منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 895
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 729 نفر
بازدید دیروز : 1671 نفر
بازدید کلی : 1077635 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس پنجم

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و آموزش دروس به صورت مجازی و غیرحضوری تکالیف شب دانش آموزان تا اطلاع ثانوی در فضای مجازی اعلام خواهد شد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/29

نام درس تکالیف                          
قرآن 10 دقیقه صفحه هایی که مشخص کردم بلند برای خانواده بخوانید و قواعد رعایت شود 
فارسی (بخوانیم)  

مطالعه درس فارسی دو کاج و شجاعت و حفظ دان های زبانی از طالب تبار  

فارسی بنویسیم

 

ریاضی 

مشابه سوالهای ریاضی و خود هر سوال را در دفتر ریاضی حل کنید بدون کمک 

علوم

در منزل برگه علوم امتحان گرفته شود و سوالها را یاد بگیرید 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

درسهای اجتماعی را بخوانید و  همسایگان 2 را از درس و نقشه بخوانید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن 10 دقیقه صفحه هایی که مشخص کردم بلند برای خانواده بخوانید و قواعد رعایت شود 
فارسی (بخوانیم)  

یک ساعت کتابخوانی و خلاصه آنچه خواندید در چند خط به صورت خلاصه نوشته شود 

فارسی بنویسیم

 

ریاضی 

ص 99 و 100 کتاب درسی انجام شود امروز و انجام برگه ریاضی  - و ص 101 تا ص 104 برای روز بعد انجام شود 

علوم

انجام ده تست با جواب تشریحی از کتاب اندیشمند - امتحان از علوم کل فصل ها مطالعه شود 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

انجام تمرینهای برگه و کنترل شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن وص 51 تا 60 تا سه شنبه تکرار شود 
فارسی (بخوانیم)  

درس کاجستان را یک بار بخوانید و با معنی آن و نتیجه ای که از این درس می گیرید بنویسید 

فارسی بنویسیم

بنویسیم درس کاجستان انجام شود 

ریاضی 

برگه داده شده والد سنجی شود 

علوم

10 تا از بقیه تست های فصل ماشینها را با دلیل انجام دهید 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  دو درس آخر هدیه ها را حاضر و تمرینها را کامل انجام دهید 
مطالعات اجتماعی

 درس های امروز را با دقت دو مرتبه بخوانید 

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن
فارسی (بخوانیم)  

خواندن درس 2 کاج 

فارسی بنویسیم

از کتاب بنویسیم نوشتن درس شجاعت ( پاسخ تمرین ها)

ریاضی 

فصل اعشار ص 86 و 88 را در دفتر ریاضی کتاب کار با دقت پاسخ دهید و درسنامه را اول بخوانید 

علوم

فصل ماشینها را با دقت مطالعه کرده و پاسخ سوالات داده شده را بنویسید 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 درس های امروز را با دقت بخوانید 10 سوال از متن درس بنویسید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن ص 52 تا 57
فارسی (بخوانیم)  

حفظ شعر بال در بال درس شجاعت حاضر و مطالب طالب تبار از ص 141 تا 146 انجام و حفظ معنی کلمات 

فارسی بنویسیم ص 73 بنویسیم روزی یک موضوع انشاء نوشته شود هر موضوع حداقل یک ص کمتر نباشد 
ریاضی 

 کتاب سبز ص 88 انجام و ناقصی صفحات قبلی 

علوم

امتحان علوم از بدن ماشینها 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 درس 10 و درس 11 حاضر و درس 12 پیش خوانی - شنبه اجتماعی بیاورید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/20

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن 
فارسی (بخوانیم)  

کامل حاضر شوید درسهای فردوسی و بال در بال همه موارد طالب تبار و از حفظ می پرسم 

ریاضی 

یک مرتبه برگه ریاضی با دقت انجام شود و ص 90 و 91 انجام شود 

علوم

 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  می پرسم و تمرینها نوشته شده باشد
مطالعات اجتماعی

 درس 10 و درس 11 را بسیار بسیار با دقت بخوانید و از درس 10 و 11 پانزده سوال مهم و کامل بنویس - سوالها پرسیده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/19

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه قرآن برای فردا
فارسی (بخوانیم)  

سرود ای ایران تمرین شود و درس امروز  - درس نگارش درس سیزدهم انجام تمرین ها - نوشتن انشا شعر بال در بال پرستوها به صورت یک انشا بنویس

ریاضی 

ص 85 تا 87 کتاب سبز را بنویسید و درسنامه آن را بخوانید 

علوم

 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 درسها را دوره کنید و درس جدید پیش خوانی شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن پیام قرآنی ص 48 حفظ و ص 50 تا 52 تمرین شود 
فارسی (بخوانیم)   

خواندن درسها و حفظ معنی کلمات 

ریاضی 

کامل کردن تمرینها اگر باقی مانده  - برگه داده شد انجام دهند کتاب سبز قسمتهای ناقص کامل شود تا پایان فصل آخر - تمام سوالهای امتحان کامل امروز در دفتر نوشته شود و هر روز از امروز تا هفته آینده روزی 3 مشابه برای غلط های خودت بنویس 

علوم

 امتحان علوم از بدن و ماشینها - چند بطری خالی یک لیتری را با ماژیک ده قسمت کن و بیاور 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن خواندن قران و پیش خوانی درس جدید

 

فارسی (بخوانیم)   

 یک صفحه املا بنویسید و کلمه ها را برایش هم خانواده و مترادف بنویسید

تمرین های طالب تبار تا آخر درس موج کامل شود 

ریاضی 

برگه داده شده انجام شود 

خیلی سبز تا پایان فصل کامل شود 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  درس 10 و 11 را بخوانند از هر درس 5 سوال امتحان گرفته شود 
مطالعات اجتماعی

 4 درس آخر حاضر شود 

درس جدید پیش خوانی شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/11/13

نام درس تکالیف                          
قرآن خواندن بصورت روزانه و دوره ی درس آخر

 

فارسی (بخوانیم)   

 شعر بال در بال حفظ شود با معنی

تمرین های کتاب و طالب تبار انجام شود 

3 درس آخر طالب تبار کار شود میپرسم 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی  برگه ریاضی با دقت و نظارت انجام شود -  تمام تکالیف عقب مانده و ناقص انجام شود 
علوم

 درس ماشین ها را از کتاب درسی و اندیشمند بخوانند پرسیده میشود 

اندیشمند آورده شود 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  5 درس آخر هدیه ها شفاهی  امتحان گرفته میشود 
مطالعات اجتماعی
 


تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

تمام درسها و برنامه های شنبه را مطالعه کنید و پیش خوانی درسهای جدید کنید از تمام درسها ی هدیه ها امتحان در منزل و شنبه در کلاس انجام می شود - جزوه ریاضی را بخوانید دو برگه ریاضی را حل کنید و کنترل شود و از کتاب خیلی سبز از ص 66 تا 76 هر کدام از قسمتها ناقص است کامل کنید  

فارسی (بخوانیم)   

 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی  
علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

خواندن روزانه در این هفته روزی 10 دقیقه و حفظ سوره های داده شده - فردا مسابقه قرآن دارند

فارسی (بخوانیم)   

درس آزاد تا روز شنبه هم خوانداری و هم نوشتاری تا روز شنبه کامل و شنبه تحویل داده شود

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی دوره کردن نکات ریاضی فصل آخر فردا کوئیز می گیرم - کتاب ریاضی سبز را مطالعه کنید و همراه بیاورید 
علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان برگه امتحان هدیه ها امضا و نظر ولی و غلط ها نوشته شود - از فردا که نتیجه خوبی نداشتند با برنامه ای که گفتم اجرا شود یک فرصت برای شنبه امتحان هدیه ها می گیرم تمام درسها در منزل کار شود و امتحان گرفته شود برای آمادگی بیشتر 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/6

نام درس تکالیف                          
قرآن

چند صفحه ای که گفته بودم از ص 44 تا 51 روزانه در این هفته روزی 10 دقیقه 

فارسی (بخوانیم)   

درس های آخر از طالب تبار کامل شود 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی کارهای عملی انجام و از ص 83 تا 86 انجام شود و دوره کردن این فصل برای امتحان پس فردا 
علوم

اندیشمند فصل ماشینها مطالعه و یک ص دیگر انجام شود وسایل لازم آورده شود 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  حاضر کردن درس ها و پرسیدن آن 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/5

نام درس تکالیف                          
قرآن

 ده دقیقه خواندن قرآن و رعایت قواعد

فارسی (بخوانیم)   

دو درس آخر یک مرتبه بخوانید - درس بعد را پیش خوانی کنید - یک ساعت کتابخوانی

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی کتاب سبز ص 72 و 73 - کارعملی مجموع زاویه های چهار ضلعی را کنار روی کاغذ هم قرار دهید وبچسبانید و بنویسید چند درجه است 
علوم

10 سوال از فصل ماشینها و انجام فعالیتهای علوم 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 پیش خوانی درس جدید را بخوانید کاربرگهای کتاب کامل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

جهارشنبه 98/11/2

نام درس تکالیف                          
قرآن

 ده دقیقه خواندن قرآن 

فارسی (بخوانیم)   

خواندن درس فارسی

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی از ص56 تا 58 در دفتر پاکنویس شود  و ص 56 کار عملی ( زاویه نیم صفحه را با مجموع زاویه های مثلث تهیه کنید ) - کتاب سبز را بیاورید 
علوم

 فصل ماشینها پیش خوانی و تحقیق در مورد انواع ماشینهای ساده و پیچیده 

 املاء         

 امتحان املا-  از تمام دروس املا کار شود طالب تبار کار می شود 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)            

املا از کلیه دروس فارسی نکاتی که ارزش املایی دارد نوشته شود .فردا امتحان املا دارند 

یک برگه سفید هنر آورده شود 

 

افارسی(بنویسیم)

 قسمتهای عقب افتاده از کتاب بنویسیم دو صفحه کار شود 

ریاضی از کتاب طالب تبار تمام مطالب دو درس آخر انجام و سوالها نوشته شود و تست کار شود 

 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)            

 درس فردوسی را بخوانند و بنویسیم انجام شود 

افارسی(بنویسیم)

 لغت های سخت فردوسی و معنی کلمه ها نوشته شود 

ریاضی

 ریاضی مشابه سوالهای برگه 

برگه ریاضی داده شده با راه حل 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی بهمن ماه
کلاس اول: محمدهادی خوانساری ، رادمهر مهیاری، مهدی موسوی زاده کلاس دوم: محمدحسن فرهادیان ، راتین شهرام ، سینا علیزاده ،،،، کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، پویا کریمی کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، کوروش چراغ ، شاهرخ فلامرزی کلاس پنجم: صدرا اسماعیلی، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،،، پرهام کریمی، آرین خسرویان
برترین های علمی بهمن ماه
کلاس اول: سبحان ذبیحی ،،،،، هادی خوانساری، امیرعلی شاددل کلاس دوم: راتین شهرام ، محمد حسن فرهادیان ، آدرین نیک نیا کلاس سوم: پویا کریمی،محمد حسام بنی اشراف، حسین بهاری کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شاهرخ فلامرزی ، کوروش چراغ کلاس پنجم: صدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،،، پرهام کریمی ، آرین خسرویان
برترین های اخلاقی بهمن ماه
کلاس اول: امیرعلی شاددل ، سبحان ذبیحی، امیرعلی هاشمی کلاس دوم: راتین شهرام ، محمد حسن فرهادیان ،،، سینا علیزاده کلاس سوم: امیرحسین بهاری ،،، پویا کریمی ، حسام بنی اشراف کلاس چهارم: سامیار یزدخواستی ، شاهرخ فلامرزی ، کوروش چراغ کلاس پنجم:امیرصدرا اسماعیلی ، سام چاوشی زاده،علیرضا دوغی کلاس ششم: شهیار نیکنام ،،،، پرهام کریمی ، بارید اکبری
برترین های قرآنی دیماه
کلاس اول: امیرعلی شاددل ، رادمهر مستاجران،امیرعلی هاشمی کلاس دوم: آرمین ذبیحی ، امیرارسلان دهقانی ، کیان چراغ کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، پویا کریمی کلاس چهارم:کوروش چراغ ،،، ، شاهرخ فلامرزی ، شهراد شوشتری کلاس پنجم: صدرا اسماعیلی ، علی دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: کارن غیاثوند ،،،،، پرهام کریمی ، شهیار نیکنام
برترین های علمی دیماه
کلاس اول:امیررضا شاپوری نیا ، سبحان ذبیحی،مهدی موسوی زاده کلاس دوم: کیان چراغ ، محمد حسن فرهادیان ، امیرارسلان دهقان کلاس سوم: امیرحسین بهاری، حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، کلاس چهارم:امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، شاهرخ فلامرزی کلاس پنجم: صدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: پرهام کریمی ،،،،، ایلیا کریمی ، آرین خسرویان
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس اول: سبحان ذبیحی ، امیرعلی شاددل،امیرعلی هاشمی کلاس دوم: امیرارسلان ذهقانی ، سینا علی زاده ، آدرین نیک نیا کلاس سوم: پویا کریمی ، محمد حسام بنی اشراف،حسین بهاری کلاس چهارم:شاهرخ فلامرزی ، سامیار یزدخواستی ، کوروش چراغ کلاس پنجم: سام چاوشی ،،،،، صدرا اسماعیلی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: پرهام کریمی ،،،،، ایلیا کریمی ، آرین خسرویان
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس اول: رادمهر مهیاری ، امیرعلی هاشمی ، سبحان ذبیحی کلاس دوم : محمدحسن فر هادیان ، آدرین نیک نیا ، امیرارسلان دهقانی کلاس سوم : حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، پویا کریمی کلاس چهارم: شهراد شوشتری ، امیرحسین سلیمی ، کوروش چراغ کلاس پنجم : صدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: پرهام کریمی ،،،، ایلیا کریمی ،آرین خسرویان
برترین های علمی آذرماه
کلاس اول:امیرمهدی موسوی زاده ، رادمهر مهیاری ، امیرمحمد شمس کلاس دوم: آدرین نیک نیا ،،،،،، آرتین شهرام ، سینا علی زاده کلاس سوم : حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ،امیرحسین بهاری ،،، کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، شاهرخ فلامرزی کلاس پنجم : صدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،، پرهام کریمی ، آرین خسرویان
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس اول : سبحان ذبیحی ، امیر مهدی موسوی زاده ، رادمهر مهیاری کلاس دوم : کیان چراغ ، محمد حسن فرهادیان ، راتین شهرام کلاس سوم: امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی ، حسام بنی اشراف کلاس چهارم: کوروش چراغ ،،،، سامیاریزدخواستی،شاهرخ فلامرزی کلاس پنجم : سام چاوشی ،،،، صدرا اسماعیلی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم : شهیار نیکنام ،،،، باربد اکبری ، پرهام کریمی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس اول: امیرمحمد شمس ، امیرعلی شاد دل ، محمد خوانساری کلاس دوم: محمدحسن فرهادیان ، کیان چراغ ، آرمین ذبیحی ،،،،،، کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، پویا کریمی کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، کوروش چراغ کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعلیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: طاها حسینی ، شهیار نیکنام ، مبین مستقیم زاده
برترین های علمی آبانماه
کلاس اول : رادمهر مهیاری ،،، سبحان ذبیحی ، رادمهر مستاجران کلاس دوم: محمدحسن فرهادیان ، امیرارسلان دهقانی، آرمین ذبیحی کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، امیرحسین بهاری کلاس چهارم:امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، کوروش چراغ کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: آرین خسرویان ،،،، کارن غیاثوند ، ایلیا کریمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس اول: امیرمحمد موسوی زاده ، سبحان ذبیحی ، امیرعلی هاشمی کلاس دوم: راتین شهرام ،،،،،، محمدحسن فرهادیان،آرمین ذبیحی کلاس سوم: امیرحسین بهاری ،، پویا کریمی،محمدحسام بنی اشراف کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی، شاهرخ فلامرزی،سامیاریزدخواستی کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،،، بارید اکبری ، پارسا شاطری پور
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس اول: محمدهادی خوانساری ، امیرمحمد شمس ، سبحان ذبیحی کلاس دوم: آدرین نیک نیا ،،،،،،، سینا علی زاده، راتین شهرام ،،، کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ،پویا کریمی ،، کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، کوروش چراغ کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم : ایلیا کریمی ،،،،،، پرهام کریمی ، کارن غیاثوند
برتین های علمی مهرماه
کلاس اول: امیرمهدی موسوی زاده ، امیررضا شاپوری نیا ، سبحان ذبیحی کلاس دوم: آدرین نیک نیا ،،،،،،، سینا علیزاده ، راتین شهرام ،،، کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، امیرحسین بهاری کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، کوروش چراغ کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی زاده ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،،،،، پرهام کریمی ، کارن غیاثوند
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس اول: امیررضا شاپوری نیا ، رادمهر مهیاری ، امیرعلی شاددل کلاس دوم:امیرارسلان دهقانی ،آدرین نیک نیا ، سینا علی زاده کلاس سوم: امیرحسین بهاری ،،، پویا کریمی،محمدحسام بنی اشراف کلاس چهارم: محمدشاهرخ فلامرزی ، کوروش چراغ ، سامیار یزدخواستی کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: شهیار نیکنام ،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی