منوی سایت
آمار بازدید
بازدید امروز : 12 نفر
بازدید دیروز : 86 نفر
بازدید کلی : 1720324 نفر
نظر سنجی سایت
نظر خودرادر رابطه با برنامه های آموزشی و پرورشی دبستان نابغه اعلام فرمائید
 عالی
 خوب
 متوسط
 ضعیف
مجموع رای ها : 935
 
پر بیننده ترین تصاویر
مسابقات
توسط مدیر سایت [8409 مشاهده]
تغذیه سالم کلاس اول
توسط مدیر سایت [7738 مشاهده]
جشن شکوفه های اول
توسط مدیر سایت [7669 مشاهده]
سایتهای مرتبط
مجوز دسترسي براي انجام اين عمل (ها) وجود ندارد :
ابر آخرین تصاویر
برترین های قرآنی اسفندماه
کلاس آمادگی: امیرحسین نیازی، سادات بنی اشراف ، رایان اکبری کلاس اول: امیرحسین بگدلی، امیرعباس نیرپور ، سهیل کیومرثی کلاس دوم: پرهام نظریان ،،،،،،،، علی حسینی ، حسین عطایی کلاس سوم: سبحان ذبیحی ،،،، هادی خوانساری ، رادمهر مهیاری چهارم: رادوین خوژندی ،،،،،،،،،، ارشیا کدخدایی ، کیان اسماعیلی ، کلاس پنجم : امیرمحمد یزدانی ، حسام حاجب حیدری ،،،،،،،، سیدمحمدحسام بنی اشراف ،، کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،، یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برترین های علمی اسفندماه
کلاس آمادگی : متین خدابخش ، بردیا جانقربان ،امیرحسین نیازی کلاس اول: آرمین امیری،،،،،،،،، آرشا حیدرپور ، سهیل کیومرثی کلاس دوم: اشکان کوکی ،،،،، سورنا یزدانی ، علیرضا احمدی کلاس سوم: امیررضا شاپوری نیا دانیال شیشه گر، سین شهیدانی کلاس چهارم: رادوین خوژندی ، کیان اسماعیلی ، امیرعلی حاجی باقری کلاس پنجم: پویا کریمی ، حسام بنی اشراف ، حسام حاجی حیدری کلاس ششم: آرتا بهرامی ، محمد یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برترین های اخلاقی اسفندماه
کلاس آمادگی: نیما شیشه گر ، بردیا جانقربان ، رایان اکبری ،،،، کلاس اول : آرتین خسرویان ،،،،، عرفان صدقی ، شاهین شمیرانی کلاس دوم : ارسلان قدیری ،،،،، پرهام نظریان ، ارسلان ملکی ،،، کلاس سوم: آرین قاسمعلی ، امیرمحمدشمس ،امیرعلی شاددل ، کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی ، آرمین ذبیحی ، امیرحاجی باقری کلاس پنجم: کیان شنوی ،،،،، حسام حاج حیدری ، پویا کریمی کلاس ششم: پوریا خراسانی ،،،، آرتا بهرامی ، سامیار یزدخواستی
برترین های قرآنی بهمن ماه
کلاس آمادگی : سادات بنی اشراف ، بردیا جانقربان ، نیما شیشه گر کلاس اول: امیرحسین بگدلی، امیرعباس نیرپور، سهیل کیومرثی کلاس دوم: اشکان کوکی،،،،،،، پرهام نظریان ، علی حسینی،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی ،،،، هادی خوانساری ، دانیال شیشه گر کلاس چهارم: رادوین خوژندی ، ارشیا کدخدایی ، کیان اسماعیلی کلاس پنجم: حسام حاج حیدری، حسام بنی اشراف،امیرمحمد یزدانی کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،، یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برترین های علمی بهمن ماه
کلاس امادگی: رایان اکبری ، امیرحسین نیازی ، بردیا جانقربان کلاس اول: امیرحسین بگدلی ، آرمین امیری ، آرشا حیدرپور ،،، کلاس دوم: علیرضا احمدی ،،،،، امیررضا نجفی ، ارسلان قدیری کلاس سوم: امیررضا شاپوری نیا ، سبحان ذبیحی ، دانیال شیشه گر کلاس چهارم:رادوین خوژندی ،،،، ارشیا کدخدایی،امیرحاجی باقری کلاس پنجم: حسام بنی اشراف ، پویا کریمی ، حسام حاجی حیدری کلاس ششم: پوریا خراسانی ،،،، آرتا بهرامی ، سامیار یزدخواستی
برترین های اخلاقی بهمن ماه
کلاس آمادگی: رایان اکبری،،سادات بنی اشراف ، امیرحسین نیازی کلاس اول: آرتین خسرویان ،،،،، عرفان صدقی وش ، شاهین شمیرانی کلاس دوم: حسام رفیعی ، امیرارسلان ملکی ، سورنا یزدانی کلاس سوم: سبحان ذبیحی ، بهداد فتحی ، رادمهر مهیاری کلاس چهارم: امیرعلی حاجی باقری، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس پنجم: حسام حاج حیدری، کیان شنوی ، پویا کریمی ،،،،، کلاس ششم: پوریا خراسانی ،،،، آرتا بهرامی ، سامیار یزدخواستی
برترین های قرآنی دیماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، امیرحسین نیازی، رایان اکبری،،، کلاس اول: سهیل کیومرثی پور، امیرعباس نیرپورف مانی فرهادی کلاس دوم: پرهام نطریان ،،،،،،،، علی حسینی، امیررضا نجفی ،،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی،،،،، هادی خوانساری ، رادمهر مهیاری کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی ، کیان اسماعیلی ، رادوین خوژندی کلاس پنجم: حسام بنی اشراف، حسام حاج حیدری، محمدانصاری،،، کلاس ششم: یوسف روحی ،،،،،،، آرتا بهرامی ، سامیار بزدخواستی
برترین های علمی دیماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر ، بردیا جانقربان کلاس اول:آرمین امیری ،،،،،،،،، آرشا حیدر پور ، عرفان صدقی وش کلاس دوم: علیرضا احمدی ،،،،،، سورنا یزدانی ، ارسلان ملکی ،،،،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی ،،،، بهداد فتحی ، امیرضا شاپوری نیا ، کلاس چهارم:رادوین خوژندی ،،،،، کیان اسماعیلی ، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم: حسام بنی اشراف، پویا کریمی ، کیان شنوی ،،،،،،،، کلاس ششم: آرتا بهرامی،،،،،، یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برتربن های اخلاقی دیماه
کلاس آمادگی: متین خدابخش، رایان اکبری ، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی،،،، آرتین خسرویان ، شاهین شمیرانی کلاس دوم: علی حسینی ، امیرارسلان قدیری، ارسلان ملکی کلاس سوم: بهداد فتحی ،،،،،، رادمهر مستاجران،امیرمحمد شمس کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی ، آرمین ذبیحی،امیرعلی حاجی باقری کلاس پنجم: حسام حاجی حیدری، محمد انصاری ، کیان شنوی ،،،، کلاس ششم: پوریا خراسانی ،،،،، آرتا بهرامی ، سامیار یزدخواستی
برترین های قرآنی آذرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی،،،، آرتین خسرویان، شاهین شمیرانی کلاس دوم : علیرضا احمدی،،،، اشکان کوکی،،،،، پرهام نظریان کلاس سوم : هادی خوانساری ، سبحان ذبیحی، رادمهر مهیاری کلاس چهارم: کیان اسماعیلی، رادوین خوژندی، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم : حسام حاجی حیدری، حسام بنی اشراف،محمدجعفرآقایی کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،، یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برترین های علمی آذرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر، امیرحسین نیازی کلاس اول: عرفان صدقی وش ، شاهین شمیرانی، مانی فرهادی کلاس دوم: امیرارسلان قدیری، حسام رفیعی ، سورنا یزدانی، کلاس سوم: سبحان ذبیحی ،،،، بهداد فتحی ، امیررضا شاپوری نیا کلاس چهارم: رادوین خوژندی ،،،، کیان اسماعیلی ، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم : کیان شنوی ،،،،، مسیح احمدی ، محمد انصاری کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،،، سامیار یزدخواستی ، پوریا خراسانی
برترین های اخلاقی آذرماه
کلاس آمادگی: رایان اکبری ،،،،،، بردیا جانقربان ، متین خدابخش کلاس اول : آرمین امیری ، امیرعباس نیرپور ، شایگان شاه قلی کلاس دوم : سورنا یزدانی،امیر ارسلان ملکی ، امیرارسلان قدیری کلاس سوم: رادمهر مستاجران ، حسین شهیدانی،دانیال شیشه گر کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی ، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس پنجم : محمد انصاری ، مسیح احمدی ، حسام حاجی حیدری کلاس ششم : پوریا خراسانی ،،،، آرتا بهرامی ، محمدیوسف روحی
برترین های قرآنی آبانماه
کلاس آمادگی: بردیا جانقربان، حسین نیازی ، سادات بنی اشراف کلاس اول: امیرحسین بگدلی، امیرعباس نیرپور، آرشا حیدرپور کلاس دوم: پرهام نظریان،،،،،،، سورنا یزدانی ، علی حسینی،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی، دانیال شیشه گر ، امیررضا شاهپوری نیا کلاس چهارم: کیان اسماعیلی، رادوین خوژندی ، آرمین ذبیحی کلاس پنجم:حسام حاج حیدری، محمدجعفرآقایی،حسام بنی اشراف کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،،، محمد یوسف روحی
برترین های علمی آبانماه
کلاس آمادگی:محمدمتین خدابخش ، بردیا جانقربان، نیما شیشه گر کلاس اول : سهیل کیومرثی ،،،، آرمین امیری ، مانی فرهادی ،، کلاس دوم: علیرضا احمدی ،،،، ارسلان قدیری ، ارسلان ملکی کلاس سوم: رادمهر مستاجران ، سبحان ذبیحی ، بهداد فتحی ،، کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی، رادوین خوژندی ، امیر حاجی باقری کلاس پنجم: کیان شنوی ،،،،،، مانی کریمی ، پویا کریمی ،،،، کلاس ششم: محمد یوسف روحی ، آرتا بهرامی
برترین های اخلاقی آبانماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، بردیا جانقزبان ، رایان اکبری ،،، کلاس اول: آرتین خسرویان ،،، شایگان شاهقلی ، آرمین امیری کلاس دوم: سورنا یزدانی ،،،،، پرهام نطریان ، حسین عطایی کلاس سوم:رادمهر مستاجران ، حسین شهیدانی ، بهداد فتحی کلاس چهارم: امیر حاجی باقری، ارشیا کدخدایی ، کیان اسماعیلی کلاس پنجم: مانی کریمی ،،،،، محمد طاها میرزایی ، محمد انصاری کلاس ششم: آرتا بهرامی ،،،،،،، پوریا خراسانی
برترین های قرآنی مهرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، بردیا جانقربان، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی، سهیل کیومرثی ، امیرعباس نیرپور کلاس دوم: علیرضا احمدی،،،،،، امیررضا نجفی، حسین عطایی کلاس سوم: سبحان ذبیحی ، رادمهر مهیاری، دانیال شیشه گر کلاس چهارم: ارشیا کدخدایی، رادوین خوژندی،امیرحاجی باقری کلاس پنجم: حسام بنی اشراف، حسام حاج حیدری،محمدجعفرآقایی کلاس ششم: آرتا بهرامی ، محمد یوسف روحی،سامیار یزدخواستی
برتین های علمی مهرماه
کلاس آمادگی: متین خدابخش، رایان اکبری، نیما شیشه گر،،، کلاس اول : سهیل کیومرثی،،،، آرشا حیدرپور ، امیرحسین بگدلی کلاس دوم:علیرضا احمدی ،،،،،،، علی حسینی، امیررضا نجفی،،، کلاس سوم: سبحان ذبیحی، امیررضا شاپوری نیا،رادمهر مهیاری کلاس چهارم: رادوین خوژندی، ارشیا کدخدایی، امیرعلی حاجی باقری کلاس پنجم: حسام حاج حیدری، حسام بنی اشراف، محمد یزدانی کلاس ششم: آرتا بهرامی،محمد یوسف روحی ، سامیار یزدخواستی
برترین های اخلاقی مهرماه
کلاس آمادگی: سادات بنی اشراف، نیما شیشه گر، امیرحسین نیازی کلاس اول: امیرحسین بگدلی،،، آرتین خسرویان، سهیل کیومرثی کلاس دوم: حسین عطایی،،،، علیرضا احمدی، امیرارسلان قدیری کلاس سوم: حسین شهیدانی، رادمهر مستاجران ، آرین قاسمعلی کلاس چهارم: رادوین خوژندی،،، کیان اسماعیلی، ارشیا کدخدایی کلاس پنجم: مانی کریمی،،،،،،،، پویا کریمی، طاها میرزایی،،،،، کلاس ششم: آرتا بهرامی،،،، سامیار یزدخواستی،یوسف روحی
دسته های گالری تصاویر