منوی سایت
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 895
 
آمار بازدید
بازدید امروز : 729 نفر
بازدید دیروز : 1671 نفر
بازدید کلی : 1077635 نفر
سایتهای مرتبط
تکالیف شب کلاس ششم

 

 

با توجه به شیوع ویروس کرونا و آموزش دروس به صورت مجازی و غیرحضوری تکالیف شب دانش آموزان تا اطلاع ثانوی در فضای مجازی اعلام خواهد شد


بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/29

نام درس تکالیف                          
قرآن درس دهم قسمت اول و دوم  خوانده شود 
فارسی (بخوانیم)  راز زندگی 
فارسی(بنویسیم)
تمرین های دستوری داده شده در دفتر حل شود 
ریاضی

از قبل داده شده است 

علوم جنگل برای کیست با سوالهایش 
املاء           
 هدیه ها 
 عید مسلمانان با سوالهایش 
مطالعات اجتماعی

درس نوزدهم همسایگان ایران با 20 سوال

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/28

نام درس تکالیف                          
قرآن  قرآن برای مربی قرآن خوانده شود 
فارسی (بخوانیم)  
فارسی(بنویسیم)
 تکالیف داده شده در دفتر نوشته شود 
ریاضی

از ص 140 تا 145 خیلی سبز تا سوال 6 حل شود 

علوم جنگل برای کیست با سوالهایش 
املاء           
 هدیه ها 
 عید مسلمانان با سوالهایش 
مطالعات اجتماعی

 تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/27

نام درس تکالیف                          
قرآن  
فارسی (بخوانیم) راز زندگی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

تا آخر ص 108 کتاب حل شود   

علوم جنگل برای کیست با سوالهایش و آزمایش انجام شود 
املاء           
 هدیه ها 
 عید مسلمانان با سوالهایش  خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس18خوانده شود و تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/26

نام درس تکالیف                          
قرآن  قسمت دوم درس دهم سوره جدید خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) راز زندگی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
نگارش درس راز زندگی نوشته شود 
ریاضی

ص 105 تا آخر کتاب حل شود   

علوم جنگل برای کیست با 20 سوال 
املاء           
 هدیه ها 
 عید مسلمانان با 20 سوال خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس18 دریا نعمت خدادادی با 20 سوال 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/23

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس دهم خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) راز زندگی حفظ با معنی
فارسی(بنویسیم)
از قبل داده شده 
ریاضی

خیلی سبز تا آخر ص 139 حل شود  

علوم شگفتیهای برگ با سوالهایش 
املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 18 با سوالهایش

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/21

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس دهم قسمت اول خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) راز زندگی حفظ شود 
فارسی(بنویسیم)
مصدرهای درس راز زندگی و جمله های تشبیه و ترکیب وصفی و ترکیب اضافی درس را بنویس
ریاضی

خیلی سبز تا سر مساحت دایره حل شود تا ص 134 

علوم شگفتیهای برگ با سوالهایش خوانده شود
املاء           درس راز زندگی از حفظ املا نوشته شود 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 18 خوانده شود

 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/20

نام درس تکالیف                          
قرآن  
فارسی (بخوانیم) راز زندگی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
ردیف و قافیه و غعل های درس راز زندگی را بنویس
ریاضی

ص 101 کتاب حل شود 

علوم شگفتیهای برگ با سوالهایش خوانده شود
املاء           
 هدیه ها 
عید مسلمانان با 20 سوال نوشته و خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس 18 با 20 سوال 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/19

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس دهم قسمت اول کار شود 
فارسی (بخوانیم) راز زندگی با معنی و حفظ شود 
فارسی(بنویسیم)
 پرسش های راز زندگی و دانش پژوهی در دفتر نوشته شود 
ریاضی

ص 98 و 99 و 100 در کتاب حل شود 

علوم شگفتیهای برگ خوانده شود
املاء           یک داستان بنویس و شخصیت بخشی در آن مشخص شود 
 هدیه ها 
 سفرهای پر برکت با سوالهایش 
مطالعات اجتماعی

درس ماهیها و درس 18 با 20 سوال خوانده شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/16

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس نهم قران کار شود 
فارسی (بخوانیم) درس آزاد تدریس می شود 
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی

تدریس می شود - مقوا و قیچی و متر آورده شود 

علوم شگفتیهای برگ با سوالهایش  
املاء           
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس دریاهای ایران خوانده شود تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/15

نام درس تکالیف                          
قرآن  درس نهم قران کار شود 
فارسی (بخوانیم) حکایت و دوستی و مشاوره خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
 کتابخوانی داریم 
ریاضی

از قبل داده شده 

علوم شگفتیهای برگ با 20 سوال  
املاء           
 هدیه ها 
سفره پر برکت با  سوال هایش
مطالعات اجتماعی

درس دریاهای ایران خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/12

نام درس تکالیف                          
قرآن درس نهم قسمت دوم تدریس شده خوانده شود
فارسی (بخوانیم) حکایت درس آزاد تدریس شد خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
حکایت با معنی در دفتر نوشته شود 
ریاضی شکل های مکعب و مکعب مستطیل و چهار وجهی درست شده و آورده شود تدریس آن انجام شده است 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش
املاء           
 هدیه ها 
سفره پر برکت با  سوال هایش
مطالعات اجتماعی

 تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/8

نام درس تکالیف                          
قرآن درس نهم خوانده شود
فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاوره و شیر خدا تمرین شود
فارسی(بنویسیم)
 10 جمله بنویس و مشبه و مشبه به و ادات و ووجه را پیدا کن 
ریاضی امتحان گرفته می شود
علوم امتحان گرفته می شود
املاء          از مشاوره املا گفته می شود
 هدیه ها 
سفره پر برکت با 20 سوال 
مطالعات اجتماعی

درس 16 با سوالهایش - تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

دوشنبه 98/11/7

نام درس تکالیف                          
قرآن  برای مسابقه قرآنی فردا قرآن بخوانید 
فارسی (بخوانیم) دوستی و مشاوره و شیر خدا تمرین شود
فارسی(بنویسیم)
 
ریاضی خیلی سبز تا سر حجم و جرم حل شود 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش 
املاء           کتاب خوانی انجام شود 
 هدیه ها 
 راه تندرستی با سوالهایش پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی

درس 16 با 20 سوال خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یکشنبه 98/11/6

نام درس تکالیف                          
قرآن  
فارسی (بخوانیم) شیر خدا را حفظ کن
فارسی(بنویسیم)
20 کلمه از شیر خدا با معنی بنویس
ریاضی از ص 88 تا آخر ص 93 کتاب حل شود 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش 
املاء           
 هدیه ها 
 راه تندرستی با سوالهایش پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی

درس 15 خوانده شود 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

شنبه 98/11/5

نام درس تکالیف                          
قرآن درس نهم  خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) مشاوره و دوستی  با معنی خوانده شود - شعر شیر خدا با معنی پرسیده می شود 
فارسی(بنویسیم)
شیر خدا با معنی در دفتر نوشته و خوانده شود ترکیب اضافی و وصفی درس دوستی و مشاوره نوشته شود  
ریاضی تدریس می شود  - متر بیاورید 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش پرسیده می شود 
املاء           
 هدیه ها 
 راه تندرستی با سوالهایش پرسیده می شود 
مطالعات اجتماعی

درس 15 خوانده شود وجلسه آینده تدریس می شود

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

چهارشنبه 98/11/2

نام درس تکالیف                          
قرآن درس نهم قسمت اول خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) مشاوره و دوستی  با معنی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
 از هر دو درس دوستی و مشاوره مخالف و هم خانواده  نوشته شود 
ریاضی کاربرگ ریاضی تا سر اندازه گیری حل شود - متر بیاورید 
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با سوالهایش و میکروسکوپ اگر دارید بیاورید 
املاء          انشا درباره دهه فجر بنویسید و بیاورید 
 هدیه ها 
 
مطالعات اجتماعی

درس 15 با سوالهایش 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

سه شنبه 98/11/1

نام درس تکالیف                          
قرآن سوره الرحمن یاد گرفته و خوانده شود 
فارسی (بخوانیم) مشاوره و دوستی  با معنی خوانده شود 
فارسی(بنویسیم)
 از هر دو درس دوستی و مشاوره20 کلمه  با معنی نوشته شود 
ریاضی کتاب ریاضی از قبل داده شده حل کنید
علوم خیلی کوچک و خیلی بزرگ با 20 سوال برای شنبه 
املاء          املا  از درس دوستی و مشاوره گفته شود 
 هدیه ها 
راه تندرستی با سوالهایش خوانده شود 
مطالعات اجتماعی

درس 15 با سوالهایش 

بسمه تعالی 

تکالیف شب کلاس ششم

آمادگی و دبستان الکترونیکی غیردولتی پسرانه نابغه

یک شنبه 98/10/29

نام درس تکالیف                          
قرآن
 
فارسی (بخوانیم) درس 12 دوستی با معنی بخوان 
فارسی(بنویسیم)
 درس 12 را در دفتر با معنی بنویس 
ریاضی آزمون ص 114 و 115 و 116 حل شود بصورت امتحانی 
علوم درس انرژی با سوالهایش بخوان 
املاء           
 هدیه ها 
راه تندرستی با 20 سوال و پرسشهای کتاب نوشته شود 
مطالعات اجتماعی

درس 15 پوشاک ما با 20 سوال پرسیده میشود 

 

ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی بهمن ماه
کلاس اول: محمدهادی خوانساری ، رادمهر مهیاری، مهدی موسوی زاده کلاس دوم: محمدحسن فرهادیان ، راتین شهرام ، سینا علیزاده ،،،، کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، پویا کریمی کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، کوروش چراغ ، شاهرخ فلامرزی کلاس پنجم: صدرا اسماعیلی، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،،، پرهام کریمی، آرین خسرویان
برترین های علمی بهمن ماه
کلاس اول: سبحان ذبیحی ،،،،، هادی خوانساری، امیرعلی شاددل کلاس دوم: راتین شهرام ، محمد حسن فرهادیان ، آدرین نیک نیا کلاس سوم: پویا کریمی،محمد حسام بنی اشراف، حسین بهاری کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شاهرخ فلامرزی ، کوروش چراغ کلاس پنجم: صدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،،، پرهام کریمی ، آرین خسرویان
برترین های اخلاقی بهمن ماه
کلاس اول: امیرعلی شاددل ، سبحان ذبیحی، امیرعلی هاشمی کلاس دوم: راتین شهرام ، محمد حسن فرهادیان ،،، سینا علیزاده کلاس سوم: امیرحسین بهاری ،،، پویا کریمی ، حسام بنی اشراف کلاس چهارم: سامیار یزدخواستی ، شاهرخ فلامرزی ، کوروش چراغ کلاس پنجم:امیرصدرا اسماعیلی ، سام چاوشی زاده،علیرضا دوغی کلاس ششم: شهیار نیکنام ،،،، پرهام کریمی ، بارید اکبری
برترین های قرآنی دیماه
کلاس اول: امیرعلی شاددل ، رادمهر مستاجران،امیرعلی هاشمی کلاس دوم: آرمین ذبیحی ، امیرارسلان دهقانی ، کیان چراغ کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، پویا کریمی کلاس چهارم:کوروش چراغ ،،، ، شاهرخ فلامرزی ، شهراد شوشتری کلاس پنجم: صدرا اسماعیلی ، علی دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: کارن غیاثوند ،،،،، پرهام کریمی ، شهیار نیکنام
برترین های علمی دیماه
کلاس اول:امیررضا شاپوری نیا ، سبحان ذبیحی،مهدی موسوی زاده کلاس دوم: کیان چراغ ، محمد حسن فرهادیان ، امیرارسلان دهقان کلاس سوم: امیرحسین بهاری، حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، کلاس چهارم:امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، شاهرخ فلامرزی کلاس پنجم: صدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: پرهام کریمی ،،،،، ایلیا کریمی ، آرین خسرویان
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس اول: سبحان ذبیحی ، امیرعلی شاددل،امیرعلی هاشمی کلاس دوم: امیرارسلان ذهقانی ، سینا علی زاده ، آدرین نیک نیا کلاس سوم: پویا کریمی ، محمد حسام بنی اشراف،حسین بهاری کلاس چهارم:شاهرخ فلامرزی ، سامیار یزدخواستی ، کوروش چراغ کلاس پنجم: سام چاوشی ،،،،، صدرا اسماعیلی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: پرهام کریمی ،،،،، ایلیا کریمی ، آرین خسرویان
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس اول: رادمهر مهیاری ، امیرعلی هاشمی ، سبحان ذبیحی کلاس دوم : محمدحسن فر هادیان ، آدرین نیک نیا ، امیرارسلان دهقانی کلاس سوم : حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، پویا کریمی کلاس چهارم: شهراد شوشتری ، امیرحسین سلیمی ، کوروش چراغ کلاس پنجم : صدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: پرهام کریمی ،،،، ایلیا کریمی ،آرین خسرویان
برترین های علمی آذرماه
کلاس اول:امیرمهدی موسوی زاده ، رادمهر مهیاری ، امیرمحمد شمس کلاس دوم: آدرین نیک نیا ،،،،،، آرتین شهرام ، سینا علی زاده کلاس سوم : حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ،امیرحسین بهاری ،،، کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، شاهرخ فلامرزی کلاس پنجم : صدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،، پرهام کریمی ، آرین خسرویان
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس اول : سبحان ذبیحی ، امیر مهدی موسوی زاده ، رادمهر مهیاری کلاس دوم : کیان چراغ ، محمد حسن فرهادیان ، راتین شهرام کلاس سوم: امیرحسین بهاری ، مسیح احمدی ، حسام بنی اشراف کلاس چهارم: کوروش چراغ ،،،، سامیاریزدخواستی،شاهرخ فلامرزی کلاس پنجم : سام چاوشی ،،،، صدرا اسماعیلی ، پارسا آقاشاهی کلاس ششم : شهیار نیکنام ،،،، باربد اکبری ، پرهام کریمی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس اول: امیرمحمد شمس ، امیرعلی شاد دل ، محمد خوانساری کلاس دوم: محمدحسن فرهادیان ، کیان چراغ ، آرمین ذبیحی ،،،،،، کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ، پویا کریمی کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، کوروش چراغ کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعلیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: طاها حسینی ، شهیار نیکنام ، مبین مستقیم زاده
برترین های علمی آبانماه
کلاس اول : رادمهر مهیاری ،،، سبحان ذبیحی ، رادمهر مستاجران کلاس دوم: محمدحسن فرهادیان ، امیرارسلان دهقانی، آرمین ذبیحی کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، امیرحسین بهاری کلاس چهارم:امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، کوروش چراغ کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: آرین خسرویان ،،،، کارن غیاثوند ، ایلیا کریمی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس اول: امیرمحمد موسوی زاده ، سبحان ذبیحی ، امیرعلی هاشمی کلاس دوم: راتین شهرام ،،،،،، محمدحسن فرهادیان،آرمین ذبیحی کلاس سوم: امیرحسین بهاری ،، پویا کریمی،محمدحسام بنی اشراف کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی، شاهرخ فلامرزی،سامیاریزدخواستی کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،،، بارید اکبری ، پارسا شاطری پور
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس اول: محمدهادی خوانساری ، امیرمحمد شمس ، سبحان ذبیحی کلاس دوم: آدرین نیک نیا ،،،،،،، سینا علی زاده، راتین شهرام ،،، کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، امیرحسین بهاری ،پویا کریمی ،، کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، کوروش چراغ کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم : ایلیا کریمی ،،،،،، پرهام کریمی ، کارن غیاثوند
برتین های علمی مهرماه
کلاس اول: امیرمهدی موسوی زاده ، امیررضا شاپوری نیا ، سبحان ذبیحی کلاس دوم: آدرین نیک نیا ،،،،،،، سینا علیزاده ، راتین شهرام ،،، کلاس سوم: حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، امیرحسین بهاری کلاس چهارم: امیرحسین سلیمی ، شهراد شوشتری ، کوروش چراغ کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی زاده ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: ایلیا کریمی ،،،،،،، پرهام کریمی ، کارن غیاثوند
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس اول: امیررضا شاپوری نیا ، رادمهر مهیاری ، امیرعلی شاددل کلاس دوم:امیرارسلان دهقانی ،آدرین نیک نیا ، سینا علی زاده کلاس سوم: امیرحسین بهاری ،،، پویا کریمی،محمدحسام بنی اشراف کلاس چهارم: محمدشاهرخ فلامرزی ، کوروش چراغ ، سامیار یزدخواستی کلاس پنجم: امیرصدرا اسماعیلی ، علیرضا دوغی ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،، کلاس ششم: شهیار نیکنام ،،،،، ایلیا کریمی ، پرهام کریمی