محمدیان، صدرا اسماعیلی، پارسا آقاشاهی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، آرتین خسرویان ، محمدرضا باقری، کلاس اول: علیرضا احمدی، امیر سام هنرمند، ایلیا قاضی عسگر کلاس دوم: امیررضا شاپوری ، سبحان ذبیحی ، امیرعلی شاددل کلاس سوم: صدرالدین جهانگیری ، آدرین نیک نیا ، رادوین خوژندی کلاس چهارم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،امیرمحمد یزدانی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، شهرادشوشتری،سامیاریزداخواستی کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان،پارسا آقاشاهی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی: محمدرضا باقری، امیرعلی لطفی ، امیرعباس نیرپور کلاس اول: امیرسام هنرمند ، علی اکبر زمانه ، امیرعلی کوهستانی کلاس دوم: بهداد فتحی ،،،،،، حسین شهیدانی،رادمهر مستاجران کلاس سوم: حسین پورامجد،،،،، راتین شهرام،سجادداتلی بیگی کلاس چهارم: امیرحسین بهاری ، پویا کریمی، محمدطاهامیرزایی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی سامیاریزدخواستی،شهرادشوشتری کلاس ششم: محمد محمدیان، پارسا آقاشاهی ، کسری نجات