منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 917
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 75 نفر
بازدید دیروز : 396 نفر
بازدید کلی : 1362564 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس پنجم

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و آموزش دروس به صورت مجازی و غیرحضوری تکالیف شب دانش آموزان تا اطلاع ثانوی در فضای مجازی اعلام خواهد شد

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/29

نام درس تکالیف                          
قرآن 10 دقیقه صفحه هایی که مشخص کردم بلند برای خانواده بخوانید و قواعد رعایت شود 
فارسی (بخوانیم)  

مطالعه درس فارسی دو کاج و شجاعت و حفظ دان های زبانی از طالب تبار  

فارسی بنویسیم

 

ریاضی 

مشابه سوالهای ریاضی و خود هر سوال را در دفتر ریاضی حل کنید بدون کمک 

علوم

در منزل برگه علوم امتحان گرفته شود و سوالها را یاد بگیرید 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

درسهای اجتماعی را بخوانید و  همسایگان 2 را از درس و نقشه بخوانید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن 10 دقیقه صفحه هایی که مشخص کردم بلند برای خانواده بخوانید و قواعد رعایت شود 
فارسی (بخوانیم)  

یک ساعت کتابخوانی و خلاصه آنچه خواندید در چند خط به صورت خلاصه نوشته شود 

فارسی بنویسیم

 

ریاضی 

ص 99 و 100 کتاب درسی انجام شود امروز و انجام برگه ریاضی  - و ص 101 تا ص 104 برای روز بعد انجام شود 

علوم

انجام ده تست با جواب تشریحی از کتاب اندیشمند - امتحان از علوم کل فصل ها مطالعه شود 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

انجام تمرینهای برگه و کنترل شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن وص 51 تا 60 تا سه شنبه تکرار شود 
فارسی (بخوانیم)  

درس کاجستان را یک بار بخوانید و با معنی آن و نتیجه ای که از این درس می گیرید بنویسید 

فارسی بنویسیم

بنویسیم درس کاجستان انجام شود 

ریاضی 

برگه داده شده والد سنجی شود 

علوم

10 تا از بقیه تست های فصل ماشینها را با دلیل انجام دهید 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  دو درس آخر هدیه ها را حاضر و تمرینها را کامل انجام دهید 
مطالعات اجتماعی

 درس های امروز را با دقت دو مرتبه بخوانید 

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن
فارسی (بخوانیم)  

خواندن درس 2 کاج 

فارسی بنویسیم

از کتاب بنویسیم نوشتن درس شجاعت ( پاسخ تمرین ها)

ریاضی 

فصل اعشار ص 86 و 88 را در دفتر ریاضی کتاب کار با دقت پاسخ دهید و درسنامه را اول بخوانید 

علوم

فصل ماشینها را با دقت مطالعه کرده و پاسخ سوالات داده شده را بنویسید 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 درس های امروز را با دقت بخوانید 10 سوال از متن درس بنویسید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن ص 52 تا 57
فارسی (بخوانیم)  

حفظ شعر بال در بال درس شجاعت حاضر و مطالب طالب تبار از ص 141 تا 146 انجام و حفظ معنی کلمات 

فارسی بنویسیم ص 73 بنویسیم روزی یک موضوع انشاء نوشته شود هر موضوع حداقل یک ص کمتر نباشد 
ریاضی 

 کتاب سبز ص 88 انجام و ناقصی صفحات قبلی 

علوم

امتحان علوم از بدن ماشینها 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 درس 10 و درس 11 حاضر و درس 12 پیش خوانی - شنبه اجتماعی بیاورید 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/20

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه 10 دقیقه قرآن 
فارسی (بخوانیم)  

کامل حاضر شوید درسهای فردوسی و بال در بال همه موارد طالب تبار و از حفظ می پرسم 

ریاضی 

یک مرتبه برگه ریاضی با دقت انجام شود و ص 90 و 91 انجام شود 

علوم

 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  می پرسم و تمرینها نوشته شده باشد
مطالعات اجتماعی

 درس 10 و درس 11 را بسیار بسیار با دقت بخوانید و از درس 10 و 11 پانزده سوال مهم و کامل بنویس - سوالها پرسیده می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/19

نام درس تکالیف                          
قرآن مطالعه قرآن برای فردا
فارسی (بخوانیم)  

سرود ای ایران تمرین شود و درس امروز  - درس نگارش درس سیزدهم انجام تمرین ها - نوشتن انشا شعر بال در بال پرستوها به صورت یک انشا بنویس

ریاضی 

ص 85 تا 87 کتاب سبز را بنویسید و درسنامه آن را بخوانید 

علوم

 

 املاء       

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 درسها را دوره کنید و درس جدید پیش خوانی شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن پیام قرآنی ص 48 حفظ و ص 50 تا 52 تمرین شود 
فارسی (بخوانیم)   

خواندن درسها و حفظ معنی کلمات 

ریاضی 

کامل کردن تمرینها اگر باقی مانده  - برگه داده شد انجام دهند کتاب سبز قسمتهای ناقص کامل شود تا پایان فصل آخر - تمام سوالهای امتحان کامل امروز در دفتر نوشته شود و هر روز از امروز تا هفته آینده روزی 3 مشابه برای غلط های خودت بنویس 

علوم

 امتحان علوم از بدن و ماشینها - چند بطری خالی یک لیتری را با ماژیک ده قسمت کن و بیاور 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن خواندن قران و پیش خوانی درس جدید

 

فارسی (بخوانیم)   

 یک صفحه املا بنویسید و کلمه ها را برایش هم خانواده و مترادف بنویسید

تمرین های طالب تبار تا آخر درس موج کامل شود 

ریاضی 

برگه داده شده انجام شود 

خیلی سبز تا پایان فصل کامل شود 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  درس 10 و 11 را بخوانند از هر درس 5 سوال امتحان گرفته شود 
مطالعات اجتماعی

 4 درس آخر حاضر شود 

درس جدید پیش خوانی شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/11/13

نام درس تکالیف                          
قرآن خواندن بصورت روزانه و دوره ی درس آخر

 

فارسی (بخوانیم)   

 شعر بال در بال حفظ شود با معنی

تمرین های کتاب و طالب تبار انجام شود 

3 درس آخر طالب تبار کار شود میپرسم 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی  برگه ریاضی با دقت و نظارت انجام شود -  تمام تکالیف عقب مانده و ناقص انجام شود 
علوم

 درس ماشین ها را از کتاب درسی و اندیشمند بخوانند پرسیده میشود 

اندیشمند آورده شود 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  5 درس آخر هدیه ها شفاهی  امتحان گرفته میشود 
مطالعات اجتماعی
 


تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن

تمام درسها و برنامه های شنبه را مطالعه کنید و پیش خوانی درسهای جدید کنید از تمام درسها ی هدیه ها امتحان در منزل و شنبه در کلاس انجام می شود - جزوه ریاضی را بخوانید دو برگه ریاضی را حل کنید و کنترل شود و از کتاب خیلی سبز از ص 66 تا 76 هر کدام از قسمتها ناقص است کامل کنید  

فارسی (بخوانیم)   

 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی  
علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/7

نام درس تکالیف                          
قرآن

خواندن روزانه در این هفته روزی 10 دقیقه و حفظ سوره های داده شده - فردا مسابقه قرآن دارند

فارسی (بخوانیم)   

درس آزاد تا روز شنبه هم خوانداری و هم نوشتاری تا روز شنبه کامل و شنبه تحویل داده شود

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی دوره کردن نکات ریاضی فصل آخر فردا کوئیز می گیرم - کتاب ریاضی سبز را مطالعه کنید و همراه بیاورید 
علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان برگه امتحان هدیه ها امضا و نظر ولی و غلط ها نوشته شود - از فردا که نتیجه خوبی نداشتند با برنامه ای که گفتم اجرا شود یک فرصت برای شنبه امتحان هدیه ها می گیرم تمام درسها در منزل کار شود و امتحان گرفته شود برای آمادگی بیشتر 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/6

نام درس تکالیف                          
قرآن

چند صفحه ای که گفته بودم از ص 44 تا 51 روزانه در این هفته روزی 10 دقیقه 

فارسی (بخوانیم)   

درس های آخر از طالب تبار کامل شود 

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی کارهای عملی انجام و از ص 83 تا 86 انجام شود و دوره کردن این فصل برای امتحان پس فردا 
علوم

اندیشمند فصل ماشینها مطالعه و یک ص دیگر انجام شود وسایل لازم آورده شود 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  حاضر کردن درس ها و پرسیدن آن 
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/5

نام درس تکالیف                          
قرآن

 ده دقیقه خواندن قرآن و رعایت قواعد

فارسی (بخوانیم)   

دو درس آخر یک مرتبه بخوانید - درس بعد را پیش خوانی کنید - یک ساعت کتابخوانی

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی کتاب سبز ص 72 و 73 - کارعملی مجموع زاویه های چهار ضلعی را کنار روی کاغذ هم قرار دهید وبچسبانید و بنویسید چند درجه است 
علوم

10 سوال از فصل ماشینها و انجام فعالیتهای علوم 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 پیش خوانی درس جدید را بخوانید کاربرگهای کتاب کامل شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

جهارشنبه 98/11/2

نام درس تکالیف                          
قرآن

 ده دقیقه خواندن قرآن 

فارسی (بخوانیم)   

خواندن درس فارسی

افارسی(بنویسیم)

 

ریاضی از ص56 تا 58 در دفتر پاکنویس شود  و ص 56 کار عملی ( زاویه نیم صفحه را با مجموع زاویه های مثلث تهیه کنید ) - کتاب سبز را بیاورید 
علوم

 فصل ماشینها پیش خوانی و تحقیق در مورد انواع ماشینهای ساده و پیچیده 

 املاء         

 امتحان املا-  از تمام دروس املا کار شود طالب تبار کار می شود 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)            

املا از کلیه دروس فارسی نکاتی که ارزش املایی دارد نوشته شود .فردا امتحان املا دارند 

یک برگه سفید هنر آورده شود 

 

افارسی(بنویسیم)

 قسمتهای عقب افتاده از کتاب بنویسیم دو صفحه کار شود 

ریاضی از کتاب طالب تبار تمام مطالب دو درس آخر انجام و سوالها نوشته شود و تست کار شود 

 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس پنجم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن

 

فارسی (بخوانیم)            

 درس فردوسی را بخوانند و بنویسیم انجام شود 

افارسی(بنویسیم)

 لغت های سخت فردوسی و معنی کلمه ها نوشته شود 

ریاضی

 ریاضی مشابه سوالهای برگه 

برگه ریاضی داده شده با راه حل 

علوم

 

 املاء         

 

هدیه های آسمان  
مطالعات اجتماعی
 

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، محمدرضا باقری، امیرعلی لطفی کلاس اول: امیرارسلان ملکی ، امیرسام هنرمند ، علی اکبر زمانه کلاس دوم: رادمهر مهیاری ،،،،،، سبحان ذبیحی، امیرمحمد شمس کلاس سوم: سجاد داتلی بیگی ، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس چهارم:حسام بنی اشراف، پویا کریمی، امیرحسین بهاری، کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان،پارسا آقاشاهی
برترین های علمی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، امیرعلی لطفی ،محمدرضا باقری کلاس اول:امیرسام هنرمند ،،،،، علیرضا احمدی ، امیررضا نجفی کلاس دوم: رایان تقی پور ،،،،، رادمهر مهیاری ، امیرعلی هاشمی کلاس سوم: راتین شهرام ،،،،،، آدرین نیک نیا،صدرالدین جهانگیری کلاس چهارم: امیرحسین بهاری ،حسام بنی اشراف، پویا کریمی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: محمد محمدیان ، صدرا اسماعیلی ،پارسا آقاشاهی
برترین های اخلاقی فروردین
کلاس آمادگی: امیرعلی لطفی، آرتین خسرویان ، محمدرضا باقری کلاس اول: علی اکبر زمانه ، امیرسام هنرمند ، امیرارسلان ملکی کلاس دوم: حسین شهیدانی ، بهداد فتحی ، رادمهر مستاجران کلاس سوم: صدرالدین جهانگیری ، امیرحسین قدیمی پور، راتین شهرام کلاس چهارم: پویا کریمی ،،،،،،،، طاها میرزایی، امیرمحمدجعفرآقایی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان ، کسری نجات
برترین های قرآنی دیماه
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، محمدرضا باقری، امیرعلی لطفی کلاس اول: پرهام ایلخانی،،،،،،، علیرضا احمدی ، حسین عطایی کلاس دوم: بهداد فتحی ،،،،،، امیرمحمد شمس، حسین شهیدانی کلاس سوم: آدرین نیک نیا ،،،،، راتین شهرام ، آرمین ذبیحی ،،، کلاس چهارم:حسام بنی اشراف، امیرحسین بهاری، پویا کریمی ،،، کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان،کسری نجات
برترین های علمی دیماه
کلاس آمادگی: آرتین خسرویان ، امیرعباس نیرپور، محمدرضا باقری کلاس اول:امیررضا نجفی ، امیرارسلان قدیری ، پرهام ایلخانی کلاس دوم: آرتین محمودی ،،،،،،، آیین مشایخی ، رادمهر مستاجران کلاس سوم: راتین شهرام ، امیرحسین قدیمی پور،آدرین نیک نیا کلاس چهارم:حسام بنی اشراف ، امیرمحمدجعفرآقایی،امیرمحمدیزدانی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان ، پارسا آقاشاهی
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس آمادگی: محمدرضا باقری، آرتین خسرویان ، امیرعلی لطفی کلاس اول: امیرسام هنرمند،،،،،، علیرضا احمدی ، امیرارسلان قدیری کلاس دوم: سبحان ذبیحی ، امیرعلی شاددل،هادی خوانساری کلاس سوم:صدرالدین جهانگیری پور ، رادوین خوزندی،سجادداتلی بیگی کلاس چهارم:پویا کریمی ،،،،،،، حسام بنی اشراف،طاها میرزایی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،، کلاس ششم:محمد محمدیان ، پارسا آقا شاهی ، کسری نجات
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی:امیرعباس نیرپور، محمدرضا باقری، آرتین خسرویان کلاس اول: علی اکبر زمانه ،،،، علیرضا احمدی ، امیررضا نجفی کلاس دوم : امیرعلی هاشمی ، آیین مشایخی ، آرتین محمودی کلاس سوم : آدرین نیک نیا ،،، سجاد داتلی بیگی، آرمین ذبیحی کلاس چهارم: حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، امیرحسین بهاری کلاس پنجم : امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،، کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان ، پارسا آقاشاهی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور ، آرتین خسرویان ، امیرعلی لطفی کلاس اول:علیرضا احمدی ،،،،، رادوین عبداللهی ، حسین عطایی کلاس دوم:رادمهر مهیاری ،،،، امیررضاشاپوری نیا،هادی خوانساری کلاس سوم:صدرالدین جهانگیری پور حسین پورامجد،امیرحسین قدیمی کلاس چهارم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری، امیرمحمد یزدانی کلاس پنجم : امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: محمدمحمدیان ،،، امیرصدرا اسماعیلی،پارساآقاشاهی
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: امیرعلی لطفی ، آرتین خسرویان ، محمدرضا باقری کلاس اول : پرهام ایلخانی ، امیرسام هنرمند، امیرارسلان قدیری کلاس دوم : امیرعلی شاددل ، حسین شهیدانی، رایان تقی پور کلاس سوم: راتین شهرام ،،،، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس چهارم: امیرحسین بهاری ، پویا کریمی ، مسیح احمدی،،، کلاس پنجم : امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،،، کلاس ششم : کسری نجات ، امیرصدرا اسماعیلی،پارساآقاشاهی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی: آرتین خسرویان ، محمدرضا باقری ، امیرعلی لطفی کلاس اول: امیررضا نجفی ،،،،،،، علی اکبر زمانه ، امیرارسلان ملکی کلاس دوم: محمدهادی خوانساری ، بهداد فتحی ، امیرعلی شاددل کلاس سوم: سجاد داتلی بیگی، حسین پورامجد، رادوین خوژندی کلاس چهارم: حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، محمدطاها میرزایی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: محمدمحمدیان ، صدرا اسماعیلی ،پارسا آقاشاهی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور ، محمدرضا باقری ، آرتین خسرویان کلاس اول : امیرسام هنرمند ، علیرضا احمدی ، رادوین عبداللهی کلاس دوم: امیرعلی هاشمی ، آرتین محمودی ، آیین مشایخی کلاس سوم:صدرالدین جهانگیری پور آدرین نیک نیا، حسین پورامجد کلاس چهارم: حسام بنی اشراف امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی، سامیار یزدخواستی ،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: محمد محمدیان، صدرا اسماعیلی ، پارسا آقاشاهی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی: امیرعلی لطفی ، آرتین خسرویان، محمدرضا باقری کلاس اول: ایلیا قاضی عسگر ، حسین عطایی، علیرضا احمدی کلاس دوم: سبحان ذبیحی ، امیررضاشاپوری نیا،امیرمحمد شمس کلاس سوم: راتین شهرام ،،،،،، آرمین ذبیحی ، آدرین نیک نیا،،، کلاس چهارم: حسام بنی اشراف پویا کریمی،امیرمحمد جعفرآقایی ،، کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، سامیاریزدخواستی،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: پارسا آقاشاهی ، محمد محمدیان ، کسری نجات
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی:امیرعباس نیرپور، امیرعلی لطفی،آرتین خسرویان کلاس اول: امیرعلی کوهستانی ، رادوین عبداللهی،امیرارسلان قدیری کلاس دوم: رادمهر مهیاری ،،،،،، رایان تقی پور ، امیرمحمد شمس کلاس سوم: آدرین نیک نیا ، صدرالدین جهانگیری ، آرمین ذبیحی کلاس چهارم: حسام بنی اشراف ،محمد جعفرآقایی،امیرمحمد یزدانی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی کلاس ششم : محمد محمدیان، صدرا اسماعیلی، پارسا آقاشاهی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی: امیرعباس نیرپور، آرتین خسرویان ، محمدرضا باقری، کلاس اول: علیرضا احمدی، امیر سام هنرمند، ایلیا قاضی عسگر کلاس دوم: امیررضا شاپوری ، سبحان ذبیحی ، امیرعلی شاددل کلاس سوم: صدرالدین جهانگیری ، آدرین نیک نیا ، رادوین خوژندی کلاس چهارم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری،امیرمحمد یزدانی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی ، شهرادشوشتری،سامیاریزداخواستی کلاس ششم: امیرصدرا اسماعیلی ، محمد محمدیان،پارسا آقاشاهی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی: محمدرضا باقری، امیرعلی لطفی ، امیرعباس نیرپور کلاس اول: امیرسام هنرمند ، علی اکبر زمانه ، امیرعلی کوهستانی کلاس دوم: بهداد فتحی ،،،،،، حسین شهیدانی،رادمهر مستاجران کلاس سوم: حسین پورامجد،،،،، راتین شهرام،سجادداتلی بیگی کلاس چهارم: امیرحسین بهاری ، پویا کریمی، محمدطاهامیرزایی کلاس پنجم: امیرحسین سلیمی سامیاریزدخواستی،شهرادشوشتری کلاس ششم: محمد محمدیان، پارسا آقاشاهی ، کسری نجات