منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 895
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 717 نفر
بازدید دیروز : 1671 نفر
بازدید کلی : 1077623 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس سوم

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و آموزش دروس به صورت مجازی و غیرحضوری تکالیف شب دانش آموزان تا اطلاع ثانوی در فضای مجازی اعلام خواهد شد

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/30

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره جمعه  و آل عمران و ماءده  و نماز خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) ایران عزیزحفظ  شود 
فارسی(بنویسیم)
ایران عزیزاز  زیبا بنویسیم  نوشته شود 
ریاضی

سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود 

یک ص هم مبتکران نوشته شود

 

علوم  
املاء          10 خط دوره از تمام درسها 
هدیه ها 
 باغ قران حفظ شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار میشود


تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های آخر کتاب ص 135 خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
تا آنجا که درس داده شده 20 کلمه با حرف (گ) پیدا کنید و بنویسید 
ریاضی

ص 105 در کتاب

علوم خلاصه نویسی درس خواب خلیفه 
املاء          8 خط دوره از درس های پیراهن بهشتی فداکاران 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره مائده و آل عمران پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) ستون دوم معنی کلمه های آخر کتاب ص 135 خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
5 کلمه بنویسید که آخر آنها ( گر ) باشد - 5 کلمه بنویسید که آخر آنها ( زار ) باشد و جمله بسازید 
ریاضی

یک جدول کامل بنویسید و خوب بخوانید 

علوم  درس و پرسش جدید پرسیده می شود 
املاء           راز جعبه املا 
هدیه ها 
 دوره پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره مائده  خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) راز جعبه خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از راز جعبه بنویسید 
ریاضی

ص 103 و 104  11 جمع و تفریق است به صورت گسترده انجام دهند 

علوم  
املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
اجتماعی درس و پرسش پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و سوره آل عمران خوانده شود 

فارسی (بخوانیم) درس جدید  
فارسی(بنویسیم)
کلمه های درس جدید 
ریاضی

سوال های امتحانی وارد دفتر شود تا در کلاس کار شود 

علوم کاربرگ داده شد
املاء           
هدیه ها 
 کاربرگ داده شد
مطالعات اجتماعی
مبتکران 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/21

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و قرآن پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) درسها با معنی کلمات دوره پرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
با 5 کلمه که آخر آن ( مند) باشد جمله بسازید
ریاضی

ص 102 در کتاب نوشته شود و امتحان ریاضی داریم جدول بخوانند 

علوم درس و پرسش پرسیده می شود 
املاء           9 خط دوره از از نویسنده و کار نیک بنویسید 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش جدید پرسیده می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/20

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و سوره اسرا پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) ص 134 معنی کلمه ها خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
5 کلمه 3 نقطه ای و 5 کلمه 6 نقطه ای بنویسید و 4 کلمه بنویسید که آخر آنها گاه باشد 
ریاضی

ص 98 انجام داده شود - جدول ضرب بخوانند 

علوم علوم پرسش های جدید پرسیده می شود 
املاء           9 سطر بعد از املا گفته شده املا نوشته شود 
هدیه ها 
 پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/19

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اسرا پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) تمام کلمات با معنی آنها پرسش میشود 
فارسی(بنویسیم)
یک ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

یک جدول ضرب کامل بنویسید - پرسیده می شود 

علوم  درس و پرسش 
املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
درس و پرسش پرسیده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اسرا و حشر پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) درس و معنی کلمات درس جدید پرسش میشود 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه از نویسنده بزرگ نوشته شود نوشته شود 
ریاضی

ص 94 و 95 انجام داده شود و سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود 

علوم  
املاء           8 خط از اول درس نویسنده بزرگ بنویسید 
هدیه ها 
 پرسش های جدید پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن

 نماز خوانده  شود پرسش میشود

فارسی (بخوانیم) درس جدید پرسش میشود 
فارسی(بنویسیم)
کلمه های درس جدید نوشته شود 
ریاضی

ص 93

امتحان دارند .جدول ضرب را بخوانند امتحان گرفته شود 

علوم  پرسش و درس جدید پرسیده میشود 
املاء           8 خط املا از درسهای خوانده شده بنویسید  
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
پرسش و درس پرسیده میشود 


تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/12

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره حشر  نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم) ص 134 آخر کتاب معنی کلمه ها حفظ شود 
فارسی(بنویسیم)
1 ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

ص 87 را انجام دهند - جدول ضرب را بخوانند 

علوم انواع برگها روی مقوا زده شود فردا بیاورند 
املاء           
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره صف و نماز پرسیده می شود

فارسی (بخوانیم) درسها دوره خوانده شود معنی کلمه ها پرسیده می شود
فارسی(بنویسیم)
2 ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

ص 85 را انجام دهند - جدول ضرب را بخوانند - سوالات امتحانی در دفتر نوشته شود 

علوم -
املاء           8 خط  دوره از یار مهربان و بوی نرگس 
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره صف را بخوانند - فردا مسابقه قرآن دارند

فارسی (بخوانیم) ص 133آخر کتاب ستون اول مهنی کلمه ها را بخوانند
فارسی(بنویسیم)
1 ص زیبا بنویسیم بنویسید 
ریاضی

ص 84 را انجام دهند - جدول ضرب را بخوانند 

علوم -
املاء           8 خط  قسمت دوم یارمهربان نوشته شود 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/5

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اتعام 2می شود 

فارسی (بخوانیم) درس جدید خواند ه شود 
فارسی(بنویسیم)
کلمه های خط کشی شده را بنویسند 
ریاضی

در دفتر گفتم نوشتند - جدول ضرب را بخوانند 

علوم درس و پرسش پرسیده می شود 
املاء           
هدیه ها 
 درس و پیام قرآنی را بخوانند 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/2

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره اتعام و صافات  پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) ضرب المثل خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
ضرب المثل نوشته شود 
ریاضی

 برگه داده شد 

علوم کاربرگ داده شد 
املاء           دوره 8 خط از تمام درسهای داده شده 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
مبتکران کار می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم) حوض فیروزه ای خوانده شود 

 

فارسی(بنویسیم)
 کلمه های درس جدید یک مرتبه نوشته شود 
ریاضی          امتحان گرفته شود جدول ضرب خوانده شود فردا امتحان دارند  

 

علوم پرسش پرسیده میشود و درس جدید داده میشود 
املاء           دوره 8 خط از تمام درسهای داده شده 
هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی
 درس و پرسش پرسیده میشود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

نماز و سوره صافات و سوره انعام  پرسیده می شود 

فارسی (بخوانیم)

تا  اخر درس بوی نرگس پرسیده میشود 

فارسی(بنویسیم)
یک  ص  زیبابنویسید 
ریاضی

ص 77 جدول ضرب خوانده شود 

کاربرگ داده شده انجام شود 

علوم  
املاء           8 خط از آخر درس بوی نرگس املا گفته شود 
هدیه ها 
 پرسش ها پرسیده میشود 
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار میشود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس سوم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/10/25

نام درس تکالیف                          
قرآن

سوره انعام

فارسی (بخوانیم) معنی کلمه های ص 133 ستون اول 
فارسی(بنویسیم)
یک مرتبه زیبابنویسید 
ریاضی سوالات امتحانی را در دفتر بنویسید تا شنبه کار شود جدول ضرب هم بخوانند 
علوم  
املاء          8 خط از بوی نرگس نوشته شود 
هدیه ها 
 درس و پرسش پرسیده می شود  
مطالعات اجتماعی
 مبتکران کار می شود

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی بهمن ماه
کلاس اول: محمدهادی خوانساری ، رادمهر مهیاری، مهدی موسوی زاده کلاس دوم: محمدحسن فرهادیان ، راتین شهرام ، سینا علیزاده ،،،، کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، پویا کریمی کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، کوروش چراغ ، شاهرخ فلامرزی کلاس پنجم: صدرا اسماعیلی، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،،، پرهام کریمی، آرین خسرویان
برترین های علمی بهمن ماه
کلاس اول: سبحان ذبیحی ،،،،، هادی خوانساری، امیرعلی شاددل کلاس دوم: راتین شهرام ، محمد حسن فرهادیان ، آدرین نیک نیا کلاس سوم: پویا کریمی،محمد حسام بنی اشراف، حسین بهاری کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شاهرخ فلامرزی ، کوروش چراغ کلاس پنجم: صدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،،، پرهام کریمی ، آرین خسرویان
برترین های اخلاقی بهمن ماه
کلاس اول: امیرعلی شاددل ، سبحان ذبیحی، امیرعلی هاشمی کلاس دوم: راتین شهرام ، محمد حسن فرهادیان ،،، سینا علیزاده کلاس سوم: امیرحسین بهاری ،،، پویا کریمی ، حسام بنی اشراف کلاس چهارم: سامیار یزدخواستی ، شاهرخ فلامرزی ، کوروش چراغ کلاس پنجم:امیرصدرا اسماعیلی ، سام چاوشی زاده،علیرضا دوغی کلاس ششم: شهیار نیکنام ،،،، پرهام کریمی ، بارید اکبری
برترین های قرآنی دیماه
کلاس اول: امیرعلی شاددل ، رادمهر مستاجران،امیرعلی هاشمی کلاس دوم: آرمین ذبیحی ، امیرارسلان دهقانی ، کیان چراغ کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، پویا کریمی کلاس چهارم:کوروش چراغ ،،، ، شاهرخ فلامرزی ، شهراد شوشتری کلاس پنجم: صدرا اسماعیلی ، علی دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: کارن غیاثوند ،،،،، پرهام کریمی ، شهیار نیکنام
برترین های علمی دیماه
کلاس اول:امیررضا شاپوری نیا ، سبحان ذبیحی،مهدی موسوی زاده کلاس دوم: کیان چراغ ، محمد حسن فرهادیان ، امیرارسلان دهقان کلاس سوم: امیرحسین بهاری، حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، کلاس چهارم:امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، شاهرخ فلامرزی کلاس پنجم: صدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: پرهام کریمی ،،،،، ایلیا کریمی ، آرین خسرویان
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس اول: سبحان ذبیحی ، امیرعلی شاددل،امیرعلی هاشمی کلاس دوم: امیرارسلان ذهقانی ، سینا علی زاده ، آدرین نیک نیا کلاس سوم: پویا کریمی ، محمد حسام بنی اشراف،حسین بهاری کلاس چهارم:شاهرخ فلامرزی ، سامیار یزدخواستی ، کوروش چراغ کلاس پنجم: سام چاوشی ،،،،، صدرا اسماعیلی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: پرهام کریمی ،،،،، ایلیا کریمی ، آرین خسرویان
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس اول: رادمهر مهیاری ، امیرعلی هاشمی ، سبحان ذبیحی کلاس دوم : محمدحسن فر هادیان ، آدرین نیک نیا ، امیرارسلان دهقانی کلاس سوم : حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، پویا کریمی کلاس چهارم: شهراد شوشتری ، امیرحسین سلیمی ، کوروش چراغ کلاس پنجم : صدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: پرهام کریمی ،،،، ایلیا کریمی ،آرین خسرویان
برترین های علمی آذرماه
کلاس اول:امیرمهدی موسوی زاده ، رادمهر مهیاری ، امیرمحمد شمس کلاس دوم: آدرین نیک نیا ،،،،،، آرتین شهرام ، سینا علی زاده کلاس سوم : حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ،امیرحسین بهاری ،،، کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، شاهرخ فلامرزی کلاس پنجم : صدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،، پرهام کریمی ، آرین خسرویان
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس اول : سبحان ذبیحی ، امیر مهدی موسوی زاده ، رادمهر مهیاری کلاس دوم : کیان چراغ ، محمد حسن فرهادیان ، راتین شهرام کلاس سوم: امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی ، حسام بنی اشراف کلاس چهارم: کوروش چراغ ،،،، سامیاریزدخواستی،شاهرخ فلامرزی کلاس پنجم : سام چاوشی ،،،، صدرا اسماعیلی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم : شهیار نیکنام ،،،، باربد اکبری ، پرهام کریمی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس اول: امیرمحمد شمس ، امیرعلی شاد دل ، محمد خوانساری کلاس دوم: محمدحسن فرهادیان ، کیان چراغ ، آرمین ذبیحی ،،،،،، کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، پویا کریمی کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، کوروش چراغ کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعلیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: طاها حسینی ، شهیار نیکنام ، مبین مستقیم زاده
برترین های علمی آبانماه
کلاس اول : رادمهر مهیاری ،،، سبحان ذبیحی ، رادمهر مستاجران کلاس دوم: محمدحسن فرهادیان ، امیرارسلان دهقانی، آرمین ذبیحی کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، امیرحسین بهاری کلاس چهارم:امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، کوروش چراغ کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: آرین خسرویان ،،،، کارن غیاثوند ، ایلیا کریمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس اول: امیرمحمد موسوی زاده ، سبحان ذبیحی ، امیرعلی هاشمی کلاس دوم: راتین شهرام ،،،،،، محمدحسن فرهادیان،آرمین ذبیحی کلاس سوم: امیرحسین بهاری ،، پویا کریمی،محمدحسام بنی اشراف کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی، شاهرخ فلامرزی،سامیاریزدخواستی کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،،، بارید اکبری ، پارسا شاطری پور
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس اول: محمدهادی خوانساری ، امیرمحمد شمس ، سبحان ذبیحی کلاس دوم: آدرین نیک نیا ،،،،،،، سینا علی زاده، راتین شهرام ،،، کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ،پویا کریمی ،، کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، کوروش چراغ کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم : ایلیا کریمی ،،،،،، پرهام کریمی ، کارن غیاثوند
برتین های علمی مهرماه
کلاس اول: امیرمهدی موسوی زاده ، امیررضا شاپوری نیا ، سبحان ذبیحی کلاس دوم: آدرین نیک نیا ،،،،،،، سینا علیزاده ، راتین شهرام ،،، کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، امیرحسین بهاری کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، کوروش چراغ کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی زاده ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،،،،، پرهام کریمی ، کارن غیاثوند
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس اول: امیررضا شاپوری نیا ، رادمهر مهیاری ، امیرعلی شاددل کلاس دوم:امیرارسلان دهقانی ،آدرین نیک نیا ، سینا علی زاده کلاس سوم: امیرحسین بهاری ،،، پویا کریمی،محمدحسام بنی اشراف کلاس چهارم: محمدشاهرخ فلامرزی ، کوروش چراغ ، سامیار یزدخواستی کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: شهیار نیکنام ،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی